PRIVREDNE I USLUŽNE DJELATNOSTI

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 74/89-1809.

Zakon o sjemenu

21/77-633, 12/87-373, 27/91-901.

Zakon o sadnom materijalu

21/77-639, 27/91-901.

Zakon o duhanu

19/77-454, 12/87-372, 27/91-900, 4/93-62, 13/94-189.

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina

21/77-656, 39/84-1159, 12/87-372, 4/92-94.

Zakon o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 38/80-1245, 82/90-2289.

Odluka o kriterijima za dodjelu zemljišta i poljoprivrednih gazdinstava u svrhu poljoprivredne obrade

6/94-80.

Pravilnik o osposobljavanju zemljoradnika - radnika za rukovanje poljoprivrednim mašinama kojima se vrše usluge

9/87-275.

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja registra proizvođača i dorađivača sjemena

22/79-821.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za vršenje stručne kontrole nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena i o obrascu uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva

39/82-1426.

Pravilnik o načinu dostavljanja izvještaja o pojavi i preduzetim mjerama na sprečavanju i suzbijanju biljnih bolesti i štetočina

17/78-669, 19/78-766 (ispr.).

Pravilnik o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva

23/78-878.

Pravilnik o sadržaju i podacima zahtjeva za priznavanje novostvorene sorte odnosno odobrenje uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednoga i šumskog bilja te nazivu sorte

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 56/89-1398.

Pravilnik o sadržaju i podacima zahtjeva za zaštitu sorti poljoprivrednoga i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 56/89-1400.

Pravilnici o jedinstvenoj metodi za ispitivanje na pokusnom polju i u laboratoriju te o jedinstvenoj metodi za obradu rezultata ispitivanja dobivenih na pokusnom polju i u laboratoriju:

sorti odoljena i anđelike SI. SFRJ 14/89-335. sorti bosiljka, čubra i mažurana SI. SFRJ, 14/89-33.

sorti miloduha, timijana, metvice, matičnjaka, pčelinje metvice SI. SFRJ, 14/89-341. sorti kamilice SI. SFRJ, 14/89-334.

sorti komorača, bijele gorušice, korijandra, anisa i kima SI. SFRJ, 14/89-347.

sorti četinjača i listača - vrsta grmlja, polugrmlja, puzavica, lijana i povijuša SI. SFRJ, 14/89-350.

sorti cvijeća - lončanica SI. SFRJ, 23/89-645.

sorti jednogodišnjega i dvogodišnjeg (sezonskog cvijeća) SI. SFRJ, 23/89-648. sorti višegodišnjeg cvijeća (trajnica) SI. SFRJ, 23/89-651.


sorti lukovičastoga, gomoljastoga i rizomskog cvijeća SI. SFRJ, 23/89-654. sorti rezanog cvijeća SI. SFRJ, 23/89-657. sorti ruža i podloga SI. SFRJ, 23/89-660.

Pravilnik o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednoga i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/86-1542, 3/87-98 (ispr.).

Pravilnik o načinu uništavanja bilja za koje su naređene mjere uništavanja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/78-78.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati karantenski objekti za provjeru zdravstvenog stanja bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/77-1897.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skladišta i druge prostorije za smještaj bilja te poduzeća koja se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije prostorija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/91-581.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća odnosno druge pravne osobe čija je djelatnost promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/91-597.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća odnosno druge pravne osobe čija je djelatnost proizvodnja sredstava za zaštitu bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/91-598.

Pravilnik o načinu dostave izvještaja i podataka o pojavi i poduzetim mjerama za sprečavanje širenja i suzbijanja biljnih bolesti i štetočina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 61/77-2112.

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja u prometu preko državne granice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/91-903.

Pravilnik o načinu izdavanja dozvola za stavljanje u unutrašnji promet sredstva za zaštitu bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/91-575.

Pravilnik o uvjetima uz koje preduzeća odnosno druge pravne osobe mogu obavljati biološka predispitivanja i ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 36/91-599.

Pravilnik o kvaliteti sjemena poljoprivrednog bilja (u F BiH donesen Pravilnik)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 47/87-1153, 60/87-1453, 55/88-1481, 81/89-2005.

Pravilnik o normama kakvoće, pakiranju, plombiranju i deklariranju sadnog materijala po­ljoprivrednog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/75-1237, 26/79-824 (u F BiH donesen pravilnik).

Pravilnik o normama kakvoće, pakiranju, plombiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/75-1486. Cl. 13. Pravilnika... 52/86-1542 (u F BiH donesen pravilnik).

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskim pregledima koje vrše poljoprivredni inspektori

22/81-804.

Uputstvo o objavi podataka, pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih biljnih bolesti i štetočina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/91-644.


Naredba o uvjetima za stavljanje u promet plodova drveta pitomoga kestena zaraženih rakom kestenove kore

2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/67-533, 22/67-665 (ispr ). Vidi: toč. 1. Naredbe... 40/77-1596.

Naredba o dozvoljenim mješavinama raznih sorti i vrsta poljoprivrednog sjemena koje se mogu stavljati u promet

22/79-822.

Popis priznatih novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja u SFRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/87-145, 77/87-1829, 77/87-1834 (ispr.), 37/88-1047, 61/88-1047, 61-88-1574, 16/89-434, 17/89-452, 57/89-1450, 20/90-836, 55/90-1786, 20/91-339.

Popisi stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u SFRJ Jugoslaviji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/87-171, 77/87-1826, 77/87-1834 (ispr.), 37/88-1044, 61/88-1574, 16/89-434, 17/89-457, 57/89-1452, 20/90-840, 55/90-1788, 20/91-336.

Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u SFR Jugoslaviji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/89-17.

Popis novostvorenih sorti sjemena i sadnoga materijala poljoprivrednog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 21/76-532, 51/76-1478, 20/78-726, 14/79-523, 6/80-215, 11/80-336 (ispr.), 6/81-209.

Liste karantenskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetnika

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/90-998, 46/91-720.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o mineralnim đubrivima

46/04-4681.

Zakon o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine

46/04-4691.

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine

3/05-124.

Zakon o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

50/08-19.

Zakon o genetički modifikovanim organizmima

23/09-12.

Odluka o uspostavi Poljoprivrednog tržišnog informacionog servisa Bosne i Hercegovine

68/09-3.

Odluka o osnivanju Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

23/04-2103.

Odluka o osnivanju Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

23/04-2103.

Odluka o harmoniziranim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmoniziranim registrima klijenata u BiH

85/07-10163.


Odluka o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih supstanci i fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže supstance čiji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjen

47/09-5.

Pravilnik o postupku sa zalihama sredstava za zaštitu bilja čiji su promet i upotreba zabranjeni

58/09-23.

Pravilnik o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i reguliranih objekata

69/09-160. Početkom primjene ovog Pravilnika, prestaju važiti svi propisi entiteta i Brčko Distrikta koji se odnose na liste štetnih organizama, bilja i biljnih proizvoda i reguliranih objekata

a) Republika Srpska

  1.  Naredba o zabrani uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja i određivanju karantenskog nadzora nad pojedinim vrstama koje se uvoze radi gajenja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/98),
  2.  Liste karantenskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/98).

b) Federacija Bosne i Hercegovine

  1.  Naredba o zabrani uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja i određivanju karantenskog nadzora nad pojedinim vrstama koje se uvoze radi gajenja ("Službeni list SFRJ", broj 59/91);
  2.  Naredba o zabrani i ograničenju uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja radi sprečavanja unošenja bakterijske plamenjače jabuke i kruške - Ervvinia amylovora (Burill) Winslow et al. ("Službeni list SFRJ", broj 40/91);
  3.  Liste karantenskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina ("Službeni list SFRJ", broj 28/90 i 46/91), preuzeti Uredbom sa zakonskom snagom ("Službeni list RBiFt", broj 2/92 i 13/94);
  4.  Dopune liste karantenskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina ("Službene novine Federacije Bosne i Ftercegovine", broj 33/02 i 47/08).

Pravilnik o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i kontrole krompirove cistolike nematode (Clobodera rostochiensis VVoll.) i (Globodera pallida Stone) u Bosni i Hercegovini

78/09-8.

Pravilnik o mjerama za sprečavanje unošenja i širenja Synchytrum endobioticum (Schib) Pere uzročnika bolesti raka krompira u Bosnu i Hercegovinu

78/09-13.

Pravilnik o provođenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprečavanju unošenja, širenja i kontrole smeđe truleži krompira i bakterijskog uvenuća na krompiru i paradajzu prouzrokovanih bakterijom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

90/09-620.

Pravilnik o provođenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprečavanju unošenja, širenja i kontrole prstenaste truleži gomolja krompira koju uzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Daviš et al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Daviš et al.

90/09-822.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o poljoprivredi (bosanski jezik)

88/07-8941.

Zakon o poljoprivredi (hrvatski jezik)

88/07-8953.

Zakon o poljoprivredi (srpski jezik)

88/07-8964.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (srpski jezik)

52/09-1. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine F BiH", broj 2/98-99).

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (bosanski jezik)

52/09-21. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine F BiH", broj 2/98-105).

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (hrvatski jezik)

52/09-40. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine F BiH", broj 2/98-99).

Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (bosanski jezik)

31/00-989.

Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (hrvatski jezik)

31/00-996.

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)

55/01-1209.

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)

55/01-1216.

Zakon o duvanu (hrvatski jezik)

45/02-2007, 42/04-1879.

Zakon o duhanu (bosanski jezik)

45/02-2011, 42/04-1881.

Zakon o duvanu (srpski jezik)

45/02, 42/04-1880.

Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (srpski jezik)

28/04-1029.

Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

28/04-1032.

Zakon o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

28/04-1035.

Odluka o privremenom preuzimanju prava osnivača Zavoda za agropedologiju Sarajevo (bosanski jezik)

21/03-924.

Odluka o privremenom preuzimanju prava osnivača Zavoda za agropedologiju Sarajevo (hrvatski jezik)

21/03-924.

Odluka o osnivanju Fondacije za razvoj i podsticanje poljoprivredne proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35/00-1174, izmjene i dopune 42/00-1447.

Odluka o osnivanju Fondacije za razvoj i poticaj poljoprivredne proizvodnje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

35/001178, izmjene i dopune 42/00-1447.

Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (hrvatski jezik)

51/09-7.

Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (srpski jezik)

51/09-7.


Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste - Ambrosia Artemisiifolia L. (Ambrozija) (bosanski jezik)

51/09-8.

Pravilnik o registru novostvorenih domaćih sorti i evidenciji stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (hrvatski jezik)

38/01-802.

Pravilnik o registru novostvorenih domaćih sorti i evidenciji stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja (bosanski jezik)

38/01-802.

Pravilnik o sadržaju, načinu i uslovima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (bosanski jezik)

5/03-296.

Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (hrvatski jezik)

5/03-296.

Pravilnik o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsenkcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije

42/01-884, 22/04-803.

Pravilnik o sadržini i podacima zahtjeva za priznavanje novostvorene domaće sorte, odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog i šumskog bilja i nazivu sorte (bosanski jezik)

25/02-1079.

Pravilnik o sadržini i podacima zahtjeva za priznavanje novostvorene domaće sorte, odobravanja uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog i šumskog bilja i nazivu sorte (hrvatski jezik)

25/02-1082.

Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)

49/03-2580, 12/04-304.

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu, pakovanju i deklarisanju sjemena poljoprivrednog bilja (srpski jezik)

49/03-2604, 12/04-322.

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu, pakovanju i deklarisanju sjemena poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)

49/03-2627, 12/04-342.

Pravilnik o osnovnim zahtjevima, o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranja, deklariranja i uslovima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)

51/03-2677, 58/03-3003.

Pravilnik o temeljnim zahtjevima, o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)

51/03-2700, 58/03-3003.

Pravilnik o osnovnim zahtjevima, o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranja, deklarisanja i uslovima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja (srpski jezik)

51/03-2723, 58/03-3003.

Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklarisanja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja (srpski jezik)

25/04-924.


Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklarisanja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)

25/04-925.

Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklariranja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)

25/04-926.

Pravilnik o visini naknade troškova za utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednog sjemena (srpski jezik)

25/04-927.

Pravilnik o visini naknade troškova za utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednog sjemena (bosanski jezik)

25/04-928.

Pravilnik o visini naknade troškova za utvrđivanje kakvoče poljoprivrednog sjemena (hrvatski jezik)

25/04-928.

Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (srpski jezik)

25/04-929.

Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (bosanski jezik)

25/04-942.

Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (hrvatski jezik)

25/04-955.

Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)

14/04-387.

Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)

14/04-404.

Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (srpski jezik)

14/04-421.

Pravilnik o načinu i metodologiji provođenja stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena (hrvatski jezik)

81/06-8730.

Pravilnik o načinu i metodologiji provođenja stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena (srpski jezik)

81/06-8737.

Pravilnik o načinu i metodologiji provođenja stručnog pregleda nad proizvodnjom sjemena (bosanski jezik)

81/06-8744.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije i porijeklu sjemena (bosanski jezik)

16/07-1515.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije i podrijetlu sjemena (hrvatski jezik)

16/07-1518.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja uvjerenja o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije i porijeklu sjemena (srpski jezik)

16/07-1520.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi

31/07-2, 51/07-2, 65/07, 97a/07-9893, 99/07-5, 106/07-10.


Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe (srpski jezik)

8/08-61.

Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe (bosanski jezik)

8/08-63.

Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog podrijetla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe (hrvatski jezik)

8/08-65.

Pravilnik o izgledu i sadržaju iskaznice porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (srpski jezik)

10/09-19.

Pravilnik o izgledu i sadržaju iskaznice porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (bosanski jezik)

10/09-22.

Pravilnik o izgledu i sadržaju iskaznice porodičnog poljoprivrednog gospodarstva (hrvatski jezik)

10/09-24.

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu (hrvatski jezik)

72/09-28. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Naputak o načinu vođenja evidencija i o obrascu o poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namjenu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98), Naputak o obrascu i načinu vođenja evidencije o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98), Naputak o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljorivrednom zemljištu koje pravne osobe koriste ili njima upravljaju, odnosno kojim raspolažu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98).

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu (srpski jezik)

72/09-36. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Uputstvo o načinu vođenja evidencija i o obrascu o poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namjenu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98), Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98), Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljorivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili njima upravljaju, odnosno kojim raspolažu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98).

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu (bosanski jezik)

72/09-43. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Uputstvo o načinu vođenja evidencija i o obrascu o poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namjenu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98), Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98), Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljorivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili njima upravljaju, odnosno kojim raspolažu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/98).

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (hrvatski jezik)

78/09-62.

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (srpski jezik)

78/09-66.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (bosanski jezik)

78/09-69.


Naputak o postupku, radnjama i uvjetima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta (hrvatski jezik)

72/09-50.

Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta (srpski jezik)

72/09-52.

Uputstvo o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta (bosanski jezik)

72/09-54.

Uputstvo o obaveznoj Jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije (srpski jezik)

73/09-75.

Uputstvo o obaveznoj Jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije (bosanski jezik)

73/09-82.

Naputak o obveznoj Jedinstvenoj metodologiji za izradu projekata rekultivacije (hrvatski jezik)

73/09-88.

Naputak o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije (hrvatski jezik)

78/09-43. Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje primjena Naputka o stručnim mjerilima za razvrstavanje zemljišta u kategorije ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/98).

Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije (srpski jezik)

78/09-49. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva o stručnim mjerilima za razvrstavanje zemljišta u kategorije ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/98).

Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednog zemljišta u bonitetne kategorije (bosanski jezik)

78/09-56. Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena Uputstva o stručnim mjerilima za razvrstavanje zemljišta u kategorije ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/98).

Uputstvo za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

20/09-1, 37/09-22, 51/09-50, 54/09-12, 58/09-66, 68/09-2.

Naputak za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

20/09-131, 37/09-20, 51/09-50, 54/09-5, 58/09-65, 68/09-4.

Uputstvo za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (srpski jezik)

20/09-260, 37/09-18, 51/09-50, 54/09-9, 58/09-65, 68/09-6.

Uputstvo u postupku izdavanja rješenja koim se odobrava uvoz sjemenja i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja

14/97-251.

Uputstvo o načinu vođenja katastra pašnjaka (bosanski jezik)

45/00-1506.

Uputstvo o načinu vođenja katastra pašnjaka (hrvatski jezik)

45/00-1508.

Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta (bosanski jezik)

47/98-2031.

Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta (hrvatski jezik)

47/98-2032.

Uputstvo o stručnim mjerilima za razvrstavanje zemljišta u kategorije (bosanski jezik)

49/98-2236.


Uputstvo o stručnim mjerilima za razvrstavanje zemljišta u kategorije (hrvatski jezik)

49/98-223 7.

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja kukuruzne zlatice (bosanski jezik)

33/02-1379.

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja kukuruzne zlatice (hrvatski jezik)

33/02-1380.

Naredba o organiziranju stručnog pregleda bilja glede utvrđivanja proširenosti duhanovog štitastog moljca - Bemisia tabaci (Gennadius) (hrvatski jezik)

58/08-14.

Naredba o organizovanju stručnog pregleda bilja radi utvrđivanja proširenosti duhanovog štitastog moljca - Bemisia tabaci (Gennadius) (srpski jezik)

58/08-15.

Naredba o organizovanju stručnog pregleda bilja radi utvrđivanja proširenosti duhanovog štitastog moljca - Bemisia tabaci (Gennadius) (bosanski jezik)

58/08-15.

Naredba o proglašenju područja zaraženih karantinskom štetočinjom bilja Bemisia tabaci (Gennadius) u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

51/09-50.

Naredba o proglašavanju područja zaraženih karantinskom štetočinom bilja Bemisia tabaci (Gennadius) u Federaciji BiH (srpski jezik)

51/09-51.

Naredba o proglašavanju područja zaraženih karantinskom štetočinom bilja Bemisia tabaci (Gennadius) u Federaciji BiH (bosanski jezik)

51/09-51.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti povrćarskih mahunarki u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7729.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti povrtlarskog mahunastog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7734.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti povrtlarskog mahunastog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7739.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti korjenastog povrc'a u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7744.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti korjenastog povrc'a u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7749.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti korjenastog povrc'a u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7754.


Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti kupusnjača u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7759.

jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti kupusnjača u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7764.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti kupusnjača u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7769.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti rajčice, paprike i patlidžana u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7774.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti paradajza, paprike i plavog patlidžana u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7779.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti paradajza, paprike i patlidžana u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7784.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozime i jare raži (Secale cereale L.) i ozimog i jarog triticale (Sin. X Tririco secale VVittm.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7789.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozime i jare raži (Secale cereale L.) i ozimog i jarog triticale (Sin. X Tririco secale VVittm.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7794.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozime i jare raži (Secale cereale L.) i ozimog i jarog triticale (Sin. X Tririco secale VVittm.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7799.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozime i jare zobi (Avena sativa L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7804.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozime i jare zobi (Avena sativa L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7808.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozime i jare zobi (Avena sativa L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7812.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozimog i jarog ječma (Hordeum vulgare L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7816.


Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozimog i jarog ječma (Hordeum vulgare L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7821.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti ozimog i jarog ječma (Hordeum vulgare L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7826.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti krumpira (Solanum tuberosu L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7831.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti krompira (Solanum tuberosu L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7833.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti krompira (Solanum tuberosu L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7835.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti lukovičastog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7837.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti lukovičastog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7842.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti lukovičastog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7847.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti povrtlarskog lisnatog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7852.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti povrtlarskog lisnatog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7856.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti povrtlarskog lisnatog bilja u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7861.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti/hibrida suncokreta (Helianthus annuus L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti/hibrida (hrvatski jezik)

72/06-7865.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti/hibrida suncokreta (Helianthus annuus L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti/hibrida (srpski jezik)

72/06-7870.


Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti/hibrida suncokreta (Helianthus annuus L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti/hibrida (bosanski jezik)

72/06-7875.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih hibrida kukuruza (Zea mays L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih hibrida kukuruza (hrvatski jezik)

72/06-7880.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih hibrida kukuruza (Zea mays L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih hibrida kukuruza (srpski jezik)

72/06-7885.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih hibrida kukuruza (Zea mays L.) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih hibrida kukuruza (bosanski jezik)

72/06-7890.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti i hibrida ozime uljane repice (Brasica napus L. Em. Metzg. Var. napus) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti, odnosno hibrida (hrvatski jezik)

72/06-7895.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti i hibrida ozime uljane repice (Brasica napus L. Em. Metzg. Var. napus) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti, odnosno hibrida (srpski jezik)

72/06-7900.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti i hibrida ozime uljane repice (Brasica napus L. Em. Metzg. Var. napus) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti, odnosno hibrida (bosanski jezik)

72/06-7905.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti pšenice (Tr. Aestivum ssp. Vulgare i Tr. Durum) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7910.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti pšenice (Tr. Aestivum ssp. Vulgare i Tr. Durum) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7916.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti pšenice (Tr. Aestivum ssp. Vulgare i Tr. Durum) u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7922.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti vriježastog povrća u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (hrvatski jezik)

72/06-7928.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti vriježastog povrća u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (srpski jezik)

72/06-7933.

Jedinstvena metodika o načinu ispitivanja novostvorenih i stranih sorti vriježastog povrća u cilju priznavanja novostvorenih, odnosno odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti (bosanski jezik)

72/06-7938.


Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji BiH (srpski jezik)

67/06-7341.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji BiH (bosanski jezik)

67/06-7342.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

67/06-7343.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koja je dato odobrenje za stavljanje u unutarnji promet u 2006. godini (bosanski jezik)

31/07-2898.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koja je dato odobrenje za stavljanje u unutarnji promet u 2006. godini (hrvatski jezik)

31/07-2910.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koja je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u 2006. godini (srpski jezik)

31/07-2923.

Spisak sredstava za zaštitu bilja kojima je izdano odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u 1998. godini

49/98-2228.

Spisak domaćih i odomaćenih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine

8/99-202.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine

8/99-202.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosane i Hercegovine (hrvatski jezik)

14/00-435.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

14/00-435.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

26/00-831.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

26/00-831.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38/00-1260.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

38/00-1261.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za čije je stavljanje u promet dato odobrenje u 2000. godini

53/00-1926.


Spisak sredstava za zaštitu bilja čije je stavljanje u unutrašnji promet odobreno u 2001. godini

1/02-17.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/02-1076.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/02-1077.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/02-1078.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/02-1078.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37/02-1577.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

37/02-1578.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u 2003. g.

4/04-35.

Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

34/09-60.

Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/09-66.

Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/09-71.

Spisak gotovih lijekova za koje je dato i obnovljeno odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH (dodatak od 30.9.2003. do 31.12.2003. godine)

5/04-48.

Dopuna Liste karantenskih ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina (bosanski jezik)

33/02-1391, 47/08-26.

Dopuna Liste karantenskih ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina (hrvatski jezik)

33/02-1391, 47/08-27.

Dopuna Liste karantinskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina (srpski jezik)

33/02-1391, 47/08-26.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za uvoz i stavljanje u unutrašnji promet u 2002. godini

1/03-27.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine(bosanski jezik)

9/03-386.


Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik)

9/03-387.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

30/03-1403.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja koje je dopušteno za uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

30/03-1404.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

30/03-1405.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

30/03-1406.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

30/03-1406.

Spisak stranih sorti i poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

65/03-3197.

Spisak stranih sorti i poljoprivrednog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

65/03-3197.

Upisnik stranih sorti i poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

65/03-3198.

Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/04-1632.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

39/04-1633.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/04-1634.

Upisnik sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutarnji promet u 2004. godini (hrvatski jezik)

9/05-429.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u 2004. godini (srpski jezik)

9/05-436.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u

2004. godini (bosanski jezik)

9/05-445.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

62/05-5300.


Upisnik stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

62/05-5301.

Spisak stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

62/05-5302.

Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

48/08-49.

Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

48/08-50.

Popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

48/08-52.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u

2005. godini

5/06-406.

Popis domaćih sorti poljoprivrednog bilja i popis stranih sorti poljoprivrednog bilja za koje je dopušteno uvođenje u proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine

9/07-608.

Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine

9/07-612.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutarnji promet u 2006. godini (bosanski jezik)

31/07-2898.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutarnji promet u 2006. godini (hrvatski jezik)

31/07-2910.

Spisak sredstava za zaštitu bilja za koje je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u

  1. godini (srpski jezik)

31/07-2923.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Unsko-sanskog kantona

5/97-160.

Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1/08-1.

Zakon o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu

7/08-365.

Odluka o pristupanju dodjele koncesije na poljoprivredno zemljište

15/04-701.

Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2009. godinu

7/09-330, 18/09-730.


Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2009. godinu

7/09-336, 19/09-802.

Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili kojim upravljaju, odnosno kojim raspolažu

12/98-322.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije i o obrascu o poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namjenu korištenja

12/98-323.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Županije Posavske

2/00-56.

Rješenje o visini naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

5/99-401.

Odluka o praćenju pojave, širenju i suzbijanju zlatice kukuruza

6/01-166.

Odluka o vrsti, temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i kriterijima za trošenje sredstava za vodoprivredu i šumarstvo iz Proračuna Županije Posavske za 2009. godinu

5/09-343, 8/09-761

Naputak o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i načinu trošenja sredstava za vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini

5/09-404, 9/09-802.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

11/00-521, 4/04-230.

Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

5/07-357, 12/07-1081.

Deklaracija o zaštiti domaćih poljoprivrednih proizvoda

5/08-240.

Strategija Razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009-2013. godine

3/09-153.

Odluka o utvrđivanju kriterija i uslova za subvencioniranje kamata na kredite za otkup poljoprivrednih proizvoda

5/07-382.

Odluka o obrazovanju poljoprivrednog zavoda

1/95-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

2/08-92, 12/09-1222.

Odluka o općim uslovima i kriterijima za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, broj: 02/1 -24-147/08 od 11. 12. 2008. godine

13/08-1434, 16/09-1811.


Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

12/09-1222.

Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2009. godinu

7/09-702, 8/09-798, 12/09-1222.

Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

5/05-181

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Deklaracija o zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje

2/08-46.

Odluka o poticanju poljoprivrednih proizvodnji

7/06-406.

Odluka o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (bosanski jezik)

10/06-622, 4/08-112.

Uputstvo o korišćenju sredstava za uređenje zemljišta prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

10/09-699.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

13/09-1180.

Odluka o uslovima i načinu kreditiranja individualnih poljoprivrednih gazdinstava

11/03-406.

Uredba o obaveznom evidentiranju individualnih proizvođača i pravnih osoba koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i stručnim radom u poljoprivredi

2/05-167.

Program i plan utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Subvencije za poljoprivredu" utvrđenih u Budžetu BPK Goražde za 2008. godinu

6/08-384.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o iznosu i načinu naplate naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (bosanski jezik)

10/99-380.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (hrvatski jezik)

10/99-380.

Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2008. godini (bosanski jezik)

5/08-860, 1/09-175.

Naputak za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2008. godini (hrvatski jezik)

5/08-860, 1/09-175.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

19/01-269.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o poticaju investicijskih programa iz primarne poljoprivredne proizvodnje

16/00-391.

Uredba o utemeljenju Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

8/02-156.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu" utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke sa kriterijima raspodjele sredstava za 2010. i davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji

20/09-1336.

Naputak za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2009. godinu

9/09-898, 18/09-1275.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene novine

Odluka o izradi strategije razvoja poljoprivrede u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (bosanski jezik)

4/01-22.

Odluka o izradi strategije razvoja poljoprivrede u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (hrvatski jezik)

4/01-22.

Odluka o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje u HNK (bosanski jezik)

3/02-56.

Odluka o odobravanju izdvajanja novčanih sredstava radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje uHNŽ

3/02-56.

Odluka o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede HNK za period 2004-2010. godine (bosanski jezik)

6/05-83.

Odluka o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede HNŽ za razdoblje 2004-2010. godine (hrvatski jezik)

6/05-83.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo

9/08-1.

Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

12/99-473.

Uredba o obaveznom evidentiranju individualnih poljoprivrednih proizvođača i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i stručnim radom u poljoprivredi

9/02-442.

Odluka o iznosima novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo za 2009. godinu

15/09-2.


HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

10/98.

Odluka o izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Hercegbosanskoj županiji

3/00-49.

Odluka o izradi Programa razvoja poljoprivrede u Hercegbosanskoj županiji

6/04-1 69.

Odluka o davanju suglasnosti na Program korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Glamoč

5/09-163.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad

6/09-176.

Pravilnik o službenoj iskaznici poljoprivrednog inspektora

1 5/98-672.

Naputak o obrazcu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravne osobe koriste ili kojim raspolažu

12/98-531.

Naputak o obrazcu i načinu vođenja evidencije o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu

12/98-532.

Naputak o načinu vođenja evidencije i o obrazcu o poljoprivrednom zemljištu koje je promijenilo namjenu korištenja

12/978-533.

Naputak o načinu vođenja katastra pašnjaka

6/02-157.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Brčko Distrikta BiH

32/04-1367, 20/06-432.

Zakon o duhanu

35/05-1208.

Zakon o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji

11/06-236.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

3/00-38.

Odluka o usvajanju Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

8/03-510.

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za podsticaje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

9/03-578, 20/04-804, 3/05-86.

Odluka o osnivanju Garantnog fonda za ruralne kredite Brčko Distrikta BiH

37/04-1658.

Odluka o prestanku primanja zahtjeva za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji

2/06-65.


Pravilnik o postupku izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko Distrikta BiH

32/06-758.

Pravilnik o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada

32/06-760.

Pravilnik o korištenju, tehničkom održavanju i upotrebi motornih vozila i radnih mašina u vlasništvu Brčko Distrikta BiH

32/06-761.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

93/06-10, 86/07-10.

Zakon o poljoprivredi

70/06-15, 20/07-14, 86/07-11, 71/09-16.

Zakon o zaštiti zdravlja bilja u Republici Srpskoj

25/09-16.

Zakon o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela

43/02-1. Ispravka 44/02-27, 106/09-24.

Zakon o poljoprivrednoj inspekciji

10/97-324.

Zakon o đubrivima i oplemenjivačima zemljišta

35/04-1.

Zakon o organskoj proizvodnji hrane

75/04-7, 71/09-17.

Zakon o genetički modificiranim organizmima

103/08-4.

Zakon o hemikalijama

25/09-1.

Zakon o biocidima

37/09-1.

Zakon o sadnom materijalu

37/09-11. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o semenu i sadnom materijalu objavljen je u SI. gl. RS broj 13/97-393.

Zakon o sjemenu poljoprivrednog bilja

37/09-18. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o semenu i sadnom materijalu objavljen je u SI. gl. RS broj 13/97-393.

Uredba o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

11/07-1. Uredba o izmjenama 91/07-8.

Odluka o usvajanju strategije za politiku duvana u Republici Srpskoj

19/04-1.

Odluka o osnivanju Poljoprivredne stručne službe Republike Srpske

36/02-9, 49/02-18.

Spisak pesticida

31/02-17.


Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumevanju, između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Bosne i Hercegovine i Komisije Evropske zajednice

26/98-696.

Odluka o formiranju "Fond partnera" za razvoj poljoprivrede i povećanja proizvodnje hrane u Republici Srpskoj

2/98-11.

Odluka o osnivanju jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata

45/01-937.

Odluka o osnivanju "Pilot poljoprivredne savetodavne službe" Republike Srpske

33/00-763.

Odluka o statusu i načinu rada Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi

100/04-3.

Odluka o odobrenju regresa radi nabavke repromaterijala za jesenju sjetvu

92/05-6.

Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime troškova za provođenje registracije poljoprivrednih gazdinstava

26/09-1.

Pravilnik o načinu uspostavljanja i upravljanja informativnim sistemom za zaštitu prirode i sistemu praćenja

85/05-3.

Pravilnik o kvalitetnim grupama duvanskih prerađevina i žestokih alkoholnih pića

20/99-484.

Pravilnik o načinu dostavljanja izveštaja i podataka o pojavi i preduzetim merama sprečavanja, širenja i suzbijanja biljnih bolesti i štetočina

5/98-49.

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja u prometu preko granice Republike Srpske

6/98-53.

Pravilnik o metodologiji i dokumentaciji za ispitivanje pesticida

6/98-59.

Pravilnik o načinu uništavanja bilja za koje su naređene mere uništenja

3/98-38.

Pravilnik o sadržaju deklaracije i uputstva pesticida pre stavljanja u promet

3/98-38.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati karantinski objekti za proveru zdravstvenog stanja bilja

4/98-42.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća, odnosno druga pravna lica čija je delatnost proizvodnja sredstava za zaštitu bilja

4/98-43.

Pravilnik o uslovima pod kojima preduzeća, odnosno druga pravna lica mogu vršiti biološka predispitivanja i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja

4/98-44.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati skladišta i druge prostorije za smeštaj bilja i preduzeća koja se bave poslovima dezinfekcije i dezinsekcije bilja i deratizacije prostorija

4/98-45.


Pravilnik o obaveznom zdravstvenom pregledu useva i objekata, semena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja

9/98-136.

Pravilnik o kontroli proizvodnje semena poljoprivrednog bilja

28/98-765.

Pravilnik o normama kvaliteta, pakovanju, plombiranju i deklarisanju sadnog materijala poljoprivrednog bilja

30/98-812.

Pravilnik o kontroli proizvodnje sadnog materijala poljoprivrednog bilja

30/98-814.

Pravilnik o uslovima za proizvodnu liniju, promet, uvoz i uzrokovanje pesticida i đubriva

48/01-984.

Pravilnik o kontroli semena poljoprivrednog bilja

30/98-817.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdatim i produženim uvjerenjima o zdravstvenom stanju životinja, o njihovom prenosu, kao i o obrascu za vođenje ove evidencije

65/03-6.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

21/09-4, 64/09-6, 96/09-29.

Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za postavljanje ogleda i za podršku poljoprivrednim manifestacijama

101/08-18.

Pravilnik o utrošku novčanih sredstava za postavljanje ogleda u Agenciji za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi

98/09-15.

Pravilnik o načinu vođenja registara zatvorenih sistema za ograničenu upotrebu i ovlaštenih laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama

72/09-15.

Pravilnik o klasifikaciji, standardima, sigurnosnim mjerama i uvjetima za određeni stepen rizika objekata za ograničenu upotrebu genetički modificiranih organizama

74/09-21.

Pravilnik o eleboratu o procjeni rizika za ograničenu upotrebu genetički modificiranih organizama u zatvorenim sistemima

73/09-20.

Pravilnik o detaljnom sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva, postupku zaštite povjerljivosti podataka navedenih u zahtjevu i postupku izdavanja odobrenja za ograničenu upotrebu genetički modificiranih organizama u zatvorenim sistemima

93/09-4.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Centralnog registra

93/09-18.

Rešenje o određivanju institucije koja može vršiti analizu plodnosti zemljišta i kvaliteta veštačkih đubriva

47/01-964.

Uputstvo o objavljivanju podataka o pojavi i rasprostranjenosti novootkrivenih karantenskih biljnih bolesti i štetočina

4/98-46.


Uputstvo o primeni sredstava za zaštitu bilja

11/98-273.

Uputstvo o proceduri i načinu utroška prikupljenih sredstava u "Fond Partner"

43/09-33.

Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih če se uvoziti, izvoziti i provoziti pošiljke bilja

14/99-273.

Naredba o zabrani uvoza i prevoza pojedinih vrsta bilja i određivanju karantinskog nadzora nad pojedinim vrstama bilja koje se uvozi radi gajenja

6/98-70.

Naredba o zabrani uvoza preparata, semenskog materijala tretiranog živom kao aktivnom materijom

18/00-405.

Naredba o vrstama sadnog materijala višegodišnjih biljaka iz uvoza koje podliježu praćenju zdravstvenog stanja kod krajnjeg korisnika i o uslovima tog praćenja

6/98-71.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku maslinovog ulja i namirnica koje sadrže maslinovo ulje iz Italije

56/01-1149.

Obrazac Rešenja privremene ili stalne dozvole za stavljanje pesticida u promet

5/98-50.

Uverenje o zdravstvenom stanju pošiljke bilja u unutrašnjem prometu

5/98-50.

Rešenje o određivanju ustanova koje mogu vršiti obavezni zdravstveni pregled useva i objekata, semena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja

5/99-60.

Rešenje o određivanju ustanova koje vrše ispitivanje uzoraka bilja radi utvrđivanja biljnih bolesti i štetočina

5/99-60.

Rešenje o određivanju ustanova za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

5/99-60.

Liste karantinskih i ekonomski štetnih biljnih bolesti i štetočina

6/98-72.

Spisak pesticida

7/00-1 58.

Spisak pesticida

12/00-270.

Spisak pesticida za koje su izdate dozvole za promet na teritoriji Republike Srpske

101/03-4.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o sadnom materijalu

21/77-639, 12/87-374.

Zakon o sjemenu

21/77-633.


Pravilnik o biljkama i dijelovima bilja koji se smatraju sadnim materijalom, o uslovima za utvrđivanje porijekla i o obrascu uvjerenja o sortnoj čistoći i porijeklu sadnog materijala

3/83-115.

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja registra proizvođača sadnog materijala

21/80-941.

Pravilnik o utvrđivanju i podjeli vinogradarskih rejona

24/84-71 7.

Pravilnik o uslovima u pogledu prostorija, uređaja i stručne spreme lica za proizvodnju vina i o obrascu registra proizvođača vina

16/75-386.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave proizvodnjom specijalnih i pjenušavih vina

19/83-572.

Pravilnik o prostorijama, uređajima, opremi i stručnom kadru koje moraju imati proizvođači rakije i organizacije koje vrše punjenje rakije u originalno pakovanje

28/82-1077.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra proizvođača rakije

25/82-991.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o kupljenoj rakiji

25/82-991.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o proizvodnji i prometu voća, grožđa i rakije i o zalihama rakije

31/82-1235.

Pravilnik o zaštiti geografskog porijekla rakije

22/83-661.

Pravilnik o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja (voćaka i vinove loze)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/86-1542, 3/87-98 (ispr.).

Pravilnik o kvaliteti vina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/81-453, 14/89-333.

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja bakterijske plamenjače voćaka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/91-229.

Naredba o zabrani i ograničenju uvoza i prevoza pojedinih vrsta bilja radi sprečavanja unošenja plamenjače jabuke i kruške

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/91-637.

Lista karantenskih i ekoloških štetnih biljnih bolesti i štetočina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/90-998, 46/91-720.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina

25/08-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je dato odobrenje za stavljanje u unutarnji promet u 2007. godini (hrvatski jezik)

13/08-61.


Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u 2007. godini (srpski jezik)

13/08-85.

Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je dato odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet u 2007. godini (bosanski jezik)

13/08-111.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o vinu i rakiji

35/05-1211.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o sadnom materijalu

37/09-11. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o semenu i sadnom materijalu objavljen je u SI. gl. RS broj 13/97-393.

Zakon o vinu i rakiji

71/09-7. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o vinu i rakiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 3/97-52).

BOSNA I HERCEGOVINA -Službeni list

Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/86-1262, 53/91-796.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja

14/78-524, 4/93-62, Zakon 13/94-189.

Zakon o zabrani držanja koza

6/65-48, 16/82-629, 12/87-370, 4/93-64, 13/94-189.

Odluka o utvrđivanju zarazne bolesti zarazni ektim ovaca koje predstavlja opasnost za stočarstvo SR BiH

3/81-78.

Odluka o izdavanju rodovnika za rasne pse

27/94-449.

Odluka o zaštitnim mjerama od kontaminacije dioksinom određenih pošiljaka od peradi i svinja namijenjenih za ljudsku i životinjsku ishranu, a koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu ili provoze preko teritorije Bosne i Hercegovine porijeklom iz Belgije

5/00-53.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja porijeklom iz Slovačke

22/01-269.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja porijeklom iz SR Njemačke

22/01-269.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja porijeklom iz Spanije

22/01-270.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu zarazne bolesti slinavke i šapa

29/01-366.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog porijekla zbog sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongio- formnih encefalopatija

29/01-367.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u BiH transmisivnih spongioformnih encefalopatija

30/01-401. Ova Odluka primjenjuje se na pošiljke porijeklom iz Belgije, Češke, Slovačke, Danske, Francuske, Grčke, Italije, Lihtenštajna, Luksemburga, Holandjje, Njemačke, Portugala, Republike Irske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Švajcarske, Japana i Španjolske. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija objavljena u SI. gl. broj 29/01 -367.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja porijeklom iz SR Njemačke-regija Rheinland-Pfalzi i Niedersachsen

30/01-403.

Odluka o dopuni Odluke o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prijevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih i domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljnih papkara, proizvoda od papkara i životinjske hrane i stelje radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu zarazne bolesti slinavke i šapa

30/01-403.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prijevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživara genetskog materijala i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja

30/01-404.

Odluka o određivanju ovlaštenih laboratorija u Bosni i Hercegovini

68/05-5328, 90/05-7318.

Pravilnik o preventivnim mjerama za sprečavanje pojave i mjerama za utvrđivanje postojanja određenih zaraznih bolesti

20/78-774.

Pravilnik o preduzimanju stalnih mjera protiv mikroorganizama, insekata i glodara

23/78-881.

Pravilnik o načinu i postupku suzbijanja pojedinih zaraznih bolesti životinja

11/79-455.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i obimu dostavljanja izvještaja o sprovođenju zdravstvene zaštite životinja

5/79-216.

Pravilnik o uslovima za rad veterinarskih ispostava, veterinarskih punktova, laboratorija za ispitivanje životnih namirnica animalnog porijekla i veterinarskih apoteka

26/79-955.

Pravilnik o ispitivanju na potomstvo muških priplodnih grla za upotrebu u vještačkom osjeme-njavanju

21/80-940.

Pravilnik o uslovima za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja

18/80-816.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ženska grla za proizvodnju priplodne stoke, o načinu i postupku za njihovo ocjenjivanje i razvrstavanje u klase, o načinu obilježavanja matičnih grla i o uslovima za stavljanje priplodne stoke u unutrašnji promet

28/79-976.


Pravilnici o načinu vođenja evidencije o matičnim kvalitetnim i elitnim priplodnim govedima, ovcama, svinjama i konjima, o podmlatku, proizvodnosti i o plodnosti kao i o obrascima za vođenje tih evidencija

1/84-3, 1/84-11, 1/84-15, 1/84-18.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra proizvođača kvalitetne priplodne stoke i registra proizvođača elitne priplodne stoke

38/89-1239.

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarne kontrole stočne hrane i objekata u kojima se proizvodi stočna hrana te uvjetima kojima moraju udovoljavati laboratoriji koji obavljaju superanalize uzoraka stočne hrane

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/91-1174.

Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porijekla za koje nije potrebno rješenje o veterinarsko-sanitarnim uvjetima kojima pošiljke moraju udovoljavati pri uvozu ili prevozu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/91-1177, 75/91-1253 (ispr.).

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/91-1175.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vrtičavosti pastrva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/91-1176.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloze peradi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-160.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa peradi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-159.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukastl-bolesti peradi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1101.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-158.

Pravilnik o načinu i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/70-124, 32/70-872 (Vidi: čl. 1. Pravilnika... 40/77-1595).

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivne anemije konja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1097.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1098.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1100.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivnogbovinogrinotraheitisa i infektivnoga pustularnog vulvovaginitisa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 63/89-1569.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/89-616, 53/90-1751.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 39/88-1098.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/89-870.


Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-152.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-154.

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/89-1685.

Pravilnik o obrascu svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1095.

Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porijekla te o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i oprema za sabiranje, neškodljivo uklanjanje i utvrđivanje uzroka uginuča, a prijevozna sredstva za transport životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porijekla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/89-1304.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolovozi i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-155.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za smještaj životinja i skladišta za smještaj proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla na graničnim prijelazima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-156.

Pravilnik o načinu utovara i istovara pošiljaka životinja, sirovina i otpadaka o prometu, o uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo, i o obrascu...

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 69/90-2037.

Pravilnik o uvjetima i trajanju karantene za uvezene životinje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-157.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/88-625.

Pravilnik o načinu dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/89-618.

Pravilnik o laboratorijskim testovima, metodama i uvjetima za veterinarske organizacije koje provjeravaju rezultate dijagnostike zaraznih bolesti životinja i....

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 37/88-1034.

Pravilnik o dostavi izvještaja o provedbi Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti... i propisa donesenih na temelju tog zakona te izvještaja s podacima o pojavi zaraznih bolesti i mjerama poduzetim za njihovo sprečavanje i suzbijanje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/83-254 (Vidi: čl. 64. st. 3. Zakona... SI. SFRJ, 43/86-1262).

Pravilnik o propisivanju i izdavanju lijekova koji se upotrebljavaju u veterini

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1089.

Pravilnik o bližnim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje stavljaju lijekove u promet, odnosno koje ispituju i kontroliraju lijekove koji se upotrebljavaju u veterini

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/88-1092, 45/88-1289 (ispr.).

Pravilnik o kvaliteti stočne hrane

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/89-391, 54/90-1757.


Pravilnik o najvećim količinama štetnih tvari i sastojaka u stočnoj hrani

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/90-27, 27/90-981.

Pravilnik o metodama uzimanju uzoraka i metodama fizičkih, kemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/87-421.

Uputstvo o znacima na temelju kojih se može smatrati da se stočna zaraza pojavila te o načinu i postupku izvještavanja o pojavi stočne zaraze

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/67-104 (Vidi: toč. 1. Uputstva... 40/77-1597, Vidi: čl. 64. st. 3. Zakona... SI. SFRJ, 43/86-1262).

Rješenje o Jedinstvenoj klasifikaciji lijekova za upotrebu u veterini

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/83-533.

Rješenje o propisima o kvaliteti goveda i ovaca za klanje i tov

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 21/69-686, 55/69-1445.

Rješenje o propisima o kvaliteti konja za klanje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/64-416, 29/65-1176.

Naredba o određivanju zaraznih bolesti životinja za koje se mora odmah osigurati utvrđivanje zaraznih bolesti ili uzroka uginuča životinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/78-26 (Vidi: čl. 64. st. 3. Zakona... SI. SFRJ, 43/86-1262).

Naredba o lijekovima za upotrebu u veterinarstvu koji podliježu posebnoj kontroli

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 48/88-1313.

Spisak gotovih lijekova za upotrebu u veterini za čije je stavljanje u promet dato odobrenje u periodu od 1. januara do 1. septembra 1994. godine

24/94-420.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini

34/02-1266.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja

25/09-18.

Odluka o ustanovljenju Agencije za označavanje životinja

32/02-1235.

Odluka o zaštitnim mjerama od kontaminacije dioksinom određenih životinja, proizvoda i sirovina životinjskog porijekla namijenjenih za ishranu ljudi i životinja koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu i provoze preko teritorije Bosne i Hercegovine porijeklom iz Belgije

17/99-183.

Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu

5/99-40, 22/99-267.

Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla

82/06-7107, 79/09-72.

Odluka o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

31/00-805. Odluka o izmjenama i dopunama 10/02-258.

Odluka o preuzimanju veterinarskih inspektora iz entitetskih ministarstava i odjela Brčko Distrikta BiH u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa - Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

46/04-4727.


Odluka o organizaciji i djelatnostima Državnog veterinarskog vijeća

16/05-1425.

Odluka o visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine

91/09-69. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važenje Odluke o visini naknade za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/05-403.).

Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih prehrani ljudi

8/05-533, 33/07-4329.

Odluka o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla

27/05-2184.

Odluka o osnivanju Komisije eksperata za poliomijelitis u Bosni i Hercegovini

95/08-20.

Odluka o osnivanju Komisije za certifikaciju eradikacije poliomijelitisa u Bosni i Hercegovini

95/08-24.

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti slinavke i šapa

4/08-16. Osnovni tekst odluke objavljen je u SI. gl. BiH broj 42/03, 46/04, 68/05, 90/05 i 72/06.

Odluka o zabrani uvoza u BiH i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), sirovina i proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje porijeklom iz Francuske

10/01-134.

Odluka o zabrani uvoza u BiH i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), sirovina i proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje porijeklom iz Velike Britanije

10/01-135.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), sirovina i proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje porijeklom iz Irske

11/01-147.

Odluka o zabrani upotrebe proteina porijeklom od preživara (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživara

26/02-748.

Odluka kojom se utvrđuju mjere za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongioformnih encefalopatija

31/03-673.

Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

33/03-721, 14/04-1480.

Odluka o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla

1/04-4. Odluka o izmjenama 40/09-20.

Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova

5/04-252.


Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički laboratoriji

25/04-2281, 16/05-1427, 43/09-95.

Odluka o visini nadoknade za izdavanje svjedodžbe (certifikata)

51/04-5258, 103/08-53.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za izdavanje svjedodžbe (certifikata)

68/09-11. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za izdavanje svjedodžbe (certifikata) objavljena je u "Službenom glasniku BiH broj 103/08 i 105/08.

Odluka o uvjetima i trajanju karantina za uvezene životinje

54/04-5647.

Odluka o mjerama kontrole bruceloze malih preživača i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u pogledu bruceloze malih preživača

70/05-5421.

Pravilnik o mjerama kontrole bruceloze malih preživara

43/09-64, 83/09-136.

Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i izradi, obliku i sadržaju veterinarskih oznaka

82/09-20.

Uputstvo za provođenje Plana monitoringa rezidua

68/05-5337.

Naredba o uplatnom računu za nadoknade koje se uplaćuju za izdavanje svjedodžbe (certifikata) o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu

60/04-6882.

Naredba o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama za proizvodnju prehrambenih proizvoda

29/03-639.

Naredba o uplatnom računu za naknade koje se uplaćuju za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine

10/05-665.

Naredba o ograničavanju prometa i kretanja goveda, ovaca i koza u Bosni i Hercegovini

47/08-13.

Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju i finansiranju u 2009. godini

4/09-101.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o veterinarstvu (hrvatski jezik)

46/00-1545.

Zakon o veterinarstvu (bosanski jezik)

46/00-1568.

Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterini (bosanski jezik)

15/98-353, 70/08-4.

Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterini (hrvatski jezik)

15/98-359, 70/08-1.


Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinanrstvu (srpski jezik)

15/98-359, 70/08-2.

Zakon o mjerama za unapređenje stočarstva (bosanski jezik)

23/98-672.

Zakon o mjerama za promicanje stočarstva (hrvatski jezik)

23/98-672.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarni pregled (bosanski jezik)

26/00-817.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarni pregled (hrvatski jezik)

26/00-820.

Odluka o visini takse za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja (hrvatski jezik)

6/98-1 90.

Odluka o visini takse za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja (bosanski jezik)

6/98-191.

Odluka o formiranju Ureda za koordinaciju (PCU) projekta razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja

46/01-1008.

Odluka o stavljanju pod jedinstven nadzor rezervnih dijelova i načina prodaje dijelova poljoprivredne mehanizacije iz projekta Hitne rekonstrukcije farmi (bosanski jezik)

55/01-1232.

Odluka o stavljanju pod jedinstven nadzor pričuvnih dijelova i načina prodaje dijelova poljoprivredne mehanizacije iz projekta Žurne rekonstrukcije farmi (hrvatski jezik)

55/01-1233.

Pravilnik o uvjetima, koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlašćenja (hrvatski jezik)

63/06-6832.

Pravilnik o uslovima, koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlaštenja (srpski jezik)

63/06-6832.

Pravilnik o uvjetima, koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlasti (bosanski jezik)

63/06-6832.

Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (srpski jezik)

23/08-6, 47/08-26, 34/09-60.

Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (bosanski jezik)

23/08-8, 47/08-26, 34/09-60.

Pravilnik o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (hrvatski jezik)

23/08-10, 47/08-26, 34/09-60.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongioformne encefalopatije

24/96-817.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja (hrvatski jezik)

42/99-1 747.


Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja (bosanski jezik)

42/99-1748.

Pravilnik o mjerama za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje infektivne anemije konja (bosanski jezik)

1/00-2.

Pravilnik o mjerama za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje infekcione anemije kopitara (hrvatski jezik)

1/00-3.

Pravilnik o kontroli kju groznice (Q febris) (hrvatski jezik)

4/01-69. 34/05-2401.

Pravilnik o kontroli kju groznice (Q febris) (bosanski jezik)

4/01-70, 34/05-2401.

Pravilnik o kontroli kju groznice (Q febris) (srpski jezik)

4/01, 34/05-2400.

Pravilnik o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih stanica i njihovoj uporabi u stočarstvu (hrvatski jezik)

4/01-70, 25/04-923.

Pravilnik o uslovima za uvoz sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih ćelija i njihovom korištenju u stočarstvu (bosanski jezik)

4/01-73, 25/04-923.

Pravilnik o uslovima za uvoz sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja i oplođenih jajnih ćelija i njihovoj upotrebi u stočarstvu (srpski jezik)

4/01, 25/04-922.

Pravilnik o postupku donošenja i sadržaja prijave za upis u registar proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke i o vođenju registra proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke (hrvatski jezik)

10/99-227.

Pravilnik o postupku donošenja i sadržaja prijave za upis u registar proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke i o vođenju registra proizvođača kvalitetne i elitne priplodne stoke (bosanski jezik)

10/99-229.

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (hrvatski jezik)

44/99-1804, 57/09-38.

Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)

44/99-1807, 57/09-38.

Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (srpski jezik)

44/99-1804, 57/09-38.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje muških priplodnih grla na potomstvo (hrvatski jezik)

26/99-1049.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje muških priplodnih grla na potomstvo (bosanski jezik)

26/99-1052.

Pravilnik o posebnim uslovima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (srpski jezik)

24/99-578, 60/09-92.


Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (hrvatski jezik)

24/99-578, 60/09-92.

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)

24/99-580, 60/09-93.

Pravilnik o uvjetima karantina za uvezene životinje (hrvatski jezik)

48/99-1882.

Pravilnik o uvjetima karantina za uvezene životinje (bosanski jezik)

48/99-1882.

Pravilnik o sastavu, ovlašćenju, načinu rada i provođenju mjera kriznih štabova za zarazne bolesti životinja (hrvatski jezik)

44/01-941.

Pravilnik o sastavu, ovlašćenju, načinu rada i provođenju mjera kriznih štabova za zarazne bolesti životinja (bosanski jezik)

44/01-942.

Pravilnik o postupku i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (hrvatski jezik)

46/01-1024.

Pravilnik o postupku i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (bosanski jezik)

46/01-1030.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja (bosanski jezik)

21/02-794.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja (hrvatski jezik)

21/02-797.

Pravilnik o obliku i sadržaju formulara putovnice za životinje, načinu izdavanja, postupanja sa izdanim putovnicama i vođenje registra o izdanim putovnicama (hrvatski jezik)

24/02-919.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca pasoša za životinje, načinu izdavanja, postupanja sa izdatim pasošima i vođenje registra o izdatim pasošima (bosanski jezik)

24/02-924.

Pravilnik o stručnim ispitima doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara (hrvatski jezik)

2/02-47.

Pravilnik o stručnim ispitima doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara (bosanski jezik)

2/02-55.

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (hrvatski jezik)

54/09-15.

Program obuke službenih veterinara na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (srpski jezik)

54/09-1 6.

Program obuke službenih veterinara na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (bosanski jezik)

54/09-18.


Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničkih uslova za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova (hrvatski jezik)

6/03-324.

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničkih uslova za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova (bosanski jezik)

6/03-329.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (srpski jezik)

47/03-2411.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (bosanski jezik)

47/03-2413.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (hrvatski jezik)

47/03-2415.

Pravilnik o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencije (srpski jezik)

87/07-8910, 64/08-36.

Pravilnik o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencije (bosanski jezik)

87/07-8917, 64/08-41.

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencije (hrvatski jezik)

87/07-8923, 64/08-32.

Program iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u F BiH u periodu 2007.-2010. godina (hrvatski jezik)

77/07-8017.

Program iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u F BiH u periodu 2007.-2010. godina (srpski jezik)

77/07-8020.

Program iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu

2007-2010. godina (bosanski jezik)

77/07-8023.

Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (hrvatski jezik)

18/09-38, 57/09-33, 66/09-76.

Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (srpski jezik)

18/09-45, 57/09-34, 66/09-77.

Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene Programe obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (hrvatski jezik)

54/09-15.

Pravilnik o bližim uvjetima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko-medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

63/09-13.

Pravilnik o bližim uslovima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko-medicinskih sredstava (srpski jezik)

63/09-13.


Pravilnik o bližim uslovima za proizvodnju, promet, ispitivanje, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko-medicinskih sredstava (bosanski jezik)

63/09-13.

Program obuke službenih veterinara na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (srpski jezik)

54/09-1 6.

Program obuke službenih veterinara na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (bosanski jezik)

54/09-18.

Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (hrvatski jezik)

18/09-59, 57/09-33.

Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (srpski jezik)

18/09-59, 57/09-27.

Pravilnik o visini i načinu raspodjele naknada za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja (bosanski jezik)

18/09-60, 57/09-31.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)

54/99, 58/09-7.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu (hrvatski jezik)

54/99, 58/09-7.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (srpski jezik)

54/99, 58/09-7.

Pravilnik o uvjetima za promet lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu (hrvatski jezik)

60/09-86.

Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (srpski jezik)

60/09-88.

Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)

60/09-90.

Program obuke službenih veterinara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (hrvatski jezik)

54/09-15.

Program obuke službenih veterinara na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (srpski jezik)

54/09-1 6.

Program obuke službenih veterinara na području Federacije Bosne i Hercegovine za period 2009-2010. godine (bosanski jezik)

54/09-18.

Uputstvo o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja (srpski jezik)

67/09-54.


Uputstvo o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja (bosanski jezik)

67/09-54.

Naputak o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja (hrvatski jezik)

67/09-55.

Naputak o načinu naplate takse i uplate sredstava od taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja (hrvatski jezik)

36/98-1370.

Uputstvo o načinu naplate takse i uplate sredstava od taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja (bosanski jezik)

36/98-1371.

Uputstvo o postupku i načinu izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-sanitarnih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, hrane za životinje, lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest (bosanski jezik)

10/97-189, 21/97-467, 3/00-41, 42/00-1452.

Naputak o postupku i načinu izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-sanitarnih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, hrane za životinje, lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, sjemena za vještačko osjemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest (hrvatski jezik)

10/97-189, 21/97-467, 3/00-41, 42/00-1449.

Naputak za provedbu mjera kontrole zaraznih i parazitarnih oboljenja životinja i njihovom financiranju u 2009. godini (hrvatski jezik)

21/09-63, 37/09-25.

Uputstvo o prvovođenju mjera kontrole zaraznih i parazitarnih oboljenja životinja i njihovom finansiranju u 2009. godini (srpski jezik)

21/09-67, 37/09-24.

Uputstvo o prvovođenju mjera kontrole zaraznih i parazitarnih oboljenja životinja i njihovom finansiranju u 2009. godini (bosanski jezik)

21/09-71, 37/09-25.

Naredba o određivanju veterinarskih organizacija za vršenje dijagnostičkog ispitivanja (hrvatski jezik)

2/99-13.

Naredba o određivanju veterinarskih organizacija za vršenje dijagnostičkog ispitivanja (bosanski jezik)

2/99-13.

Naredba o visini takse za držanje pasa

24/96-817.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara do 01. aprila 1999. godine (bosanski jezik)

13/99-321.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. siječnja do 01. travnja 1999. godine (hrvatski jezik)

13/99-321.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterini za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. februara do 31. marta 1998. godine

16/98-399.


Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterini za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. januara do 1. oktobra 1997. godine

24/97-498.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterini za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. 1. 1998. do 31. 1.1998. godine

5/98-130.

Spisak gotovih lijekova koji se uporabljaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2000. godine (hrvatski jezik)

28/00-883.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. januara do 30. juna 2000. godine (bosanski jezik)

28/00-884.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je ukinuto odobrenje u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine (hrvatski jezik)

6/02-201.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je ukinuto odobrenje u periodu od 1. januara do 31. decembra 2001. godine (bosanski jezik)

6/02-202.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je ukinuto odobrenje u periodu od 1. siječnja 2001. do 31. siječnja 2002. godine (hrvatski jezik)

6/02-202.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je ukinuto odobrenje u periodu od 1. januara 2001. do 31. januara 2002. godine (bosanski jezik)

6/02-203.

Spisak gotovih lijekova koji su u uporabi u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. veljače 2002. godine do 31. prosinca 2002. godine (hrvatski jezik)

6/03-323.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. februara do 31. decembra 2002. godine (bosanski jezik)

6/03-323.

Spisak gotovih lijekova koji su u uporabi u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (hrvatski jezik)

6/03-322.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (bosanski jezik)

6/02-322.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (hrvatski jezik)

15/04-455.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (srpski jezik)

15/04-456.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (bosanski jezik)

15/04-457.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. siječnja 2003. godine do 31. siječnja 2004. godine (hrvatski jezik)

15/04-457.


Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. januara 2003. godine do 31. januara 2004. godine (srpski jezik)

15/04-460.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. januara 2003. godine do 31. januara 2004. godine (bosanski jezik)

15/04-463.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (hrvatski jezik)

3/05-44.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (srpski jezik)

3/05-44.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (bosanski jezik)

3/05-44.

Spisak gotovih lijekova koji se rabe u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dano odobrenje u periodu od 31. kolovoza 2004. godine do 31. prosinca 2004. godine (hrvatski jezik)

3/05-44.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 31. avgusta 2004. godine do 31. decembra 2004. godine (srpski jezik)

3/05-45.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 31. avgusta 2004. godine do 31. decembra 2004. godine (bosanski jezik)

3/05-46.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje (bosanski jezik)

7/06-584.

Spisak gotovih lijekova koji se rabe u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje (hrvatski jezik)

7/06-597.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. januara 2005. godine do 30. juna 2005. godine (bosanski jezik)

56/05-4647.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. siječnja 2005. godine do 30. lipnja 2005. godine (hrvatski jezik)

56/05-4647.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. januara 2005. godine do 30. juna 2005. godine (srpski jezik)

56/05-4648.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (bosanski jezik)

56/05-4648.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (hrvatski jezik)

56/05-4648.

Spisak gotovih lijekova koji su za upotrebu u veterinarstvu kojima je ukinuto odobrenje za stavljanje u promet (srpski jezik)

56/05-4648.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara 2006. godine do 31. decembra 2006. godine (bosanski jezik)

7/07-447.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2006. godine (hrvatski jezik)

7/07-451.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara 2006. godine do 31. decembra 2006. godine (srpski jezik)

7/07-454.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u razdoblju od 01. siječnja 2007. godine do 31. srpnja 2007. godine (hrvatski jezik)

65/07-6046.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara 2007. godine do 31. jula 2007. godine (srpski jezik)

65/07-6047.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara 2007. godine do 31. jula 2007. godine (bosanski jezik)

65/07-6048.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u razdoblju od 01. siječnja 2007. godine do 31. srpnja 2007. godine (hrvatski jezik)

65/07-6046.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara 2007. godine do 31. jula 2007. godine (srpski jezik)

65/07-6047.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 01. januara 2007. godine do 31. jula 2007. godine (bosanski jezik)

65/07-6048.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u razdoblju od 1. kolovoza 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine (hrvatski jezik)

7/08-9.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. avgusta 2007. godine do 31. decembra 2007. godine (srpski jezik) 7/08-11.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu za čije stavljanje u promet je dato odobrenje u periodu od 1. avgusta 2007. godine do 31. decembra 2007. godine (bosanski jezik)

7/08-12.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u razdoblju od 01. siječnja 2008. godine do 30. lipnja 2008. godine (hrvatski jezik)

58/08-1 6.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u periodu od 01. januara 2008. godine do 30. juna 2008. godine (srpski jezik)

58/08-17.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u periodu od 01. januara 2008. godine do 30. juna 2008. godine (bosanski jezik) 58/08-18.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u periodu od 01. jula 2008. godine do 31. decembra 2008. godine (srpski jezik)

4/09-26.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u periodu od 01. jula 2008. godine do 31. decembra 2008. godine (bosanski jezik)

4/09-27.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je izdano odobrenje za stavljanje u promet u periodu od 01. srpnja 2008. godine do 31. prosinca 2008. godine (hrvatski jezik)

4/09-28.

Popis registriranih odobrenih obrtničkih i industrijskih objekata koji zadovoljavaju propisane veterinarsko -zdravstvene uvjete (hrvatski jezik)

15/01-748.

Popis registriranih odobrenih zanatskih i industrijskih objekata koji ispunjavaju propisane veterinarsko -zdravstvene uvjete (bosanski jezik)

15/01-748.

Popis odobrenih objekata za izvoz (srpski jezik)

34/09-76.

Popis odobrenih objekata za izvoz (srpski jezik)

34/09-79.

Popis odobrenih objekata za izvoz (hrvatski jezik)

34/09-82.

Popis odobrenih objekata za izvoz (hrvatski jezik)

63/09-14.

Popis odobrenih objekata za izvoz (srpski jezik)

63/09-1 6.

Popis odobrenih objekata za izvoz (bosanski jezik)

63/09-18.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o početku rada veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona

8/99-305, 12/98-313.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Repro-centar u stočarstvu" Pučenik - Bosanska Krupa

11/99-436.

Odluka o osnivanju JU "Veterinarski zavod" Bihać

10/05-541.

ŽUPANIJA POSAVSKA • Narodne novine

Zakon o utemeljenju Centra za reprodukciju i umjetnu oplodnju u stočarstvu Županije Posavske

2/02-9.

Odluka o kontroli goveda na tuberkulozu i brucelozu

3/02-64.

Odluka o kontroli goveda na tuberkulozu

8/02-278.


Odluka o financiranju preventivnog cijepljenja svinja protiv kuge i vrbanca

3/02-65.

Odluka o provedbi eutanazije pasa i mačaka lutalica

4/02-85.

Pravilnik o iskaznici veterinarskog inspektora Županije Posavske

5/97-242.

Odluka o kreditiranju otkupa stoke

7/00-414.

Odluka o plaćanju troškova umatičenja životinja

7/00-414.

Odluka o preventivnom cijepljenju svinja od kuge i vrbanca

4/01-81.

Odluka o financiranju preventivnog cijepljenja svinja protiv kuge i vrbanca

3/03-103.

Odluka o nadoknadi štete od trihineloze i financiranju mjera neškodljivog uklanjanja zaraznog materijala

2/04-32.

Odluka o sufinanciranju troškova rada županijskog Centra za reprodukciju i umjetnu oplodnju u stočarstvu

2/04-32.

Odluka o držanju i zaštiti pčela

4/08-323.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o osnivanju javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona

11/03-693.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju namjene sredstava od naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede

11/09-1160.

Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2009. godinu

6/09-659, 12/09-1221.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području Tuzlanskog kantona i uvjeta nomadske ispaše ovaca

3/08-193, 5/08-293, 10/08-1034.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON ■ Službene novine

Odluka o visini naknade veterinarskim stanicama za izvršene usluge eutanazije životinja i neškodljivog uklanjanja lešina, dezinfekcije i dezinsekcije dvorišta, obora i staja

10/08-375.

Odluka o visini naknade štete nastale provođenjem naređenih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti bruceloza kod ovaca i koza

10/08-375.

Odluka o visini naknade štete nastale provođenjem naređenih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti američke kuge pčelinjeg legla

12/08-459.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području BPK Goražde

1/06-56.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stavljanju van snage instrukcija o uslovima i načinu ostvarivanja naknade štete za domaće životinje od najezde divljači i elementarnih nepogoda

9/08-660.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti ovaca i janjadi na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

6/08-902.

Odluka o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti ovaca i janjadi na području Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

6/08-902.

Pravilnik o načinu držanja pasa i mačaka te o postupku s neregistrovanim psima i mačkama lutalicama (bosanski jezik)

16/01-765.

Pravilnik o načinu držanja pasa i mačaka te o postupku s neregistriranim psima i mačkama lutalicama (hrvatski jezik)

16/01-765.

Pravilnik o naknadama za rad u komisijama za pregled lokacija, dokumentacije i objekata iz oblasti stočarstva i stočarske proizvodnje (bosanski jezik)

4/01-169.

Pravilnik o nadoknadama za rad u povjerenstvima za pregled lokacija, dokumentacije i objekata u oblasti stočarstva i stočarske proizvodnje (hrvatski jezik)

4/01-169.

Program mjera zdravstvene zaštite životinja u 2008. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona te način finansiranja mjera (bosanski jezik)

4/08-724.

Program mjera zdravstvene zaštite životinja u 2008. godini za epizootiološko područje Kantona Središnja Bosna te način financiranja mjera (hrvatski jezik)

4/08-724.

Naredba o proglašenju područja zaraženog svinjskom kugom te područja ugroženih tom zarazom i o provođenju mjera suzbijanja i iskorjenjivanja svinjske kuge

1/01-18.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca, koza, goveda i svinja na području Srednjobosanskog kantona i o uvjetima nomadske ispaše ovaca (bosanski jezik)

5/08-857.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca, koza, goveda i svinja na području Kantona Središnja Bosna i o uvjetima nomadske ispaše ovaca (hrvatski jezik)

5/08-857.

Popis odobrenih i registriranih obrtničkih i industrijskih objekata koji zadovoljavaju propisane veterinarsko-zdravstvene uvjete (hrvatski jezik)

9/03-437.

Popis odobrenih i registriranih obrtničkih i industrijskih objekata koji zadovoljavaju propisane veterinarsko-zdravstvene uvjete (bosanski jezik)

9/03-437.


ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Uredba o obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa o zdravstvenoj zaštiti životinja

4/99-133.

Uredba o stavljanju van snage Uredbe o prijenosu poslova inspekcijskog nadzor iz područja veterinarstva na općinu

1 5/08-562.

Uredba o prijenosu poslova inspekcijskog nadzora iz područja veterinarstva na općinu

4/03-94, 8/04-5.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarni pregled

11/99-346.

Odluka za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti bruceloza na području Županije Zapadnohercegovačke

7/08-203.

Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva i klanja za široku potrošnju na području Županije Zapadnohercegovačke

2/98-102.

Naredba o obveznom cijepljenju svinja protiv zarazne bolesti Pestis suum clasica (klasična kuga svinja)

14/99-434.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene novine

Uredba o prenosu poslova inspekcijskog nadzora u oblasti veterinarstva na općinu (bosanski jezik)

1/02-66, 4/05-1, 8/07-43, 10/08-34.

Uredba o prenosu poslova inspekcijskog nadzora u oblasti veterinarstva na općinu (hrvatski jezik)

1/02-66, 4/05-1, 8/07-43, 10/08-34.

Odluka o ugroženom području Kantona od zaraznih bolesti životinja bruceloze i bedrenice (Antrax) (bosanski jezik)

1/02-70.

Odluka o ugroženom području Županije od zaraznih bolesti životinja bruceloze i bedrenice (Antrax) (hrvatski jezik)

1/02-70.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti životinja bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području općina Stolac, Konjic i Mostar jugoistok (bosanski jezik)

1/02-71.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti životinja bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području općina Stolac, Konjic i Mostar jugoistok (hrvatski jezik)

1/02-71.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti životinja bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području općine Mostar Jugoistok (bosanski jezik)

1/02-71.

Naredba o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti životinja bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području općine Mostar jugoistok (hrvatski jezik)

1/02-71.

Naredba o prestanku primjene Naredbe o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznog oboljenja životinja bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području općine Stolac, Konjic i Mostar jugoistok (bosanski jezik)

3/02-65.


Naredba o prestanku primjene Naredbe o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznog oboljenja životinja bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja na području općine Stolac, Konjic i Mostar Jugoistok (hrvatski jezik)

3/02-65.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o zabrani držanja koza

7/98-244.

Odluka o zabrani nomadske ispaše ovaca na području Kantona Sarajevo

11/08-1.

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za otkup koza

5/98-145.

Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo

18/00, 3/00-109, 3/03-94.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o cijeni ušne markice za označavanje životinja

14/98-651.

Odluka o držanju pčela

6/04-183.

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku županijskog veterinarskog inspektora

15/98-674.

Naredba o obaveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva na području Hercegbosanske županije

15/98-714.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o povjeravanju javnog ovlaštenja Društvu za zaštitu i dobrobit životinja "Arka" Brčko

14/07-512.       

Odluka o zabrani uvoza u Brčko Distrikt BiH goveda, proizvoda od goveda kao i hraniva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Brčko Distrikt transmisivnih spongioformnih encefalopatija

13/01-560.

Odluka o mjerama zdravstvene zaštite životinja na području Brčko Distrikta BiH

10/01-390.

Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga za naknade pregleda i prijema objekata za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla, objekata veterinarske djelatnost, objekata za proizvodnju hrane za životinje i sirovina na području Brčko Distrikta BiH

3/02-162.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

3/02-1 64.

Odluka o držanju pasa, registraciji i načinu postupanja s neupisanim, napuštenim i izgubljenim psima kao i uslovima za držanje ptica

26/06-572, 28/07-1126, 10/08-375.

Odluka o obaveznoj registraciji pasa i cijepljenju protiv bjesnila na području Brčko Distrikta BiH

43/05-1443.


Odluka o proglašenju opasnosti od pasa lutalica

27/08-844.

Odluka o prestanku javnog ovlaštenja povjerenog Društvu za zaštitu i dobrobit životinja "Arka" Brčko

27/08-844.

Odluka o privremenom određivanju nadležnog organa javne uprave za poslove sakupljanja pasa i drugih životinja sa javnih površina

27/08-844.

Odluke o usvajanju Programa kreditiranja razvoja poljoprivrede

8/06-194.

Odluka o formiranju Komisije za pregled i prijem objekata, štala i prijevoznika sabirnih centara koji su pod veterinarskom kontrolom, nadzorom i visinom za utvrđene preglede

12/05-373.

Odluka o načinu i uslovima ispaše ovaca i mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca na području Brčko Distrikta BiH

20/05-718.

Odluka o prestanku postojanja JP "Veterinarska stanica Ravne-Brčko" Seonjaci u skraćenom postupku

32/04-1392.

Odluka o prestanku postojanja JP "Veterinarska stanica Brčko" Cornji Rahić u skraćenom postupku

32/04-1393.

Odluka o prestanku postojanja JODP "Veterinarska stanica" Brčko u skraćenom postupku

32/04-1393.

Odluka o usvajanju Programa mjera za zdravstvenu zaštitu životinja na području Brčko Distrikta BiH za 2008. godinu

5/08-134.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj delatnosti

11/95-301, 10/97-327, 52/01-1081.

Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj

42/08-1.

Zakon o merama za unapređenje stočarstva

10/98-223.

Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima

37/02-1, 71/09-18.

Zakon o stočarstvu

34/06-23.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja

111/08-12.

Uredba o načinu zbrinjavanja i eksploataciji napuštenih domaćih životinja, pčela i riba na teritoriji Republike Srpske

1 7/92-728.

Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH o osnivanju stalne veterinarske komisije

41/00-960.


Odluka o statusu i načinu rada Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu

100/04-2.

Odluka o visini naknade direktnih i indirektnih troškova veterinarskih usluga na prevenciji i drugim poslovima zaštite zdravlja proizvodnih sposobnosti životinja

6/93-262.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede

2/98-10, 93/05-5.

Odluka o zabrani klanja ženske teladi

5/99-57.

Odluka o visini taksi za uverenja o zdravstvenom stanju životinja

2/98-10.

Odluka o visini takse za držanje pasa

2/98-11.

Odluka o osnivanju Veterinarskog instituta Republike Srpske ""Dr. Vaso Butozan" Banja Luka

35/01-761, 73/02-3.

Odluka o visini i načinu naplate naknade za veterinarsko-sanitarne preglede

17/05-33.

Odluka o visini pristojbe za uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja

17/05-34.

Rešenje o određivanju veterinarskog zavoda "Dr. Vaso Butozan" iz Banja Luke za vršenje askolizacije koža, analiza i superanaliza namirnica životinjskog porekla i laboratorijsko ispitivanje dijagnostičkog materijala

5/97-167.

Pravilnik za dodjelu novčanih sredstava za podršku manifestacijama u stočarstvu, podršku reprocentrima u stočarstvu i održavanje genetičkih resursa

78/07-3.

Rješenje o određivanju institucija koja može vršiti analizu kvaliteta stočne hrane

39/02-5.

Pravilnik o merama za sprečavanje pojave, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti plavog jezika - Febria catarhalis ovium (Bluetongue)

4/02-55.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje bedrenice kod životinja

5/97-149.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje salmoneloze živine

5/97-150.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti pčela

5/97-151.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje enzootske leukoze goveda

5/97-152.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja

5/97-1 52.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje njukastlske bolesti pernate živine

5/97-154.


Pravilnik o načinu utvrđivanja i isplate regresa za priplodnu stoku i premije za mleko

9/97-302.

Pravilnik o načinu uništavanja lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini

7/96-350.

Pravilnik o posebnim uslovima za proizvodnju pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koja se upotrebljavaju u medicini

7/96-352.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna i fizička lica koja proizvode lekove koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

7/96-352.

Pravilnik o organizovanju praćenja, načinu obaveštavanja i podacima koji se dostavljaju u vezi sa utvrđenim neželjenim dejstvom pri upotrebi leka u veterinarskoj medicini

7/96-354.

Pravilnik o podacima koji se podnose uz zahtev za obnovu odobrenja za stavljanje u promet leka za upotrebu u veterinarskoj medicini

7/96-356.

Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica koja vrše laboratorijsko ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koja se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

7/96-356.

Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, uslovima koje mora ispunjavati prevozno sredstvo, higijensko-tehničkim uslovima koje mora ispunjavati pošiljka u obrascu - uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke

7/96-357.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše kliničko ispitivanje lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava koja se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

7/96-374.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

7/96-374.

Pravilnik o merama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje spongioformne encefalopatije goveda

27/96-1046.

Pravilnik o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje

12/93-512.

Pravilnik o načinu ispitivanja svojstva priplodne stoke i o uslovima proizvodnje i transporta živine

7/99-105.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje Kju groznice (Q febris)

8/01-143.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i isplate regresa za priplodnu stoku, proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u stočarstvu, za nabavku selekcionisanih matica, za utvrđivanje kvaliteta mlijeka i premija za mlijeko i za izvoz u ribarstvu

11/03-1.

Pravilnik o obrascu uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu

64/03-13.

Pravilnik o uslovima reprocentara za proizvodnju, odgoj i selekciju matica

67/03-13.


Pravilnik o uvjetima za uzgoj biljaka iz kojih se mogu proizvesti opojne droge i uslovima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu

48/04-2.

Pravilnik o načinu utvrđivanja ovlaštenja za veterinarske organizacije u pogledu teritorijalne nadležnosti za provođenje obaveznih veterinarskih mjera u Republici Srpskoj

52/04-8, 6/06-4, 12/06-13.

Pravilnik o uvjetima za uzgoj biljaka iz kojih se mogu proizvesti opojne droge i uslovima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu

48/04-2.

Pravila za dodjelu sredstava za podršku stočarskih manifestacija i održavanje genetičkih resursa

69/05-22.

Pravilnik o sistemu praćenja, namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja

85/05-5.

Pravilnik o obrascu Uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu, načinu izadavanja, evidenciji, izvještaju i obračunu prikupljenih sredstava

90/06-8.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja

53/06-10.

Pravilnik za dodjelu novčanih sredstava za podršku manifestacijama u stočarstvu, podršku reprocentrima u stočarstvu i održavanje genetičkih resursa

68/06-1.

Pravilnik o ispitivanju mliječnosti kvalitetno priplodnih goveda, ovaca i koza

89/07-8.

Pravilnik o sadržaju registra i prijave za upis uzgajivača kvalitetno priplodnih životinja

89/07-9.

Pravilnik o načinu rada Komisije za licenciranje priplodnjaka

64/08-20.

Pravilnik za dodjelu novčanih sredstava za podršku manifestacijama u sočarstvu, podršku reprocentrima u stočarstvu i održavanje genetičkih resursa

89/08-21.

Pravilnik o načinu obavještavanja o sumnji ili nalazu zarazne bolesti životinja, načinu i postupku prijave i odjave zarazne bolesti životinja

6/09-14.

Pravilnik o privremenim normama identifikacije životinja i kontroli kretanja životinja na teritoriji RS

31/09-5.

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uvjetima objekata za proizvodnju, skladištenje i promet hrane životinjskog porijekla

93/09-7. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/95).

Pravilnik o načinu vođenja evidencije, izdavanju potvrda i dostavi izvještaja pri osjemenjavanju domaćih životinja

98/09-8.

Pravilnik o utvrđivanju obaveznih veterinarskih mjera i postupku izdavanja ovlaštenja veterinarskim organizacijama koje ih provode u pogledu teritorijalne nadležnosti

98/09-16.


Naredba o zabrani, odnosno ograničavanju i uvjetima za nomadsku ispašu ovaca i koza u Republici Srpskoj

82/05-7.

Naredba o stavljanju van snage Naredbe o zabrani izdavanja, štampanja i distribuciji uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja

22/06-31.

Naredba o provođenju mjera zaštite životinja od zaraznih i parazitskih bolesti u Republici Srpskoj

18/07-8.

Naredba o provođenju obavezne registracije imanja, identifikacije i kontrole kretanja goveda u Republici Srpskoj

15/06-17, 64/09-9.

Uputstvo o načinu naplate takse i uplate sredstava od taksa za uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja

65/03-7.

Naredba o zabrani upotrebe proteina životinjskog porekla u ishrani životinja

8/01-144.

Naredba o zabrani prometa goveda, ovaca i koza na teritoriji Republike Srpske

25/08-35.

Rešenje o određivanju institucije koja može vršiti analizu kvaliteta stočne hrane

5/99-60.

Uputstvo o načinu sprovođenja dijagnostičkih, imunoprofilaktičkih i drugih mera zdravstvene zaštite u živinarstvu

33/98-908.

Uputstvo o metodi za laboratorijsko ispitivanje lekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini

7/96-377.

Naredba o sprovođenju mjera zaštite životinja od zaraznih i parazitskih bolesti u 2003. godini

10/03-7.

Naredba o sprovođenju mjera zaštite životinja od zaraznih i parazitskih bolesti u 2004. godini

9/04-3.

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti slinavke i šapa u Republiku Srpsku

17/01-384, izmena i dopuna 17/01-386.

Naredba o preduzimanju svih potrebnih mera na sprečavanju unošenja i širenja zarazne bolesti crni prišt (Antraks)

59/01-1249.

Naredba o zabrani proizvodnje i upotrebe proteina porijeklom od preživara za ishranu preživara (osim mlijeka i mliječnih prerađevina)

55/02-4.

Naredba o zabrani prometa veterinarskih lijekova u Republici Srpskoj

72/02-3.

Naredba o ograničavanju nomadskog stočarenja u Republici Srpskoj

79/02-3.

Rešenje o visini naknade direktnih i indirektnih troškova veterinarskih usluga na prevenciji i drugim poslovima zaštite zdravlja i proizvodnih sposobnosti životinja

31/98-868.


Naredba o provođenju mjera zaštite životinja od zaraznih i parazitskih bolesti u 2005. godini

10/05-2.

Naredba o provođenju obavezne registracije imanja, identifikacije i kontrole kretanja goveda u Republici Srpskoj

10/05-10.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. septembra do 15. decembra 2004. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

7/05-27.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je do 31. decembra 2002. godine doneseno Rješenje o stavljanju u promet

8/03-6.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. januara do 31. marta 2003. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

27/03-4.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. do 30.04.2003. godine donešeno Rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

38/03-10.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 30. aprila do 30. septembra 2003. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

112/03-2.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. januara do 30. aprila 2004. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

44/04-11.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. oktobra do 31. decembra 2003. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

18/04-12.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. maja do 5. decembra 2005. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

116/05-5.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 6. decembra 2005. do 15. jula 2006. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

79/06-10.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 16. jula 2006. do 10. marta 2007. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

22/07-13.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 11. marta do 20. maja 2007. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

46/07-12.

Spisak veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 11. marta do 20. maja 2007. godine doneseno rješenje o odobrenju za stavljanje u promet

53/07-14.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o morskom ribarstvu

7/89-179, 27/91-903, 4/93-63, Zakon 13/94-189.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

35/79-1158, 31/80-1214 (ispravka). Član 243. Zakona 20/86-629, 32/87-984, 29/90-810, 4/93-63, Zakon 13/94-189.

Pravilnik o uvjetima prolaska stranih ribarskih brodova kroz teritorijalno more

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/67-658.

Pravilnik o sredstvima i mamcima za vršenje ribolova, dozvoljenom maksimalnom ulovu, minimalnim mjerama i lovostajima

11/85-426.

Pravilnik o odštetnom cjenovniku za štetu pričinjenu ribljem fondu

4/90-92.

Pravilnik o organizaciji i radu ribarsko-čuvarske službe

11/80-467.

Pravilnik o načinu vođenja ribarskog katastra

3/83-118.

Odluka o utvrđivanju ribolovnih područja i njihovih granica

11/88-371, 22/89-628.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Naredba o zabrani primjene određenih supstanci u liječenju riba

33/07-4330.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (srpski jezik)

64/04-3497.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (bosanski jezik)

64/04-3505.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (hrvatski jezik)

64/04-3513.

Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu (hrvatski jezik)

63/05-5309.

Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu (srpski jezik)

63/05-5309.

Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu (bosanski jezik)

63/05-5310.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov (hrvatski jezik)

63/05-5311, 31/09-27.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za privredni ribolov (srpski jezik)

63/05-5315, 31/09-26.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za privredni ribolov (bosanski jezik)

63/05-5319, 31/09-27.


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra (hrvatski jezik)

63/05-5323.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra (srpski jezik)

63/05-5326.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra (bosanski jezik)

63/05-5329.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribičkog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu (hrvatski jezik)

63/05-5332, 31/09-38.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribarskog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu (srpski jezik)

63/05-5336, 31/09-27.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribarskog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu (bosanski jezik)

63/05-5340, 31/09-33.

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (hrvatski jezik)

63/05-5344, 31/09-26.

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (srpski jezik)

63/05-5345, 31/09-25.

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (bosanski jezik)

63/05-5347, 31/09-26.

Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara (hrvatski jezik)

63/05-5348.

Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara (srpski jezik)

63/05-5355.

Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara (bosanski jezik)

63/05-5361.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov (bosanski jezik)

71/05-6388.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za športsko-rekreacijski ribolov (hrvatski jezik)

71/05-6397.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov (srpski jezik)

71/05-6406.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o određivanju visine godišnje naknade sa utvrđenim početnim cijenama za dobivanje ribolovnog prava na ribolovnim područjima i ribolovnim zonama na području Unsko-sanskog kantona

16/08-769.

Pravilnik o ribolovnim područjima u granicama ribolovnih voda na području USK-a

1 0/08-484.


ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Županije Posavske

3/06-222.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovne zone

8/09-761. Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje sa važenjem Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, odnosno dijelova ribolovnih područja ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/07).

Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih područja na području Tuzlanskog kantona

5/09-593.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o određivanju ribolovnog područja i ribolovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona

18/07-453.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje Ribolovnog područja Zeničko-dobojskog kantona

3/08-93.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o određivanju ribolovnih područja na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

12/05-830.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o utvrđivanju početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja/zona (bosanski jezik)

10/06-1145.

Odluka o utvrđivanju početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja/zona (hrvatski jezik)

10/06-1145.

Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/06-806.

Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/06-806.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Pravilnik o ribolovnom području i granicama ribolovnih voda na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

3/09-44.

Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje dijela ribolovnog područja-ribolovnih zona na području Hercegovačko-neretvanskog kantona

7/09-13.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Kantona Sarajevo

24/05-1314.


Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja

31/05-1809, 34/09-1.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o slatkovodnom ribarstvu Brčko Distrikt BiH

35/05-1197.

Odluka o privremenoj dodjeli prava koriščenja ribarskog područja u Brčko Distriktu BiH za vršenje privrednog ribolova

16/03-889, 20/04-807, 22/04-902.

Odluka o privremenoj dodjeli prava koriščenja ribarskog područja u Brčko Distriktu BiH za vršenje privrednog ribolova

1 8/03-980.

Odluka o utvrđivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu

27/08-841.

Odluka o visini troškova polaganja ispita iz ribolova, načinu obračuna i visini naknade za rad u Komisiji za ispite iz ribolova

49/08-1948.

Pravilnik o zaštiti riba

27/06-584, 40/07-1385.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribolovnog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribolovnom ispitu i registru o izdatim uvjerenjima o položenom ribolovnom ispitu

7/08-313.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za privredni ribolov, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ispitu za privredni ribolov i registru o izdatim uvjerenjima o položenom ispitu za privredni ribolov

7/08-318.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za akvakulturu, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ispitu za akvakulturu i registru o izdatim uvjerenjima o položenom ispitu za akvakulturu

7/08-322.

Pravilnik o obavljanju ribolovno-čuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribolovnog čuvara

14/08-490.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ribolovno-čuvarskog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribolovno-čuvarskom ispitu i registru o izdatim uvjerenjima o položenom ribolovno-čuvarskom ispitu

14/08-495.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o ribarstvu

4/02-14, 58/09-3.

Odluka o visini naknade za korištenje ribarskog područja

94/08-2.

Pravilnik o posebnim revirima

92/03-1.

Pravilnik o organizaciji i radu ribarsko-čuvarske službe

92/03-2.

Pravilnik o visini naknade za štetu pričinjenu ribljem fondu

1/06-9.

Pravilnik o sredstvima i mamcima za vršenje ribolova, dozvoljenom maksimalnom ulovu, minimalnim mjerama i lovostajima

92/03-3, 1/06-9.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o šumama

23/93-541, 13/94-189, 9/95-287, 37/95-918, 4/96-64.

Zakon o osnivanju javnog preduzeća u djelatnosti šumarstva "Bosanskohercegovačke šume"

9/95-287.

Zakon o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja.

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 38/80-1245, 82/90-2289.

Statut Javnog preduzeća "Bosanskohercegovačke šume"

10/96-179.

Odluka o obrazovanju šumskoprivrednih područja

31/61-219, 41/61-265 (ispr.), 49/61-307, 17/62-300, 5/65-41, 12/67-225, 13/68-163, 33/71-845, 35/71-899 (ispr.), 19/74-77, 32/75-1235, 10/78-354, 28/86-1004, 3/87-58, 28/89-806, 16/90-464.

Pravilnik o katastru šuma

30/78-1089.

Pravilnik o obilježavanju granica šuma u društvenoj svojini... prestaje da važi - 55/02-2548.

25/78-951.

Pravilnik o elementima šumskoprivredne osnove za šume u društvenoj svojini

13/83-410, Vidi: čl. 103. Zakona o šumama 23/93-541, 13/94-189, 9/95-287,37/95-918.

Pravilnik o načinu utvrđivanja naknade štete pričinjene šumama (cjenovnik)

23/78-877, 37/82-1397.

Pravilnik o mjerama zaštite od požara šuma i usjeva

23/78-878.

Pravilnik o biljkama i djelovima biljaka koji se smatraju sadnim materijalom, o uslovima za utvrđivanje porijekla sadnog materijala (u šumarstvu)

3/83-115.

Pravilnik o načinu vođenja registra proizvođača sadnog materijala

21/80-941.

Pravilnik o provođenju šumskog reda u šumama u državnom vlasništvu

8/94-127.

Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti čuvanja šuma, načinu odijevanja i oznakama, te obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma

8/94-127.

Pravilnik o sadržaju i izdavanju otpremnog iskaza za drvo

11/94-180.

Pravilnik o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/86-1542, 3/87-98 (ispr.).


Pravilnik o Registru novostvorenih domaćih sorti odnosno evidenciji stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja za koje je odobreno uvođenje u proizvodnju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 56/89-1397.

Pravilnik o Registru zaštićenih novostvorenih domaćih sorti i Registru zaštićenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 56/89-1398.

Pravilnik o sadržaju i podacima zahtjeva za priznavanje novostvorene sorte odnosno odobrenje uvođenja u proizvodnju strane sorte poljoprivrednog i šumskog bilja te nazivu sorte

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 56/89-1398.

Pravilnik o sadržaju i podacima zahtjeva za zaštitu sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 56/89-1400.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje sorti liščarskog i četinarskog hortikulturnog drveća na pokusnom polju i u laboratoriju i jedinstvenoj metodi za obradu rezultata ispitivanja dobivenih na pokusnom polju i u laboratoriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/89-230.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje sorti četinarskog šumskog bilja na pokusnom polju i u laboratoriju i jedinstvenoj metodi za obradu rezultata ispitivanja dobivenih na pokusnom polju i u laboratoriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/89-233.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje sorti topola i vrba na pokusnom polju i u laboratoriju i jedinstvenoj metodi za obradu rezultata ispitivanja dobivenih na pokusnom polju i u labo­ratoriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/89-237.

Pravilnik o jedinstvenoj metodi za ispitivanje liščarskog šumskog bilja na pokusnom polju i u laboratoriju i jedinstvenoj metodi za obradu rezultata ispitivanja dobivenih na pokusnom polju i u laboratoriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/89-240.

Pravilnik o tehničkim normativima za primjenu motornih lančanih pila u šumarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/80-1070.

Uputstvo o prodaji tehničkog drveta za neposredne potrebe domaćinstva

23/78-886.

Uputstvo o popisu, obezbjeđenju i evidenciji napuštenih šuma i šumskih zemljišta

8/95-277.

Rješenje o proglašenju šuma sa posebnom namjenom

27/83-731, 10/84-305, 22/84-671, 18/89-469, 4/90-92, 13/90-353, 20/90-573, 27/90-789, 37/90-1067.

Rješenje o proglašenju šuma za zaštitne

36/89-923.

Proizvodnja šumskog sadnog materijala

Vidi: čl. 6-22. Zakona o sadnom materijalu 21/77-639.

Popis priznatih novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/87-145, 77/87-1834 (ispr.), 37/88-1047, 61/88-1575, 16/89-434.

Popis stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja koje se proizvode u SFRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/87-171, 77/87-1826, 77/87-1834 (ispr.), 37/88-1044, 61/88-1574, 16/89-434.


Popis domaćih i odomaćenih stranih sorti poljoprivrednog šumskog bilja koje se opravdano nalaze u proizvodnji u SFR Jugoslaviji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/89-17.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Preporuka o primjeni Naredbe o privremenoj zabrani sječe i prometa voćarica u društvenim i privatnim šumama i posjedima

15/03-317.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o šumama (bosanski jezik)

20/02-743, 29/03-1334, 37/04-1458.

Zakon o šumama (hrvatski jezik)

20/02-761, 29/03-1334, 37/04-1458.

Zakon o šumama (srpski jezik)

20/02-743, 29/03-1333, 37/04-1458.

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (bosanski jezik)

71/05-6358.

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (hrvatski jezik)

71/05-6367.

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (srpski jezik)

71/05-6377.

Odluka o formiranju Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu (srpski jezik)

10/04-262.

Odluka o formiranju Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu (bosanski jezik)

10/04-262.

Odluka o formiranju Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu (hrvatski jezik)

10/04-262.

Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i FJercegovine

52/09-70. Danom stupanja na snagu ove Odluke na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prestaje primjena Odluke o općim uvjetima prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/08-54).

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (srpski jezik)

28/06-3044.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (bosanski jezik)

28/06-3070.

Pravilnik o sadržaj'u, obliku i načinu vođenja Registara šumskog i hortikulturnog sjemena i šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (hrvatski jezik)

28/06-3096.

Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda (hrvatski jezik)

66/05-5666.

Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda (srpski jezik)

66/05-5671.


Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda (bosanski jezik)

66/05-5675.

Pravilnik o katastru šuma (bosanski jezik)

60/03-3045.

Pravilnik o katastru šuma (hrvatski jezik)

60/03-3059.

Pravilnik o katastru šuma (srpski jezik)

60/03-3073.

Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova (bosanski jezik)

55/02-2548.

Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, o vrsti i postavljanju graničnih znakova (hrvatski jezik)

55/02-2550.

Pravilnik o elementima za izradu šumskogospodarskih osnova (hrvatski jezik)

60/02-2767.

Pravilnik o elementima za izradu šumskogospodarskih osnova (bosanski jezik)

60/02-2773.

Pravilnik o načinu odabira, doznaci i sječi stabala ili površinu za sječu (hrvatski jezik)

62/02-2905.

Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površinu za sječu (bosanski jezik)

62/02-2905.

Pravilnik o obujmu mjera o uspostavi i održavanju šumskog reda i načinu njihove provedbe (hrvatski jezik)

62/02-2906.

Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načinu njihovog provođenja (bosanski jezik)

62/02-2907.

Pravilnik o zadacima čuvara šuma, načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskog rajona (hrvatski jezik)

62/02-2907.

Pravilnik o zadacima čuvara šuma, načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskog reona (bosanski jezik)

62/02-2910.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (hrvatski jezik)

2/03-46, 48/03-2568.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (bosanski jezik)

2/03-46, 48/03-2568.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (srpski jezik)

2/03-46, 48/03-2568.

Pravilniku načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (bosanski jezik)

11/04-288.


Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanju, premjeravanju, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (hrvatski jezik)

11/04-292.

Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (srpski jezik)

11/04-296.

Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uslovima za zamjenu šume (srpski jezik)

19/04-659.

Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume (bosanski jezik)

19/04-661.

Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume (hrvatski jezik)

19/04-663.

Pravilnik o sadržini planova za zaštitu šuma od požara (hrvatski jezik)

21/04-697.

Pravilnik o sadržini planova za zaštitu šuma od požara (srpski jezik)

21/04-721.

Pravilnik o sadržini planova za zaštitu šuma od požara (bosanski jezik)

21/04-744.

Pravilnik o kakvoći, pakovanju i deklariranju šumskog i hortikulturnog sjemena (hrvatski jezik)

14/07-1283.

Pravilnik o kvalitetu, pakovanju i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sjemena (srpski jezik)

14/07-1294.

Pravilnik o kvalitetu, pakovanju i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sjemena (bosanski jezik)

14/07-1305.

Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklariranja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (bosanski jezik)

79/07-8114.

Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklariranja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (hrvatski jezik)

79/07-8115.

Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (srpski jezik)

79/07-8115.

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (bosanski jezik)

79/07-8116.

Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (hrvatski jezik)

79/07-8117.

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (srpski jezik)

79/07-8118.

Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (bosanski jezik)

79/07-8118.


Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (hrvatski jezik)

79/07-8123.

Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (srpski jezik)

79/07-8127.

Pravilnik o sadržaju i obrascu deklaracije o kakvoći šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, te o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdanim obrascima deklaracije o kakvoći šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (hrvatski jezik)

19/08-36.

Pravilnik o sadržini i obrascu deklaracije o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, te o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdatim obrascima deklaracije o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (srpski jezik)

19/08-39.

Pravilnik o sadržaju i obrascu deklaracije o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, te o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdanim obrascima deklaracije o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (bosanski jezik)

19/08-42.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji prema vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica (hrvatski jezik)

19/08-45.

Pravilnik o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji po vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica (srpski jezik)

19/08-47.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o pregledanoj rasadničkoj proizvodnji prema vrsti, količini, starosti i načinu uzgoja šumskih i hortikulturnih sadnica (bosanski jezik)

19/08-49.

Pravilnik o uvjetima koji osiguravaju održavanje kakvoće šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (hrvatski jezik)

19/08-51.

Pravilnik o uslovima koji osiguravaju održavanje kvaliteta šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (srpski jezik)

19/08-51.

Pravilnik o uslovima koji osiguravaju održavanje kvaliteta šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (bosanski jezik)

19/08-51.

Pravilnik o uslovima pod kojim se vrši paša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika, skupljanje šušnja i mahovine (bosanski jezik)

42/08-35.

Pravilnik o uslovima pod kojim se vrši pašarenje, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika, sakupljanje šušnja i mahovine (hrvatski jezik)

42/08-35.

Pravilnik o uslovima pod kojim se vrši pašarenje, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika, sakupljanje šušnja i mahovine (srpski jezik)

42/08-36.

Uputstvo o načinu, obliku i sadržaju obrasca za prijavu sječe (bosanski jezik)

5/03-304.

Uputstvo o načinu, obliku i sadržaju obrasca za prijavu sječe (hrvatski jezik)

5/03-304.


Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala - voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/03-591.

Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala - voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/03-591.

UNSKO-SANSKI KANTON

Zakon o šumama Unsko-sanskog kantona

5/97-146, izmjene i dopune 6/99-256, 3/02-45.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa

11/98-298, Odluka o izmjenama i dopunama 5/00-256, 3/02-45.

Odluka o promjeni i usklađivanju oblika organizovanja Javnog preduzeća "Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa sa Zakonom o šumama ("Službene novine F BiH", broj 20/02 i 29/03), i Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03)

4/04-281. Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa objavljena je u SI. gl. kantona broj 11/98-298, Odluka o izmjenama i dopunama 5/00-256, 3/02-45.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o šumama

10/99-349, 7/02-234.

Odluka o visini naknade koju su vlasnici privatnih šuma obavezni da plaćaju za prostu biološku reprodukciju šuma

5/05-180.

Odluka o visini naknade koju su vlasnici privatnih šuma obvezni da plaćaju za prostu biološku reprodukciju šuma

2/06-300.

Pravilnik o šumskom redu

11/00-546.

Pravilnik o elementima šumsko-privredne osnove

12/01-656.

Pravilnik o načinu utvrđivanja naknade štete pričinjene šumama u državnom vlasništvu (šumsko odštetni cjenovnik)

14/00-730.

Pravilnik o načinu odijevanja i oznakama, te obliku i sadržaju legitimacija čuvara šuma i drugih stručnih lica

15/00-808.

Statut Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona"

3/00-80.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o osnivanju šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona

15/03-1221, 6/04-249.

Odluka o odobravanju sredstava na ime uplate osnovnog kapitala Šumsko-privrednog društva Zaničko-dobojskog kantona

7/04-309.


Statut javnog preduzeća "Šume Zeničko-dobojskog kantona", d.o.o. Zavidovići

13/0S-581.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora J.P. "ŠPD Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići

13/05-590.

Etički kodeks J.P. "ŠPD Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići

1 3/05-594.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Statut Javnog preduzeća "Bosansko-podrinjske šume" DOO Goražde

2/07-156.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o šumama (bosanski jezik)

14/02-719.

Zakon o šumama (hrvatski jezik)

14/02-719.

Odluka o osnivanju Šumskoprivrednog društva "Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne", društva sa ograničenom odgovornošću (bosanski jezik)

8/04-568.

Odluka o osnutku Šumskogospodarskog društva "Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume", društva sa ograničenom odgovornošću (hrvatski jezik)

8/04-568.

Odluka o određivanju sjedišta kantonalnog Šumskoprivrednog društva "Srednjobosanske šume/ Šume Središnje Bosne", društva sa ograničenom odgovornošću (bosanski jezik)

8/04-575.

Odluka o određivanju sjedišta kantonalnog Šumskogospodarskog društva "Šume Središnje Bosne/ Srednjobosanske šume", društva sa ograničenom odgovornošću (hrvatski jezik)

8/04-575.

Pravilnik o uniformi čuvara šuma Kantonalne uprave za šumarstvo (bosanski jezik)

7/07-1000.

Pravilnik o odori čuvara šuma Kantonalne uprave za šumarstvo (hrvatski jezik)

7/07-1000.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o utemeljenju šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke

10/03-228.

Odluka o proglašenju općeg interesa o privođenju šume i šumskog zemljišta drugoj kulturi

7/06-80.

Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući prijenosi za šumarstvo" utvrđenih Proračunom ŽZH za 2008. godinu

10/08-297.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o osnivanju šumsko-privrednog društva HNK

5/05-4. Ispravka Odluke 6/05-75.


Odluka o ekonomskim kontima namjenskog fonda za šume

5/05-21.

Statut Šumsko-privrednog društva "Šume hercegovačko-neretvanske" doo Mostar

8/06-122.

Pravilnik o utvrđivanju čuvarskih rejona unutar Odjela za čuvanje šumskih resursa

5/09-142.

Pravilnik o odori nadčuvara i čuvara šume

5/09-144.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o šumama

4/99-78. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, na području Kantona Sarajevo prestaje primjena Zakona o šumama, objavljen u SI. listu R BiH broj 23/93-541,13/94-189, 9/95-287, 37/95-918, 4/96-64.

Odluka o usvajanju plana pošumljavanja ogoljelih i degradiranih šuma na području Kantona Sarajevo

13/98-566.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Sarajevo-šume"

19/99-736.

Statut Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo- -šume" d.o.o. Sarajevo

16/04-1293. Prestaje da važi Statut Javnog preduzeća "Sarajevo-šume" objavljen u SI. n. kantona broj 18/00-792, 19/02-853.

Odluka o formiranju i utvrđivanju granica Šumsko-privrednog područja Kantona Sarajevo

19/99-738.

Odluka o izdavanju šumskog zemljišta iz šumsko privrednog područja Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti za čistu sječu šume radi izgradnje spomen obilježja

15/01-696.

Odluka o izdavanju šumskog zemljišta iz šumsko privrednog područja Kantona Sarajevo

17/01-783.

Odluka o upravljanju i načinu korištenja finansijskih sredstava ostvarenih kao prihod Budžeta Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama Zakona o šumama

31/04-2248.

Pravilnik o šumskom redu

5/00-235.

Pravilnik o sadržaju i izdavanju otpremice - popratnice za drvo

5/00-235.

Pravilnik o načinu odijevanja i oznakama, te obliku i sadržaju legitimacije šumara - lugara

5/00-241.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o šumama

4/98-95, 13/98-574, 15/99-795.

Odluka o osnivanju Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume"

6/98-193. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Sume Hercegbosanske županije", objavljena u Narodnim novinama Hercegbosanske županije broj 5/97-147.


Statut Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume"

12/98-535.

Pravilnik o troškovima postupka za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu

4/03-66.

Pravilnik o službenoj iskaznici šumarskog inspektora

9/99-418. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o službenoj iskaznici šumarskog inspektora, objavljeno u N. n. Hercegbosanske županije broj 15/98-677.

Pravilnik o uređivanju šuma

15/98-678.

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

6/00-82. Izmjena 9/00-160. Ispravak 9/00-160.

Zaključak o načinu i uvjetima prodaje drvnih sortimenata u JP "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

9/01-265.

Cjenik glavnih šumskih proizvoda

15/98-736.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka davanja načelne saglasnosti na Odluku o osnivanju Javnog preduzeća "Šumarstvo-Brčko" Gornji Rahić

11/01-517.

Statut Javnog preduzeća "Šumarstvo-Brčko" Gornji Rahić

6/02-442.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana gazdovanja za privatne šume na području Brčko Distrikta BiH

8/02-501.

Odluka o cjenovniku šumskih drvnih sortimenata za šume na području Brčko Distrikta BiH

1 6/07-655.

Odluka o usvajanju plana gazdovanja za šume u vlasništvu Brčko Distrikta BiH za 2008. godinu

5/08-122.

Odluka o usvajanju plana gazdovanja za privatne šume na području Brčko Distrikta BiH za 2008. godinu

5/08-131.

Pravilnik o otpremnom iskazu za promet šumskih proizvoda

41/07-1420.

Uputstvo o šumskom žigu čuvara šuma odjeljenja za poljoprivredu i šumarstvo Vlade Brčko Distrikta BiH

10/01-410.

Uputstvo o obliku i sadržaju legitimacije (iskaznice) inspektora u Odjeljenju za poljoprivredu i šumarstvo Vlade Brčko Distrikta BiH i sadržaju i načinu vođenja evidencije o legitimacijama (iskaznicama) i evidenciji o izvršenim inspekcijskim pregledima, te pratećim obrazcima: 1,2,3.

13/01-572.

Uputstvo o načinu odijevanja, opremi, oružju i municiji čuvara šuma i drugih stručnih lica

2/07-25.


Uputstvo o obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma (iskaznice lugara) odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko Disrikta BiH

1 7/02-978.

Uputstvo o obliku i sadržaju te načinu izdavanja otpremnog iskaza za promet proizvoda

14/01-631.

Uputstvo o šumskom pečatu

27/06-600.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o šumama

75/08-1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima

74/05-3.

Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

60/09-12. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju važiti odredbe Zakona o sjemenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/97-12).

Uredba o izradi godišnjih planova gazdovanja šumama

9/94-332, 10/02-1, 114/05-3, 13/07-1, 18/08-2.

Uredba o preuzimanju na upravljanje i gazdovanje privatnih šuma koje su ostale bez svojih vlasnika

23/96-982.

Uredba o zabrani izvoza van granica Republike Srpske šumskih sortimenata koji su predmet primerne prerade

28/98-760.

Uredba o zabrani stavljanja u promet trupaca, četinara i lišćara

21/97-593.

Uredba o knjigovodstvenom evidentiranju investicija u šumarstvu i izgrađenih šumskih kamionskih puteva

25/06-1.

Odluka o uvjetima za početak rada Agencije za šume

18/09-6.

Odluka o prenosu prava upravljanja šumskim zemljištem

1 2/06-1.

Odluka o promjeni oblika organizovanja JPS "Srpske šupe" Republike Srpske u društvo kapitala - akcionarsko društvo i promjeni naziva Preduzeća

62/05-4.

Odluka o formiranju šumskoprivrednih područja u Republici Srpskoj

101/05-1.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva "Sume Republike Srpske" a.d. Sokolac

62/05-5.

Odluka o privremenom ograničenju izvoza drvnih sortimenata i stolarije

1 3/96-564.

Odluka o usvajanju Dugoročnog programa pošumljavanja i gazdovanja područjem krša

105/04-1.


Odluka o uvođenju materijalno-tehničkih sredstava rada u šumarstvu

22/08-4.

Pravilnik o šumskom redu

13/09-24, 81/09-11. Prestaje da važi Pravilnik o šumskom redu - 25/94-753, 10/02-5, 72/05-4.

Pravilnik o monitoringu zdravstvenog stanja šuma

1 2/04-7.

Pravilnik o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu - Prečišćeni tekst

26/06-5. Prečišćeni tekst sadrži propise koji su objavljeni u SI. gl. RS broj 39/04-15, 78/04-2, 35/05-3, 48/05-6, 72/05-3.

Pravilnik o evidencijama izvršenih radova na zaštiti, šumskouzgojnim radovima, gajenju i korištenju (sječi) šuma

47/09-5. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih Sumskoprivrednim osnovom i projektima za izvođenje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 26/99-578).

Pravilnik o merama zaštite šuma i useva od požara

16/96-717.

Pravilnik o raspodjeli sre dstava proširene reprodukcije šuma po korisnicima

13/03-9.

Pravilnik o elementima i sadržaju šumskoprivrednih osnova

52/09-7. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elementima i sadržaju šumskoprivrednih osnova za državne i privatne šume ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/94-745).

Pravilnik o službenoj legitimaciji, naoružanju i uniformi čuvara šuma

13/09-22. Prestaje da važi Pravilnik o legitimaciji čuvara šuma - 25/94-750, 46/02-8.

Pravilnik o načinu utvrđivanja štete pričinjene u državnim šumama (Odštetni cenovnik)

25/94-752.

Pravilnik o prometu proizvoda šumarstva

25/94-755.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu registriranja i čuvanja doznačenog žiga, žiga za žigosanje šumskih sortimenata i žiga za šumsku krivicu

13/09-24.

Pravilnik o katastru šuma i šumskog zemljišta

47/09-37. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastru šuma i šumskog zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 30/94-835 i 17/02-26).

Pravilnik o provođenju inventure šuma na velikim površinama

13/09-26.

Pravilnik o obrascu otpremnog iskaza i obrascu otpremnice za promet šumskih proizvoda

13/09-20. Prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržaju otpremnog iskaza za promet šumskih proizvoda 2/98-11.

Pravilnik o legitimaciji nadzornika nacionalnog parka

20/98-492.

Pravilnik o nadzoru nad izradom šumskoprivrednih osnova

57/09-11. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli izrade šumskoprivrednog osnova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 57/03-3).


Pravilnik o vršenju doznaka stabala za sječu

13/09-19. Prestaje da važi Pravilnik o vršenju doznake stabala za sječu - 56/03-4.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje licence privrednim društvima i drugim pravnim licima koja se bave projektantskim radovima u šumarstvu

57/09-10. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izdavanje licenci preduzećima koja se bave projektiranjem u šumarstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 57/03-2, 105/06-9.).

Pravilnik o stručnim ispitima diplomiranih inžinjera šumarstva i šumarskih tehničara

57/03-3.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za finansiranje nacionalnih parkova iz Budžeta Republike Srpske

22/06-29.

Pravilnik o evidenciji uskladištenih šumskih drvnih sortimenata na postrojenjima za preradu drveta

13/09-25.

Pravilnik o načinu prikupljanja, kriterijima za raspodjelu sredstava i postupku korištenja sredstava posebnih namjena za šume

29/09-11, 47/09-46.

Pravilnik o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu

33/09-7.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje posova izrade osnova, elaborata, projekta za šumske komunikacije, izvođačkih projekata gazdovanja šumama (i doznaku) i programa korištenja ostalih šumskih proizvoda

38/09-16.

Pravilnik o prometu četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike

41/09-32.

Pravilnik o šumsko-odštetnom cjenovniku

41/09-33. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanja štete pričinjene u državnim šumama (odštetni cjenovnik), ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/94).

Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske

47/09-45.

Pravilnik o uvjetima i načinu davanja u zakup šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske

52/09-13.

Pravilnik o načinu proglašavanja, obilježavanja, finansiranja, načinu gazdovanja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene

57/09-10.

Pravilnik o izradi dugoročnog programa gazdovanja područjem krša

60/09-19.

Pravilnik o obavljanju stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini

60/09-21.

Pravilnik o izradi projekata za šumske komunikacije

60/09-21.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti šuma

72/09-14.


Pravilnik o uvjetima, rokovima i načinu obavještavanja o pojavi štetočina i nastaloj šteti u šumi i na šumskom zemljištu

98/09-14.

Pravilnik o Listi vrsta šumskog drveća, hibrida i sorti od kojih se dobija reproduktivni materijal

105/09-13.

Pravilnik o sadržaju i postupku izrade plana zaštite šume od požara

107/09-14.

Pravilnik o uspostavi Genetičke banke šumskog bilja

107/09-23.

Uputstvo o proceduri i načinu utroška sredstava prikupljenih po osnovu vraćanja kredita od hitnog Projekta šumarstva BiH za Republiku Srpsku

106/03-3.

Uputstvo o obeležavanju rezane građe

21/97-601.

Odluka o izmeni Uputstva za sprovođenje odredbe čl. 41. st. 1. Zakona o šumama

8/01-143.

Uputstvo o obrojčavanju pločicama šumskih drvnih sortimenata

72/05-4.

Uputstvo o opštim uslovima koje trebaju da ispunjavaju preduzeća za mehaničku preradu drveta iz oblasti primarne prerade drveta i o potrebnoj evidenciji u preradi koju treba da vode

21/97-601.

Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćkarica u državnim i privatnim šumama i

posjedima

29/03-5.

Naredba o provođenju mjera zaštite šuma i bilja od štetnog insekta gubara (Lymantria dispar L.)

103/05-4.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o lovstvu

7/77-197, 12/87-372, 30/90-864, 4/93-64, Zakon 13/94-189.

Odluka o ustanovljenju posebnih lovišta

40/79-1276, 22/81-801, 14/82-551, 33/83-826, 14/84-385, 24/88-708, 12/90-325,11/91-367. Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskim pregledima... 16/81 -625,20/81 -759 (ispravka).

Odluka o određivanju nagrade za uništavanje vukova

15/77-424, 22/81-802.

Pravilnik o katastru lovišta

17/77-501.

Pravilnik o određivanju odštetnog cjenovnika za pričinjenu štetu na divljači

27/91-911.

Pravilnik o obliku, načinu i postupku izdavanja trofejnog lista

11/77-492.

Uputstvo o uslovima za gazdovanje lovištem

37/90-1069.


Naredba o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači

37/90-1068.

Naredba o utvrđivanju ptica i sisavaca korisnih za poljoprivredu i šumarstvo

17/77-502.

Rješenje o odobravanju lovno-privredne osnove lovišta "Prelj"

46/89-1224.

Rješenje o ustanovljenju uzgojnih područja za mrkog medvjeda

37/90-1067.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o lovstvu (srpski jezik)

4/06-293.

Zakon o lovstvu (bosanski jezik)

4/06-304.

Zakon o lovstvu (hrvatski jezik)

4/06-314.

Pravilnik o lovočuvarskoj službi (hrvatski jezik)

63/06-6652.

Pravilnik o lovočuvarskoj službi (srpski jezik)

63/06-6658.

Pravilnik o lovočuvarskoj službi (bosanski jezik)

63/06-6663.

Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnima za poljoprivredu i šumarstvo (srpski jezik)

5/08-35.

Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnima za poljoprivredu i šumarstvo (bosanski jezik)

5/08-38.

Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnima za poljoprivredu i šumarstvo (hrvatski jezik)

5/08-40.

Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita (srpski jezik)

5/08-42.

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita (bosanski jezik)

5/08-48.

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita (hrvatski jezik)

5/08-53.

Pravilnik o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja (srpski jezik)

5/08-58.

Pravilnik o načinu upotrebe lovačkog oružja i naboja (bosanski jezik)

5/08-59.

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (hrvatski jezik)

5/08-60.


Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanju granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH (srpski jezik)

5/08-61.

Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanju granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH (bosanski jezik)

5/08-62.

Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanju granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

5/08-63.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara (srpski jezik)

5/08-64.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara (bosanski jezik)

5/08-69.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara (hrvatski jezik)

5/08-73.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta (srpski jezik)

5/08-77.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta (bosanski jezik)

5/08-80.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta (hrvatski jezik)

5/08-83.

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima (srpski jezik)

5/08-86.

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima (bosanski jezik)

5/08-87.

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima (hrvatski jezik)

5/08-88.

Uputstvo o mjerama i aktivnostima za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje maligne neoplazme

5/07-90.

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovno-gospodarske osnove (hrvatski jezik)

63/06-6706.

Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovno-gospodarske osnove (srpski jezik)

63/06-6707.

Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovno-gospodarske osnove (bosanski jezik)

63/06-6708.

Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima (hrvatski jezik)

63/06-6709.

Pravilnik o uslovima gospodarenja lovištima (srpski jezik)

63/06-6712.


Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima (bosanski jezik)

63/06-6715.

Pravilnik o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (hrvatski jezik)

63/06-6718.

Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (srpski jezik)

63/06-6757.

Pravilnik o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (bosanski jezik)

63/06-6795.

Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem (bosanski jezik)

65/06-7139.

Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan utjecaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem (hrvatski jezik)

65/06-7140.

Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem (srpski jezik)

65/06-7141.

Pravilnik o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači (bosanski jezik)

63/08-8.

Pravilnik o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači (hrvatski jezik)

63/08-31.

Pravilnik o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači (srpski jezik)

63/08-54.

Pravilnik o obrascu potvrde o porijeklu divljači i njenih dijelova i uslovima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i upotrebi mesa divljači u ugostiteljskom objektima (bosanski jezik)

63/08-105.

Pravilnik o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njenih dijelova i uvjetima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskom objektima (hrvatski jezik)

63/08-107.

Pravilnik o obrascu potvrde o porijeklu divljači i njenih dijelova i uslovima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i upotrebi mesa divljači u ugostiteljskom objektima (srpski jezik)

63/08-109.

Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uslovima za nošenje lovačkog oružja, vrsti lovačkog oružja i veličini lovočuvarskog rejona (bosanski jezik)

63/08-111.

Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje lovačkog oružja, vrsti lovačkog oružja i veličini lovočuvarskog rejona (hrvatski jezik)

63/08-111.


Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uslovima za nošenje lovačkog oružja, vrsti lovačkog oružja i veličini lovočuvarskog rejona (srpski jezik)

63/08-112.

Pravilnik o Programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama (srpski jezik)

31/09-43.

Pravilnik o Programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama (bosanski jezik)

31/09-48.

Pravilnik o Programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama (hrvatski jezik)

31/09-53.

Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda (bosanski jezik)

63/08-112.

Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda (hrvatski jezik)

63/08-114.

Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda (srpski jezik)

63/08-115.

Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za divokoze (bosanski jezik)

63/08-116.

Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za divokoze (hrvatski jezik)

63/08-117.

Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za divokoze (srpski jezik)

63/08-118.

Cjenik odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu (hrvatski jezik)

12/09-19.

Cjenovnik odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu (srpski jezik)

12/09-27.

Cjenovnik odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu (bosanski jezik)

12/09-35.

Odštetni cjenik za naknadu štete na divljači u lovištu (hrvatski jezik)

12/09-43.

Odštetni cjenovnik za naknadu štete na divljači u lovištu (srpski jezik)

12/09-43.

Odštetni cjenovnik za naknadu štete na divljači u lovištu (bosanski jezik)

12/09-44.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o načinu i kriterijima privremene dodjele lovišta na korištenje

11/08-504.

Uputstvo o obaveznim mjerama koje moraju poduzeti vlasnici zemljišta i stoke na sprečavanju nastanka štete od divljači

13/08-579.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o lovstvu (bosanski jezik)

14/01-748.


Zakon o lovstvu (hrvatski jezik)

14/01-756.

Pravilnik o katastru lovišta (bosanski jezik)

3/03-184.

Pravilnik o katastru lovišta (hrvatski jezik)

3/03-188.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o mjerama za sprečavanje šteta od divljači i na divljači

4/08-152.

Odluka o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona

10/09-665.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o privremenoj zabrani lova na pernatu divljač na području Brčko Distrikta BiH

3/06-86.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o lovstvu

60/09-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o lovstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/02-20, 34/08-13).

Odluka o davanju saglasnosti Vlade Republike Srpske na pokretanje postupka za raskidanje i zaključivanje ugovora o korištenju i gazdovanju lovišta na teritoriji Republike Srpske

30/98-810.

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku davanja lovišta na gazdovanje 11/02-8.

Pravilnik o visini štete za bespravno ulovljenu ili uništenu divljač

25/97-673.

Pravilnik o obrascu dozvole za lov krupne divljači, obrascu, sadržini i načinu izdavanja propratnice, odnosno trofejnog lista i načinu vođenja evidencije trofeja i o izdatim trofejnim listovima

14/96-581.

Pravilnik o sadržini i načinu izrade lovne osnove lovišta, godišnjeg plana gazdovanja lovištem i privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem

57/03-7, 41/05-17.

Pravilnik o načinu izrade, vođenju i dostavi podataka katastra lovišta

107/09-12.

Naredba o vremenu lova lovostajem zaštičene divljači

17/95-504, 25/97-674, Ispravka 56/03-11.

Naredba o privremenoj zabrani lova na teritoriji lovišta "Banja Luka" Banja Luka

59/01-1250.

Naredba o stavljanju van snage Naredbe o privremenoj zabrani lova ptica selica

111/05-6. Naredba o privremenoj zabrani lova ptica selica objavljena je u SI. gl. RS broj 92/05-7.

Naredba o privremenoj zabrani lova ptica selica

14/06-25.


Rešenje o ustanovljenju lovišta:

"Majna" - 2/97-23.

"Pale" - 2/97-24.

"Srpsko Sarajevo" - 2/97-24.

"Pelagićevo" - 2/97-25.

"Vukosavlje" - 2/97-25.

"Ljubinje" - 2/97-25.

"Majevica" - 2/97-26.

"Vranjača" - 2/97-26.

"Visočnik" - 2/97-27.

"Bišina" - 2/97-27.

"Motajica" - 2/97-28.

"Čauš" - 2/97-28.

"Bakić" - 2/97-29.

"Cicelj" - 2/97-29.

"Doboj" - 2/97-30, izmena 14/98-339. "Ozren" - 2/97-30.

"Jahorinski zabran" - 2/97-31.

"Ribnjak" - 2/97-31.

"Bijeljina IV" - 9/97-298.

"Šiprage" -14/97-469.

"Maslovare" -14/97-470.

"Kotor Varoš" - 14/97-470.

"Drinić-Potoci" - 20/97-575 .

"Ribnik" - 20/97-575 .

"Laminci-Prosara" - 20/97-575 . "Karajzovci-Romanovci" - 20/97-576. "Grbavci-Jablanica" - 20/97-577.

"Vučijak" - 20/97-577.

"Srbac" - 20/97-578.

"Prnjavor" - 20/97-578.

"Čelinac" -20/97-578.

"Svodna" - 20/97-579.

"Ljubija" - 20/97-579.

"Omarska" - 20/97-580.

"Kneževo" - 20/97-580.

"Srpsko Goražde" - 20/97-581.

"Mrakovica" - 20/97-581.

"Novi" - 20/97-582.

"Baij" - 20/97-282.

"Trnovo" - 20/97-582.

"Berkovići" - 20/97-583.

"Rudice" - 20/97-583.

"Pastirevo" - 20/97-583.

"Kozarska Dubica" - 20/97-584.

"Banja Luka" - 20/97-584.

"Bobija" - 20/97-585.

"Saničani" - 20/97-585.

"Motajica" -20/97-586.

"Bardača" - 20/97-586.

"Ljubić" - 20/97-586.

"Sijekovac" - 20/97-586.

"Vukosavlje" - 20/97-587.

"Komić" - 5/99-60.

"Birač"-5/99-61.

"Bijeljina I" - 29/96-1065, izmena 9/97-299. "Bijeljina II" - 29/96-1066.

"Bijeljina III" - 29/96-1066.

"Ugljevik" -29/96-1066.

"Leotar" -29/96-1067.

"Treskavica" -29/96-1067.


"Zagorje" - 29/96-1068.

’Velež" -29/96-1068

"Viduša" -29/96-1068.

"Glasinac" -29/96-1069.

"Sjemeć" -29/96-1069.

"Mednik" -29/96-1070.

"Varda" -29/96-1070.

"Laktaši"-29/96-1071.

"Borje" -29/96-1071.

"Šamac" -29/96-1072.

"Šipovo" -29/96-1072.

"Mlađevac"-29/96-1073.

"Kozluk" -29/96-1073.

"Javor" -29/96-1073.

"Panos" - 29/96-1074.

"Nevesinje" -29/96-1074.

"Lisica" -29/96-1075.

"Brčko"-29/96-1075.

"Banja Luka" - 22/00-561.

"Manjača"- 22/00-561.

"Ribnik" -27/00-661.

"Manjača" Stričići - Banja Luka - 27/00-662. "Lisina" -27/00-662.

"Banja Luka" - 27/00-663.

"Vojskova" - 75/02-1.

"Rudice" - 75/02-2.

"Klekovača" - 75/02-3.

"Drinič" - 75/02-3.

"Ljubija" - 75/02-4.

"Novi" - 75/02-5.

"Mrakovica" - 75/02-5.

"Srpski Sanski most" - 75/02-6.

"Bijeljina III" 75/02-7.

"Bijeljina V"- 75/02-8.

"Trnova" - 75/02-8.

"Dubrave" - 75/02-9.

"Ugljevik"- 75/02-10.

"Posavlje" - 70/04-4.

"Borogovo" - 70/04-4.

-          za mrkog medvjeda - 20/97-587.

-          posebnih lovišta - 29/96-1064.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o osnovama režima voda važnih za dvije republike ili više republika odnosno autonomnih pokrajina i o međudržavnim vodama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/74-9, 24/76-590 (izmj. naziva i izmj. i dop. čl. 1., 3-17., 19., 27-28. i 36-38.).

Uredba o klasifikaciji vode međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/78-145.

Uredba o planu za odbranu od poplava za područje rijeka Save i Neretve

5/78-156.

Uredba o kategorizaciji vodotoka

42/67-556 (Vidi: čl. 253 Zakona... 36/75-139).

Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SR BiH

19/80-853.

Odluka o maksimalno dopuštenim koncentracijama radionuklida i opasnih tvari u međurepubličkim vodotocima, međudržavnim vodama i vodama obalnog mora

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/78-185.

Odluka o utvrđivanju granica osnovnih slivnih područja na teritoriji SR BiH

7/77-210.

Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smiju unositi u vode (SI. SFRJ, 3/66 i 7/66) primjenjuje se kao republički propis

Vidi: čl. 253. Zakona... 36/75-1369.

Pravilnik o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja upotrijebljene i iskoriščene vode i ispuštene zagađene vode

39/85-1269, 20/90-574.

Uputstvo za izradu opštinskih planova odbrane od poplave

38/79-1240.

Uputstvo o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja vodnog doprinosa i posebnih vodoprivrednih naknada

26/90-778, 43/90-1296.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskim pregledima koje vrše vodoprivredni inspektori

25/81-843.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o flaširanim pitkim vodama Bosne i Hercegovine

45/04-4542.

Potvrda namjere Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na prijelazne standarde za flaširanu vodu za piće.

15/03-313.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o vodama (srpski jezik)

70/06-7597.

Zakon o vodama (bosanski jezik)

70/06-7624.

Zakon o vodama (hrvatski jezik)

70/06-7653.

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata (hrvatski jezik)

44/02-1981. Odluka o izmjenama i dopunama (Visoki predstavnik za BiH) 9/04-220, 57/09-6.

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata (bosanski jezik)

44/02-1982. Odluka o izmjenama i dopunama (Visoki predstavnik za BiH) 9/04-222, 57/09-6.

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata (srpski jezik)

44/02-1982. Odluka o izmjenama i dopunama (Visoki predstavnik za BiH) 9/04-221. Odluka o izmjenama i dopunama (Visoki predstavnik za BiH) 9/04-222, 57/09-7.

Zakon o zaštiti voda (bosanski jezik)

33/03-1567, 54/04-2498.


Zakon o zaštiti voda (hrvatski jezik)   <

33/03-1575, 54/04-2498.           ,

Zakon o zaštiti voda (srpski jezik)

33/03-1 584, 54/04-2498.

Uredba o planovima odbrane od poplava (bosanski jezik)

3/02-69.

Uredba o planovima odbrane od poplava (hrvatski jezik)

3/02-76.

Uredba o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru (hrvatski jezik)

8/00-131.

Uredba o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru (bosanski jezik)

8/00-134.

Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama (bosanski jezik)

43/07-4117.

Uredba o opasnim i štetnim tvarima u vodama (hrvatski jezik)

43/07-4120.

Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama (srpski jezik)

43/07-4123.

Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (bosanski jezik)

26/09-5.

Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (hrvatski jezik)

26/09-10.

Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (srpski jezik)

26/09-16.

Glavni plan operativnih mjera odbrane od poplava za 2008. godinu (srpski jezik)

23/08-12.

Glavni plan operativnih mjera odbrane od poplava za 2008. godinu (bosanski jezik)

23/08-29.

Glavni plan operativnih mjera obrane od poplava za 2008. godinu (hrvatski jezik)

23/08-46.

Odluka o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

32/04-1102, 80/79-8142.

Odluka o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32/04-1104, 80/79-8141.

Odluka o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

32/04-1108, 80/79-8142.

Odluka o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja (hrvatski jezik)

75/09-43.

Odluka o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja (srpski jezik)

75/09-43.


Odluka o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja (bosan ski jezik)

75/09-44.

Statut Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)

44/98-1915.

Statut Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)

44/98-1915.

Statut Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" (bosanski jezik)

11/99-254.

Statut Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" (hrvatski jezik)

11/99-254.

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar

11/99-238.

Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/07-3972.

Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

41/07-3976.

Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/07-3979.

Odluka o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada (hrvatski jezik)

46/98-2010, 25/00-815, 7/02-226, 6/03-339.

Odluka o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada (bosanski jezik)

46/98-2010, 25/00-815, 7/02-226, 6/03-338.

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada

46/98-1991.

Odluka o prenošenju prava upravljanja i korištenja na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine na području općina: Odžak, Domaljevac, Šamac, Orašje i Gradačac

29/01-572.

Pravilnik o vrstama, načinu i opsegu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka (hrvatski jezik)

48/98-2129, 36/00-1213, ispravka 35/01-722, 20/03-809, 56/04-2730.

Pravilnik o vrstama, načinu i opsegu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka (bosanski jezik)

48/98-2168, 36/00-1216, 20/03-809, 56/04-2726.

Pravilnik o vrstama, načinu i opsegu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka (srpski jezik)

48/98, 36/00, 20/03, 56/04, 56/04-2734.

Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (bosanski jezik)

49/01-1079.


Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (hrvatski jezik)

49/01-1081.

Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu čuvanja vodoprivrednih akata (hrvatski jezik)

22/02-853. Ispravka 31/02-1269, 15/04-454, 57/09-37, 72/09-28.

Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu čuvanja vodoprivrednih akata (bosanski jezik)

22/02-859. Ispravka 31/02-1269, 15/04-454, 57/09-38, 72/09-28.

Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu čuvanja vodnih akata (srpski jezik)

22/02-853. Ispravka 31/02-1269, 15/04-454, 57/09-37, 72/09-28.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno- -tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (hrvatski jezik)

75/09-88.

Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno- -tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (srpski jezik)

75/09-90.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno- -tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (bosanski jezik)

75/09-93.

Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda (bosanski jezik)

77/09-21.

Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda (hrvatski jezik)

77/09-23.

Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda (srpski jezik)

77/09-24.

Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (bosanski jezik)

51/02-2297.

Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (hrvatski jezik)

51/02-2302.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdatim dozvolama za akvakulturu (srpski jezik)

64/05-5438.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdatim dozvolama za akvakulturu (bosanski jezik)

64/05-5444.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdatim dozvolama za akvakulturu (hrvatski jezik)

64/05-5451.

Pravilnik o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Okanovići" za opskrbu vodom Gradačca (hrvatski jezik)

14/07-1271.

Pravilnik o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Okanovići" za snabdijevanje vodom Gradačca (srpski jezik)

14/07-1275.


Pravilnik o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Okanovići" za snabdijevanje vodom Gradačca (bosanski jezik)

14/07-1279.

Pravilnik o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Okašnica" za snabdijevanje vodom Ključa (srpski jezik)

2/08-9.

Pravilnik o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Okašnica" za snabdijevanje vodom Ključa (bosanski jezik)

2/08-13.

Pravilnik o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Okašnica" za opskrbu vodom Ključa (hrvatski jezik)

2/08-1 7.

Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (bosanski jezik)

6/08-6.

Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (hrvatski jezik)

6/08-12.

Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (srpski jezik)

6/08-18.

Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti (srpski jezik)

17/08-10.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti (bosanski jezik)

17/08-12.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti (hrvatski jezik)

17/08-14.

Pravilnik o minimumu sadržine opšteg akta o održavanju, korišćenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (srpski jezik)

18/07-1839.

Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (bosanski jezik)

18/07-1840.

Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata (hrvatski jezik)

18/07-1841.

Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanjae i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza na temelju opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (hrvatski jezik)

92/07-9325, 46/09-7.

Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada (srpski jezik)

92/07-9366, 46/09-6.

Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada (bosanski jezik)

92/07-9407, 46/09-7.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka o količinama zahvaćene vođe (bosanski jezik)

83/08-3.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka o količinama zahvaćene vode (hrvatski jezik)

83/08-7.

Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (bosanski jezik)

26/09-36.

Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (hrvatski jezik)

26/09-38.

Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (srpski jezik)

26/09-40.

Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (bosanski jezik)

26/09-42.

Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (hrvatski jezik)

26/09-44.

Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (srpski jezik)

26/09-45.

Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu (bosanski jezik)

71/09-38.

Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu (hrvatski jezik)

71/09-45.

Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu (srpski jezik)

71/09-51.

Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate (bosanski jezik)

71/09-57.

Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate (hrvatski jezik)

71/09-62.

Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate (srpski jezik)

71/09-68.

Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate (bosanski jezik)

71/09-74.

Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate (hrvatski jezik)

71/09-78.

Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate (srpski jezik)

71/09-82.

Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada (bosanski jezik)

49/98-2238, ispr. 5/99-59.


Naputak o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada (hrvatski jezik)

49/98-2242, ispr. 5/99-59.

Zaključak o pokretanju koncesionog postupka za hidroenergetsko korištenje sliva rijeke Ljute, općina Konjic

48/00-1654.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Pravilnik o odvodnji zagađenih voda na područjima grada gdje nije izgrađena javna kanalizacija

10/01-393.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o vodama Županije Posavske

2/00-65.

Pravilnik o iskaznici vodoprivrednog inspektora Županije Posavske

1/98-49.

Odluka o usvajanju županijskog Operativnog plana obrane od poplava za 2006. godinu

3/06-161.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o vodama

11/08-1037.

Zakon o prenošenju nadležnosti za vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti ograničenja prava vlasnika odnosno korisnika zemljišta

13/03-788.

Uredba o katastru zagađivanča voda

2/05-55.

Odluka o proglašenju akumulacije "Modrac" dobrom u opc'oj upotrebi

6/03-285.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o vodama Zeničko-dobojskog kantona

17/07-403.

Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište "KREŠEVO", općina Tešanj

20/07-702.

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Babina rijeka zeničkog vodovoda

13/03-541.

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće "Ravna Rijeka", sa pripadajućim izvorima "Matina Voda", "Novo Vrelo" i "Klarića Izvor", "Mala Rijeka", "Ograjina", izvori "Bukovik", "jakovac", "Izvor III" Žepačkog vodovoda

3/05-56.

Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće na Mekiš potoku i Trebačkoj rijeci

1/06-135.

Odluka o zaštiti izvorišta prirodne izvorske vode "Cerik"

1/06-138.


Odluka o zaštiti izvorišta prirodne mineralne vode "DOLAC"

9/06-495.

Odluka o zaštiti izvorišta prirodne mineralne vode "RADUŠA"

9/06-498.

o zaštiti izvorišta prirodne mineralne vode "LONČARI"

9/06-501.

Odluka o zaštiti izvorišta prirodne mineralne vode "ORAŠ-PLANJE"

9/06-504.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja troškova rada komisija u postupku izdavanja vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih naloga

17/98-486.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o vodama (bosanski jezik)

14/02-690.

Zakon o vodama (hrvatski jezik)

14/02-690.

Pravilnik o imenovanju stručnog povjerenstva za obavljanje tehničkog pregleda dokumentacije i objekta iz vodoprivredne djelatnosti te o utvrđivanju iznosa i načina plaćanja troškova rada povjerenstva u postupku izdavanja akata o vodoprivrednim uvjetima, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola

9/01-399.

Pravilnik o imenovanju članova Stručne komisije za obavljanje tehničkog pregleda dokumentacije i objekata vodoprivredne djelatnosti te o utvrđivanju iznosa i načinu plaćanja troškova rada komisija u postupku izdavanja akata o vodoprivrednim uvjetima, vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola

9/01-399.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o realizaciji Projekta "Vodosnabdijevanja Coražda i prigradskih naselja"

11/99-290.

Odluka o naknadama za izvađeni pijesak i šljunak iz korita i obala vodotoka na području Bosansko.podrinjskog kantona Goražde 8/01-71.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o utvrđivanju interesa Županije Zapadnohercegovačke za izgradnju Hidroelektrane „Peć Mlini" - Grude

9/01-234.

Odluka o davanju suglasnosti općini Ljubuški o prijenosu prava upravljanja i korištenja na hidromelioracijskim sustavima u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke na registrirane udruge korisnika vode na području općine Ljubuški

7/08-206.

Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva" utvrđenih Proračunom ŽZH za 2008. godinu

10/08-297.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o vodama Kantona Sarajevo

16/00-652.


Odluka o zaštiti planinskih izvora vode za piče sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice

22/97-539.

Odluka o obrazovanju Savjeta za vode

20/04-1431.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o visini godišnje vodne naknade što se plaća na cestovna motorna vozila i priključna vozila

9/97-214.

Pravilnik o službenoj iskaznici županijskog vodoprivrednog inspektora

15/98-676.

Rješenje o visini troškova postupka za izdavanje vodoprivrednih uvjeta, saglasnosti, dozvola i si vodoprivrednih akata

15/98-714.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti voda

25/04-999, 1/05-2.

Odluka o organizaciji i radu službe obezbjeđenja za objekte vodovoda i kanalizacije Brčko Distrikta BiH

2/01-42.

Odluka o utvrđivanju stope, odnosno iznosa posebne vodoprivredne naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u Brčko Distriktu BiH

1 7/02-956.

Uputstvo o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne vodoprivredne naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i načinu mjerenja količina izvađenog materijala iz vodotoka u Brčko Distriktu BiH

4/03-127.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o vodama

50/06-1, 92/09-7.

Zakon o zaštiti voda

53/02-26.

Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka

42/01-857.

Aneks 2 Uredbe o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka

39/02-9.

Uredba o načinu sudjelovanja u javnosti u upravljanju vodama

35/07-2.

Uredba o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada

74/09-1. Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe staviti van snage Uredbu o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja općih i posebnih vodoprivrednih naknada ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 27/01 i 62/05).

Odluka o početku rada Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice

18/09-5.

Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava u Republici Srpskoj u 2009. godini

26/09-15.

Naredba o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2009. godinu

15/09-20.

Odluka o utvrđivanju granica slivnih područja na teritoriji Republike Srpske

9/00-197, Odluka o izmjeni 46/02-4.

Odluka o utvrđivanju granica oblasnih riječnih slivova (Distrikta) i slivova na teritoriji Republike Srpske

98/06-24.

Odluka o stopama posebnih vodnih naknada

22/08-3.

Odluka o prihvatanju Deklaracije o vodama i vodenim ekosistemima u širem regionu Crnog mora i međunarodnog projekta

63/01-1308.

Odluka o određivanju preduzeća u oblasti vodoprivrede od interesa za Republiku Srpsku

25/93-982, 20/96-850.

Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumevanju između Federacije Bosne i Flercegovine i Republike Srpske o pitanjima iz oblasti vodoprivrede

21/98-525.

Odluka o odobravanju projekta izgradnje Severnog prstena vodosnabdevanja -1 faza

33/98-892.

Odluka o određivanju forme ugovora za oblast vodosnadbevanja i komunalane infrastrukture

33/00-764.

Pravilnik o mjerama zaštite, načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite, područja na kojima se nalaze izvorišta, kao i vodnih objekata i voda namijenjenih ljudskoj upotrebi

7/03-1.

Pravilnik o internoj kontroli i kontrolnim postupcima u Republičkoj direkciji za vode

11/06-26.

Pravilnik o načinu održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta

34/01-10, 22/06-30.

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

40/03 -11.

Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju

44/01-903.

Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode

44/01-911.

Pravilnik o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda kao osnovice za utvrđivanje vodoprivredne naknade

44/01-919, 62/05-7.

Pravilnik o uslovima koji moraju da ispunjavaju vodoprivredne laboratorije kao pravna lica ili u okviru pravnih lica koje vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda

44/01-927.


Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gde nema javne kanalizacije

68/01-1449

Uputstvo o prestanku važenja Uputstva o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja općih i posebnih vodoprivrednih naknada

81/09-11 .Tekst Uputstva o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja opštih i posebnih vodoprivrednih naknada,objavljen je u SI. gl. RS broj 19/98-467, 27/01-602, 62/05-8.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o stambenim zadrugama

30/74-1085, 27/75-1027 (ispr.), 21/85-742.

Zakon o samostalnom privređivanju

26/89-705, 29/90-809.

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja imenika udruženih zemljoradnika

16/79-657.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima poslovnog prostora, uređaja i opreme za prikupljanje, sortiranje i promet otpadnih materijala (samostalnih radnji)

36/85-1113.

Naredba o djelatnostima koje se smatraju domaćom radinosti

8/78-1035.

Naredba o određivanju što se smatra krupnom građevinskom mehanizacijom odnosno primarnom preradom drveta (u smislu zanatskih djelatnosti)

19/78-729, 20/78-790 (ispr.).

Naredba o određivanju zanatskih usluga koje se mogu obavljati od mjesta do mjesta

5/87-94.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra odobrenja za obavljanje samostalne djelatnosti

37/89-938.

FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (bosanski jezik)

35/09-1. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o obrtu ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/02-2324, 29/03-1331, 11/05-723).

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (hrvatski jezik)

35/09-14. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o obrtu ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/02-2319, 29/03-1331, 11/05-726).

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (srpski jezik)

35/09-27. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o obrtu ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/02-2324, 29/03-1330,11/05-726).

Zakon o poticaju razvoja male privrede (srpski jezik)

19/06-1916, 25/09-1.

Zakon o poticaju razvoja male privrede (bosanski jezik)

19/06-1918, 25/09-1.

Zakon o poticaju razvoja malog gospodarstva (hrvatski jezik)

19/06-1920, 25/09-2.

Uredba o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)

47/09-1. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/04 i 31/08).

Uredba o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)

47/09-1. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izdavanja suglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/04 i 31/08).

Uredba o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (srpski jezik)

47/09-2. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/04 i 31/08).

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (bosanski jezik)

62/05-5274.

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (hrvatski jezik)

62/05-5274.

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (srpski jezik)

62/05-5274.

Uredba o vezanim i posebnim obrtima (srpski jezik)

64/05-5383.

Uredba o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik)

64/05-5383.

Uredba o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik)

64/05-5384.

Pravilnik o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva (hrvatski jezik)

18/09-62.

Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede (srpski jezik)

18/09-66.

Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede (bosanski jezik)

1 8/09-70.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (srpski jezik)

73/09-94. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/03 i 37/04).

Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (bosanski jezik)

73/09-111. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/03 i 37/04).

Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (hrvatski jezik)

73/09-127. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/03 i 37/04).

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti (bosanski jezik)

41/09-56. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice i sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 36/04-1448).

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku suglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti (hrvatski jezik)

41/09-65. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice i sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 36/04-1441).

Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti (srpski jezik)

41/09-74. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice i sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 36/04-1445).


Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)

41/09-49. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 36/04-1451).

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra suglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)

41/09-51. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra suglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 36/04-1451).

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (srpski jezik)

41/09-52. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i načinu vođenja Registra saglasnosti za obavljanje posebnog obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 36/04-1451).

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (bosanski jezik)

47/09-34. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničke djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05-5976).

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (hrvatski jezik)

47/09-45. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničke djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05-5971).

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti (srpski jezik)

47/09-55. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničke djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05-5973).

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (hrvatski jezik)

54/09-19. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju majstorskog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (srpski jezik)

54/09-40. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju majstorskog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (bosanski jezik)

54/09-60. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju majstorskog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (srpski jezik)

61/09-15.

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (bosanski jezik)

61/09-15.

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (hrvatski jezik)

61/09-15.

Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (bosanski jezik)

41/09-53. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 20/08).

Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (hrvatski jezik)

41/09-54. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 20/08).


Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (srpski jezik)

41/09-55. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/03 i 20/08).

Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti (hrvatski jezik)

69/05-6037.

Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti (srpski jezik)

69/05-6052.

Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti (bosanski jezik)

69/05-6067.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (srpski jezik)

61/09-16.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (bosanski jezik)

61/09-17.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama (hrvatski jezik)

61/09-18.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (srpski jezik)

61/09-20.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (bosanski jezik)

61/09-21.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (hrvatski jezik)

61/09-22.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća djelatnost (srpski jezik)

61/09-23.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća djelatnost (bosanski jezik)

61/09-25.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća djelatnost (hrvatski jezik)

61/09-27.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski (srpski jezik)

61/09-28.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski (bosanski jezik)

61/09-30.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski (hrvatski jezik)

61/09-32.

Lista priloga koja će se zahtijevati od podnosioca prijava za odabir korisnika finansijskih sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

26/08-34.

Popis vezanih obrta i zanimanja (hrvatski jezik)

40/08-39.


Popis vezanih obrta i zanimanja (srpski jezik)

40/08-60.

Popis vezanih obrta i zanimanja (bosanski jezik)

40/08-82.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o obrtu

11/99-429.

Odluka o utvrđivanju niskoakumulativnih i deficitarnih zanatskih proizvodnih i uslužnih djelatnosti na području Unsko-sanskog kantona

7/03-231.

Odluka o obavljanju obrta

3/04-190.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama

6/04-364.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju domaćom radinošću

6/04-365.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se smatraju domaćom radinošću

6/04-367.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija

6/04-369.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija a koje se ne smatraju sezonskim obrtima

6/04-370.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija a koje se smatraju sezonskim obrtima

6/04-372.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o obrtu

6/05-305.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o obrtu

14/09-1268. Zakon o obrtu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/04-225, 2/06-244)

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija

1/08-35.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama

1/08-43.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o načinu registracije i evidencije stanja obrta

7/04-300.


Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama

3/04-149.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija

3/04-154.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o obrtu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2/04-110.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Transferi za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2009. godinu" sa uputstvom o radu komisije

6/09-634.

Pravilnik o obrtima koji se ne mogu obavljati u stambenim prostorijama

4/04-268.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija

4/04-275.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih i niskoakumulativnih djelatnosti na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde

14/98-301, 16/98-325, 14/99-364.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o obrtu (hrvatski jezik)

16/04-1109, 5/05-394.

Zakon o obrtu (bosanski jezik)

16/04-1109, 5/05-394.

Pravilnik o sezonskom obavljanju obrta i drugim obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (bosanski jezik)

8/05-914.

Pravilnik o sezonskom obavljanju obrta i drugim obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (hrvatski jezik)

8/05-914.

Pravilnik o obavljanju obrta u vidu domaće radinosti i drugim obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (bosanski jezik)

9/05-1038.

Pravilnik o obavljanju obrta kao kućne radinosti i drugim obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (hrvatski jezik)

9/05-1038.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, koje se smatraju sezonskim obrtima (Tabela 1) (bosanski jezik)

8/05-916.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, koje se smatraju sezonskim obrtima (Tablica 1) (hrvatski jezik)

8/05-920.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, koje se smatraju sezonskim obrtima (Tabela 2) (bosanski jezik)

8/05-918.


Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija, koje se smatraju sezonskim obrtima (Tablica 2) (hrvatski jezik)

8/05-923.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju domaćom radinošću (Tabela 1) (bosanski jezik)

9/05-1041.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću (Tablica 1) (hrvatski jezik)

9/05-1039.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se smatraju domaćom radinošću (Tabela 2) (bosanski jezik)

9/05-1045.

Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se smatraju kućnom radinošću (Tablica 2) (hrvatski jezik)

9/05-1043.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o obrtu

10/03-194.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija

4/04-41.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama

4/04-49.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o obrtu (bosanski jezik)

6/08-1.

Zakon o obrtu (hrvatski jezik)

6/08-1.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost i uslovi za njihovo obavljanje (bosanski jezik)

8/08-4.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost i uvjeti za njihovo obavljanje (hrvatski jezik)

8/08-4.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (bosanski jezik)

8/08-6.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (hrvatski jezik)

8/08-6.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati van poslovnih stambenih prostorija (bosanski jezik)

8/08-9.

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih stambenih prostorija (hrvatski jezik)

8/08-9.

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (bosanski jezik)

8/08-13.


Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (hrvatski jezik)

8/08-13.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o provođenju Zakona o obrtu u Kantonu Sarajevo

23/09-220. Zakon o provođenju Zakona o obrtu u Kantonu Sarajevo objavljen je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", br. 9/04-610.

Uredba o finansiranju programa za pokretanje ili proširenje proizvodno-uslužnih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo koji imaju devizne vojne knjižice

4/97-65, 1/99-1.

Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta

20/06-1097, 4/07-193, 17/07-1169, 7/08-28.

Odluka o niskoakumulativnim, deficitarnim, starim i tradicionalnim zanatima-obrtima na području Kantona Sarajevo

17/04-1321, 20/04-1432.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prosto­rijama

32/09-38. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/04) prestaje da važi.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i sta­mbenih prostorija

32/09-39. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/04 i 5/04 - Ispravka i 22/07) prestaje da važi.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu za 2003. godinu

7/03-99.

Odluka o popisu starih i tradicionalnih obrta

8/04-260.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zanatsko-preduzetničkoj delatnosti

16/02-12, 39/03-4, 97/04-7, 34/06-35.

Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća (Prečišćeni tekst)

23/09-1.

Pravilnik o određivanju djelatnosti za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor

49/02-19.

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju umjetničkim, starim zanatima i poslovima domaće radinosti

44/02-14.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o stambenim odnosima (Prečišćeni tekst)

14/84-373, 12/87-367. Ust. sud Jug. br. U. 409/87 i 213/88, 36/89-924, Ustavni sud BiH, broj 174/90 od 24.12.1990. godine, 2/93-24.


Zakon o napuštenim stanovima

6/92-221, 8/92-245, 16/92-409, 13/94-189, 36/94-589, 9/95-285.

Zakon o svojini na dijelovima zgrada

35/77-1049. Čl. 48. Zakona... - 38/78-1441. Čl. 211. Član, 4. Zakona... 22/84-649.

Zakon o susvojini na stanu

26/89-718, 27/91-899.

Zakon o nadzidavanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove u zgradama u društvenoj svojini

32/87-981.

Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

33/77-924, 12/87-371, 30/90-867, 7/92-191, 3/93-52, Zakon 13/94-189.

Zakon o korištenju sredstava solidarnosti za velike opravke

21/92-575, 22/93-535, 13/94-189, 9/95-285.

Zakon o kriterijima i mjerilima za korištenje sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenoj svojini za velike opravke stambenih zgrada

21/87, 2/90, 32/91, 22/93-535, 13/94-189, 9/95-286.

Odluka o jedinstvenim elementima za izračunavanje prometne vrijednosti stambene zgrade ili stana kao posebnog dijela zgrade

40/89-999.

Uredba o privremenoj zabrani prodaje stanova u društvenoj svojini

4/92-100 (Napomena: objavljeno u Službenom listu SR BiH).

Pravilnik o popisu, pečaćenju i evidenciji napuštenih stanova

9/92-257.

Kriteriji za dodjelu napuštenih stanova na privremeno koriščenje

9/92-257, 9/93-178, 7/94-100. Ust. sud R BiH: Odluka da se ukidaju odredbe čl. 16., 17. i 18. Kriterija za dodjelu napuštenih stanova na privremeno koriščenje 24/94-420.

Uputstvo o načinu i uslovima dodjele poslovnih objekata

4/93-80.

Uputstvo o popisu, obezbjeđenju i evidenciji napuštenih stambenih zgrada i stanova u svojini građana

1/94-4.

Uputstvo o zakupu poslovnih prostorija Armije Republike Bosne i Hercegovine

27/94-445.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputstvo o razmjeni informacija o zapečaćenoj imovini na kojoj su nosioci stanarskog prava ili vlasnici uvedeni u posjed

30/01-405, 12/04-1247.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (bosanski jezik)

11/98-279, 38/98-1421. Zakon o stambenim odnosima (Prečišćeni tekst) objavljen je u SI. listu SR BiH broj 14/84-373, 12/87-367, 36/89-924, 12/99-11, 19/99-453.

Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (hrvatski jezik)

11/98-280, 38/98-1421. Zakon o stambenim odnosima (Prečišćeni tekst) objavljen je u SI. listu SR BiH broj 14/84-373, 12/87-367, 36/89-924, 12/99-11, 19/99-453.


Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)

27/97-525, 11/98-279, 22/99-474, 27/99-1086, 7/00-101, 25/01-505 (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-620 (Visoki predstavnik za BiH), 61/01-1447, 15/02-563, 54/04-2489, 36/06-3909, Ispravka 23/09-143.

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)

27/97-529, 11/98-278, 22/99-474, 27/99-1086, 7/00-101, 25/01-505 (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-621 (Visoki predstavnik za BiH), 61/01-1447, 15/02-561, 54/04-2490, 36/06-3912, 72/08-1, Ispravka 23/09-143.

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (srpski jezik)

27/97-529, 11/98-278, 22/99-474, 27/99-1086, 7/00-101, 25/01-505 (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-621 (Visoki predstavnik za BiH), 61/01-1447, 15/02-561, 54/04-2490, 36/06-3910, 72/08-3, Ispravka 23/09-143.

Instrukcija za sprovođenje odredaba čl. 39a., 39b. i 39c. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

6/00-99.

Zakon o prijenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Povjerenstvu za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)

6/04-97. Ispravka 22/04-810, 59/05-4998.

Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)

6/04-98. Ispravka 22/04-810, 59/05-4998.

Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretnine u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica (srpski jezik)

6/04-98. Ispravka 22/04-810, 59/05-4998.

Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (bosanski jezik)

11/98-273, izmjene i dopune 11/98-278, 38/98-1421, 12/99-99, 27/99-1085, 43/99-1764, 31/01-597. (Visoki predstavnik za BiH), 56/01-1271 (Visoki predstavnik za BiH), 15/02-564, (Visoki predstavnik za BiH) 24/03-1002,29/03-1335. Zakon o napuštenim stanovima objavljen je u SI. listu R BiH broj 6/92-221, 8/92-245, 16/92-409, 13/94-189, 36/94-589, 9/95-285, 81/09-505.

Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (hrvatski jezik)

11/98-275, izmjene i dopune 11/98-279, 38/98-1421, 12/99-99, 27/99-1085, 43/99-1764, 31/01 -597. (Visoki predstavnik za BiH), 56/01-1266 (Visoki predstavnik za BiH), 15/02-569, (Visoki predstavnik za BiH) 24/03-1001, 29/03-1335. Zakon o napuštenim stanovima objavljen je u SI. listu R BiH broj 6/92-221, 8/92-245, 16/92-409, 13/94-189, 36/94-589, 9/95-285, 81/09-504

Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (srpski jezik)

Osnovni tekst Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima objavljen je u Sl.n. F BiH broj 11/98-273, izmjene i dopune 11/98-278, 38/98-1421, 12/99-99, 27/99-1085, 43/99-1764, 31/01-597. (Visoki predstavnik za BiH), 56/01-1271 (Visoki predstavnik za BiH), 15/02-564,24/03-1002,29/03-1334. Zakon o napuštenim stanovima objavljen je u SI. listu R BiH broj 6/92-221, 8/92-245, 16/92-409, 13/94-189, 36/94-589, 9/95-285, 81/09-506.

Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi kao što je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99 i 27/99

43/99-1767. Ispravka 46/99-1839.


Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 129/01 (hrvatski jezik) - Odluka o izmjenama i dopunama Naputka o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima

56/01-1257. Osnovni tekst Naputka o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima objavljen je u SI n. F BiH broj 11/98-279, 38/98-1421, 12/99-99, 18/99, 27/99-1085, 43/99-1764.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 129/01 (bosanski jezik) - Odluka o izmjenama i dopunama Uputstva o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima

56/01-1258. Osnovni tekst Uputstva o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima objavljen je u SI n. F BiH broj 11/98-278, 38/98-1421, 12/99-99, 18/99, 27/99-1085, 43/99-1764.

Uputstvo o primjeni člana 4. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (bosanski jezik)

16/98-397.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 126/01 (hrvatski jezik) - Odluka o donošenju naputka o dokazima koji se prilažu uz zahtjev za otkup napuštenih stanova sukladno članku 8b. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

56/01-1254.

Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 126/01 (bosanski jezik) - Odluka o donošenju uputstva o dokazima koji se prilažu uz zahtjev za otkup napuštenih stanova u skladu sa članom 8b. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

56/01-1255.

Odluka o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika broj 128 od 4. decembra 2001. godine (Službene novine Federacije BiH broj 56/01) (bosanski jezik)

19/02-733. Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 128/01 objavljena je u SI. n. broj 56/01-1257. Nalog javnim pravobraniocima u vezi potvrđivanja ugovora o otkupu stanova.

Odluka o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika broj 128 od 4. prosinca 2001. godine (Službene novine Federacije BiH broj 56/01) (hrvatski jezik)

19/02-734. Odluka Visokog predstavnika za BiH broj 128/01 objavljena je u SI. n. broj 56/01 -1256. Nalog javnim pravobraniteljima u vezi potvrđivanja ugovora o otkupu stanova.

Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (srpski jezik)

28/05-1821, 2/08-1.

Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (bosanski jezik)

28/05-1822, 2/08-1.

Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (hrvatski jezik)

28/05-1823, 2/08-2.

Uredba o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanova

29/08-4, 52/08-1.

Preporuka o obustavi od izvršenja odluka CRPC-a protiv kojih je podnesen zahtjev za njihovo preispitivanje do osnivanja i početka rada Komisije za rješavanje u drugom stepenu i sudskih odluka koje su suprotne članu 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (bosanski jezik)

29/04-1061.

Preporuka o obustavi od izvršenja odluka CRPC (Povjerenstvo za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica) protiv kojih je podnesen zahtjev za njihovo preispitivanje do osnivanja i početka rada Povjerenstva za rješavanje u drugom stupnju i sudskih odluka koje su suprotne članku 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (hrvatski jezik)

29/04-1061.


Preporuka o obustavi od izvršenja odluka CRPC-a protiv kojih je podnesen zahtjev za njihovo preispitivanje do osnivanja i početka rada Komisije za rješavanje u drugom stepenu i sudskih odluka koje su suprotne članu 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (srpski jezik)

29/04-1062.

Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 50/98 od

12.3.1998. godine (bosanski jezik)

11/98-284

Zaključak Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 50/98 od

12.3.1998. godine (hrvatski jezik)

11/98-284

Zaključci Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 51/98 od

12.3.1998. godine (bosanski jezik)

11/98-285

Zaključci Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 51 /98 od 12.3.1998. godine (hrvatski jezik)

11/98-285

Odluka o osnivanju Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)

43/00-1846.

Odluka o osnivanju Fondacije za potporu u stambenom zbrinjavanju pripadnika populacija branitelja (hrvatski jezik)

43/00-1847.

Odluka o određivanju organa za preuzimanje stanova u ime Federacije Bosne i Hercegovine

16/06-1704.

Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/98-374, 27/98-816, 7/98-816, 67/07-6750.

Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/98-374, 27/98-816, 7/98-816, 67/07-6750.

Odluka o privremenom uređivanju prodaje stanova (bosanski jezik)

7/00-103, 16/00-507, 48/00-1635, 32/02-1284.

Odluka o privremenom uređivanju prodaje stanova (hrvatski jezik)

7/00-103, 16/00-506, 48/00-1635, 32/02-1283.

Odluka o osnivanju Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (bosanski jezik)

19/02-734.

Odluka o osnivanju Povjerenstava za provjeru zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (hrvatski jezik)

19/02-735.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja visine protuvrijednosti ili druge stvari i prava na zamjenu za nacionalizirani stan (bosanski jezik)

14/09-21.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja visine protuvrijednosti ili druge stvari i prava na zamjenu za nacionalizirani stan (hrvatski jezik)

14/09-21.


Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja visine protuvrijednosti ili druge stvari i prava na zamjenu za nacionalizovani stan (srpski jezik)

14/09-22.

Naputak o realiziranju tražbina građana na temelju ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije R BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije prilikom otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)

32/98-1183.

Uputstvo o realiziranju tražbina građana na temelju ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije R BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije prilikom otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)

32/98-1184.

Naputak o kriterijima za dodjelu drugog stana nositelju stanarskog prava ili sadašnjem korisniku stana (hrvatski jezik)

40/98-1487.

Uputstvo o kriterijima za dodjelu drugog stana nosiocu stanarskog prava ili sadašnjem korisniku stana (bosanski jezik)

40/98-1487.

Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korišćenju stana i postupku kontrole obnovljenog ugovora o korišćenju stana (bosanski jezik)

15/02-597.

Naputak o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korišćenju stana i postupku kontrole obnovljenog ugovora o korišćenju stana (hrvatski jezik)

15/02-597.

Uputstvo o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

19/02-736.

Naputak o postupku provjere zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

19/02-738.

Upustvo o razmjeni informacija o zapečaćenoj imovini na kojoj su nosioci stanarskog prava ili vlasnici uvedeni u posjed

30/01-405, 12/04-1247.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

6/01-221, 4/04-278.

Zakon o načinu finansiranja Kantonalnog fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe

5/00-254.

Zakon o zakupu stanova

7/05-433.

Uredba o utvrđivanju roka obročne otplate za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo

3/98-65.

Uredba o utvrđivanju koeficijenata položajne pogodnosti stana

3/98-65.

Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

3/98-66.


Odluka o redoslijedu prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća

9/08-441.

Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe

2/99-29.

Pravilnik o uslovima za odobrenje poslova upravitelja

7/04-408.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o stambenim zadrugama

4/00-146.

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade u kojoj su stanovi otkupljeni

4/00-150. 4/03-129, 10/09-862

Zakon o pravnom položaju stanova u izgradnji i načinu njihove privatizacije

8/01-247.

Odluka o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

1/98-22, 1/06-29.

Odluka o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana, obročnog roka otplate i godišnje kamate

1/98-32.

Uredba o utvrđivanju redoslijeda prvenstva o vraćanju i dodjeli stanova

1/07-61.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

11/00-374, 14/02-597, 5/07-361.

Zakon o izdavanju stanova u zakup

7/04-417.

Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

1/98-24.

Uredba o rokovima i kamatnoj stopi za obročnu otplatu stanova

1/98-29.

Odluka o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana

6/09-639.

Odluka o određivanju organa za prodaju stanova u ime Vlade Tuzlanskog kantona

6/98-280.

Odluka o raspodjeli sredstava za stambenu izgradnju (bosanski jezik)

10/00-447.

Odluka o kriterijima za rješavanje stambenih pitanja

12/00-598.

Odluka o utvrđivanju redoslijeda prioriteta za dodjelu stanova

7/06-710.

Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 - subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

10/08-1018.


Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu stana u vlasništvo braniteljima i članovima njihovih obitelji

5/09-631, 6/09-658.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o kriterijumima i mjerilima za korištenje sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u držvnoj svojini za velike opravke stambenih zgrada (bosanski jezik)

9/97-835.

Zakon o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

2/08-39.

Odluka o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih

16/07-382.

Uredba o utvrđivanju redoslijeda prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća ili preduzeća koja su prestala sa radom i brisana iz registra preduzeča

8/06-464, 13/08-520.

Uredba o rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih porodica

19/07-524.

Odluka o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana

2/09-166. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana - 1/98-2, 9/98-312.

Odluka o obročnoj otplati stana i visini kamatne stope

1/98-3.

Odluka o obrazovanju i vođenju knjige položenih ugovora

1/98-3.

Odluka o kreditiranju stambene izgradnje

13/00-586, 5/01-123.

Odluka o kreditiranju stambenih potreba mladih

10/06-623, 1/07-12.

Odluka o smanjenju kamatne stope na kredite za stambenu izgradnju odobrene pripadnicima branilačke populacije

8/06-450.

Uputstvo o primjeni Odluke o kreditiranju stambene izgradnje

16/00-761.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama

15/01-186.

Zakon o zakupu stana u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

7/04-482.

Odluka o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stamb. zgrada

9/05-681.

Uredba o utvrđivanju koeficijenata položajne pogodnosti stana

2/98-33.

Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

2/98-34.


Uredba o obročnoj otplati stana i visini kamatne stope

2/98-43.

Uredba o utvrđivanju redosljeda prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća

10/09-995.

Odluka o preuzimanju viška stambenog prostora

1/97-50.

Odluka o utvrđivanju naknade za održavanje i upravljenje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada

19/01-270.

Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba

10/09-969.

Odluka o utvrđivanju kriterija i načina dodjele novoizgrađenih stanova u zgradi "Dom" u Goraždu

2/07-194.

Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje iznosa zakupnine stana na području BPK Goražde za 2009. godinu

3/09-290.

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

14/02-269.

Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata upravitelju i prinudnom upravitelju

8/03-292.

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja

6/08-439.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o prenošenju poslova kantonalnih organa uprave za stambene poslove na općinske službe za upravu (bosanski jezik)

8/99-306.

Zakon o prenošenju poslova kantonalnih organa uprave za stambene poslove na općinske službe za upravu (hrvatski jezik)

8/99-306.

Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i dogradnji stanova (bosanski jezik)

15/00-565.

Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i dogradnji stanova (hrvatski jezik)

15/00-565.

Uredba o utvrđivanju koeficijenata položajne pogodnosti stana (bosanski jezik)

3/98-53.

Uredba o utvrđivanju koeficijenata položajne pogodnosti stana (hrvatski jezik)

3/98-53.

Uredba o utvrđivanju rokova obročne otplate za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik)

3/98-54.

Uredba o utvrđivanju rokova obročne otplate za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik)

3/98-54.


Uredba o ustanvljavanju i vođenju knjiga položenih ugovora (hrvatski jezik)

3/98-65.

Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za izgradnju stanova (bosanski jezik)

7/00-232.

Odluka o osnutku Kantonalnog fonda za izgradnju stanova (hrvatski jezik)

7/00-232.

Odluka o osnivanju komisija za provjeru zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (bosanski jezik)

13/02-639.

Odluka o osnutku povjerenstva za provjeru sklopljenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (hrvatski jezik)

13/02-639.

Odluka o isplati naknade članovima Komisije za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (bosanski jezik)

10/06-1151.

Odluka o isplati naknade članovima Povjerenstva za kontrolu skopljenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana (hrvatski jezik)

10/06-1151.

Odluka o redoslijedu prioriteta za dodjelu stanova koji su pripadali privatiziranim preduzečima (bosanski jezik)

2/06-127.

Odluka o redoslijedu prvenstava za dodjelu stanova koji su pripadali privatiziranim poduzećima (hrvatski jezik)

2/06-127.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o najmu stanova

15/01-338.

Zakon o uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

15/01-343.

Uredba o ustrojavanju i vođenju knjiga položenih ugovora

7/99-215. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o ustrojavanju i vođenju knjiga položenih ugovora, objavljena u N.n. Županije broj 2/98-94.

Uredba o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana

2/98-98.

Uredba o utvrđivanju rokova obročne otplate za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo

2/98-98.

Uredba o stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u Županiji Zapadnohercegovačkoj

8/00-206.

Odluka o uvjetima i načinu rješavanja stambenih potreba

18/00-418.


Odluka o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita radi rješavanja stambenih potreba

18/00-420.

Uredba o prestanku rada, te preuzimanju sredstava i djelatnika, stambeno komunalnih fondova

6/03-138.

HERCECOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

1/06-2.

Uredba o rokovima i kamatnoj stopi za otplatu stanova

4/98-27.

Uredba o utvrđivanju položajne pogodnosti stana

4/98-28.

Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

4/98-29, 1/06-12.

Uredba o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 6. i 8. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

4/09-26

Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za izgradnju stanova HNK (bosanski jezik)

3/02-53.

Odluka o utvrđivanje visine novčane naknade za rad Komisija za provjeru zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stanova u općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

4/02-22.

Odluka o ustupanju obavljanja poslova Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline oko prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo, a na istim su pravo raspolaganja imali organi i organizacije bivše SFRJ (bosanski jezik)

4/02-25.

Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju stanova na korištenje udrugama (bosanski jezik)

3/07-131.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o redoslijedu prvenstva za dodjelu stana na korištenje

2/09-91.

Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o podjeli stambenih jedinica

9/09-371.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o kriterijima za korištenje sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u državnoj svojini za velike opravke stambenih zgrada oštećenih ratnim dejstvima

4/97-60. Zakon o izmjenama i dopunama 4/98-75.

Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

29/09-2.

Uredba o utvrđivanju roka obročne otplate za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1/98-1.


Odluka o utvrđivanju koeficijenta položajne pogodnosti stana

8/06-249.

Odluka o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

13/98, 13/99,10/05, 20/05-1228.

Odluka o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita radi rješavanja stambenih potreba mladih

21/05-1233. Prestaje da važi Odluka o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita radi rješavanja stambenih potreba mladih objavljena u SI. n. Kantona broj 8/04-497.

Odluka o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih

8/04-497, 10/05-563.

Odluka o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo za prodaju stanova u vlasništvu Kantona Sarajevo

11/98-512.

Odluka o realizaciji Projekta obnove i rekonstrukcije oštećenog stambenog fonda na području Kantona Sarajevo izvođenjem radova i isporukom građevinskog materijala i angažovanjem preduzeća uz odgodu plaćanja

17/02-739. Ispravka Odluke 19/04-1419.

Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru Stambenog fonda grada Sarajeva za utvrđivanje prosječne cijene po jednom metru kvadratnom korisnog stambenog prostora

4/97-65.

Odluka o oslobađanju od plaćanja stanarine

5/97-89, 12/97-262.

Odluka o općim, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima pravo raspolaganja imaju općine na području Kantona Sarajevo

19/97-442. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 16/04-1299.

Odluka o kriterijima i načinu dodjele u zakup i visini zakupnine za 66 poslovnih prostorija koje su odlukom Vlade Kantona Sarajevo izdvojene iz bilansa KJSP "Sarajevostan" i stavljeno u vlasništvo Kantona Sarajevo

21/05, 12/06, 13/07-825. 552, 19/08-2.

Odluka o obrazovanju stambene komisije Vlade Kantona Sarajevo

20/99-766, 19/00-810.

Odluka o osnivanju Kantonalnog Javnog stambenog preduzeća "Sarajevostan" Sarajevo (prečišćeni tekst)

30/01-1178.

Odluka o osnivanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo (prečišćeni tekst)

30/01-1180, 10/05-563.

Odluka o utvrđivanju početne vrijednosti imovine (objekata) JSP "Sarajevostan" Sarajevo

20/01-885.

Odluka o redoslijedu prioriteta za dodjelu stana

34/07-2709.

Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

16/09-1. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima - 18/08-834.


Odluka o prestanku važenja Odluke o općim, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima pravo raspolaganja imaju općine na području Kantona Sarajevo

29/09-6.

Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup na objektima 0-9 i 0-10 na lokaciji "Otes"

26/03-1561, 27/07-2378.

Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba

36/07-2913, 36/08-6.

Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo

13/07-829, 11/08-8, 6/09-4.

Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo (prečišćeni tekst)

26/097. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik za dodjelu stanova objavljen u SI. n. Kantona Sarajevo", broj 13/07, 11/08, 15/08 i 6/09).

Odluka o obrazovanju Stručne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravitelja i prinudnog upravitelja

6/03-235.

Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata upravitelju i prinudnom upravitelju

5/03-200.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja

11/09-1. Prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja objavljen je u SI. n. KS broj 5/05-315, 24/05-1315.

Uputstvo o izradi obrasca "Godišnji izvještaj o radu upravitelja"

26/04-1983.

Uputstvo o načinu promjene upravitelja

26/04-1986.

Uputstvo o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika"

1/05-2.

Zaključak za vršenje poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo

11/98-520.

Zaključak o utvrđivanju prosječne ugovorne cijene 1 m2 korisne stambene površine u državnoj izgradnji u posljednjem tromjesečju 1999. godine na području Kantona Sarajevo

9/00-350.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Uredba o ustrojavanju i vođenju knjiga položenih ugovora

8/99-328.

Uredba o utvrđivanju rokova obročne otplate za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1/98-9.

Uredba o utvrđivanju koeficijenata položajne pogodnosti stana

1/98-9.

Uredba o mjerilima i kriterijima za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog branitelja HVO

10/00-164.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

10/02-647. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 17/04-727,2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o održavanju stambenih zgrada u Brčko Distriktu BiH

19/02-1087, 29/05-980, 41/07-1399, 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Odluka o osnivanju Kancelarije za privatizaciju stanova u vlasništvu Brčko Disrikta BiH

17/02-957.

Odluka o postupku i načinu iznajmljivanja poslovnih prostora

4/03-120.

Odluka o osnivanju prijemne kancelarije u okviru kancelarije za privatizaciju stanova u Brčko Distriktu BiH

5/03-158.

Odluka o usvajanju kriterija za dovršenje stambenih jedinica za stanovnike Brčko Distrikta BiH

9/03-569.

Odluka o formiranju fonda za sanaciju i dovršenje stambenih jedinica u Brčko Distriktu BiH

9/03-569.

Odluka o produženju roka za reviziju Odluka i Ugovora o koriščenju stana u Brčko Distriktu BiH

15/03-868.

Odluka o osnovama, mjerilima i postupcima za određivanje sredstava korisnicima dopunskih prava na rješavanje stambenih potreba porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Brčko Distrikta BiH

21/06-450.

Odluka o utvrđivanju tržišne cijene stana po m2 za stanove izgrađene poslije 1992. godine

32/06-769.

Odluka o utvrđivanju visine i naplate rente za stanove izgrađene nadogradnjom objekta za kolektivno stanovanje

8/08-333.

Pravilnik o postupku dodjele poslovnih prostorija na korištenje udruženjima građana, fondacijama i mjesnim zajednicama u Brčko Distriktu BiH

49/08-1940.

Pravilnik o utvrđivanju približne vrijednosti stana

28/07-1128.

Uputstvo o načinu i postupku raspodjele i trošenja finansijskih sredstava u vezi sa održavanjem stambenih zgrada, zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama na području Brčko Distrikta BiH

36/04-1 644.

Instrukcija o osnivanju i ovlaštenjima Fonda za održavanje stambenih zgrada u Brčko Distriktu BiH u okviru Odjeljenja za javne poslove

36/04-1645, 27/05-956.

Uputstvo o načinu vođenja Knjige položenih ugovora

22/04-914.

Instrukcija o utvrđivanju tržišne cijene stana po m2 za stanove izgrađene poslije 1992. godine

4/03-133.

Instrukcija o utvrđivanju stambenih zona u Brčko Distriktu BiH

4/03-133.


Instrukcija o definisanju i utvrđivanju procenata koji će se primjenjivati kod obračuna površina lođa, balkona i terasa kod otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko Distriktu BiH

5/03-170.

Odluka o povećanju cijena stanarina

1/02-35.

Odluka o visini polaznih zakupnina za poslovne zgrade i poslovne prostorije

1/02-37.

Odluka o uslovima, načinu i postupku nadziđivanja zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove

1/02-40.

Kriteriji i mjerila na osnovu kojih će se sticati pravo građenja u skladu sa Odlukom o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove

1/02-41.

Odluka o utvrđivanju najnižeg iznosa prihoda privremenog korisnika

14/01-626.

Odluka o kriterijima za sanaciju stambenih objekata sa manjim oštećenjima koji će se finansirati iz Budžeta distrikta "Program 10.000 km - 2002. godina"

6/02-422.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o privatizaciji državnih stanova

11/00-245,18/01 -396,20/00-454 (Visoki predstavnik za BiH), 35/01 -780 (Visoki predstavnik za BiH), 47/02-4, 65/03-5, Zakon o izmjenama i dopunama 3/04-17, 70/04-1, 2/05-8, 67/05-18, 70/06-23, 38/07-2, 59/08-8, 58/09-3.

Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za povrat stanova u posjed u društvenom vlasništvu ili nekretnina u privatnom vlasništvu podnesenih Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica

3/04-12, izmjene i dopune 34/04-1.

Odluka Visokog predstavnika za BiH (Član 73. Zakona o privatizaciji državnih stanova, koji je objavljen u SI. gl. RS Broj 11/00, proglašava se ništavnim i stavlja van snage. Istovremeno, Zakon o privatizaciji državnih stanova će se primenjivati tek nakon donošenja odluke od strane Visokog predstavnika)

20/00-454.

Zakon o fondu stanovanja Republike Srpske

11/00-250, 56/06-9.

Statut Fonda stanovanja Republike Srpske

35/07-31.

Zakon o stambenim odnosima

Objavljen u SI. SR BiH broj 14/84-373, 12/87-367, 36/89-924, te SI. gl. RS broj 19/93-755 i 22/93-923, 12/99-216.

Zakon o ukidanju članova u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima

31/99-657.

Zakon o održavanju stambenih zgrada

16/02-18, 65/03-5.

Odluka o prestanku privremenog obustavljanja privatizacije stanova

23/02-3. Tekst Odluke o privremenom obustavljanju privatizacije stanova (Odluka Visokog predstavnika za BiH) objavljena je u SI. gl. RS broj 65/01-1362.


Odluka o osnivanju Fonda za rešavanje stambenih pitanja ugroženih kategorija građana RS

27/00-657.

Odluka o upravljanju i raspolaganju vojno-stambenim fondom, poslovnim prostorijama i garažama

103/06-2.

Odluka o preuzimanju vojnostambenog fonda JNA

16/92-679.

Odluka o privatizaciji državnih stanova sa kojima raspolaže Vlada Republike Srpske

103/06-1.

Odluka o odobrenju otkupa državnih stanova prijašnjeg Ministarstva odbrane Republike Srpske

109/07-1.

Odluka o organizovanju poslova davanja u otkup stanova Vlade Republike Srpske

59/01-1238.

Odluka o prenosu prava raspolaganja na stambenim jedinicama za potrebe rješavanja stambenih pitanja porodica poginulih - nestalih boraca VRS i ratnih vojnih invalida na opštine, odnosno Grad Banja Luku

2/03-4.

Uredba o statusu državnih stanova otkupljenih prije donošenja Zakona o privatizaciji državnih stanova

86/02-1.

Uredba o obavezama višestrukih nosilaca stanarskog prava kod otkupa stanova

51/01-1055.

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba lica koja su bila uposlena u prijašnjem Ministarstvu odbrane ili Vojsci Republike Srpske

96/09-25.

Pravilnik o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova

45/01-942, 6/02-5.

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža

60/05-17.

Pravilnik o upisu u registar zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada

74/03-4.

Uputstvo o proveri zakonitosti ugovora o koriščenju stanova zaključenih i obnovljenih posle 1. aprila 1992. Godine i postupku utvrđivanja prava na obnovu ugovora o koriščenju stana

11/02-9.

Odluka o daljoj primeni Uputstva o proveri zakonitosti ugovora o korištenju stanova zaključenih i obnovljenih posle 1. aprila 1992. godine i postupku utvrđivanja prava na obnovu ugovora o korištenju stanova

23/02-4.

Uputstvo o utvrđivanju otkupne cene stana i obrascima za primenu Zakona

41/01-844. Ispravke 45/01-956, 19/02-14, 55/02-3.

Uputstvo o primjeni člana 28a. Odluke o daljim izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji državnih stanova (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11/00, 18/01 i 35/01)

62/01-1279.

Uputstvo o primeni Uredbe o koriščenju sredstava stare devizne štednje za otkup državnih stanova

70/01-1588.


Zaključak Skupštine RS o primjeni Zakona o stambenim odnosima

12/00-269.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o komunalnim djelatnostima

20/90-561.

Zakon o grobljima i grobovima jugoslavenskih boraca i stratištima nevinih žrtava rata

35/90-973, 4/93-64, Zakon 13/94-189.

Zakon o sahranjivanju umrlih lica za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja

9/92-252, 13/94-189.

Zakon o deponovanju komunalnih otpadaka za vrijeme ratnog stanja

12/92-314, 13/94-189.

Zakon o posebnoj zaštiti sakralnih objekata i sakralnih prostora

13/93-324, 13/94-189.

Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova pripadnika savezničkih armija i drugih stranih armija na teritoriju Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 60/75-1706.

Pravilnik o uređenju, obilježavanju, održavanju, čuvanju i vođenju evidencije o grobljima i grobovima boraca i stratištima nevinih žrtava rata

44/90-1317.

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti pitke vode

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/87-856.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o grobljima i grobovima pripadnika savezničkih armija i drugih stranih armija na teritoriju Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/77-1941.

Pravilnik o uvjetima i načinu iskopa i prijenosa umrlih osoba

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1285.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju opčeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u Općini Lukavac

70/04-4031.

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju sanitarne regionalne deponije u Općini Zenica

70/04-4032.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o komunalnom gospodarstvu

1/98-13, 6/01-131.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o komunalnim djelatnostima

8/05-473.

Zakon o komunalnim redarima

8/05-477.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o korišćenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (bosanski jezik)

7/00-269.

Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (hrvatski jezik)

7/00-272.

Zakon o otpadu (bosanski jezik)

17/00-921.

Zakon o otpadu (hrvatski jezik)

1 7/00-928.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

1/00-17, 1/02-763.

Odluka o higijenskim i sanitarno-tehničkim uvjetima na bazenima

13/97-971.

Odluka o obezbjeđivanju sredstava u svrhu plaćanja troškova grijanja

23/99-562.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o upotrebi i održavanju zajedničkih dijelova uređaja zgrade te upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (bosanski jezik)

11/00, 7/05-806.

Zakon o uporabi i održavanju zajedničkih dijelova uređaja zgrade te upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (hrvatski jezik)

11/00, 7/05-806.

Pravilnik o uslovima za odobrenje poslova upravitelja stambenih zgrada

8/02-164.

Odluka o komunalnom radu i sanitarnom minimumu

14/08-1089.

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za zauzimanje javne površine

14/02-276.

Odluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije za zagrijavanje budžetskih korisnika BPK Goražde

3/05-214.

Pravilnik o uslovima za izdavanje certifikata upravitelju i prinudnom upravitelju

8/03-292.

Odluka o usvajanju Elaborata o javnim površinama

7/04-531.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o komunalnom gospodarstvu

14/00-341, 7/03 -147.

Zakon o grobljima

1 7/07-444.


Pravilnik o sadržaju i postupku prikupljanja podataka u komunalnom gospodarstvu

7/05-1 62.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kojom se zabranjuje gradskim općinama Grada Mostara davanje naziva ili promjena postojećih naziva ulica, mostova i ostalih sličnih javnih mjesta, broj 194/04 od 25. februara 2004. godine (bosanski jezik)

2/04-1.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu kojom se zabranjuje gradskim općinama Grada Mostara davanje naziva ili promjena postojećih naziva ulica, mostova i ostalih sličnih javnih mjesta, broj 194/04 od 25. veljače 2004. godine (hrvatski jezik)

2/04-1.

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja (bosanski jezik)

1/07-23.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja (hrvatski jezik)

1/07-23.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o privremenom koriščenju javnih površina na području Kantona Sarajevo

20/04-1425.

Zakon o komunalnim djelatnostima

31/04-2241. Ispravka Zakona o komunalnim djelatnostima 21/05-1264

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama (Prečišćen tekst)

39/07-3482.

Odluka o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada

6/02-262.

Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo

5/98-145.

Uredba o participaciji dijela troškova korištenja prirodnog gasa i toplotne energije

17/98-693.

Odluka o utvrđivanju cijene održavanja mjerno-regulacionih uređaja prirodnog gasa kod domaćinstava

5/02-126.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo

22/05-1275, 30/08-26.

Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo kod Svjetske banke za realizaciju Projekta rekonstrukcije kanalizacione mreže u Sarajevu - Tender SS -1

4/97-61.

Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo kod Vlade Malezije za urgentnu sanaciju stambenog fonda Kantona Sarajevo

4/97-61.

Odluka o subvencioniranju dijela troškova korištenja prirodnog gasa i toplotne energije putem KJKP Sarajevogas i KJKP Toplane Sarajevo

22/97-558.


Odluka o utvrđivanju stanja grobalja na području Kantona Sarajevo

11/03-520, 32/07-2609.

Pravilnik o određivanju cijene koštanja jednog para nišana - nadgrobnog spomenika, uslovima i načinu refundacije novčanih sredstava porodicama šehida i poginulih boraca koje su vlastitim sredstvima podigle nišane - nadgrobne spomenike svojim poginulim i kriterijima postavljanja nišana - nadgrobnih spomenika

3/03-95.

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja

18/97-411, 22/97-560.

Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo

11/97-253, 4/98-135, 17/01-783.

Odluka o oslobađanju od plaćanja stanarine i usluga proizvodnje i distribucije vode i odvođenja otpadnih voda (prečišćeni tekst)

19/97-454.

Odluka o umanjivanju naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korišćenje i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

11/01-516, 17/01-783, 18/01-844.

Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo

16/04-1289.

Odluka o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo

SI. n. grada Sarajeva broj 8/93, izmjene i dopune u Sl.n. Kantona Sarajevo 13/98-560,11/01-517.

Odluka o osnivanju preduzeća za skladištenje tečnih goriva "Terminal Sarajevo" DOO, Sarajevo

13/98-561.

Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

33/05-2024.

Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

33/05-2027.

Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane-Sarajevo" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u F BiH

30/05-1634.

Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1637.

Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevo-gas" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1 640.

Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1643.

Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Park" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1 646.

Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1649.


Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice-pijace" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1652.

Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

30/05-1656.

Tehnički uslovi za prokopavanje i zatvaranje prokopanih javnih površina na području Kantona Sarajevo

10/09-238.

Uputstvo o načinu plaćanja komunalnih usluga kao i uplate za ogrijev za uživaoce penzija sa područja Kantona Sarajevo

18/97-416.

Zaključak o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

11/01-515.

Zaključak o zonama javnih parkirališta

12/00-463.

Zaključak o cijenama parking karte

3/02-64.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o komunalnoj naknadi

2/09-92.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o komunalnoj djelatnosti

7/09-260.

Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija čvrstog otpada na području Hercegbosanske županije

4/09-141.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o komunalnim djelatnostima

30/04-1294.

Odluka o korištenju javnih površina

24/04-980.

Odluka o utvrđivanju naknada za privremeno koriščenje javnih površina

1/02-38.

Odluka o utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje (korištenje) javnih površina radi postavljanja ljetnih bašti na području pješačke zone u Brčkom

14/08-485.

Odluka o postupanju po zahtjevima stranaka za zaključivanje ugovora o zakupu javnih površina u pješačkoj zoni

43/08-1465.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke gradonačelnika o sniženju cijena odvoza i deponovanju smeća na području Brčko Distrikta BiH

16/04-706, 31/04-1356.

Odluka o naknadi za korištenje zemljišta na Tržnici "Arizona"

14/01-615.


Odluka o određivanju i naplati parking prostora u Brčko Distriktu BiH

1 7/02-948.

Odluka o visini plaćanja cijene usluga smještaja i boravka djece u JU dječije zabavište i obdanište "Naša djeca" Brčko Distrikt BiH

17/02-950.

Odluka o oslobađanju plaćanja parking prostora za vozila ombudsmena za ljudska prava BiH

11/03-701.

Odluka o plaćanju komunalnih usluga (voda, kanalizacija, odvoz smeća i energija) sportskih društava

14/03-830.

Odluka o novim nazivima ulica i trgova u Brčko Distriktu BiH

10/02-659, 15/02-881, 18/03-960, 19/04-773.

Odluka o broju i lokaciji taksi stajališta u Brčko Distriktu BiH

21/04-866.

Odluka o pristupanju Brčko Distrikta BiH potpisivanju Sporazuma o osnivanju međuopštinskog vijeća za izgradnju regionalne deponije za odlaganje čvrstog otpada

46/04-1962.

Odluka o načinu postupanja po žalbama podnesenim Komisiji za reklamacije građana na račune za izvršene komunalne usluge

2/06-32.

Pravilnik o Pijačnom redu na zelenoj, buvljoj-kvantaškoj i stočnoj pijaci u Brčko Distriktu BiH

22/04-903.

Instrukcija o provođenju aktivnosti vezanih za premještanje nepropisno parkiranih ili zaustavljenih motornih vozila specijalnim vozilom tipa "pauk"

19/05-680

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o komunalnim delatnostima

11/95-298, 51/02-2.

Zakon o komunalnoj policiji

85/03-2.

Pravilnik o uniformi pripadnika Komunalne policije

107/03-1.

Pravilnik o obliku i sadržaju službene legitimacije i značke komunalnog policajca

107/03-3. Pravilnik o izmjenama 37/04-26.

Zakon o upravljanju i gazdovanju poslovnim prostorom u državnoj svojini

15/96-641. Ispravka 21/96-950, 6/97-179.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje i gazdovanje poslovnim prostorom Republike Srpske

20/96-847. Izmena i dopuna 7/98-79.

Odluka

15/99-282. Odnosi se na proširenje gradskog groblja u Banjoj Luci.

Odluka o usvajanju kriterija za odabir i postupak za rangiranje zahtjeva za asfaltiranje puteva sa učešćem građana

29/06-645.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije

2/96-38.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni list

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe i o sadržaju i načinu vođenja registra lica koja su položila stručni ispit (hrvatski jezik)

14/98-337, 16/06-1711.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za radnike međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe i o sadržaju i načinu vođenja registra lica koja su položila stručni ispit (bosanski jezik)

14/98-340, 16/06-1708.

Pravilnik o stručnom ispitu za radnike koji obavljaju poslove međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe i o sadržaju i načinu vođenja registra lica koja su položila stručni ispit (srpski jezik)

14/98, 16/06-1706. Osnovni tekst Pravilnika o polaganju stručnog ispita za djelatnike međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe objavljen jeu SI. n. F BiH broj 14/98.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Pravilnik o minimalnim tehničkim i kvalifikacionim uslovima za obavljanje špediterske djelatnosti i špediterskih poslova

2/07-24.

Pravilnik o internim procedurama i postupcima za prijem i obradu zahtjeva za izdavanje certifikata o ispunjavanju uslova za obavljanje špediterskih poslova u skladu sa Zakonom o trgovini u Brčko Distriktu BiH

40/07-1385.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o minimalnim, tehničkim i kvalifikacionim uslovima za obavljanje špediterskih djelatnosti i poslova

3/00-30, 69/08-17.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/77-885, 13/82-345, 30/85-937, 80/89-1986, 29/90-1011.

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (prečišćeni tekst)

10/84-289, čl. 243. Zakona... 20/86-629, 36/87-1115, 33/89-866, 22/90-667, 24/92-625, Zakon 13/94-189.

Zakon o Jugoslavenskom registru brodova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/89-185.

Zakon o ustanovi za održavanje pomorskih plovnih puteva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 50/74-1486. Čl. 1040. Zakona... 22/77-885, 17/81-444, 46/88-1296.

Zakon o ustanovi za održavanje unutrašnjih plovnih putova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 50/74-1487, čl. 1040. Zakona... 22/77-885, 17/81-444, 24/88-662.

Odluka o tehničkim pravilima Jugoregistra (o gradnji brodova unutrašnje plovidbe)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/85-1510, 11/86-359, 10/88-280-281, 35/88-925, 60/88-1551, 43/89-1146.

Odluke o tehničkim pravilima )ugoregistra (o gradnji pomorskih brodova)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/85-1711, 11/86-359, 33/86-1019-1020, 17/87-501-503, 72/87-1716, 35/88-924, 60/88-1551-1555, 43/89-1145-1147.

Odluka o visini naknade za koriščenje objekata bezbjednosti plovidbe na pomorskom plovnom putu

41/89-1025, 9/90-263, 8/91-289.

Odluka o određivanju plovnog puta na rijeci Savi

19/79-709.

Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti za plutanje plutajućih objekata

36/88-993.

Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca za plovidbu

9/88-307.

Pravilnik o obrascu svjedodžbe o izvršenom baždarenju čamaca

9/88-304.

Pravilnik o upisu u registar izdavanja dozvole i označavanju čamaca

36/88-990.

Pravilnik o postupku u slučaju rođenja ili smrti, nalaskom djeteta, prijemu testamenta i o postupku sa imovinom umrlih lica na brodu, odnosno plovnom sredstvu

36/88-992.

Pravilnik o obliku i sadržini obrasca odobrenja za vršenje javnog prevoza u saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima i pomorskom plovnom putu

9/88-313.

Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 16/80-509, 25/88-677.

Pravilnik o plovidbi na unutrašnjim plovnim putovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 79/91-1287.

Pravilnik o određivanju imena, oznaka i znakova raspoznavanja brodova te o vođenju evidencije o imenima brodova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 77/82-1911.

Pravilnik o određivanju nadvođa brodovima trgovačke mornarice FNRJ koji ne vrše međuna­rodna putovanja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/51-429, 29/61-781.

Pravilnik o obavljanju pokusne vožnje brodova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/88-625.

Pravilnik o utvrđivanju stabilnosti putničkih brodova trgovačke mornarice FNRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 31/59-893.

Pravilnik o sredstvima za navigaciju na brodovima trgovačke mornarice FNRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 15/55-237.

Pravilnik o brodskim svjetiljkama i sredstvima za davanje optičkih i zvučnih signala na brodovima jugoslavenske trgovačke mornarice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/66-1060, 7/67-193 (ispr.).

Pravilnik o električnim instalacijama i zaštiti od požara brodova trgovačke mornarice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 22/60-459, 24/60-508 (ispr.), 28/60-619.

Pravilnik o određivanju poslova na brodovima trgovačke mornarice FNRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 5/50-92 (prilog).


Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/78-2630.

Pravilnik o određivanju teretnih linija pomorskim brodovima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 20/70-609.

Pravilnik o uređajima i opremi unutrašnje plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 10/71-190.

Uputstvo o programu i načinu rada brodskih meteoroloških stanica koje se nalaze na pomorskim brodovima jugoslavenske trgovačke mornarice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/80-495.

Naredba o obaveznoj obalnoj pilotaži na određenim područjima obalnog mora SFRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/88-629.

Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/78-2374.

Naredba o uređaju za zaštitu grotlišta strojarnice na palubi nadvođa tankera trgovačke mornarice FNRJ

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 45/57-805. Čl. 17. Pravilnika... SI. SFRJ, 43/67-1038.

Naredba u upotrebi poklopaca i pokretnih sponja grotala na nezaštićenim dijelovima palube nadvođa i paluba nadgrađa brodova trgovačke mornarice FNRJ

2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 39/59-973. Čl. 17. Pravilnika... SI. SFRJ, 43/67-103.

Naredba o zatvaranju otvora na brodovima Jugoslavenske trgovačke mornarice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 25/69-754.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i FJercegovine (hrvatski jezik)

44/07-4162.

Odluka o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i FJercegovine (srpski jezik)

44/07-41 62.

Odluka o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strana plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

44/07-4163.

Odluka o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

44/07-4163.

Odluka o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

44/07-4166.

Odluka o cijeni obrasca i odobrenja za plovidbu stranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

44/07-4169.

Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu (bosanski jezik)

13/07-1077.

Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu (hrvatski jezik)

13/07-1078.


Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu (srpski jezik)

13/07-1078.

Pravilnik o utvrđivanju osposobljenosti čamca za plovidbu (bosanski jezik)

13/07-1079.

Pravilnik o utvrđivanju osposobljenosti čamca za plovidbu (hrvatski jezik)

13/07-1087.

Pravilnik o utvrđivanju osposobljenosti čamca za plovidbu (srpski jezik)

13/07-1095.

Pravilnik o načinu obavljanja baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije (bosanski jezik)

13/07-1103.

Pravilnik o načinu obavljanja baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije (hrvatski jezik)

13/07-1106.

Pravilnik o načinu obavljanja baždarenja čamaca, visini naknade za baždarenje i obrascima kapetanije (srpski jezik)

13/07-1109.

Pravilnik o upisu čamaca i drugih plovila unutrašnje i pomorske plovidbe u Registar (bosanski jezik)

13/07-1112.

Pravilnik o upisu čamaca i drugih plovila unutarnje i pomorske plovidbe u Registar (hrvatski jezik)

13/07-1116.

Pravilnik o upisu čamaca i drugih plovila unutrašnje i pomorske plovidbe u Registar (srpski jezik)

13/07-1120.

Pravilnik o programu, načinu polaganja ispita za upravljača čamaca i drugih plovila (bosanski jezik)

13/07-1124.

Pravilnik o programu, načinu polaganja ispita za voditelja čamaca i drugih plovila (hrvatski jezik)

13/07-1125.

Pravilnik o programu, načinu polaganja ispita za upravljača čamaca i drugih plovila (srpski jezik)

13/07-1127.

Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova, obrascima tih isprava i knjiga (bosanski jezik)

13/07-1129.

Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova, obrascima tih isprava i knjiga (hrvatski jezik)

13/07-1157.

Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova, obrascima tih isprava i knjiga (srpski jezik)

13/07-1184.

Pravilnik o načinu održavanja reda u luci odnosno pristaništu (bosanski jezik)

13/07-1211.

Pravilnik o načinu održavanja reda u luci odnosno pristaništu (hrvatski jezik)

13/07-1213.


Pravilnik o načinu održavanja reda u luci odnosno pristaništu (srpski jezik)

13/07-1215.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu brodova unutrašnje i pomorske plovidbe (bosanski jezik)

13/07-1217.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu brodova unutarnje i pomorske plovidbe (hrvatski jezik)

13/07-1219.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu brodova unutrašnje i pomorske plovidbe (srpski jezik)

13/07-1221.

Pravilnik o načinu održavanja reda i sigurnosti plovila, ljudi, tereta i imovine u zimovniku odnosno zimskom skloništu (bosanski jezik)

13/07-1222.

Pravilnik o načinu održavanja reda i sigurnosti plovila, ljudi, tereta i imovine u zimovniku odnosno zimskom skloništu (hrvatski jezik)

13/07-1224.

Pravilnik o načinu održavanja reda i sigurnosti plovila, ljudi, tereta i imovine u zimovniku odnosno zimskom skloništu (srpski jezik)

13/07-1225.

Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti za plutanje plutajućeg objekta na unutrašnjem i pomorskom plovnom putu (bosanski jezik)

13/07-1227.

Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti za plutanje plutajućeg objekta na unutarnjem i pomorskom plovnom putu (hrvatski jezik)

13/07-1236.

Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti za plutanje plutajućeg objekta na unutrašnjem i pomorskom plovnom putu (srpski jezik)

13/07-1245.

Pravilnik o službenom odijelu, vrsti i oznakama za zaposlenike kapetanija (bosanski jezik)

13/07-1253.

Pravilnik o službenim odorama, vrsti i oznakama za zaposlenike kapetanija (hrvatski jezik)

13/07-1256.

Pravilnik o službenom odijelu, vrsti i oznakama za zaposlenike kapetanija (srpski jezik)

13/07-1259.

Pravilnik o području rada i sjedištu kapetanije unutrašnje plovidbe i kapetanije pomorske plovidbe (bosanski jezik)

13/07-1262.

Pravilnik o području rada i sjedištu kapetanije unutarnje plovidbe i kapetanije pomorske plovidbe (hrvatski jezik)

13/07-1262.

Pravilnik o području rada i sjedištu kapetanije unutrašnje plovidbe i kapetanije pomorske plovidbe (srpski jezik)

13/07-1263.

Pravilnik o visini naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnom putu (hrvatski jezik)

44/07-4177.


Pravilnik o visini naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnom putu (srpski jezik)

44/07-4178.

Pravilnik o visini naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnom putu (bosanski jezik)

44/07-4179.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 49/87-1211, 57/89-1443.

Sigurnost plovidbe

Vidi: čl. 7-165. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/77-885, 13/82-345, 30/85-937, 29/90-1011.

Uredba o pristupu, prolasku i boravku stranih ratnih i naučnoistraživačkih brodova u obalnom moru SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 74/89-1819.

Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili sportu u obalnom moru, rijekama i jezerima SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 38/87-953, 33/88-870.

Uredba o uvjetima kojima treba da udovoljavaju zimovnici otvoreni za zimovanje stranih brodova na unutrašnjim plovnim putovima na kojima važi međunarodni režim plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/82-481, 68/84-1507, 8/86-186.

Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke i pristaništa za međunarodni promet i plovni putovi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 37/83-1044.

Uredba o prekršajima plovidbenih propisa i propisa sigurnosti unutrašnje plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 67/49-977. Cl. 52. Zakona... SI. SFRJ, 18/64-340.

Odluka o određivanju luka i pristaništa namijenjenih za međunarodni promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/84-780, 36/89-903.

Odluka o određivanju plovnih putova od međunarodnog značenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 21/65-923, 39/75-1135, 58/76-1860.

Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/79-136, 25/85-799, 84/89-2068.

Pravilnik o ispitivanju nesreća brodova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/89-676.

Pravilnik o oznakama na plovnim putevima i obalnom moru SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/81-362.

Pravilnik o uvjetima prolaska stranih ribarskih brodova kroz jugoslavensko teritorijalno more

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/67-658.

Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti u obalnom moru SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/80-346, 53/87-1317.

Pravilnik o utvrđivanju uslova za bezbjednost plovidbe na dijelu unutrašnjeg plovnog puta sa pontonskim mostom

3/79-536.

Pravilnik o načinu održavanja reda u pristaništu odnosno luci

9/88-305.


Pravilnik o održavanju reda u zimovnicima i zimskim skloništima

9/88-311.

Pravilnik o cijeni obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti

20/88-615.

Pravilnik o službenom odijelu radnika u kapetaniji pristaništa i lučkog pristaništa

9/90-265.

Uputstvo o vođenju evidencije o inspekcijskim pregledima inspektora plovidbe

29/81-934.

Naredba o korištenju plovnih putova stranih ratnih brodova, stranih tankera, stranih nuklearnih brodova i drugih stranih brodova koji prevoze nuklearne ili druge opasne ili štetne tvari pri neškodljivom prolasku kroz teritorijalno more SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 21/89-555.

Naredba o ustanovljavanju zabranjenih zona u jugoslavenskim unutrašnjim morskim vodama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/89-1130.

Rješenje o određivanju luka i pristaništa u kojima se izdaje svjedodžba o deratizaciji i svjedodžba o oslobođenju od deratizacije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/76-171, 21/77-877.

Lučke uzance

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/51-24.

Naredba o određivanju područja rada "Lučke kapetanije" u Neumu

25/80-1086.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (srpski jezik)

73/05-6557.

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (bosanski jezik)

73/05-6570.

Zakon o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (hrvatski jezik)

73/05-6582.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o unutrašnjoj plovidbi u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

28/08-851.

REPUBLIKA SRPSKA - Službene novine

Zakon o unutrašnjoj plovidbi

58/01-212, 33/06-4, 1/08-45.

Pravilnik o upisu čamaca u registar, izdavanju plovidbene dozvole i o označavanju čamaca registarskim oznakama

3/07-7.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu uvjerenja o osposobljenosti za upravljača čamca, splava i skele za plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima I na moru

53/07-13.

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za upravljača čamca

85/07-6.


Pravilnik o upisu brodova unutrašnje plovidbe

115/08-9.

Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca za plovidbu

115/08-12, 65/09-1.

Pravilnik o određivanju imena i oznaka, vođenju evidencije o imenima i oznakama brodova unutrašnje plovidbe

118/08-38, 24/09-15.

Rješenje o visini naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe

100/07-8.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o davanju saglasnosti na Protokol o statusu Lučke kapetanije Neum

21/06-2012.

Odluka o visini naknade domaćih i stranih brodova za prevoz putnika preko morskog akvatorija Neum - Klek (srpski jezik)

81/09-30.

Odluka o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum - Klek (bosanski jezik)

81/09-30.

Odluka o visini naknade domaćih i stranih brodova za prijevoz putnika preko morskog akvatorija Neum - Klek (hrvatski jezik)

81/09-30.

Odluka o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

81/09-31.

Odluka o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutrašnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

81/09-32.

Odluka o visini naknade koju plaćaju brodovi za usluge korištenja objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim i teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

81/09-33.

Odluka o peljarenju o unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

81/09-34.

Odluka o peljarenju o unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

81/09-34.

Odluka o peljarenju o unutarnjim vodama i teritorijalnom moru Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

81/09-35.

Pravilnik o visini naknade za baždarenje čamaca na unutarnjem i pomorskom plovnom putu

25/97-513, 32/97-744.

Pravilnik o cijeni obrazaca koje izdaju kapetanije

25/97-514, 32/97-743.

Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu na unutarnjem i pomorskom plovnom putu

25/97-514, 32/97-743.


Pravilnik o načinu i postupku upisa čamaca u registar, izdavanje plovidbenih dozvola, i o označavanju registracijskim oznakama čamaca u unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (hrvatski jezik)

14/00-402.

Pravilnik o načinu i postupku upisa čamaca u registar, izdavanje plovidbenih dozvola, i o označavanju registarskim oznakama čamaca unutrašnje i pomorske plovidbe (bosanski jezik)

14/00-408.

Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti za plutanje plutajućeg objekta na unutarnjem i pomorskom plovnom putu (hrvatski jezik)

14/00-409.

Pravalnik o načinu utvrđivanja sposobnosti za plutanje plutajućeg objekta na unutrašnjem i pomorskom plovnom putu (bosanski jezik)

14/00-416.

Pravilnik o načinu obavljanja baždarenja čamaca i o obliku i sadržaju obrasca svjedožbe o izvršavanju baždarenja čamaca u unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (hrvatski jezik)

14/00-417.

Pravilnik o načinu obavljanja baždarenja čamaca i o obliku i sadržaju obrasca svjedožbe o izvršavanju baždarenja čamaca u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (bosanski jezik)

14/00-420.

Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca za unutarnju i pomorsku plovidbu (hrvatski jezik)

14/00-420.

Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca za unutrašnju i pomorsku plovidbu (bosanski jezik)

1 4/00-429.

Uputstvo (bosanski jezik)

23/00-721. Područja rada Kapetanija unutrašnje i pomorske plovidbe.

Naputak (hrvatski jezik)

23/00-721. Područja rada Kapetanija unutrašnje i pomorske plovidbe.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za polaganje ispita za upravljača čamca

9/09-66.

Odluka o osnivanju Kapetanije pristaništa na unutrašnjim plovnim putevima Republike Srpske

20/98-482.

Pravilnik o obrascu Uverenja o položenom stručnom ispitu za zvanja u unutrašnjoj plovidbi

35/01-766.

Pravilnik o obrascu uvjerenja o osposobljenosti za upravljača čamca, splava i skele za plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima i na moru

70/06-24.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za polaganje ispita za upravljača čamca

6/08-5.

Rješenje o obrazovanju Komisije za polaganje ispita za upravljača čamca

27/01-612.

Rješenje o visini naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice i upravljača-rukovaoca čamca

35/01-767.

Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova koje mogu utvrđivati zdravstvenu sposobnost članova posade brodova i drugih plovila unutrašnje plovidbe i pomorskih brodova

35/01-767.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o ispitivanju udesa brodova na unutarnjim vodama

17/09-8.

Pravilnik o službenom odijelu radnika u kapetaniji pristaništa

1 7/09-8.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zdravstvenom nadzoru nad članovima posade plovila unutrašnje plovidbe i pomorskih brodova

29/77-862.

Posada broda

Vidi: čl. 112-152. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi - 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/77-885, 29/90-1011.

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koju moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/81-748, 32/81-890 (ispr. čl. 11.).

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koju moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/82-927.

Pravilnik o zvanjima, uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/81-750, 30/83-931, 17/85-661, 20/86-559.

Pravilnik o zvanjima, uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenjima članova posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/82-923, 30/83-932, 30/87-773, 36/90-1204.

Pravilnik o posebnim ovlaštenjima članova posade pomorskih brodova i ispitnom programu za stjecanje posebnih ovlaštenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 20/86-557.

Pravilnik o pomorskim i brodskim knjižicama i dozvolama za krčanje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/81-357.

Pravilnik o službenom odijelu članova posade pomorskih brodova unutrašnje plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 37/66-771.

Pravilnik o utvrđivanju uslova o zdravstvenoj sposobnosti članova posade plovila unutrašnje plovidbe i pomorskih brodova i o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda

11/80-469.

Uputstvo o postupku u slučaju bijega člana posade - jugoslavenskog državljanina sa broda jugoslavenske trgovačke mornarice u inozemstvu i bijegu člana posade - stranca sa stranog broda u jugoslavenskoj luci

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 19/66-350.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu na plovilima unutrašnje plovidbe

52/09-23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice SFRJ ("Službeni list SFRJ", broj 32/82).

Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutrašnje plovidbe

73/09-9. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati brodovi unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice SFRJ ("Službeni list SFRJ", broj 32/82).

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti članova posade plovila unutrašnje plovidbe

1 7/09-9.

Rješenje o visini naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje stručne osposobljenosti za upravljača čamca

112/09-12. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o visini naknade za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice i upravljača - rukovalaca čamca ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 35/01).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/86-13, 26/90-935.

Odluka o obavljanju poštanskog, telegrafskog i telefonskog saobraćaja u SR Bosni i Hercegovini, za vrijeme prekida rada radnika

26/90-772.

Uputstvo o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu

43/95-1091.

Nomenklatura poštanskih, telegrafskih i telefonskih usluga

SI. SFRJ, 35/88-985, 38/89-957, 11/91-200.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (predratni pretplatnici PTT usluga)

18/99-185.

Odluka o određivanju sjedišta Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine

33/07-4273.

Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

43/09-109.

Pravilnik za izdavanje licenci za obavljanje poštanskih usluga

43/09-128. Prestaje da važi Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga - 92/07-10913, 11/08-101.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

76/04-4563.

Zakon o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

76/04-4569.

Zakon o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

76/04-4576.

Odluka o transformaciji "Javnog preduzeća PTT saobraćaja BH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (bosanski jezik)

25/00-754, 4/02-96.

Odluka o transformaciji "Javnog preduzeća PTT saobraćaja BH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (hrvatski jezik)

25/00-754, 4/02-95.


Odluka o davanju saglasnosti na plan reorganizacije JP PTT saobraćaja BiH Sarajevo i "HPT d.o.o. Mostar"

40/00-1 348.

Odluka o davanju saglasnosti na promjenu oblika organizovanja JP "BH POŠTA", Sarajevo u društvo sa ograničenom odgovornošću

38/04-1569.

Odluka o određivanju sjedišta Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine

33/07-4273.

Statut Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine

92/07-10905.

Statut javnog preduzeća BH Pošta Sarajevo

17/02-685.

Statut Društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)

12/03-493.

Statut Društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (bosanski jezik)

12/03-498.

Protokol o rješavanju međusobnih poslovnih odnosa između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i JP BH Pošta, d.o.o. Sarajevo

10/05-624.

Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga (srpski jezik)

43/09-96. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka broj 01 .-7/07 od 5.6.2007. koja je objavljena u "Službenom glasniku BiH", br. 92/07.

Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga (bosanski jezik)

43/09-97. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka broj 01 .-7/07 od 5.6.2007. koja je objavljena u "Službenom glasniku BiH", br. 92/07.

Odluka o visini troškova za izdavanje licencija i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga (hrvatski jezik)

43/09-98. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka broj 01 .-7/07 od 5.6.2007. koja je objavljena u "Službenom glasniku BiH", br. 92/07.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licence za obavljanje nerezerviranih poštanskih usluga (hrvatski jezik)

21/06-2133.

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licence za obavljanje nerezervisanih poštanskih usluga (srpski jezik)

21/06-2134.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licence za obavljanje nerezerviranih poštanskih usluga (bosanski jezik)

21/06-2136.

Plan poštanske mreže Federacije BiH (hrvatski jezik)

21/06-2139.

Plan poštanske mreže Federacije BiH (srpski jezik)

21/06-2142.

Plan poštanske mreže Federacije BiH (bosanski jezik)

21/06-2146.


Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga (bosanski jezik)

4/07-155.

Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga (hrvatski jezik)

4/07-171.

Pravilnik o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga (srpski jezik)

4/07-187.

Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga (srpski jezik)

43/09-99. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 92/07 i 11/08).

Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga (bosanski jezik)

43/09-108. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 92/07 i 11/08).

Pravilnik o izdavanju licencija za obavljanje poštanskih usluga (hrvatski jezik)

43/09-117. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju licencija za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 92/07 i 11/08).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o pošti

20/97-557. Ispravka 27/97-735, 63/01-1305.

Odluka o realizaciji sistema mobilne telefonske mreže na teritoriji Republike Srpske

9/96-415.

Odluka o organizovanju JODP za poštanski saobraćaj Republike Srpske

30/96-1082, izmena i dopuna 7/98-79.

Opći uvjeti za vršenje poštanskih usluga

1 5/05-48.

Nomenklatura poštanskih usluga

15/05-57.

Odluka o Cjenovniku rezervisanih poštanskih usluga

15/05-59.

Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga

63/09-16. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka broj: 01 .-7/07, od 5. juna 2007. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku BiH", br. 92/07.

Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga

63/09-17. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07 i 11/08).

Sporazum o saradnji i reguliranju međusobnih odnosa u oblasti poštanskog saobraćaja

18/07-19.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o sistemu veza

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/88-1137, 80/89-1985, 29/90-1011, izmjene i dopune 33/95-838.

Zakon o sistemima veza, radio-saobraćaja i PTT saobraćaja

15/90-413.


Odluka o usvajanju Strategije prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini

59/09-100.

Pravilnik o upotrebi jedinstvenih izraza, pojmova, znakova i kratica za prijenos poruka u sustavu veza

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/91-281.

Pravilnik o postavljanju i održavanju određenih poštanskih, telegrafskih, telefonskih i signalno-sigurnosnih postrojenja i uređaja na zemljištima i objektima u društvenom vlasništvu i vlasništvu građana

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/70-976.

Pravilnik o zaštiti zračnih telegrafsko-telefonskih linija i vodova od raslinja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 3/60-56. (Vidi: čl. 102. toč. 6. Zakona... SI. SFRJ, 32/65-1227).

Naredba o mjerama za zaštitu vodova i elektroveze od električnih vodova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/51-452, 6/52-84, 13/60-281, SI. SFRJ 24/67-765 (Vidi: čl. 102. Zakona... 32/65-1227).

Odluka o izgradnji magistralnog digitalnog radio-relejnog sistema Mostar-Sarajevo-Zenica-Tuzla

11/94-178.

Pravilnik o naknadi za upotrebu radio-frekvencija i načinu plaćanja

49/95-1194.

Pravilnik o obrascima dozvola za amaterske i građanske radio-stanice i o načinu vođenja evidencije o izdatim dozvolama

41/90-1202.

Pravilnik o uslovima u pogledu posebne stručne osposobljenosti radio-operatora, programu stručnog osposobljavanja i načinu izdavanja ovlaštenja za samostalno vršenje poslova radio-operatora

1/91-1.

Pravilnik o posebnim stručnim uslovima za amaterske radio-operatore, programu i načinu polaganja stručnih ispita, kao i načinu izdavanja ovlašćenja za vršenje poslova amaterskih radio-operatora

22/78-827.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati radio-operatori

14/78-569.

Pravilnik o vrstama amaterskih radio-stanica i tehničkim uslovima za njihovo korištenje

18/93-434.

Pravilnik o radu radio-stanica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/78-489.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima uz koje se mogu koristiti radio-difuzne stanice za emisije crno-bijele televizije u boji

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/78-201.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzni pretvarači za frekvencijski modularne emisije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 30/78-1293.

Pravilnik o tehničko eksploatacijskim uvjetima radio-difuznih stanica za amplitudno modulirane emisije

(Na snazi su samo odredbe o radiodifuznim stanicama koje rade u području drugih i kratkih valova. Vidi: čl. 69. Pravilnika... 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/83-89).

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima pod kojima se mogu upotrebljavati radio-stanice za frekvencijske ili fazno modulirane radio-telefonske emisije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/81-709, 42/82-1056, 64/86-1826.


Pravilnik o tehničkim karakteristikama ručnih radio-stanica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/78-1519.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima uz koje se mogu upotrebljavati radio-stanice za amplitudno modulirane radio-telefonske emisije s jednim bočnim pojasom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 14/80-446.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima pod kojima se mogu koristiti bežični mikrofoni

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/78-1540.

Pravilnik o načinu i uvjetima prijavljivanja radio-stanica i o načinu i uvjetima uz koje stranci mogu unositi, koristiti, iznositi i prenositi određene radio-stanice preko teritorija SFR Jugoslavije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/86-2080, 16/88-458.

Pravilnik o tehničkim mjerama za izgradnju, postavljanje i održavanje antenskih postrojenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/69-3.

Pravilnik o podjeli i korištenju u Jugoslaviji frekvencija od 30 do 470 MHz

2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/69-770, čl. 86. Pravilnika... 28/81 -709 (ukinuti čl. 22., 24., 26. i 32.).

Pravilnik o osnovama za sastavljanje znakova identifikacije radio-stanica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/75-1439.

Pravilnik o tehničko-eksploatacijskim uvjetima radio-stanica za jednosmjerni poziv

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/75-222.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima uz koje se mogu upotrebljavati radiodifuzne stanice u područje hektometarskih valova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/83-89.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima uz koje se mogu upotrebljavati radio-stanice za amplitudno modulirane radio-telegrafske emisije s jednim bočnim pojasom

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/81-1785.

Pravilnik o tehničko-eksploatacijskim uvjetima radio-difuznih stanica za frekvencijski modulirane emisije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/75-1547.

Pravilnik o tehničkim i eksploatacijskim uvjetima pod kojima se mogu upotrebljavati radio-stanice u zajedničkim radio-vezama na području opčine

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/77-1069.

Pravilnik o tehničkom pregledu radio-stanica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 49/77-1823.

Pravilnik o podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtjev za pribavljanje dozvole za radiostanicu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/91-414, 44/91-694.

Pravilnik o obrascu dozvole za radiostanice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/90-2131.

Pravilnik o otklanjanju smetnja u amplitudno moduliranim radio-difuznim emisijama

(Na snazi samo odredbe o minimalnim tehničkim karakteristikama radio-difuznih prijemnika za frekvencijski modulirane emisije). Vidi: čl. 69. Pravilnika... SI. SFRJ, 6/83-89, 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/73-289.

Pravilnik o otklanjanju smetnja u frekvencijski moduliranim radio-difuznim emisijama

(Na snazi samo odredbe o minimalnim tehničkim karakteristikama radio-difuznih prijemnika za frekvencijski modulirane emisije) Vidi: čl. 67. Pravilnika... SI. SFRJ, 57/75-1547, 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/73-1597.


Pravilnik o veličini zaštitne zone u blizini određenih radiostanica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/90-2129.

Pravilnik o slobodnim pravcima za ulazi izlaz radiorelejnih veza (RADIO KORIDOR) u gradovima i naseljima gradskog karaktera

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/90-2129.

Pravilnik o radiostanicama koje se mogu postavljati u gradovima i naseljima gradskog karaktera

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/83-153.

Pravilnik o tehničkim karakteristikama prijenosnih i džepnih radiostanica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 44/83-1281.

Pravilnik o radio-stanicama za daljinsko upravljanje modelima te o tehničkim uvjetima za njihovu upotrebu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 25/80-868.

Pravilnik o vrstama amaterskih radiostanica i tehničkim uvjetima za njihovu upotrebu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/85-1573.

Pravilnik o tehničkim normativima za održavanje antenskih stupova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 65/84-1423.

Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 30/91-549.

Pravilnik o obaveznom atestiranju prijemnih antena za televizijske i zvučne radiofonske emisije u frekvencijskom pojasu od 30 MHz do 100 MHz te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 30/91-551.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora za veze, inspektora za radio-saobraćaj i inspektora za PTT saobraćaj

29/81-933.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o komunikacijama

31/03-662, 75/06-6533.

Zakon o komunikacijama (Visoki predstavnik za BiH)

33/02-1254.

Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini

35/04-3053.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

33/02-1249. Tekst Zakona o telekomunikacijama objavljen je u SI. gl. RS broj 19/96-793.

Odluka o Politici sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine za period 2008-2012. godine

8/09-21.

Odluka o dozvolama za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme

21/09-48.

Odluka o državnom doprinosu za korištenje radiofrekventnog spektra

1/07-8.

Odluka o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatora u Bosni i Hercegovini

46/07-5290.


Odluka o mjerenju kvaliteta GSM usluga u vezi sa članom 8. Dozvole za pružanje GSM usluga

46/07-5292.

Odluka o dodjeli dodatnog odredišnog koda 066 (066 XXX XXX) za korištenje u mobilnoj GSM mreži Telekomunikacije RS, AD Banja Luka

68/07-7191.

Odluka o licencama za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme

52/08-9.

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodatak na plaću po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije

105/08-47, 87/09-2.

Odluka o utvrđivanju dodatka na plaću generalnom direktoru Regulatorne agencije za komunikacije po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora

105/08-51.

Pregled povreda i odgovarajućih kazni koje izriče Regulatorna agencija za komunikacije

35/09-38.

Protokol o postupanju zajedničkog Upravnog odbora i Regulatorne agencije za komunikacije u postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga i djelatnosti u pogledu zahtjeva za primjenu funkcije zakonitog presretanja

55/08-8.

Pravilo o pravu korištenja radio frekvencijskih opsega 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2110-2170 MHz

81/07-9922.

Lista operatera sa značajnom tržišnom snagom

81/07-9934.

Pravilo broj 28/2007 o radio amaterskoj službi

9/08-4.

Pravilo broj 29/2007 o znakovima identifikacije rada radio stanica

9/08-12.

Pravilo 30/2007 o dozvolama u radiokomunikacijama

9/08-17.

Pravilo 31/2007 o podnošenju zahtjeva za dozvole u radiokomunikacijama

19/08-185.

Pravilo 32/2008 o prenosivosti telefonskih brojeva

20/08-20, 102/09-120.

Pravilo 33/2008 o načinu dodjele i uvjetima dozvole za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga

20/08-30.

Pravilo 34/2008 o uspostavljanju i održavanju jedinstvenog registra korisnika dozvola u sektoru komunikacija

20/08-123.

Pravilo 36/2008 o načinu dodjele i uslovima dozvole za distribuciju radio i televizijskih programa

80/08-10.

Pravilo 37/2008 o ograničavanju emisija elektromagnetskog zračenja

80/08-74.


Pravilo 22/2004 o planu korištenja radio frekvencijskog opsega 3,4 - 3,6 GHz

33/04-2829, 9/08-32.

Pravilo 40/2009 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini

22/09-35.

Pravilo 41/2009 o javnim RTV stanicama

22/09-42.

Odluka o primjeni graničnih cijena za govorne telefonske usluge između fiksnih i mobilnih mreža

56/04-5816.

CRA pravilo broj 18/2003 - Pravilo o visini naknada za dozvolu za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga

27/03-548. Pravilo o izmjenama i dopunama 105/08-56, 52/09-66.

Pravilo 19/2003 - Naknada za dozvolu za opče radio komunikacije

27/03-548.

Plan brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini - CRA pravilo 8/2001

13/03-283, 51/06-5109.

Upravljanje planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini - CRA pravilo 9/2001

13/03-284. Odluka o izmjenama i dopunama Pravila 51/06-5115.

Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva - CRA pravilo 11/2001

13/03-289, Odluka o izmjenama i dopunama Pravila 51/06-5111, 105/08-53.

Definicija i obaveze javnog emitovanja - CRA pravilo 01/1999 - izmjenjeni i preččeni tekst

33/03-732. Definicija i obaveze javnog emitovanja - IMC pravilo 01/1999.

Odluka o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvola u slučajevima kada podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole ima neizmirenih obaveza prema Regulatornoj agenciji za komunikacije

33/03-734.

Pravilo 20/2003 o utvrđivanju graničnih cijena iznajmljenih linija u Bosni i Hercegovini

41/03-994. Odluka o izmjenama i dopunama 85/05-6794.

Pravilo 24/2005 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

50/05-4231.

Pravilo 26/2005 o planu korištenja radiofrekvencijskog opsega 3,6 - 3,8 GHz

85/05-6796.

Pravilo 27/2005 o planu korištenja radiofrekvencijskog opsega 11,7-12,5 GHz

85/05-6804.

Pravilo 25/2005 - Naknade za dozvole u radiokomunikacijama u Bosni i Hercegovini

77/05-6219.

Pravilo 35/2008 o pristupu izdvojenoj lokalnoj petlji

54/08-19.

Pravilo 38/2008 - Plan brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini

105/08-58.

Pravilo 39/2008 - Upravljanje Planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini

105/08-65.

Memorandum o dogovorenim principima u vezi sa organizacijom telekomunikacionog prostora u BiH


Aneks 1 - Opis poslova Komisije za telekomunikacije

5/98-312.

Aneks 2 - Plan brojeva za Bosnu i Hercegovinu

5/98-313.

Pravila o telekomunikacijama

7/99-62.

Odluka Visokog predstavnika o uključivanju zasebnog pozivnog broja za Specijalni distrikt Brčko u Plan numerisanja za Bosnu i Hercegovinu

13/00-123.

Odluka Visokog predstavnika o objavljivanju dokumenta politike Sektora telekomunikacija

7/01-99.

Odluka o spajanju nadležnosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije

8/01-107.

Odluka o državnom doprinosu za korištenje radio frekvencijskog spektra

30/01-402.

Odluka o politici sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine

9/02-203. Ispravka 12/02-301, 76/05-6181.

Odluka o zabrani alternativnne procedure biranja međunarodnih pozicija (Call back)

21/02-511.

Odluka o utvrđivanju rokova uvođenja usluga izbora operatera i predizbora operatera u govornoj telefoniji

76/06-6599.

Odluka o nadležnosti za uspostavljanje i upravljanje telekomunikacijskim projektima za potrebe javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini

76/06-6602.

Odluka o načinu obračuna GSM usluga u slučaju kada pretplatnik jednog GSM operatora iz Bosne i Hercegovine koristi uslugu putem GSM mreže nekog drugog operatora u Bosni i Hercegovini

36/02-1329.

Odluka o objavljivanju Pravila i Kodeksa Regulatorne agencije za komunikacije

36/02-1329.

Odluka o posebnim obavezama pravnih i fizičkih lica koja pružaju telekomunikacijske usluge, administriraju telekomunikacijske mreže i vrše telekomunikacijske djelatnosti, u pogledu obezbjeđenja i održavanja kapaciteta koji će omogućiti ovlaštenim agencijama da vrše zakonito presretanje telekomunikacija, kao i kapaciteta za čuvanje i obezbjeđivanje telekomunikacijskih podataka

104/06-9091.

Definicija i obaveze javnog emitovanja - IMC pravilo 01/1999

36/02-1333. Usvojeno 21.10.1999. godine, izmijenjeno 12.3., 29.10. i 6.12.2001. godine.

Naknade za dozvole za emitovanje - IMC pravilo 03/1999

36/02-1336. Usvojeno 9.12.1999. godine, izmijenjeno 19.3.2000. i 29.10.2001. godine.

Proces natjecanja zasnovan na najboljim rezultatima za dodjelu dugoročnih dozvola za emitovanje - IMC pravilo 4/2000

36/02-1337. Usvojeno 26.9.2000. godine, izmijenjeno 29.10.2001. godine.

Ukidanje IMC Kodeksa o medijima u izbornom periodu i izmjene akata Nezavisne komisije za medije - CRA pravilo 10/2001.

36/02-1346. Usvojeno 29.10.2001. godine.


Kodeks za emitovanje televizijskog i radioprograma

36/02-1354. Pravosnažno od 1.8.1988. godine, dopunjeno 9.6.1999., 8.9.1999., 10.1.2000. i 29.10.2001. godine

Kodeks o reklamiranju i sponzorstvu za radio i televiziju

36/02-1331. Usvojeno 9.3.2000. godine, izmijenjeno 12.3., 29.10. i 6.12.2001. godine.

Pravilo 23/2004 o načinu dodjeljivanja dozvola za operatera fiksne bežične pristupne mreže u frekventnom opsegu 3,5 GHz

8/05-541.

Pravilnik o postupku rješavanja kršenja uslova dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije

18/05-1663.

Odluka o izdavanju privremene licence za djelatnost nezavisnog operatera sistema

62/05-5094.

Pravilnik o kontroli radio zračenja i radio emisija koju provodi Ragulatorna agencija za komunikacije

22/06-2139.

Pravilnik o korištenju brojeva za slanje kratkih poruka dodatne vrijednosti

43/07-5258.

Instrukcija o dodjeli telefonske numeracije i načinu naknade za usluge "telefonska kartica"

67/09-38. Danom stupanja na snagu ove Instrukcije prestaje da važi Pravilnik o dodjeli telefonske numeracije i načinu tarifiranja usluge "telefonska kartica" ("Službeni glasnik BiH", broj 21/07-2645).

Instrukcija o primjeni člana 24. Pravila "Upravljanje planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini" (Službeni glasnik BiH", broj 105/08) kod uspostave usluge predizbor operatora

67/09-42. Danom stupanja na snagu ove Instrukcije prestaje da važi Pravilnik o dodjeli telefonske numeracije i načinu tarifiranja usluge "telefonska kartica" ("Službeni glasnik BiH", broj 21/07).

Uputstvo o provođenju javnog poziva radi dodjele dozvola za blokove frekvencija u frekventnom opsegu 11,7-12,5 GHz

70/06-6244.

Uputstvo za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvole za korištenje pojedinačnih negeografskih/ kratkih brojeva

86/09-45.

Instrukcija o uvjetima i načinu davanja saglasnosti za međunarodno povezivanje javnih telekomunikacijskih mreža kablovskim putem

22/06-2144.

Instrukcija o uvjetima i načinu dodjeljivanja dozvola za međunarodne mikrotalasne linkove tačka - tačka

85/05-6813.

Instrukcija o obaveznoj primjeni povoljnijih cijena za pristup Internetu

82/05-6653.

Instrukcija o obrascima za podnošenje zahtjeva i obrascima dozvola za korištenje pojedinačnih telefonskoh brojeva, blokova brojeva i kodova za potrebe mreže

14/09-54.

Instrukcija o načinu provođenja čl. 1. i 2. Pravila o naknadama za dozvole za operatore mobilnih telekomunikacija

3/05-190.

Instrukcija o uslugama i aktivnostima za koje je potrebna dozvola Regulatorne agencije za komunikacije

5/05-282.


Instrukcija o statusu kratkih brojeva sa pristupnim kodom 116 za potrebe servisa od posebnog društvenog značaja

91/09-66.

Rješenje o davanju saglasnosti za primjenu CBT mehanizma

5/05-285.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o komunikacijama (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

59/02-2701.

Zakon o komunikacijama (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

59/02-2711.

Odluka o davanju saglasnosti za promjenu oblika organizovanja JP BH Telekom u dioničko društvo (srpski jezik)

1/04-1.

Odluka o davanju saglasnosti za promjenu oblika organizovanja JP BH Telekom u dioničko društvo (bosanski jezik)

1/04-1.

Odluka o davanju suglasnosti za promjenu oblika organiziranja JP BH Telekom u dioničko društvo (hrvatski jezik)

1/04-1.

Opći uvjeti za pružanje telekomunikacijskih usluga (prečišćeni tekst)

8/07-579.

Statut društva s ograničenom odgovornošću Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)

12/03-503.

Statut društva s ograničenom odgovornošću Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (bosanski jezik)

12/03-508.

Naknade za dozvole za operatore mobilnih komunikacija - CRA pravilo 05/2001

36/02-1338. Usvojeno 27.4.2001. godine. Pravilo o izmjenama i dopunama 105/08-52, 52/09-64.

Plan namjene frekvencija u Bosni i Hercegovini - pravilo 06/2001

36/02-1338. Usvojeno 7.6.2001. godine.

Principi pristupa i korištenja iznajmljenih linija - CRA pravilo 7/2001

36/02-1330. Usvojeno 12.7.2001. godine

Plan brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini - CRA pravilo 8/2001

36/02-1340. Usvojeno 29.10.2001. godine.

Odluka o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

70/08-36.

Odluka o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji BiH (srpski jezik)

70/08-36.

Odluka o proglašavanju kratkog koda 1265 telefonskim brojem Hitne službe u Federaciji BiH (bosanski jezik)

70/08-37.


Upravljanje planom brojeva za telefonske usluge u Bosni i Hercegovini - CRA pravilo 9/2001

36/02-1341. Usvojeno 29.10.2001. godine.

Naknade za dozvole za korištenje telefonskih brojeva - CRA pravilo 11/2001

36/02-1346. Usvojeno 6.12.2001. godine.

Pravilo o tehničkim zahtjevima za radio i telekomunikacijsku opremu u javnim telekomunikacijskim mrežama - CRA pravilo 12/2001

36/02-1347.

Pravilo o visini naknade za dozvolu za operatora javne fiksne telefonije - CRA pravilo 13/2002

36/02-1349. Usvojeno 20.3.2002. godine. Pravilo o izmjenama i dopunama 105/08-54, 52/09-65.

Pravilo o visini naknade za dozvolu za pružanje internet usluga - CRA pravilo 14/2002

36/02-1349. Usvojeno 20.3.2002. godine. Pravilo o izmjenama i dopunama 105/08-54.

Pravilo o visini naknade za dozvole za mrežnog operatora - CRA pravilo 15/2002

36/02-1350. Usvojeno 20.3.2002. godine. Pravilo o izmjenama i dopunama 105/08-55.

Pravilo o interkonekciji - CRA pravilo 16/2002

36/02-1351. Usvojeno 11.3.2002. godine.

Odluka o propisivanju cijena telekomunikacionih usluga u unutarnjem saobraćaju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

9/97-170.

Odluka Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (o telefonskim pretplatnicima)

33/99-1526.

Odluka Visokog predstavnika o uključivanju zasebnog pozivnog broja za Specijalni distrikt Brčko u Plan numerisanja za Bosnu i Hercegovinu (bosanski jezik)

17/00-510.

Odluka Visokog predstavnika o uključivanju zasebnog pozivnog broja za Poseban distrikt Brčko u Plan numerisanja za Bosnu i Hercegovinu (hrvatski jezik)

17/00-510.

Odluka o Politici sektora telekomunikacija (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (hrvatski jezik)

10/01-185.

Odluka o Politici sektora telekomunikacija (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (bosanski jezik)

10/01-187.

Odluka o spajanju nadležnosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (bosanski jezik)

11/01-201.

Odluka o spajanju nadležnosti Neovisnog povjerenstva za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) (hrvatski jezik)

11/01-202.

Statut javnog preduzeća BH Telecom Sarajevo

17/02-679.

Lista roba, usluga i radova posebne namjene, interesa i okolnosti za HT d.o.o. Mostar

21/04-695.

Lista roba, usluga radova posebne namjene, interesa i okolnosti za BH "Telecom" d.d. Sarajevo koji su izuzeti od primjene Uredbe o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova

28/04-1047.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju liste prioriteta izgradnje i obnove telekomunikacionih sistema veza na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

13/97-398.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o ustupanju na privremeno korištenje objekta, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima na RTV-objektima, u vlasništvu BPK Goražde i cjenovnik

1/06-61.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o komunikacijama (Visoki predstavnik za BiH)

17/02-927.

Odluka Agenta Visokog predstavnika za BiH za radio-televizijski sistem

21/03-1071.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o komunikacijama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

71/02-4.

Zakon o telekomunikacijama

19/96-793. Zakon o izmjenama i dopunama 71/02-12 (Visoki predstavnik za BiH).

Obavještenje generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije o uslovima građenja i rada javnih telekomunikacionih mreža

86/02-130.

Odluka o usvajanju Akcionog plana konsolidacije Telekoma Srpske na osnovama izvještaja specijalnog revizora

84/03-1.

Odluka o usvajanju Akcionog plana za privatizaciju "Telekoma Srpske"

64/03-2.

Odluka Visokog predstavnika za BiH o planu numeracije i pozivnom broju za Distrikt Brčko

12/00-273.

Odluka o politici sektora telekomunikacija BiH (Visoki Predstavnik za BiH)

10/01-212, 103/06-9061.

Odluka o Politici sektora telekomunikacija Republike Srpske

46/02-1.

Odluka o spajanju nadležnosti Nezavisne komisije za medije i Regulatorne agencije za telekomunikacije (Visoki Predstavnik za BiH)

12/01-267.

Odluka o organizovanju jODP za telekomunikacije Republike Srpske

30/96-1081, izmena 7/98-79.

Uredba o načinu i uslovima privremene dodele prava na korišćenje radio-difuznih frekvencija

12/96-531.

Odluka o dodeli prava za privremeno korišćenje radio-difuznih frekvencija

24/96-989, 5/97-134, 5/97-136.


Odluka o dodeli prava na privremeno koriščenje radio-difuznih frekvencija

20/97-572.

Odluka o dodeli radio-difuznih frekvencija na privremeno koriščenje

35/97-1175.

Odluka o dodeli radio-difuznih frekvencija na privremeno koriščenje

16/98-360.

Odluka o dodeli radio-difuznih frekvencija na privremeno korištenje

26/98-690.

Opči uvjeti za pružanje telekomunikacionih usluga

68/06-2. Ispravka općih uvjeta za pružanje telekomunikacionih usluga 108/06-23.

Pravilnik o izdavanju i korištenju dozvola za "audiotekst" usluge

73/06-7.

Pravilnik o stručnim uslovima za amaterske radio-operatore

15/02-13.

Pravilnik o vrstama amaterskih radio-stanica i tehničkim uslovima za njihovo korištenje

15/02-15.

Pravilnik o amaterskim radio-stanicama i njihovom korištenju

18/97-522.

Pravilnik o amaterskim radio operatorima

18/97-531.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o javnom informisanju

21/90-609.

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

35/90-953, 3/93-51, 23/93-555, 13/94-189.

Zakon o Novinsko-izdavačkoj organizaciji Službeni list Republike Bosne i Hercegovine

2/96-40.

Zakon o objavljivanju republičkih zakona i drugih propisa i drugih opštih akata

15/77-421, 7/83-233.

Statut javnog preduzeča Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list Republike Bosne i Hercegovine

26/96-364, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 35/04-3094.

Zakon o uslovima za objavljivanje ličnih spisa, portreta, fotografija, filmova i fonograma

33/80-1279, 12/87-375, 3/93-50, 13/94-189.

Zakon o unošenju i rasturanju inostranih štampanih stvari i drugih sredstava javnog informisanja i masovnog komuniciranja

14/76-545.

Zakon o Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine

6/93-122, 24/93-590, 13/94-189.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o službenom glasilu Bosne i Hercegovine

1/97-1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 9/04-899, 103/09-160.


Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini

28/00-645, 45/06-4193.

Pravilo o višestrukom vlasništvu nad elektronskim i štampanim medijima

11/04-1142.

Kodeks o oglašavanju i sponzorstvu za radio i televiziju - Izmijenjeni i prečišćeni tekst

81/07-9930.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32/01-623.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

32/01-626.

Zakon o Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine

1/94-26.

Uredba o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

31/97-704.

Uredba o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)

48/00-1635, 48/01-1067, 30/02-1186, 38/03-2082, 17/06-1737.

Uredba o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)

48/00-1637, 48/01-1067, 30/02-1186, 38/03-2082, 17/06-1737.

Odluka o usvajanju Politike sektora emitiranja u Bosni i Hercegovini

18/07-2413.

Odluka o Web site-u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38/00-1259.

Odluka o Web site-u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

38/00-1259.

Druga Odluka o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

51/00-1741.

Aneks na drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sistema (bosanski jezik)

51/00-1746.

Druga Odluka o restrukturiranju Javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

51/00-1747.

Aneks na drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sustava (hrvatski jezik)

51/00- 1753.

Odluka o osnivanju Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)

53/00-1891, 43/03-2249.

Odluka o osnivanju Fondacije za nakladništvo (hrvatski jezik)

53/00-1892, 43/03-2248.

Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo - Fondacije za nakladništvo Sarajevo

24/05-1609.

Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

57/01-1288.


Naputak za provedbu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

57/01-1289.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o službenom glasilu Unsko-sanskog kantona

3/97-60.

Zakon o javnom informiranju

8/97-220.

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

12/03-423.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Unsko-sanske novine"

10/03-373, 2/06-157.

Vodič do ostvarivanja prava na pristup informacijama kojima raspolaže Skupština Unsko-sanskog kantona

17/04-936.

Indeks registar informacija

1 7/04-938.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o službenom glasilu Županije Posavske

1/96-9.

Zakon o javnom priopćavanju

3/98-161.

Pravilnik o uvjetima, sadržini i načinu vođenja Registra javnih glasila u Županiji Posavskoj

6/98-374.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o službenom glasilu Tuzlanskog kantona

5/99-1 26, 7/04-420.

Zakon o javnom informisanju

15/00-737. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 9/04-534.

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

3/02-93.

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona

5/02-187.

EKS/Registar informacija Vlade Tuzlanskog kantona

5/02-189.

Indeks/Registar informacija Skupštine - Službe Skupštine Tuzlanskog kantona

12/03-705.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona

16/96-541. Objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik) 12/04-550.


Zakon o javnom informisanju

13/98-405.

Odluka o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izlaženje "Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona"

1/97, 12/00-521, 10/02-320.

Odluka o visini naknade za objavu u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona

14/98-430.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije javnih glasila

8/99-155.

Odluka o formiranju informativnog punkta pri Ministarstvu za privredu

1/03-23.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona

6/97-247, 2/04-120.

Zakon o medijima

17/01-221.

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada BPK-a Goražde

12/05-833.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o Službenim novinama Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/97-83.

Zakon o Službenim novinama Županije Srednja Bosna (hrvatski jezik)

2/97-83.

Odluka o davanju saglasnosti preduzeču za izdavanje Službenih novina Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/97-148.

Odluka o davanju saglasnosti poduzeću za izdavanje Službenih novina Županije Srednja Bosna (hrvatski jezik)

3/97-148.

Odluka o ovlaštenju za štampanje Službenih novina Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/05-451.

Odluka o ovlasti za tiskanje Službenih novina Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/05-451.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o službenom glasilu Zapadnohercegovačke županije

1/96-9.

Odluka o utemeljenju javnog poduzeća "Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke"

8/99-234.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaja i načina vođenja Registra javnih glasila

6/01-155.


Zakon o Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)

2/98-14.

Zakon o Službenom glasilu Hercegovačko-neretvanske županije (hrvatski jezik)

2/98-14.

Odluka o ovlaštenom izdavaču Službenih novina HNK (bosanski jezik)

4/98-45.

Odluka o ovlaštenom izdavaču Narodnih novina HNŽ (hrvatski jezik)

4/98-45.

Zaključak o uspostavi Službe za informisanje i WEB stranice (bosanski jezik)

3/04-66.

Zaključak o uspostavi Službe za informiranje i VVEB stranice (hrvatski jezik)

3/04-66.

Tarifa za službene oglase i objave u Službenim novinama HNK (bosanski jezik)

3/02-68.

Tarifa za službene oglase i objave u Službenim novinama HNŽ (hrvatski jezik)

3/02-68.

Odluka o odobravanju izrade multimedijalnog projekta za Hercegovačko-neretvanski kanton

7/04-28.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o objavljivanju propisa i drugih opčih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"

22/97-572. Zakon o izmjenama Zakona 9/04-610.

Zakon o prestanku važenja Zakona o medijima

17/09-1. Tekst Zakona o medijima objavljen je u SI. n. kantona broj 13/98-545,10/02-498.

Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo

13/03-646.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o službenom glasilu Hercegbosanske županije

1/96-13.

Zakon o javnom priopćavanju

5/99-142.

Odluka o davanju suglasnosti poduzeću za objavljivanje "Narodnih novina Hercegbosanske županije"

9/97-216.

Odluka o cijenama oglasa i drugih usluga u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije"

2/99-46.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1/00-17. Zakon o izmjenama i dopunama 17/04-728.

Odluka o pokretanju i izdavanju publikacije/lista Most 2000. godine kao periodičnog glasila Vlade Brčko Distrikta BiH

5/00-160.


Odluka o utvrđivanju Tarife i načinu plaćanja oglasa koji se objavljuje u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH"

13/01-555, 5/02-323.

Odluka o zvaničnom portalu Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1/05-12.

Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH u Brčko distriktu BiH

36/04-1 644.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o javnom informisanju - Prečišćen tekst

10/97-327. Ovaj prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu zakonskih testova Zakona o informisanju objavljenih u SI. glasniku Republike Srpske broj 4/92-88, 8/96-391 i 3/97-59. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o osnovama sistema javnog informisanja, objavljen u SI. SFRJ broj 84/90.

Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske

67/05-5, 110/08-22.

Zakon o izdavačkoj djelatnosti

14/94-537.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

20/01-437.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske

97/05-1. Odluka o dopunama Srpske 22/07-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Službeni glasnik RS

99/05-3.

Odluka o troškovima umnožavanja zahtijevanih informacija saglasno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini

12/01-153.

Odluka o osnivanju "SARNET CENTRA"

27/00-658.

Odluka o slobodi informisanja i ukidanju krivičnih kazni za uvredu i klevetu

23/99-547.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća novinsko-izdavačke delatnosti "Srpska javnost" Srpsko Sarajevo

27/96-1042.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za informativnu, izdavačku i grafičku djelatnost "Glas srpski" Banja Luka

18/92-756.

Pravilnik o načinu i postupku vođenja registra izdavača

61/04-5.

Pravilnik o vođenju registra javnih glasila

1 8/96-768.

Odluka o osnivanju Međunarodnog pres-centra

1 5/94-554.

Odluka o promeni sedišta Srpske novinske agencije "Srna"

28/98-760.


Stručno uputstvo o načinu i uslovima izdavanja akreditacija stranim novinarskim ekipama i stranim novinarima koji vrše povremenu novinarsku delatnost na području Republike Srpske

29/01-656.

Uputstvo o troškovima umnožavanja materijala

64/01-1344.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

78/05-6238, 35/09-8.

Zakon o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine

92/05-8141.

Zakon o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

13/02-312.

Zakon o Radio-televiziji Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

19/02-459.

Definicija i obaveze javnog emitovanja

32/04-2734.

Kodeks o reklamiranju i sponzorstvu za radio i televiziju

32/04-2741.

Kodeks o emitovanju radio-televizijskog programa

20/08-177.

Odluka o postupku likvidacije koji će se primjeniti pri prestanku rada Javnog preduzeća Radio­televizija Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

19/02-466.

Odluka o restrukturiranju sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini

14/99-135.

Aneks I - Odluka o Javnoj radio-televiziji Bosne i Hercegovine

14/99-137, 8/00-77.

Odluka o imenovanju zastupnika za prijenos imovine i ekspertne skupine

14/00-126.

Privremena nadzorna mjera kojom se uspostavlja Privremena korporacija za prenos programa

14/00-126.

Druga odluka o restrukturiranju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini

28/00-638.

Aneks na Drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sistema

28/00-644.

Odluka o firmi i sjedištu Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine i osobi ovlaštenoj za zastupanje i predstavljanje

1/01-6.

Odluka o likvidaciji Javnog preduzeća Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

17/03-370.

Odluka o postupku izbora članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine

7/03-189.


Pravilo 46/2009 o radio opremi koja se može koristiti bez pojedinačnih dozvola za uređaje izdatih od strane Regulatorne agencije za telekomunikacije

52/09-155. Danom stupanja na snagu ovog Pravila stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju usklađenosti sa Planom namjene frekvencija u Bosni i Hercegovini radio opreme koja koristi radio frekvencijski spektar i čija upotreba ne zahtijeva posjedovanje pojedinačne dozvole ("Službeni glasnik BiH", broj 8/03-209).

Pravilo 43/2009 o planu korištenja radio frekvencijskog opsega 10,15-10,65 GHz za fiksne bežične pristupne sisteme

52/09-87.

Pravilo 44/2009 o planu korištenja radio frekvencijskog opsega 24,5-26,5 GHz za fiksne bežične pristupne sisteme

52/09-91.

Pravilo 45/2009 o planu korištenja radio frekvencijskog opsega 27,5-29,5 GHz za fiksne bežične pristupne sisteme

52/09-95.

Pravilo 47/2009 o korištenju radiofrekvencijskih opsega za linkove tačka-tačka u fiksnom servisu u Bosni i Hercegovini

87/09-2.

Pravilo 48/2009 naknade za dozvole u radiokomunikacijama u Bosni i Hercegovini

102/09-122.

Pravilo o visini naknade za dozvole za pružanje usluga kablovske distribucije radio i televizijskih programa

8/03-209.

Pravilo 42/2009 o dozvolama za zemaljsku radiodifuziju RTV programa

52/09-78. Stupanjem na snagu ovog Pravila prestaje važiti Pravilo 01/200 - Proces natjecanja zasnovan na najboljim rezultatima za dodjelu dugoročnih dozvola za emitovanje ("Službeni glasnik BiH" broj 36/02).

Pravilo 03/1999 - Naknada za dozvole za emitovanje

27/03-547.

Pravilo 19/2003 - Naknada za dozvolu za opće radio-komunikacije

3/04-207.

Odluka o skraćenom nazivu i logotipu Regulatorne agencije za komunikacije

3/04-210, Odluka o ispravci Odluke 5/04-360.

Kodeks za emitovanje televizijskog i radijskog programa - izmijenjeni i prečišćeni tekst

12/04-1276.

Kodeks o oglašavanju i sponzorstvu za radio i televiziju - izmijenjen i prečišćen tekst

90/06-8213.

Statut Radiotelevizije Bosne i Hercegovine

104/06-9124.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

25/02-997.

Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sustava i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

25/02-1006.

Zakon o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

48/08-5.

Zakon o Javnome servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

48/08-13.

Zakon o Javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

48/08-21.

Zakon o dopuni Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

34/09-126.

Zakon o dopuni Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/09-126.

Zakon o dopuni Zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/09-126.

Odluka o postupku likvidacije koji će se primjenjivati pri prestanku rada Javnog preduzeća Radio­televizija Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

35/02-1497.

Odluka o postupku likvidacije koji će se primjenjivati pri prestanku rada Javnog poduzeća Radio­televizija Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

35/02-1498.

Odluka o restrukturiranju sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

37/99-1597.

Odluka o restrukturiranju sistema javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

37/99-1599.

Aneks I - Odluka o Javnoj radio-televiziji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37/99-1601, 13/00-289.

Aneks I - Odluka o Javnoj radio-televiziji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

37/99-1603, 13/00-290.

Aneks II - Zakon o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37/99-1604.

Aneks II - Zakon o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

37/99-1609.

Odluka o provedbi Zakona o RTV F BiH (hrvatski jezik)

50/99-1949.

Odluka o implementaciji Zakona o RTV F BiH (bosanski jezik)

50/99-1950.

Odluka o imenovanju zastupnika za prijenos imovine i ekspertne skupine (hrvatski jezik)

20/00-573.

Odluka o imenovanju agenta za prenos imovine i ekspertnog tima (bosanski jezik)

20/00-574.

Odluka o postupku izbora članova Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine koje imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

24/03-1006, 24/03-1007.

Odluka o postupku izbora članova Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine koje imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

24/03-1006, 24/03-1007.


Privremena nadzorna mjera kojom se uspostavlja Privremena korporacija za prijenos programa (hrvatski jezik)

20/00-575.

Privremena nadzorna mjera kojom se uspostavlja Privremena korporacija za prenos programa (bosanski jezik)

20/00-578.

Odluka o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate lica sa paraplegijom i oboljelih od dječije paralize (bosanski jezik)

29/00-923, 58/08-4.

Odluka o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate osoba sa paraplegijom i oboljelih od dječije paralize (hrvatski jezik)

29/00-923, 58/08-4.

Odluka o natpisu i sjedištu Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine i osobi ovlaštenoj za zastupanje i predstavljanje (hrvatski jezik)

2/01-34.

Odluka o firmi i sjedištu Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine i osobi ovlaštenoj za zastupanje i predstavljanje (bosanski jezik)

2/01-34.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Radio-televizija Unsko-sanskog kantona"

10/03-373,2/06-159.

Statut Javnog preduzeća "Radio-televizija Unsko-sanskog kantona"

19/09-804.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona

6/02-197, 5/04-270, 11/04-669, 13/09-1236.

Statut Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona

12/06-1072.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/02-139, 8/09-801.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVACKA - Narodne novine Odluka o suosnivanju RTV Županije Zapadnohercegovačke

7/01-209.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo"

7/98-244, izmjene i dopune 13/98-561, 11/01-517.

Odluka o davanju saglasnosti Javnom preduzeću "Televizija Kantona Sarajevo" za osnivanje javnog medija "Program Televizije Kantona Sarajevo"

9/98-359.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o osnovama javnog radiotelevizijskog sistema i o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

11/02-687.


Zakon o dopuni Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

14/09-519.

Odluka o osnivanju javnog preduzeća "Radio Brčko" Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine D.O.O.

9/02-611.

Statut Javnog preduzeća "Radio Brčko" Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine D.O.O.

13/02-792.

Odluka o formiranju multietničkog radija Brčko Distrikta BiH

6/01-216.

Odluka o finansiranju neraspoređenih radnika koji su radili u tri opštinske radio stanice Brčkom, a koji nisu izabrani da rade u novoosnovanom radiju Brčko Distrikta BiH

7/01-240.

Odluka likvidatora Javnog preduzeća Radio Televizija BiH

17/03-950.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o osnovama Javnog radio-televizijskog sistema i o Javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

37/02-24.

Zakon o dopuni Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

41/09-35.

Zakon o Radio-televiziji Republike Srpske

49/06-1, 73/08-29.

Odluka o postupku likvidacije koji će se primjenjivati pri prestanku rada Javnog preduzeća Radio- -televizija Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

39/02-17.

Odluka o firmi i sedištu Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine i licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje

1/01-11.

Odluka o visini i načinu plaćanja i prikupljanja naknade za korišćenje radio odnosno televizijskog prijemnika

16/96-713, izmena 11/98-256.

Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava korišćenja poslovnog prostora, TV-studija i radio- -studija u Bijeljini, svih raspoloživih sredstava i opreme neophodne za proizvodnju i reprodukciju radijskog i TV programa

31/96-1116.

Odluka o Javnoj radio i televiziji Bosne i Hercegovine

14/99-137.

Odluka o imenovanju agenta za prenos imovine i ekspertnog tima

15/00-342.

Druga odluka o rekonstruisanju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini

39/00-905.

Aneks na Drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sistema

39/00-910.

Odluka o likvidaciji Javnog preduzeća Radio-televizija Bosne i Hercegovine

51/03-10.


Privremena odluka u vezi sa upravnim tijelima javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini (Visoki predstavnik za BiH)

68/03-9.

Odluka o prenosu prava i obaveza investitora izgradnje poslovnog objekta RTV doma Republike Srpske u Banjoj Luci

102/05-2.

Statut javnog preduzeća Radio-televizije Republike Srpske

12/07-16.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o filmskoj djelatnosti

20/90-564, 3/93-53, 13/94-189, 13/94-215.

Zakon o kinoteci Bosne i Hercegovine

13/94-208, ispr. 30/94-498.

Kinematografsko djelo i ugovor o kinematografskom djelu

Vidi: čl. 14-19. i 78-79. Zakona o autorskom pravu SI. SFRJ, 19/78-645.

Kinoteka Bosne i Hercegovine je javna ustanova u oblasti kulture u državnoj svojini

Vidi: čl. 1-3. Zakona o kinoteci Bosne i Hercegovine 13/94-208, 30/94-498.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)

2/99-9, 55/02-2543, 23/03-980, 30/03-1398.

Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)

2/99-10, 55/02-2543, 23/03-980, 30/03-1398.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o filmskoj djelatnosti

7/01-217.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o osnivanju javnog filmskog preduzeća Srpske Republike Bosne i Hercegovine

12/92-435.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik)

4/10-21. Osnovni tekst Zakona o poljoprivredi objavljen je u SI. n. F BiH broj 88/07-8953.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (srpski jezik)

4/10-22. Osnovni tekst Zakona o poljoprivredi objavljen je u SI. n. F BiH broj 88/07-8964.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik)

4/10-23. Osnovni tekst Zakona o poljoprivredi objavljen je u SI. n. F BiH broj 88/07-8941.

Pravilnik o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednog zemljišta (hrvatski jezik)

10/10-38.

Pravilnik o postupku i uslovima zamjene poljoprivrednog zemljišta (srpski jezik)

10/10-40.

Pravilnik o postupku i uslovima zamjene poljoprivrednog zemljišta (bosanski jezik)

10/10-43.

Uputstvo za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (srpski jezik)

17/10-23, 21/10-14.

Uputstvo za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

17/10-128, 21/10-13.

Uputstvo za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

17/10-233, 21/10-13.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta Unsko-sanskog kantona za 2009. godinu

22/09-996.

Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2009. godinu

1/10-9.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o izmjenama Odluke o vrsti, temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i kriterijima za trošenje sredstava za vodoprivredu i šumarstvo iz proračuna Županije Posavske za 2009. godinu

11/09-942. Osnovni tekst Odluke o vrsti ... objavljen je u Narodnim novinama broj 5/09-343, 8/09-761.

Naputak o dopuni Naputka o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i načinu trošenja sredstava za vodoprivredu i šumarstvo u 2009. godini

11/09-1053.


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Program "Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu"

3/10-305.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Izmjene i dopune Naputka za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2010. godinu

2/1 0-91.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

14/10-21.

Odluka o dopuni Odluke o odobravanju nabavke repromaterijala za sjetvu u 2010. godini

16/10-30.

Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime troškova za provođenje registracije poljoprivrednih gazdinstava

20/10-2.

Pravilnik o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske

27/10-7. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/07).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini

14/10-5. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 46/04).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje

27/10-102.

Pravilnik o držanju opasnih životinja

27/10-119.

Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova

27/10-127.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (srpski jezik)

5/10-48. Osnovni tekst Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu 18/09-45, 57/09-34, 66/09-77.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (bosanski jezik)

5/10-48. Osnovni tekst Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu 18/09-45, 57/09-34, 66/09-77.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (hrvatski jezik)

5/10-49. Osnovni tekst Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu objavljen je u SI. n. F BiH broj 18/09-38, 57/09-33, 66/09-76.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (srpski jezik)

5/10-50. Osnovni tekst Pravilnika o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu objavljen je u SI. n. F BiH broj 60/09-88.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (hrvatski jezik)

5/10-50. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima za promet lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu objavljen je u SI. n. F BiH broj 60/09-86.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu (bosanski jezik)

5/10-49. Osnovni tekst Pravilnika o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu objavljen je u SI. n. F BiH broj 60/09-90.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavat objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (srpski jezik)

5/10-50. Osnovni tekst Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje objavljen je u SI. n. F BiH broj 47/03-2411.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavat objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (bosanski jezik)

5/10-50. Osnovni tekst Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje objavljen je u SI. n. F BiH broj 47/03-2413.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavat objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (hrvatski jezik)

5/10-50. Osnovni tekst Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje objavljen je u SI. n. F BiH broj 47/03-2415.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je na snazi odobrenje za stavljanje u promet u 2010. godini (srpski jezik)

20/10-3.

Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je na snazi odobrenje za stavljanje u promet u 2010. godini (bosanski jezik)

20/10-29.

Spisak gotovih lijekova koji su za uporabu u veterinarstvu kojima je na snazi odobrenje za stavljanje u promet u 2010. godini (hrvatski jezik)

20/10-3.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Uredba o izmjeni Uredbe o privremenom prijenosu poslova inspekcijskog nadzora u oblasti veterinarstva

8/09-72.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Program uzgoja goveda u Republici Srpskoj

4/10-32.

Pravilnik o higijeni hrane za životinje

23/10-16.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju obaveznih veterinarskih mjera i postupku izdavanja ovlaštenja veterinarskim organizacijama koje ih provode u pogledu teritorijalne nadležnosti

23/10-21.

Uputstvo o formiranju i uvjetima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za životinje

23/10-21.

Uputstvo o formiranju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijeničarske službe

23/10-24.

Naredba o utvrđivanju ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo

3/10-22, dopuna Naredbe 20/10-4.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o visini naknade za korištenje ribarskog područja

22/10-2. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje ribarskog područja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/08).

Pravilnik o obrascima, načinu izdavanja i korištenja dozvole za obavljanje privrednog i sportskog ribolova

29/10-16.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (srpski jezik)

8/10-2. Tekst Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja - 71/05-6377.

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (bosanski jezik)

8/10-2. Tekst Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja - 71/05-6358.

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu i sadnommaterijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (hrvatski jezik)

8/10-3. Tekst Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja - 71/05-6367.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o visini naknade za obavljanje stručnih poslova

4/10-448. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade koju su vlasnici privatnih šuma obvezni da plaćaju za prostu biološku reprodukciju šuma ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 2/06).


ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Poslovnik o radu Skupštine Javnog preduzeća Sumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići

1/10-51.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Šumsko privrednog društva "Šume Hercegovačko- -neretvanskog kantona" d.o.o. Mostar

7/09-181.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o proizvodnji, doradi i kontroli reproduktivnog materijala šumskog drveća

4/10-19.

Pravilnik o kvalitetu, prometu i upotrebi reproduktivnog materijala šumskog drveća

4/10-26.

Pravilnik o uvjetima korištenja ostalih šumskih proizvoda i načinu sakupljanja njihovih nadoknada

8/10-7.

Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima vrednovanja i priznavanja polaznog materijala šumskog drveća

8/10-10.

Pravilnik o upravljanju, održavanju i korištenju Informacionog sistema u šumarstvu

8/10-17.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (srpski jezik)

8/10-3. Osnovni tekst Zakona o lovstvu objavljen je u SI. n. F BiH br 4/06-293.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (bosanski jezik)

8/10-4. Osnovni tekst Zakon o lovstvu objavljen je u SI. n. F BiH br 4/06-304.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (hrvatski jezik)

8/10-4. Osnovni tekst Zakona o lovstvu objavljen je u SI. n. F BiH br 4/06-314.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o obrascima propratnice i trofejnog lista, njihovom sadržaju, načinu izdavanja i evidenciji

9/10-8. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu propratnice za ulovljenu divljač, obrascu i evidenciji trofejnih listova, te banci podataka vrijednih trofeja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/03).

Pravilnik o načinu proljetnog prebrojavanja divljači, sadržaju, načinu i nosiocima izrade lovne osnove, privremenog godišnjeg plana korištenja lovišta, godišnjeg plana korištenja lovišta i evidenciji o realizaciji predviđenih mjera

23/10-8. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržini i načinu izrade lovne osnove lovišta, godišnjeg plana gazdovanja lovištem i privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 57/03 i 41/05).


Pravilnik o uvjetima pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima, kao i upotreba mesa divljači u ekoturističkim objektima

29/10-14. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima pod kojima se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima, kao i upotreba mesa divljači u ugostiteljskim objektima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 21/03).

Pravilnik o naknadi štete pričinjene korisniku lovišta bespravnim lovom ili odštetni cjenovnik

29/10-15. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini štete za bespravno ulovljenu ili uništenu divljač ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/03).

Naredba o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači

3/10-21.

Cjenovnik odstrjela, korištenja divljači i usluga u lovištu

8/10-20. Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje važiti Cjenovnik organizacionih pristojbi, odstrjela divljači i njenih dijelova i usluga u lovištima Republike Srpske, broj: 56/2002, od 29. novembra 2002. godine, koji je donio Lovački savez Republike Srpske.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlašćene laboratorije za kontrolu voda, sadržaj i način davanja ovlasti (srpski jezik)

14/10-7.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlašćene laboratorije za kontrolu voda, sadržaj i način davanja ovlasti (bosanski jezik)

14/10-13.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlašćene laboratorije za kontrolu voda, sadržaj i način davanja ovlasti (hrvatski jezik)

14/10-1 8.

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje (srpski jezik)

14/10-24.

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje (bosanski jezik)

14/10-29.

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje (hrvatski jezik)

14/10-34.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2010. godinu

16/10-30. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2009. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1 5/09).

Plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava u Republici Srpskoj u 2010. godini

1 7/1 0-7.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o stavljanju van snage Uredbe o tradicionalnoj proizvodnji i prodaji predmeta i stvari koji služe vjerskim potrebama vjernika Srpske pravoslavne crkve

20/10-1.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Prtavilnik o prodaji stanova pod povoljnijim uslovima

1/1 0-148.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba

5/1 0-578.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika za dodjelu stana u vlasništvo

1/10-1.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja

1/10-1.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o uslovima i načinu izdavanja odobrenja članu posade stranog broda za kretanje u mjestu zadržavanja broda

3/10-80.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske

30/10-4. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o pošti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/97 i 63/01).

Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopuna Općih uvjeta za vršenje poštanskih usluga i Nomenklature poštanskih usluga

19/10-48.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodatak na plaću po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije

28/10-31.

Uputstvo o rokovima i načinu podnošenja zahtjeva za dodjelu dozvole za davaoca usluge upravitelja Centralne administrativne baze podataka prenesenih brojeva

5/10-17.

Lista operatora sa značajnom tržišnom snagom

5/10-24.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama

36/10-17.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

36/10-17.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Statut Javnog preduzeća Radio-teievizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doo

3/10-258. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi dosadašnji Statut Javnog preduzeća Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doo ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 4/03) od 18. aprila 2003. godine.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju Plana praćenja i kontrole rezidua za 2010. godinu

33/10-12.

Pravilnik o uslovima za imenovanje fitosanitarnog inspektora

33/10-18.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

28/10-15. Osnovni tekst naputka objavljen je u SI. n. F BiH broj 20/09-131, 37/09-20, 51/09-50, 54/09-5, 58/09-65, 68/09-4.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (srpski jezik)

28/10-16. Osnovni tekst uputstva objavljen je u SI. n. F BiH broj 20/09-260, 37/09-18, 51/09-50, 54/09-9, 58/09-65, 68/09-6.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

28/10-17. Osnovni tekst uputstva objavljen je u SI. n. F BiH broj 20/09-1, 37/09-22, 51/ 09-50, 54/09-12, 58/09-66, 68/09-2.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o visini premije za 2010. godinu

22/09-1004. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini premije za 2010. godinu broj 01-37-6035/09 donesena na sjednici Upravnog odbora od 2.12.2009. godine.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

6/10-881.

Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

6/1 0-882.

Pravilnik o ostvarivanju novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu

7/10-912.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine Program "Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. godinu"

3/10-305.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Izmjene i dopune Naputka za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji za 2010. godinu

2/10-91.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

15/10-385. Osnovni tekst Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji u Brčko distriktu BiH objavljen je u SI. gl. BD broj 11/06-236.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

52/10-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti preuzeti Zakon o sredstvima za zaštitu bilja objavljen je u SI. gl. RS broj 13/97.

Pravilnik o uvjetima, načinu hvatanja i držanja divljači u ograđenom prostoru

47/10-15.

Pravilnik o opc'im uvjetima, postupku i načinu davanja lovišta na korištenje

47/10-47. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu davanja lovišta na gazdovanje objavljen u SI. gl. RS broj 11/02.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju Plana praćenja i kontrole rezidua za 2010. godinu

33/10-12.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o oglednim životinjama i vrstama ogleda

19/10-5.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

20/10-18.

Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi

27/10-110.

Pravilnik o mjerama kontrole njukastl bolesti

35/10-42.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica

35/10-68.

Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

38/10-1. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važenje Odluke o postupku i mjerama za suzbijanje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika ("Službeni glasnik BiH", broj 28/03).

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

38/10-13.

Pravilnik o tradicionalnom sportskom nadmetanju bikova

44/10-129.

Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koje se prenose hranom

46/1 0-6.


Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

46/10-20.

Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju i usmrđivanju

46/10-33.

Pravilnik o zaštiti oglednih životinja i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja se bave izvođenjem ogleda na životinjama

46/10-50.

Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama

46/10-75.

Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja i njihovom provođenju i finansiranju u 2010. godini

19/10-99.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (hrvatski jezik)

28/10-14. Osnovni tekst pravilnika objavljen je u SI. n. F BiH broj 18/09-38, 57/09-33, 66/09-76.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (srpski jezik)

28/10-14. Osnovni tekst pravilnika objavljen je u SI. n. F BiH broj 18/09-45, 57/09-34, 66/09-77.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu (bosanski jezik)

28/10-14. Osnovni tekst pravilnika objavljen je u SI. n. F BiH broj 18/09-38, 57/09-33, 66/09-76.

Uputstvo za provođenje mjera kontrole zaraznih i parazitskih oboljenja životinja u 2010. godini (bosanski jezik)

30/10-187.

Naputak za provedbu mjera kontrole zaraznih i parazitskih oboljenja životinja u 2010. godini (srpski jezik)

30/1 0-1 87.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2010. godinu

6/1 0-884.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o pčelarstvu

52/10-16.

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja

44/10-1. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja objavljen u SI. gl. RS broj 21/95.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (srpski jezik)

64/04-3497. Ispravke 27/10-34.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (bosanski jezik)

64/04-3505. Ispravke 27/10-34.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (hrvatski jezik)

64/04-3513. Ispravke 27/10-34.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama (srpski jezik)

26/10-58. Ispravka Uredbe o šumama 33/10-76.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama (bosanski jezik)

26/10-58. Ispravka Uredbe o šumama 33/10-75.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o šumama (hrvatski jezik)

26/10-59. Ispravka Uredbe o šumama 33/10-76.

Odluka o formiranju šumskoprivrednog područja "Posuško" (srpski jezik)

35/10-2.

Odluka o formiranju šumskoprivrednog područja "Posuško" (bosanski jezik)

35/1 0-2.

Odluka o formiranju šumskogospodarskog područja "Posuško" (hrvatski jezik)

35/10-2.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

25/10-2. Osnovni tekst Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji F BiH objavljen je u SI. n. F BiH broj 52/09-70.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERC ECO VINE - Službeni glasnik

Zakon o šumama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/1 0-349.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o izradi šumskoprivrednih osnova za šume u svojini Republike Srpske

41/10-4.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uputstvo o načinu predaje stana u posjed, njegovom korištenju i dodjeli zamjenskog stana iz stambenog fonda bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske F BiH (srpski jezik)

26/10-68.

Uputstvo o načinu predaje stana u posjed, njegovom korištenju i dodjeli zamjenskog stana iz stambenog fonda bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske F BiH (bosanski jezik)

26/10-68.

Uputstvo o načinu predaje stana u posjed, njegovom korištenju i dodjeli zamjenskog stana iz stambenog fonda bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

26/10-69.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba

5/10-578.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika za dodjelu stana u vlasništvo

1/10-1. Osnovni tekst Pravilnika za dodjelu stana u vlasništvo (prečišćeni tekst) objavljen je u SI. n. KS broj 26/09. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik za dodjelu stanova objavljen u SI. n. kantona Sarajevo", broj 13/07, 11/08, 15/08 i 6/09).

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja

1/10-1. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja objavljen je u SI. n. KS broj 11/09-1.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o obavljanju djelatnosti od općeg interesa (uklanjanje pasa lutalica)

18/10-708.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o minimalnim tehničkim i kvalifikacionim uvjetima za obavljanje špediterske djelatnosti i špediterskih poslova

56/10-43.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o minimalnim tehničkim i kvalifikacionim uvjetima za obavljanje špediterske djelatnosti i špediterskih poslova

56/10-43.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o duhanu Bosne i Hercegovine

32/10-19.

  1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena propisa o duhanu i duhanskim prerađevinama koji su se primjenjivali u entitetima i Brčko Distriktu BiH.
  2. Podzakonski akti doneseni na osnovu propisa iz stava (1) ovog člana, koji su se primjenjivali u entitetima i Brčko Distriktu BiH, ostaju na snazi do donošenja propisa iz člana 48. ovog zakona.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisu čamaca u registar, izdavanju plovidbene dozvole i označavanju čamaca registarskim oznakama

56/10-44. Osnovni tekst Pravilnika o upisu čamaca u registar, izdavanju plovidbene dozvole i označavanju čamaca registarskim oznakama objavljen je u SI. gl. RS broj 3/07.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodarskim i pomorskim knjižicama

31/10-42. Osnovni tekst Pravilnika o brodarskim i pomorskim knjižicama objavljen je u SI. gl. BiH broj 14/01.

Obrazac brodarske knjižice (sastavni dio Pravilnika o brodarskim i pomorskim knjižicama objavljenog u "Službenom glasniku BiH", broj 14/01)

55/09-58.

Obrazac pomorske knjižice (sastavni dio Pravilnika o brodarskim i pomorskim knjižicama objavljenog u "Službenom glasniku BiH", broj 14/01)

55/09-73.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o načinu provjere znanja kandidata koji se primaju u radni odnos u Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine i izboru kandidata

32/10-66.

Odluka o načinu predstavljanja javnih poštanskih operatera iz Bosne i Hercegovine u tijelima Svjetske poštanske unije

43/10-13.

Odluka o utvrđivanju osnovnih kriterija za davanje saglasnosti Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine radi obavljanja dijela poslova iz svoje nadležnosti

50/10-6.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni Cjenovnika usluga "Pošta Srpske"

38/10-19.

Izmjene i dopune Općih uvjeta za vršenje poštanskih usluga

38/10-22.

Izmjene i dopune Nomenklature poštanskih usluga

38/10-24.

Ispravka Zakona o poštanskim uslugama

38/10-31. Osnovni tekst Zakona o poštanskim uslugama objavljen je u SI. gl. RS broj 30/10.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama

32/10-17. Osnovni tekst Zakona o komunikacijama objavljen je u SI. gl. BiH broj 31/03-662, 75/06-6533.

Odluka o dopuni Odluke n vrijednosti G5M licence za Bosnu i Hercegovinu i roku za

dodjelu III. GSM licence

35/10-2.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodatak na platu, po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije

40/10-128.


Odluka o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme

50/10-10.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (hrvatski jezik)

25/10-52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (srpski jezik)

25/10-52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama (bosanski jezik)

25/10-53.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama

36/10-17. Osnovni tekst Zakona o komunikacijama Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) objavljen je u SI. gl. RS broj 71/02-4.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

32/10-14. Osnovni tekst Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, objavljen je u SI. gl. BiH broj 78/05-6238, 35/09-8.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

32/10-16. Osnovni tekst Zakon o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 92/05-8141.

Odluka o načinu korištenja MULTIPLEX-a A za potrebe zemaljskog digitalnog emitovanja u Bosni i Hercegovini u tranzicijskom periodu

38/10-65.

Odluka o uspostavljanju Radne grupe za procjenu usklađenosti Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine i Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Evropske unije

44/1 0-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

25/10-50.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

25/10-51.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

25/10-51.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Statut Javnog preduzeća Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doo

3/10-258. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi dosadašnji Statut Javnog preduzeća Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doo ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde'', broj 4/03) od 18. aprila 2003. godine.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

36/10-17.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske

42/10-6. Osnovni tekst Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 49/06 i 73/08.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputa o načinu uspostave i vođenja Sortne liste poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini

59/10-1. Ova Uputa prestaje važiti stupanjem na snagu podzakonskih akata koji će biti doneseni na osnovu Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05) i Zakona o zaštiti novih sorti bilja u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 14/10) kojima će se regulirati način upisa sorti u Sortnu listu i propisi o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog bilja u BiH.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (bosanski jezik)

42/10-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/04).

Zakon o novčanim podporama u poljoprivredi i ruralnome razvitku (hrvatski jezik)

42/10-9. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/04).

Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (srpski jezik)

42/10-16. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/04).

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati naučno-stručne institucije i laboratorije za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta (bosanski jezik)

39710-28.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati znanstveno-stručne institucije i laboratorije za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta (hrvatski jezik)

39710-37.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati naučno-stručne institucije i laboratorije za vršenje poslova izrade projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta (srpski jezik)

39710-46.

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (hrvatski jezik)

49/10-1.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (srpski jezik)

49/10-2.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za ostvarenje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (bosanski jezik)

49/10-2.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu

9/10-394.

Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010. Godinu


UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o vrsti, temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i kriterijima za trošenje sredstava za vodoprivredu i šumarstvo iz Proračuna Županije Posavske za 2010. godinu

3/10-313.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

8/10-849.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o iznosima novčanih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo za 2010. godinu

10/10-1.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu vođenja Inventara biocida

57/10-9.

Pravilnik o ovlaštenju laboratorija za kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama i proizvoda od genetički modificiranih organizama

64/10-7.

Pravilnik o utrošku novčanih sredstava za postavljanje ogleda u Agenciji za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi

71/10-27. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utrošku novčanih sredstava za postavljanje ogleda u Agenciji za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 98/09).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala

79/10-39.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o zaštiti životinja tokom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

57/10-52.

Ispravka Pravilnika o medu i drugim pčelinjim proizvodima

65/10-62.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Popis odobrenih objekata za izvoz (srpski jezik)

26/10-77. Danom objave ovog popisa odobrenih objekata za izvoz prestaje da važi popis odobrenih objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/09).

Popis odobrenih objekata za izvoz (bosanski jezik)

26/10-79. Danom objave ovog popisa odobrenih objekata za izvoz prestaje da važi popis odobrenih objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/09).


Popis odobrenih objekata za izvoz (hrvatski jezik)

26/10-81. Danom objave ovog popisa odobrenih objekata za izvoz prestaje da važi popis odobrenih objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/09).

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti životinja na teritoriji USK za 2010. godinu

9/10-425.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o držanju i zaštiti pčela

3/10-325.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo

19/10-38. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/00, 3/01 i 3/03).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o upisu kvalitetno priplodnih životinja i vođenju matične evidencije

58/10-1. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 86. do 110. Pravilnika o načinu ispitivanja svojstava priplodne stoke i o uvjetima proizvodnje i transporta živine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 7/99).

Pravilnik o uvjetima za izdavanje, sadržaju i obliku uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja

71/10-27. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu, načinu izdavanja, evidenciji, izvještavanju i obračunu prikupljenih sredstava ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/06).

Pravilnik o utvrđivanju plana, sadržaja i metoda polaganja stručnog ispita

79/10-45. Stupanje na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnim ispitima diplomiranih veterinara i veterinarskih tehničara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 21/95).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o izmjenama Uredbe o šumama (srpski jezik)

38/10-26.

Uredba o izmjenama Uredbe o šumama (bosanski jezik)

38/10-26.

Uredba o izmjenama Uredbe o šumama (hrvatski jezik)

38/10-26.

Uputstvo o načinu obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma (srpski jezik)

44/1 0-23.

Uputstvo o načinu obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma (bosanski jezik)

44/10-26.


Naputak o načinu obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapre­đenje šuma (hrvatski jezik)

44/10-29.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama na području Brčko distrikta BiH za 2010. godinu sa Godišnjim planom gazdovanja privatnim šumama na području Brčko Distrikta BiH za 2010. godinu

19/10-769.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima korištenja ostalih šumskih proizvoda i načinu sakupljanja njihovih nadoknada

71/10-33.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o osnivanju lovišta na području Županije Posavske

3/10-299.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo

17/10-3.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov i lovne karte

58/10-23, 77/10-39.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (hrvatski jezik)

43/10-46. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja objavljen je u SI. n. F BiH broj 75/09-88.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (srpski jezik)

43/10-46. Osnovni tekst Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja objavljen je u SI. n. F BiH broj 75/09-90.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (bosanski jezik)

43/10-46. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja objavljen je u SI. n. F BiH broj 75/09-93.


TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće "Studešnica" za javno vodosnabdijevanje općine Banovići

9/10-1228.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 6/10-605.

Zakon o vodama Kantona Sarajevo

18/10-12. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/00).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu izbora strateškog partnera za Projekat hidroe- nergetski sistem Gornja Drina

72/10-5.

Zaključak o ispravci tehničke greške u Odluci c uvjetima, kriterijima i načinu izbora strateškog partnera za projekat Hidroenergetski sistem Gornja Drina ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 72/10).

76/10-8.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (srpski jezik)

38/10-1.

Uredba o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (bosanski jezik)

38/10-10.

Uredba o izmjenama Uredbe o zaštiti tradicijskih i starih obrta (hrvatski jezik)

38/10-18.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva u Županiji Posavskoj 3/10-241.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o subvencioniranju dijela troškova za registraciju obrta

7/10-776.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta

15/10-1. Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 20/06, 4/07, 1 7/07 i 7/08).


Odluka o prestanku važenja Odluke o niskoakumulativnim, deficitarnim, starim i tradicionalnim zanatima - obrtima na području Kantona Sarajevo

9/10-2.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o načinu raspolaganja stanovima u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/10-658.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora

7/10-1.

Odluka o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljinim uslovima

12/10-3, 13/10-1.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova

71/10-1. Osnovni tekst Zakona o privatizaciji državnih stanova objavljen je u SI. gl. RS broj 11/00-245, 18/01-396, 20/00-454 (Visoki predstavnik za BiH), 35/01-780 (Visoki predstavnik za BiH), 47/02-4, 65/03-5, Zakon o izmjenama i dopunama 3/04-17, 70/04-1, 2/05-8, 67/05-18, 70/06-23, 38/07-2, 59/08-8, 58/09-3.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o pristupanju izgradnji regionalne sanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada na lokaciji Trešnjica, Opština Goražde

7/10-774.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju i upravljanje regionalnom sanitarnom deponijom čvrstog komunalnog otpada

7/10-775.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj plovidbi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

19/10-744. Osnovni tekst Zakona o unutrašnjoj plovidbi u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BD broj 28/08-851.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Instrukcija o formatu, strukturi i načinu dodjele predbrojeva za usmjeravanje poziva koji se koriste za uslugu prenosivosti telefonskih brojeva

62/10-47.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

19/10-741.