INDUSTRIJA, RUDARSTVO, URBANIZAM, EKOLOGIJA

INDUSTRIJA, RUDARSTVO, URBANIZAM, EKOLOGIJA

 TEHNIČKA UNAPREĐENJA

1. Tehnička unapređenja, inovacije i patenti

 STANDARDIZACIJA

1. Standardizacija i standardi

 RUDARSTVO I ELEKTROPRIVREDA

 Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije

 Proizvodnja uglja i drugih ruda

 Proizvodnja i prerada nafte

 INDUSTRIJA METALA i NEMETALA

 Crna i obojena metalurgija

 Prerada nemetala

 ELEKTROINDUSTRIJA

1. Proizvodnja električnih strojeva i uređaja

 PREHRAMBENA INDUSTRIJA - INDUSTRIJA DUHANA

 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva

 Proizvodnja i prerada duhana

 OSTALA INDUSTRIJA

 Proizvodnja i prerada hemijskih proizvoda - Proizvodnja papira

 Proizvodnja kože, obuće i galanterije - Prerada kaučuka

 Proizvodnja građevinskog materijala, rezane građe i finalnih proizvoda od drveta

 URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO

 Građenje - Normativi - Premjer - Katastar nekretnina

 Prostorno planiranje i uređenje prostora

 ZAŠTITA OKOLINE

 Zaštita životne okoline

 Zaštita od elementarnih nepogoda

 Zaštita od požara

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o patentima i znacima razlikovanja

21/93-484. Zakon 13/94-189.

Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke saradnje s inozemstvom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 59/81-1513.

Pravilnik o postupku za priznavanje prava na žig

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 9/91-162.

Pravilnik o postupku za priznavanje patenta

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 62/91-954, 71/91-1165 (ispr.).

Pravilnik o pobližem uređivanju pitanja u vezi s postupkom za priznanje prava kojima se štite izumi i znakovi razlikovanja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 35/82-984. Cl. 44. Pravilnika... 9/91-162, čl. 36. Pravilnika... 9/91-169, Cl. 73. Pravilnika... 62/91-954.

Uputstvo o jedinstvenim metodološkim načelima o načinu vođenja i korištenja evidencije o ostvarenoj znanstvenoj, kulturnoj, prosvjetnoj i tehničkoj suradnji s inozemstvom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 5/86-119, 31/86-968 (ispr.).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini

3/02-22.

Zakon o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

43/04-4261.

Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

43/04-4268.

Zakon o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine

44/04-4413.

Odluka o posebnim troškovima postupka za sticanje i održavanje prava industrijskog vlasništva

29/02-826.

Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2009. godinu

30/09-1.

Pravilnik o stručnom ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva

26/05-2142, 86/09-64.

Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa

35/06-3056. (direktive Evropske unije)

Program preuzimanja tehničkih propisa

35/06-3063. (direktive Evropske unije)

Odluka o planu aktivnosti za realiziranje Programa preuzimanja tehničkih propisa

89/06-8185.

Nomenklatura industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine - N1P BiH 2005.

19/06-1497.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/05-289.

 

Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/05-292.

Zakon o mjerilaštvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

8/05-296.

Uredba o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (bosanski jezik)

30/03-1389.

Uredba o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (hrvatski jezik)

30/03-139

Nadležnost tržišne inspekcije u pogledu zaštite znakova razlikovanja

Vidi: čl. 11. Zakona o tržišnoj inspekciji 2/95-16.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o tehničkoj kulturi BPK Goražde

3/05-274.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o modelima i uzorcima

36/99-733.

Odluka o jedinstvenom zaštitnom znaku i o proizvodima proizvedenim u preduzečima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida na koje se taj znak stavlja

18/92-770.

Odluka o obrazovanju Saveta za rešavanje problema 2000-te, Y2K

4/99-41.

Odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za kvalitet

9/99-146.

Pravilnik o postupku i kriterijima za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj

122/06-1, 11/07-11.

Pravilnik o postupku i kriterijima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologije, nabavke opreme i učešće na stručnim skupovima o rezvoju tehnologije

45/08-19.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON-Službene novine

Odluka o financijskom nagrađivanju gospodarskih i drugih subjekata koji uvedu i certificiraju sistem upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima (hrvatski jezik)

13/03-551.

Odluka ofinansijskom nagrađivanju privrednih i drugih subjekata koji uvedu i certificiraju sistem upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima (bosanski jezik)

13/03-551.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) fotoelektričnih luminansmetara - mjerila luminacije

102/06-4.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) fotoelektričnih luksmetara - mjerila osvjetljenosti

102/06-6.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) bimetalnih termometara

102/06-7.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) regloskopa - uređaja za provjeru velikog i oborenog svjetla na vozilu

102/06-9.

Pravila o metrološkim uvjetima za mjerne pretvarače za mjerila mase

102/06-9.

Pravila o metrološkim uvjetima za mjerne uređeje za mjerenje tvrdoće metodom utiskivanja igle (tvrdoće po Šoru A i D)

102/06-13.

Pravila o metrološkim uvjetima za fotometrijske sijalice, inkadescentne, temperature boje 2360 K  radne etalone jedinice svjetlosne jačine

102/06-14.

Pravila o metrološkim uvjetima za fotometrijske sijalice, inkadescentne, temperature boje 2856 K  jedinice svjetlosne jačine

102/06-15.

Pravila o metrološkim uvjetima za fotometrijske sijalice, inkadescentne, temperature boje 2360 Km jedinice svjetlosne jačine

102/06-16.

Pravila o metrološkim uvjetima za fotometrijske sijalice, inkadescentne, temperature boje 2856 K radne etalone jedinice svjetlosne jačine

102/06-17.

Pravila o metrološkim uvjetima za fotometrijske sijalice, inkadescentne, temperature boje 2856 K sekundarne etalone jedinice svjetlosne jačine

102/06-18.

Pravila o metrološkim uvjetima za fotometrijske sijalice, inkadescentne, temperature boje 2360 K sekundarne etalone jedinice svjetlosne jačine

102/06-19.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za bimetalne termometre

102/06-20.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za elektrokardiografe

102/06-22.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za registrirajuća mjerila X-t pisače

102/06-26.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za uređaje za pregled regloskopa - radnih etalon farova

102/06-31.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za regloskope - uređaje za provjeru velikog i oborenog svjetla na vozilu

102/06-32.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) fotometrijskih sijalica, inkadescentnih, temperature boje 2856 K - mjerila svjetlosne jačine

8/07-6.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) manometarskih termometara

8/07-7.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) mjerila toplotne energije

8/07-9.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled spektrofotometara za upotrebu u medicini, mjerila spektralnog koeficijenta propustljivosti

8/07-10.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) refra- ktometara

8/07-12.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) osnovnih satova u sklopu telefonskih centrala koje se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu

8/07-13.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila nivoa zvuka

8/07-14.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za manometarske termometre

8/07-22.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila toplotne energije

8/07-25.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za elektroencefalografe

8/07-30.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za spektrofotometre za upotrebu u medicini - mjerila spektralnog koeficijenta propustljivosti

8/07-34.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za dozimetre sa jonizacionim komorama u radioterapiji

8/07-38.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila površinske aktivnosti radionuklida emitera alfa-beta i beta-gama zračenja

8/07-39.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za opacimetre

8/07-40.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za nadzorne uređaje za kontrolu vozača i kretanja vozila u drumskom saobraćaju - hronotahografe

8/07-43.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za osnovne satove u sklopu telefonskih centrala koji se koriste za obračun metodom zapisa podataka o pozivu

8/07-48.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. januara 2006. godine do 30. aprila 2006. godine donio rješenje o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su stekli status obrazovane laboratorije

42/06-1.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. januara 2006. godine do 30. aprila 2006. godine donio rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

42/06-2.

 

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. januara 2006. godine do 30. aprila 2006. godine donio rješenje o ukidanju rješenja o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni izgubili status obrazovane laboratorije

42/06-2.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. januara 2006. godine do 30. aprila 2006. godine donio rješenje o ukidanju rješenja o znaku proizvođača, čime su oni izgubili status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

42/06-2.

Spisak metrološkib uputstava koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio od 1. januara 2006. godine do 5. maja 2006. godine

47/06-4.

Spisak metroloških uputstava koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio od 1. maja do 31. avgusta 2006. godine

101/06-11.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. januara 2007. godine do 30. aprila 2007. godine donio rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

39/07-15.

Spisak metroloških uputstava koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio u periodu od 1. septembra 2006. godine do 14. decembra 2006. godine

8/07-49.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2006. godine do 31. decembra 2006. godine donio rješenje o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni stekli status obrazovane laboratorije

8/07-50.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2006. godine do 31. decembra 2006. godine donio rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

8/07-51.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2006. godine do 31. decembra 2006. godine donio rješenje o znaku uvoznika, čime su oni stekli status uvoznika predmeta od dragocjenih metala

8/07-51.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2006. godine do 31. decembra 2006. godine donio rješenje o ukidanju rješenja o znaku proizvođača, čime su oni izgubili status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

8/07-51.

Spisak metroloških uputstava kojea je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio u periodu od 15. decembra 2006. godine do 20. februara 2007. godine

15/07-1 7.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2007. godine dO 31. januara 2008. godine donio rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

26/08-7.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2007. godine do 31. januara 2008. godine donio rješenje o znaku uvoznika, čime su oni stekli status uvoznika predmeta od dragocjenih metala

26/08-8.

 

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2007. godine do 31. januara 2008. godine donio rješenje o ukidanju rješenja o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni izgubili status obrazovane laboratorije

26/08-8.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. septembra 2007. godine do 31. januara 2008. godine donio rješenje o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni stekli status obrazovane laboratorije

26/08-8.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list 

Zakon o standardizaciji

13/93-311, 13/94-189, 9/95-285.

Bosanskohercegovački standardi što se primjenjuju u proizvodnji i izvođenju radova, objavljuju se u posebnim izdanjima Zavoda za standardizaciju, a propisi o standardima objavljuju se u SI. R BiH

Vidi: čl. 28. Zakona o standardizaciji 13/93-311, 13/94-189, 9/95-285.

Uredba o upisu u registar zastupnika koji vodi Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente

18/94-537.

Uputstvo o izdavanju i prenošenju atesta o saobraznosti, koji se odnose na proizvode iz inostranstva, i o priznavanju izvještaja o ispitivanjima izdatim u inostranstvu

31/96-401.

Pravilnik o uslovima za osnivanje mjeriteljskih laboratorija za pregled tahografa kao i provjeravanju poslova pregleda tahografa

11/97-73.

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za tahografe

13/97-125.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o Y2K

17/99-173.

Zakon o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

29/00-665.

Zakon o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

19/01-220. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno u SI. gl. broj 29/00-665.

Zakon o akreditiranju Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

29/00-667.

Zakon o akreditiranju Bosne i Hercegovine

19/01-222. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno u SI. gl. broj 29/00-667.

Zakon o osnivanju Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

29/00-670.

Zakon o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

29/00-671.

Zakon o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine

19/01-224. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno u SI. gl. broj 29/00-671.

 

Zakon o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

29/00-675.

Zakon o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine

19/01-230. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno u SI. gl. broj 29/00-675.

Zakon o standardizaciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

29/00-680.

Zakon o standardizaciji Bosne i Hercegovine

19/01-227. Usvojen u istovjetnom tekstu kao i Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno u SI. gl. broj 29/00-680.

Uputstvo o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa

35/06-3056. (direktive Evropske unije)

Program preuzimanja tehničkih propisa

35/06-3063. (direktive Evropske unije)

Odluka o uvjetima za upis u registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

5/03-175.

Odluka o osnivanju Komisije za žalbe Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

26/05-2132.

Pravilnik o proceduri pripremanja, donošenja i objavljivanja bosanskohercegovačkih standarda

49/09-72.

Pravilnik o stručnom ispitu za zastupnike za zaštitu industrijskog vlasništva

26/05-2142.

Rješenje o naknadama za pružanje informacija i drugih usluga u oblasti standardizacije

81/08-128.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

52/00-1825.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/00-1827.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o akreditiranju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

52/00-1829.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o akreditiranju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/00-1832.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o osnivanju instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/00-1836.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

52/00-1837.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/00-1842.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

52/00-1846.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/00-1851.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

52/00-1856.

Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/00-1859.

Pravilnik o sadržaju i obliku službene legitimacije i načinu izdavanja i vođenja evidencije o službenim legitimacijama za službenike Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenih za mjeriteljski nadzor (bosanski jezik)

53/05-4346.

Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice i načinu izdavanja i vođenja evidencije o službenim iskaznicama za službenike Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenih za mjeriteljski nadzor (hrvatski jezik)

53/05-4347.

Pravilnik o sadržaju i obliku službene legitimacije i načinu izdavanja i vođenja evidencije o službenim legitimacijama za službenike Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenih za mjeriteljski nadzor (srpski jezik)

53/05-4347.

Obrazac službene legitimacije za službenika Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenih za mjeriteljski nadzor (srpski jezik)

55/05-4591.

Obrazac službene legitimacije za službenika Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenih za mjeriteljski nadzor (bosanski jezik)

55/05-4592.

Obrazac službene iskaznice za službenika Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlaštenih za mjeriteljski nadzor (hrvatski jezik)

55/05-4593.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Program finansijskog nagrađivanja privrednih i drugih subjekata koji uvedu i certificiraju sistem upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima za 2005. godinu

7/05-490.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo (prečišćeni tekst)

28/06-1801.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj

13/02-28.

Zakon o mjernim jedinicama i merilima

37/99-765.

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala u Republici Srpskoj

13/02-33.

Zakon o akreditovanju Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

40/00-937.

Zakon o osnivanju Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

40/00-939.

Zakon o mernim jedinicama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

40/00-941.

Zakon o metrologiji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

40/00-945.

Zakon o standardizaciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

40/00-950.

Zakon o osnivanju Instituta za standarde, metrologiju i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

40/00-935.

Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj

13/02-30.

Uredba o uslovima i načinu ovlašćivanja tijela za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda

49/02-7. Ispravka 59/02-10.

Odluka o visini i načinu plačanja troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala

13/01-274.

Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknade za poslove utvrđivanja usaglašenosti

13/01-275.

Odluka o cenama Standarda Republike Srpske i ostalih publikacija

13/01-276.

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje tipa merila, pregleda etalona, merila i referentnih materijala

15/01-325.

Pravilnik o službenoj legitimaciji lica ovlaštenih za nadzor nad ispravnošću i prometom merila i ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala

45/00-1017.

Pravilnik o uslovima koje u pogledu izrade moraju ispunjavati predmeti od dragocenih metala

45/00-1019.

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubnoprotetske predmete

45/00-1019.

Pravilnik o uslovima za dobijanje znaka proizvođača predmeta od dragocenih metala

45/00-1020.

Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala

45/00-1021.

 

Pravilnik o uslovima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala

45/00-1024.

Pravilnik o vrstama i oblicima verifikacionih žigova za merila i etalone

8/01-149, 19/02-18.

Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) hronotahografa

24/01-516.

Pravilnik o uslovima za obrazovanje laboratorija za baždarenje položenih cilindričnih rezervoara

109/03-8.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za koordinatne mjerne mašine

9/05-20.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za laserske interferometre za mjerenje pomaka

9/05-21.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za vlagomjere koji rade na principu mjerenja gubitka mase pri sušenju

9/05-23.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za vlagomjere za zrna žitarica i sjemenke uljarica

9/05-24.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za vlagomjere za drvo

9/05-27.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za scintilacione detektore - spektrometre gama-zračenja

9/05-28.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za poluprovodničke detektore - spektrometre alfa-zračenja

9/05-29.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za termoluminiscentne dozimetre

9/05-30.

Pravilnik o vrstama i oblicima žigova za verifikaciju mjerila u Republici Srpskoj

10/05-13.

Pravilnik o oblicima i sadržaju žigova za verifikaciju predmeta od dragocjenih metala u Republici Srpskoj

10/05-18, 15/06-31, 83/07-10.

Pravilnik o znaku proizvođača i znaku uvoznika predmeta od dragocjenih metala

10/05-19.

Pravilnik o službenoj legitimaciji ovlaštenih lica za vršenje nadzora

10/05-20.

Pravilnik o uvjetima za dodjeljivanje znaka proizvođača i/ili znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala

10/05-21.

Pravilnik o oznakama finoće predmeta od dragocjenih metala

10/05-22.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje verifikacije predmeta od dragocjenih metala u radnim prostorijama proizvođača ili uvoznika

10/05-23.

Pravilnik o uvjetima izrade predmeta od dragocjenih metala

10/05-24.

 

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) higrometara

87/05-7.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mikrometre za spoljašnja mjerenja

87/05-8.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za nivelire

87/05-10.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne pretvarače (transmitere) pritiska sa strujnim izlaznim signalom

87/05-12.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za protočna mjerila za zapreminu plina

87/05-13.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila električne otpornosti izolacije

87/05-17.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila električne otpornosti uzemljenja

87/05-1 8.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za elektronska (statička) brojila reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3

87/05-20.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za osobne dozimetre ekvivalentne doze neutronskog zračenja

87/05-30.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za dozimetre fotonskog zračenja u zaštiti od zračenja

87/05-30.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za ručne i Abbe refraktometre

87/05-31.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mikromete za unutrašnja mjerenja

87/05-32.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mikrometre za spoljašnja mjeranja mjernog obima od 500 mm do 2000 mm

87/05-34.

Uputstvo o postupku verifikacije predmeta od dragocjenih metala u Republici Srpskoj

10/05-31.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verificiranje) mjerila sile

38/05-10.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za uglomjere

38/05-11.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica

38/05-12.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za scintilacione detektore alfa-zračenja

38/05-13.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za Gajger-Milerove brojače

38/05-13.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne satove-komparatere

38/05-14.

 

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerila debljine tankih slojeva koja rade na principu povratnog beta zračenja

38/05-15.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za higrometre

38/05-16.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za ispitivanje mehaničkih osobina materijala

38/05-1 7.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za dozimetre sa silicijumskom diodom

38/05-18.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za cerijum-sulfatne hemijske dozimetre

38/05-19.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za 4 plš proporcionalne brojače

38/05-20.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za tečne scintilacione brojače

38/05-21.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za opacimetre

38/05-21.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) otpadnih termometara

68/05-2.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) medicinskih (humanih) termometara

68/05-3.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) termo- parova

68/05-4.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za otporne termometre

68/05-5.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za medicinske (humane) termometre

68/05-7.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za termoparove

68/05-9.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za plastične scintilacione brojače

68/05-11.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za prenosna mjerila jačine ekspozicione doze X i G zračenja za potrebe zaštite od zračenje

68/05-12.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za dozimetre sa kondezatorskom jonizacionom komorom

68/05-12.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za industrijske radiohromatske film-dozimetre

68/05-13.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za lične dozimetre ekvivalentne doze

68/05-13.

 

Pravilnik o metrološkim uvjetima za pomična mjerila dužine

68/05-14.

Pravilnik o metrološkim uvjetima mjerila debljine tankih slojeva koja rade na pricipu X-zračenja

68/05-16.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne uređaje za mjerenje tvrdoće po Rokvelu, skale A, B, C, G, N I T

68/05-17.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za elektrooptičke i elektronske daljinometre

68/05-19.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) staklenih termometara punjenih tečnošću

116/05-6.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) silotermometara

116/05-7.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) staklenih termometara punjenih tečnošću, za specijalne namjene

116/05-9.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za mjerne mostove drumskih i šinskih vaga

116/05-10.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za staklene termometre punjene tečnošću

116/05-11.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za staklene termometre punjene tečnošću, za specijalne namjene

116/05-14.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za registrirajuća mjerila - X- Y pisače

116/05-16.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za silotermometre

116/05-21.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotoelektrične luksmetre - mjerila osvijetljenosti

116/05-24.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za fotoelektrične luksmetre - mjerila luminacije

116/05-28.

Uputstvo o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za dodjeljivanje znaka proizvođača/uvoznika i za verifikaciju predmeta od dragocjenih metala u radnim prostorijama proizvođača/uvoznika u Republici Srpskoj

10/05-34, 46/07-1 7, 26/08-7.

Uputstvo o postupku verifikacije mjerila u Republici Srpskoj

10/05-24, 46/07-13.

Uputstvo o postupanju uvoznika i izdavanju potvrde o ispunjavanju metroloških zahtjeva za mjerila koja se uvoze ili prodaju sa konsignacionih skladišta

10/05-27, 46/07-14.

Uputstvo o načinu ispitivanja tipa merila

8/01-150.

Uputstvo o načinu pregleda merila od strane Republičkog zavoda za standardizaciju, patente mere i dragocene metale, odnosno njegovih područnih organizacionih jedinica

8/01-152.

 

Uputstvo za izdavanje potvrde o ispravljanju metroloških zahteva za merila koja se uvoze ili prodaju sa konsignacionog skladišta

10/01-209.

Uputstvo za obrazovanje laboratorija u kojima pregled i žigosanje (verifikacija) merila obavlja Republički zavod za standardizaciju, patente, mere i dragocene metale

24/01-514, 46/07-14.

Uputstvo o načinu evidentiranja subjekata koji se bave pretpakiranjem proizvoda u Republici Srpskoj

81/02, 46/07-16.

Naredba o vrstama merila/etalona u području na kome područne organizacione jedinice Republičkog zavoda za standardizaciju, patente, mere i dragocene metale vrše pregled merila/etalona

8/01-153.

Naredba o ispitivanju tipa i periodičnim pregledima etalona i merila

8/01-157.

Naredba o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala

45/00-1024.

Pravilnik o utvrđivanju naknade troškova ispitivanja proizvoda i obavljanja radnji u postupku

18/96-769.

Naredba o oznakama finoće na predmetima od dragocenih metala

45/00-1025.

Naredba o žigovima za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala

45/00-1025.

Spisak metroloških uputstava koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio u periodu od 1. augusta 2005. godine do 14. septembra 2005. godine

87/05-36.

Spisak metroloških uputstava koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio u periodu od 14. septembra 2005. godine do 12. decembra 2005. godine

116/05-32.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. augusta 2005. godine do 31. decembra 2005. godine donio Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni stekli status obrazovane laboratorije

10/06-6.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. augusta 2005. godine do 31. decembra 2005. godine donio Rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

10/06-6.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. augusta 2005. godine do 31. decembra 2005. godine donio Rješenje o ukidanju Rješenja o znaku proizvođača, čime su oni izgubili status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

10/06-7.

Rješenje o ovlaštavanju vršenja (obavljanja) poslova obaveznog atestiranja

84/05-5.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. maja 2007. godine do 31. augusta 2007. godine donio rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

95/07-7.

 

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. maja 2007. godine do 31. augusta 2007. godine donio rješenje o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni stekli status obrazovane laboratorije

95/07-8.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. februara 2008. godine do 31. oktobra 2008. godine donio rješenje o znaku proizvođača, čime su oni stekli status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

112/08-18.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. februara 2008. godine do 31. oktobra 2008. godine donio rješenje o znaku uvoznika, čime su oni stekli status uvoznika predmeta od dragocjenih metala

112/08-19.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. februara 2008. godine do 31. oktobra 2008. godine donio rješenje o ispunjavanju uvjeta za pregled mjerila, čime su oni stekli status obrazovane laboratorije

112/08-19.

Spisak subjekata za koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju u periodu od 1. februara 2008. godine do 31. oktobra 2008. godine donio rješenje o ukidanju rješenja o znaku proizvođača, čime su oni izgubili status proizvođača predmeta od dragocjenih metala

112/08-20.

Spisak metroloških uputstava koje je Republički zavod za standardizaciju i metrologiju donio od 1. januara 2008. do 21. maja 2008. godine

72/08-8.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o elektroprivredi

1/93-9. Zakon 13/94-189.

Zakon o elektroenergetskoj inspekciji

23/92-616. Zakon 13/94-189.

Zakon o odgovornosti za nuklearne štete

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 22/78-766, 34/79-1083 (izmj. i dop. cl. 4. i 7.).

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima (elektroenergetskih objekata i postrojenja)

29/82-1126.

Odluka o primjeni stranih standarda pri ispitivanju efikasnosti zadržavanja molekularnog i organskog joda na impregniranom aktivnom ugljenu za filtere specijalne namjene

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 9/86-211, 34/86-1054.

Odluka o produženju važnosti privremenih licenci

2/06-61.

Odluka o određivanju potrebnog prihoda na godišnjem nivou i početne privremene tarife za usluge prijenosa električne energije

7/06-548.

Ispravka Odluke DERK-a broj 04-28-248-37/05

26/06-2594.

Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima sistematskog ispitivanja kontaminacije radioaktivnim tvarima u okolici nuklearnih objekata

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 51/86-1521.

Pravilnik o zonama materijalne bilance te o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima i dostavi podataka iz te evidencije

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 9/88-210.

Pravilnik o uvjetima za lokaciju, izgradnju, pokusni rad, puštanje u rad i upotrebu nuklearnih objekata i postrojenja

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 52/88-1405.

Pravilnik o izradi i sadržaju izvještaja o sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrđivanje sigurnosti nuklearnih objekata

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 68/88-1716.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenerget. vodova (Na snazi samo odredbe koje se odnose na niskonaponske elektroenergetske vodove nazivnog napona do 1 kw)

SI. SFRJ, 51/73-1521, 69/73-2029 (ispr.), 11/80-335, čl. 10. Pravilnika... 36/86-1094. Čl. 333. Pravilnika... 65/88-1617.

Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivom

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 17/74-471.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 7/71-101, 47/76-1366.

Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenerget. postrojenja

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 19/68-364.

Pravilnik o tehničkim mjerama za izgradnju, pogon i održavanje električnih generatora i sinhronih kompenzatora hlađenih vodikom

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/69-3397, 19/69-565 (ispr.).

Pravilnik o tehničkim mjerama za uređenje sa svjetlećim cijevima

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 14/67-347.

Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/68-279. Čl. 32. Pravilnika... 21/90-859.

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 36/86-1094.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kw do 400 kw

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 65/88-1617.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 4/74-89, čl. 98. Zakona... 13/78-382.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 10/79-343.

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 53/88-1435, 54/88-473.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformator, stanica

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/78-382.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 74/90-2180.

 

Naredba o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica

98/09-17.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini

7/02-137,13/03-262. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (Visoki predstavnik za BiH) 76/09-4, 1/11

Zakon o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini

35/04-3080. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini 76/09-20.

Statut Državne regulatorne komisije za električnu energiju

41/03-991, 59/04-6843, 59/04-6844.

Odluka o statusu Državne regulatorne komisije ze električnu energiju (DERK)

12/02-291.

Pravilnik o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju

25/09-112.

Poslovnik o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju

2/05-54, 97/06-8692, 34/08-11, 47/08-66.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

25/09-104.

Odluka o Regulatornom kontnom planu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini

103/08-52.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Državne regulatorne komisije za električnu energiju

45/04-4639, 8/05-536.

Pravilnik Državne regulatorne komisije za električnu energiju o proceduri za izdavanje

privremenih licenci 45/04-4650.

Rješenje kojim se odobrava proces CBT mehanizma i oslovljava davanje saglasnosti za primjenu CBT mehanizma

45/04-4663.

Etički kodeks za članove i zaposlenike Državne regulatorne komisije za električnu energiju

45/04-4668.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora o energetskoj povelji i protokolu energetske povelje o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim problemima okoliša

8/00-84.

Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci

38/05-3274.

Odluka o određivanju obrazaca za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci

38/05-3301.

Odluka o određivanju obrazaca za dostavljanje podataka u tarifnom postupku

44/05-3859.

Odluka o načinu utvrđivanja privremenih tarifa za prijenos električne energije i rad Nezavisnog operatera sistema (bosanski jezik)

44/05-3877.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

22/08-23, 50/09-7.

Odluka o određivanju tarifa pomoćne usluge za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži

26/08-45.

Odluka o odobrenju Pravilnika o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV

22/08-26.

Odluka o privremenom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata

22/08-26.

Odluka o odobrenju Privremenih pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na mjesečnoj razini

15/08-19.

Odluka o uspostavi pojednostavljene procedure izdavanja licence za međunarodnu trgovinu za podnosioca zahtjeva u statusu kvalificiranog kupca

75/06, 101/08-10.

Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2010. godinu

77/09-32.

Pravilnik o priključku

95/08-45.

Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV

23/08-17.

Pravilnik o tarifnom postupku (bosanski jezik)

44/05-3882.

Metodologija za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, Nezavisnog operatera sistema i pomoćne usluge

46/05-3989. Odluka o izmjenama i dopunama Metodologije 17/07-2397, 11/09-12.

Pravilnik o javnim raspravama

38/05-3331.

Pravilnik o licencama

38/05-3358.

Pravila o pristupu treće strane na prijenosni sistem

103/06-9073.

Statut Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini

71/05-5517.

Odluka o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom

84/05-6788.

Statut Kompanije za prijenos električne energije u BiH "Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka

86/05-6893.

Odluka o izmjenama Odluke o obimu, uvjetima i vremenskom rasporedu otvaranja tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini

77/09-30.

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o električnoj energiji (bosanski jezik)

41/02-1761. Ispravka Zakona o električnoj energiji 24/05-1612, 38/05-2741, 61/09-7.

Zakon o električnoj energiji (hrvatski jezik)

41/02-1770. Ispravka Zakona o električnoj energiji 24/05-1612, 38/05-2741, 61/09-9.

Zakon o električnoj energiji (srpski jezik)

41/02, 38/05-2741, 61/09-5.

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

44/02-1981, 18/03-672.

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeča ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

44/02-1982, 18/03-673.

Zakon o primjeni sustava za električnu energiju (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

6/03-93.

Zakon o primjeni tarifnog sistema za električnu energiju (Visoki predstavnik za BiH) (srpski jezik)

6/03-94.

Zakon o primjeni tarifnog sistema za električnu energiju (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

6/03-94.

Proračun FERK-a za 2010. godinu (hrvatski jezik)

81/09-461.

Budžet FERK-a za 2010. godinu (bosanski jezik)

81/09-461.

Budžet FERK-a za 2010. godinu (srpski jezik)

81/09-462.

Odluka o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

31/03-1428.

Odluka o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

31/03-1428.

Odluka o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

31/03-1428.

Akcijski plan Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

61/03-3093.

Akcioni plan Federacije Bosne i Hercegovine za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

61/03-3101.

Odluka o načinu usvajanja Akcionog plana Federacije BiH za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini Dio l-Prestrukturiranje (hrvatski jezik)

39/05-2774.

Odluka o načinu usvajanja Akcionog plana Federacije BiH za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini Dio I-Prestrukturiranje (srpski jezik)

39/05-2774.

Odluka o načinu usvajanja Akcionog plana Federacije BiH za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini Dio l-Prestrukturiranje (bosanski jezik)

39/05-2775.

Odluka o odobrenju indikativnog plana razvoja proizvodnje za razdoblje 2010-2019. godina (hrvatski jezik)

63/09-35.

Odluka o odobrenju indikativnog plana razvoja proizvodnje za razdoblje 2010-2019. godina (srpski jezik)

63/09-36.

Odluka o odobrenju indikativnog plana razvoja proizvodnje za razdoblje 2010-2019. godina (bosanski jezik)

63/09-36.

Odluka o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i državnog kapitala u JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (srpski jezik)

78/07-8032.

Odluka o vanrednim mjerama zaštite državne imovine i državnog kapitala u jP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)

78/07-8032.

Odluka o izvanrednim mjerama zaštite državne imovine i državnog kapitala u JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)

78/07-8032.

Statut Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

13/04-365.

Statut Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/04-368.

Statut Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/04-371.

Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci (hrvatski jezik)

39/05-2814.

Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci (srpski jezik)

39/05-2814.

Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci (bosanski jezik)

39/05-2814.

Odluka o usvajanju Mrežnih pravila distribucije (hrvatski jezik)

88/08-29.

Odluka o usvajanju Mrežnih pravila distribucije (srpski jezik)

88/08-42.

Odluka o usvajanju Mrežnih pravila distribucije (bosanski jezik)

88/08-56.

Odluka o usvajanju Mrežnih pravila distribucije (hrvatski jezik)

88/08-59. Ispravka 13/09-118.

 

Odluka o usvajanju Mrežnih pravila distribucije (srpski jezik)

88/08-82. Ispravka 13/09-118.

Odluka o usvajanju Mrežnih pravila distribucije (bosanski jezik)

88/08-96. Ispravka 13/09-118.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (bosanski jezik)

6/08-84.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (hrvatski jezik)

6/08-86.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (srpski jezik)

6/08-88.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (bosanski jezik)

6/08-90.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sustava Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (hrvatski jezik)

6/08-92.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog preduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (srpski jezik)

6/08-94.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd - Sarajevo (srpski jezik)

96/07-9594.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd - Sarajevo (bosanski jezik)

96/07-9596.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd - Sarajevo (hrvatski jezik)

96/07-9598.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd Sarajevo (srpski jezik)

96/07-9600.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd Sarajevo (bosanski jezik)

96/07-9601.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sustava JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd Sarajevo (hrvatski jezik)

96/07-9603.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge (srpski jezik)

22/09-39. Prestaje da važi Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge - 96/07-9605, 13/08-153,43/09-95.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge (bosanski jezik)

22/09-41. Prestaje da važi Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge - 96/07-9606, 13/08-154, 43/09-95.

 

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge (hrvatski jezik)

22/09-44. Prestaje da važi Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge - 96/07-9607, 13/08-152, 43/09-96.

Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2010. godinu (hrvatski jezik)

63/09-36.

Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2010. godinu (srpski jezik)

63/09-36.

Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2010. godinu (bosanski jezik)

63/09-37.

Odluka o određivanju tarifa pomoćne usluge za pokrivanje gubitaka na prenosnoj mreži (srpski jezik)

1 7/08-1 7.

Odluka o određivanju tarifa pomoćne usluge za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži (hrvatski jezik)

17/08-19.

Odluka o određivanju bazne godine kod pokretanja tarifnih postupaka (srpski jezik)

70/06-7683.

Odluka o određivanju bazne godine kod pokretanja tarifnih postupaka (bosanski jezik)

70/06-7683.

Odluka o određivanju bazne godine kod pokretanja tarifnih postupaka (hrvatski jezik)

70/06-7683.

Odluka o privremnom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata (srpski jezik)

14/08-35.

Odluka o privremnom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata (bosanski jezik)

14/08-35.

Odluka o privremnom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata (hrvatski jezik)

14/08-35.

Odluka o odobrenju privremenih pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na mjesečnom nivou (bosanski jezik)

9/08-46.

Odluka o odobrenju privremenih pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na mjesečnoj razini (hrvatski jezik)

9/08-47.

Odluka o odobrenju privremenih pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na mjesečnom nivou (srpski jezik)

9/08-47.

Odluka o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (hrvatski jezik)

18/09-23.

Odluka o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (srpski jezik)

18/09-24.

Odluka o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (bosanski jezik)

18/09-24.

 

Poslovnik o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

59/04-3030.

Poslovnik o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

59/04-3038.

Poslovnik o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

59/04-3045.

Etički kodeks za članove i zaposlenike Federalne Regulatorne komisije za električnu energiju (srpski jezik)

61/04-3423.

Etički kodeks za članove i zaposlenike Federalne Regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)

61/04-3425.

Etički kodeks za članove i uposlenike Federalne Regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)

61/04-3427.

Statut Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst)

57/01-1325, 54/02-2509.

Opšti uslovi za isporuku električne energije (srpski jezik)

35/08-1, 81/08-28.

Opšti uslovi za isporuku električne energije (bosanski jezik)

35/08-21, 81/08-27.

Opći uslovi za isporuku električne energije (hrvatski jezik)

35/08-40, 81/08-28.

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodaju električne energije na području djelovanja JP Elektroprivrede BiH

3/01-49. Ispravka 7/01-155.

Odluka o metodologiji utvrđivanja razina otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5MVV (hrvatski jezik)

32/02-1277.

Odluka o metodologiji utvrđivanja razina otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalirane snage do 5MVV (bosanski jezik)

32/02-1278.

Odluka o utvrđivanju modela za reprogramiranje tražbina elektroprivrednih poduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika isporučene električne i toplinske energije (hrvatski jezik)

16/03-601, 43/03-2250, 10/04-269.

Odluka o utvrđivanju modela za reprogramiranje potraživanja elektroprivrednih preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika isporučene električne i toplotne energije (bosanski jezik)

16/03-602, 43/03-2250, 10/04-268.

Odluka o davanju suglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi isporučene električne energije (hrvatski jezik)

48/04-2077.

 

Odluka o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi isporučene električne energije (srpski jezik)

48/04-2077.

Odluka o davanju saglasnosti za reprogramiranje duga po osnovi isporučene električne energije (bosanski jezik)

48/04-2077.

Odluka o Regulatornom kontnom planu Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

88/08-157.

Odluka o Regulatornom kontnom planu Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

88/08-158.

Odluka o Regulatornom kontnom planu Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

88/08-158.

Pravilnik za izdavanje dozvola-licenci (bosanski jezik)

29/05-1956.

Pravilnik za izdavanje dozvola-licenci (hrvatski jezik)

29/05-1997.

Pravilnik za izdavanje dozvola-licenci (srpski jezik)

29/05-2037.

Pravilnik o priključku (bosanski jezik)

78/08-74.

Pravilnik o priključku (hrvatski jezik)

78/08-78.

Pravilnik o priključku (srpski jezik)

78/08-82.

Pravilnik o Arbitraži Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH (bosanski jezik)

74/05-6645.

Pravilnik o Arbitraži Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

74/05-6649.

Pravilnik o Arbitraži Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH (srpski jezik)

74/05-6652.

Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

37/05-2709.

Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37/05-2716.

Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

37/05-2725.

Pravilnik o načinu vođenja registra (hrvatski jezik)

39/05-2814.

 

Pravilnik o načinu vođenja registra (bosanski jezik)

39/05-2816.

Pravilnik za tarifnu metodologiju i tarifne postupke (hrvatski jezik)

45/05-3521.

Pravilnik za tarifnu metodologiju i tarifne postupke (srpski jezik)

45/05-3596.

Pravilnik za tarifnu metodologiju i tarifne postupke (bosanski jezik)

45/05-3670.

Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava (hrvatski jezik)

58/02-2689.

Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava (bosanski jezik)

58/02-2691.

Pravila o pristupu treče strane na prenosni sistem (srpski jezik)

82/06-8907.

Pravila o pristupu treče strane na prijenosni sistem (bosanski jezik)

82/06-8908.

Pravila o pristupu treče strane na prijenosni sustav (hrvatski jezik)

82/06-8908.

Pravilnik o zaštiti povjerljivih informacija (srpski jezik)

70/06-7683.

Pravilnik o zaštiti povjerljivih informacija (bosanski jezik)

70/06-7685.

Pravilnik o zaštiti povjerljivih informacija (hrvatski jezik)

70/06-7688.

Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV (hrvatski jezik)

13/08-156.

Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV (srpski jezik)

13/08-156.

Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV (bosanski jezik)

13/08-157.

Pravilnik o priključku (bosanski jezik)

78/08-74.

Pravilnik o priključku (hrvatski jezik)

78/08-78.

Pravilnik o priključku (srpski jezik)

78/08-82.

 

Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti na energetskim postrojenjima, uređajima i posudama pod pritiskom

104/07-7, 118/08-39.

Pravilnik za izdavanje dozvola za rad - licenci za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe (bosanski jezik)

26/09-67.

Pravilnik za izdavanje dozvola za rad - licenci za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe (hrvatski jezik)

26/09-74.

Pravilnik za izdavanje dozvola za rad - licenci za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (srpski jezik)

26/09-81.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o malim hidroelektranama

13/01-685.

Zakon o termoenergetskoj inspekciji

13/01-689, 4/08-197.

Zakon o elektroenergetskoj inspekciji

4/03-197, 4/08-197.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za termoenergetiku i elektroenergetiku

16/02-660.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o izmjeni Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (bosanski jezik)

20/07-689.

Zakon o izmjeni Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (hrvatski jezik)

20/07-689.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o elektroenergetskoj inspekciji nad lokalnim energetskim postrojenjima (hrvatski jezik)

12/00-419.

Zakon o elektroenergetskoj inspekciji nad lokalnim energetskim postrojenjima (bosanski jezik)

12/00-419.

Zakon o inspekciji nad lokalnim energetskim postrojenjima pod tlakom (hrvatski jezik)

12/00-424.

Zakon o inspekciji nad lokalnim energetskim postrojenjima pod tlakom (bosanski jezik)

12/00-424.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o objektima, postrojenjima, odnosno uređajima kojima se ne može obustaviti isporuka električne energije za vrijeme izvanrednih okolnosti na području Hercegbosanske županije

7/97-189.

Odluka o prikupljanju i izradi sveukupne relevantne dokumentacije (za gradnju elektroenergetskih objekata)

7/97-183.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2009. godinu

22/09-1.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o električnoj energiji

36/04-1607, 28/07-1114.

Zakon o općim uslovima za isporuku električne energije Brčko Distrikta BiH

36/04-1615, 3/06-76, 28/07-1113, 25/08-775.

Zakon o tarifnom sistemu za prodaju električne energije

28/07-1114. Prestaje da važi Zakon o tarifnom sistemu za prodaju električne energije - 37/04-1646.

Supervisory Order regulating the status of ali electric povver transmission lines and facilities situated in the Breko District of Bosnia and Herzegovina

27/09-753.

Nalog supervizora kojim se reguliše status svih vodova i objekata za prijenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

27/09-754

Rješenje o davanju saglasnosti za primjenu CBT mehanizma

32/04-1410.

Odluka o određivanju privremene tarife "Nezavisni operater sistema u BiH"

43/05-1444.

Odluka o organizaciji i radu službe obezbjeđenja upravne zgrade elektrodistribucije i radnih jedinica Brčko Distrikta BiH

2/01-40.

Odluka o jedinstvenim cijenama električne energije na prostoru Brčko distrikta BiH

14/01-625.

Odluka o usvajanju mjera za efikasniju naplatu prihoda za isporučenu električnu energiju i izvršene komunalne usluge

21/06-450.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju

7/05-218.

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za pokrivanje troškova angažovanja snage iz elektroenergetskih objekata elektroenergetskog sistema Brčko Distrikta BiH

32/06-766.

Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga koje isporučilac električne energije, Brčko Distrikt BiH, vrši kupcima električne energije

32/06-767.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

10/09-254.

Odluka o privremenom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih objekata

7/08-329.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži

8/08-344.

Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence

14/05-442.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju

11/08-401. Osnovni tekst Pravilnika nije objavljen uSl.gl.BDBiH. Pravilnik o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju, 3/05-91, 7/05-218, 38/06-919.

Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV

7/08-329.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o električnoj energiji - Prečišćeni tekst

8/08-1, 34/09-5, 92/09-15.

Zakon o energetskoj inspekciji

12/93-498.

Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije

85/03-1.

Zakon o energetici

49/09-11.

Odluka o usvajanju elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2010. godnu

98/09-1.

Odluka o principima za zaključivanje ugovora o međusobnim ekonomskim odnosima između javnih preduzeća koja obavljaju elektro-energetsku djelatnost

102/09-8, Odluka o izmjeni 117/09-15.

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike u distributivnih sistema u Republici Srpskoj

117/09-19.

Odluka o tarifnim stavovima za nekvalificirane kupce električne energije u Republici Srpskoj

117/09-21.

Odluka o organiziranju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda" Republike Srpske, akcionarsko društvo, Trebinje

6/06-1.

Odluka o osnivanju Fonda za podsticanje razvoja opština na slivnim područjima Republike Srpske sredstvima naknade iz ukupno naplaćene realizacije za utrošenu električnu energiju )MDP "Elektroprivreda" Republike Srpske

24/97-655, dopuna 20/98-484.

Odluka o određivanju lokacije Regionalnog dispečerskog centra

9/99-143.

Odluka o utvrđivanju Akcionog plana Republike Srpske za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dio I - Prestrukturiranje

52/03-3.

Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske za konsolidaciju jMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske

36/03-387.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske

27/03-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju RS

39/03-8, izmjena 43/03-4.

Statut Državne regulatorne komisije za električnu energiju

107/03-5, 111/04-26, 8/05-30.

Statut Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o

109/09-16.

Poslovnik o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske

96/04-11.

Autentično tumačenje člana 15. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 96/04)

23/05-29.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje sporazuma o implementaciji obaveza entiteta iz konačne arbitražne odluke za Brčko koje se odnose na snabdijevanje električnom energijom

47/01-961.

Odluka o načinu i uvjetima isporuke električne energije Brčko Distriktu BiH, za period 1. juli - 31. decembar 2009. godine

68/09-2. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima isporuke električne energije Brčko Distriktu BiH, za period 1. juli - 31. decembar 2009. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 56/09).

Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske za prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini, Dio I - prestrukturiranje

69/03-1.

Odluka o određivanju obrazaca zahtjeva za odobrenje cijena i tarifa i obrazaca za tehničke i finansijske podatke

65/05-5.

Odluka o održavanju formalnih rasprava u postupcima odobrenja tarifa za korisnike distributivnih sistema

105/05-13.

Odluka o utvrđivanju Nacrta dozvole i održavanju opče rasprave

122/06-5.

Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija za nominovanje i izbor članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske

28/07-22.

Odluka o planu podnošenja i obrade zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

31/07-27.

Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (regulatorna komisija za električnu energiju RS)

71/05-11.

Odluka o održavanju formalnih rasprava u postupcima za odobrenja cijena na pragu elektrana

87/05-39.

Odluka o privremenom uređivanju tehničkih normativa za izgradnju nadzemnih elektro-energetskih objekata

32/08-27.

Odluka o odobravanju "Distributivnih mrežnih pravila"

6/08-46.

 

Odluka o odobrenju Privremenih pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na mjesečnom nivou

12/08-28.

Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica koja vrše projektovanje, montažu, remont, reviziju i ispitivanje elektroenergetskih postrojenja i instalacija

14/99-252, 16/09-27.

Odluka o tarifnom sistemu za prodaju električne energije u Republici Srpskoj

28/06-44. Odluka o izmjenama i dopunama 40/06-23, 114/07-16.

Opći uvjeti za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

85/08-12.

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj

114/07-13.

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za nekvalificirane kupce električne energije u Republici Srpskoj

114/07-14.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

31/09-35. Prestaje da važi Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge - 3/08-30, 32/08-27.

Odluka o određivanju tarifa pomoćne usluge za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži

36/08-28.

Odluka o produženju važenja Odluka o tarifama za pomoćne usluge

122/08-27.

Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalisane snage do 5 MW

71/04-1.

Odluka o visini jednokratnih regulatornih nakanda Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske

60/05-22.

Odluka o visini naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci

60/05-31.

Odluka o održavanju tehničke rasprave uz učešće stručnjaka

54/06-22.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana iz Republike Srpske u Upravni odbor Neovisnog operatera sistema za prijenosni sistem BiH

85/08-2.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i tri člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

63/09-5. Donošenjem ove Odluke stavljaju se van snage Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/07) i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 87/08-3).

Odluka o regulatornom Kontnom planu nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini

122/08-27.

Odluka o regulatornoj naknadi za 2009. godinu

9/09-10.

 

Odluka o utvrđivanju regulatorne naknade za 2010. godinu

96/09-39.

Odluka o visini jednokratnih regulatornih naknada

16/09-29.

Pravilnik o izdavanju dozvola

4/09-15.

Pravilnik o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku

61/05-2.

Pravila o pristupu treče strane na prijenosni sistem

125/06-14.

Pravilnik o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju

6/04-11, 63/04-26, 8/05-30, 33/05-14, 119/06-11, 42/08-23, 31/09-39.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Državne regulatorne komisije za električnu energiju

6/04-15, 63/04-26,33/05-14.

Etički kodeks za članove i zaposlene u Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju

6/04-1 8.

Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske

49/04-9, 89/05-21, 37/06-16, 84/06-4, 35/07-34, 101/07-16.

Etički kodeks za članove i zaposlene u Regulatornoj komisiji za električnu energiju Republike Srpske

49/04-21.

Odluka o promjeni oblika organiziranja JMDP "Elektroprivreda" Republike Srpske u društvo kapitala - akcionarsko društvo

23/05-1.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Elektroprivrede" Republike Srpske AD Trebinje

23/05-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Elektroprenosa" AD Banja Luka

23/05-5.

Pravilnik o uvjetima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica koja vrše montažu, remont, reviziju i ispitivanje elektroenergetskih postrojenja i instalacija

97/07-4.

Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti na energetskim postrojenjima, uređajima i posudama pod pritiskom

104/07-7, 118/08-39.

Pravilnik o izdavanju dozvola

8/08-12.

Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 kV do 400 kV

32/08-28.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivnu mrežu

123/08-29.

 

Obrazac zahtjeva za odobrenje naknade za priključenje

123/08-35.

Rješenje o utvrđivanju cijene snabdijevanja nekvalificiranih kupaca električne energije u Republici Srpskoj

114/07-20.

Rješenje o utvrđivanju cijene za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj

27/06-18.

Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu

81/09-17.

Rješenje o utvrđivanju količina dizel goriva koje koriste rudnici i termoelektrane u procesu proizvodnje u 2010. godini

113/09-8

Rješenje o utvrđivanju količina dizel goriva koje koristi "EFT Rudnik i termoelektrana Stanari" doo Stanari u procesu proizvodnje, za period 1. januar - 31. decembar 2010. godine

116/09-61.

Rješenje o utvrđivanju količina dizel goriva koje koristi preduzeče "Arcelor Mittal Prijedor" doo Prijedor u procesu proizvodnje, za period 1. januar - 31. decembar 2010. godine

116/09-61.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o geološkim istraživanjima

3/93-33. Zakon 13/94-189.

Zakon o rudarstvu

24/93-573. Zakon 13/94-189, 13/94-213.

Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi

8/93-155. Zakon 13/94-189.

Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 64/73-1806.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja i ovjeravanja rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda

24/90-700.

Pravilnik o sadržini dugoročnih programa i rudarskih projekata

28/79-969.

Pravilnik o ispiranju plemenitih metala iz riječnih nanosa

24/78-919.

Pravilnik o sadržini programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja

16/93-394.

Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke

16/93-396.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije i katastra odobrenih istražnih prostora

16/93-398.

Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, razmjene, čuvanja i korištenja podataka od značaja za geološki informacioni sistem

17/93-421.

 

Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 26/85-835.

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 34/79-1093.

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 53/79-1621.

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji razervi nafte, kondenzata i prirodnim plinovima te o vođenju evidencije o njima

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 80/87-1875.

Pravilnik o tehničkim normativima za prijevoz transporterima s trakom u rudarstvu

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 5/73-77, 12/74-307. Pravilnika... 4/86-78, čl. 339, Pravilnika... 4/89-143, čl. 276. Zakona... 34/89-855.

Pravilnik o tehničkim normativima za strojeve s dizelskim motorima koji se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 66/78-2569.

Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje sirovina - ruda obojenih metala

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u Si. SFRJ, 36/79-1131.

Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 43/79-1405, 41/81-1055, 15/82-492.

Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 4/80-118, 12/85-518, 35/87-901, 51/88-1399.

Pravilnik o kvaliteti goriva za mlazne motore

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 24/82-800, 84/89-2068.

Pravilnik o kvaliteti loživog ulja

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 49/83-1374, 57/83-1600 (ispr.), 36/90-1203.

Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 39/85-1173, 40/86-1168.

Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 4/86-78, 62/87-1475.

Pravilnik o kvaliteti bezolovnog motornog benzina

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 13/86-373.

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima s površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 66/87-1553.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju jamskih magacina eksplozivnih sredstava u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 12/88-385.

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima s podzemnom eksploatacijom

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 21/88-575, 90/91-1433.

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksploz. sredstvima i miniranju u rudarstvu

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 26/88-743, 63/88-1603 (ispr.).

 

Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju ugljena

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 4/89-143, 45/89-1177, 3/90-84, 54/90-1758.

Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina horizontalnim i kosim prostorijama

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 34/89-855.

Pravilnik o tehničkim normativima za cijevne vodove za plinoviti kiseonik

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 52/90-1271.

Pravilnik o tehničkim normama, za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala (Pravilnik će se primjenjivati od 14.IV 1992. godine)

2/95-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 24/91-457.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima

29/82-1126.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjeni Zakona o rudarstvu (bosanski jezik)

6/08-1. Osnovni tekst Zakona o rudarstvu objavljen je u SI. listu R BiH broj 24/93-573, Zakon 13/94-189, 13/94-213.

Zakon o izmjeni Zakona o rudarstvu (hrvatski jezik)

6/08-1. Osnovni tekst Zakona o rudarstvu objavljen je u SI. listu R BiH broj 24/93-573, Zakon 13/94-189, 13/94-213.

Zakon o izmjeni Zakona o rudarstvu (srpski jezik)

6/08-2. Osnovni tekst Zakona o rudarstvu objavljen je u SI. listu R BiH broj 24/93-573, Zakon 13/94-189, 13/94-213.

Zakon o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)

81/08-1.

Zakon o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)

81/08-2.

Zakon o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine (srpski jezik)

81/08-4.

Uredba o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva (hrvatski jezik)

83/07-8661.

Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede (srpski jezik)

83/07-8671.

Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede (bosanski jezik)

83/07-8680.

Odluka o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" DOO Sarajevo (bosanski jezik)

60/03-2035, 51/04-2250.

Odluka o osnutku gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" DOO Sarajevo (hrvatski jezik)

60/03-2036, 51/04-2250.

 

Akcioni plan prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u F Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

43/04-1958.

Akcioni plan prestrukturiranja i modernizacije rudnika uglja u F Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

43/04-1965.

Akcioni plan prestrukturiranja i modernizacije rudnika ugljena u F Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

43/04-1972.

Odluka o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala (srpski jezik)

15/03, 62/03-3119.

Odluka o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala (bosanski jezik)

15/03, 62/03-3120.

Odluka o usvajanju i realiziranju programa financijske potpore rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku eksplozivnih materijala (hrvatski jezik)

15/03, 62/03-3120.

Odluka o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava lične i kolektivne zaštite (srpski jezik)

15/03, 62/03-3120.

Odluka o usvajanju i realizaciji programa finansijske pomoći rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava lične i kolektivne zaštite (bosanski jezik)

15/03, 62/03-3121.

Odluka o usvajanju i realiziranju programa financijske potpore rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine za nabavku sredstava osobne i kolektivne zaštite (hrvatski jezik)

15/03, 62/03-3121.

Odluka o davanju suglasnosti na Program upravljanja mineralnim sirovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)

68/07-7030.

Odluka o davanju saglasnosti na Program upravljanja mineralnim sirovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog zavoda za geologiju (srpski jezik)

68/07-7030.

Odluka o davanju saglasnosti na Program upravljanja mineralnim sirovinama na području Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)

68/07-7030.

Pravilnik o uvjetima i načinu vršenja određenih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije (hrvatski jezik)

44/98-1902, 73/06-7995.

Pravilnik o uvjetima i načinu vršenja određenih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije (bosanski jezik)

44/98-1906, 73/06-7995.

Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inžinjerstva (hrvatski jezik)

60/09-93.

Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inžinjerstva (srpski jezik)

60/09-104.

 

Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inžinjerstva (bosanski jezik)

60/09-114.

ZEN1ČKO-DOBO/SKI KANTON - Službene novine

Zakon o istraživanjima i eksploataciji mineralnih sirovina (bosanski jezik)

13/00-567, 3/08-69.

Zakon o istraživanjima i eksploataciji mineralnih sirovina (bosanski jezik)

13/00-575, 3/08-69.

Odluka o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju klinkera, cementa i drugih građevinskih materijala na području Općine Kakanj (bosanski jezik)

15/00-692.

Odluka o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju klinkera, cementa i drugih građevinskih materijala na području Općine Kakanj (hrvatski jezik)

15/00-693.

Odluka o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu koncesionih naknada na ime mineralnih resursa (bosanski jezik)

1 7/00-770.

Odluka o načinu rasporeda i korištenja financijskih sredstava prikupljenih po osnovu koncesionih naknada na ime mineralnih resursa (hrvatski jezik)

17/00-770.

Pravilnik za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa i pripadajućih rudarsko-geoloških djelatnosti (bosanski jezik)

7/01-322.

Pravilnik za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa i pripadajućih rudarsko-geoloških djelatnosti (hrvatski jezik)

7/01-323.

Pravilnik o potrebnoj stručnoj spremi zaposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (bosanski jezik)

7/01-316.

Pravilnik o potrebnoj stručnoj spremi uposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (hrvatski jezik)

7/01-317.

Pravilnik o načinu polaganja stručnih ispita zaposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (bosanski jezik)

7/01-318, 5/08-213.

Pravilnik o načinu polaganja stručnih ispita uposlenika koji vrše poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (hrvatski jezik)

7/01-320, 5/08-213.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravna, odnosno fizička lica da bi se bavili projektovanjem i revizijom geološko-rudarske dokumentacije i izvođenjem radova istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (bosanski jezik)

9/02-249, 5/08-213.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne, odnosno fizičke osobe da bi se bavili projektovanjem i revizijom geološko-rudarske dokumentacije i izvođenjem radova istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa (hrvatski jezik)

9/02-250, 5/08-213.

 

Pravilnik o sadržaju rudarsko-geoloških projekata i elaborata i načinu odobravanja (bosanski jezik)

9/02-251.

Pravilnik o sadržaju rudarsko-geoloških projekata i elaborata i načinu odobravanja (hrvatski jezik)

9/02-252.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o rudarstvu (hrvatski jezik)

15/01-704.

Zakon o rudarstvu (bosanski jezik)

15/01-704.

ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o geološkim istraživanjima

2/99-38.

Zakon o rudarstvu

2/99-45.

Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja

5/99-1 53.

Pravilnik o mjerama zaštite prilikom manipuliranja eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu

1 5/99-440.

Pravilnik o sadržaju dugoročnih programa razvoja rudarskih preduzeća i rudarskih projekata za izvođenje rudarskih radova

15/99-462.

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u geologiji i rudarstvu

3/00-100.

Odluka o dodjeli koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru općine Zavidovići (bosanski jezik)

10/00-414.

Odluka o dodjeli koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru općine Zavidovići (hrvatski jezik)

10/00-415.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o rudarstvu

12/01-311.

Zakon o geološkim istraživanjima

12/01-326.

Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacijskih polja

4/04-133.

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u geologiji i rudarstvu

4/04-137.

Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacijskih polja

4/04-133.

 

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u geologiji i rudarstvu

4/04-137.

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

10/09-449.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Pravilnik o dozvoli za miniranje

3/09-51

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Uputstvo za nabavku i distribuciju regresiranog dizel goriva (D-2) za 2005. godinu

27/05-949.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o rudarstvu - Prečišćeni tekst

107/05-1.

Zakon o geološkim istraživanjima

51/04-1.

Zakon o gasu

86/07-3.

Odluka o osnivanju Instituta za geološka istraživanja

17/92-739. Odluka o izmeni 2/02-3.

Odluka o utvrđivanju Nacrta dozvole i održavanju opče rasprave

40/06-23.

Pravilnik o sadržini dugoročnih programa i rudarskih projekata ("Službeni list SRBiH", broj 28/79): Pravilnik o polaganju stručnih ispita radnika za određene poslove u oblasti rudarstva ("Službeni list SRBiH", broj 2/82);

Pravilnik o tehničkim propisima, o rudarskom merenju, meračkim knjigama i rudarskim planovima ("Službeni list SRBiH" , broj 45/60);

Pravilnik o tehničkim merama i zaštiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima ("Službeni list SFRJ", broj 11/67);

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o tehničkim merama i zaštiti na radu pri podzemnim rudarskim radovima ("Službeni list SFRJ", broj 31/91);

Pravilnik o tehničkim merama i merama zaštite na radu pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika ("Službeni list SFRJ", broj 6/67);

Pravilnik o tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika ("Službeni list SFRJ", broj 18/92);

Pravilnik o tehničkim merama i zaštiti na radu pri radu na površinskim otkopima uglja, metalnih i nemetalnih sirovina ("Službeni glasnik SFRJ", broj 32/64);

Pravilnik o tehničkim normativima za mašine sa dizelskim motorima koje se upotrebljavaju pri podzemnim rudarskim radovima u nemetanskim jamama ("Službeni list SFRJ", broj 66/78); Pravilnik o merama zaštite na radu pri podzemnoj eksploataciji kamene soli ("Službeni list SFRJ", broji 5/67);

Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli (Službeni list SFRJ", broj 8/79);

Pravilnik o merama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Službeni list SFRJ", broj 9/67);

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Službeni list SFRJ", broj 26/88 i 63/88);

Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanja eksplozivima i barutima ("Službeni list SFRJ", broj 55/69);

Pravilnik o zaštitinim merama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima ("Službeni list FNRJ", broj 98/49)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju jamskih magacina eksplozivnih sredstava u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", broj 12/88); Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za projektovanje i izvođenje električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivima ("Službeni list SFRJ", broj 17/74); Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Službeni list SFRJ", broj 62/73);

Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja ("Službeni list SFRJ", broj 4/89, 45/89, 3/90 i 54/90);

Pravilnik o tehničkim merama za prevoz transporterima sa trakama u rudarstvu ("SLužbeni list SFRJ", broj 5/83 i 12/74);

Pravilnik o tehničkim normativima pri prevozu ljudi u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina kosim i horizontalnim prostorijama ("Službeni list SFRJ", broj 24/89); Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala ("Službeni list SFRJ", broj 24/91);

Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i spojnih voda ("Službeni list SFRJ", br, 43/79, 41/81 i 15/82);

Pravilnik o tehničkim merama i o zaštiti na radu pri istraživanju i eksploataciji nafte i zemnih plinova dubinskim bušotinama ("Službeni list SFRJ", broj 14/67);

Pravilnik o tehničkim propisima za električna postrojenja u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom ("Službeni list FNRJ", broj 10/62, i SFRJ br, 9/64 i 16/67);

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom ("Službeni list SFRJ", broj 21/88 i 90/91)

Pravilnik o električnim postrojenjima na nadzemnim mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa ("Službeni list SFRJ", broj 17/67);

Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", br. 39/85 i 40/86);

Pravilnik o tehničkim normativima za pripremu sirovina - ruda obojenih metala ("Službeni list SFRJ", broj 36/79);

Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", broj 4/86 i 62/87);

Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građenog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i peska, te za preradu arhitektonsko- građevinskog kamena ("Službeni list SFRJ", broj 11/86);

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, peska i šljunka ("Službeni list FNRJ", broj 69/48);

Opšti pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitinim merama pri radu ("Službeni list FNRJ", broj 16/47, 18/47 i 36/50);

Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad ("Službeni list SFRJ", broj 18/91);

Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni list SFRJ", broj 35/69);

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", broj 66/87);

Pravilnik o zaštitnim merama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i radilištima ("Službeni Iist SRBiH", broj 34/88);

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara ("Službeni list SFRJ", broj 74/90);

PraviIniko tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja ("Službeni list SFRJ", broj 1 9/68);

Pravilnik o tehničkim propisima i gromobranima ("Službeni list SFRJ", broj 1 3/68);

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Službeni list SFRJ", broj 7/71 i 47/76);

Pravilnik o opremi i postupku pružanja prve pomoći i o organizovanju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu ("Službeni listSRBiH", broj 24/90);

Pravilniko načinu i postupku utvrđivanja i overavanja rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda ("Službeni listSRBiH", broj 24/90);

Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada, opreme, radnih i pomoćnih prostorija u oblasti zaštite na radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/94);

 

Pravilnik o vođenju evidencija, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izveštaja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91);

Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mesta sa posebnim uslovima rada i lekarskim pregledima radnika na radnim mestima ("Službeni list SRBiH", broj 2/91);

Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na radnim mestima sa posebnim uslovima rada ("Službeni list SRBiH", broj 2/91);

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima ("Službeni list SRBiH", broj 29/82);

Naredba o određivanju skraćenog radnog vremena za izvesne poslove u rudarstvu ("Službeni list FNRJ", broj 31/49);

Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 9/94).

Pravilnik o polaganju stručnog ispita zaposlenih na određenim poslovima u oblasti rudarstva

10/96-504.

Pravilnik o utvrđivanju uslova i načina eksploatacije šljunka, pijeska i lomljenog kamena 5/04-1.

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih resursa i vođenju evidencije o njima

99/08-1. Ispravka Pravilnika 112/08-30.

Pravilnik o sadržini programa, projekata i elaborata geoloških istraživanja

113/08-17.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih resursa

113/08-20.

Pravila rada distributivne mreže prirodnog plina

110/09-15.

Opći uvjeti za snabdijevanje prirodnim plinom

110/09-26.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o osiguranju sredstava za redovito i sigurno snabdijevanje prirodnim plinom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

57/09-1.

Zakon o osiguranju sredstava za redovno i sigurno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

57/09-1.

Zakon o osiguranju sredstava za redovito i sigurno snabdijevanje prirodnim plinom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

57/09-2.

Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa (srpski jezik)

83/08-11.

Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa (bosanski jezik)

83/08-12.

Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektiranja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog plina (hrvatski jezik)

83/08-13.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

5/09-363. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgradnji postrojenja za ukapljeni naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju ukapljenog naftnog plina )"Službeni list", broj 24/71 i 26/71), a koji je preuzet člankom 26. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine Županije Posavske", broj: 08/08).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o nafti i derivatima nafte

36/09-28.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje certifikata za organske proizvode

113/08-20.

Pravilnik o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim plinom

9/09-12.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o termoenergetskoj inspekciji

23/92-614, 13/94-189.

Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih i vrelovodnih kotlova, parnih sudova, pregrijača pare i zagrijača vode

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/57-157 , 22/57-390 (ispr.), 3/58-57, 56/72-1047, 61/72-1143 (ispr.), čl. 118. Pravilnika... 16/83-347.

Pravilnik o tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/59-484.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za dizala (na snazi samo čl. 69., 70., 82. stav 5., 91. i 162

Vidi: čl. 317. Pravilnika... 16/86-421, i čl. 234. Pravilnika... 55/87-1376, 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/70-1216.

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice i trake za prijevoz ljudi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 66/78-2560, 13/82-356 (dop. čl. 75.), 42/88-1176.

Pravilnik o tehničkim normativima za Ijevaoničku industriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 14/79-474, 11/80-335 (izmj. čl. 786.), čl. 193. Pravilnika... 65/91-1053.

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane, tekuće i pod tlakom otopljene plinove

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 25/80-869, 9/86-221.

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne plinske peći za grijanje bez priključka za dimnjak

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/80-1435.

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne tlačne posude

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 16/83-347.

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1295, 31/89-788.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1299, 60/86-1725.

 

Pravilnik o tehničkim normativima za uređenje i opremu za pogon motornih vozila na tekući naftni plin

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/84-314.

Pravilnik o tehničkim normativima za skijaške liftove

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/85-13, 11/85-502 (ispr.).

Pravilnik o tehničkim normativima za defibrilatore

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 12/85-513.

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje kotlovnica na otvorene prostore

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/85-517.

Pravilnik o tehničkim normativima za čelične žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/85-1246, 21/88-614.

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/85-1512.

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tekuće atmosferske plinove

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/86-215.

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 16/86-421, 28/89-739.

Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/86-501.

Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 25/86-773.

Pravilnik o tehničkim normativima za osobne žičare

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/86-882.

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za kosi prijevoz osoba i tereta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 49/86-1772.

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 61/86-1771.

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta s kabinom u koji nije moguć pristup ljudi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/87-1367.

Pravilnik o tehničkim normativima za dozimetre koji se upotrebljavaju u radio terapijskoj dozimetriji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1419.

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih tlačnih posuda za ukapljene atmosferske plinove

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1101.

Pravilnik o tehničkim normativima za ventilaciju ili klimatizacijske sisteme

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 38/89-950.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 10/90-582, 52/90-1729.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje i održavanje plinskih kotlovnica

26/97-521.

 

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih tlačnih posuda za tekući ugljen dioksid

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/90-1237.

Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih tlačnih posuda za tekući ugljen dioksid

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 76/90-2223.

Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kisik

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 74/90-2188.

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 30/91-552.

Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (pravilnik stupa na snagu 5. III 1992.)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 65/91-1053.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskim pregledima (parnih kotlova)

29/82-1126.

Obavezno atestiranje (homologacija) proizvoda

Vidi: Zakon o standardizaciji 13/93-311, 13/94-189.

Naredba o obaveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/80-953, 67/80-1931.

Naredba o atestiranju pokret, plinskih peći za grijanje bez priključaka na dimnjak

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/82-1.

Naredba o obaveznom atestiranju šljemova za zaštitu u industriji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/82-99, 43/82-1110 (izmj. toč. 2. i 8.).

Naredba o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/83-179.

Naredba o obaveznom atestiranju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara

2/92-5. 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 16/83-358.

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih užeta za opću namjenu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 61/83-1677, 17/88-485.

Naredba o obaveznom atestiranju kugličnih ležaja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/83-1688, 85/87-2336.

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-154.

Naredba o obaveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 61/85-1599.

Naredba o obaveznom atestiranju regulatora tlaka za tekuće plinove propan-butan

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 20/86-565.

Naredba o obaveznom atestiranju profiliranih gumenih brtvenih traka za vrata kapke i pokretne pregrade skloništa i dvonamjenskih objekata s hermatičnim zatvaranjem krila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/86-1070.

Naredba o obaveznom atestiranju vatrogasnih šljemova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/86-2023.

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca s ventilima za plinove propan-butan

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/87-1106.

 

Naredba o obaveznom atestiranju sistema za provjetravanje skloništa i dvonamjenskih objekata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 61/87-1466.

Naredba o obaveznom atestiranju ručnih alata s elektromotorima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/88-1211.

Pravilnik o obaveznom atestiranju zaštitnih opasača i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/89-1668.

Pravilnik o obaveznom atestiranju penjalica za drvene stupove za vodove kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/89-1669.

Pravilnik o obaveznom atestiranju protuudarnih ventila za skloništa i dvonamjenske objekte te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/90-911.

Pravilnik o obaveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/90-982.

Pravilnik o obaveznom atestiranju obloga za kočnice motornih i priključnih vozila te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 76/90-2216.

Pravilnik o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju na dizalima te uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-305.

Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-307.

Pravilnik o obaveznom atestiranju graničnika brzine za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-309.

Pravilnik o obaveznom atestiranju plinskih kuhinjskih štednjaka, kuhala, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-311.

Pravilnik o obaveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta s kabinom u koju nije moguć pristup ljudi te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-313.

Pravilnik o obaveznom atestiranju zahvatnog uređaja za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-316.

Pravilnik o homologaciji zrakoplova, motora, avionskog vijka, padobrana i opreme zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/80-1433.

Naredba o obaveznoj homologaciji pneumatika za osobne automobile i prikolice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/83-1260.

Naredba o obaveznoj homologaciji motornih vozila najmanje sa četiri kotača u pogledu buke

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 48/84-1151, 1/87-5.

 

Naredba o obaveznoj homologaciji priključaka za sigurnosne pojaseve u osobnim automo-bilima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-160.

Naredba o obaveznoj homologaciji žarulja sa žarnom niti za motorna vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-161.

Naredba o obaveznoj homologaciji motornih vozila što se tiče brzinomjera i njihove ugradnje u vozilo

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/85-482, 1/87-4.

Naredba o obaveznoj homologaciji motornih vozila najmanje s tri kotača što se tiče zaštitnih uređaja za sprečavanje neovlaštene upotrebe vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/85-482 ,1/87-4, 23/88-648.

Naredba o obaveznoj homologaciji vozila s dizelskim motorima što se tiče ispuštanja oneči- šćujućih sastojaka iz motora

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/85-483, 1/87-4.

Naredba o obaveznoj homologaciji pneumatskih motornih vozila i njihovih prikolica osim pneumatika osobnih automobila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/85-483.

Naredba o obaveznoj homologaciji dizelskih motora što se tiče ispuštanja plinovitih onečišćivača

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 11/85-484, 1/87-5.

Naredba o obaveznoj homologaciji vozila u pogledu kočenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 54/85-1466, 26/89-718.

Naredba o obaveznoj homologaciji farova za motocikle

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/85-1729.

Naredba o obaveznoj homologaciji motocikla u pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uređaja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/85-1730.

Naredba o obaveznoj homologaciji vozila u pogledu ugradnje svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uređaja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/85-1730, 1/87-4, 46/87-1136.

Naredba o obaveznoj homologaciji sigurnosnih stakala za motorna vozila i njihove prikolice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 68/85-1731.

Naredba o obaveznoj homologaciji bicikla s oto-motorom što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motora

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 60/86-1726.

Naredba o obaveznoj homologaciji motocikla što se tiče buke

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 60/86-1726.

Naredba o obaveznoj homologaciji motocikla s oto-motorom što se tiče ispuštanja onečišćujućih sastojaka iz motora

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 60/86-1727.

Naredba o obaveznoj homologaciji zvučnih uređaja za upozorenje i motornih vozila što se tiče zvučnih signala

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 60/86-1727.

Naredba o obaveznoj homologaciji farova za bicikle s motorom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/86-2022.

Naredba o obaveznoj homologaciji prednjih pozicijskih svjetala, stražnjih pozicijskih svjetala, stop-svjetala, pokazivala smjera i svjetla stražnje registarske pločice za bicikle s motorom i motocikle

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/86-2022.

 

Naredba o obaveznoj homologaciji bicikla s motorom što se tiče buke

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 73/87-1737.

Naredba o obaveznoj homologaciji teretnih i priključnih vozila u vezi sa zaštitom podlijetanja sa stražnje strane pod vozilo

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 85/87-2336.

Naredba o obaveznoj homologaciji zaštitnih kaciga za vozače bicikla s motorom i motocikala i za putnike na tim vozilima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/88-525.

Naredba o obaveznoj homologaciji bicikla s motorom i motocikla što se tiče kočenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/89-448.

Naredba o obaveznoj homologaciji mehaničkih uređaja za spajanje vučnih i priključnih vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 63/89-1576.

Naredba o obaveznoj homologaciji ploča za označavanje teških i drugih vozila koje se postavljaju na stražnju stranu vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/90-924.

Naredba o obaveznoj homologaciji ploča za označavanje sporih vozila (po konstrukciji) i njihovih prikolica koje se postavljaju na stražnju stranu vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/90-924.

Naredba o obaveznoj homologaciji što se tiče brava i okova za pričvršćivanje vrata motornih vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/90-1836.

Naredba o obaveznoj homologaciji svjetala za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/90-1836.

Naredba o obaveznoj homologaciji stražnjih svjetala za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/90-1836.

Naredba o obaveznoj homologaciji vozila što se tiče rasporeda nožnih uređaja za upravljanje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/90-1836.

Naredba o obaveznoj homologaciji naslona za glavu na sjedalima motornih vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/90-1837.

Naredba o obaveznoj homologaciji vozila što se tiče njihovih vanjskih ispusta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/90-2112.

Naredba o obaveznoj homologaciji vozila što se tiče njihove unutrašnje opreme

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/90-2113.

Odluka o ovlaštenju za propisivanje uvjeta za upotrebu otpadaka pojedinih metala i njihovih legura u određene svrhe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 31/60-654.

Naredba o zabrani upotrebe bakra, legura i njihovih otpadaka u određene svrhe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 32/60-698.

Naredba o određivanju posebnih uvjeta za upotrebu otpadaka bakra i legura

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 32/60-699, SI. SFRJ, 18/63-401 (dop. toč. 5.), 6/66-108 (ukin. toč. 5.).

Naredba o određivanju posebnih uvjeta za upotrebu otpadaka olova i legura

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 50/61-993, SI. SFRJ, 6/66-108 (ukin. toč. 5.).

 

Naredba o određivanju posebnih uvjeta za upotrebu otpadaka cinka i legura

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 50/61-995, SI. SFRJ, 6/66-109 (ukin. toč. 5.).

Naredba o određivanju posebnih uvjeta za upotrebu otpadaka aluminija i legura

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 50/61-997, 6/66-108 (ukin. toč. 5.), 22/69-717.

Naredba o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 10/82-304.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice i sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)

5/03-274.

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice i sadržaju i obliku suglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)

5/03-279.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja registra saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)

5/03-284.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja registra suglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)

5/03-285.

Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (bosanski jezik)

5/03-286.

Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (hrvatski jezik)

5/03-287.

Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (bosanski jezik)

5/03-288.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Tehnički normativi za rudarske objekte pri istraživanju i eksploataciji soli

Vidi: čl. 33. i 92. Zakona o standardizaciji 13/93-309, 13/94-189.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata za dobivanje morske soli i za proizvodnju morske soli

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 20/78-727.

Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/79-224.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Pravilnici o tehničkim normativima za visokofrekvencijske kirurške noževe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/84-1380.

Pravilnici o tehničkim normativima za elektromedicinske uređaje i opremu za kratkovalnu i ultrazvučnu terapiju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 65/84-1420, 65/84-1422.

Pravilnik o pobližem sadržaju tehničke upute koju moraju imati elektromedicinski uređaji i oprema

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/85-396.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektromedicinske uređaje i opremu za praćenje i nadzor elektrokardiograma pacijenata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/85-1443.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroencefalografe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/86-1095.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektromedicinske uređaje za ultrazvučnu dijagnostik

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/86-1101.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektromedicinske uređaje za mikrovalnu terapiju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/86-1102.

Pravilnik o tehničkim normativima za ionizacijske komore koje se upotrebljavaju u radioterapijskoj dozimetriji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/86-1104.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektronički kontrolirane dječije inkubatore

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1423.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektrokardiografe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1427.

Pravilnik o tehničkim normativima za kabelske distribucijske sisteme i zajedničke antenske

sisteme

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 66/87-1549.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroničke akceleratore (u medicini)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/87-1689.

Pravilnik o tehničkim normativima za hemodijalizatore (u medicini)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/87-1699.

Pravilnik o tehničkim normativima za respiratore i uređaje za inhalacijsku anesteziju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/87-1702.

Pravilnik o tehničkim normativima za laserske uređaje i sisteme (u medicini)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/84-1704.

Pravilnik o potanjem sadržaju tehničke upute kojom moraju biti opskrbljeni uređaji iz oblasti radiokomunikacija, audiotehnike i videotehnike i uređaji što se na njih priključuju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 28/89-741.

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za elektrokonvulzivnu terapiju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/89-1074.

Pravilnik o tehničkim normativima za monitore za automatsko indirektno mjerenje krvnog tlaka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/89-1075.

Pravilnik o tehničkim normativima za prenosive dječje inkubatore

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/89-1080.

Pravilnik o tehničkim normativima za endoskope

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/89-1084.

Pravilnik o tehničkim normativima za nervne i mišićne stimulatore

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRI, 41/89-1086.

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za ventiliranje pluća

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/89-1088.

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 30/91-549.

 

Pravilnik o obaveznom atestiranju prijemnih antena za televizijske i zvučne radiofonske emisije u frekvencijskom pojasu od 30 MHz do 1000 MHz te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (Pravilnik stupa na snagu 27. IV 1992.)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 30/91-551.

Naredba o obaveznom atestiranju:

električnih aparata za kućanstvo - SI. SFRJ, 43/88-1209,

električnih kućanskih aparata i elektroničkih aparata za sličnu upotrebu - SI. SFRJ, 8/87-259, sklopki za naprave - SI. SFRJ, 43/88-1216,

protueksplozivno zaštićenih električnih uređaja namijenjenih za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa - SI. SFRJ, 25/81-621, elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela - SI. SFRJ 43/88-1205,

transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje - SI. SFRJ, 43/88-1214, grla za žarulje s navojem - SI. SFRJ, 43/88-1218,

kabelskog distribucijskog i zajedničkog antenskog sistema - SI. SFRJ, 37/87-933, aparata za zaštitu dišnih organa - SI. SFRJ, 49/87-1229.

BOSNA / HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-809.

Uslovi za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

Vidi: čl. 4-14. Zakona ozdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 43/86-1349.

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja zdravstvenog pregleda životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u toku njihove proizvodnje

25/87-849.

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet životne namirnice, sirovine namijenjene za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

25/87-849.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati klaonice, objekti za preradu mesa i mljekare

26/78-989.

Uputstvo o načinu dostave izvještaja o provedbi Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/84-1083.

Zdravstveni nadzor nad osobama zaposlenim u proizvodnji živežnih namirnica

Vidi: čl. 21-24. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti... 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno SI. SFRJ, 51/84-1181 i čl. 2. Pravilnika o zdravstvenim pregledima osoba stavljenih pod zdravstveni nadzor radi sprečavanja zaraznih bolesti 2/92-5, 1 3/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1277.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice za klanje životinja iz uvoza

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/89-1265.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda životinjskog porijekla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRI, 53/89-1278.

Naredba o načinu meljave pšenice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/82-1510, 10/83-203, (Vidi: čl. 168. Pravilnika... 53/83-1482.). Ustavni sud Jugoslavije br. U 369/86, 48/87 i 157/87, SI. SFRJ, 50/87-1282.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik 

Zakon o hrani

50/04-5206.

Zakon o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama Bosne i Hercegovine

83/08-3. Zakon o flaširanim pitkim vodama Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 45/04-4542.

Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet žive ribe, rakova i mekušaca, te proizvoda dobivenih od njih

62/05-5050.

Odluka o utvrđivanju količina tarifnih kvota i omjera za otkup domaće primarne proizvodnje za koje se veže korištenje tarifnih kvota za uvoz mesa

13/08-61.

Pravilnik o soli za ljudsku ishranu

39/09-55.

Pravilnik o uslovima upotrebe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi

83/08-10.

Pravilnik o upotrebi zaslađivača u hrani

83/08-76.

Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva, osim boja i zaslađivača u hrani

83/08-490.

Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima

85/08-1.

Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane

85/08-14.

Pravilnik o upotrebi boja u hrani

85/08-21.

Pravilnik o jakim alkoholnim pićima i alkoholnim pićima

87/08-1 7.

Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakirane hrane

87/08-60.

Pravilnik o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima

87/08-88.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (srpski jezik)

70/08-26, 52/09-67.

Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (bosanski jezik)

70/08-26, 52/09-67.

Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (hrvatski jezik)

70/08-26, 52/09-68.

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (hrvatski jezik)

36/05-2563.

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (srpski jezik)

36/05-2566.

Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (bosanski jezik)

36/05-2568.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o hrani

49/09-1.

Pravilnik o sadržaju i provođenju općih i specifičnih uvjeta higijene hrane

111/09-22.

Pravilnik o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka

52/09-14. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 117/06, 1/07 i 45/09).

Pravilnik o sanitarno-tehničkim i drugim uslovima za obavljanje delatnosti proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića

5/97-147.

Naredba o određivanju organizacije koja će vršiti kontrolu-analize sirovina i gotovih proizvoda prehrambene industrije

20/96-857.

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtjevima za kuhinjsku so i so za prehrambenu industriju

8/05-2.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda (srpski jezik)

34/03-1701, 95/07-9579.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima proizvodnje duhanskih proizvoda (hrvatski jezik)

34/03-1701, 95/07-9579.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima proizvodnje duhanskih proizvoda (bosanski jezik)

34/03-1706, 95/07-9579.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/91-209.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izvještaja i o rokovima dostave podataka o proizvodnji i prometu opojnih droga

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 54/79-1715, 4/80-140.

Pravilnik o tehničkim normativima za rukovanje i skladištenje gnojiva u krutom stanju koja sadrže amonijev nitrat

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/91-850.

Naredba o obaveznom donošenju proizvođačke specifikacije za deterdžente za strojno i ručno pranje tekstilnih predmeta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/83-1499.

Naredba o obaveznom donošenju proizvođačke specifikacije za šampone za pranje kose

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/85-931.

Naredba o obaveznom donošenju proizvođačke specifikacije za zubne paste

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI.SFRJ, 29/85-930.

Naredba o obaveznom donošenju proizvođačke specifikacije za tekuće deterdžente za ručno pranje posuđa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno SI. SFRJ, 67/85-1710.

Proizvodnja eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova

Vidi: čl. 6. i 7. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih gasova 39/89-981, 36/90-1004.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet, kvalitetu i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva te skladištenju i rukovanju mineralnim đubrivima

90/09-1. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti slijedeći propisi:

 Pravilnik o kvalitetu i jedinstvenim metodama za testove, odnosno analize, o načinu uzimanja, priprema i slanja uzoraka na analizu, registru i načinu deklariranja mineralnih đubriva ("Službeni list SFRJ", br. 36/74 i 12/75);

 Pravilnik o minimalnim i maksimalnim sastojcima i o drugim osobinama pojedinih vrsta vještačkog đubriva ("Službeni list SFRJ", br. 35/64);

 Pravilnik o registru vještačkih đubriva i o deklariranju vještačkih đubriva ("Službeni list SFRJ", br. 36/64);

 Odredba o tehničkim uslovima kvaliteta i o analitičkim metodama za mineralna đubriva ("Službeni glasnik RS", br. 17/96);

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (srpski jezik)

27/97, 25/06-2605.

Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)

27/97-556, 25/06-2606.

Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)

27/97-554, 25/06-2606.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka

117/06-6, 1/07-6, 45/07-7.

Pravilnik o načinu procjene sigurnosti hemikalije, sadržaju izvještaja o sigurnosti hemikalije i prijedlog mjera za smanjenje i kontrolu rizika od hemikalije

99/09-6.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati institucije koje vrše procjenu sigurnosti hemikalije

102/09-30.

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa i korištenja opasnih hemikalija

107/09-7.

Pravilnik o sadržaju dosijea i načinu vođenja evidencije o hemikaliji

113/09-12

Pravilnik o načinu vođenja inventara hemikalija

113/09-24

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Pravilnik o obaveznom atestiranju jute i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje jute

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/91-136.

 

 

 

 

 

 

 

Naredba o obaveznom atestiranju

pamuka - SI. SFRJ, 65/84-1428, 44/88-1230, vune - SI. SFRJ, 65/84-1427.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o ograničavanju prometa drveta i drvnih sortimenata

21/92-572, 13/94-189.

Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta

21/92-574, 6/94-74, 13/94-189.

Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverice za opču upotrebu za građevinarstvo

SI. SFRJ, 61/83-1676.

Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehničkog kamena, šljunka i pijeska te za preradu arhitektonsko- -građevinskog kamena

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 11/86-348.

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/90-918.

Pravilnik o obaveznom atestiranju fasadnih opeka i glinenih blokova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/90-920.

Pravilnik o obaveznom atestiranju glinenih crepova te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/90-922.

Naredba o obaveznom atestiranju armiranobetonskih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/85-537.

Naredba o obaveznom atestiranju betonskih kanalizacionih cijevi duljih od jednog metra

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/85-1068.

Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/85-1069.

Naredba o obaveznom atestiranju cementa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/85-1072, 67/86-2022.

Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od čelijastog betona

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/85-1076.

Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranoga kamenog agregata za beton i asfalt

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/87-1027.

Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih traka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 46/87-1134.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ■ Službene novine

Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)

27/97-554.

 

Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)

27/97-556.

Zakon o građevnim proizvodima (hrvatski jezik)

78/09-1.

Zakon o građevinskim proizvodima (srpski jezik)

78/09-8.

Zakon o građevinskim proizvodima (bosanski jezik)

78/09-15.

Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata (hrvatski jezik)

6/09-79.

Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata (srpski jezik)

6/09-81.

Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata (bosanski jezik)

6/09-84.

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju (bosanski jezik)

23/09-6.

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u uporabi odnosno koji se ugrađuju (hrvatski jezik)

23/09-1 7.

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju (srpski jezik)

23/09-28.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama (hrvatski jezik)

14/02-504. Ispravka 26/02-1115.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama (bosanski jezik)

14/02-509. Ispravka 26/02-1115.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje prerade žita u mlinovima (bosanski jezik)

67/02-3209.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje prerade žita u mlinovima (hrvatski jezik)

67/02-3214.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON -Službene novine

Pravilnik o načinu formiranja Komisije za vršenje neposrednog uvida u tehničko-tehnološku dokumentaciju i izvedene radove na objektima iz djelatnosti rezanja drveta, te načinu plaćanja naknade za rad članovima Komisije u postupku izdavanja saglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta (bosanski jezik)

5/98-239.

Pravilnik o načinu formiranja Komisije za obnašanje neposrednog uvida u tehničko-tehnološku dokumentaciju i izvedene radove na objektima iz djelatnosti rezanja drveta, te načinu plaćanja naknade za rad članovima Komisije u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drveta (hrvatski jezik)

5/98-239.

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju cementa na području općine Kakanj (bosanski jezik)

3/00-65.

Odluka o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina za proizvodnju cementa na području općtine Kakanj (hrvatski jezik)

3/00-66.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Pravilnik o stručnoj komisiji za vršenje tehničkog pregleda poslovnih prostorija pravnih lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama, te visini i načinu plaćanja novčane naknade za rad komisije (bosanski jezik)

10/08-129.

Pravilnik o stručnom povjerenstvu za vršenje tehničkog pregleda poslovnih prostorija pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama, te visini i načinu plaćanja novčane naknade za rad povjerenstva (hrvatski jezik)

10/08-129.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Pravilnik o formiranju Stručne komisije za vršenje tehničkog pregleda objekata iz djelatnosti rezanja drva, te o visini iznosa i načinu plaćanja troškova rada komisije u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje djelatnosti rezanja drva

7/99-274, 6/02-157.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uslovima za rad pilane

34/01-9, 56/08-11.

Uputstvo o obeležavanju rezane građe

21/97-601.

Uputstvo o obrojčavanju kolobrojem šumskih drvnih sortimenata

21/97-601.

Uputstvo o opštim uslovima koje trebaju da ispunjavaju preduzeća za mehaničku preradu drveta iz oblasti primarne prerade drveta i o potrebnoj evidenciji u preradi koju treba da vode

21/97-601.

Rješenje o ovlaštavanju vršenja (obavljanja) poslova ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta materijala i proizvoda u oblasti građevinarstva

29/06-5.

Rješenje o ovlaštavanju vršenja (obavljanja) poslova ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta materijala, konstrukcija i proizvoda u oblasti građevinarstva

11 8/08-40.

Rješenje o ovlaštavanju vršenja (obavljanja) poslova ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta materijala, konstrukcija i proizvoda u oblasti građevinarstva

118/08-40.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o ustupanju izgradnje investicionih objekata

33/77-930, 26/82-1050, 6/88-238.

Zakon o utvrđivanju osnovnih kriterija za sanaciju oštećenih ili porušenih građevina

9/92-251, 13/94-189.

 

Zakon o premjeru i katastru nekretnina

22/84-649, 12/87-368, 26/90-764, 36/90-992, 4/93-61, 13/94-189.

Zakon o primjenjivanju Zakona o premjeru i katastru nekretnina za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

3/93-41, 13/94-189, 20/95-584.

Zakon o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko- -pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja nekretnina za period od 1991. do 2000. godine

36/90-990, 14/91-472.

Zakon o geodetskom zavodu Bosne i Hercegovine

36/90-989, 22/91-734, 21/92-573, 13/94-189.

Zakon o geodetskoj djelatnosti

13/94-210.

Zakon o premjeru i katastru zemljišta

14/78-516, 12/87-368, 26/90-764, (Važi privremeno dok opština ne uspostavi katastar nekretnina po Zakonu...), 22/84-696, 4/93-62, 13/94-189.

Kao republički propisi, u smislu čl. 97. Zakona o premjeru i katastru zemljišta 14/78, primjenjuju se ovi savezni propisi:

Odluka o snimanju iz vazduha, objavljivanju aerofotosnimaka i postupku za izdavanje odobrenja za snimanje iz vazduha za potrebe premjera zemljišta - SI. SFRJ, 6/75,

Pravilnik o davanju na uvid određenih podataka premjera i o načinu i postupku njihovog korišćenja - SI. SFRJ, 26/68,

Pravilnik o izradi i održavanju katastarskog operata - SI. SFRJ, 11/70,

Pravilnik za državni premjer II dio - SI. SFRJ, 9/59,

Rješenje o primjeni topografskog i kartografskog ključa pri izradi geodetskih planova i karata krupnih razmjera - SI. SFRJ, 2/56.

Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda

7/89 i 29/90.

Zakon o naknadama za korišćenje podataka i vršenja usluga u oblasti premjera i katas. nekretnina

38/85-1085, 12/87-368, 4/93-61, 21/93-482, 13/94-189.

Zakon o katastru komunalnih uređaja

21/77-654, 6/88-234, 36/90-991, 4/93-61, 13/94-189.

Uredba o načinu čuvanja i korišćenja podataka premjera i katastra nekretnina

12/85-453, 1/93-14.

Pravilnik za izradu planova i računanje površine

13/91-413, 25/91-840 (ispr.).

Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka premera i katastarskog klasiranja zemljišta i odredjivanja upisa prava na nekretninama

62/01-1281.

Pravilnik o katastarskom klasiranju zemljišta

3/91-77.

Pravilnik o snimanju detalja (s prilozima 1 do 9)

4/91-129.

Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja

30/78-1103.

Pravilnik o vođenju knjige o građenju

29/75-1078.

 

Odluka o određivanju vrste zgrada u kojima se grade skloništa

20/85-729.

Pravilnik o tehničkom pregledu javnog puta

18/76-809.

Pravilnike mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivima i miniranju u rudarstvu (Si. SFRJ, br. 9/67) primjenjuje se u građevinarstvu

Vidi: čl. 59. st. 2. Zakona... 10/77-269.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima

20/81-740.

Posebne uzance o građenju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/77-717, (Vidi: čl. 21. i 1107. Zakona... SI. SFRJ, 29/78-1181).

Odluka o upotrebi olovnog bjelila i olov. sulfata kod bojadisanja (u građevinarstvu)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 29/55-494.

Pravilnik o projektiranju željezničkih investicionih objekata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 44/49-630, (Vidi: čl. 47. Uredbe... 32/58-854.).

Pravilnik o tehničkim uvjetima pri izgradnji i rekonstrukciji pekarnica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 42/60-760, SI. SFRJ, 244/63-496 (dop. čl. 29a.).

Pravilnik o tehničkim uvjetima pri izgradnji i rekonstrukciji tvornica tjestenina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 42/60-762.

Pravilnik o tehničko-tehnološkim uvjetima pri izgradnji i rekonstrukciji mlinova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 42/60-763.

Pravilnik o privremenim tehničkim propisima za građenje u seizmičkim područjima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/64-751 (dodatak). Čl. 116. Pravilnik... - 3/81-844.

Pravilnik o teh. propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosećih čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/64-763 (dodatak).

Pravilnik o teh. propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/64-763 (dodatak).

Pravilnik o tehničkim propisima za pregled i ispitiv. nosećih čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/65-111 (dodatak).

Pravilnik o teh. propisima za lake čelične građevine kod nosećih čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 6/65-11 (dodatak).

Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/65-112 (dodatak).

Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/68-179, čl. 32 Pravilnika... 21/90-859.

Naredba o izradi, sastavnim dijelovima i tehničkoj opremi idejnih projekata za električna razvodna postrojenja

2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 65/49-960, (Vidi: čl. 47. Uredbe... SI. FNRJ 32/58-854).

Naredba o sastavnim dijelovima projektnog elaborata za gradnju manjeg obima i značaja na postojećim željezničkim prugama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 17/50-399, 23/50-495, (Vidi: čl. 47. Uredbe...

32/58-854).

 

Naredba o postupku pri projektiranju i građenju električnih vodova na mjestima ukrštanja sa željezničkim prugama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 52/50-885, (Vidi: čl. 47. Uredb... SI. SFRJ, 32/58-854).

Naredba o tehničkim propisima za izradu tucaničkih kolovoznih zastora

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 47/55-744 (dodatak).

Naredba o tehničkim propisima o kamenom materijalu za građenje i održavanje tucaničkih putova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 47/55-744 (dodatak).

Naredba o izdavanju garantnog lista za stanove proizvedene za tržište i najmanjem trajanju garantnog roka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/67-1052. Ustavni sud Jugoslavije, br. U. 55/ 68-69, SI. SFRJ, 21/69-708.

Pravilnik o tehničkom promatranju visokih brana

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/66-128.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju stanova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/67-1057.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju stambenih objekata po sistemu modularne koordinacije mjera

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/69-781.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizol. krovova i terasa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/69-783, čl. 23. Pravilnika... 21/90-859.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju objekata za obranu od poplava

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/70-25.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje istraživačkih radova pri izgradnji velikih objekata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 3/70-57.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplotnu energiju u zgradama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/70-737.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izgradnju prostora i uređaja za prikupljanje i odnošenje otpadnog materijala iz stambenih zgrada

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/70-738.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/70-788.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 32/70-850, čl. 23. Pravilnika... 21/90-859.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje beton, i armirano-bet. konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 32/70-865.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za prednapregnute konstrukcije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/70-1003.

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za dizala

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/70-1216, čl. 317. Pravilnika... 16/86-421, čl. 234. Pravilnika... 55/87-1367.

Pravilnik o tehničkim mjerama za prednapregnuti beton

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/71-943.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i gradnju željezničkih tunela

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 55/73-1669.

 

Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/74-471.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvedbu električnih priključaka i ormara u zgradama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/74-1199.

Rješenje o privremenim tehničkim propisima za opterećenje zgrada

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 61/48-889, čl. 2. Pravilnika... SI. SFRJ, 39/64-751.

Rješenje o privremenim tehničkim propisima za oznake iz građevinske mehanike

2/92-5, 13/94-1 89. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/49-89.

Rješenje o privremenim tehničkim propisima za tipizaciju građevinskih bitumena

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 66/49-976.

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice i trake za prijevoz ljudi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 66/78-2560, 13/82-356.

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 35/80-1148.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 31/81-844, 49/82-1249, 29/83-869, 21/88-614, 52/90-1730.

Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu za gašenje požara

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1290.

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i topline nastalih u požaru

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/83-1314.

Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 55/83-1526.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/84-308, čl. 23. Pravilnika... 21/90-859.

Pravilnik o tehničkim normat. za postavljanje kotlovnica na otvorenom prostoru

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/85-517.

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije u zgradama koje se izvode siste- mom montaže prefabriciranih tipiziranih finalno obrađenih elemenata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/85-696.

Pravilnik o tehničkim normativima za čelične žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/85-1246, 21/88-614.

Pravilnik o tehničkim normativima za sanaciju, pojačanje i rekonstrukciju objekata visoko-gradnje oštećenih potresom te za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/85-1424.

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa speci-fičnim uvjetima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/85-1723.

 

Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena (ukrasnog kamena) tehničkog kamena, šljunka i pijeska te preradu arhitektonsko-građevinskog kamena

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/86-348.

Pravilnik o tehničkim normama za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 16/86-421.

Pravilnik o tehničkim normativima za fasadna dizala na električni pogon

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/86-490.

Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/86-501.

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za kosi prijevoz osoba i tereta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 49/86-1470.

Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 61/86-1772.

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/87-309.

Projektiranje i izgradnja skladišta zapaljivih i opasnih tvari

Vidi: Pravilnik o tehničkim norm. za zaštitu skladišta od požara... 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/87-619.

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta s kabinom u koju nije moguć pristup ljudi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/87-1367.

Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko promatranje visokih brana

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-150.

Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanje nosivih građevinskih konstrukcija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/88-739.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvedbu konstrukcija od prefabriciranih elemenata od nearmiranog ćelijastog betona

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 14/89-353.

Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/90-653.

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom i umjetnom lakoagregatnom ispunom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/90-667.

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građe-vinarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 21/90-859.

Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/91-1.

Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (Pravilnik stupa na snagu 1. II 1992.)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 87/91-1369.

Naručilac ne može zbog nedostataka građevine zahtijevati od izvođača da mu preda drugi odgovarajući stan

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Pž-21/99 od 18.8.2000. godine, objavljena u časopisu Bilten sudske prakse vrhovnog suda F BiH broj 2/2000.

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Klasifikacija vrsta građevinskih objekata u Bosni i Hercegovini - KVGO BiH

11/06-790.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

67/05-5730.

Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

67/05-5738.

Zakon o građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

67/05-5746.

Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

25/03-1042, ispravka 16/04-477.

Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

25/03-1050, ispravka 16/04-477.

Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (bosanski jezik)

85/07-8838.

Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš. Život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (hrvatski jezik)

85/07-8842.

Uredba o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)

48/09-1, 75/09-25. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 34/08).

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (srpski jezik)

48/09-14, 75/09-25. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 34/08).

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (bosanski jezik)

48/09-27, 75/09-25. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 34/08).

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (bosanski jezik)

51/08-13. Osnovni tekst Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/07-2828.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (hrvatski jezik)

51/08-14. Osnovni tekst Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati glede sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/07-2824.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (srpski jezik)

51/08-14. Osnovni tekst Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/07-2826.

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (bosanski jezik)

88/07-8976, 51/08-3.

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)

88/07-8982, 51/08-2.

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (srpski jezik)

88/07-8989, 51/08-1.

Privremene odluke o naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjera i katastra

7/06-679.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i prometa (hrvatski jezik)

9/06-751, 6/08-42.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (srpski jezik)

9/06-757, 6/08-42.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (bosanski jezik)

9/06-763, 6/08-42.

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

21/06-2149, 23/08-83.

Pravilnik o formiranju, održavanju, distribuciji i pohrani digitalnog geodetskog plana (hrvatski jezik)

67/03-3223.

Pravilnik o formiranju, održavanju, distribuciji i arhiviranju digitalnog geodetskog plana (srpski jezik)

67/03-3235.

Pravilnik o formiranju, održavanju, distribuciji i arhiviranju digitalnog geodetskog plana (bosanski jezik)

67/03-3247.

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju (srpski jezik)

81/07-8177.

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju (bosanski jezik)

81/07-8198.

 

Pravilnik o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju (hrvatski jezik)

81/07-8217.

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju otvorenog gradilišta, odnosno građevine (hrvatski jezik)

83/07-8693.

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju otvorenog gradilišta, odnosno građevine (srpski jezik)

83/07-8696.

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju otvorenog gradilišta, odnosno građevine (bosanski jezik)

83/07-8698.

Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama (hrvatski jezik)

49/08-149.

Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama (srpski jezik)

49/08-163.

Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama (bosanski jezik)

49/08-192.

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama (srpski jezik)

49/09-22.

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama (bosanski jezik)

49/09-28.

Pravilnik o tehničkim svojstvima sustava ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama (hrvatski jezik)

49/09-35.

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina (srpski jezik)

49/09-42.

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina (bosanski jezik)

49/09-49.

Pravilnik o tehničkim svojstvima sustava grijanja i hlađenja građevina (hrvatski jezik)

49/09-56.

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (srpski jezik)

49/09-62. Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti priznata tehnička pravila u dijelovima u kojim su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (bosanski jezik)

49/09-97. Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti priznata tehnička pravila u dijelovima u kojim su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplinsku zaštitu građevina i racionalnu uporabu energije (hrvatski jezik)

49/09-130. Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti priznata tehnička pravila u dijelovima u kojim su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom.

Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina (bosanski jezik)

21/08-26,54/09-81.

 

Pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina (hrvatski jezik)

21/08-46,54/09-81.1

Naputak o izdavanju atesta digitajzera za potrebe DGP (digitalnog geodetskog plana) (hrvatski jezik)

67/03-3259.

Uputstvo o izdavanju atesta digitajzera za potrebe DGP (digitalnog geodetskog plana) (srpski jezik)

67/03-3260.

Uputstvo o izdavanju atesta digitajzera za potrebe DGP (digitalnog geodetskog plana) (bosanski jezik)

67/03-3261.

Naputak o izdavanju atesta skenera za potrebe DGP-a (hrvatski jezik)

67/03-3262.

Uputstvo o izdavanju atesta skenera za potrebe DGP-a (srpski jezik)

67/03-3263.

Uputstvo o izdavanju atesta skenera za potrebe DGP-a (bosanski jezik)

67/03-3264.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o građenju

6/05-405, 22/07-81 7.

Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

6/05-423.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o građenju

5/99-371, 7/00-376.

Odluka o utvrđivanju građevina, djelatnosti i zahvata koje mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoliš Županije Posavske

5/00-260.

Pravilnik o kontroli projekta

4/00-162.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o gradnji

3/05-97.

Zakon o uvjetima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

3/06-309. Zakon o izmjeni Zakona 1/07-1, 5/08-237.

Zaključci u postupku izrade razvojnih i provedbenih planova

3/99-63.

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine

5/09-594.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o građenju (bosanski jezik)

1/05-1, 2/08-25, 15/09-933.

 

Zakon o građenju (hrvatski jezik)

1/05-1, 2/08-25, 15/09-933.

Pravilnik o prinudnom uklanjanju objekata (bosanski jezik)

10/07-270.

Pravilnik o prinudnom uklanjanju objekata (hrvatski jezik)

10/07-270.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (hrvatski jezik)

8/04-610.

Zakon o građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (bosanski jezik)

8/04-637.

Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala

14/01-150.

Urbanističko-tehnički uslovi za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica

14/01-150.

Uredba o postupku i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za gradnju

11/05-803, 3/08-161.

Odluka o načinu i uslovima određivanja naknade za eksproprisano građevinsko i poljoprivredno zemljište

4/07-296.

Odluka o utvrđivanju naknade za građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine

4/07-298.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o građenju (bosanski jezik)

11/05-1234.

Zakon o gradnji (hrvatski jezik)

11/05-1234.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o građenju

4/99-113, 15/01-349, 10/03-201.

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnih ispita za obavljanje određenih poslova u građenju objekata

7/01-213.

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine

7/00-202.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o odobravanju građenja van granica nacionalnih spomenika odnosno van privremenih granica i provođenju mjera zaštite (bosanski jezik)

5/08-2.

 

Zakon o odobravanju gradnje izvan granica nacionalnih spomenika odnosno izvan privremenih 4 granica i provođenju mjera zaštite (hrvatski jezik)I

5/08-2.

Odluka o izmjeni Odluke o postupku i uslovima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje (bosanski jezik)

4/07-11.

Odluka o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za građenje (hrvatski jezik)

4/07-11.

KANTON SARAJEVO ■ Službene novine

Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo

6/98-209.

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne stambene površine u državnoj stambenoj izgradnji na području Kantona Sarajevo u 1998. godini

9/99-348.

Odluka o umanjenju osnovica za određivanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korišćenje i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

9/99-348.

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište

9/99-349.

Odluka o umanjenju naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta (rente) i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

5/03-197.

Odluka o korištenju poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice - spojna cesta (gradski autoput) Butila - Briješće Lot-2A u dužini od 4,05 km 41/07-3521.

Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera

18/08-1.

Zaključak o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

5/03-199.

Zakijučako utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

9/99-349.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o građenju

14/98-625.

Odluka o utvrđivanju interesa Hercegbosanske županije za izgradnju gradske obilaznice "Stara benzinska crpka - Partizansko groblje" u Livnu

1/98-8.

Pravilnik o načinu otvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta odnosno građevine

3/01-29.

Pravilnik o kontroli projekta

5/02-115.

 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlasti za kontrolu projekta

5/02-122.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika

5/02-124.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenju usluga u oblasti premjera i katastra

31/04-1343.

Nalog supervizora kojim se na području Brčko Distrikta stavlja van snage Zakon SR Bosne i Hercegovine o građevinskom zemljištu iz 1986. godine, kojim se takođe stavlja van snage dio člana 60. Zakona o prostornom uređenju Brčko Distrikta BiH iz 2003. godine i kojim se takođe ukida Odluka gradonačelnika o iznosu naknade za uređenje građevinskog zemljišta

10/06-217.

Nalog supervizora o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijela Apelaciona komisija, ponovo stavljaju na snagu određene urbanističke saglasnosti, razrješavaju se dužnosti određeni zvaničnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene Zakona u svezi sa radom Apelacione komisije 10/07-379.

Odluka o iznosu naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata

4/07-74.

Odluka o podacima i uslovima za izdavanje stručnog mišljenja za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina

11/07-455.

Odluka o utvrđivanju cijena tehničke kontrole projektne dokumentacije i tehničkog pregleda građevina

1 2/06-249.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje naknade za osnivanje prava građenja za bespravno izgrađene objekte na zemljištu u vlasništvu Brčko Distrikta BiH

44/04-1 884.

Pravilnik o uslovima i postupcima za izdavanje ovlaštenja - licenci za pravna i fizička lica iz oblasti projektovanja građenja

42/04-1816.

Pravilnik o naknadi za građevine izgrađene bez odobrenja za građenje

9/09-236.

Uputstvo o pečaćenju bespravno izgrađenih građevina na području Brčko Distrikta BiH

1 8/04-771.

Odluka o produženju važenja tarifa naknada za privremeno korištenje javnih površina

4/00-97.

Odluka o kriterijima i mjerilima za dodjelu placeva izbjeglim i raseljenim licima i povratnicima

4/00-99.

Uputstvo o uslovima za osnivanje i registraciju geodetskih organizacija

21/06-448.

 

Odluka o utvrđivanju uslova za projektovanje i izvođenje građevinskih radova i objekata na području Brčko Distrikta BiH

9/03-561.

Odluka o usvajanju kriterija za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata

9/03-566.

Pravilnik o digitalnom geodetskom planu

14/07-518.

Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i određivanje upisa prava na nekretninama Brčko Distrikta BiH

11/03-732, 35/06-838.

Pravilnik o postupku donošenja rješenja o ispunjenosti uslova za rad preduzeća i drugih pravnih lica u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja

22/05-786.

Pravilnik o postupku i načinu sticanja ovlašćenja za izradu tehničke dokumentacije i građenja objekta

22/05-786.

Pravilnik o broju kvalifikovanih radnika u preduzećima i drugim pravnim licima iz oblasti građenja objekata

22/05-787.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka kojom se donosi Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

41/03 -11.

Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske

112/06-8.

Zakon o građevinskom zemljištu Republike Srpske

86/03-1.

Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti

34/06-14, 110/08-23.

Zakon o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti

20/07-5, 92/09-8.

Zakon o održavanju premera i katastra zemljišta

19/96-819.

Zakon o naknadama za vršenje usluga premjera i korištenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta

92/091. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti zakon o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96-821).

Zakon o katastru komunalnih uređaja

19/96-822.

Zakon o utvrđivanju katastarskog prihoda

10/95-245.

Zakon o finansiranju poslova premera i uspostavljanja katastra nekretnina i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja katastra nekretnina za period od 1997. do 2006. godine

19/96-824, 25/97-666.

Uredba o načinu čuvanja i korišćenja podataka premera i katastra nekretnina

21/96-934.

Uredba o tehničkoj dokumentaciji i sticanju ovlaščenja za projektovanje, nadzor i izvođenje geodetskih radova

78/03-1, 111/06-1.

Uredba o uvjetima, načinu čuvanja, zaštiti i korištenju podataka Geodetskog informacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

14/09-7.

Odluka o visini naknada za koriščenje podataka premera i katastra nekretnina i vršenje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

34/98-926.

Odluka o osnivanju javnog preduzeća Geodetski zavod Republike Srpske

11/94-422

Odluka o visini naknada za koriščenje podataka premera i katastra nekretnina i vršenje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

34/98-926.

Odluka o osnivanju javnog preduzeća Geodetski zavod Republike Srpske

11/94-422

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o digitalnom geodetskom planu i Pravilnik za osnovne geodetske radove

43/04-1.

Odluka o obaveznim podacima za građevinske objekte

40/05-2.

Odluka o cijeni 1 m2 oduzetog gradskog građevinskog zemljišta

34/06-37.

Odluka o cijeni 1 m2 oduzetog gradskog građevinskog zemljišta

46/06-16.

Pravilnik o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta

60/05-1. Ispravka 67/05-26.

Pravilnik o sadržaju i načinu donošenja odluke o izgradnji objekata i uređenju prostora

69/05-11.

Pravilnik o katastarskom klasiranju i boniranju zemljišta

106/08-4.

Pravilnik o komisijama za polaganje stručnog ispita i izdavanje ovlaštenja za izradu prostorno- planske dokumentacije, tehničke dokumentacije i građenje objekata fizičkim licima, preduzećima i drugim pravnim licima i komisiji za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti pravnih lica iz oblasti zaštite životne sredine

74/05-7.

Program za polaganje stručnog ispita za tehničare, inženjere i diplomirane inženjere iz oblasti građevinarstva, urbanizma i arhitekture, mašinstva i elektrotehnike

6/04-2.

Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u toku izgradnje objekata

7/04-10.

Pravilnik o nostrifikaciji tehničke dokumentacije

1 0/04-4.

 

Pravilnik za održavanje premjera i katastra zemljišta

17/09-18.

Uputstvo o uslovima i načinu povjeravanja i izvođenja geodetskih radova

77/02-16.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika i knjige inspekcije

15/02-7.

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima premjera, održavanja katastra nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja, kao i katastarskog klasiranja i boniranja zemljišta

112/03-4.

Program o polaganju stručnog ispita radnika koji rade na poslovima premjera, održavanja katastra nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja, kao i katastarskog klasiranja i boniranja zemljišta

112/03-6.

Pravilnik za održavanje katastra zemljišta

36/00-801, 54/01-1118.

Pravilnik o izradi i održavanju katastra komunalnih uređaja

58/05-1.

Tehničko uputstvo za izvođenje geodetsko-tehničkih radova u postupku vraćanja zemljišta

25/96-1017.

Pravilnik o broju kvalifikovanih radnika u preduzečima i drugim pravnim licima iz oblasti građenja

14/98-334.

Pravilnik o katastarskom klasiranju i boniranju zemljišta

28/04-5.

Rešenje o stavljanju baza podataka digitalnog katastarskog plana u službenu upotrebu

32/99-669.

Rješenje o stavljanju baze podataka digitalnog katastarskog plana u službenu upotrebu

61/04-7.

Pravilnik o službenoj legitimaciji republičkih inspektora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove

45/01-941.

Pravilnik o ovlaštenim geodetima

13/07-16.

Pravilnik o polaganju ispita za ovlaštenog geodeta

13/07-19.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje službe ovlaštenog geodeta

13/07-20, 78/07-2.

Pravilnik o vođenju imenika ovlaštenih geodeta

13/07-22.

Pravilnik o odgovornosti ovlaštenog geodeta

13/07-23.

Kodeks ponašanja ovlaštenog geodeta

13/07-24.

 

Rješenje o ovlaštavanju vršenja (obavljanja) poslova ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta materijala, konstrukcija i proizvoda u oblasti građevinarstva

84/05-5.

BOSNA I HERCEGOVINA • Službeni list

Zakon o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/88-497.

Zakon o prostornom uređenju

9/87-245, 23/88-689, 24/89-671, 10/90-288, 14/90-411 (ispr.), 15/90-421, 14/91-471, 7/92-193.

Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim opštinama - (prečišćeni tekst)

24/86-828, 29/86-1067 (ispr.), 33/90-910, čl. 3. Zakona... 32/91-987.

Zakon o građevinskom zemljištu

34/86-1113, 1/90-12, 19/90-811, 3/93-53, 13/94-189.

Prostorni plan Bosne i Hercegovine za period od 1981. do 2000. godine (prečišćeni tekst)

1 5/89-389.

Odluka o utvrđivanju gradova i naselja gradskog karaktera

33/75-1254.

Odluka o visini naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nekretnina (i Tarifa)

41/89-1025, 7/90-205, 43/90-1284, 22/91-738, 7/93-138, 11/94-178.

Pravilnik o urbanističko-građevinskim mjerama zaštite u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih dejstava

29/75-1077.

Pravilnik o minimalnim uslovima za uklanjanje i konačnu dispoziciju komunalnih industrijskih i drugih otpadaka

34/91-1027.

Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za pripremu i izradu prostornih urbanističkih planova i urbanističkih redova

22/87-764, 18/90-507.

Uputstvo o obaveznoj jedinstvenoj metodologiji za pripremu i izradu prostornih urbanističkih planova i urbanističkih projekata

37/87-1137.

Uputstvo o vršenju nadzora, pregleda i prijema radova izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta i određivanja upisa prava na nekretninama

21/91-715.

Uputstvo o primjeni radnih normi na poslovima premjera, uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja katastra nekretnina

23/91-744.

Uputstvo o geodetskim radovima koje izvode samostalni geodetski privrednici

21/91-713.

Uputstvo o načinu rada na listu plana čije su dimenzije promijenjive

SI. SFRJ, 9/70.

Uputstvo o kartografskim materijalima od značaja za odbranu

21/93-529.

Rješenje o stupanju na snagu katastra nekretnina za dio područja opštine Tuzla

6/92-150.

Rješenje o stupanju na snagu katastra nekretnina za dio područja opštine Visoko

6/92-150.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/06-59, 72/07-7374.

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/06-72, 72/07-7374.

Zakon o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/06-86, 72/07-7373.

Zakon o Nacionalnom parku "Una" (srpski jezik)

44/08-1.

Zakon o Nacionalnom parku "Una" (bosanski jezik)

44/08-7.

Zakon o Nacionalnom parku "Una" (hrvatski jezik)

44/08-14.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - "Autocesta na Koridoru Vc" 2008. do 2028. godine (bosanski jezik)

48/08-36.

Odluka o pristupanju izradi Prostornoga plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - "Autocesta na Koridoru Vc" 2008. do 2028. godine (hrvatski jezik)

48/08-3 7.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine - "Autocesta na Koridoru Vc" 2008. do 2028. godine (srpski jezik)

48/08-39.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2002. do 2022. godine (bosanski jezik)

20/04-674.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2002. do 2022. godine (hravtski jezik)

20/04-675.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2002. do 2022. godine (srpski jezik)

20/04-676.

Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih zapreka za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima (hrvatski jezik)

48/09-39. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/04).

Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima (srpski jezik)

48/09-84. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/04).

Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima (bosanski jezik)

48/09-127. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja svih barijera za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/04).

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (hrvatski jezik)

63/04-3449.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (bosanski jezik)

63/04-3461.

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati gospodarska društva i druge pravne osobe da bi se mogle registrirati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (hrvatski jezik)

29/07-2822.

Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druge pravne osobe da bi se mogle registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (srpski jezik)

29/07-2822.

Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druge pravne osobe da bi se mogle registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (bosanski jezik)

29/07-2823.

Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati glede sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (hrvatski jezik)

29/07-2824.

Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (srpski jezik)

29/07-2826.

Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (bosanski jezik)

29/07-2828.

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (srpski jezik)

33/07-3193.

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (bosanski jezik)

33/07-3195.

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (hrvatski jezik)

33/07-3197.

Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (srpski jezik)

85/07-8838, 29/08-1.

 

Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju BiH i građevinama, djelatnostima i

zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije BiH i šire,

za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (bosanski jezik)

85/07-8838, 29/08-2.

Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju BiH i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije BiH i šire, za koju urbanističku suglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (hrvatski jezik)

85/07-8842, 29/08-3.

Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (srpski jezik)

71/08-3.

Uredba o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (bosanski jezik)

71/08-5.

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati gospodarska društva i druga pravna lica da bi se mogla registrirati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (hrvatski jezik)

71/08-6.

Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/05-314, 66/08-1.

Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/05-316, 66/08-1.

Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

8/05-318, 66/08-2.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za razdoblje od 2007. do 2027. godine (hrvatski jezik)

79/07, 72/09-4.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za period od 2007. do 2027. godine (srpski jezik)

79/07, 72/09-4.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Sliv rijeke Une" za period od 2007. do 2027. godine (bosanski jezik)

79/07, 72/09-5.

Pravilnik o sadržaju, načinu i obliku iskaznice federalnog urbanističkog i federalnog građevinskog inspektora (srpski jezik)

25/06-2632.

Pravilnik o sadržaju, načinu i obliku iskaznice federalnog urbanističkog i federalnog građevinskog inspektora (bosanski jezik)

25/06-2633.

Pravilnik o sadržaju, načinu i obliku iskaznice federalnog urbanističkog i federalnog građevinskog inspektora (hrvatski jezik)

25/06-2635.

 

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o prostornom uređenju Unsko-sanskog kantona

9/02-321, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju 4/04-277.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona

6/99-268.

Uputstvo o formiranju Općinske komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti

5/05-379.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o prostornom uređenju

5/99-349. 7/00-377.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prostornom uređenju

3/05-110.

Prostorni plan za područje Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025.

9/06-765.

Odluka o provođenju Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025. godine

9/06-1012.

Uredba o visini naknade za opremanje i pripremanje građevinskog zemljišta, naknada za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za korištenje građevinskog zemljišta (bosanski jezik)

5/02-183.

Uredba o visini naknade za opremanje i pripremanje građevinskog zemljišta, naknada za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za korištenje građevinskog zemljišta (hrvatski jezik)

5/02-184.

Odluka o privremenom utvrđivanju nadležnosti kantonalnih organa i općinskih službi u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke saglasnosti i nadzora (bosanski jezik)

3/03-155.

Odluka o privremenom utvrđivanju nadležnosti kantonalnih organa i općinskih službi u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke saglasnosti i nadzora (hrvatski jezik)

3/03-156.

Odluka o obrazovanju Savjeta za izradu Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona

9/03-673.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o osnivanju Kantonalnog Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje (bosanski jezik)

8/05-341.

Zakon o osnivanju Kantonalnog Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje (hrvatski jezik)

8/05-341.

Zakon o prostornom uređenju (bosanski jezik)

2/08-23.

Zakon o prostornom uređenju (hrvatski jezik)

2/08-23.

 

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/02-501.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

13/02-502.

Odluka o utvrđivanju nadležnosti u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke saglasnosti i nadzora (bosanski jezik)

1/03-25.

Odluka o utvrđivanju nadležnosti u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja, izdavanja urbanističke suglasnosti i nadzora (hrvatski jezik)

1/03-25.

Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona (2009-2029.) (bosanski jezik)

4/09-247. Ispravka 6/09-615.

Prostorni plan Zeničko-dobojskog kantona (2009-2029.) (hrvatski jezik)

4/09-247. Ispravka 6/09-615.

Odluka o provođenju Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona za period od 20 godina (bosanski jezik)

4/09-425.

Odluka o provođenju Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona za period od 20 godina (hrvatski jezik)

4/09-425.

BOSANSKO-PODRINjSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde

15/09-1463.

Odluka o naknadi za pogodnosti (renta) i naknade za uređenje građevinskog zemljišta

18/01-255.

Odluka o utvrđivanju područja posebnog obilježja "Ruda Glava"

3/05-281.

Uputstvo o uslovima i načinu legalizacije objekata stambene i stambeno-poslovne izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave

17/01-235.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o prostornom uređenju (bosanski jezik)

11/05-1201.

Zakon o prostornom uređenju (hrvatski jezik)

11/05-1201.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

8/00-256.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

8/00-256.

Odluka o donošenju Prostornoga plana Srednjobosanskog kantona 2005.-2025. (bosanski jezik)

2/06-126.

 

Odluka o donošenju Prostornoga plana Kantona Središnja Bosna 2005.-2025. (hrvatski jezik)

2/06-126.

Odluka o osnivanju Savjeta za izradu Prostornoga plana Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/01 -59.

Odluka o osnutku Savjeta za izradu Prostornog plana Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/01-59.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o prostornom uređenju (bosanski jezik)

4/04-19.

Zakon o prostornom uređenju (hrvatski jezik)

4/04-1 9.

Uredba o građevinama, odnosno zahvatima u prostoru od značaja za Kanton (bosanski jezik)

4/05-6.

Uredba o građevinama, odnosno zahvatima u prostoru od značaja za Županiju (hrvatski jezik)

4/05-6.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj: 32/06, od 22. 12. 2006. godine (Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje)(bosanski jezik)

10/06-3.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj: 32/06, od 22. 12. 2006. godine (Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje) (hrvatski jezik)

10/06-3.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj: 34/06, od 22. 12. 2006. godine (bosanski jezik)

10/06-6.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu broj: 34/06, od 22. 12. 2006. godine (hrvatski jezik)

10/06-6.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o prostornom uređenju

4/99-106, 10/03-204.

Odluka o pristupanju izradi prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke

4/05-108.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prostornom uređenju

7/05-369.

Odluka o usvajanju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

26/06-1481.

Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala

5/00-21 7.

 

Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole

10/01-448. Uredba o dopunama 14/02-669.

Urbanistički plan Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, llidža i Vogošča) za period od 1986. do 2015. godine (Prečišćeni tekst)

5/99-117, 4/02-92. Prečišćeni tekst Urbanističkog plana Grada ... obuhvata Urbanistički plan Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, llidža i Vogošča) za period od 1986. do 2015. godine (Službene novine grada Sarajeva broj 4/90) i Izmjene i dopune Urbanističkog plana grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, llidža i Vogošča) za period od 1986. do 2015. godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/97-316).

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejsaž "Bijambare"

11/06-385.

Odluka o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, llidža i Vogošča) za period od 1986. do 2015. godine (Prečišćeni tekst)

5/99-185.

Odluka o izmjeni Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje llijaš za period od 1986. godine do 2015. godine

9/00-344. Urbanistički plan Grada Sarajeva za urbano područje llijaš za period od 1986. godine do 2015. godine, objavljen je u SI. novinama Grada Sarajeva broj 7/90.

Odluka o dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje llijaš za period od 1986. godine do 2015. godine

9/00-345. Odluka o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje llijaš za period od 1986. godine do 2015. godine, objavljen je u SI. novinama Grada Sarajeva broj 7/90 i 21/90.

Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje llijaš za period od 1986. do 2015. godine

7/01-220.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, llidža i Vogošča), za period od 1986. do 2015. godine za područje Riverina - Sastavci

4/02-92, 4/02-93.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana "Groblje Bare - proširenje"

13/99-527.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana privredne zone "Donje Telalovo polje"

13/99-530.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Centar - Novo Sarajevo"

9/00-345.

Odluka o provođenju Regulacionog plana "Centar - Novo Sarajevo"

9/00-346.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "KVADRANT 12"

7/98-248.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Zetra"

7/01-221.

Odluka o provođenju Regulacionog plana "Zetra"

7/01-221.

 

Odluka o usvajanju regulacionog plana poslovne zone "ŠIP"

11/01-511.

Odluka o provođenju regulacionog plana poslovne zone "ŠIP"

11/01-511.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Paromlinska"

20/01-883.

Odluka o provođenju Regulacionog plana "Paromlinska"

20/01-884.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Dupovci i Grivici" - Općina Hadžići

11/98-512.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana rekreacioni zabavni centar "Pionirska dolina"

11/98-513.

Odluka o provođenju Urbanističkih planova za naselja Dejčići, Dujmovići, Ledići, Mijanovići, Ostojići i Umčani (Općina Trnovo)

11/98-514.

Odluka o usvajanju Urbanističkih osnova za naselja Dejčići, Dujmovići, Ledići, Mijanovići, Ostojići i Umčani - Općina Trnovo

11/98-518.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Hotel Evropa"

13/98-557.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Trg međunarodnog prijateljstva"

13/98-558.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Proizvodno-trgovački centar Blažuj II"

21/98-766.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Centar-Vogošća"

13/98-558.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Centar-Novo Sarajevo"

13/98-559.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Hadžići-Centar"

13/98-560.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Lijeva obala Miljacke - Bistrik"

13/98-562.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Lužani"

13/98-562.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Alipašin most VII"

4/99-94.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Rajlovac III"

4/99-95.

Odluka o provođenju Regulacionog plana "Alipašin most VII"

28/01-1114.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Rajlovac III"

32/01-1241.

 

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana poslovne zone "ŠIP"

4/99-95.

Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana industrijskog kompleksa "UNIS" u Vogošći

10/99-401.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju regulacionog plana industrijskog kompleksa "UNIS" Vogošća

28/01-1111.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "ENERGOPETROL" u Blažuju

10/99-404.

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta "Proizvodno-uslužni i rekreacioni centar RVI llijaš"

10/99-406.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Paromlinska"

10/99-409.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana gradskog centra "Marijin dvor"

1 7/99-668.

Odluka o provođenju Regulacionog plana gradskog centra "Marijin dvor"

1 7/99-668.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina"

1 7/99-672.

Odluka o provođenju Regulacionog plana Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina"

1 7/99-673.

Odluka o usvajanju Regulacionog plana šehidsko spomen mezarje "Kovači"

1 7/99-674.

Odluka o provođenju Regulacionog plana šehidsko spomen mezarje "Kovači"

17/99-674.

Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta "Hotel Evropa"

1 7/99-678.

Odluka o provođenju Urbanističkog projekta "Hotel Evropa"

17/99-678.

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne stambene površine u stambenoj zgradi na području Kantona Sarajevo u 2001. Godini

22/02-913.

Odluka o umanjenju naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na koriščenje i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

22/02-913.

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

16/03-831.

Odluka o formiranju Savjeta prostornog plana posebnog područja prirodnog naslijeđa "Vodopad Skakavac"

19/03-931.

Odluka o donošenju Plana upravljanja zaštićenim pejsažem "Bijambare"

35/08-1.

 

Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti glavnog nadzornika/nadzornika, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije glavnog nadzornika/nadzornika u Kantonalnoj javnoj ustanovi Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo

15/09-18.

Zaključak o utvrđivanju prosječne ugovorne cijene 1m2 korisne stambene površine u državnoj izgradnji u posljednjem tromjesečju 2001. godine na području Kantona Sarajevo

4/02-109.

Zaključak o određivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

22/02-915.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o prostornom uređenju

14/98-618.

Odluka o usvajanju Programa i plana aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2005.-2025. godina

2/09-90.

Odluka o dodjeli na trajno korištenje zgrade Dječijeg vrtića i neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za nadogradnju Dječijeg vrtića u Drvaru

5/98-149.

Odluka o radovima na uređenju okoliša zgrade Vlade u Livnu i zgrade Skupštine u Tomislavgradu

3/99-108.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina

21/03-1039, 3/04-215, 29/04-1284.

Zakon o prostornom uređenju

9/03-537, 23/03-1116, 15/04-668.

Zakon o prostornom planiranju i građenju

29/08-874.

Nalog supervizora o obustavi usvajanja regulacionih planova dok se ne usvoje izmjene i dopune urbanističkog plana za Brčko Distrikt BiH

28/05-956.

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijela Apelaciona komisija, ponovo stavljaju na snagu određene urbanističke saglasnosti, razriješavaju sa dužnosti određeni dužnosnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene zakona u vezi sa radom Apelacione komisije 42/08-1417.

Odluka o pristupanju izradi prostornog plana Brčko Distrikta BiH

3/00-39,34/04-1443.

Odluka o utvrđivanju postupka i uslova za izdavanje uvjerenja Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj o ispunjavanju uslova preduzeća registrovanih za prostorno i urbanističko planiranje i urbanističko projektovanje u inostranstvu za nosioca izrade planova u Brčko Distriktu BiH

40/04-1 767.

Odluka o podacima i uslovima za izdavanje urbanističke saglasnosti i stručnog mišljenja

46/04-1945.

Odluka o utvrđivanju naknade za rentu

1/02-36.

Odluka o usklađivanju naknade za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u zakup

1/02-36.

Odluka o usvajanju mjera za zaustavljanje bespravne gradnje na teritoriji Brčko Distrikta BiH

8/02-500.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o uređenju prostora - prečišćeni tekst

84/02-1. Ispravka Zakona o uređenju prostora-prečišćeni tekst 14/03-7, 112/06-12, 53/07-8.

Uredba o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

55/05-1.

Uredba o uslovima i načinu dodele građevinskog zemljišta bez naknade

11/99-182.

Odluka o pripremi i izradi prostorno-planske i tehničke dokumentacije, sanacije, obnovi i izgradnji objekata

49/01-994, 32/07-9.

Uputstvo o sadržaju, obliku i načinu evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima

56/01-1148. (Urbanističko građevinski inspektori)

Odluka o utvrđivanju katastarskog prihoda od zemljišta

6/99-76.

Uputstvo o uslovima i načinu dodele gradskog građevinskog zemljišta bez naknade

33/98-907.

Odluka o usvajanju Etapnog plana za period od 1996. do 2001. godine Prostornog plana Republike Srpske od 1996. do 2015. godine

23/96-978.

Odluka o dovršenju Prostornog plana Republike Srpske

17/01-376.

Odluka o promjeni oblika organizovanja Nacionalnog parka "Kozara" Prijedor

1 7/06-4.

Odluka o promjeni oblika organizovanja Nacionalnog parka "Sutjeska" Tjentište

17/06-5.

Pravilnik o sadržaju, utvrđivanju i načinu provođenja mjera upravljanja zaštićenim područjima

56/09-8.

Pravilnik o pripremi, izradi i donošenju planova po skraćenom postupku

8/97-255.

Pravilnik o postupku i načinu donošenja rešenja o ispunjenosti uslova za rad preduzeća i drugih pravnih lica sa teritorije SRJ u oblasti izrade prostorno-planske dokumentacije, tehničke dokumentacije i građenja na teritoriji Republike Srpske

1 7/97-505.

Rešenje o poveravanju poslova vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije za građevine za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, građevinarstvo i ekologiju

1 7/97-506.

Rešenje o privremenom poveravanju poslova davanja stručnog mišljenja o mogućnostima i posebnim uslovima izgradnje i puštanja u pogon građevina odnosno objekata koji ugrožavaju ili mogu ugrožavati životnu sredinu

21/97-595.

Odluka o utvrđivanju izgradnje Grada Srpsko Sarajevo od opšteg interesa

21/96-939.

Odluka o pripremi urbanističko-tehničkih uslova i druge urbanističke dokumentacije za građevine, građevinske i druge radove

25/96-1009.

Pravilnik o stručnim ispitima iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektronike

4/96-71.

Pravilnik o postupku i načinu donošenja rešenja o ispunjenosti uslova za rad preduzeća i drugih pravnih lica u oblasti izrade prostorno-planske dokumentacije, tehničke dokumentacije i građenja

23/96-984.

Rešenje o postupku i načinu sticanja ovlašćenja za izradu prostorno-planske dokumentacije, tehničke dokumentacije i građenja objekata

23/96-984.

Odluka o pripremi planske i tehničke dokumentacije, sanaciji, obnovi i izgradnji objekata

24/96-989.

Pravilnik o postupku sanacije objekata oštećenih ratnim dejstvima

9/00-204.

Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje građevina za nesmetano kretanje djece i osoba sa umanjenim tjelesnim sposobnostima

2/03-6.

Pravilnik o sadržaju planova određenih Zakonom o uređenju prostora

7/03-9.

Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekata i izdavanju odobrenja za upotrebu

37/04-22.

Rješenje o ovlaštavanju vršenja (obavljanja) poslova obaveznog atestiranja

118/08-40.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o hidrometeorološkim poslovima od interesa za cijelu zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/88-493, 63/90-1920.

Zakon o hidrometeorološkim poslovima od interesa za Republiku

10/76-417, 12/87-370, 7/92-193.

Odluka o osnovnoj mreži hidrometeoroloških stanica

6/86-182.

Pravilnik o zaštiti vazduha od zagađivanja

18/76-812.

Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti sredinu

2/76-72, 23/76-929, 23/82-935, 26/88-787.

Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma

46/89-1218.

Pravilnik o utvrđivanju mreža i programa rada meteoroloških postaja od interesa za cijelu zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 50/90-1636.

Pravilnik o utvrđivanju mreža i programa rada hidroloških postaja od interesa za zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 50/90-1 679.

Pravilnik o mjestima, metodama i rokovima ispitivanja kontaminacije radioaktivnim tvarima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1190.

Pravilnik o načinu skupljanja, evidentiranja, obrade, čuvanja, konačnog smještaja i ispuštanje radioaktivnih otpadnih tvari u čovjekovu okolinu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1195.

Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovjekove okoline i obavljanju dekontaminacije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 8/87-226, 27/90-990 (ispr.).

Pravilnik o zonama materijalne bilance te o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima i dostavi podataka iz te evidencije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/88-210.

Pravilnik o uvjetima za lokaciju, izgradnju, pokusni rad, puštanje u rad i upotrebu nuklearnih objekata (radi zaštite od ionizirajućih zračenja)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/88-1405.

Pravilnik o izradi i sadržaju izvještaja o sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrđivanje sigurnosti nuklearnih objekata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/88-1716.

Naredba o objavljivanju objekata koji mogu zagađivati zrak

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 14/66-287.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini

88/07-10705.

Odluka o uvjetima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini

36/07-4608.

Odluka o obliku i sadržaju obavijesti o opasnom proizvodu

45/08-15.

Odluka o zabrani registriranja uvoza i prometa aktivnih materija i fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivne materije a čiji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjena

55/08-1.

Pravilnik o internim procedurama i postupanju po prijemu obavještenja o opasnom proizvodu

67/08-1.

Uputa o izdavanju dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač u i iz Bosne i Hercegovine

43/08-3.

Uputa o uvjetima i postupku za izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i tranzit hemikalija sadržanih u Aneksu o hemikalijama

11/08-36.

Uputa o uvjetima i postupku za izdavanje dozvola za proizvodnju, obradu i potrošnju hemikalija s Popisa 2.

11/08-51.

 

Uputa o proceduri prijema međunarodnih inspektora i formiranja eskortnog tima

11/08-57.

Uputa o uvjetima i postupku za izdavanje dozvola za proizvodnju, nabavku, posjedovanje,

prijenos ili korištenje hemikalija s Popisa 1.

11/08-64.

Uputa o uvjetima i postupku za izdavanje dozvola za proizvodnju, obradu i potrošnju hemikalija

s Popisa 3.

11/08-70.

Uputa o uvjetima i postupku za izdavanje dozvola za skladištenje hemikalija sadržanih u Aneksu

o hemikalijama

11/08-82.

Uputa o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka

11/08-90.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (bosanski jezik)

6/98-147, 35/98-1259, 11/99-255.

Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina (hrvatski jezik)

6/98-145, 35/98-1259, 11/99-255.

Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti (bosanski jezik)

15/99-333.

Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti (hrvatski jezik)

15/99-339.

Kao federalni propisi primjenjivat će se do donošenja ovi propisi:

 Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovjekove okoline i obavljanju dekontaminacije 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/87-226, 27/90-990 (ispr.).

 Pravilnik o uvjetima za lokaciju, izgradnju, pokusni rad, puštanje u rad i upotrebu nuklearnih objekata (radi zaštite od ionizirajućih zračenja) 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/88-1405.

 Pravilnik o zonama materijalne bilance te o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima i dostavi podataka iz te evidencije 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/88-210.

 Pravilnik o načinu sakupljanja, evidentiranja, obrade, čuvanja, konačnog smještaja i ispuštanja otpadnih tvari u čovjekovu okolinu

 Rješenje o utvrđivanju organizacija koje udovoljavaju uvjetima za sistematsko ispitivanje kontaminacije radioaktivnim tvarima

 Pravilnik o stručnoj spremi, zdravstvenim pregledima osoba koje mogu raditi s izvorima jonizujućih zračenja

 Pravilnik o granicama iznad kojih stanovništvo i osobe koje rade s izvorima jonizujućih zračenja ne smiju biti izloženi ozračenju, te o mjerenjima stupnja izloženosti jonizujućim zračenjima osoba koje rade s izvorima tih zračenja i o provjeri kontaminacije radne okoline

 Pravilnik o mjestima, metodama i rokovima ispitivanja kontaminacije radioaktivnim tvarima 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1190.

 Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora jonizujućih zračenja u medicini

 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima jonizujućih zračenja, te o ozračenju stanovništva i osoba koje su pri radu izložene djelovanju jonizujućih zračenja

 Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih stvari iznad određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode jonizujuće zračenje, te o zaštitnim mjerama od zračenja tih izvora

Odluka o izradi strategije razvoja energetike u Federaciji BiH

19/00-564.

Pravilnik o izuzeću djelatnosti i izvora jonizirajućih zračenja iz regulatorne kontrole (bosanski jezik) i

13/02-452.

Pravilnik o izuzeću djelatnosti i izvora ionizirajućih zračenja iz regulatorne kontrole (hrvatski jezik)

13/02-456.

Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (bosanski jezik)

35/98-1260.

Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (hrvatski jezik)

35/98-1261.

Pravilnik o uslovima tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina (bosanski jezik)

3/00-41.

Pravilnik o uvjetima tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina (hrvatski jezik)

3/00-42.

Zakon o upravljanju otpadom (bosanski jezik)

33/03-1525, 72/09-3.

Zakon o upravljanju otpadom (hrvatski jezik)

33/03-1541, 72/09-1.

Zakon o upravljanju otpadom (srpski jezik)

33/03-1541, 72/09-2.

Zakon o zaštiti zraka (bosanski jezik)

33/03-1550.

Zakon o zaštiti zraka (srpski jezik)

33/03-1555.

Zakon o zaštiti vazduha (hrvatski jezik)

33/03-1561.

Zakon o zaštiti okoliša (bosanski jezik)

33/03-1592, 38/09-1.

Zakon o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

33/03-1608, 38/09-4.

Zakon o zaštiti okoline (srpski jezik)

33/03-1623, 38/09-6.

Zakon o zaštiti prirode (bosanski jezik)

33/03-1639.

Zakon o zaštiti prirode (hrvatski jezik)

33/03-1646.

Zakon o zaštiti prirode (srpski jezik)

33/03-1652.

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

33/03-1659.

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

33/03-1663.

 

Zakon o Fondu za zaštitu okoline Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

33/03-1659.

Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada (bosanski jezik)

38/06-3993.

Uredba o selektivnom prikupljanju, pakiranju i označavanju otpada (hrvatski jezik)

38/06-3998.

Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada (srpski jezik)

38/06-4003.

Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (hrvatski jezik)

39/06-4078.

Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (srpski jezik)

39/06-4079.

Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (bosanski jezik)

39/06-4080.

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

40/08-33.

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

40/08-34.

Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u svezi sa ionizirajučim zračenjem (hrvatski jezik)

64/03-3173.

Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti u svezi sa jonizirajučim zračenjem (bosanski jezik)

64/03-3180.

Uputstvo o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (bosanski jezik)

11/99-251.

Naputak o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih li opasnih tvari u zemljištu ii metode njihovog ispitivanja (hrvatski jezik)

11/99-253.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

75/04-4432, 38/06-3991, 52/09-60.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

75/04-4487, 38/06-3991, 52/09-62.

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

75/04-4377, 38/06-3991, 52/09-65.

Uredba o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada (bosanski jezik)

41/05-3105.

Uredba o financijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada (hrvatski jezik)

41/05-3106.

 

Uredba o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada (srpski jezik) 

41/05-3107.

Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (hrvatski jezik)

72/09-14. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Naputka o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/99).

Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (srpski jezik)

72/09-18. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Uputstva o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/99).

Pravilnik o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (bosanski jezik)

72/09-23. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Uputstva o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/99).

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okolinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (srpski jezik)

19/04-641.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (bosanski jezik)

19/04-647.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (hrvatski jezik)

19/04-653.

Pravilnik o uvjetima za prijenos obveza upravljanja otpadom za proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada (hrvatski jezik)

9/05-379.

Pravilnik o uslovima za prenos obaveza upravljanja otpadom za proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada (srpski jezik)

9/05-380.

Pravilnik o uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom za proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada (bosanski jezik)

9/05-31.

Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom (hrvatski jezik)

9/05-381.

Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom (srpski jezik)

9/05-383.

Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom (bosanski jezik)

9/05-385.

Pravilnik o kategorijama otpada sa listama (hrvatski jezik)

9/05-388.

Pravilnik o kategorijama otpada sa listama (srpski jezik)

9/05-399.

 

Pravilnik o kategorijama otpada sa listama (bosanski jezik)

9/05-409.

Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat (hrvatski jezik)

9/05-421.

Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat (srpski jezik)

9/05-422.

Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat (bosanski jezik)

9/05-422.

Pravilnik o sadržaju plana prilagodbe upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ (hrvatski jezik)

9/05-423.

Pravilnik o sadržaju plana prilagodbe upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ (srpski jezik)

9/05-425.

Pravilnik o sadržaju plana prilagodbe upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ (bosanski jezik)

9/05-427.

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (srpski jezik)

77/08-20.

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (bosanski jezik)

77/08-22.

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (hrvatski jezik)

77/08-24.

Pravilnik o monitoringu kvalitete zraka (hrvatski jezik)

12/05-784.

Pravilnik o monitoringu kvaliteta vazduha (srpski jezik)

12/05-785.

Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka (bosanski jezik)

12/05-786.

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zraku (hrvatski jezik)

12/05-787.

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u vazduhu (srpski jezik)

12/05-790.

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zraku (bosanski jezik)

12/05-792.

Pravilnik o graničnim vrijednostima kvalitete zraka (hrvatski jezik)

12/05-795.

Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha (srpski jezik)

12/05-797.

Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka (bosanski jezik)

12/05-799.

 

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (hrvatski jezik)

12/05-801.

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (srpski jezik)

12/05-811.

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja (bosanski jezik)

12/05-821.

Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (hrvatski jezik)

12/05-830.

Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (srpski jezik)

12/05-837.

Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada (bosanski jezik)

12/05-844.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (hrvatski jezik)

12/05-851.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u vazduh iz postrojenja za sagorijevanje (srpski jezik)

12/05-853.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (bosanski jezik)

12/05-855.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak (hrvatski jezik)

12/05-857.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduh (srpski jezik)

12/05-859.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak (bosanski jezik)

12/05-862.

Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje bio-mase (srpski jezik)

34/05-2399.

Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje bio-mase (bosanski jezik)

34/05-2399.

Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje bio-mase (hrvatski jezik)

34/05-2400.

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (hrvatski jezik)

39/05-2783.

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (srpski jezik)

39/05-2794.

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač (bosanski jezik)

39/05-2804.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije o utjecaju na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš (hrvatski jezik)

45/09-7. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade Studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/05 i 29/08).

 

Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije o uticaju na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš (srpski jezik)

45/09-8. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/05 i 29/08).

Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije o uticaju na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš (bosanski jezik)

45/09-9. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije uticaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene uticaja na okoliš ( Službene novine Federacije BiH", br. 68/05 i 29/08).

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (bosanski jezik)

68/05-5870.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinskog dopuštenja za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

68/05-5870.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (srpski jezik)

68/05-5870.

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

45/09-3. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/05-5872 i 29/08-44).

Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (srpski jezik)

45/09-4. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/05-5873, 29/08-44).

Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (bosanski jezik)

45/09-6. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/05-5871 i 29/08-43).

Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša (bosanski jezik)

68/05-5875.

Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša (hrvatski jezik)

68/05-5875.

Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša (srpski jezik)

68/05-5876.

Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije (bosanski jezik)

68/05-5876.

 

Pravilnik o sadržaju izvješća o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i spoljnih planova intervencije (hrvatski jezik)

68/05-5880.

Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije (srpski jezik)

68/05-5883.

Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području (hrvatski jezik)

69/06-7565.

Pravilnik o uslovima pristupa zaštićenom području (srpski jezik)

69/06-7566.

Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenom području (bosanski jezik)

69/06-7566.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja (hrvatski jezik)

69/06-7567.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja (srpski jezik)

69/06-7568.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih područja (bosanski jezik)

69/06-7569.

Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima (bosanski jezik)

82/07-8280.

Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima (hrvatski jezik)

82/07-8283.

Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanjima (srpski jezik)

82/07-8286.

Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvalitete okoliša (hrvatski jezik)

92/07-9448.

Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvaliteta okoliša (srpski jezik)

92/07-9450.

Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvalitete okoliša (bosanski jezik)

92/07-9451.

Pravilnik o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (hrvatski jezik)

92/07-9452.

Pravilnik o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (srpski jezik)

92/07-9453.

Pravilnik o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (bosanski jezik)

92/07-9454.

Naputak o načinu izvršenja mjera obveznog uništavanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) (hrvatski jezik)

65/07-6044.

Uputstvo o načinu izvršenja mjera obaveznog uništavanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) (srpski jezik)

65/07-6045.

 

Uputstvo o načinu izvršenjamjera obaveznog uništavanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.)

(bosanski jezik)

65/07-6045.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o formiranju Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom

7/03-232.

Pravilnik o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala

6/01-234.

Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš

18/07-606, 5/08-320.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o zaštiti okoliša

4/00-133.

Odluka o utvrđivanju građevina, djelatnosti i zahvata koje mogu u znatnoj mjeri utjecati na okoliš Županije Posavske

5/00-260.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zaštiti okolice

6/98-254, 15/00-776.

Zakon o zaštiti od buke

10/04-606.

Zakon o zaštiti prirode

10/04-611.

Zakon o zaštiti zraka

6/00-228.

Zakon o proglašenju dijela područja planine Konjub zaštićenim pejsažom "Konjuh"

13/09-1227.

Odluka o izmjeni Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađivanja zraka

12/06-1065.

Odluka o visini naknade za zagađenje zraka iz termoenergetskih objekata

14/01-769.

Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu okolice

9/01-505.

Odluka za određivanje lokacije za odlaganje čvrstog otpada

1/03-5.

Odluka o formiranju Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom

12/03-713.

Odluka o postupku i kriterijumima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća

5/08-243.

 

Pravilnik o katastru zagađenja okolice

2/01-57.

Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okolice

3/01-136.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti zaštite od požara

9/02-306.

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja stanovništva za sprovođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

9/02-313.

Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

9/02-316.

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

9/02-320.

Pravilnik o uslovima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sistema za dojavu i gašenje požara

9/02-325.

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

9/02-331.

Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno utjecati na okoliš

3/05-130.

Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova mjerenja buke

1/07-6.

Spisak postojećih zahvata koji moraju naknadno izvršiti procjenu uticaja na okolicu

16/00-883.

Dopuna Popisa pravnih lica kojima je izdata saglasnost za obavljanje stručnih poslova mjerenja buke

13/08-1443.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zaštiti okoline (bosanski jezik)

1/00-1.

Zakon o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

1/00-9.

Zakon o zaštiti od buke (bosanski jezik)

2/08-30.

Zakon o zaštiti od buke (hrvatski jezik)

2/08-30.

Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Tajan" (bosanski jezik)

3/08-69.

Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Tajan" (hrvatski jezik)

3/08-69.

Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa otpadnih materijala (bosanski jezik)

6/09-580.

 

Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa otpadnih materijala (hrvatski jezik)

6/09-580.

Plan upravljanja otpadom na području ZDK

1/09-1.

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu okoline (bosanski jezik)

8/00-346.

Odluka o utemeljenju Fonda za zaštitu okoliša (hrvatski jezik)

8/00-346.

Odluka o graničnim vrijednostima emisija polutanta i graničnim vrijednostima zagađenosti (bosanski jezik)

11/00-482.

Odluka o graničnim vrijednostima emisija polutanta i graničnim vrijednostima zagađenosti (hrvatski jezik)

11/00-498.

Odluka o visini naknade za zagađenje zraka iz termonergetskih objekata (bosanski jezik)

8/03-377.

Odluka o visini naknade za zagađenje zraka iz termonergetskih objekata (hrvatski jezik)

8/03-377.

Odluka o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline (bosanski jezik)

9/03-431.

Odluka o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša (hrvatski jezik)

9/03-431.

Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu (bosanski jezik)

10/00-425, 9/07-244.

Pravilnik o posebnom režimu kontrole djelatnosti koje ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekov okoliš (hrvatski jezik)

10/00-437, 9/07-244.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za prikupljanje otpadnih materijala i proizvodnju sekundarnih sirovina (bosanski jezik)

4/98-147.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za prikupljanje otpadnih materijala i proizvodnju sekundarnih sirovina (hrvatski jezik)

4/98-147.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (bosanski jezik)

12/05-561.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (hrvatski jezik)

12/05-561.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o zaštiti od buke

5/05-355.

 

Zakon o zaštiti okoline

5/05-363.

Odluka protiv izgradnje HE Ustikolina

2/08-73.

Odluka o isticanju natpisa o zabrani davanja alkoholnih pića maloljetnim licima

16/04-1129.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

1/05-76. Ispravka Pravilnika 11/06-921.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o zaštiti od buke (bosanski jezik)

11/00-366.

Zakon o zaštiti od buke (hrvatski jezik)

11/00-366.

Zakon o kvalitetu zraka (bosanski jezik)

11/00-382.

Zakon o kakvoći zraka (hrvatski jezik)

11/00-382.

Zakon o zaštiti okoliša (bosanski jezik)

4/05-317.

Zakon o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

4/05-317.

Zakon o upravljanju otpadom (bosanski jezik)

4/05-340.

Zakon o upravljanju otpadom (hrvatski jezik)

4/05-340.

Zakon o zaštiti prirode (bosanski jezik)

4/05-356.

Zakon o zaštiti prirode (hrvatski jezik)

4/05-356.

Zakon o nadležnostima kantonalnih organa Srednjobosanskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

2/06-117.

Zakon o nadležnostima kantonalnih tijela Kantona Središnja Bosna u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

2/06-117.

Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

5/08-796.

Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane potpore općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

5/08-796.

 

Pravilnik o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala (hrvatski jezik)

7/99-274.

Pravilnik o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala (bosanski jezik)

7/99-274.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (bosanski jezik)

7/06-818.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

7/06-818.

Uputstvo o vrstama medicinskog otpada koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite i o načinu postupanja s tim otpadom (bosanski jezik)

9/05-1047.

Naputak o vrstama medicinskog otpada koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite i o načinu postupanja s medicinskim otpadom (hrvatski jezik)

9/05-1047.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Zakon o zaštiti okoliša

5/00-162.

Uredba o procjeni utjecaja na okoliš

15/00-370.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu

2/06-41.

HERCECOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zaštiti okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona

7/04-2.

Zakon o zaštiti prirode (bosanski jezik)

3/05-90.

Zakon o zaštiti prirode (hrvatski jezik)

3/05-90.

Zakon o zaštiti zraka (bosanski jezik)

3/05-103.

Zakon o zaštiti zraka (hrvatski jezik)

3/05-103.

Pravilnik o djelatnostima, pogonima o postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

1/05-80.

Pravilnik o dopuštenom nivou buke (bosanski jezik)

4/05-88.

Pravilnik o dopuštenoj razini buke (hrvatski jezik)

4/05-88.

 

Pravilnik o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja otpada, otkupu, proizvodnji i prometu otpadnog materijala i sekundarnih sirovina i komisiji za utvrđivanje tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti (bosanski jezik)

10/08-34.

Pravilnik o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja otpada, otkupu, proizvodnji i prometu otpadnog materijala i sekundarnih sirovina i komisiji za utvrđivanje tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti (hrvatski jezik)

10/08-34.

Naredba o zabrani pušenja u radnim prostorijama Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline (bosanski jezik)

4/05-87.

Naredba o zabrani pušenja u radnim prostorijama Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša (hrvatski jezik)

4/05-87.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o kvalitetu zraka

10/99-383.

Zakon o zaštiti od buke

26/07-2273.

Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare"

21/03-1297.

Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

39/08-1.

Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo

41/08-1.

Odluka o obrazovanju Stručnog savjeta za zaštitu životne sredine

3/98-49.

Odluka o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice

22/97-539.

Odluka o usvajanju projekta i utvrđivanju strategije upravljanja industrijskim i specijalnim otpadom Kantona Sarajevo

20/02-861.

Odluka o obrazovanju privremenih radnih tijela za pripremu, praćenje i koordinaciju izrade kantonalnog plana zaštite okoliša

5/05-312.

Odluka o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo

27/06-1660.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

33/08-14.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

33/08-14.

 

Ispravka Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo

32/07-2612,38/07-3410.

Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

19/04-1400, 5/05-314.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

4/09-147.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdane dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša

8/09-320.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti životne sredine

24/04-950, 1/05-1, 9/09-221.

Zakon o zaštiti prirode

24/04-965, 1/05-1, 9/09-222.

Zakon o zaštiti vazduha

25/04-993, 1/05-1, 9/09-223.

Zakon o upravljanju otpadom

25/04-1007, 1/05-2, 2/08-40 (Nalog Supervizora), 9/09-223.

Odluka o ograničavanju upotrebe svih duhanskih proizvoda u službenim prostorijama Skupštine Brčko Distrikta BiH

27/04-1059.

Odluka o ograničavanju upotrebe svih duhanskih proizvoda u službenim prostorijama organa javne uprave Brčko Distrikta BiH

4/08-89.

Odluka o obaveznom uklanjanju i uništavanju ambrozije

42/04-1 796.

Pravilnk o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju ekološku dozvolu

30/06-669.

Pravilnik o graničnim vrijednostima zagađujučih materija u vazduh

30/06-675.

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja

30/06-681.

Pravilnik o monitoringu kvaliteta vazduha

30/06-688.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u vazduhu iz postrojenja za sagorjevanje

30/06-689.

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujučih materija u vazduhu

30/06-691.

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač

30/06-694.

Pravilnik o ograničavanju emisije u vazduh iz postrojenja za spaljivanje bio-mase

30/06-700.

Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada

30/06-700.

Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat

32/06-741.

Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležno odjeljenje

32/06-741.

Pravilnik o uslovima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavca na operatera sistema za prikupljanje otpada

32/06-743.

Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom

32/06-744.

Pravilnik o kategorijama otpada sa listama

32/06-746.

Pravilnik o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu

2/07-21.

Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogone i postrojenja koji imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti životne sredine

2/07-23.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogone i postrojenja koji imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti životne sredine

2/07-24.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti

20/00-437.

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o radijacionoj sigurnosti

52/01-1072, 63/02-11.

Zakon o zaštiti prirode - Prečišćeni tekst

113/08-1.

Zakon o fondu za zaštitu životne sredine

51/02-1, 53/07-10.

Zakon o zaštiti životne sredine - Prečišćeni tekst

28/07-1.

Zakon o zaštiti vazduha

53/02-19.

Zakon o upravljanju otpadom

53/02-36, 65/08-14.

Zakon o zabrani pušenja duvanskih proizvoda na javnim mjestima

46/04-13, 74/04-2, 92/09-16.

Zakon o zabrani prodaje i upotrebe duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina

46/04-14, 74/04-3, 96/05-10, 92/09-16.

Zakon o zabrani reklamiranja duvanskih proizvoda

46/04-15, 74/04-2, 96/05-10, 92/09-15.

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja

2/05-3.

Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujučih materija u zrak

39/05-1.

Uredba o projektima za koje se provodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje u obavezi provođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu

7/06-1.

Uredba o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu

7/06-6.

Odluka o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju o "tehničkoj pomoći za potpisivanje i ratifikaciju Kjoto protokola i uspostavljanje sistema zelenih certifikata za korištenje obnovljive energije" sa Ministarstvom za životnu sredinu Republike Italije

14/06-1.

Odluka o osnivanju Međuentitetskog tijela za zaštitu životne sredine

116/06-1.

Odluka o obrazovanju savjeta za zaštitu okoliša

13/01-605.

Odluka o usvajanju Nacionalnog akcionog plana za zdravlje i životnu sredinu

1/03-11.

Odluka o mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija - Ambrosia artemisiifolia L.

81/07-3.

Odluka o zaštiti spomenika prirode "Pećina Ljubačevo"

36/08-3.

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti životne sredine

24/06-2.

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti životne sredine

24/06-4, 70/08-14.

Pravilnik o uslovima za obavljanje djelatnosti pravnih lica iz oblasti zaštite životne sredine

2/03-10, 62/03-3, 34/04-8, 3/07-10, 36/08-23.

Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja za postojeća postrojenja i uređaje za djelatnosti upravljanja otpadom i aktivnostima koje preduzima nadležni organ

39/05-5.

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujučih materija u zrak

39/05-8, 90/06-16.

 

Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka

39/05-11.

Pravilnik o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola

39/05-12, 3/07-10.

Pravilnik sa kategorijama otpada sa katalogom

39/05-14.

Pravilnik sa kategorijama otpada, karakteristikama koje ga svrstavaju u opasni otpad, djelatnostima povrata komponenti i odlaganja otpada

39/05-33.

Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada

39/05-35.

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje

39/05-45.

Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka

39/05-49.

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja

39/05-52.

Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase

85/05-7. Pravilnik o izmjeni 52/09-27.

Pravilnik o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranično kretanje otpada

86/05-2.

Pravilnik o transportu opasnog otpada

86/05-3.

Pravilnik o izvorima nejonizujučih zračenja od posebnog interesa

112/05-3.

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja do 300 GHz

112/05-5, 40/07-6.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena pravna lica za mjerenje nivoa jonizujućeg zračenja

112/05-11.

Pravilnik o stručnoj spremi i zdravstvenim uvjetima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja

112/05-13.

Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima i rokovima sistematskih ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini

77/06-13.

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom

90/06-14.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine

15/07-6.

Pravilnik o metodologiji i načinu vođenja Registra postrojenja i zagađivača

92/07-5.

Pravilnik o najboljim raspoloživim tehnikama za postizanje standarda kvaliteta životne sredine

22/08-19.

 

Pravilnik o eko-oznakama i načinu upravljanja eko-oznakama

22/08-20.

Naredba o zabrani pušenja i prodaje duhanskih proizvoda u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne i dječije zaštite

7/07-1 6.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

40/90-1161, 20/95-597.

Zakon o seizmološkoj službi

1 6/78-644.

Uredba o pribavljanju suglasnosti, uvjetima i načinu ispaljivanja raketa protiv gradonosnih oblaka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/87-827.

Uputstvo o sadržaju, načinu i rokovima izvještavanja o elementarnim nepogodama (I spisak podataka)

24/91-770.

Uputstvo o sadržaju i načinu izrade plana zaštite od elementarnih nepogoda

24/91-766.

Pravilnik o urbanističko-građevinskim mjerama zaštite u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih dejstava

29/75-1077.

Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/87-653.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

39/03-2117, 22/06-2164.

Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

39/03-2137, 22/06-2164.

Zakon o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

39/03-2156, 22/06-2170.

Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)

60/06-6422.

Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

60/06-6425.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)

81/08-16.

Uputa o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda (hrvatski jezik)

81/08-18.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (srpski jezik)

81/08-20.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoči općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća

1/08-10.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

3/03-113.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu

10/08-1001.

Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći općinama (kod elementarnih nepogoda)

11/99-401.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o seizmološkoj službi

20/97-570.

Zakon o protivgradnoj zaštiti

39/03-1, 110/08-24.

Zakon o zaštiti prirode - Prečišćeni tekst

113/08-1.

Plan aktivnosti na provođenju posebnih mjera zaštite i spašavanja od snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku u 2009/2010. godini

89/09-2.

Odluka o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj

114/04-1.

Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji ze procjenu šteta od elementarnih nepogoda

16/04-2.

Uredba o tehničkim uslovima lokalnog sistema protivgradne zaštite, mera bezbednosti i načinu vršenja protivgradne zaštite

32/97-1053.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prodavnice eksplozivnih materija na malo, kontejneri i druga priručna skladišta za držanje eksplozivnih materija i o uvjetima i načinu njihovog korištenja

83/06-4.

Pravilnik o obrascima evidencija o nabavljenim, ustupljenim, uništenim ili nestalim eksplozivnim materijama

83/06-5.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova - prečišćeni tekst

39/89-981 i 36/90-1004.

Zakon o prometu eksplozivnih materija

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ broj 30/85-940, 6/89-187 i 53/91-799.

Zakon o zaštiti od požara

15/87-517, 37/88-1004, 38/89-969, 19/90-533, 36/90-998, 13/93-333, 13/94-189.

Uredba o korišćenju aviona za gašenje šumskih požara

24/85-829.

Odluka o metodologiji za izradu plana zaštite od požara koji donosi skupština opština

33/87-1005.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/84-308.

Pravilnik o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva

44/88-1111.

Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca

37/79-1212.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora za zaštitu od požara i eksplozija

4/82-188.

Pravila službe u vatrogasnim jedinicama

19/91-605.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (srpski jezik)

64/09-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o zaštiti od požara (SI. list R BiH broj 15/87, 37/88, 38/89,19/90 i 36/90 i SI. list R BiH broj 13/93 i 13/94), Zakon o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu (Narodni list HR HB broj 35/94).

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (bosanski jezik)

64/09-30. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o zaštiti od požara (SI. list R BiH broj 15/87, 37/88, 38/89,19/90 i 36/90 i SI. list R BiH broj 13/93 i 1 3/94), Zakon o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu (Narodni list HR HB broj 35/94).

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (hrvatski jezik)

64/09-58. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o zaštiti od požara (SI. list R BiH broj 15/87, 37/88, 38/89,19/90 i 36/90 i SI. list R BiH broj 13/93 i 13/94), Zakon o zaštiti od požara i Zakona o vatrogastvu (Narodni list HR HB broj 35/94).

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o vatrogastvu

1/99-64, izmjene i dopune 5/99-396,

Zakon o zaštiti od požara

1/99-73.

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

8/08-877.

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske

8/07-711.

Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

3/99-194.

Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara

3/99-197.

Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata

2/00-87.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zaštiti od požara (bosanski jezik)

9/01-479.

Zakon o zaštiti od požara (hrvatski jezik)

9/01-487.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za zaštitu od požara (bosanski jezik)

13/01-716.

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za zaštitu od požara (hrvatski jezik)

13/01-717.

Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (bosanski jezik)

13/02-579.

Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (hrvatski jezik)

13/02-584.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zaštiti od požara Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

4/04-1 71.

Zakon o zaštiti od požara Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

4/04-1 71.

Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara (bosanski jezik)

11/06-667.

Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara (hrvatski jezik)

11/06-667.

Pravilnik o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za početno gašenje požara (bosanski jezik)

11/06-674.

Pravilnik o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za početno gašenje požara (hrvatski jezik)

11/06-674.

Pravila Službe u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama (bosanski jezik)

11/06-679.

Pravila Službe u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama (hrvatski jezik)

11/06-679.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o zaštiti od požara (bosanski jezik)

11/02-501.

Zakon o zaštiti od požara (hrvatski jezik)

11/02-501.

 

HERCECOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o eksplozivnim tvarima za privrednu upotrebu

3/05-113, 5/09-2

Zakon o eksplozivnim tvarima

2/09-78.

Zakon o zapaljivim tečnostima i gasovima

3/05-122.

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara u Hercegovačko neretvanskom kantonu

5/09-2.

Odluka o utvrđivanju naknade za polaganje stručnog ispita za zvanje vatrogasca i rukovodioce akcije gašenja požara

3/07-1 58.

Pravilnik o zaštitnoj i drugoj ličnoj opremi pripadnika vatrogasnih jedinica

8/04-16.

Pravilnik o načinu osposobljavanja građanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

8/04-18.

Pravilnik o iskaznici ovlaštenih lica za obavljanje inspekcijskih poslova iz oblasti vatrogastva

2/08-63.

Pravilnik o iskaznici ovlaštenih lica za obavljanje inspekcijskih poslova iz oblasti vatrogastva

2/08-63.

Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara

4/05-55.

Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim jedinicama

4/05-61. Pravilnik o izmjeni Pravilnika 1/06-38.

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

4/05-65.

Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata

4/05-69.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata

4/05-75.

Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

4/05-76.

Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uslove za građenje u pogledu zaštite od požara

4/05-80.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sistema za dojavu i gašenje požara

4/05-80.

Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara

4/05-82.

 

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara

4/05-83.

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce akcije gašenja požara

1/06-38.

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNK-u

10/08-140.

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNK-u

10/08-141.

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNK

11/08-135.

Naredba o vremenskom periodu u kojem se smiju u maloprodaji prodavati pirotehnička sredstva za zabavu razreda II

10/08-141.

Uputstvo načinu obračunavanja i uplati naknade za osiguranje od požara

8/04-22.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izboru i održavanju vatrogasnih aparata

5/05-36.

Pravilnik o uslovima za obavljanje ispitivanja stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara

3/09-44

Popis eksplozivnih materija koje su rješenjem MUP-a HNK odobrene za stavljanje u promet

5/05-34.

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNK

3/09-50.

Naredba o vremenskom periodu u kojem se smiju u maloprodaji prodavati pirotehnička sredstva za zabavu razreda II

7/09-1 79.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o preduzimanju pojačanih mjera na sprečavanju pojave šumskih požara

1 5/00-594.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

7/02-162.

Zakon o zaštiti od požara

7/02-1 70.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata

10/09-439.

Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

10/09-441.

Pravilnik o zapaljivim tekućinama

10/09-480.

 

Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu ili gašenje požara i instalacija za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

10/09-544.

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom

10/09-551.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti od požara Brčko Distrikta BiH

9/06-202.

Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova

27/07-1 086.

Odluka o maloprodaji i upotrebi pirotehničkih sredstava

11/09-260.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prodavnice eksplozivnih materija na malo, kontejneri i druga priručna skladišta za držanje eksplozivnih materija, kao i o uslovima i načinu njihovog korištenja

32/08-958.

Pravilnik o sadržaju, izgledu i vođenju evidencija propisanih Zakonom o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova

32/08-959.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti od požara (Prečišćeni tekst)

6/09-1.

Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova

16/96-696, 110/03-13, 67/5-18, 1/08-41.

Odluka o metodologiji za izradu plana zaštite od požara koju donosi skupština opštinc

13/03-2.

Pravilnik o zaštiti od požara

67/04-3.

Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima sprovođenja zaštite od požara

9/03-1.

Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i gasovima

9/03-5.

Pravilnik o posebnim uslovima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

9/96-419.

Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce gašenja požara

9/96-419.

Pravila službe u vatrogasnim jedinicama

9/96-424.

Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama

15/05-5.

Pravilnik o osnovama, mjerilima i uvjetima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara

18/06-1.

Pravilnik o uskladištavanju, držanju i pretakanju zapaljivih tečnosti u prodavnicama zapaljivih tečnosti

1 8/06-6.

Pravilnik o osnovama, mjerilima i uvjetima za razvrstavanje preduzeća i drugih pravnih lica, državnih i drugih organa i preduzetnika u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara

18/06-1, 3/07-10.

Lista eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet na teritoriji Republike Srpske, prema izdatim rješenjima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

42/05-25.

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava iz programa "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2010. godinu

27/10-19.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju

2/10-108. Osnovni tekst Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju objavljen je u SI. gl. BiH broj 41/03-991, 59/04-6843, 59/04-6844.

Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju tarifa za pomoćne usluge

2/1 0-1 08.

Odluka o odobrenju Pravilnika o dodjeli prava na korištenje prekograničnih prijenosnih kapaciteta

25/10-33.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ■ Službene novine

Odluka o izmjenama Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)

1/10-79.

Odluka o izmjenama Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju (srpski jezik)

1/10-79.

Odluka o izmjenama Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)

1/10-79.

Odluka o produljenju važenja Odluke o određivanju tarifa za pomodne usluge (hrvatski jezik)

1/1 0-79.

Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju tarifa za pomoćne usluge (bosanski jezik)

1/10-79.

Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju tarifa za pomoćne usluge (srpski jezik)

1/10-79.

Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (hrvatski jezik)

1/10-80.

Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (srpski jezik)

1/10-80.

Odluka o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom (bosanski jezik)

1/10-80.

 

Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)

6/10-5.

Odluka o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)

6/10-14.

Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (srpski jezik)

6/10-23.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Statut Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Prečišćeni tekst)

6/1 0-31.

Odluka o regulatornoj naknadi za 2010. godinu

18/10-36.

Odluka o odobrenju Pravilnika o dodjeli prava na korištenje prekograničnih prijenosnih kapaciteta

36/10-31.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/10-22, ispravka 14/10-51. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o geološkim istraživanjima - Službeni list Republike Bosne i Hercegovine br. 3/93 i 1 3/94.

Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/10-35, ispravka 14/10-51. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o geološkim istraživanjima - Službeni list Republike Bosne i Hercegovine br. 3/93 i 13/94.

Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/10-48, ispravka 14/10-51. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o geološkim istraživanjima - Službeni list Republike Bosne i Hercegovine br. 3/93 i 13/94.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Naredba o sigurnosti mašina

4/10-30.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama

26/10-1.

Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane

27/10-68.

Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane

27/10-88.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o kriterijima za stavljanje detergenata na tržište

8/10-2.

Pravilnik o sadržaju tehničkog dosijea o surfaktantu u detergentu

8/1 0-4.

Pravilnik o obilježavanju detergenata

8/10-5.

Pravilnik o uvjetima i načinu sticanja i provjeri znanja o zaštiti od opasnih hemikalija

23/10-5. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu sticanja i provjere znanja o zaštiti od otrova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 104/06).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu (bosanski jezik)

18/10-35.

Plan poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu (hrvatski

jezik)

18/10-35.

Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2010. godinu (srpski jezik)

18/10-35.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

4/1 0-86.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licencu

4/1 0-424.

Pravilnik o definisanju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja

4/10-429.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o dopunama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti

15/10-20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta

15/10-21.

Revidirani plan poslova premjera i uspostave katastra nepokretnosti za 2009. godinu

4/10-18.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

4/10-10, 13/10-1. Osnovni tekst Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 2/06-72, 72/07-7374.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

4/10-14, 13/10-1. Osnovni tekst Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 2/06-86, 72/07-7373.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4/10-1 8, 1 3/1 0-1. Osnovni tekst Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 2/06-59, 72/07-7374.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zaključak o prijedlogu izrade Prostornog plana uređenja BPK Goražde za period 2008-2028.

1/10-136.

Pravilnik o definisanju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu

3/10-288.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o proglašenju spomenika prirode "Vrelo Bosne" (prečišćeni tekst)

6/1 0-241.

Zakon o proglašenju zaštićenog pejsaža "Bijambare" (prečišćeni tekst)

6/10-247.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (hrvatski jezik)

4/10-1. Osnovni tekst Zakona o zaštiti zraka objavljen je u SI. n. F BiH broj 33/03-1 555.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha (srpski jezik)

4/10-4. Osnovni tekst Zakona o zaštiti vazduha objavljen je u SI. n. F BiH broj 33/03-1561.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (bosanski jezik)

4/10-7. Osnovni tekst Zakona o zaštiti zraka objavljen je u SI. n. F BiH broj 33/03-1 550.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

6/1 0-251.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životne sredine

29/10-8.

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu

21/10-1.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje se provodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o obavezi provođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu

21/1 0-1.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srpske

10/10-25.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj

16/10-20. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 114/04).

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Popis eksplozivnih materija koje su odobrene za stavljanje u promet u HNK

9/09-153.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite i spašavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2010. godini

19/1 0-1.

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija

19/10-5.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Lista bosanskohercegovačkih standarda kojima se preuzimaju evropski standardi

44/10-112.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu nauke i tehnologije

42/10-12.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju

42/10-12. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Zavodu od 27.8.2003. godine.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oblicima i sadržaju žigova za verifikaciju predmeta od dragocjenih metala u Republici Srpskoj

46/10-15. Osnovni tekst Pravilnika o oblicima i sadržaju žigova za verifikaciju predmeta od dragocjenih metala u Republici Srpskoj objavljen je u SI. gl. RS broj 10/05.

Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku utvrđivanja Ispunjenosti uvjeta za dodjeljivanje znaka proizvođača/uvoznika i za verifikaciju predmeta od dragocjenih metala u radnim prostorijama proizvođača/uvoznika u Republici Srpskoj

46/10-16.

Uputstvo o izmjeni Uputstva za obrazovanje laboratorija u kojima pregled i žigosanje (verifikaciju) mjerila obavlja Republički zavod za standardizaciju i metrologiju

46/10-17. Osnovni tekst Uputstva objavljen je u SI. gl. RS broj 24/01 i 46/07.

Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku verifikacije mjerila u Republici Srpskoj

46/10-18. Osnovni tekst Uputstva o postupku verifikacije mjerila u Republici Srpskoj objavljen je u SI. gl. RS broj 10/05 i 46/07.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

35/10-129.

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

35/10-129.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (bosanski jezik)

36/10-25. Stupanjem na snagu ove uredbe stavlja se van snage Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalisane snage do 5 MW koja je objavljena u SI. n. Federacije Bosne i Hercegovine broj 32/02.

Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (hrvatski jezik)

36/10-33. Stupanjem na snagu ove uredbe stavlja se van snage Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalisane snage do 5 MW koja je objavljena u SI. n. Federacije Bosne i Hercegovine broj 32/02.

Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (srpski jezik)

36/10-40. Stupanjem na snagu ove uredbe stavlja se van snage Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalisane snage do 5 MW koja je objavljena u Sl.n. F BiH broj 32/02.

Odluka o izmjeni Opštih uslova za isporuku električne energije (srpski jezik)

32/10-272.

Odluka o izmjeni Opštih uslova za isporuku električne energije (bosanski jezik)

32/10-272.

Odluka o izmjeni Općih uslova za isporuku električne energije (hrvatski jezik)

32/10-272.

Pravilnik o uvjetima za osobe koje vrše energetsko certificiranje objekata (hrvatski jezik)

28/10-19.

Pravilnik o uslovima za lica koje vrše energetsko certificiranje objekata (srpski jezik)

28/10-30.

Pravilnik o uslovima za lica koje vrše energetsko certificiranje objekata (bosanski jezik)

28/10-43.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGO VINE - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama Statuta Državne regulatorne komisije za električnu energiju

1/10-20. Statut Državne regulatorne komisije za električnu energiju objavljen je u SI. gl. BiH broj 41/03-991, 59/04-6843, 59/04-6844.

Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju tarifa za pomoćne usluge

1/10-20.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o odobrenju Pravilnika o dodjeli prava na korištenje prekograničnih prijenosnih kapaciteta

36/10-31.

Odluka o jedinstvenom regulatornom kontnom planu

39/10-2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o jedinstvenom regulatornom kontnom planu objavljena u SI. gl. RS broj 17/07

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

46/10-21.

Odluka o visini jednokratnih regulatornih naknada

49/10-36. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini jednokratnih regulatornih naknada objavljena u SI. gl. RS broj 16/09.

Pravilnik o izdavanju dozvola

39/10-34.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

26/10-1. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o rudarstvu ("Službene novine R BiH", br. 24/93 i 13/94).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Flercegovine (bosanski jezik)

26/10-20. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o rudarstvu ("Službene novine R BiH", br. 24/93 i 13/94).

Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

26/10-39. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o rudarstvu ("Službene novine R BiH", br. 24/93 i 13/94).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)

27/10-5. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09).

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)

27/10-6. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog plina ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09).

Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa (srpski jezik)

27/10-6. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade (Plin)

29/10-26.

Tarifni stavovi (Plin)

16/10-38.

Rješenje o davanju saglasnosti na Tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim

plinom

41/10-18.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Naredba o sigurnosti liftova

44/10-53. Danom primjene ove Naredbe prestaje primjena slijedećih propisa:

Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na električni pogbn za vertikalni prijevoz lica i tereta i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 27/90),

Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 18/91),

Pravilnik o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju na liftovima i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 18/91),

Pravilnik o obaveznom atestiranju graničnika brzine za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 18/91),

Pravilnik o obaveznom atestiranju hvatačkog uređaja za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", broj 18/91),

Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prijevoz lica i tereta ("Službeni list SFRJ", br 16/86 i 28/89), i

Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za kosi prijevoz lica i tereta ("Službeni list SFRJ", broj 49/86).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

40/10-18. Ispravka 43/10-105. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi:

 Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni list SFRJ", br: 33/87 i 13/91 i "Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);

 Pravilnik o kvalitetu prirođen mineralne vode ("Službeni list SFRJ", broj 58/78 i "Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);

 Pravilnik o načinu uzimanja i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće ("Službeni list SFRJ", broj 33/87 i "Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);

Pravilnik o stonim vodama

40/10-36.

Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom

42/10-3.

Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom

42/10-10.

Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekusora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i duda

42/10-14.

Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranom

42/10-21.

Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom

42/10-28.

Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom

42/10-189.

Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil hlorid monomer i namijenjeni su za kontakt s hranom

42/10-273.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 - "Intervencije javnim poduzećima i privrednim društvima"

6/1 0-891.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju garantnog fonda "GFD" Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1/10-11.

Odluka o usvajanju Programa subvencioniranja dijela kamata za kredite preduzećima i poduzetnicima na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1 8/1 0-709.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za rad objekata za primarnu preradu drveta

46/10-1.

Pravilnik o visini naknada i postupku upisa hemikalija i izdavanja dozvole za stavljanje hemikalije u promet

49/10-26.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja strane dozvole za stravljanje biocida na tržište

49/10-27.

Pravilnik o klasifikaciji, pakiranju i obilježavanju hemikalija i određenih proizvoda

50/10-24. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o označavanju i obilježavanju otrova koji se stavljaju u promet objavljen je u SI. gl. RS broj 86/06-10. i Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje otrova u grupe i metodama za određivanje stepena otrovnosti pojedinih otrova objavljen je u SI. gl. RS broj 86/06-15.

 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju investiciono-tehničke dokumentacije (bosanski jezik)

33/10-3.

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju investiciono-tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)

33/10-19.

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju investiciono-tehničke dokumentacije (srpski jezik)

33/10-34.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licencu

4/1 0-424.

Pravilnik o definisanju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uslova koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za obavljanje djelatnosti građenja

4/1 0-429.

Odluka o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine, za 2010. godinu

4/10-465.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

44/10-5. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju od 4.5.2006., 28.7.2006., 4.2.2008. i 19.11.2008. godine.

Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za 2010. godinu

40/10-25.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja zaštićeni pejzaž "Konjuh" za period od 2010. do 2030. godine

6/1 0-853.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o definisanju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih. uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti da bi dobili licencu

3/10-288.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o proglašenju spomenika prirode "Vrelo Bosne" (prečišćeni tekst)

6/1 0-241.

Zakon o proglašenju zaštićenog pejsaža "Bijambare" (prečišćeni tekst)

6/1 0-247.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o uređenju prostora i građenju

55/1 0-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-Službene novine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (bosanski jezik)

36/10-89. Osnovni tekst Pravilnika o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko- oznakama objavljen je u SI. n. F BiH broj 92/07.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (hrvatski jezik)

36/10-89. Osnovni tekst Pravilnika o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko- oznakama objavljen je u SI. n. F BiH broj 92/07.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama (srpski jezik)

36/10-89. Osnovni tekst Pravilnika o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko- oznakama objavljen je u SI. n. F BiH broj 92/07.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

6/10-251.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o maloprodaji i upotrebi pirotehničkih sredstava

1 8/1 0-71 6.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti topografije integriranog kola

53/10-38.

Zakon o industrijskom dizajnu

53/10-47.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo

15/10-1. Osnovni tekst Uredbe o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo objavljen je u SI. n. KS broj 28/06-1801.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (srpski jezik)

44/10-72. Tarifni stavovi propisani Odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar od 29.01.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/08) prestaju se primjenjivati 31.07.2010. godine.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (bosanski jezik)

44/10-73. Tarifni stavovi propisani Odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar od 29.01.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/08) prestaju se primjenjivati 31.07.2010. godine.

Odluka o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (hrvatski jezik)

44/10-74. Tarifni stavovi propisani Odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar od 29.01.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/08) prestaju se primjenjivati 31.07.2010. godine.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (srpski jezik)

44/10-76. Tarifni stavovi propisani Odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar od 29.01.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/08) prestaju se primjenjivati 31.07.2010. godine.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (bosanski jezik)

44/10-77. Tarifni stavovi propisani Odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar od 29.01.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/08) prestaju se primjenjivati 31.07.2010. godine.

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar (hrvatski jezik)

44/10-79. Tarifni stavovi propisani Odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dd Mostar od 29.01.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/08) prestaju se primjenjivati 31.07.2010. godine.

Ispravka Odluke o izmjeni općih uvjeta za isporuku električne energije (hrvatski jezik)

37/10-132.

Ispravak Odluke o izmjeni opštih uslova za isporuku električne energije (srpski jezik)

37/10-133.

Ispravak Odluke o izmjeni općih uslova za isporuku električne energije (bosanski jezik)

37/10-133.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik 

Odluka o određivanju tarifa za pomoćne usluge

19/10-788.

Nalog Supervizora o subvencioniranju troškova snabdijevanja Brčko Distrikta električnom energijom u periodu od 1.7.2010. godine do 31.12.2010. godine

22/10-859.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije

75/10-10.

Poslovnik o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

59/10-26. Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 96/04).

Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi

70/10-12. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/05).

Odluka o izmjenama i dopunama Općih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

79/10-49.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

75/10-4. Osnovni tekst Zakona o geološkim istraživanjima objavljen je u SI. gl. RS broj 51/04-1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

75/10-8. Osnovni tekst Zakona o rudarstvu - Prečišćeni tekst, objavljen je u SI. gl. RS broj 107/05-1.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Opći uvjeti za snabdijevanje prirodnim plinom

64/10-11.

Pravila rada transportne mreže prirodnog plana u Republici Srpskoj

64/10-17.

Pravilnik o izvještavanju

70/10-21. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvještavanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 17/07), kao i odredbe čl. 74. i 75. Tarifne metodologije za plin, koji se odnose na propisivanje obrazaca koji se dostavljanju uz zahtjev za odobrenje tarifnih stavova, osim za slučaj iz člana 26. ovog pravilnika.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (hrvatski jezik)

49/10-4. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 4. do 22. Pravilnika o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/09).

Pravilnik o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (srpski jezik)

49/10-7. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 4. do 22. Pravilnika o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/09).

Pravilnik o uslovima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (bosanski jezik)

49/10-11. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 4. do 22. Pravilnika o certifikaciji građevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugrađuju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/09).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za rad pilane

71/10-34.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o definisanju građevina i zahvata za koje preduvjete za odobravanje planirane promjene u prostoru utvrđuje Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

6/10-709.

Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje stručne ocjcnc u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti

7/10-763.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za obavljanje građenja

8/10-829.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu Općine Centar Sarajevo

8/10-2.

Program uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2010. godinu

13/10-7.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu vršenja revizije projektne dokumentacije

19/10-745.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

45/10-24. Osnovni tekst Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 2/06-59, 72/07-7374.

Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

45/10-24. Osnovni tekst Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 2/06-72, 72/07-7374.

Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

45/10-25. Osnovni tekst Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 2/06-59, 72/07-7374.

Pravilnik o energetskom certificiranju objekata (srpski jezik)

50/10-4.

Pravilnik o energetskom certificiranju objekata (bosanski jezik)

50/10-10.

Pravilnik o energetskom certificiranju objekata (hrvatski jezik)

50/10-17.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Izmjene prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (2009-2029.)

5/10-389.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode

11/10-8. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/02).

Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i načinu pokretanja nove stambene izgradnje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom na području Kantona Sarajevo

14/10-2.

Izmjene i dopune Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2010. godinu

1 5/10-3.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o nacionalnim parkovima

75/10-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o nacionalnim parkovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 21/96 i 74/05), osim odredbe člana 19. koja prestaje važiti donošenjem posebnih zakona iz člana 27. stav 2. ovog zakona.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju područja planine "Vranića" područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH (bosanski jezik)

48/10-6.

Odluka o utvrđivanju područja planine "Vranića" područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH (hrvatski jezik)

48/10-8.

Odluka o utvrđivanju područja planine "Vranića" područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH (srpski jezik)

48/10-10.

BOSNA I HERCEGOVINA- Službeni glasnik

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti

65/10-29.

Pravilnik o uslovima za promet i korištenja izvora jonizirajučeg zračenja

66/10-134.

Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajučeg zračenja

66/10-238.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o edukaciji, programu obuke, stručnom ispitu i certifikaciji stručnjaka za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole (bosanski jezik)

39/10-21.

Pravilnik o edukaciji, programu obuke, stručnom ispitu i certifikaciji stručnjaka za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole (hrvatski jezik)

39/10-24.

Pravilnik o edukaciji, programu obuke, stručnom ispitu i certifikaciji stručnjaka za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okolinu u postupku izdavanja okolinske dozvole (srpski jezik)

39/10-26.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)

43/10-49.

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdane dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (srpski jezik)

43/10-49.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (bosanski jezik)

43/10-49.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imnaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša

9/10-14. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1 7/06).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za postojeća postrojenja

64/10-8. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti životne sredine (SI. gl. RS broj 24/06 i 70/08)

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za postojeća postrojenja

64/10-10. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti životne sredine (SI. gl. RS broj 24/06 i 70/08).