TRŽIŠTE - VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI

TRŽIŠTE - VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI

 ROBNE REZERVE

 Robne rezerve - Snabdijevanje stanovništva

 Evidencije

 

MJERITELJSTVO - MJERNE JEDINICE

 Klasifikacija i održavanje mjerila

 Mjerne jedinice i mjerila

 

TRŽIŠTE ROBA

 Tržište roba - Prodaja

 Kontrola kvaliteta roba u prometu

 

OBLIGACIONI ODNOSI - UZANSE

 Obligacioni odnosi

 Uzanse

 

VLASNIČKO-PRAVNI ODNOSI

 Viasničko-pravni odnosi - Promet nekretnina

 Zemljišne knjige

 

CIJENE

 Društvena kontrola cijena

 Cijene usluga i proizvoda u prometu

 

KOMPENZACIJE

1. Kompenzacije, premije i regresi za proizvode

 

SKLADIŠNO POSLOVANJE

 Javna i druga skladišta

 Uskladištenje materijala i roba - Pakovanje proizvoda i roba

 

STATISTIKA

1. Statistička služba - Statistička istraživanja

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o Federalnim robnim rezervama (hrvatski jezik)

46/99-1830.

Zakon o Federalnim robnim rezervama (bosanski jezik)

46/99-1833.

Uredba o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama federalnih robnih rezervi (hrvatski jezik)

4/01-53.

Uredba o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama federalnih robnih rezervi (bosanski jezik)

4/01-55.

Uredba o uvjetima skladištenja, osiguranja, nabave, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama (hrvatski jezik)

78/09-23.

Uredba o uslovima skladištenja, osiguranja, nabave, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama (srpski jezik)

78/09-25.

Uredba o uvjetima skladištenja, osiguranja, nabave, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama (bosanski jezik)

78/09-28.

Odluka o rokovima zanavljanja federalnih robnih rezervi (hrvatski jezik)

4/01-59, 65/06-7070.

Odluka o rokovima obnavljanja federalnih robnih rezervi (bosanski jezik)

4/01-59, 65/06-7069.

Federalna direkcija robnih rezervi

Vidi: Čl. 15h. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - 8/95-2S0, 2/96-30, 3/96-34, 9/96-283.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o robnim rezervama Tuzlanskog kantona

6/97-107

Uredba o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama kantonalnih robnih rezervi i uslovi uskladištenja kantonalnih robnih rezervi

4/08-202.

Uputstvo o postupku nabavke roba za robne rezerve (bosanski jezik)

11/99-439.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o robnim rezervama Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/97-961.

Zakon o robnim pričuvama Zeničko-dobojske županije (hrvatski jezik)

13/97-963.

Odluka o odobravanju sredstava za otkup tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda (bosanski jezik)

17/00-767.

Odluka o odobravanju sredstava za otkup tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda (hrvatski jezi)

17/00-768.

Odluka o rokovima zanavljanja kantonalnih robnih rezervi (bosanski jezik)

5/06-340.

Odluka o rokovima zanavljanja kantonalnih robnih rezervi (hrvatski jezik)

5/06-340.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o robnim rezervama Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

4/98-100.

Zakon o robnim rezervama Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

4/98-100.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o robnim rezervama Kantona Sarajevo

13/99-521.

Struktura robnih rezervi

Vidi: član 4. Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo - 13/99-521.

Korištenje robnih rezervi

Vidi: član 12. Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo -13/99-521.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o osnivanju Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije

7/99-273, izmjene i dopune 14/99-727.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o republičkim robnim rezervama

1/08-1. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o robnim rezervama, objavljen u SI. gl. RS broj 21/96-891.

Odluka o odobravanju sredstava za obezbeđenje strateških rezervi pšenice

37/00-858.

Obrazovanje, obnavljanje i korišđenje robnih rezervi

Vidi: čl. 7-22. Zakona o robnim rezervama - 21/96-891.

Poslovanje robnim rezervama

Vidi: čl. 29-48. Zakona o robnim rezervama - 21/96-891.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Evidencija eksplozivnih i zapaljivih tečnosti i gasova u preduzećima

Vidi: čl. 14. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih gasova 39/89-981, 36/90-1004.

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima

14/93-341, 13/94-189.

Odluka o visini i načinu plačanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila

20/94-353.

Pravilnik o određivanju vrsta mjerila za koja je obavezno ispitivanje tipa i pregled mjerila

20/94-372.

Pravilnik o određivanju radnih etalona i mjerila čiji se pregled može povjeriti poduzećima i drugim pravnim licima

20/94-374.

Uputstvo o načinu pregleda mjerila

20/94-376.

Uputstvo o načinu na koji Zavod povjerava pregled radnih etalona i mjerila poduzećima i drugim pravnim licima

20/94-377.

Uputstvo o načinu na koji se ispituje tip mjerila

20/94-377.

Povjeravanje javnih ovlaštenja za pregled etalona uzoraka referentnih tvari i mjerila

Vidi: Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima 14/93-341, 13/94-189.

Naredba o određivanju vrsta mjerila za koja je obavezno ispitivanje tipa i pregled mjerila

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRj, 26/84-731, 42/91-678.

Naredba o rokovima za periodične preglede etalona i mjerila

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 26/84-731, 42/91-678.

Naredba o određivanju uzoraka referentnih tvari čiji se pregled može povjeriti organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 43/86-1287.

Naredba o obaveznoj upotrebi određenih vrsta mjerila u prometu nafte i naftnih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 69/91-1111.

Naredba o obaveznoj upotrebi određenih mjernih jedinica u prometu nafte i naftnih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 69/91-1111.

Pravilnik o uvjetima što im u pogledu stručne spreme radnika, opreme i prostorija moraju udovoljavati organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice kojima je povjeren pregled radnih etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 37/88-1039.

Pravilnici o uvjetima za pregled i žigosanje

mjernih transformatora SI. SFRJ, 12/81-343. vodomjera SI. SFRJ, 47/81 -1213. humanih i veterinarskih toplomjera SI. SFRJ, 66/81-1688. sprava za mjerenje tekućih goriva SI. SFRJ, 2/83-13. aerometara i alkoholometara SI. SFRJ, 16/83-346.

Pravilnici o načinu upotrebe i klasifikacije etalona jedinice

duljine SI. SFRJ, 5/85-199, 68/90-2023. kuta (ravninskog) Si. SFRJ, 5/85-199. svjetlosnog toka SI. SFRJ, 5/85-206. mase SI. SFRJ, 9/85-398. temperature SI. SFRJ, 19/85-698.

svjetlosne jakosti, osvjetlj. (iluminacije) i svjetljivosti (lumin.) SI. SFRJ, 19/85-700.

električnog otpora SI. SFRJ, 19/85-701.

elektromotorne sile SI. SFRJ, 20/85-1411.

magnetne indukcije SI. SFRJ, 54/85-1463.

magnetnog toka SI. SFRJ, 54/85-1464.

vremena i učestalosti SI. SFRJ, 58/85-1584.

obujma tekućine SI. SFRJ, 50/86-1 500.

jakosti magnetnog polja SI. SFRJ, 67/86-2010.

magnetne indukcije u mjer. području od 5x10-12T do 5x10-2T SI. SFRJ, 18/87-521.

 

aktivnosti radioaktivnih izvora - alfa odašiljača SI. SFRJ, 44/87-1099. aktivnosti radioaktivnih izvora - odašiljača SI. SFRJ, 44/87-1100. aktivnosti radioaktivnih izvora beta odašiljača SI. SFRJ, 56/87-1387. električnog kapaciteta SI. SFRJ, 42/88-1175.

ekspozicije doze iks-zračenja i gama-zračenja za potrebe radio terapije SI. SFRJ, 42/88-1176. električnog kapaciteta Si. SFRJ, 56/88-1489. električne snage SI. SFRJ, 32/89-809. jedinice sile SI. SFRJ, 9/90-558.

električne snage i sredstva mjerenja faktora snage u frekvencijskom području od 45 Hz do 65 Hz SI. SFRJ, 73/90-2149.

Pravilnici o uvjetima osnivanja laboratorija za pregled

davača tarifnih impulsa i uklopnih satova SI. SFRJ, 66/84-1438. mjerila duljine i kuta SI. SFRJ, 66/84-1445. uklopnih satova SI. SFRJ, 3/85-86.

Dopplerovih radara SI. SFRJ, 3/85-87. termoparova SI. SFRJ, 25/85-801.

električnih žarulja s užarenom volframskom niti - radnih etalona jedinice svjetlosne jakosti SI. SFRJ, 26/85-857.

medicinskih injekcijskih štrcaljki SI. SFRJ, 27/85-888. laboratorijskih mjerila obujma tekučine i plinova SI. SFRJ, 27/85-889. ugostiteljskih posuda SI. SFRJ, 27/85-893.

laboratorijskih mjerila - staklenih mjerila obujma za mjerenje kolonjske vode i parfimerijskih proizvoda SI. SFRJ, 27/85-895.

vlagomjera za zrna žitarica i sjemenke uljarica SI. SFRJ, 5/86-116.

areometra i alkoholometara SI. SFRJ, 7/86-157.

butirometara za mlijeko, sir i vrhnje SI. SFRJ, 7/86-158.

radnih etalona jedinice... i mjerila magnetne indukcije SI. SFRJ, 8/86-192.

digitalnih voltmetara za istosmjerne napone SI. SFRJ, 8/86-193.

pokaznih urešaja sprava za mjerenje tekućih goriva SI. SFRJ, 8/86-194.

radnih etalona jedinice magnet, toka i mjerila magnet, toka SI. SFRJ, 11/86-357.

manometara kojima se mjeri krvni tlak SI. SFRJ, 20/86-562.

manometara, vakuumometara i manovakuumometara SI. SFRJ, 20/86-562.

kronotahografa SI. SFRJ, 20/86-559.

taksometara SI. SFRJ, 21/86-607.

protočnih mjerila obujma tekućine Si. SFRJ, 30/86-920.

viskozimetara SI. SFRJ, 38/86-1141.

automobilskih cisterni, vagonskih cisterni i prenosivih cisterni SI. SFRJ, 52/86-1591. vodomjera SI. SFRJ, 61/86-1771.

radnih etalona vremena učestalosti (frekvencije) SI. SFRJ, 68/86-2032.

parkirališnih satova SI. SFRJ, 10/87-284.

plinomjera i korektora SI. SFRJ, 18/88-521.

bačava, kaca, kanti i balona SI. SFRJ, 18/88-523.

monometarskih termometara SI. SFRJ, 33/88-876.

otpornih termometara (toplomera) SI. SFRJ, 44/88-1228.

mjerila toplinske energije SI. SFRJ, 49/88-1322.

radnih etalona i mjerila električnih veličina SI. SFRJ, 32/89-810.

analizatora plinova SI. SFRJ, 66/89-1635.

mjerila mase SI. SFRJ, 20/90-832.

medicinskih električnih toplomjera za kontinuirano mjerenje temperature ljudskog tijela SI. SFRJ, 20/9-834.

medicinskih električnih toplomera za kontinuirano mjerenje maksimalne temperature ljudskog

tijela SI. SFRJ, 20/90-835.

brojila električne energije SI. SFRJ, 21/90-857.

temperaturnih kompenzatora volumena za tekuća goriva SI. SFRJ, 54/90-1 764. bimetalnih termometara SI. SFRJ, 73/90-2150.

za pregled fotoelektričnih luminanometara mjerila luminacije (sjaja) SI. SFRJ, 11/91-188. za pregled ebulioskopa SI. SFRJ, 22/91-418.

za pregled rashladnih posuda za mlijeko (laktofriza), mljekomjera i mjernih posuda SI. SFRJ, 30/91-548.

za pregled fotoelektričnih luksometara eterila osvjetljenja SI. SFRJ, 61/91-940.

 

Pravilnici o metrološkim uvjetima

za idukcijska brojila za električnu energiju, razreda tačnosti 2,5 SI. SFRj, 29/77-1284, 52/78-2191, 31/81-844.

za platinske otporne toplomjere - primarne premjere u temašiljača SI. SFRJ, 56/87-1 387. električnog kapaciteta SI. SFRJ, 42/88-1175.

ekspozicije doze iks-zračenja i gama-zračenja za potrebe radio terapije SI. SFRJ, 42/88-11 76. električnog kapaciteta SI. SFRJ, 56/88-1489. električne snage SI. SFRJ, 32/89-809. jedinice sile SI. SFRJ, 9/90-558.

električne snage i sredstva mjerenja faktora snage u frekvencijskom području od 45 Hz do 65 Hz SI. SFRJ, 73/90-2149.

Pravilnici o uvjetima osnivanja laboratorija za pregled

davača tarifnih impulsa i uklopnih satova SI. SFRJ, 66/84-1438. mjerila duljine i kuta SI. SFRJ, 66/84-1445. uklopnih satova SI. SFRJ, 3/85-86.

Dopplerovih radara SI. SFRJ, 3/85-87. termoparova SI. SFRJ, 25/85-801.

električnih žarulja s užarenom volframskom niti - radnih etalona jedinice svjetlosne jakosti SI. SFRJ, 26/85-857.

medicinskih injekcijskih štrcaljki SI. SFRJ, 27/85-888. laboratorijskih mjerila obujma tekućine i plinova SI. SFRJ, 27/85-889. ugostiteljskih posuda SI. SFRJ, 27/85-893.

laboratorijskih mjerila - staklenih mjerila obujma za mjerenje kolonjske vode i parfimerijskih proizvoda SI. SFRJ, 27/85-895.

vlagomjera za zrna žitarica i sjemenke uljarica SI. SFRJ, 5/86-116.

areometra i alkoholometara SI. SFRJ, 7/86-157.

butirometara za mlijeko, sir i vrhnje SI. SFRJ, 7/86-158.

radnih etalona jedinice... i mjerila magnetne indukcije SI. SFRJ, 8/86-192.

digitalnih voltmetara za istosmjerne napone SI. SFRJ, 8/86-193.

pokaznih urešaja sprava za mjerenje tekućih goriva SI. SFRJ, 8/86-194.

radnih etalona jedinice magnet, toka i mjerila mgnet. toka SI. SFRJ, 11/86-357.

manometara kojima se mjeri krvni tlak SI. SFRJ, 20/86-562.

manometara, vakuumometara i manovakuumometara SI. SFRJ, 20/86-562.

kronotahograt’a SI. SFRJ, 20/86-559.

taksometara SI. SFRJ, 21/86-607.

protočnih mjerila obujma tekućine SI. SFRJ, 30/86-920.

viskozimetara SI. SFRJ, 38/86-1141.

automobilskih cisterni, vagonskih cisterni i prenosivih cisterni SI. SFRJ, 52/86-1591. vodomjera SI. SFRJ, 61/86-1771.

radnih etalona vremena učestalosti (frekvencije) SI. SFRJ, 68/86-2032. parkirališnih satova SI. SFRJ, 10/87-284. plinomjera i korektora SI. SFRJ 18/88-521. za radne etalone ćelije SI. SFRJ, 5/85-208. za alkoholometre SI. SFRJ, 6/85-240.

za vlagomjere... vlažnost zrna žitarica i sjemenki uljarica SI. SFRJ, 6/85-242.

za mjerila kojima se korigira obujam proteklog plina SI. SFRJ, 9/85-398, 8/86-195.

za protočna mjerila obujma plina SI. SFRJ, 9/85-401.

za protočna mjerila količine pare s mjernim zaslonom SI. SFRJ, 9/85-405.

za protočna mjerila količine plina s mjernim zaslonom SI. SFRJ, 9/85-410.

za protočna mjerila obujma raznih tekućina postavljena mjernom sklopu SI. SFRJ, 9/85-41 5.

za taksometre Si. SFRJ, 9/85-420.

za protočna mjerila obujma raznih tekućina s izravim mjerenjem obujma Službeni SFRJ, 11/85-472.

Pravilnici o metrološkim uvjetima

za termoparove petinovodij/platina - sekundarne i radne etalone jedinice temperature SI. SFRJ, 25/85-802.

za termoparove SI. SFRJ, 25/85-804.

za platinske otporne termometre - sekundarne i radne etalone jedinice temperature SI. SFRJ, 25/85-813.

za staklene živine termometre (toplomjere) - sekundarne i radne etalone jedinice temperature SI. SFRJ, 25/85-814.

za medicinske (humane) toplomjere (termometre) SI. SFRJ, 25/85-816. za sprave kojima se mjeri ploština SI. SFRj, 25/85-860. za radne etalone ploštine SI. SFRJ, 26/85-861.

za laboratorijska mjerila - graduiranje odmjerne cilindre Si. SFRJ, 27/85-882.

za laboratorijska mjerila - staklene birete za tekućinu SI. SFRJ, 27/85-884.

za laboratorisjka mjerila - mikrokapaljke (mikropipete) SI. SFRJ, 27/85-886.

za medicinske injekcijske štrcaljke SI. SFRJ, 27/85-891.

za protočna mjerila količine tekućine s mjernim zaslonom SI. SFRJ, 27/85-896.

za iaboratorijska mjerila - staklena mjerila obujma od 5 cm3 (ml) do 500 cm3 (ml) kojima se

mjere... - parfimerijski proizvodi SI. SFRJ, 28/85-915.

za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) s jednom mjernom crtom SI. SFRJ, 28/85-916. za laboratorijska mjerila-staklene odmjerne tikvice s jednom mjernom crtom SI. SFRJ, 28/85-917. za laboratorijska mjerila - kapaljke (pipete) za mješanje krvi kojima se broje krvna tjelešca SI. SFRJ, 28/85-919.

za laboratorijska mjerila - graduirane mjerne kapaljke SI. SFRJ, 28/85-920.

za etalonske potenciometre istosmjerne struje SI. SFRJ, 28/85-923.

za sprave kojima se mjere tekuća goriva SI. SFRJ, 48/85-1377, 20/86-559.

za radne etalone - uređaje kojima se pregledaju planparalelne granične mjerke SI. SFRJ,

48/85-1382, 76/90-2217.

za plosnata ravnala SI. SFRJ, 48/85-1386.

za analizatore plinova koji rade na načelu infracrvene spektrofotometrije SI. SFRJ, 48/85-1388, 83/87-2257.

za izotopne gustočomjere i vlagomjere SI. SFRJ, 54/85-1453. za radne etalone - alkoholometre SI. SFRJ, 54/85-1454.

za mikrometre za valjkasto mjerenje, mjernog područja do 500 mm SI. SFRJ, 54/85-1459.

za radne etalone - areometre SI. SFRJ, 54/85-1459.

za areometre stalne mase SI. SFRJ, 54/85-1461.

za sekundarne etalone jedinice duljine SI. SFRJ, 58/85-1544.

za mjerila otpora izolacije SI. SFRJ, 58/85-1547, 32/87-832.

za bačve, kace, kante i balone SI. SFRJ, 58/85-1549.

uzoraka referentnih materijala bezojeve kiseline za mjerila topline izgaranja SI. SFRJ, 58/85-1550. uzoraka referentnih materijala - referentnih etalona za izotopna mjerila obujma mase i vlage SI. SFRJ, 58/85-1550.

uzoraka referentnih materijala - referentnih etalona za izotopna mjerila obujma mase i vlage SI. SFRJ, 58/85-1550.

za fotometrijske žarulje sa žarnom volframskom niti - sekundarne i radne etalone jedinice svjetlosnog toka SI. SFRJ, 8/86-189.

za fotometrijske žarulje sa žarnom volframskom niti - mjerila svjetlosnog toka SI. SFRJ, 8/86-191. za sekundarne etalone i radne etalone jedinice magnetne indukcije umjernom području od 0,01 T do 2 T SI. SFRJ, 11/86-356.

za sekundarne etalone i radne etalone jedinice magnetnog toka SI. SFRJ, 11/86-358. za sekundarne etalone električnog napona SI. SFRJ, 19/86-508.

Pravilnici o metrološkim uvjetima

za etalonske uređaje za pregled pokaznih uređaja sprava za mjerenje tekućih goriva SI. SFRJ, 19/86-509.

za mjerila mase - vlage za građevinske potrebe SI. SFRJ, 19/86-510. za manometre, kojima se mjeri krvni tlak SI. SFRJ, 20/86-560. za manometre kojima se mjeri tlak u pneumaticima SI. SFRJ, 20/86-563, 10/87-285. za radne etalone - limbove SI. SFRJ, 21/86-606.

za manometre, vakuumometre i manovakuumometre SI. SFRJ, 30/86-918. za veterinarske toplomjere (termometre) SI. SFRJ, 31/86-961. za daljinomjere, brzinomjere i kronotahografe SI. SFRJ, 31/86-962. za sinusna ravnala SI. SFRJ, 31/86-965.

za radni etalon-urešaj za ispitivanje taksometara SI. SFRJ, 32/86-976. za autokolimatore SI. SFRJ, 33/86-1005. za goniometre SI. SFRJ, 33/86-1007.

za mjerila magnetne indukcije u području 0,01 T do 2 T SI. SFRJ, 35/86-1064. za radne etalone - uređaje kojima se pregledaju mjerni satovi SI. SFRJ, 35/86-1065.

 

za mjerila magnetnog toka SI. SFRJ, 35/86-1066.

za radne etalone jedinice ravninskog kuta - optičke prizme i optičke poligone SI. SFRJ, 36/86-1108. za mjerila debljine SI. SFRJ, 36/86-1110.

za radne etalone i urešaje kojima se pregledaju vodomjeri SI. SFRJ, 38/86-1142. za radne etalone-vlagomjere za zrna žitarica i sjemenke uljarica SI. SFRJ, 50/86-1499. za laktodenzimetre SI. SFRJ, 50/86-1501, 31/87-799. za vodomjere SI. SFRJ, 51/86-1509.

za strojeve za mjerenje duljine žice i kabela SI. SFRJ, 51/86-1513. za auto-cisterne, vagon-cisterne i prenosive cisterne SI. SFRJ, 51/86-1515. za sekundarne etalone jedinice ravninskog kuta SI. SFRJ, 52/86-1594. za radne etalone hrapavosti SI. SFRJ, 52/86-1589.

za mjerila mase - vlage s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti I, II, III i IV SI. SFRJ, 4/87-107.

za mjerne ploče od lijevanog željeza SI. SFRJ, 1087/279. za mjerne ploče od prirodnog tvrdog kamena SI. SFRJ, 10/87-282. za radijacijske pirometre SI. SFRJ, 10/87-285.

za optičke pirometre - sekundarne etalone jedinice mjere SI. SFRJ, 1 3/87-396. za sekundarne etalone i radne etalone jedinice jačine magnetskog polja u opsegu učestalosti od 0,01 MHz do 30 MHz SI. SFRJ, 13/87-397.

za fotometrijske žarulje sa žarnom volframskom niti... SI. SFRJ, 18/87-519.

za radne etalone - uređaje kojima se ispituju kronotahografi itaksometri SI. SFRJ, 20/87-553.

za radne etalone - etalonske uređaje... mjer. razine tekućine SI. SFRJ, 28/87-723.

za mostove cestovnih i tračnih vaga SI. SFRJ, 31/87-794.

za nožasta ravnala SI. SFRJ, 31/87-795.

za urešaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila SI. SFRJ, 31/87-796.

za mjerila magnetne indukcije u mjernom području od 5x10-2 T SI. SFRJ, 31/87-797. za radne etalone jedinice vremena i učestalosti (frekvenc.). SI. SFRJ, 31/87-0798. za kućišta cestovnih i tračničkih vaga SI. SFRJ, 31/87-798, 39/90-1241. za fotometrijske žarulje sa žarnom volframskom niti - mjerila svjetlosne jakosti SI. SFRJ, 35/87-893. za uređaje kojima se ispituju protočna mjerila količine fluida s mjernom dijafragmom SI. SFRJ, 35/87-894.

za aparate kojima se mjeri tvrdoća po Vickersu (HV 5 do 100) SI. SFRJ, 35/87-895.

Pravilnici o metrološkim uvjetima

za aparate kojima se mjeri tvrdoća po Brinellu SI. SFRJ, 35/87-897. za staklene termometre punjene tekućinom SI. SFRJ, 35/87-898. za sekundarne etalone jedinice obujma plina SI. SFRJ, 37/87-932. za optičke pirometre s iščezavajućom niti SI. SFRJ, 44/87-1101. za otporničke dekade SI. SFRJ, 56/87-1386. za radne etalone - kontrolna mjerna ravnala SI. SFRJ, 56/87-1 388.

za mjerila mase - automatske vage sa zbrajanjem diskontinuiranih rezultata vaganja SI. SFRJ, 59/87-1450.

za radne etalone - mjerna ravnala razreda toč. M,0,1 i 2 SI. SFRJ, 85/87-2334.

za osnovične (bazične) letve SI. SFRJ, 2/88-52.

za nivelacijske letve SI. SFRJ, 13/88-404.

za uređaje za ispitivanje plinomjera SI. SFRJ, 18/88-510.

za mjerila duljine opće namjene SI. SFRJ, 18/88-514, 26/90-946.

za uređaje za ispitivanje korektora SI. SFRJ, 18/88-520.

za radni etalon mjerne posude - pipete (kapaljke) SI. SFRJ, 28/88-802.

za radijacijske pirometre - radne etalone jedinice temperature u temperaturnom području od

300 K do 2800 K SI. SFRJ, 33/88-872.

za monometarski termometar s pokaznom napravom i monometarski termometar s pisaćom napravom SI. SFRJ, 33/88-873.

za sekundarni etalon mjerne posude - pipete (kapaljke) SI. SFRJ, 37/88-1037.

za etalonske utege s nazivnim masama od 5o kg do 5.000 kg SI. SFRJ, 44/88-1229.

za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg SI. SFRJ, 54/88-1462, 57/88-1527 (ispr.), 6/89-193.

za otporne termometre (toplomjere) SI. SFRJ, 55/88-1482. kojima moraju udovoljavati mjerila

toplinske energije SI. SFRJ, 56/88-1491, 71/88-1813, 54/90-1764.

za laboratorijska mjerila za plinove SI. SFRj, 71/88-1813.

za mostove za mjerenje električnog kapaciteta SI. SFRJ, 4/89-169.

 

 

 

za mostove za mjerenje električnog kapaciteta - radne etalone jedinice električnog kapaciteta SI. SFRJ, 4/89-170.

za mjere električnog kapaciteta - radne etalone jedinice električnog kapaciteta SI. SFRJ, 4/89-172. za mjere električnog kapaciteta SI. SFRJ, 4/89-173. za centrične razulje (libele) SI. SFRJ, 11/89-273. za mjerila širine i nadvišnje kolosijeka SI. SFRJ, 24/89-680.

za radne etalone - uređaje za pregled mjerila širine nadvišenja kolosijeka SI. SFRJ, 24/89-682. za podužne i okvirne razulje (libele) SI. SFRJ, 24/89-684.

za radne etalone - pokusne optičke leće i klinove za pregled fokometara SI. SFRJ, 24/89-687. za ebuliskope po Malligandu SI. SFRJ, 27/89-731. za ebulioskope po Salleronu SI. SFRJ, 27/89-733. za fokometre SI. SFRJ, 28/89-741.

za statička brojila aktivne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S SI. SFRJ, 28/89-745. za radne etalone - uređaje kojima se ispituju brojila električne energije SI. SFRJ, 54/89-1315. za indukcijska brojila za električnu energiju SI. SFRJ, 54/89-1317. za pokazivala maksimuma razreda 1,0 SI. SFRJ, 56/89-1427.

za mjerila mase automatske vage na transportnoj traci, razreda točnosti 1 i 2 SI. SFRJ, 64/89-1596. za radne etalone električne energije - SI. SFRJ, 64/89-1599.

za automatske refraktometre kojima se mjeri maseni udio šećera u moštu (širi) - SI. SFRJ, 70/89-1740. 74/90-2188.

Pravilnici o metrološkim uvjetima

za sekundarni etalon mjerne posude - tikvice SI. SFRJ, 1/90-1.

za mjerila debljine tankih slojeva magnetnog tipa SI. SFRJ, 9/90-554.

za mjerila debljine tankih slojeva koja rade na principu vrtložih struja SI. SFRJ, 9/90-555.

za diobene glave i diobene stolove SI. SFRJ, 9/90-556.

za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled mjerila debljine tankih slojeva magnetnog tipa SI. SFRJ, 9/90-557.

za radne etalone debljine tankih slojeva za pregled mjerila debljine tankih slojeva koje rade na principu vrtložnih struja SI. SFRJ, 9/90-558.

za mehaničke mjerne satove sa vrijednošću podjeljka ljestvice 0,1 mm i s mjernim hodom do 100 mm SI. SFRJ, 11/90-610.

za medicinske električne toplomjere za kontinuirano mjerenje temperature ljudskog tijela SI. SFRJ, 18/90-775.

za medicinske električne toplomjere za mjerenje maksimalne temperature ljudskog tijela SI. SFRJ, 18/90-777.

za radne etalone jedinice luminacije SI. SFRJ, 18/90-780. za planparalelna granična mjerila duljine SI. SFRJ, 72/90-2136. za bimetalne termometre SI. SFRJ, 73/90-2151. za davanje sile SI. SFRJ, 74/90-2189. za dinamometre Si. SFRJ, 74/90-2190.

za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima SI. SFRJ, 76/90-2217. za mehaničke mjerne satove sa zakretnim mjernim pipcem s podjeljkom ljestvice 0,01 mm ili 0,002, SI. SFRJ, 14/91-237.

za poluvodička brojila - spektrometra gama - zračenja SI. SFRJ, 22/91-416.

za radne etalone jedinice ekspozicije doze ionizirajućeg zračenja u radioterapiji SI. SFRJ, 22/91-417.

za viskozimetre s padajućim kuglicama SI. SFRJ, 22/91 -418.

za rashladne posude za mlijeko (laktofreze), mljekomjere i mjerne posude SI. SFRJ, 29/91 -533.

za etilometre SI. SFRJ, 42/91-679.

za kapilarne viskozimetre SI. SFRJ, 54/91-821.

za fotoelektrične luksometre - mjerila osvjetljenja SI. SFRJ, 61/91 -937.

za poluvodičke otporne termometre s pozitivnim temperaturnim koeficijentom otpora SI.

SFRJ, 61/91-942.

Pravilnici o metrološkim karakteristikama uzoraka referentnih tvari

referentnih etalona za izotopna mjerila obujma mase i vlage SI. SFRJ, 58/85-1550. benzojeve kiseline za mjerila topline izgaranja SI. SFRJ, 58/85-1550. referentnih pločica kojima se mjeri tvrdoća po Rockvveiu SI. SFRJ, 21/86-608. pokusnih igala za kontrolu predmeta od dragocjenih kovina SI. SFRJ, 21/86-608. referentnih pločica za mjerenje tvrdoće po Brinellu SI. SFRJ,32/86-977. referentnih pločica za mjerenje tvrdoće po Vickersu Si. SFRJ,38/86-1145.

 

tipa aluminija i aluminijskih slitina SI. SFRJ, 48/86-1465. tipa čelika SI. SFRJ, 4/87-115.

referentnih otopina za električnu vodljivost SI. SFRJ, 85/87-2334. referentnih tekućina za viskozimetre SI. SFRJ, 85/87-2331. tipa željeznih ruda SI. SFRJ, 18/88-520. tipa željeza SI. SFRJ, 18/88-522.

čistih plinova CO, CO2, CH4; H2, 02, N2i Ar za pripremu referentnih plinskih smjesa Sl. SFRJ, 18/88-524.

referentnih vodenih otopina za pH-ljestvicu SI. SFRJ, 28/89-743. tipa gumene smjese i gume SI. SFRJ, 76/90-2220.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o konkurenciji

48/05-4032, 76/07-7644, 80/09-3.

Zakon o nadzoru nad tržištem u Bosni i Hercegovini

45/04, 44/07, 44/07-5265, 102/09-10.

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

1 7/02-427.

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

102/09-2.

Odluka o privremenom sjedištu Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

62/06-5833.

Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta

1/05-6.

Odluka o sporazumima male vrijednosti

86/05-6863.

Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva

27/02-751. Ispravka 32/02-1237, Odluka o izmjenama 16/05-1423, Odluka o izmjenama i dopunama 14/06-1039, 22/07-2680, 101/08-4, 71/09-1.

Uputstvo o načinu provođenja Odluke o kvalitetu tečnih naftnih derivata

27/02-762.

Odluka o bližem definiranju načina periodičnog plaćanja kazne

31/06-2848.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata

95/06-8500.

Pravilnik o posebnim uvjetima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište

3/06-135.

Poslovnik o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

1/05-1.

Pravilnik o vođenju knjige Registra koncentracija

90/06-8340.

Odluka o sadržaju upozorenja kojim moraju biti obilježene igračka sa magnetnim dijelovima

2/09-3.

Rješenje o ocjeni dopustivosti koncentracije

63/06-5864.

Naredba o uplatnom računu za uplatu administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem

44/06-4183.

Pravila rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini

42/09-28.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o trgovini (srpski jezik)

64/04-3481. Ispravka Zakona (hrvatski jezik) 12/05-874. Prestaje da važi Zakon o trgovini objavljen u SI. n. F BiH broj 2/95-19, 19/96-575. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o trgovini (bosanski jezik)

64/04-3486. Ispravka Zakona (hrvatski jezik) 12/05-875.

Zakon o trgovini (hrvatski jezik)

64/04-3492. Ispravka Zakona (hrvatski jezik) 12/05-875.

Zakon o tržišnoj inspekciji

2/95-16. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

40/00-1345.

Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

40/00-1346.

Uredba o vrstama, sadržaju i kvalitetu biogoriva u gorivima za motorna vozila (srpski jezik)

26/08-1.

Uredba o vrstama, sadržaju i kvaliteti biogoriva u gorivima za motorna vozila (bosanski jezik)

26/08-8.

Uredba o vrstama, sadržaju i kvalitetu biogoriva u gorivima za motorna vozila (hrvatski jezik)

26/08-14.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata (srpski jezik)

76/06-8290.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata (bosanski jezik)

76/06-8293.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata (hrvatski jezik)

76/06-8297.

Odluka o bližem definiranju načina periodičnog plaćanja kazne (hrvatski jezik)

21/06-2151.

Odluka o bližem definisanju načina periodičnog plaćanja kazne (srpski jezik)

21/06-2151.

Odluka o bližem definiranju načina periodičnog plaćanja kazne (bosanski jezik)

21/06-2151.

Odluka o sporazumima male vrijednosti (hrvatski jezik)

72/05-6548.

Odluka o sporazumima male vrijednosti (srpski jezik)

72/05-6549.

Odluka o sporazumima male vrijednosti (bosanski jezik)

72/05-6551.

Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (hrvatski jezik)

12/05-759, 60/05, 88/07-9006, 15/08-38.

Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (srpski jezik)

12/05-767, 60/05, 88/07-9006, 15/08-39.

Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (bosanski jezik)

12/05-775, 60/05, 88/07-9006, 15/08-38.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (srpski jezik)

28/06-3032.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (bosanski jezik)

28/06-3036.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (hrvatski jezik)

28/06-3040.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra trgovačkih radnji

5/97-102

Pravilnik o legitimaciji tržišnog inspektora

5/95-166.

Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva (bosanski jezik)

29/04-1 065, 58/04-2938, 28/05-1066, 59/05-5023, 25/06-2627, 65/06-7083, 32/07-3003, 73/07-7428, 27/08-20, 34/09-49, 71/09-26.

Pravilnik o utvrđivanju kakvoće tečnih naftnih goriva (hrvatski jezik)

29/04-1 065, 58/04-2938, 28/05-1066, 59/05-5023, 25/06-2627, 65/06-7084, 32/07-3003, 73/07-7428, 27/08-20, 34/09-49, 71/09-26.

Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva (srpski jezik)

29/04-1066, 58/04-2937, 28/05-1066, 59/05-5023, 25/06-2627, 65/06-7084, 32/07-3003, 73/07-7428, 27/08-21, 34/09-49, 71/09-27.

Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim crpkama putem ugrađene opreme u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

12/05-753, 3/06-143, 46/06-4731, 54/08-7, 60/07-5277, 56/09-15.

Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim pumpnim stanicama putem ugrađene opreme u Federaciji BiH (srpski jezik)

12/05-755, 3/06-144, 46/06-4731, 54/08-7, 60/07-5276, 56/09-15.

Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim pumpnim stanicama putem ugrađene opreme u Federaciji BiH (bosanski jezik)

12/05-757, 3/06-144, 46/06-4731, 54/08-6, 60/07-5277, 56/09-15.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača (bosanski jezik)

6/08-25.

 

Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača (hrvatski jezik)

6/08-30.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača (srpski jezik)

6/08-34.

Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu (bosanski jezik)

6/08-38.

Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu (hrvatski jezik)

6/08-39.

Pravilnik o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu (srpski jezik)

6/08-40.

Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanja tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama

54/08-9.

Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru

54/08-10.

Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada

54/08-12.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru i sadržaju obrasca-knjige

54/08-12.

Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za odobravanje monopolističkih sporazuma pri uvozu, o rješavanju zahtjeva i vođenju evidencije odobrenih monopolističkih sporazuma pri uvozu

5/95-161.

Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za odobravanje monopolističkih sporazuma pri uvozu, o rješavanju zahtjeva i vođenju evidencije odobrenih monopolističkih sporazuma pri izvozu

5/95-162.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije otkupljenih koža, krzna i vune i dlake u objektima registriranim za tu namjenu (bosanski jezik)

21/02-792.

Naputak o načinu vođenja evidencije otkupljenih koža, krzna i vune i dlake u objektima registriranim za tu namjenu (hrvatski jezik)

21/02-793.

Naputak o načinu provjere, pregleda i verifikacije elektronskih mjernih sustava na benzinskim crpkama (hrvatski jezik)

3/06-144.

Uputstvo o načinu provjere, pregleda i verifikacije elektronskih mjernih sustava na benzinskim pumpnim stanicama (srpski jezik)

3/06-145.

Uputstvo o načinu provjere, pregleda i verifikacije elektronskih mjernih sustava na benzinskim pumpnim stanicama (bosanski jezik)

3/06-145.

 

Uzansama u trgovini na malo utvrđuju se prava, obveze i odgovornost preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica, njihovih udruženja, zemljoradničkih i drugih zadruga i ostalih subjekata koji obavljaju trgovinu na malo i učestvuju u prometu robe na malo i radnika - prodavača u trgovini na malo prema kupcima i potencijalnim kupcima

Vidi: Posebne uzanse u trgovini na malo -1/97-11.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o uvjetima i načinu prometa visokotarifne robe na području Unsko-Sanskog kantona

8/99-293.a

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o uvjetima i načinu prometa visokotarifne robe na području Županije Posavske

2/99-153, 4/00-155.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje, uništenja i doniranja privremeno oduzete robe i predmeta u inspekcijskom nadzoru

8/09-799. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Uputstvo o načinu i postupku prodaje i uništavanju privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru broj: 17/1-05-5691/06 od 21.12.2006. godine.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o uvjetima i načinu prometa visokotarifne robe na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/98-425.

Zakon o uvjetima i načinu prometa visokotarifne robe na području Zeničko-dobojske županije (hrvatski jezik)

13/98-425.

Uredba o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama kantonalnih robnih rezervi (bosanski jezik)

5/06-333.

Uredba o priznavanju rastura, kala, kvara i loma na robama kantonalnih robnih rezervi (hrvatski jezik)

5/06-333.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o obezbjeđenju roba široke potrošnje putem komercijalnih konvoja i načinu utvrđivanja maloprodajnih cijena

1/97-54

Uredba o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih lica

4/05-325, 10/05-757.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Uredba o potrošačkoj korpi

10/00-342.

Uredba o potrošačkoj košari

10/00-342.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o tržišnoj inspekciji

7/01-178.

 

Zakon o trgovini

13/07-333, 16/08-630.

Uredba o načinu i postupku raspolaganja oduzetom robom od pravnih i fizičkih osoba po pravomoćnim odlukama

9/03-182.

Odluka o radnom vremenu trgovačkih radnji te preduzeća trgovačke djelatnosti na području Županije Zapadnohercegovačke

1/08-3.

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

1/08-4.

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine

1/08-4.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

14/08-508.

Pravilnik o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine

14/08-513.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Naredba o vremenskom periodu u kojem se smiju u maloprodaji prodavati pirotehnička sredstva za zabavu razreda II (bosanski jezik)

7/07-147.

Naredba o vremenskom periodu u kojem se smiju u maloprodaji prodavati pirotehnička sredstva za zabavu razreda II (hrvatski jezik)

7/07-147.

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNK (bosanski jezik)

10/07-145.

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNŽ (hrvatski jezik)

10/07-145.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o privremenom načinu prijema, uskladištenja, prodaje ili ustupanja bez naknade oduzete robe i predmeta koji su služili ili bili namijenjeni izvršenju privrednog prijestupa, prekršaja ili krivičnog djela

5/02-127.

Deklaracija o kupovini domaćih proizvoda

15/03-785.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o trgovini

13/00-249.

Uredba o uvjetima i načinu prometa visokotarifne robe na području Hercegbosanske županije

5/99-1 76.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige

5/01-90.

 

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija

5/01-94.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o stavljanju u promet predmeta od dragocjenih metala Brčko Distrikta BiH

12/06-245.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijumi za ocjenu koncentracija ekonomskih subjekata

36/06-896.

Odluka o naknadi za korištenje zemljišta na pijaci "Arizona"

14/01-615.

Izmjena Naloga Supervizora o Tržnici Arizona od 16. novembra 2000. godine

5/02-297.

Odluka o sporazumima male vrijednosti

34/05-1194.

Uputstvo o načinu i postupku raspolaganja robom oduzetom od pravnih i fizičkih lica

27/05-950.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu poslovnog prostora, uređaja i opreme za obavljanje trgovinske djelatnosti

27/05-941.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige

21/06-451.

Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva

34/07-1303. Prestaje da važi Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva - 32/06-764.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o trgovini

6/07-1.

Zakon o tržišnoj inspekciji

10/97-322, 52/01-1080.

Uredba o vrstama, sadržaju i kvalitetu biogoriva u gorivima za motorna vozila

82/07-1.

Uputstvo o formi, sadržaju i načinu dostave izveštaja o međuentitetskoj trgovini proizvoda koji podležu plaćanju akcize

54/01-1117.

Uputstvo o sadržaju potvrde o nabavci ulja za loženje

54/01-1113.

Uredba o privremenoj mjeri zabrane prometa na malo loživim uljima ekstra lako i lako specijalno (EL i Ls) na benzinskim pumpnim stanicama i iz posebno utvrđenih prostorija - rezervoara, utakanjem u rezervoare vozila i radnih mašina na pogonski način (motori sa unutrašnjim sagorijevanjem)

99/07-1.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriteriji za ocjenu koncentracija privrednih subjekata

108/06-1 7.

Odluka o postupanju sa popisanim zalihama lož ulja

59/01-1239.

Odluka o sporazumima male vrijednosti

113/05-40.

Odluka o bližem definiranju načina periodičnog plaćanja kazne

32/06-47.

Uredba o tradicionalnoj proizvodnji i prodaji predmeta i stvari koji služe verskim potrebama vernika Srpske pravoslavne crkve

5/94-168.

Uredba o načinu prometa određenih proizvoda

16/01-353.

Uredba o zabrani reklamiranja, oglašavanja i distribuciji zamene za majčino mleko

39/00-887.

Uredba o ograničavanju marži u prometu robe

116/09-57. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o ograničavanju marži u prometu robe ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/09-12).

Odluka o načinu uskladištenja, čuvanja i raspolaganja robom oduzetom u postupku inspekcijskog nadzora

112/06-13.

Odluka o načinu uništavanja duvanskih prerađevina i alkoholnih pića (alkohola) oduzetih u postupku inspekcijskog tržišnog nadzora i u carinskom postupku

34/01 -1.

Odluka o uvođenju registar kasa

36/00-799.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti

84/07-13. Ispravka Pravilnika 90/07-23.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige

56/07-10, 83/08-7.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige prometa

70/01-1532.

Pravilnik o uslovima za pripremu i prodaju namirnica životinjskog porijekla izvan stalnih prodajnih mjesta

13/99-233.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeča koja obavljaju promet, ugrađuju i održavaju automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima koja su sastavni deo elektronskog mernog sistema za kontrolu zaprimljenog i istočenog goriva i trenutnom stanju zaliha goriva u rezervoarima na benzinskim pumpnim stanicama

29/01-651, 91/03-2.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati specijalizirane prodavnice za promet na malo

18/08-38.

Pravilnik o kontroli evidentiranja prometa, kontroli ispravnosti i tačnosti mjernih uređaja, osiguranju podataka i žigosanju - plombiranju mjernih uređaja na benzinskim pumpnim stanicama

10/09-13.

 

Pravilnik o načinu evidentiranja i kontroli prometa na benzinskim pumpnim stanicama putem ugrađene opreme, uvezivanju predviđene opreme, obavezama servisera i omogućavanju daljinskog nadzora u svrhu kontrole i načinu određivanja i dodjele identifikacionog broja uređaja za evidentiranje i kontrolu prometa

18/09-16.

Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva za zimsku sezonu 2009/2010. godine

93/09-20.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa

47/06-3.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) sprava za mjerenje tečnog goriva

15/07-16.

Pravilnik o kriterijumima za izbor udruženja potrošača kojima se dodjeljuju novčana sredstva za obavljanje poslova iz oblasti zaštite potrošača

17/07-7.

Pravilnik o načinu pečaćenja i drugim oblicima označavanja zabrana u postupku inspekcijskog nadzora

17/07-9.

Pravilnik o sadržaju ugovora između Ministarstva trgovine i turizma i registriranog proizvođača

69/08-15.

Pravilnik o uvjetima koje trebaju ispuniti otkupna stanica i otkupno mjesto

69/08-16.

Pravilnik o izgledu i sadržaju obavijesti koju obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga

71/08-8.

Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekata

71/08-9.

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja daljinske trgovine - prodaje na daljinu

11 2/08-9.

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja trgovine osobnim nuđenjem

116/08-11, 56/09-9.

Pravilnik o vrsti robe koja se može prodavati putem ambulantne prodaje

123/08-10.

Rešenje o obaveznoj upotrebi merila i mernog sistema

29/01-654.

Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uvjeta i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti

84/07-21.

Uputstvo načinu vođenja registra i sadržaju potvrde

97/03-6.

 

Naredba o stavljanju van snage Naredbe o visini naknade za pokrivanje troškova republičke tržišne inspekcije, nastalih prilikom žigosanja - plombiranja elektronskog mjernog sistema na benzinskim pumpnim stanicama

10/09-14. Naredba o visini naknade za pokrivanje troškova Republičke tržišne inspekcije, nastalih prilikom žigosanja-plombiranja elektronskog mjernog sistema na benzinskim pumpnim stanicama objavljena je u SI. gl. RS broj 39/02-7, 49/02-20.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala (kovina)

3/93-39.

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina (sa Tarifom)

20/94-352.

Pravilnik o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri pregledu mjerila, sadržaj i oblik potvrde o ispravnosti mjerila

6/95-222.

Pravilnik o tehničkim uvjetima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih kovina

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRj, 23/88-633.

Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima u pogledu izrade moraju udovoljavati predmeti od dragocjenih kovina

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/82-879, 2/88-5.

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih kovina

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/82-879, 2/88-5.

Pravilnik o stupnju finoće zlatnih poluproizvoda za zubnoprotetske predmete i o načinu obavljanja kontrole zlatnih poluproizvoda za te predmete

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/82-884.

Naredba o načinu obilježavanja finoće na predmetima od dragocjenih kovina

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/82-891.

Naredba o oblicima žigova za označavanje stupnja finoće predmeta od dragocjenih kovina

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/82-892.

Naredba o obliku proizvođačkog znaka (za predmete od dragocjenih kovina)

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 30/82-891, 68/821588, 47/86-1448, 48/91-756.

Naredba o načinu vođenja evidencije o zlatu od strane proizvođača i korisnika zlata

25/92-665.

Naredba o vođenju evidencije o proizvedenom zlatu i zlatu u prometu

4/96-73.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Flercegovini

25/06-2449.

Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta

18/06-1461.

Poslovnik o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

18/06-1441.

Odluka o definiranju kategorija dominantnog položaja

18/06-1445.

Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na različitim nivoima proizvodnje odnosno distribucije (vertikalni sporazumi)

18/06-1451.

Obavještenje o prijavi namjere koncentracije

11/06-772.

Odluka o izuzeću u pogledu obaveze polaganja teorije ATPL-a

11/06-773.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o prijenosu tehnologije, licenci i Know how

15/06-1093.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o osiguranju

15/06-1104.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na istom nivou proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) a koji se posebno odnose na istraživanje, razvoj i specijalizaciju

15/06-1115.

Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

16/06-1190.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Poslovnik o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/06-1614.

Poslovnik o radu Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

15/06-1615.

Poslovnik o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/06-1617.

Odluka o definiranju kategorija vladajućeg položaja (hrvatski jezik)

15/06-1618.

Odluka o definisanju kategorija dominantnog položaja (srpski jezik)

15/06-1619.

Odluka o definiranju kategorija dominantnog položaja (bosanski jezik)

15/06-1621.

Odluka o skupnom izuzeću sporazuma između gospodarskih subjekata koji djeluju na različitim razinama proizvodnje odnosno distribucije (vertikalni sporazumi) (hrvatski jezik)

15/06-1622.

Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na različitim nivoima proizvodnje odnosno distribucije (vertikalni sporazumi) (srpski jezik)

15/06-1624.

Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na različitim nivoima proizvodnje odnosno distribucije (vertikalni sporazumi) (bosanski jezik)

15/06-1627.

Odluka o utvrđivanju mjerodavnog tržišta (hrvatski jezik)

15/06-1630.

Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta (srpski jezik)

15/06-1632.

Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta (bosanski jezik)

15/06-1634.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o prenosu tehnologije, licenci i know hovv (srpski jezik)

10/06-985.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o prijenosu tehnologije, licenci i knovv hovv (bosanski jezik)

10/06-988.

Odluka o skupnom izuzeću Sporazuma o prijenosu tehnologije, licenci i knovv hovv (hrvatski jezik)

10/06-991.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o osiguranju (srpski jezik)

10/06-995.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o osiguranju (bosanski jezik)

10/06-998.

Odluka o skupnom izuzeću Sporazuma o osiguranju (hrvatski jezik)

10/06-1001.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na istom nivou proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) a koji se posebno odnose na istraživanje, razvoj i specijalizaciju (srpski jezik)

10/06-1005.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na istom nivou proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) a koji se posebno odnose na istraživanje, razvoj i specijalizaciju (bosanski jezik)

10/06-1008.

Odluka o skupnom izuzeću Sporazuma između gospodarskih subjekata koji djeluju na istoj razini proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) a koji se posebno odnose na istraživanje, razvoj i specijalizaciju (hrvatski jezik)

10/06-1012.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva

14/02-861.

Uputstvo o načinu provođenja Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva

14/02-866.

Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva

23/05-819.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Poslovnik o radu Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

25/06-1 8.

Etički kodeks

25/06-19.

Odluka o utvrđivanju relevantnog tržišta

25/06-20.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na istom nivou proizvodnje odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) a koji se posebno odnose na istraživanje, razvoj i specijalizaciju

19/06-8.

 

 

 

 

 

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o prijenosu tehnologije, licenci i know how

19/06-12.

Odluka o grupnom izuzeću Sporazuma o osiguranju

19/06-16.

Odluka o grupnom izuzeću sporazuma između privrednih subjekata koji djeluju na različitim nivoima proizvodnje, odnosno distribucije (vertikalni sporazum)

26/06-8.

Odluka o grupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

26/06-11.

Odluka o definiranju kategorija dominantnog položaja

28/06-49.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o obligacionim odnosima

2/92-102, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 29/78-1181, 39/85-1129 (izmj. čl. 109., 180., 399. i 410.). Ustavni sud Jugoslavije, br. U 363/86-89, 45/89-1195, 57/89-1428.

Zakon o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima

2/92-102, 13/93-332, Zakon 13/94-189.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Okvirni zakon o zalozima

24/04-2491.

Pravilnik o zalozima

53/04-5508, 28/05-2309.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (srpski jezik)

29/03-1328. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima preuzet je na osnovu Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima što je objavljeno u Sl.listu R BiH broj 2/92-102, 13/93-332, Zakon 13/94-189. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima objavljen u SI. SFRJ, 29/78-1181, 39/85-1129 (izmj. čl. 109., 180., 399. i 410). Ustavni sud Jugoslavije, br. U 363/86-89, 45/89-1195, 57/89-1428.

Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (bosanski jezik)

29/03-1328. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima preuzet je na osnovu Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima što je objavljeno u Sl.listu R BiH broj 2/92-102, 13/93-332, Zakon 13/94-189. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima objavljen u SI. SFRJ, 29/78-1181, 39/85-1129 (izmj. čl. 109., 180., 399. i 410). Ustavni sud Jugoslavije, br. U 363/86-89, 45/89-1195, 57/89-1428.

Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (hrvatski jezik)

29/03-1328. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima preuzet je na osnovu Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima što je objavljeno u Sl.listu R BiH broj 2/92-102, 13/93-332, Zakon 13/94-189. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima objavljen u SI. SFRJ, 29/78-1181, 39/85-1129 (izmj. čl. 109., 180., 399. i 410). Ustavni sud Jugoslavije, br. U 363/86-89, 45/89-1195, 57/89-1428.

Zakon o visini stope zatezne kamate (bosanski jezik)

27/98-793, 51/01-1139, ispravka 52/01-1175.

Zakon o visini stope zatezne kamate (hrvatski jezik)

27/98-794, 51/01-1139, ispravka 52/01-1175. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje da važi Zakon o visini zatezne kamate.

Zakon o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

43/01-913.

Zakon o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

43/01-914.

Zakon o privremenoj obustavi od izvršenja potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

39/98-1445.

Zakon o privremenoj obustavi od izvršenja potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

39/98-1446.

Zakon o leasingu (hrvatski jezik)

85/08-104.

Zakon o lezingu (srpski jezik)

85/08-114.

Zakon o leasingu (bosanski jezik)

85/08-124.

Uredba o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

32/02-1276, 34/02-1493.

Uredba o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

32/02-1276, 34/02-1493.

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

27/97-543, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992 (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122, 57/03-2968.

Zakon o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

27/97-542, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992 (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122, 57/03-2969.

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (srpski jezik)

27/97-543, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992 (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122, 57/03-2969.

Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (bosanski jezik)

56/04-2695, 68/04-3928, 29/05-1940.

Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (hrvatski jezik)

56/04-2696, 68/04-3928, 29/05-1940.

Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (srpski jezik)

56/04-2696, 68/04-3929, 29/05-1940.

Federacija Bosne i Hercegovine je pravni sljednik obaveza iz obligacionih ugovora koje je zaključila u toku 1993. godine vlada Republike Bosne i Hercegovine, u okviru obavljanja funkcije kasnije prenesene na vladu Federacije Bosne i Hercegovine

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije broj: BiH Pž-94/97 od 30.6.1997. godine, objavljena u Sudskoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/98, Sarajevo 1998. godine

 

Prigovor zastare potraživanja mora se u privrednim sporovima istaći do zaključenja glavne rasprave

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije broj: BiH Pž-34/98 od 10.3.1998. godine, objavljena u Sudskoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/98, Sarajevo 1998. godine

Federacija BiH je pravni sljednik obaveza iz obligacionih ugovora koje je zaključila u toku 1993. godine Vlada Republike Bosne i Hercegovine, u okviru obavljanja funkcije kasnije prenesene na Vladu Federacije BiH

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj Pž-94/97 od 30.6.1997. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 1/98 - Sarajevo.

Reklamacija zbog vidljivih nedostataka isporučene robe mora se učiniti u roku iz člana 481. Zakona o obligacionim odnosima i kada se radi o ugovoru o prodaji u kome je ugovoren garantni rok za kvalitet isporučenih proizvoda

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Pž-166/00 od 29.12.2000. godine, objavljena u časopisu Bilten sudske prakse vrhovnog suda F BiH broj 1/2001.

Kupac robe sa vidljivim nedostatkom dužan je obavijestiti prodavca o nedostacima bez odlaganja, odmah po prijemu robe, pa nije blagovremena reklamacija koju je uputio prodavcu tek kada su ga o nedostacima obavijestili njegovi kupci, kojima je on robu isporučio

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Pž-204/99 od 28.4.2000. godine, objavljena u časopisu Bilten sudske prakse vrhovnog suda F BiH broj 2/2000.

Na potraživanje naknade za isporučenu električnu energiju koja se obračunava mjesečno, zatezna kamata teče od dana dospijeća računa za plaćanje

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Pž-15/01 od 20.3.2001. godine, objavljena u časopisu Bilten sudske prakse vrhovnog suda F BiH broj 1/2001.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o izuzimanju sredstava koja ostvaruju društva koja u vlasničkoj strukturi imaju državni kapital na temelju ugovora o zakupu a nemaju poslovanje preko vlastitog žiro računa

17/08-673.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakona o registrovanim zalogama na pokretnim stvarima i pravima

9/00-377.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o obligacionim odnosima

Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima objavljen je u SI. SFRJ broj 29/78-1181,39/85-1129, 45/89-1195, 57/89-1428, te izmjene i dopune u SI. glasniku Republike Srpske broj 17/93-671, 3/96-42.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima

39/03-5. Osnovni tekst Zakona o obligacionim odnosima objavljen je u SI. SFRJ broj 29/78-1181, 39/85-1129, 45/89-1195, 57/89-1428, te izmjene i dopune u SI. glasniku Republike Srpske broj 17/93-671, 3/96-42.

Zakon o registrovanim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udelima

16/00-345, 52/01-1081.

Zakon o visini stope zatezne kamate

19/01-419.

Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine

103/05-1. Zakon o izmjenama i dopunama 1/09-19, 49/09-20, 118/09-5.

Odluka o reprogramiranju obaveza po osnovu poslovnih planova preduzeća

62/05-1, 104/05-6, 33/06-4,

Odluka o isplati obaveza po osnovu sudskih izvršnih rješenja iz radnih odnosa

4/06-1, 54/06-4.

Uputstvo o provođenju postupka poravnanja u postupku ostvarivanja prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine

9/06-25.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Opće uzance za promet robom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 15/54-305 (Prilog) na str. 169-208. (Opće uzance, trgovinski poslovni običaji i posebne uzance koje su suprotne dispozitivnim normama Zakona o obveznim odnosima, primjenjuju se samo ako su ih stranke ugovorile ili ako se iz okolnosti razabire da su njihovu primjenu htjeli - Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance u prometu na malo

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 12/78-364 (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance zaA pojedine vrste i klase duhana

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 36/56-707 (prilog), 19/57-353, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za trgovinu krompirom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 25/60-530, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za trgovinu grahom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 25/60-531, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za trgovinu rižom

2/92-5,13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 25/60-530 (dodatak), (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za trgovinu rižinom arpom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u Si. FNRJ, 25/60-531 (dodatak), (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za trgovinu povrćem

2/92-5,13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 25/60-531 (dodatak), (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za trgovinu žitarica

2/92-5,13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 29/60-631 (dodatak), (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance za promet knjiga

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 19/84-561.

Posebne uzance za promet blokova i ploča od kamena, mramora i granita

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 9/67-240, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Posebne uzance u ugostiteljstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u Si. SFRJ, 69/83-1942, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181), 18/84-532 (ispr.).

Posebne uzance o građenju

2/92-5,13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 18/77-717, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Lučke uzance

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 2/51-24.

Smatra se da su ugovorne stranke htjele primjenu opštih uzansi za promet robom kada u ugovoru upotrijebe izraze koji se koriste u ovim uzansama

Vidi: Presuda Vrhovnog suda F BiH broj Pž-236/97 od 18.11.1997. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 1/98 - Sarajevo.

Posebne uzanse u trgovini na malo

1/97-11.

Posebne uzanse/uzance o ugostiteljstvu

7/97-117.

Pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine i znanja i iskustva (know - how)

Vidi: čl. 52-57. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju 2/95-94.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 98/46-1245, 37/48-433.

Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskih zemljišta

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. FNRJ, 52/58-1221, 3/59-127 (ispr. čl. 33). Čl. 4. Zakona... 32/68-695, 24/59-583 (obavez. tum. čl. 39. st. 1.). 24/61-655 (obavez. tum. čl. 1. i 12.). 1/63-1 (obav. tum. čl. 40. st. 1.). SI. SFRJ, 30/67-891 (Odluka Ustavnog suda Jugoslavije u vezi s propisima donesenih na osnovu čl. 34. i 35. Zakona).

Uredba o provođenju nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

SI. FNRJ, 4/59-129, 53/60-1027 (izmj. čl. 54), Si. SFRJ, 8/64-195 (izmj. čl. 54), 1/65-1 (izmje. čl. 54. ukin. čl. 55.).

Uputstvo o obrascima u postupku za provođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

SI. FNRJ, 6/59-183.

Uputstvo o zemljišnoknjižnim upisima nacionaliziranih najamnih zgrada i građevinskog zemljišta

SI. FNRJ, 49/59-1156.

Uredba o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionalizirane najamne zgrade i građevinsko zemljište

SI. FNRJ, 42/62-735.

Uputstvo za primjenu Uredbe o sredstvima i načinu isplaćivanja naknade za nacionaliziranje najamne zgrade i građevinsko zemljište

SI. FNRJ, 45/62-757.

Odluka o određivanju stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima SFRJ koji se ne mogu prodavati odnosno otkupljivati

SI. SFRJ, 57/91-873.

Odluka o isplati akontacija prijašnjim vlasnicima nacionaliziranih poduzeća

SI. FNRJ, 5/63-83. SI. SFRJ, 14/71-241, 55/79-1726, 61/83-1674, 49/86-1469, 56/88-1489, 54/90-1753.

Zakon o postupku za ukidanje zajedničkog prava vlasništva na kmetskim selištima

22/73-855.

Zakon o arondaciji (prečišćeni tekst)

6/78-181, 3/93-53, 13/94-189.

Zakon o komasaciji

24/85-809, 30/90-867, 3/93-53, 13/94-189.

Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji

SI. FNRJ, 64/45-621, 16/46-165 (tumač.), 24/46-233 (izmj. i dop. pojed. čl. od 2 do 37), 99/46-1273 (obavez. tum. čl. 36.), 101/47-1406 (izmj. čl. 36.), 105/48-1729 (izmj. čl. 24. i 29.), 19/51-297 (obav. tum. čl. 24.), 21/56-373 (izmj. čl. 24., 24a. i 24b.), 42-43/51-503 (isprav. obavez. tum čl. 24.), tač. 1. Odluke... SI. FNRJ, 4/51-61. čl. 81. Zakona... SI. FNRJ, 52/57-937, 55/57-1198 (izmj. čl. 36.), SI. SFRJ, 10/65-249 (izmj. čl. 29. i 36.).

Zakon o prometu zemljišta i zgrada

(Na snazi samo odredbe čl. 33. st. 2., čl. 42., 43., 44. st. 2. i čl. 45. - Vidi čl. 3. st. 2 Zakona... SI. SFRJ, 7/72-1389, čl. 89. Zakona... 6/80-189 i čl. 116. Zakona... 56/80-1649), SI. SFRJ, 43/65-1577, 57/65-1902, 17/67-401, 11/74-292.

Zakon o osnovama vlasničkih odnosa

37/95-919.

Zakon o prometu nepokretnosti

38/78-1441, 4/89-129, 29/90-811, 22/91-733, 21/92-576, 3/93-53, 13/94-189, 18/94-304.

Zakon o primjenjivanju Zakona o prometu nepokretnosti za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

21/92-573, 17/93-409, 13/94-189, 18/94-304.

Zakon o građevinskom zemljištu

34/86-1113, 1/90-1, 29/90-811, 3/93-53, 13/94-189.

Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u naseljima gradskog karaktera

24/68-277.

Zakon o eksproprijaciji (prečišćeni tekst)

12/87-377, 38/89-969. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, br. U 137/86-89-4/90-94. Ustavni sud Jugoslavije, br. U 108/88-91 SI. SFRJ, 45/91-702, 15/94-256.

Zakon o pravu svojine na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama

23/79-845, 26/86-897.

Zakon o svojini na dijelovima zgrada

35/77-1049, 38/78-1441, 22/84-649.

Zakon o susvojini na stanu

26/89-718, 27/91-899.

Zakon o uzurpacijama (prečišćeni tekst)

6/78-185.

Zakon o neprimjenjivanju Zakona o uzurpacijama za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

21/92-582, 13/94-189.

Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini

2/46, 18/46, 20/47, 37/49, 14/51 i 41/67.

Zakon o neprimjenjivanju Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji u Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini

21/92-576, 13/94-189.

 

Uredba o privremenoj zabrani prodaje stanova u društvenoj svojini

4/92-100.

Zakon o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

11/93-249, 13/94-189.

Uredba o obavezi prijavljivanja imovine i imovinskih prava pravnih i fizičkih lica radi sukcesije

12/93-267.

Uputstvo o popisu, obezbjeđenju i evidenciji napuštenih zemljišta i poljoprivrednih gazdinstava

20/93-474.

Zakon o pretvorbi društvene svojine

33/94-542.

Uredba o reviziji vlasničkih transformacija izvršenih po Zakonu o društvenom kapitalu

41/95-966.

Uputstvo o potrebnim podacima i dokumentaciji radi revizije izvršenih transformacija društvenog u privatni kapital

41/95-972,1/96-7,10/96-179. Ovim Uputstvom obuhvaćeni su propisi: Zakon o društvenom kapitalu (SI. SFRJ, br. 84/89 i 46/90 i SI. R BiH, br. 2/92), Zakon o pretvorbi društvene svojine (SI. R BiH, 33/94), Zakon o isplati ličnih dohodaka, sredstava za neposrednu zajedničku potrošnju i sredstava za ishranu radnika u toku rada (SI. SFRJ, br. 37/90 i SI. R BiH, 2/92), Pravilnik o načinu utvrđivanja šestogodišnjeg odnosno trostrukog godišnjeg iznosa isplaćenih neto ličnih dohodaka u preduzeću i načina utvrđivanja srazmjernog iznosa odobrenog popusta za interne dionice (SI. SFRJ, br. 53/90 i Si. R BiH, br. 2/92) i Pravilnik o načinu utvrđivanja poslovnog fonda (SI. SFRJ, br. 53/90 i Si. R BiH, 2/92).

Odluka o utvrđivanju namjene i prenošenju prava upravljanja i korištenja sredstvima bivše SFRJ, koje je koristila bivša JNA, a koja se nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine

24/96-345, 33/96-419. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da važe odluke Vlade R BiH broj 39/95 od 20.07.1995. i 117/96 od 28.06.1996. godine.

Uputstvo o popisu, obezbjeđenju i evidenciji napuštenih šuma i šumskih zemljišta

8/95-277.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije

11/02-273.

Odluka o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

75/09-1.

Odluka kojom se uspostavlja Komisija za restituciju

44/04-4428, 9/06-666, 11/06-763, 58/06-5474.

Odluka o ustupanju imovine Bosne i Hercegovine dobijene kroz Sporazum o pitanjima sukcesije i njezinog konvertovanja u novčani oblik

14/06-1040. Odluka o izmjeni 21/06-2027.

Zaključak o prihvatanju Platforme za raspodjelu diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ

9/06-665.

Odluka o utvrđivanju statusa zgrade i zemljišta u Sarajevu u ulici Maršala Tita 16

5/02-74.

Odluka o utvrđivanju statusa reprezentativnog kompleksa "Konak" u Sarajevu u ulici Bistrik 6

5/02-78.

Odluka o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uvjetima i načinu korištenja

84/05-6741.

Odluka kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 27. aprila 2000. godine do 31. marta 2003. godine

24/02-685. Odluka Visokog predstavnika za BiH od 27.4.2000. godine objavljena je u SI. gl. BiH broj 13/00-123, SI. n. F BiH broj 17/00-509 i SI. gl. RS broj 12/00-273.

Odluka Visokog predstavnika o imovini u državnom vlasništvu

13/00-123.

Odluka o produženju Odluke Visokog predstavnika za BiH od 27. 4. 2000. godine

34/00-837. Odluka Visokog predstavnika za BiH od 27.4.2000. godine objavljena je u SI. g.l BiH broj 13/00-123, SI. n. F BiH broj 17/00-509 i SI. gl. RS broj 12/00-273.

Odluka Visokog predstavnika broj 95/01

11/01-145. Odnosi se na produženje važnost ranije Odluke donesene 27.4.2000. godine, objavljena u SI. gl. BiH broj 13/00-123.

Odluka kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 31 jula 2002 godine do 15 maja 2003 godine (Visoki predstavnik za BiH)

13/03-261. Odluka kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 27 aprila 2000. godine do 31 marta 2003. Godine objavljena je u SI. gl. BiH broj 24/02-685. Odluka Visokog predstavnika za BiH od 27.4.2000. godine objavljena je u SI. Gl. BiH broj 13/00-123, SI. n. F BiH broj 17/00-509 i SI. gl. RS broj 12/00-273.

Odluka kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

18/05-1524.

Odluka kojom se donose izmjene i dopune Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

29/06-2779 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

85/06-7853 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

58/08-4.

Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

32/07-4233. Osnovni tekst Odluke kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. gl. BiH broj 18/05-1524. Izmjene i dopune 29/06-2779 (Visoki predstavnik za BiH), Odluka o izmjenama i dopunama Zakona 85/06-7853. (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

41/07-5121.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

74/07-7561.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

99/07-11127.

 

Odluka o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanja prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom

10/05-661, 18/05-1527 (Visoki predstavnik za BiH), 70/05-5437.

Sporazum o izmjenama Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

47/08-8.

Uputstvo o razmjeni informacija o zapečaćenoj i imovini na kojoj su nosioci stanarskog prava ili vlasnici uvedeni u posjed

30/01-405.

Svako fizičko i pravno lice ima pravo da uživa u svojoj imovini. Niko ne može da bude lišen imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava. To ni na koji način ne utiče na pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulisala korištenje imovine u skladu s opštim interesima ili da bi obezbijedila naplatu poreza ili drugih dažbina ili kazni

Vidi: Odluka Ustavnog suda BiH broj U 5/00 objavljena u SI. gl. BiH broj 1/01-6, te Odluka Ustavnog suda BiH broj U 7/00 objavljena u SI. gl. BiH broj 6/01-92.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o vlasničko-pravnim odnosima (hrvatski jezik)

6/98-149, 29/03-1329.

Zakon o vlasničko-pravnim odnosima (bosanski jezik)

6/98-155, 29/03-1329.

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (srpski jezik)

6/98-149, 29/03-1329.

Odluka o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

61/09-10.

Odluka o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

61/09-11.

Odluka o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

61/09-13.

Odluka Visokog predstavnika o imovini u državnom vlasništvu od 27.4.2000. godine (bosanski jezik)

17/00-509. Odluka o produženju 56/00-2063, 24/02-685, 43/02-1893. Odluka Visokog predstavnika za BiH od 27.4.2000. godine objavljena je u SI. gl. BiH broj 13/00-123, SI. n. F BiH broj 17/00-509 i SI. gl. RS broj 12/00-273, 23/03-969.

Odluka Visokog predstavnika o imovini u državnom vlasništvu od 27.4.2000. godine (hrvatski jezik)

17/00-509. Odluka o produženju 56/00-2063, 24/02-685, 43/02-1893. Odluka Visokog predstavnika za BiH od 27.4.2000. godine objavljena je u SI. gl BiH broj 13/00-123, SI. n. F BiH broj 17/00-509 i SI. gl. RS broj 12/00-273, 13/03-261.

Odluku kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 31. jula 2002.godine do 15. maja 2003. godine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

23/03-969.

Odluka kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 31. srpnja 2002. godine do 15. svibnja 2003. godine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

23/03-969.

 

Odluka kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

20/05-1393.

Odluka kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

20/05-1394.

Odluka kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (srpski jezik)

20/05-1395.

Odluka kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

1 7/06-1 733 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

17/06-1734 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka kojom se donose izmjene i dopune Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

1 7/06-1 735 (Visoki predstavnik za BiH).

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

40/07-3941.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

40/07-3942.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

40/07-3943.

Odluka Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

70/07-7201.

Odluka Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

70/07-7202.

Odluka Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

70/07-7203.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije BiH (bosanski jezik)

94/07-9485.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije BiH (hrvatski jezik)

94/07-9486.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije BiH (srpski jezik)

94/07-9487.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

41/08-1.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/08-2.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/08-3.

Zakon o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije

11/02-273.

Zakon o eksproprijaciji (bosanski jezik)

70/07-7245. Prestaje da važi Zakon o eksproprijaciji (prečišćeni tekst) 12/87-377, 38/89-969.

Zakon o izvlaštenju (hrvatski jezik)

70/07-7251. Prestaje da važi Zakon o eksproprijaciji (prečišćeni tekst) 12/87-377, 38/89-969.

Zakon o eksproprijaciji (srpski jezik)

70/07-7256. Prestaje da važi Zakon o eksproprijaciji (prečišćeni tekst) 12/87-377, 38/89-969.

Zakon o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana (bosanski jezik)

11/98-281, ispravka 29/98-995, 27/99-1087, 43/99-1761 (Visoki predstavnik za BiH), 37/01-759, (Visoki predstavnik za BiH) 24/03-1003. Zakon o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana objavljen je u SI. listu R BiH broj 11/93-249, 1 3/94-1 89, 2/96-30, 56/01-1259 (Visoki predstavnik za BiH), 15/02-574.

Zakon o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u vlasništvu građana (hrvatski jezik)

11/98-283, ispravka 29/98-995, 29/98-995, 43/99-1761 (Visoki predstavnik za BiH), 37/01-760, (Visoki predstavnik za BiH) 24/03-1003. Zakon o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana objavljen je u SI. listu R BiH broj 11/93-249, 1 3/94-1 89, 2/96-30, 56/01-1259 (Visoki predstavnik za BiH), 15/02-577.

Naputak o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenoj nepokretnoj imovini u vlasništvu građana ("Zakon") u dopunjenoj i izmjenjenoj formi koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/99-98, 28/99-98 i 27/99-99

43/99-1765, 56/01 -1258. Odluka o izmjenama i dopunama (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH).

Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenoj nepokretnoj imovini u vlasništvu građana ("Zakon") u dopunjenoj i izmjenjenoj formi koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/99-98, 28/99-98 i 27/99-99

43/99-1764, 56/01-1259. Odluka o izmjenama i dopunama (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica Federacije BiH (bosanski jezik)

43/99-1 762, izmjene i dopune 51/00-1753 (Visoki predstavnik za BiH), 56/01-1252 (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1120, 24/03-1005.

Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica Federacije BiH (hrvatski jezik)

43/99-1 762, izmjene i dopune 51/00-1753 (Visoki predstavnik za BiH), 56/01-1251 (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1121, 24/03-1004.

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom obustavljanju od izvršenja odluka CRPC-a donesenih poslije 30.06.2003. godine

21/06-2012.

 

Odluka u korist policajaca iz reda manjinskih naroda kojom se njihovi imovinski zahtjevi izuzimaju od propisanog zahtjeva za kronološkim rješavanjem imovinskih zahtjeva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (hrvatski jezik)

18/02-693.

Odluka u korist policajaca iz reda manjinskih naroda kojom se njihovi imovinski zahtjevi izuzimaju od propisanog zahtjeva za kronološkim rješavanjem imovinskih zahtjeva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (bosanski jezik)

1 8/02-694.

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (srpski jezik)

8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2778, 15/08-1, 70/08-26, 4/09-18, 10/09-2, 40/09-6, 46/09-1, 52/09-68.

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2778, 15/08-1, 70/08-26, 4/09-18, 10/09-2, 40/09-6, 46/09-1, 52/09-68.

Uredba o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2777, 15/08-1, 70/08-25, 4/09-18, 10/09-2, 40/09-6, 46/09-1, 52/09-69.

Zakon o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

27/97-542, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992. (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122.

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

27/97-543, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992. (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122.

Odredbe člana 3., 7., 11 i 18. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine

Vidi: Presuda Ustavnog suda broj 10/00 od 8.1.2001. godine, objavljena u SI. n. F BiH broj 7/00-152.

Odluka o ukupnom iznosu tražbina građana na temelju ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije R BiH, Hrvatskog vijeća obrane i Policije (hrvatski jezik)

14/99-326.

Odluka o ukupnom iznosu potraživanja građana na temelju ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije R BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije (bosanski jezik)

14/99-326.

Uputstvo o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

1/98-6.

Naputak o evidenciji i ostvarivanju tražbina građana sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

1/98-16, ispravka 2/98-112.

Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/98-374.

Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/98-374.

 

Odluka o listi preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme (bosanski jezik)

41/98-1528.

Odluka o listi poduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informiranja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme (hrvatski jezik)

41/98-1529.

Odluka (o uskraćivanju prava raspolaganja svim državnim organima imovinom koja je služila za kulturne ili vjerske svrhe, ili su je koristile fizičke osobe za stanovanje, poslovne aktivnosti ili poljoprivredne svrhe (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

20/99-461.

Odluka (o uskraćivanju prava raspolaganja svim državnim organima imovinom koja je služila za kulturne ili vjerske svrhe, ili su je koristile fizičke osobe za stanovanje, poslovne aktivnosti ili poljoprivredne svrhe (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

20/99-461.

Odluka o prenosu prava privremenog korištenja vojnog kompleksa "Ramiz Salčin" u Sarajevu na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

31/99-1373. Ispravka 41/99-1735.

Odluka o prenosu prava privremenog korištenja vojnog kompleksa "Ramiz Salčin" u Sarajevu na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

31/99-1373. Ispravka 41/99-1735.

Odluka o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane

74/05, 20/06-1963.

Odluka o utvrđivanju statusa zgrade i zemljišta u Sarajevu u ulici Maršala Tita 16

5/02-74.

Odluka o utvrđivanju statusa reprezentativnog kompleksa "Konak" u Sarajevu u ulici Bistrik 6

5/02-78.

Društvena pravna osoba definitivno je izgubila pravo da zahtijeva vraćanje nekretnine koju je bez valjanog pravnog osnova koristila druga društvena pravna osoba, nakon proteka pet godina od dana saznanja, odnosno deset godina od gubitka posjeda

Vidi: Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Pž.-122/97 od 29.7.1997. godine. Objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije BiH broj 2/97.

Ugovori o prenosu vlasništva punovažni su sa aspekta forme i u slučaju kada su potpisi ugovarača ovjereni pred sudom Republike Srpske

Vidi: Presuda Vrhovnog suda F BiH broj Gž-64/97 od 25.2.1998. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 1/98 - Sarajevo.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o državnoj imovini na Unsko-sanskom kantonu

5/97-169.

Zakon o upravljanju državnom imovinom na području Unsko-sanskog kantona

5/97-1 70.

Odluka o utvrđivanju Liste preduzeća Unsko-sanskog kantona prema kojim ovlaštenje i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Kantona

3/97-50. Odluka o izmjenama i dopunama 11/99-437, 2/00-64.

Odluka o utvrđivanju liste javnih ustanova Unsko-sanskog kantona prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Vlada kantona

1/98-32.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju napuštenom imovinom

4/97-207.

Uredba o vršenju ovlasti organa uprave Županije Posavske i općina na području Županije u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala

1/06-1, 7/08-698.

Odluka o davanju ovlaštenja Agenciji za privatizaciju

4/00-161. Odnosi se na ovlaštenje Agencije da prodaje poslovne prostore čiji su nosioci prava raspolaganja sa teritorije Republike Srpske.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na prostorima Županije Posavske

5/00-259.

Lista gospodarskih društava prema kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrše organi uprave Županije i općine

1/06-3.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Tuzlanskog kantona u javnim ustanovama čiji je osnivač Tuzlanski kanton

8/06-755, 7/09-677, 7/09-677.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje privremene liste preduzeća na području Tuzlansko-podrinjskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

6/97-128.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje privremene liste preduzeća na području Tuzlansko-podrinjske županije prema kojima Vlada Županije vrši ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala (hrvatski jezik)

6/97-129.

Odluka o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)

8/97-186, 10/97-239, 12/97-328, 13/97-397, 14/97-433, 1/98-33, 2/98-67, 4/98-179, 10/98-491, 5/99-128, 11/99-402, ispr. 13/99-515, 2/00-69, 13/00-649, 14/01-771, 6/02-214.

Odluka o utvrđivanju liste poduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlasti i obveze vlasnika po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)

8/97-187, 10/97-240, 12/97-328, 13/97-397, 14/97-433, 1/98-33, 2/98-67, 4/98-180, 10/98-491, 5/99-128, 11/99-403, ispr. 13/99-515, 2/00-70, 13/00-649, 14/01-772, 6/02-214.

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata (bosanski jezik)

7/99-209.

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata (hrvatski jezik)

7/99-212.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Privremena odluka o kriterijumima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

9/97-836.

Privremena odluka o kriterijumima za utvrđivanje liste poduzeća na području Zeničko-dobojske županije prema kojima Vlada Županije vrši ovlaštenja i obveze vlasnika državnog kapitala (hrvatski jezik)

9/97-836.

Privremena odluka o određivanju vršioca prava i obaveza na imovini po osnovu državnog kapitala na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

2/98-40.

Privremena odluka o određivanju vršitelja prava i obveza na imovini na temelju državnog kapitala na području Zeničko-dobojske županije (hrvatski jezik)

2/98-40.

Odluka o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

12/97-936, 3/98-52, 5/99-79, 15/99-340, 3/00-67, 4/00-87, 7/00-294.

Odluka o utvrđivanju liste poduzeća prema kojima Vlada Županije vrši ovlaštenja i obveze vlasnika državnog kapitala (hrvatski jezik)

12/97-938, 3/98-52, 5/99-79, 15/99-340, 3/00-67, 4/00-87, 7/00-295.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o kriterijumima za utvrđivanje poduzeća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prema kojima Vlada kantona vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika državnog kapitala

8/97-344.

Zakon o upravljanju državnom imovinom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

8/97-346, 11/99-289.

Odluka o prenosu ovlaštenja za raspolaganje imovinom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/03-266.

Odluka o visini naknade za nepriznata uzurpirana zemljišta za 2008. godinu

5/08-364.

351 SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zaključak o pitanju donošenja odluke o kriterijima za utvrđivanje liste poduzeća s područja Županije Središnja Bosna u kojima Vlada Županije Središnja Bosna ima ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala (hrvatski jezik)

7/99-268.

Zaključak o pitanju donošenja odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća s područja Srednjobosanskog kantona u kojima Vlada Srednjobosanskog kantona ima ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

7/99-268.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje liste poduzeća s područja Županije Središnja Bosna u kojima Vlada Županije Središnja Bosna ima ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala (hrvatski jezik)

2/00-22.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća s područja Srednjobosanskog kantona u kojima Vlada Srednjobosanskog kantona ima ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

2/00-22.

Odluka o utvrđivanju liste, i broja članova tijela upravljanja, gospodarskih društava u kojima ovlasti i obaveze prema osnovu državnog kapitala imaju tijela Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

12/00-430, 3/05-244, 8/08-1019.

 

Odluka o utvrđivanju liste i broja članova tijela upravljanja privrednih društava prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/00-430, 3/05-244, 8/08-1019.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o imovini Županije Zapadnohercegovačke

3/98-122.

Zakon o upravljanju državnom imovinom

3/98-123, 3/98-123, 6/07-124.

Uredba o određivanju vlasnika i upravljanju društvenim kapitalom u poduzećima i drugim pravnim osobama

2/97-79.

Uredba o evidenciji imovine Županije Zapadnohercegovačke

2/99-58.

Uredba o izuzimanju županijske (državne) imovine iz procesa privatizacije

6/01-116, 4/03-95.

Odluka o listi poduzeća u kojima ovlasti i obveze vlasnika po osnovi državnog kapitala obavlja županija

14/00-348, 11/01-297, 14/01-314, 3/02-68, 8/03-170.

Odluka o utvrđivanju cijene zemljišta

18/08-686.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Uredba o vršenju ovlaštenja organa HNK u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

4/07-41.

Uredba o vršenju ovlasti organa HNŽ u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

4/07-41.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje liste privrednih društava prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

4/01-17.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje liste gospodarskih društava prema kojima Vlada Županije vrši ovlasti i obveze temeljem državnog kapitala (hrvatski jezik)

4/01-17.

Odluka o utvrđivanju Liste privrednih društava prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala vrši Vlada Kantona (bosanski jezik)

4/01-19, 1/02-68.

Odluka o utvrđivanju Liste gospodarskih društava prema kojima ovlasti i obveze temeljem državnog kapitala vrši Vlada Županije (hrvatski jezik)

4/01-19, 1/02-68.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o imovini Kantona Sarajevo

6/97-120, 9/98-427. Presuda Ustavnog suda F BiH broj U-4/97 od 22.7.1998. godine objavljena u SI. n. F BiH broj 20/98-571.

 

Uredba o evidenciji imovine Kantona Sarajevo

23/97, 5/02-128.

Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo

8/01-311.

Odluka o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo

19/97-446. Ispravka 2/98-32, 8/01-314.

Odluka o koriščenju zgrade Vijećnice u Sarajevu

1/98-1, 21/03-1302.

Odluka o davanju na korištenje Gradu Sarajevu upravne zgrade DPO u Ulici Hamdije Kreševljakovića broj 3

10/99-412.

Odluka o ovlaštenjima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za obavljanje procjene vrijednosti imovine (objekata)

21/97-504, izmj. 9/98-353.

Odluka o prenosu na trajno korištenje Bošnjačkom institutu iz Ciriha objekta Istorijskog arhiva Sarajevo u Ulici Koturova 3

13/98-561.

Odluka o prenosu na trajno korištenje Istorijskom arhivu Sarajevo objekta Bosanskog kulturnog centra u ulici Alipašina 19

13/98-561.

Odluka o proglašenju kompleksa Skenderije kao općeg dobra u javnoj upotrebi kojim upravlja "Centar Skenderija" d.o.o. Sarajevo

16/00-665.

Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja "ZOI 84 - Olimpijski centar Sarajevo" d.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije

1 6/00-666.

Odluka o utvrđivanju liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton

15/01-698, 19/01-849, 6/02-263, 21/03-1304.

Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva, uslovima i postupku za izuzimanje od zabrane raspolaganja nekretninama na kojima pravo raspolaganja ili upravljanja imaju pravna lica sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Republici Makedoniji i SR Jugoslaviji a koja su u vlasništvu tih pravnih lica

14/01-660, 6/03-237.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o imovini Hercegbosanske županije

13/98-576, 4/09-135.

Odluka o utvrđivanju interesa Hercegbosanske županije za izgradnju gradske obilaznice "Stara benzinska crpka - Partizansko groblje" u Livnu

1/98-8.

Odluka o određivanju vlasnika i upravljanju društvenim kapitalom u poduzeđma i drugim pravnim osobama

2/97-7.

 

Uredba o evidenciji imovine Hercegbosanske županije

7/99-270.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o vraćanju napuštene imovine Brčko Distrikta BiH

5/01-146, 1/02-34, 10/02-650.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

11/01-48, 8/03-508, 40/04.

Zakon o komasaciji u Brčko Distriktu BiH

7/06-169, 2/08-40, (Nalog Supervizora).

Zakon o izmjenama Zakona o eksproprijaciji nekretnina u Brčko Distriktu BiH

2/08-40, (Nalog Supervizora).

Nalog supervizora kojim se ovlaštenje za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta BiH

12/09-271.

Pismo Supervizora od 16. 10. 2009. godine

31/09-805.

Odluka o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine

26/09-746.

Odluka o vraćanju privatnih poslovnih prostora

2/01-38.

Odluka o kriterijima i mjerilima za dodjelu placeva izbjeglicama i povratnicima

2/01-38.

Pravilnik o postupku prodaje nekretnina, prava građenja i pokretnih svari i zakupu nekretnina u vlasništvu Brčko Distrikta BiH

20/06-435.

Pravilnik o postupanju redovnog raspolaganja imovinom Brčko Distrikta BiH

26/07-1079.

Pravilnik o procjeni vrijednosti nekretnina Brčko Distrikta BiH

1/08-33.

Pravilnik o postupku sticanja imovine u korist Brčko Distrikta BiH

2/08-46.

Uputstvo o razmjeni informacija o zapečaćenoj imovini na kojoj su nosioci standardnog prava ili vlasnici uvedeni u posjed

5/02-402.

Nalog supervizora kojim se naglašava obaveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom u Brčko distriktu BiH

4/05-92.

Instrukcija o dodjeljivanju na korištenje objektata i prostora u bivšoj bazi SFOR-a "MCGOVERN" u Brčkom

19/25-682.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o stvarnim pravilma

124/08-1. Ispravka Zakona o stvarnim pravima 3/09-22, 58/09-2.

Zakon o dopunama Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima

38/03-3. Osnovni tekst Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima objavljen je u SI. SFRj, 6/80-189, 36/90-1197.

Zakon o prometu nepokretnosti

Objavljen u Sl.listu SR BiH broj 38/78-1441, 4/89-129, 29/90-811, 22/91-733, izmene i dopune u SI. gl. RS 29/94-801.

Odluka o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine

83/09-8.

Odluka Visokog predstavnika za BiH o produženju važenja Odluke Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od 29. maja 1999. godine, kojom je zabranjeno raspolaganje državnom imovinom u određenim kategorijama, do 30. juna 2000. godine

1/00-9.

Odluka Visokog predstavnika za BiH o produžetku važnosti odluke Visokog predstavnika za BiH od 27. 4. 2000. godine

44/00-1005.

Odluka kojom se dodatno produžava važenje Odluke od 31. jula 2002. godine do 15. maja 2003. godine (Visoki predstavnik za BiH)

31/03-8.

Zakon o prestanku primene Zakona o korištenju napuštene imovine u Republici Srpskoj

38/98-982, ispravka 41/98-1044, 12/99-216, 31/99-657 (Visoki predstavnik za BiH), 38/99-804 (Visoki predstavnik za BiH), 65/01-1355 (Odluka Visokog predstavnika za BiH), 13/02-38, (Visoki predstavnik za BiH) 39/03-16, 96/03-17.

Zakon o dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine

49/09-1 8.

Odluka kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

32/05-20, 32/06-11.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Republike Srpske

44/07-15.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom RS

113/07-24.

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom RS

64/08-29.

Zakon o Fondu za restituciju Republike Srpske

56/06-3.

Statut Fonda za restituciju Republike Srpske

35/07-30.

Zakon o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske

56/06-6.

Zakon o uzurpaciji

70/06-4.

Odluka o prioritetima i rokovima rješavanja odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta u državnoj svojini

26/07-2.

 

Zakon o eksproprijaciji

112/06-1. Zakon o izmjenama i dopunama 37/07-2, Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama 66/08-39, Zakon o izmjenama 110/08-22.

Odluka o obaveznim podacima za nekretnine u vlasništvu Republike Srpske i potraživanjima Republike Srpske

44/06-2.

Uredba o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini

3/05-5.

Statut Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske AD Banja Luka

84/07-11.

Odluka o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama na teritoriji Republike Srpske koje su privatizirane po Okvirnom zakonu o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini

32/09-1.

Pravilnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti

37/09-35.

Uputstvo o primeni članova 8-11 i članova 15-18. Zakona o prestanku primene Zakona o korištenju napuštene imovine

1/99-7.

Uputstvo o primeni Zakona o dodatnim izmenama i dopunama Zakona o prestanku primene Zakona o korišćenju napuštene imovine i Zakona o prestanku primene Zakona o korišćenju napuštene imovine u njegovom dopunjenom obliku (Službeni glasnik Republike Srpske broj 38/98 i 12/99)

31/99-663.

Uputstvo o primeni Zakona o prestanku primene Zakona o korišćenju napuštene imovine

31/99-663, 65/01-1363 (Odluka Visokog predstavnika za BiH).

Zakon o izvršenju odluka Komisije za imovinske zahteve raseljenih lica i izbeglica (Odluka Visokog predstavnika za BiH)

31/99-661, ispravka 31/99-661, 39/00-911, 13/02-37, (Visoki predstavnik za BiH) 65/01-1361, (Odluka Visokog predstavnika za BiH) 39/03-18.

Zakon o poništavanju Zakona o Fondu državnog kapitala

3/98-33. Poništen Zakon o Fondu državnog kapitala, koji je usvojila Nar. Skupština Republike Srpske dana 17.11.1997. godine i koji je objavljen u SI. gl. RS broj 33/97-1098.

Zakon o poništavanju Zakona o Fondu za denacionalizaciju

3/98-33. Poništen Zakon o Fondu za denacionalizaciju, koji je usvojila Nar. Skupština Republike Srpske dana 17.11.1997. godine i koji je objavljen u SI. gl. RS broj 33/97-1104.

Zakon o upravljanju i gazdovanju poslovnim prostorom u državnoj svojini

15/96-641, 6/97-179.

Zakon o korišćenju napuštene imovine

3/96-33. Ispravka 8/96-407, dop. 21/96-926.

Uredba o zabrani raspolaganja nepokretnostima na teritoriji Republike Srpske

13/99-228, 27/99-593. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o privremenoj zabrani prometa nepokretnosti i statusnih pramena privrednih subjekata iz drugih republika i delova bivše Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koja je objavljena u Službenom glasniku Srpskog naroda u BiH broj 10/92-356.

 

Uredba o privremenom preuzimanju na upravljanje i gazdovanje privatnih šuma koje su ostale bez svojih vlasnika

6/94-204.

Uredba o privremenoj obustavi raspolaganja imovinom u svojini Republike Srpske koju koriste poljoprivredne zadruge

14/09-15.

Uredba o standardima za nadoknadu u slučaju eksproprijacije

28/99-601.

Zakon o prenosu sredstava društvene u državnu svojinu

4/93-93, 29/94-799, 31/94-863 i 8/96-392.

Odluka o povlačenju Autentičnog tumačenja člana 3. Zakona o prijenosu sredstava društvene u državnu svojinu Republike Srpske

83/07-15.

Pravilnik o postupku prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini

14/07-23.

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini

1 4/07-24.

Sredstva u društvenoj svojini kao i sredstva koja su postala privatno vlasništvo internim dionicama svih pravnih lica čija su sjedišta na teritoriji Republike Srpske postaju državna svojina

Vidi: Zakon o prenosu sredstava društvene u državnu svojinu - 4/93-93, 29/94-799, 31/94-863 i 8/96-392.

Ustavni sud Republike Srpske - Odluka o utvrđivanju da odredba člana 3. Zakona o prenosu sredstava društvene u državnu svojinu nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske

9/95-229.

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

13/00-296. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o vraćanju oduzetih nepokretnosti, objavljen u SI. gl. RS broj 21/96-898 i Zakon o vraćanju oduzetih zemljišta, objavljen u SI. gl. RS broj 21/96-900.

Odluka (Visokog predstavnika za BiH)

31/00-720. Proglašava se nevažećim Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju objavljen u SI. gl. RS broj 13/00-296.

Odluka (Visokog predstavnika za BiH)

31/00-720. Proglašava se nevažećim Zakon o vraćanju oduzetog zemljišta objavljen u SI. gl. RS broj 21/96-900.

Odluka (Visokog predstavnika za BiH)

31/00-720. Proglašava se nevažećim Zakon o vraćanju oduzetih nepokretnosti objavljen u SI. gl. RS broj 21/96-898.

Uputstvo o načinu dodele na korišćenje napuštenih nepokretnosti i druge imovine

9/96-430.

Uputstvo o popisu i uspostavi evidencije o napuštenim nekretninama

11/96-525.

Uredba o privremenom preuzimanju na upravljanje i gazdovanje privatnih šuma koje su ostale bez svojih vlasnika

6/94-204.

Odluka o osnivanju Agencije za razmenu materijalnih dobara

24/94-736.

 

Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti

15/94-584.

Uputstvo o popisu i dodeli na koriščenje napuštenih nekretnina (za izbeglice)

6/94-237.

Uputstvo o razmeni informacija o zapečaćenoj i imovini na kojoj su nosioci stanarskog prava ili vlasnici uvedeni u posed

20/02-2.

Odluka o izuzimanju iz odredbe o hronološkom rešavanju imovinskih zahteva, sadržane u gore pomenutim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

25/02-28.

Odluka kojom se dodatno produžava važnost Odluke od 27 aprila 2000 godine do 31 marta 2003 godine

49/02-22. Odluka (Visokog predstavnika za BiH) o produžetku važnosti odluke Visokog predstavnika za BiH od 27.4.2000.godine objavljena je u SI. gl. RS broj 44/00-1005.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o uspostavljanju Savjetodavnog i koordinacionog odbora za zemljišnu administraciju Bosne i Hercegovine

96/09-8.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

19/03-747. Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine objavio je svojom odlukom Visoki predstavnik za BiH i koja je objavljena u SI. n. F BiH broj 58/02-2677. Danom stupanja na snagu ovog zakona odredbe Zakona o premjeru i katastru nekretnina ostaju na snazi, osim u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacionih prava na nekretninama. Upis prava na nekretninama izvršen po odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina za područja općina u kojima je katastar nekretnina po odredbama tog zakona stupio na snagu preuzet će se u zemljišnu knjigu nadležnog zemljišno-knjižnog suda, a ako nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

19/03-755.

Uredba o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije (bosanski jezik)

45/99-1815. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o upisu u zemljišnim knjigama nekretnina kao dijelova imovine preduzeća u postupku privatizacije preduzeća, objavljena u SI. n. F BiH broj 45/98-1926, 48/00-1634.

Uredba o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

45/99-1816. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o upisu u zemljišnim knjigama nekretnina kao dijelova imovine preduzeća u postupku privatizacije preduzeća, objavljena u SI. n. F BiH broj 45/98-1926, 48/00-1634.

Uputstvo za sprovođenje Uredbe o upisu nekretnina u javne knjige (bosanski jezik)

45/99-1823.

Naputak za sprovođenje Uredbe o upisu nekretnina u javne knjige (hrvatski jezik)

45/99-1823.

Pravilnik o postupanju u zemljišno-knjižnim stvarima (bosanski jezik)

5/03-210, 10/07-684.

Pravilnik o postupanju u zemljišno-knjižnim stvarima (hrvatski jezik)

5/03-219, 10/07-685.

Pravilnik o elektronskom načinu vođenja zemljišnih knjiga (bosanski jezik)

5/03-228.

Pravilnik o elektronskom načinu vođenja zemljišnih knjiga (hrvatski jezik)

5/03-230.

Pravilnik o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta (bosanski jezik)

5/03-232, 72/07-7378.

Pravilnik o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta (hrvatski jezik)

5/03-232, 72/07-7378.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišno-knjižnim uredima u opštinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

81/07-8174.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišno-knjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

81/07-8174.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika u zemljišno-knjižnim uredima u opštinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

81/07-8175.

Odluka o osnivanju jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju u Federalnom ministarstvu pravde

72/05-6488.

Prijenosom prava vlasništva u zemljišnoj knjizi na zgradi koja je izgrađena na građevinskom zemljištu, prenosi se i pravo trajnog korištenja građevinske parcele bez posebnog upisa u toj knjizi

Vidi: Presuda Vrhovnog suda F BiH broj Rev. -146/98 od 24.9.1998. godine, objavljena u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 2/99.

Nije dozvoljena zabilježba budućeg spora u zemljišnim knjigama - gruntovnici ako se zahtjev predlagača odnosi na budući neizvjestan događaj

Vidi: Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž. 250/97 od 15.7.1997. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda BiH, broj 2/99.

Uknjižba založnog prava - hipoteke u zemljišnim knjigama je moguća i bez provođenja izvršnog postupka po članu 215. Zakona o izvršnom postupku kada postoji ugovor sa hipotekarnom klauzulom

Vidi: Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj Gž. 90/97 od 6.8.1997. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 2/1999.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o registru zemljišta i prava o zemljištu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

11/01-462, 1/03-2, 14/03-809, 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i određivanja upisa prava na nekretninama

35/06-838.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zemljišnim knjigama

67/03 -1, 109/05-7. Zakon o izmjenama i dopunama 119/08-40.

Odluka o osnivanju Organizacione jedinice za registraciju zemljišnih knjiga u Ministarstvu pravde RS

1/06-2.

Odluka o davanju saglasnosti na visinu neophodnog osiguranja od odgovornosti ovlaštenog geodete

9/07-3.

Pravilnik o postupanju u zemljišno-knjižnim stvarima

105/03-2, 23/07-1.

Pravilnik o elektronskom vođenju zemljišnih knjiga

105/03-8.

Pravilnik o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta

105/03-10, 81/06-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o kontroli cijena (hrvatski jezik)

2/95-26, 70/08-5.

Zakon o kontroli cijena (srpski jezik)

2/95-26, 70/08-6.

Zakon o kontroli cijena (bosanski jezik)

2/95-26, 70/08-8.

Odluka o utvrđivanju postojanja uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa županija, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, kruha od žitarica i mlijeka (hrvatski jezik)

70/08-32.

Odluka o utvrđivanju postojanja uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, hljeba od žitarica i mlijeka (srpski jezik)

70/08-32.

Odluka o utvrđivanju postojanja uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena od strane nadležnih organa kantona, utvrđivanjem marži za sve vrste brašna, hljeba od žitarica i mlijeka (bosanski jezik)

70/08-33, 71/08-15.

Odluka o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)

33/09-3.

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (srpski jezik)

33/09-4.

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog plina (bosanski jezik)

33/09-4.

Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (bosanski jezik)

3/02-84, 71/08-15.

Naputak o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (hrvatski jezik)

3/02-85, 71/08-15.

Odluka o usklađivanju Tarifnih stavova za prodaju električne energije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/98-115.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o usklađivanju Tarifnih stavova za prodaju električne energije na teritoriju Federacijie Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/98-115.

Odluka o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane

24/01-478.

Zaključak za utvrđivanje cijene uglja za izvoznu električnu energiju

24/01-478.

Odluka o davanju saglasnosti na cijene prirodnog gasa (bosanski jezik)

21/02-790.

Odluka o davanju suglasnosti na cijene prirodnog plina (hrvatski jezik)

21/02-791.

Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova (hrvatski jezik)

40/02-1758, 50/02-2271.

Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova (bosanski jezik)

40/02-1 758, 50/02-2271.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

34/09-3. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/99 i 52/00).

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/09-4. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/99 i 52/00).

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/09-4. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/99 i 52/00).

Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (bosanski jezik)

38/09-34. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/02, 71/08).

Naputak o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavijesti o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (hrvatski jezik)

38/09-36. Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje primjena Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavijesti o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/02, 71/08).

Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (srpski jezik)

38/09-38. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/02, 71/08).

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Unsko-sanski kanton utvrđivanjem marži

6/09-289.

 

Odluka o utvrđivanju najviše maloprodajne cijene 1 litra trajnog mlijeka UHT BRICASEPTIK pakovanja

12/98-314.

Odluka o visini prodajnih cijena za prodaju stoke

12/98-315.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o mjerama neposredne konttole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Zeničko-dobojski kanton (bosanski jezik)

12/97-940, 3/06-275.

Odluka o mjerama neposredne konttole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Zeničko-dobojsku županiju (hrvatski jezik)

12/97-940, 3/06-275.

Uputstvo o načinu i sadržaju obavještenja o promjeni cijena i evidenciji cijena (bosanski jezik)

12/97-944.

Naputak o načinu i sadržaju obavještenja o promjeni cijena i evidenciji cijena (hrvatski jezik)

12/97-946

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o davanju saglasnosti na maloprodajne cijene hljeba

7/97-300.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za BPK Goražde utvrđivanjem marži

3/09-282. Danom stupanja na snagu ove Odluke, na području BPK Goražde prestaje primjena Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za BPK Goražde ("Službene novine BPK Goražde", broj 18/01) i Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za BPK Goražde ("Službene novine BPK Goražde", broj 17/07).

Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži određenih proizvoda i usluga od interesa za BPK Goražde

4/09-443. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da važi primjena Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži određenih proizvoda i usluga od interesa za BPK Goražde ("Službene novine BPK Goražde", broj 18/01).

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednjobosanski kanton, utvrđivanjem marži (bosanski jezik)

11/08-1450.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednjobosanski kanton, utvrđivanjem marži (hrvatski jezik)

11/08-1450.

Uputstvo o načinu dostave obavještenja o visini, promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga radi praćenja i evidentiranja (bosanski jezik)

5/08-854.

Naputak o načinu dostave obavijesti o cijenama i promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga radi praćenja i evidentiranja (hrvatski jezik)

5/08-854.

 

Obrasci obavještenja o visini te promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga radi praćenja i evidentiranja (bosanski jezik)

5/08-856.

Obrasci obavijesti o cijenama i promjeni marži i cijena pojedinih proizvoda i usluga, radi praćenja i evidentiranja (hrvatski jezik)

5/08-856.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku

4/09-229.

Odluka o visini naknade za ceste u maloprodajnoj cijeni benzina i goriva

5/01-101.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zaključak o utvrđivanju prosječne ugovorne cijene 1 m2 stambene površine u državnoj svojini u posljednjem tromjesečju 1997. godine na području Kantona Sarajevo

5/98-147.

Zaključak o utvrđivanju cijene usluga u Javnoj ustanovi Dječiji dom "Bjelave" Sarajevo

14/02-670.

Zaključak o utvrđivanju cijene usluga u Javnoj ustanovi "Dom za zaštitu starih lica " Sarajevo

14/02-670.

Zaključak o utvrđivanju cijene usluga u Javnoj ustanovi "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo

14/02-671.

Odluka o utvrđivanju cijene distribucije gasa

27/02-1122.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o utvrđivanju cijena određenih šumskih proizvoda JP "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

8/99-344.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga servisiranja aparata i ostalih usluga u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Brčko

7/01-237.

Odluka o jedinstvenim cijenama električne energije ne prostoru Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/01-625.

Odluka o promjeni cijena električne energije za potrošače na 10 Kv naponu

17/02-956.

Odluka o usklađivanju cijena odvoza smeća na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

2/03-34.

Odluka o cjenovniku taksi usluga na području Brčko Distrikta BiH

20/05-717.

Koeficijenti rasta cijena na malo u Brčko Distriktu BiH u januaru i februaru 2008. godine

22/08-739.

Koeficijenti rasta cijena na malo u Brčko Distriktu BiH u martu i aprilu 2008. godine

32/08-980.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o reguliranju cijena

106/09-18.

Uredba o davanju saglasnosti na cene određenih proizvoda

41/00-959, 31/01-707, 12/02-1.

Uredba o ograničavanju marži u prometu robe

6/00-118.

Uredba o paritetnim odnosima određenih proizvoda

16/99-301. Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o paritetnim odnosima određenih proizvoda objavljena u SI. gl. RS broj 20/98-481.

Uputstvo o načinu traženja saglasnosti za korekciju cena određenih proizvoda i usluga

Objavljen je u SI. gl. RS broj 1/96-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož-ulja (hrvatski jezik)

52/00-1861.

Odluka o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož-ulja (bosanski jezik)

52/00-1862.

Odluka o visini naknade za puteve u maloprodajnoj cijeni benzina i dizel goriva (hrvatski jezik)

26/97-519, 31/97-709, 22/00-669, 40/00-1347, 52/00-1863.

Odluka o visini naknade za puteve u maloprodajnoj cijeni benzina i dizel goriva (bosanski jezik)

26/97-519, 31/97-709, 22/00-669, 40/00-1347, 52/00-1863.

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (srpski jezik)

83/08-1.

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)

83/08-1.

Odluka o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)

83/08-2.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja utvrđivanjem marži (srpski jezik)

95/07-9554.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja utvrđivanjem marži (bosanski jezik)

95/07-9554.

Odluka o davanju suglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)

10/08-39.

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (srpski jezik)

10/08-39.

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)

10/08-39.

Odluka o intervenciji na tržištu prodajom brašna (bosanski jezik)

18/08-19.

Odluka o intervenciji na tržištu prodajom brašna (hrvatski jezik)

18/08-20.

Odluka o intervenciji na tržištu prodajom brašna (srpski jezik)

1 8/08-20.

Naputak o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (hrvatski jezik)

52/00-1867.

Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga (bosanski jezik)

52/00-1868.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena

2/06-1 62.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena utvrđivanjem marži u trgovini za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja

1/06-4.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena

15/07-1499.

Naputak o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga

1/08-50.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena (bosanski jezik)

20/07-708.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena (hrvatski jezik)

20/07-708.

Uputstvo o načinu i sadržaju obavještenja o promjeni i evidenciji cijena i marži (bosanski jezik)

1/08-10.

Naputak o načinu i sadržaju obavještenja o promjeni i evidenciji cijena i marži (hrvatski jezik)

1/08-10.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju potrebe za uvođenjem privremene mjere neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za BPK Goražde

2/06-141.

Uputstvo o utvrđivanju cijena za vršenje usluga u osnovnim školama na području BPK Goražde

14/07-1345.

Uputstvo o utvrđivanju cijena za vršenje usluga u srednjim školama na području BPK Goražde

14/07-1347.

 

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednobosanski kanton, utvrđivanjem marži (bosanski jezik)

1/08-178.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Kanton Središnja Bosna, utvrđivanjem marži (hrvatski jezik)

1/08-178.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena i marži određenih proizvoda i cijena usluga od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku

1/08-2.

Odluka o davanju suglasnosti na Naputak o načinu i sadržaju obavijesti o promjeni i evidenciji cijena marži

1/08-3.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena za sve vrste brašna, hljeba od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja (bosanski jezik)

1/06-18.

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena za sve vrste brašna, kruha od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja (hrvatski jezik)

1/06-18.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Kanton Sarajevo, utvrđivanjem marži

38/07-3372.

Zaključak o saglasnosti na cijene hljeba u racionalnom snabdjevanju preduzeća "Klas" Sarajevo

4/96-86.

Zaključak o davanju saglasnosti Upravnom odboru Stambenog fonda grada Sarajeva za utvrđivanje prosječne mjesečne stanarine po 1m2 korisnog stambenog prostora

4/96-87.

Zaključak o davanju saglasnosti na cijene usluga za boravak djece u vrtićima JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Djeca Sarajeva"

4/96-87.

Odluka o davanju saglasnosti upravnim odborima na utvrđene cijene usluga proizvodnje i distribucije vode i odvođenje otpadnih voda

12/97-262.

Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru Stambenom fondu Grada Sarajeva na utvrđenu prosječnu stanarinu po jednom kvadratnom metru korisnog stambenog prostora

12/97-262.

Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru KJKP "Sarajevogas" Sarajevo na utvrđene cijene usluga KJKP "Sarajevogas" Sarajevo

22/97-558, 13/98-565.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o davanju saglasnosti na cene određenih proizvoda i usluga

41/00-959, 103/07-1.

Uredba o paritetnim odnosima određenih proizvoda

16/96-711.

Odluka o smanjenju cena ogrevnog drveta

20/96-848.

Cenovnik proizvoda iskorištavanja šuma

5/97-145.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o kompenzaciji

33/81-1020.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o poticajnim i zaštitnim mjerama domaće proizvodnje (hrvatski jezik)

27/97-543

Zakon o podsticajnim i zaštitnim mjerama domaće proizvodnje (bosanski jezik)

27/97-545

Odluka o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine (hrvatski jezik)

71/07-7297.

Odluka o garantovanim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine (bosanski jezik)

71/07-7297.

Odluka o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine (bosanski jezik)

47/09-23.

Odluka o garantiranoj cijeni pšenice roda 2009. godine (hrvatski jezik)

47/09-23.

Odluka o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine (srpski jezik)

47/09-24.

Odluka o garantovanoj cijeni kravljeg mlijeka za III kvartal 2009. godine

63/09-5.

Uputstvo za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

35/02-1518.

Uputstvo za ostvarivanje novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

35/02-1541.

Naputak za subvencioniranje kamata na investicione kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

2/03-63.

Uputstvo za subvencioniranje kamata na investicione kredite u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

2/03-63.

Naputak za ostvarivanje posticaja u razvoju novih tehnologija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

2/03-64.

 

Uputstva za ostvarivanje podsticaja u razvoju novih tehnologija u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

2/03-64.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o priznavanju regresa i troškova otkupa svinja Veterinarskoj stanici Orašje

1/01-4.

Odluka o priznavanju regresa i troškova otkupa svinja Veterinarskoj stanici Odžak

1/01-5.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kreditiranju jesenske sjetve pšenice roda 2003. godine

2/03-83.

Odluka o regresiranju zasnivanja zasada vrbove šibe

3/02-63.

Odluka o regresiranju proizvodnje pedigriranih rasplodnih junica

5/02-105.

Odluka o premiranju tržišnih viškova svinja

2/03-83.

Odluka o regresiranju zasnivanja zasada vrbove šibe

3/03-116.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju kriterija i uslova za subvencioniranje kamata na kredite za otkup poljoprivrednih proizvoda

5/07-382.

Odluka o utvrđivanju kriterija i uslova za subvencioniranje kamata na kredite u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj indistriji

5/07-382.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o usvajanju Projekta za regresiranje kamata na investicijske kredite u poljoprivredi (hrvatski jezik)

10/03-467.

Odluka o usvajanju Projekta za regresiranje kamata na investicione kredite u poljoprivredi (bosanski jezik)

10/03-467.

Odluka o odobravanju sredstava za regresiranje kamata na investicione kredite u poljoprivredi (hrvatski jezik)

10/03-472.

Odluka o odobravanju sredstava za regresiranje kamata na investicione kredite u poljoprivredi (bosanski jezik)

10/03-472.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Pravilnik o osnivanju Stručnog povjerenstva za tehnički pregled objekata iz djelatnosti rezanja drveta, te o iznosu i načinu plaćanja troškova rada Stručnog povjerenstva u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)

1/99-11.

Pravilnik o osnivanju Stručnog povjerenstva za tehnički pregled objekata iz djelatnosti rezanja drveta, te o iznosu i načinu plaćanja troškova rada Stručnog povjerenstva u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)

1/99-11.

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o davanju subvencija na otkupljene tržišne viškove

20/01-285.

Odluka o otkupu tržišnih viškova

20/01-285.

Odluka o davanju subvencija za otkupljeno mlijeko i proizvedeni sir

8/02-164.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu o izmjenama i dopunama Programa "Podsticaj industrijskoj proizvodnji za 2009. godinu" sa uputstvom o radu komisije

14/09-1285.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o premiranju rasplodnog podmlatka-ženske teladi

4/00-65.

Naputak o načinu i postupku ostvarivanja premije za rasplodni podmladak-žensku telad

1 3/00-258.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Pravilnik o načinima i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji

16/07-644.

Odluka o Programu kreditiranja razvoja poljoprivrede

24/08-774.

Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i preduzetnicima na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

33/09-832.

Program subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i preduzetnicima na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

33/09-833.

Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2009. godinu

34/09-855.

Uputstvo o obliku i sadržaju te načinu izdavanja otpremnog iskaza za promet proizvoda

14/01-631.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o uvjetima i kriterijima za subvencioniranje kamatne stope za kredite, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara u 2009. godini

62/09-3.

Uredba o uvjetima i načinu subvencioniranja kupovine traktora proizvedenih u Republici Srbiji

62/09-4.

Uredba o uvjetima i načinu provođenja subvencionisane kupovine automobila marke "fiat punto" proizvedenih u Republici Srbiji kroz program zamjene staro za novo

71/09-19, 97/09-1.

Odluka o utvrđivanju otkupne cijene pšenice roda 2009. godine

64/09-1.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i isplate regresa za priplodnu stoku, proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u stočarstvu, za nabavku selekcionisanih matica, za utvrđivanje kvaliteta mlijeka i premija za mlijeko i za izvoz u ribarstvu

11/03-172.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/87-619.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju jamskih magazina eksplozivnih sredstava u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/88-385.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1299, 60/86-1725.

Pravilnik o tehničkim normativima za rukovanje i skladištenje gnojiva u krutom stanju koja sadrže amonijev nitrat

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/91-850.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja te poduzeća koja se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije prostorija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/91-581.

Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku carinjenja robe smještene pod carinski nadzor

43/95-1131.

Prodaja robe s konsignacijskih skladišta strane robe te u specijaliziranim skladištima strane robe i robe domaće proizvodnje

Vidi: čl. 6. i 7. Pravilnika o slobodnim carinskim prodavaonicama 34/95-889.

Posebna skladišta za nuklearne materijale

Vidi: čl. 59. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti SI. SFRJ, 53/91-799.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Konsignacijska skladišta

Vidi: čl. 210-219. Carinskog zakona 2/95-108.

Specijalizirana skladišta

Vidi: čl. 221. Carinskog zakona 2/95-108.

Rizik propasti stvari usljed više sile snosi kupac, ako je robu preuzeo u skladištu prodavca i potom je ostavio u istom skladištu do organizovanja prijevoza

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije broj: BiH Pž-57/98 od 24.3.1998. godine, objavljena u Sudskoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/98, Sarajevo 1998. godine

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list 

Uskladištenje

Vidi: čl. 730-748. Zakona o obligacionim odnosima SI. SFRJ, 29/78-1181.

Usluga uskladištenja robe u javnim skladištima

Vidi: čl. 46. st. 3. i 4. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju SI. SFRJ, 63/89-1548.

Uskladištenje, čuvanje i održavanje građevinskog materijala i opreme

Vidi: čl. 92. Posebnih uzanci o građenju SI. SFRJ, 17/77-717.

Uskladištenje lijekova što se upotrebljavaju u medicini

Vidi: čl. 2-3. i 14. Pravilnika o pobližim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udružnog rada koje stavljaju lijekove u promet... SI. SFRJ, 55/88-1478.

Uskladištenje otrova

Vidi: čl. 20-25. Zakona o prometu otrova Si. SFRJ, 43/82-1081, 65/82-1557 (ispr.), čl. 5-8. Pravilnika... SI. SFRJ, 9/86-212.

Uskladištenje jaja i proizvoda od jaja

Vidi: čl. 5., 30., 31., 35. i 57-60. Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja SI. SFRJ, 9/86-222.

Uskladištenje eksplozivnih tvari

Vidi: čl. 2. i 22. Zakon o prometu eksplozivnih tvari SI. SFRJ, 30/85-940.

Zaštita od požara i eksplozije uskladištenih zapaljivih i opasnih tvari

Vidi: Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija SI. SFRJ, 24/87-619.

Pravilnik o načinu uništavanja neupotrebljenih otrova i ambalaže koja je upotrijebljena za pakiranje otrova te o načinu povlačenja otrova iz prometa

SI. SFRJ, 7/83-116.

Pakiranje robe

Vidi: Uzance 52/59. Posebnih uzanci u prometu robe na malo SI. SFRJ, 12/78-364.

Pakiranje, deklariranje, označavanje i obilježavanje proizvoda

Vidi: čl. 65-67. Zakona o standardizaciji SI. SFRJ, 37/88-1013, 23/91-435.

Pakiranje robe na malo u prodajnom objektu

Vidi: čl. 12. toč. 12. i 13. i čl. 46. toč. 15. i 16. Zakona o trgovini SI. SFRJ, 46/90-1347.

Pakiranje praškova i pastila za osvježavajuća bezalkoholna pića

Vidi: čl. 59-60. Pravilnika o kvaliteti osvježavajućih bezalkoholnih pića Si. SFRJ, 52/83-1464.

Pakiranje prirodne mineralne vode

Vidi: čl. 3-5. Pravilnik o kvaliteti prirodne mineralne vode SI. SFRJ, 58/78-2360.

Pakiranje i ambalaža u kojoj se prevoze opasne tvari

Vidi: čl. 10-16. Zakona o prijevozu opasnih tvari SI. SFRJ, 27/90-957.

Posude u kojima se prevoze plinovi, zapaljive tekućine i radioaktivne tvari

Vidi: čl. 47-50. i 56-61. Zakona o prijevozu opasnih tvari Si. SFRJ, 27/90-957.

Pakiranje i označavanje otrova

Vidi: Pravilnik o označavanju otrova koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu SI. SFRj, 32/86-973, čl. 9-11. Pravilnika SI. SFRJ, 9/86-212.

Pakiranje, obilježavanje, transport i čuvanje proizvoda od mesa peradi

Vidi: čl. 68-79. Pravilnik o kvaliteti proizvoda od mesa peradi SI. SFRJ, 55/91-840.

Materijal za pakiranje namirnica i predmeta opće upotrebe

Vidi: čl. 12. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe SI. SFRJ, 55/78-2220.

Uvjeti u pogledu zdravstvene ispravnosti ambalaže za živežne namirnice

Vidi: čl. 44/83. Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet SI. SFRJ, 26/83-578, 61/84-1366, 56/86-1651.

Uvjeti pakiranja prehrambenih proizvoda

Vidi: propise o kvaliteti prehrambenih proizvoda, registrirane pod 6/3-2.

 

Naredba o pakiranju i deklariranju deterdženata u obliku praška za pranje tekstilnih predmeta

SI. SFRJ, 53/83-1499.

Naredba o pakiranju i deklariranju tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa

SI. SFRJ, 34/90-1158.

Naredba o pakiranju i deklariranju paste za zube

SI. SFRJ, 29/85-930, 26/90-946.

Pakiranje svinjskog mesa i jestivih dijelova zaklanih svinja

Vidi: čl. 38-53. Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa SI. SFRJ, 2/85-20.

Pakiranje začina, ekstrakta začina i mješavine začina

Vidi: čl. 93. Pravilnika o kvaliteti začina, ekstrakta začina i mješavina začina SI. SFRJ, 4/85-137.

Pakiranje jaja i proizvoda od jaja

Vidi: čl. 5., 25., 37. i 55. Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja SI. SFRj, 9/86-222.

Pakiranje i označavanje (deklariranje) vina

Vidi: čl. 53-65. Pravilnika o kvaliteti vina SI. SFRJ, 17/85-453, 14/89-333.

Pakiranje osvježavajućih bezalkoholnih pića

Vidi: čl. 5-9. Pravilnika o kvaliteti osvježavajućih bezalkoholnih pića SI. SFRJ, 52/83-1464.

Pakiranje, transportiranje i čuvanje stočne hrane

Vidi: čl. 75-79. Pravilnika o kvaliteti stočne hrane SI. SFRJ, 15/89-381.

Pravilnik o normama, kakvoći, pakiranju, plombiranju i deklariranju sadnog materijala poljoprivrednog bilja (u voćarstvu, vinogradarstvu i hmeljarstvu)

SI. SFRJ, 45/75-1237. 26/79-824.

Do donošenja propisa iz člana 55. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova (Prečišćeni tekst) 39/89-981, 36/90-1004, primjenjuje se kao republički propisi:

Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje

(SI. SFRJ, 45/67),

Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti

(SI. SFRJ, 20/71),

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa

(SI. SFRJ, 24/71),

Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva

(SI. SFRJ, 27/71).

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prodavaonice eksplozivnih materijala na malo, kontejneri i druga priručna skladišta za držanje eksplozivnih materijala i o uslovima i načinu njihovog korištenja

21/78-796.

Uskladištenje poljoprivrednih proizvoda

Vidi: čl. 19. Zakona o trgovini 20/95-584.

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet životne namirnice, sirovine namijenjene za proizvodnju životnih namirnica i predmeti opšte upotrebe

25/87-849.

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Metode za procjenu zaliha materijala, rezervnih dijelova i roba

Vidi: čl. 21. Zakona o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Ispravak (smanjenje) vrijednosti zaliha materijala, rezervnih dijelova i robe

Vidi: čl. 25. Zakona o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Revalorizacija zaliha (materijala i robe)

Vidi: čl. 26. Zakona o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

34/02-1265.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini

76/06, 100/08-1.

Odluka o osnivanju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

16/98-516.

Odluka o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine

84/06-7499.

Odluka o prikupljanju podataka za statistiku monetarnog i finansijskog sektora, statistiku platnog bilansa, statistiku vladinih finansija i vanjskog duga Bosne i Hercegovine

101/06-8868.

Odluka o usvajanju Statističkog programa Bosne i Hercegovine za period 2009.-2012. godine

1 9/09-69.

Odluka o obavezi dostavljanja statističkih podataka o migracijama i međunarodnoj zaštiti Ministarstvu sigurnosti

83/09-53.

Pravilnik o vrstama i visini naknade za usluge i publikacije Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

37/06-3291.

Nardba o uplatnom računu za uplatu sredstava za usluge i publikacije Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

44/06-4181, 33/07-4328.

Sporazum o preuzimanju poslova, opreme, finansijskih sredstava i zaposlenih Biroa za statistiku Brčko Distrikta BiH

10/06-744.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Bosne i Hercegovine - KPD BiH

31/07-3762.

Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - NIP BiH 2005.

19/06-1497.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

59/02-2725.

Zakon o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

63/03-3137, 9/09-2.

Zakon o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

63/03-3140, 9/09-1.

Zakon o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

63/03-3143,9/09-1.

Zakon o statističkim istraživanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine

6/95-183.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

64/07-5993.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

64/07-5994.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

64/07-5995.

Odluka o Standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

28/98-821, ispravka 47/98-2123,40/09-16. Standardna klasifikacija djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je sastavni dio ove Odluke.

Odluka o Standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

28/98-893, ispravka 47/98-2123, 40/09-14. Standardna klasifikacija djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je sastavni dio ove Odluke.

Odluka o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

28/98-893, ispravka 47/98-2123, 40/09-12. Standardna klasifikacija djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je sastavni dio ove Odluke.

Odluka o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)

29/09-11.

Odluka o utvrđivanju Plana rada provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)

29/09-12.

Odluka o utvrđivanju Plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (srpski jezik)

29/09-1 2.

Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2009-2012. godine (bosanski jezik)

80/09-1.

Odluka o utvrđivanju Programa provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za razdoblje 2009-2012. godine (hrvatski jezik)

80/09-94.

Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2009-2012. godine (srpski jezik)

80/09-186.

Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja od interesa za F Bosne i Hercegovine

33/01-649.

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u matičnu evidenciju (hrvatski jezik)

37/05, 15/06-1649.

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u matičnu evidenciju (srpski jezik)

37/05, 15/06-1649.

 

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u matičnu evidenciju (bosanski jezik)

37/05, 15/06-1649.

Odluka o prikupljanju podataka za statistiku monetarnog i financijskog sektora, statistiku platne bilance, statistiku vladinih financija i vanjskog duga Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

81/06-8786.

Odluka o prikupljanju podataka za statistiku monetarnog i finansijskog sektora, statistiku platnog bilansa, statistiku vladinih finansija i vanjskog duga Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

81/06-8788.

Metodološke osnove za mjesečni izvještaj industrije (ind-1)

25/99-585.

Pravilnik kojim se utvrđuje šifarski sistem za naseljena mjesta, opčine i kantone u F Bosne i Hercegovine

4/06-327.

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/02-1669.

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/02-1683.

Pravilnik o razvrstavanju subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/08-92.

Pravilnik o razvrstavanju subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/08-105.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Programa statističkih istraživanja od značaja za praćenje ekonomskog razvoja Kantona Sarajevo

18/02-779.

Odluka o zaštiti podataka dobijenih realizacijom Projekta "Socijalna karta domaćinstava Kantona Sarajevo 2002. godine"

21/02-882.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o statističkom birou Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

4/01-76.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Brčko Distriktu BiH

8/07-278.

Zakon o statistici BiH

18/02-995.

Odluka o klasifikaciji djelatnosti u Brčko Distriktu BiH

15/07-539.

Pravilnik o registraciji i dodjeljivanju identifikacionih brojeva poslovnim subjektima

4/08-99.

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema standardnoj klasifikaciji

7/01-243, 14/01-683, 14/01-683.

Uputstvo o načinu određivanja matičnog broja poslovnih subjekata

14/01-687.

Uputstvo o načinu određivanja privremenog matičnog broja poslovnim subjektima

6/02-441.

Uputstvo o načinu dostavljanja podataka od strane statističkih jedinica

7/01-248.

REPUBLIKA SRPSKA - Službene novine

Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

74/02-28.

Zakon o statistici Republike Srpske

85/03-5.

Standardna klasifikacija zanimanja (SKZ)

12/05-2.

Zakon o statističkim istraživanjima

21/96-920.

Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja

4/97-72. Ispravka Zakona 110/05-42.

Uredba o razvrstavanju jedinica razvrstavanja prema Klasifikaciji delatnosti

13/97-410, 14/05-1.

Pravilnik o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji djelatnosti i o metodologiji za vođenje Registra jedinica razvrstavanja

97/0S-8.

Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumevanju između Agencije za statistiku BiH, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Federalnog zavoda za statistiku i Statistike Švedske

21/99-494.

Odluka o prikupljanju podataka za statistiku monetarnog i finansijskog sektora, statistiku platnog bilansa, statistiku vladinih finansija i vanjskog duga Bosne i Hercegovine

124/06-20.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o procedurama i kriterijima za doniranje kolektivnim centrima robe koja je oduzeta, zaplijenjena, ili ustupljena Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

11/010-10.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim pumpnim stanicama putem ugrađene opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

8/10-45.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim stanicama putem ugrađene opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/1 0-45.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata i ostalih proizvoda i usluga na benzinskim crpkama putem ugrađene opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/10-46.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige

7/10-11, 27/10-15. Osnovni tekst Pravilnika o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige objavljen je u SI. gl. RS broj 56/07-10, 83/08-7.

Pravilnik o sadržaju i načinu dostave podataka o uvozu i prometu nafte i derivata nafte koji se odnose na količinu, porijeklo, cijenu i kvalitet

36/10-10.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaščenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

3/10-7. Osnovni tekst Uredbe o vršenju ovlaščenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala objavljen je u SI. n. F BiH broj 8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2778, 15/08-1, 70/08-26, 4/09-18, 10/09-2, 40/09-6, 46/09-1, 52/09-68.

Uredba o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaščenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

3/10-7. Osnovni tekst Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala objavljen je u SI. n. F BiH broj 8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2777, 15/08-1, 70/08-25, 4/09-18, 10/09-2, 40/09-6, 46/09-1, 52/09-69.

Uredba o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaščenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učeščem državnog kapitala (srpski jezik)

3/10-7. Osnovni tekst Uredbe o vršenju ovlaščenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala objavljen je u SI. n. F BiH broj 8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2778, 15/08-1, 70/08-26, 4/09-18, 10/09-2, 40/09-6, 46/09-1, 52/09-68.

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

1/10-76.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine (Prečišćen tekst)

16/10-1.

Zakon o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske

29/10-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u decembru/prosincu 2009. godine

2/1 0-34.

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine u februaru/veljači 2010. godine

12/10-89.

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu/ožujku 2010. godine

21/10-15.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o osnivanju Savjeta za praćenje cijena

1/10-115.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima i načinu provođenja subvencionirane kupovine automobila marke "fiat punto" proizvedenih u Republici Srbiji kroz program staro za novo

11/10-1.

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj

7/10-32.

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj

16/10-38.

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u februaru 2010. godine

26/10-31.

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u martu 2010. godine

34/10-12.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

22/10-12. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 21/09, 64/09 i 96/09).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja

34/10-4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta

34/10-5. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta objavljen je u SI. gl. BiH broj 1/05-6.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sporazumima male vrijednosti

34/10-6. Osnovni tekst Odluke o sporazumima male vrijednosti objavljen je u SI. gl. BiH broj 86/05-6863.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata

34/10-10. Prestaje da važi Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata 95/06-8500.

Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublažavanja od kazne (liniency policy)

34/10-18.

Naredba o elektromagnetnoj kompatibilnosti

41/10-3.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja (hrvatski jezik)

28/10-68.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja (srpski jezik)

28/10-69.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja (bosanski jezik)

28/10-69.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerodavnog tržišta (hrvatski jezik)

28/10-69.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta (srpski jezik)

28/1 0-69.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta (bosanski jezik)

28/10-70.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sporazumima male vrijednosti (hrvatski jezik)

28/10-70.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sporazumima male vrijednosti (srpski jezik)

28/10-70.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sporazumima male vrijednosti (bosanski jezik)

28/10-70.

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata (hrvatski jezik)

28/10-71. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 95/06).

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata (srpski jezik)

28/10-74. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 95/06).

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata (bosanski jezik)

28/10-78. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 95/06).

Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublaživanja od kazne (liniency policy) (hrvatski jezik)

28/10-81. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublaživanja od kazne (liniency policy) ("Službeni glasnik BiH", broj 15/06).

Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublaživanja od kazne (liniency policy) (srpski jezik)

28/10-83. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublaživanja od kazne (liniency policy) ("Službeni glasnik BiH", broj 15/06).

Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublaživanja od kazne (liniency policy) (bosanski jezik)

28/10-85. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proceduri oslobađanja odnosno ublaživanja od kazne (liniency policy) ("Službeni glasnik BiH", broj 15/06).

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva (bosanski jezik)

28/10-3. Osnovni tekst Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/04-1065, 58/04-2938, 28/05-1066, 59/05-5023, 25/06-2627, 65/06-7083, 32/07-3003, 73/07-7428, 27/08-20, 34/09-49, 71/09-26.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva (hrvatski jezik)

28/10-3. Osnovni tekst Pravilnik o utvrđivanju kakvoće tečnih naftnih goriva objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/04-1065, 58/04-2938, 28/05-1066, 59/05-5023, 25/06-2627, 65/06-7084, 32/07-3003, 73/07-7428, 27/08-20, 34/09-49, 71/09-26.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva (srpski jezik)

28/10-3. Osnovni tekst Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/04-1066, 58/04-2937, 28/05-1066, 59/05-5023, 25/06-2627, 65/06-7084, 32/07-3003, 73/07-7428, 27/08-21, 34/09-49, 71/09-27.

 

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracije privrednih subjekata

18/10-717.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja

18/10-722.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta

18/10-723.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sporazumima male vrijednosti

18/10-723.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu trgovine i turizma

56/10-19. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu trgovine i turizma od 1.4.2008. godine

Pravilnik o sadržaju i načinu dostave podataka o uvozu i prometu nafte i derivata nafte koji se odnose na količinu, porijeklo, cijenu i kvalitet

36/10-10.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sticanju statusa kvalificiranog kupca

29/10-26.

Program utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva za ljetnu sezonu 2010. godine

46/10-19.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (bosanski jezik)

36/10-17. Osnovni tekst Zakona o eksproprijaciji objavljen je u SI. n. Federacije BiH broj 70/07.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju (hrvatski jezik)

36/10-18. Osnovni tekst Zakona o izvlaštenju objavljen je u SI. n. F BiH broj 70/07.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (srpski jezik)

36/10-18. Osnovni tekst Zakona o eksproprijaciji objavljen je u SI. n. F BiH broj 70/07.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine

1/10-30.

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine

1/10-30.

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine

1/10-30.

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine

1/10-31.

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o korištenju napuštene imovine

1/10-31.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u aprilu/travnju 2010. godine

28/10-60.

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u maju/svibnju 2010. godine

36/10-90.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Koeficijenti rasta potrošačkih cijena u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u novembru i decembru 2009. godine

7/10-1 74.

Koeficijenti rasta potrošačkih cijena u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u januaru i februaru 2010. godine

18/10-717.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj za april 2010. godine

56/10-52.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine (bosanski jezik)

27/10-18. Osnovni tekst odluka objavljen je u SI. n. F BiH broj 47/09-23.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o garantiranoj cijeni pšenice roda 2009. godine (hrvatski jezik)

27/10-18. Osnovni tekst odluka objavljen je u SI. n. F BiH broj 47/09-23.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o garantovanoj cijeni pšenice roda 2009. godine (srpski jezik)

27/10-18. Osnovni tekst odluka objavljen je u SI. n. F BiH broj 47/09-23.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa krirerijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)

27/10-19.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa krirerijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)

27/10-21.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa krirerijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (srpski jezik)

27/10-23.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Podsticaj industrijskoj proizvodnji za 2010. godinu" sa uputstvom o radu komisije

4/10-387.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Podsticaj industrijskoj proizvodnji za 2010. godinu" sa uputstvom o radu komisije

4/10-387.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Subvencije javnim preduzećima" za 2010. godinu" sa uputstvom o radu komisije

4/10-397.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2010. godinu" sa uputstvom o radu komisije

4/10-405.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti za 2010. godinu", sektor vodoprivrede sa uputstvom o radu komisije

5/10-521.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene pšenice roda 2009. godine

41/10-5. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju cijene pšenice roda 2009. godine objavljen je u SI. gl. RS broj 64/09.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini

32/10-14. Osnovni tekst Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 76/06, 100/08-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju plana rada provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)

31/10-10.

Odluka o utvrđivanju plana rada provđenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (srpski jezik)

31/10-10.

Odluka o utvrđivanju plana rada provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)

31/10-11.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju Statističkog programa od posebnog interesa za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine u 2009. godini

13/1 0-323.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za robne rezerve

75/10-32. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za robne rezerve ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/07) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za robne rezerve ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/08).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla

53/10-1.

Odluka o obliku i sadržaju obavijesti o opasnom proizvodu

55/10-16.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva

58/10-24.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uslovima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište

58/10-37. Osnovni tekst Pravilnika o posebnim uvjetima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište objavljen je u SI. gl. BiH broj 3/06-135.

Pravilnik o posebnim uvjetima za promet na malo u specijaliziranoj prodavnici

75/10-30. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati specijalizirane prodavnice za promet na malo ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/08).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine 

Zakon o unutrašnjoj trgovini (hrvatski jezik)

40/10-13. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/04 i 12/05).

Zakon o unutrašnjoj trgovini (srpski jezik)

40/10-21. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/04 i 12/05).

Zakon o unutrašnjoj trgovini (bosanski jezik)

40/10-29. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/04 i 12/05).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske

61/10-2.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja

58/10-39.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sporazumima male vrijednosti

58/10-39.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta

58/10-39.

 

 

 

 

 

 

Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata

62/10-42. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("SI. gl. RS", br. 95/06).

Odluka o proceduri oslobađanja, odnosno ublažavanja od kazne (liniency policy)

62/10-45. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o proceduri oslobađanja, odnosno ublažavanja od kazne (liniency policy) ("SI. gl. RS", br. 15/06).

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za izbor udruženja potrošača kojima se dodjeljuju novčana sredstva za obavljanje poslova iz oblasti zaštite potrošača

71/10-34.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji nekretnina u Brčko Distriktu BiH

1 9/10-742.

Zakon o izmjenama Zakona o eksproprijaciji nekretnina u Brčko Distriktu BiH

2/08-40 (Nalog Supervizora).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u junu/lipnju 2010. godine

40/10-200.

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u julu/srpnju 2010. godine

50/10-65.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Koeficijenti rasta potrošačkih cijena u Brčko Distriktu BiH u martu i aprilu 2010. godine

21/10-857.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u maju 2010. godine

59/10-24.

Koeficijenti potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u junu 2010. godine

71/10-38.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o garantovanoj cijeni pšenice roda 2010. godine (bosanski jezik)

48/1 0-1 6.

Odluka o garantiranoj cijeni pšenice roda 2010. godine (hrvatski jezik)

48/10-16.

Odluka o garantovanoj cijeni pšenice roda 2010. godine (srpski jezik)

48/10-16.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju Plana za 2010. godinu (godišnji program realizacije aktivnosti planiranih u Statističkom programu Bosne i Hercegovine za period 2009-2012.)

64/10-181.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom zavodu za statistiku

69/10-3.