SAOBRAĆAJ - TRGOVINA - CARINE - DEVIZNO POSLOVANJE

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

22/90-644, 27/91-897, 24/92-624, 13/94-189, 33/85-818, 39/95-955.

Zakon o putevima

10/90-273. Ustavni sud BiH, br. U. 53/90-91, 36/91-1064. Ustavni sud Jugoslavije IU. 109/1-90, 20/91-638, 21/92-575, 13/94-189, izmjene i dopune 13/94-217.

Zakon o međunarodnom drumskom transportu

13/94-200, 33/95-821.

Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za puteve u Republici Bosni i Hercegovini "Putevi BiH"

13/94-207.

Zakon o povjeravanju javnih ovlašćenja Bosanskohercegovačkom automoto klubu - BIHAMK

34/94-588.

Zakon o prijevozu opasnih materija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/90-957, 45/90-1340.

Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju

23/90-681.

Odluka o utvrđivanju magistralnih cesta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 39/84-989, 4/87-1105.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje regionalnih puteva

23/90-684.

Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva

8/91-2877, 29/91-933.

Odluka o roku do koga se moraju ispuniti propisani tehnički uslovi za magistralne puteve

4/77-100.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

6/06-454. Ispravka Zakona 75/06-6578, 44/07-5269, 84/09-13.

Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu

1/02-1, 14/03-295.

Odluka o osnivanju Jedinice za implementaciju Projekta "Autocesta na Koridoru Vc"

11/08-4.

Memorandum o razumijevanju o Pravilniku i uputstvima za registraciju i registarske tablice motornih vozila u Bosni i Hercegovini

3/98-294.

Aneks 1 - Pravilnik o registraciji i registarskim tablicama motornih vozila

3/98-295.

Aneks 1B - Dimenzija jedinstvenih registarskih tablica zasnovana na Pravilniku o registraciji i registarskim tablicama motornih vozila u Bosni i Hercegovini

3/98-296.

Aneks II - Instrukcije koje se odnose na implementaciju propisa za registriranje i registarske tablice motornih vozila u Bosni i Hercegovini

3798-297.


Memorandum o razumijevanju o Pravilniku o izgledu i sadržaju obrasca vozačke dozvole i registrovanja vozila u Bosni i Hercegovini

39/03-949.

Uredba o reguiisanju međuentitetskog autobuskog saobraćaja

9/98-355.

Uredba o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima

13/98-470.

Uredba o reguliranju međunarodnog automobilskog prometa

16/98-513.

Odluka o davanju saglasnosti na sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, između Viječa ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Švedske

16/98-514.

Odluka o davanju saglasnosti na sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta, između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Iran

16/98-514.

Uputstvo o provođenju Uredbe o reguiisanju međuentitetskog autobuskog saobraćaja

14/98-474.

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila

41/08-16.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti

41/08-37.

Pravilnik o obrascu i sadržaju obrasca vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini

8/03-197.

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini

8/03-200, 3/04-191.

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica

76/09-37.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registriranja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija

9/02-230, 2/04-136. 53/04-5571, 62/04-7090,

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registriranja redova vožnje međuentiteskih autobuskih linija

9/02-237, 2/04-137.

Pravilnik o izdavanju certifikata o kretanju EUR 1

7/04-511.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija

44/05-3807, 101/06-8849, 92/08-16.

Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence

12/07-932, 41/07-5184.

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima

13/07-1075.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom

13/07-1085.


Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne  vozačku dozvolu

13/07-1102.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

13/07-1104.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

13/07-1138, 72/07-7540, 74/08-55, 3/09-8, 76/09-32.

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima

13/07-1200.

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima

13/07-1218.

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja

13/07-1338.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima

13/07-1517, 72/07-7538.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli

13/07-1538.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli

13/07-1568.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila

13/07-1591.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći

13/07-1618.

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila

15/07-1823, 41/07-5181.

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila

15/07-1939. Ispravka Pravilnika ... 20/07-2606, 41/07-5182, 41/07-5183.

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba

16/07-2122.

Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila

17/07-2388.

Pravilnik o registriranju vozila

69/09-500. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulirali ovu materiju u Bosni i Hercegovini. (Pravilnik o registriranju vozila 22/07-2712, 41/07-5185, 59/08-53, 105/08-42.)

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima

23/07-2777.

Pravilnik o Vijeću za sigurnost saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine

58/08-124.

Instrukcija o uslovima i načinu izdavanja potvrde o direktnom transportu

17/09-19.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

56/06-5801. Ispravka Zakona 59/06-6299, 68/09-9.

Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

56/06-5837. Ispravka Zakona 59/06-6299, 68/09-10.

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

56/06-5872. Ispravka Zakona 59/06-6299, 68/09-10.

Zakon o drumskom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

28/06-2985.

Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

28/06-2998.

Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

28/06-3010.

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

6/02-154. Ispravka 18/02-728.

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

6/02-167. Ispravka 18/02-728.

Uredba o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine

9/07-601. 17/08-1.

Uredba o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH doo Sarajevo

9/08-7.

Uredba o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organiziranjem rada stanica za tehnički pregled vozila (hrvatski jezik)

42/02-1877, 50/03-2659.

Uredba o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled vozila (bosanski jezik)

42/02-1878, 50/03-2658.

Uredba o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled vozila (srpski jezik)

42/02-1878, 50/03-2658.

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo dionica Kakanj- Visoko-poddionica i Kakanj-Dobrinja (bosanski jezik)

10/07-674.

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo dionica Kakanj- Visoko-poddionica i Kakanj-Dobrinja (hrvatski jezik)

10/07-676.

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata naplate cestarine na autocesti Zenica- Sarajevo, dionice: Dobrinja-Visoko, Visoko-Podlugovi i Podlugovi-Jošanica

19/08-7.

Odluka o utvrđivanju područja "Autoput na Koridoru Vc", područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

56/08-7.


Odluka o utvrđivanju područja "Autocesta na Koridoru Vc", područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

56/08-9.

Odluka o utvrđivanju područja "Autocesta na Koridoru Vc", područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

56/08-11.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na dionici: Svilaj (sjeverna granica Bosne i Hercegovine) - Odžak

73/08-7.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc na sekciji: Mostar jug - Bijača (južna granica Bosne i Hercegovine)

73/08-7.

Odluka o naplati takse za korištenje autoceste A 1 (srpski jezik)

17/08-3.

Odluka o naplati takse za korištenje autoceste A 1 (bosanski jezik)

17/08-4.

Odluka o naplati takse za korištenje autoceste A 1 (hrvatski jezik)

17/08-4.

Odluka o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH

49/08-5.

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanja statusa i poslovanja Zavoda za saobraćaj doo Sarajevo

86/08-34.

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

8/08-67.

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/08-75.

Pravilnik o sustavu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/08-82.

Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke cestovne javne korporacije kao dijela transportne korporacije (bosanski jezik)

11/00-161.

Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke cestovne javne korporacije kao dijela transportne korporacije (hrvatski jezik)

11/00-164.

Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)

60/06-6428, 77/06-8318, 1/07-37.

Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (srpski jezik)

60/06-6429, 77/06-8318, 1/07-37.


Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)

60/06-6430, 77/06-8318, 1/07-37.

Odluka o visini naknade za puteve u maloprodajnoj cijeni benzina i dizel goriva

57/02-2636. Odluka o izmjenama i dopunama 37/03-2066.

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama

59/06-6282.

Odluka o izgradnji autoceste Zenica-Sarajevo dionica Podlugovi-Jošanica

4/01-58.

Odluka o pristupanju realizaciji izgradnje dijela evropskog cestovnog koridora Vc na potezu Sarajevo - Dračevo

28/03-1188.

Odluka o prijenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju

80/06-8612.

Odluka o raspodjeli i načinu trošenja novčanih sredstava koja se izdvajaju na stručnu instituciju

80/06-8613.

Pravilnik o registrovanju vozila (srpski jezik)

58/09-70. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulisali ovu materiju u Bosni i Hercegovini.

Pravilnik o registrovanju vozila (bosanski jezik)

58/09-109. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulisali ovu materiju u Bosni i Hercegovini.

Pravilnik o registriranju vozila (hrvatski jezik)

58/09-147. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulirali ovu materiju u Bosni i Hercegovini.

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica (bosanski jezik)

62/09-33.

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica (hrvatski jezik)

62/09-33.

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica (srpski jezik)

62/09-34.

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (hrvatski jezik)

51/06-5351, 79/06-8606, 11/09-237.

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (srpski jezik)

51/06-5351, 79/06-8606, 11/09-237.

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (bosanski jezik)

51/06-5352, 79/06-8606, 11/09-237.

Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila (hrvatski jezik)

51/06-5353, 11/09-227.


Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila (srpski jezik)

51/06-5353, 11/09-227.

Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila (bosanski jezik)

51/06-5354, 11/09-226.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (srpski jezik)

79/06-8558.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (bosanski jezik)

79/06-8570.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere voznih redova te sadržaju i načinu vođenja registra (hrvatski jezik)

79/06-8582.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registriranja voznih redova međunarodnih autobusnih linija Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

88/08-110.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

88/08-116.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

88/08-122.

Pravilnik o tehničko-eksploatacijskim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (hrvatski jezik)

51/06-5290, 79/06-8606, 11/09-231.

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prevoza (srpski jezik)

51/06-5298, 79/06-8606, 11/09-234.

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (bosanski jezik)

51/06-5305, 79/06-8606, 11/09-228.

Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz (bosanski jezik)

7/07-445, 86/07-8900.

Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz (hrvatski jezik)

7/07-445, 86/07-8899.

Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prevoz (srpski jezik)

7/07-446, 86/07-8899.

Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga (bosanski jezik)

7/07-418.

Pravilnik o obveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga (hrvatski jezik)

7/07-427.

Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga (srpski jezik)

7/07-436.


Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)

51/06-5312, 11/09-239.

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (srpski jezik)

51/06-5323, 11/09-240.

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)

51/06-5333, 11/09-237.

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu (hrvatski jezik)

46/00-1590, 24/03-1017, 3/05-42, 56/05-4654, 21/06-2138, 18/08-43.

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu (bosanski jezik)

46/00-1603, 24/03-1017, 3/05-42, 56/05-4649, 21/06-2139, 18/08-42.

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutrašnjem cestovnom prometu (srpski jezik)

46/00-1603, 24/03-1017, 3/05-41, 56/05-4659, 21/06-2138, 18/08-43.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja i registracije redova vožnje (hrvatski jezik)

34/03-1 708.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja i registracije redova vožnje (srpski jezik)

34/03-1719.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja i registracije redova vožnje (bosanski jezik)

34/03-1749.

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja i registriranja redova vožnje (hrvatski jezik)

36/98-1342.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja registra redova vožnje (srpski jezik)

36/98-1355.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja registra redova vožnje (bosanski jezik)

36/98-1357.

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (hrvatski jezik)

36/98-1358.

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (bosanski jezik)

36/98-1359.

Pravilnik o obaveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika (srpski jezik)

79/06-8549.

Pravilnik o obaveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika (bosanski jezik)

79/06-8552.

Pravilnik o obveznom obliku i sadržaju putnog lista sa popisom putnika (hrvatski jezik)

79/06-8555.

Pravilnik o uslovima, načinu rada i kategorizaciji autobuskih stanica (srpski jezik)

79/06-8594.

Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih stanica (bosanski jezik)

79/06-8598.


Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih kolodvora (hrvatski jezik)

79/06-8602.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za projektovanje i uređivanje autobusnih stajališta (bosanski jezik)

48/03-2522.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za projektovanje i uređivanje autobusnih stajališta (hrvatski jezik)

48/03-2528.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za projektovanje i uređivanje autobusnih stajališta (srpski jezik)

48/03-2534.

Pravilnik o održavanju javnih cesta (bosanski jezik)

48/03-2540, 59/06-6284, 18/07-1838. Ispravak 28/07-2800, 43/07-4135.

Pravilnik o održavanju javnih cesta (hrvatski jezik)

48/03-2545, 59/06-6285, 18/07-1838. Ispravak 28/07-2800, 43/07-4135.

Pravilnik o održavanju javnih cesta (srpski jezik)

48/03-2551, 59/06-6287, 18/07-1838. Ispravak 28/07-2800, 43/07-4135.

Pravilnik o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza (bosanski jezik)

48/03-2557.

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza (hrvatski jezik)

48/03-2561.

Pravilnik o utvrđivanju uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza (srpski jezik)

48/03-2564.

Pravilnik o cestovnim prijelazima (hrvatski jezik)

42/06-4300.

Pravilnik o putnim prelazima (srpski jezik)

42/06-4307.

Pravilnik o putnim prelazima (bosanski jezik)

42/06-4313.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika (bosanski jezik)

36/98-1368.

Pravilnik o načinu isključivanja vozila iz prometa i načinu udaljenja vozača ili člana posade iz vozila (hrvatski jezik)

65/07-6061.

Pravilnik o načinu isključivanja vozila iz saobraćaja i načinu udaljenja vozača ili člana posade iz vozila (srpski jezik)

65/07-6063.

Pravilnik o načinu isključivanja vozila iz prometa i načinu udaljenja vozača ili člana posade iz vozila (bosanski jezik)

65/07-6065.

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza i visini naknade za izvanrednu uporabu cesta (hrvatski jezik)

52/02-2358, 20/03-810, 49/03-2579.


Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visini naknade za vanrednu upotrebu cesta (bosanski jezik)

52/02-2367, 20/03-810, 49/03-2580.

Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visine naknade za vanrednu upotrebu cesta (srpski jezik)

52/02-2367, 20/03-810, 49/03-2580.

Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste (hrvatski jezik)

52/02-2375.

Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste (bosanski jezik)

52/02-2376.

Pravilnik o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehnički pregled vozila (hrvatski jezik)

51/06-5343, 11/09-242.

Pravilnik o uslovima rada, organizacijskim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (srpski jezik)

51/06-5345, 11/09-243.

Pravilnik o uslovima rada, organizacijskim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (bosanski jezik)

51/06-5348, 11/09-241.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (hrvatski jezik)

51/06-5355.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (srpski jezik)

51/06-5358.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (bosanski jezik)

51/06-5360.

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (hrvatski jezik)

51/06-5362, 26/07-2679.

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (srpski jezik)

51/06-5362, 26/07-2680.

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (bosanski jezik)

51/06-5363, 26/07-2681.

Cjenik usluga pojedinih vrsta tehničkog pregleda vozila (hrvatski jezik)

26/07-2682.

Cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehničkog pregleda vozila (srpski jezik)

26/07-2686.

Cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehničkog pregleda vozila (bosanski jezik)

26/07-2689.

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila (hrvatski jezik)

51/06-5364.


Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila (srpski jezik)

51/06-5375.

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila (bosanski jezik)

51/06-5385.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija (hrvatski jezik)

2/07-46, 74/08-10. Osnovni tekst Pravilnika je objavljen u SI. gl. BiH broj 106/06.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika, tereta i opasnih materija (srpski jezik)

2/07-46, 74/08-9. Osnovni tekst Pravilnika je objavljen u SI. gl. BiH broj 106/06.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija (bosanski jezik)

2/07-46, 74/08-10. Osnovni tekst Pravilnika je objavljen u SI. gl. BiH broj 106/06.

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima (srpski jezik)

63/07-5417.

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima (bosanski jezik)

63/07-5418.

Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima (hrvatski jezik)

63/07-5419.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom (srpski jezik)

63/07-5420.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom (bosanski jezik)

63/07-5429.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom (hrvatski jezik)

63/07-5437.

Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu (srpski jezik)

63/07-5445.

Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu (bosanski jezik)

63/07-5446.

Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu (hrvatski jezik)

63/07-5447.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi (srpski jezik)

63/07-5448.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi (bosanski jezik)

63/07-5448.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca europskog izvješća o prometnoj nezgodi (hrvatski jezik)

63/07-5449.


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (srpski jezik)

63/07-5452, 78/07-8037, 57/08-283, 4/09-33, 62/09-28.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (bosanski jezik)

63/07-5482, 78/07-8038, 57/08-283, 4/09-35, 62/09-18.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (hrvatski jezik)

63/07-5511, 78/07-8040, 57/08-283, 4/09-37, 62/09-23.

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima (srpski jezik)

63/07-5540.

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima (bosanski jezik)

63/07-5544.

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (hrvatski jezik)

63/07-5548.

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (srpski jezik)

63/07-5552.

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima (bosanski jezik)

63/07-5562.

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima (hrvatski jezik)

63/07-5572.

Pravilnik o osnovnim uslovima koje javni putevi, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta bezbjednosti saobraćaja (srpski jezik)

63/07-5582.

Pravilnik o osnovnim uslovima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja (bosanski jezik)

63/07-5682.

Pravilnik o temeljnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti prometa (hrvatski jezik)

63/07-5770.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima (srpski jezik)

63/07-5857, 78/07-8036.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima (bosanski jezik)

63/07-5861, 78/07-8037.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima (hrvatski jezik)

63/07-5865, 78/07-8037.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (srpski jezik)

63/07-5869.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (bosanski jezik)

63/07-5882.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli (hrvatski jezik)

63/07-5895.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (srpski jezik)

63/07-5908.


Pravilnik o vozačkoj dozvoli (bosanski jezik)

63/07-5912.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (hrvatski jezik)

63/07-5916.

Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila (srpski jezik)

63/07-5928.

Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila (bosanski jezik)

63/07-5935.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila (hrvatski jezik)

63/07-5941.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći (srpski jezik)

63/07-5947.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći (bosanski jezik)

63/07-5962.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći (hrvatski jezik)

63/07-5976.

Pravilnik o uvjetima za dobijanje i postupak izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz tereta kao i način vođenja registra izdatih dozvola (hrvatski jezik)

65/07-6051.

Pravilnik o uslovima za dobijanje i postupak izdavanja dozvola za javni linijski prevoz tereta kao i način vođenja registra izdatih dozvola (srpski jezik)

65/07-6053.

Pravilnik o uslovima za dobijanje i postupak izdavanja dozvola za javni linijski prevoz tereta kao i način vođenja registra izdatih dozvola (bosanski jezik)

65/07-6055.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati teretni kolodvori za obavljanje djelatnosti (hrvatski jezik)

65/07-6057.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati teretne stanice za obavljanje djelatnosti (srpski jezik)

65/07-6058.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati teretne stanice za obavljanje djelatnosti (bosanski jezik)

65/07-6059.

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (hrvatski jezik)

65/07-6067.

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (srpski jezik)

65/07-6069.

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (bosanski jezik)

65/07-6071.

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (hrvatski jezik)

65/07-6077.


Pravilnik o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (srpski jezik)

65/07-6099.

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (bosanski jezik)

65/07-6121.

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila (hrvatski jezik)

65/07-6143.

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila (srpski jezik)

65/07-6197.

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila (bosanski jezik)

65/07-6252.

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na putevima, načinu obilježavanja radova i prepreka na putu i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (srpski jezik)

66/07-6311, 70/07-7278.

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba (bosanski jezik)

66/07-6441, 70/07-7277.

Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daje ovlašćena osoba (hrvatski jezik)

66/07-6568, 70/07-7278.

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu (bosanski jezik)

65/06-7089.

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu (hrvatski jezik)

65/06-7105.

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju (srpski jezik)

65/06-7121.

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima (bosanski jezik)

65/06-7137.

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima (hrvatski jezik)

65/06-7138.

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima (srpski jezik)

65/06-7138.

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine

1/08-3.

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (bosanski jezik)

30/08-1.

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (hrvatski jezik)

30/08-7.

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila (srpski jezik)

30/08-13.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (bosanski jezik)

30/08-20.


Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (hrvatski jezik)

30/08-26.

Pravilnik o certifikovanju vozila i uslovima koje organizacije za certifikovanje vozila moraju ispuniti (srpski jezik)

30/08-31.

Pravilnik o Vijeću za sigurnost prometa na cestama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46/08-21.

Pravilnik o Savjetu za bezbjednost saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

46/08-23.

Pravilnik o Vijeću za sigurnost saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

46/08-24.

Cjenovnik maksimalnih cijena usluga autobusnih stanica u Federaciji BiH (bosanski jezik)

15/08-31.

Cjenovnik maksimalnih cijena usluga autobusnih kolodvora u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

15/08-33.

Cjenovnik maksimalnih cijena usluga autobuskih stanica u Federaciji BiH (srpski jezik)

15/08-35.

Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila (bosanski jezik)

48/03-2567.

Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava što se plaćaju pri registriranju motornih i priključnih vozila (hrvatski jezik)

48/03-2567.

Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila (srpski jezik)

48/03-2567.

Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica

76/09-40.

Rješenje o godišnjoj naknadi za upotrebu ceste koja se plaća za motorna i priključna vozila i načinu raspodjele sredstava od te naknade

8/96-230.

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe javne ceste (hrvatski jezik)

52/02-2378.

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javne ceste (bosanski jezik)

52/02-2378.

Rješenje o visini posebne naknade za službu "Pomoć i informacije na cestama" i načinu korištenja

59/02-2742.

Rješenje o produženju važnosti registrovanih redova vožnje na federalnim autobusnim linijama

18/09-61.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o ustupanju dijela izvornih prihoda Kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija - Direkcije za ceste općinama za potrebe lokalnih cesta

5/99-220.


Odluka o vršenju taksi prevoza na području Unsko-sanskog kantona

5/99-220, 9/03-321.

Odluka o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću "UNA SANA PUTEVI" d.o.o. Bihać

8/99-301.

Odluka o osnivanju Direkcije za ceste Unsko-sanskog kantona

6/02-229.

Odluka o izgradnji dionice autoputa Velika Kladuša-Ključ

11/99-351.

Pravilnik o načinu, uvjetima i visini naknada provođenja ispita za stjecanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

18/07-612.

Pravilnik o uvjetima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila

23/07-862.

Pravilnik o uvjetima i visini naknada u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila

1/08-25.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

1/99-1.

Uredba o stavljanju van snage Uredbe o taksi prijevozu u Županiji Posavskoj

3/07-174.

Uredba o prijenosu određenih poslova i ovlasti sa Uprave za ceste Županije Zapadnohercegovačke na nadležne općinske službe za upravu

7/09-777.

Odluka o financiranju i kriterijima za radove na lokalnim i nerazvrstanim cestama Županije Zapadnohercegovačke u 2009. godini

7/09-782.

Odluka o visini naknade za izvanrednu uporabu ceste i za postavljanje natpisa u cestovnom pojasu

6/01-162.

Odluka o visini naknade za zamjenu dozvole vozača-instruktora

6/07-560.

Odluka o visini naknade troškova za polaganje ispita vozača motornih vozila

6/07-560.

Odluka o utvrđivanju naknade troškova osposobljavanja vozača motornih vozila

6/07-561.

Odluka o naknadi za reverifikaciju uvjeta rada auto-škola

7/07-603.

Odluka o naknadi povjerenstvu za polaganje ispita vozača motornih vozila

7/07-603, 9/07-847.

Odluka o visini naknade troškova za polaganje ispita vozača motornih vozila

6/07-560.


Odluka o utvrđivanju izvanrednog termina za polaganje vozačkog ispita

7/08-755.

Odluka o naknadi koordinatoru polaganja vozačkog ispita

9/09-797.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu prijenosa sredstava ostvarenih iz naknada za ceste iz cijene naftnih derivata i registracije vozila koja pripadaju opčini Široki Brijeg

7/09-783.

Pravilnik o organizaciji i načinu rada ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila

7/07-604, 3/08-208, 9/09-797

Pravilnik o zdravstvenim pregledima, o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

5/00-269.

Pravilnik o minimumu opreme sa kojom moraju raspolagati auto-škole, načinu osposobljavanja kandidata za vozača i o evidencijama koje su obavezne voditi auto-škole

6/99-500.

Pravilnik o odori i oznakama školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži

7/99-588.

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži

7/99-591.

Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica

7/99-592.

Pravilnik o registraciji i registarskim pločicama vozila na motorni pogon i priključnih vozila

5/02-116.

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza osoba na području Posavskog kantona

2/07-156.

Plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2007. godinu

3/07-209.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prestanku važenja Zakona o objavljivanju javnog prijevoza lica i stvari u cestovnom prometu na području Tuzlanskog kantona

11/07-761.

Odluka o načinu financiranja izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i održavanja lokalne putne mreže na području Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)

14/02-609.

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza osoba na području Tuzlanskog kantona

1/07-7, 2/07-20.

Pravilnik o načinu i uvjetima provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima za vozače bicikla sa motorom

8/08-854.

Pravilnik o obavljanju linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i tereta, prijevoza za vlastite potrebe za područje Tuzlanskog kantona

5/09-621.


Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi vozača Tuzlanskog kantona

5/09-627.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova verifikacije i reverifikacije auto škola

16/07-395.

Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi vozača u Zeničko-dobojskom kantonu

1 7/07-433.

Pravilnik o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila

20/07-743, 2/09-202.

Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova pripremne nastave i polaganja ispita za dobijanje licence

8/07-217.

Pravilnik o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja pravilnika za dobijanje licence

9/07-242.

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona

10/07-264, 2/08-63.

Pravilnik o radu komisije za kontrolu uvjeta i načina rada auto škola

4/08-172.

Pravilnik o radu komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita

4/08-1 75.

Pravilnik o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila

5/08-236, 13/08-568.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za rad auto škola, sadržaju i načinu vođenja registra auto škola

11/08-434.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade troškova zamjene licence predavača teoretske nastave, ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

5/08-246.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade troškova za polaganje posebnog ispita za taksi vozača

19/07-670.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade troškova polaganja popravnog ispita za licenciranje

19/07-670.

Rješenje o utvrđivanju osnovne cijene nastavnog časa osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila u auto školama

19/07-670.

Rješenje o utvrđivanju visine troškova polaganja vozačkih ispita

19/07-672.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade troškova polaganja popravnog ispita za stjecanje zvanja vozača-instruktora motornih vozila

2/08-62.

Rješenje o utvrđivanju troškova verifikacije i reverifikacije uvjeta rada podružnica auto škola sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona

3/08-105.


Rješenje o određivanju ispitnih mjesta za polaganje ispita za vozače motornih vozila

14/09-925.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

8/97-374,8/99-215. Ovim Zakonom preuzet je i primjenjuje se kao zakon u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Osnovni tekst Zakona (prečišćeni tekst) objavljen je u SI. SR BiH broj 3/90-61, 9/90-261, 11/90-316 (ispr.) i 38/91-1171.

Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima

8/97-376. Ovim Zakonom preuzet je i primjenjuje se kao zakon u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, a koji je na temelju Zakona o preuzimanju ... (SI.I. R BiH broj 2/92-5 i 13/94-189) preuzet i primjenjivao se kao republički zakon, dopunjen 2/96-47. Osnovni tekst Zakona objavljen je u SI. SFRJ broj 50/88-1337, 63/88-1603 (ispravka), 80/89-1988, 29/90-1014, 11/91-182.

Odluka o vršenju taksi prijevoza na području BPK Goražde

15/07-1427.

Odluka o izgradnji puta Goražde - Ustikolina - Grebak - Trnovo - Sarajevo

8/97-377.

Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10/00-157.

Odluka o određivanju lokalnih cesta, korišćenju, održavanju, zaštiti i rekonstrukciji i izgradnji nekategorisanih cesta

7/04-534.

Odluka o utvrđivanju kriterija za kategorizaciju lokalnih cesta i utvrđivanju lokalnih cesta na području BPK Goražde

6/07-392, 6/09-669.

Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina u putnom pojasu i na javnim cestama na području BPK Goražde

13/04-875.

Privremena odluka o utvrđivanju taksi za izdavanje licenci za vršenje javnog prevoza

16/01-211.

Odluka o određivanju lokalnih cesta, korištenju, održavanju, zaštiti i rekonstrukciji i izgradnji nekategoriziranih cesta

5/07-368.

Pravilnik o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika za dobijanje licence

10/07-1011.

Pravilnik o načinu polaganja posebnog ispita za taxi vozača

6/08-421.

Uputstvo o učešću opština po osnovu naknade za puteve iz cijene naftnih derivata

16/04-1185.

Naredba o ograničenju nosivosti visećeg mosta na rijeci Drini u Ustikolini

13/01-135.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o korištenju zemljišta u putnom pojasu (bosanski jezik)

10/99-376.


Odluka o korištenju zemljišta u cestovnom pojasu (hrvatski jezik)

10/99-376.

Odluka o postavljanju natpisa u zaštitnom putnom pojasu (bosanski jezik)

10/99-378.

Odluka o postavljanju natpisa na zaštitni cestovni pojas (hrvatski jezik)

10/99-378.

Odluka o otvaranju posebnih računa općina za potrebe održavanja, zaštite, obnove, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta (bosanski jezik)

5/03-242.

Odluka o otvaranju posebnih računa općina za potrebe održavanja, zaštite, obnove, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta (hrvatski jezik)

5/03-242.

Odluka o prijevozu lica i stvari u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

6/03-294, 13/03-644, 1/06-58.

Odluka o prijevozu osoba i stvari u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

6/03-294, 13/03-644, 1/06-58.

Odluka o pokretanju postupka usklađivanja voznih redova kantonalnih autobusnih linija (hrvatski jezik)

4/04-205.

Odluka o pokretanju postupka usklađivanja redova vožnje kantonalnih autobusnih linija (bosanski jezik)

4/04-205.

Odluka o taksi prijevozu na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/01-51, 1/06-57.

Odluka o taksi prijevozu na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/01-51, 1/06-57.

Odluka o proglašenju taksi prijevoza niskoakumulativnom djelatnošću (bosanski jezik)

1/06-58.

Odluka o proglašenju taksi prijevoza niskoakumulativnom djelatnošću (hrvatski jezik)

1/06-58.

Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja i polaganja ispita za dobijanje licenci, te o visini naknada članovima komisija (bosanski jezik)

9/07-1209.

Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja i polaganja ispita za dobivanje licencija, te o visini naknada članovima povjerenstva (hrvatski jezik)

9/07-1209.

Pravilnik o organizovanju i polaganju vozačkih ispita te o iznosima cijena i naknada (bosanski jezik)

5/08-879.

Pravilnik o organizovanju i polaganju vozačkih ispita te o iznosima cijena i naknada (hrvatski jezik)

5/08-879.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Registar autoškola te o sadržaju i načinu vođenja Registra (bosanski jezik)

5/08-885.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Registar autoškola te o sadržaju i načinu vođenja Registra (hrvatski jezik)

5/08-885.


Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

2/08-439, 9/08-1118.

Pravilnik o organiziranju i načinu obavljanja taksi prijevoza na području Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

2/08-439, 9/08-1118.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila na kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače

4/00-106.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila na kojima se vrši obučavanje kandidata za vozače

4/00-106.

Pravilnik o minimumu opreme kojom moraju raspolagati autoškole, načinu osposobljavanja kandidata za vozača i o evidencijama koje su autoškole obavezne voditi (bosanski jezik)

7/04-505.

Pravilnik o minimumu opreme kojom moraju raspolagati autoškole, načinu osposobljavanja kandidata za vozača te o evidencijama koje su obvezne voditi autoškole (hrvatski jezik)

7/04-505.

Pravilnik o načinu i uvjetima provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima za vozače bicikla s motorom (bosanski jezik)

10/08-1183.

Pravilnik o načinu i uvjetima provjere poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama za vozača bicikla s motorom (hrvatski jezik)

10/08-1183.

Obrasci propisani Pravilnikom o načinu i uvjetima organiziranja i polaganja ispita za dobijanje licenci, te o visini naknada članovima komisija (bosanski jezik)

9/07-1221.

Obrasci propisani Pravilnikom o načinu i uvjetima organiziranja i polaganja ispita za dobivanje licencija, te o visini naknada članovima povjerenstava (hrvatski jezik)

9/07-1221.

Obrasci prijave za polaganje ispita za vozača bicikla s motorom i iskaznice vozača bicikla s motorom (hrvatski jezik)

10/08-1186.

Obrasci propisani Pravilnikom o načinu i uvjetima provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima za vozače bicikla s motorom (bosanski jezik)

10/08-1189.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o javnim putevima (bosanski jezik)

1/02-56.

Odluka o usmjeravanju namjenskih sredstava od naknada za ceste (bosanski jezik)

2/08-6.

Odluka o usvajanju Programa sigurnosti saobraćaja na putevima za period 2008-2010. godine (bosanski jezik)

4/08-93.

Odluka o usmjeravanju namjenskih sredstava od naknada za puteve koja pripadaju Kantonu i općinama (bosanski jezik)

3/03-20.


Odluka o raspoređivanju namjenskih sredstava od naknada za puteve iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata jedinicama lokalne samouprave (bosanski jezik)

3/03-22.

Pravilnik o programu i načinu polaganja vozačkog ispita (bosanski jezik)

3/05-139.

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon (bosanski jezik)

3/05-171.

Pravilnik o postupanju u slučaju saobraćajne nesreće (bosanski jezik)

1/05-88.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila na kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača (bosanski jezik)

3/00-58.

Pravilnik o minimumu opreme kojom moraju da raspolažu auto-škole, načinu obučavanja kandidata za vozača i o evidencijama koje su obavezne voditi auto-škole (bosanski jezik)

3/00-66.

Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja, sadržaju i obliku dopuštenja (licence) (bosanski jezik)

2/04-41.

Pravilnik o tehničkim uslovima vozila u saobraćaju na putevima (bosanski jezik)

2/04-44.

Pravilnik o ispitivanju vozila (bosanski jezik)

2/04-70.

Pravilnik o načinu, uslovima i visini naknada provođenja ispita za stjecanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom (bosanski jezik)

7/07-145.

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza lica na području HNK (bosanski jezik)

8/07-118.

Pravilnik o načinu i uvjetima provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima za vozače bicikla s motorom (bosanski jezik)

10/08-1183.

Obrasci propisani Pravilnikom o načinu i uvjetima provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima za vozače bicikla s motorom (bosanski jezik)

10/08-1189.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu na području Županije Zapadnohercegovačke

17/00-405.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama ŽZH

1 3/08-422.

Zakon o javnim cestama

7/01 -196. Zakon o izmjenama i dopunama 4/05-106.

Uredba o utemeljenju Stručne organizacije Centar za vozila u Širokom Brijegu

13/01-306, 4/02-78. 7/03 -151.

Odluka o raspodjeli prihoda od naknada za tehnički pregled vozila

6/07-129.


Odluka o godišnjoj naknadi za uporabu cesta

5/01-102.

Odluka o financiranju i kriterijima za radove na lokalnim i nerazvrstanim cestama Županije Zapadnohercegovačke

13/08-475.

Pravilnik o premještanju vozila

9/09-895.

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području ŽZH

15/08-595.

Pravilnik o tehničkim uvjetima za postavljanje znakova informacija i natpisa u cestovnom pojasu

3/02-72.

Odluka o naplati i korištenju sredstava od poreza na cestovna motorna vozila i plovne objekte

7/98-332.

Odluka o visini i načinu uplate posebne naknade za službu "Pomoć-informacije na cestama"

7/04-129.

Pravilnik o Programu i načinu polaganja ispita za vozača - instruktora

7/05-157.

Pravilnik o programu i načinu polaganja vozačkog ispita

9/98-375.

Odluka o visini naknade za utvrđivanje uvjeta rada autoškola

14/07-381, 15/07-393.

Odluka o visini naknade za osposobljavanje za vozača motornih vozila

14/07-381.

Odluka o visini naknade za polaganje ispita za vozača motornih vozila

14/07-382.

Odluka o određivanju ispitnih mjesta za provedbu vozačkih ispita

17/07-481.

KANTON SARA/EVO - Službene novine

Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo

17/05-1073.

Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo

17/05-1077.

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i drugih natpisa pored javnih puteva

18/97-413

Odluka o obrazovanju Stručnog savjeta iz oblasti prometnih komunikacija, prometa i telekomunikacija

6/99-256.

Pravilnik o uređivanju javnog prijevoza osoba zaprežnim vozilima - fijakerima

28/07-2435.

Odluka o taksi prijevozu

10/04-699.


Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima za 2009. godinu

15/09-20.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i znakova informacija u zaštitnom cestovnom pojasu na području Kantona Sarajevo

14/02-671.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje cestovnog pojasa i zemljišta koje pripada cestama na području Kantona Sarajevo

19/02-818.

Pravilnik o uvjetima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika za dobijanje licence

14/07-893.

Pravilnik o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila

36/07-2915.

Pravilnik o uslovima i visini naknada u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila

36/07-2945.

Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju javnim prihodima koji pripadaju Direkciji za puteve Kantona Sarajevo

6/08-2.

Zaključak o utvrđivanju visine troškova pregleda vozila o ispunjavanju posebnih uslova za pojedine vrste prijevoza u cestovnom prometu

6/99-254.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o javnim cestama

14/98-643.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

11/99-531.

Uredba o provedbi utemeljenja Uprave za ceste Hercegbosanske županije

3/09-119.

Odluka o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovi naknade za ceste za 2009. godinu

3/09-126.

Odluka o određivanju sjedišta Uprave za ceste Hercegbosanske županije

5/09-161.

Odluka o visini godišnje naknade za uporabu cesta što se plaća na cestovna motorna vozila i priključna vozila

7/97-187.

Odluka o načinu raspodjele sredstava prikupljenih na osnovu naknade za uporabu cesta

9/97-215.

Program utroška sredstava prikupljenih na osnovu naknada za uporabu cesta što se plaćaju na cestovna motorna i priključna vozila

15/98-734.

Pravilnik o službenoj iskaznici glavnog županijskog inspektora cestovnog prometa

16/98-747.


Pravilnik o tehničkim pregledima

6/01-137.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

6/01-151.

Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja, sadržaju i obliku dopuštenja (licence)

6/01-180.

Pravilnik o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene službene osobe

6/01-183.

Odluka o visini naknade za Službu "Pomoč-informacije"

1/02-1.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o sigurnosti saobraćaja na putevima Brčko Distrikta BiH

13/07-498.

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

34/06-782. Ispravka Zakona 34/06-812, 32/09-817.

Zakon o naknadi za puteve iz maloprodajne cijene naftnih derivata

2/03-21, 16/03-886.

Zakon o prijevozu u drumskom saobraćaju u Brčko Distriktu BiH

10/06-220, 23/08-740.

Zakon o putevima

43/04-1843, 17/09-552.

Odluka o usvajanju Katastra puteva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

12/02-747.

Odluka o određivanju nosilaca ovlaštenja za izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola na području Brčko Distrikta BiH

14/02-814.

Odluka o visini plaćanja naknade za puteve iz maloprodajne cijene naftnih derivata (putarine) na području Brčko Distrikta BiH

4/03-118.

Odluka o načinu primjene propisa o visini i načinu plaćanja naknada za korištenje zemljišta u putnom pojasu, naknada za lokaciju i izgradnju objekata koji se priključuju na javne puteve, naknada za javni prevoz i postavljanje reklamnih panoa pored javnih puteva

14/02-824.

Odluka o načinu izdavanja licence za međunarodni prevoz za prevoznike sa područja Brčko Distrikta BiH

9/02-610.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izdavanja licence za međunarodni prevoz za prevoznika sa područja Brčko Distrikta BiH

14/02-835.

Odluka o pojačanim mjerama kontrole nelegalnih prijevoznika putnika kao i autobusa koji ne koriste autobusku stanicu (bosanski jezik)

5/00-159.

Odluka o postavljenju "Ležećih policajaca" na dijelovima gradskih ulica u Brčko Distriktu

2/01-39.


Odluka o rangiranju i utrošku sredstava za održavanje i rekonstrukciju puteva Brčko Distrikta

7/01-240.

Odluka o osnivanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja na putevima

6/03-192.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za polaganje vozačkih ispita, provjeru poznavanja saobraćajnih propisa, predavanja o posljedicama saobraćajnih nezgoda i za rad predsjednika, zamjenika, članova i sekretara komisije za polaganje vozačkih ispita i lica koja vrše stručni i upravni nadzor

19/03-1007.

Odluka o visini naknade za vanrednu upotrebu puteva (vanredni prevoz)

27/06-601.

Odluka o regulisanju visine naknade za postavljanje natpisa (reklamnih panoa) u putnom i zaštitnom pojasu puta

27/06-602.

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta koje pripada putu

37/07-1348.

Odluka o visini naknade za lokaciju i izgradnju objekata u zaštitnom pojasu puteva koji se priključuju na magistralne, regionalne i lokalne puteve

37/07-1349.

Odluka o utvrđivanju lokalnih puteva na području Brčko Distrikta BiH

37/07-1350.

Odluka o utvrđivanju prioritetnih nekategorisanih puteva na području Brčko Distrikta BiH

37/07-1351.

Odluka o načinu upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite gradskih ulica i lokalnih puteva na teritoriji Brčko Distrikta BiH

27/06-603.

Odluka o načinu održavanja, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji i uslovima vršenja saobraćaja na nekategorisanim putevima

27/06-606.

Odluka o sufinansiranju lokalnih puteva i perifernih ulica naseljenih mjesta

4/00-98.

Odluka o visini godišnje naknade za upotrebu puteva koja se plaća pri registraciji vozila na motorni pogon u Brčko Distriktu BiH

2/07-34.

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja taksi prevoza u Brčko Distriktu BiH

22/05-782.

Pravilnik o programu i načinu polaganja vozačkog ispita

5/00-1 64.

Pravilnik o izdavajanju licenci za obavljanje javnog prevoza Brčko Distrikta BiH

22/04-905.

Pravilnik o uklanjanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

5/00-173.

Pravilnik o postavljanju reklama i drugih natpisa pored javnih puteva

27/06-585.


Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih puteva

27/06-586.

Pravilnik o tehničkim normativima i osnovnim uslovima koje javni putevi izvan naselja i njihovi elementi moraju da ispunjavaju sa gledišta sigurnosti saobraćaja

27/06-589.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom

4/07-84.

Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu

4/07-90.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila

5/07-94.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli

5/07-99.

Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila

5/07-105.

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima

5/07-109.

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima

5/07-110.

Pravilnik o turističkoj signalizaciji

5/07-116.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli

5/07-119.

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja

6/07-134.

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i preprekama na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba

7/07-182, 32/07-1271.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

8/07-288, 31/07-1233, 36/08-1313, 1/09-13, 28/09-761.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći

9/07-312.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima

9/07-323, 31/07-1234.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o nezgodi

9/07-327.

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila

9/07-330.

Pravilnik o uslovima i načinu za dobijanje licence

10/07-410.


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija

42/08-1424.

Pravilnik o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila

10/07-425.

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i međuosovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima

12/07-466.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskog stajališta

37/07-1347.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti

16/08-525.

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila

16/08-533.

Pravilnik o načinu obavljanja poslova i zadataka članova posade motornog vozila

21/08-723.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja putnog lista

21/08-725.

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku određivanja daljinara i minimalnog vremena vožnje u gradskom i prigradskom javnom linijskom prevozu putnika

21/08-727.

Pravilnik o Vijeću za sigurnost saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine

27/08-849.

Pravilnik o premještaju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

27/08-838.

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica

28/09-766.

Pravilnik o registriranju vozila

22/09-640. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulirali ovu materiju u Bosni i Hercegovini.

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima i načinu obilježavanja vozila kojim se vrši prijevoz

43/08-1435.

Pravilnik o kriterijima i postupku registracije i ovjere redova vožnje

43/08-1444.

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila

43/08-1448.

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja taksi prijevoza

44/08-1473.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobusnih linija Bosne i Hercegovine

48/08-1911.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu raspodjele stranih dozvola za prijevoz tereta domaćim prijevoznicima

29/09-771.


Plan linijskog prevoza putnika na području Brčko Disikta BiH

27/08-840.

Uputstvo o organizovanju i jedinstvenom provođenju vozačkih ispita, provjerama stručne osposobljenosti vozača i vozača instruktora, provjerama poznavanja propisa za vozače kojima su izrečeni kazneni bodovi i organizaciji predavanja o posljedicama saobraćajnih nezgoda

42/04-1818.

Uputstvo o načinu provođenja posebnih mjera bezbjednosti predavanja o posljedicama saobraćajnih nezgoda i provjere poznavanja saobraćajnih propisa za vozače kojima su izrečeni kazneni bodovi

2/05-61.

Uputstvo o provođenju postupka izbora predsjednika, zamjenika i članova komisije za polaganje vozačkog ispita

22/05-787.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

96/06-1. Ispravka Zakona 96/06-36, 97/09-30.

Zakon o javnim putevima

3/04-3. Ispravka Zakona o javnim putevima 51/04-12. Zakon o izmjenama i dopunama 73/08-31, 106/09-33.

Zakon o prijevozu u drumskom saobarćaju Republike Srpske

111/08-1.

Zakon o prijevozu opasnih materija

1/08-25.

Zakon o ovlaštenjima Auto-moto saveza Republike Srpske

1/09-18. Prestaje da važi Zakon o ovlašćenjima Auto-moto saveza Republike Srpske - 50/02-9.

Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju Zajedničke drumske javne korporacije kao dela Transportne korporacije

11/00-263.

Odluka o davanju saglasnosti na Amandman 02. Sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke drumske javne korporacije kao dela transportne korporacije

18/00-392.

Uredba o plaćanju dodatne takse na registraciju putničkih i privrednih vozila

6/00-118, 25/00-634.

Uredba o posebnim uslovima za obavljanje prevoza lica u međunarodnom drumskom saobraćaju

18/98-438.

Uredba o reguliranju visine naknade za korištenje zemljišta koje pripada putu

65/06-2.

Uredba o reguliranju visine naknade za postavljanje natpisa u putnom i zaštitnom pojasu puta koji se priključuje na javni put

65/06-3, 110/09-1.

Uredba o utvrđivanju visine naknade za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu puta

23/09-6.

Uredba o reguliranju visine naknade za vanredne prevoze na putevima Republike Srpske

65/06-1, 110/09-1.


Uredba o reguliranju visine naknade za lokaciju i izgradnju objekata u zaštitnom pojasu puta koji se priključuje na javni put

65/06-4.

Odluka o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila

117/06-1, 80/09-18.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za puteve sadržane u maloprodajnoj cijeni derivata nafte

7/04-1.

Odluka o raspodjeli naknade za puteve sadržane u akcizi na derivate nafte

7/04-1.

Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava od naknade za puteve sadržane u akcizi na derivate nafte i posebne republičke pristojbe-naknade za puteve sadržane u maloprodajnoj cijeni derivata nafte

93/04-1.

Cjenovnik usluga autobuskih stanica u Republici Srpskoj

9/07-9.

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga autobuskih stanica u Republici Srpskoj

4/07-5.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske"

10/04-2.

Odluka o visini posebne naknade za Auto-moto savez Republike Srpske služba pomoć-informacije

27/99-594.

Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće za održavanje i zaštitu puteva za obavljanje održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva

2/02-44.

Odluka o obrazovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

39/02-1.

Odluka o prekategorizaciji regionalnog puta R.459-b od magistralnog puta M-18 do Pavlovića mosta

31/02-16.

Odluka o izgradnji i modernizaciji regionalnih putnih pravaca

35/07-7.

Odluka o visini godišnje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

110/09-4.

Pravilnik o Vijeću za sigurnost saobraćaja na cestama Bosne i Hercegovine

77/08-12.

Pravilnik o uvjetima za formiranje laboratorija za pregled i žigosanje (verifikaciju) mjerila usporenja vozila na stanicama za tehnički pregled vozila

72/08-7, 103/08-22.

Pravilnik o vanrednom prevozu

71/04-8, 44/09-6.

Pravilik o usklađivanju i registraciji redova vožnje

15/09-8. Pravilnik o dopuni 24/09-14.

Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija Republike Srpske

5/07-18.


Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međunarodnih autobuskih linija Bosne i Hercegovine

120/08-18.

Pravilnik o tehničko-eksploatacionionim uvjetima i načinu obilježavanja vozila kojim se vrši prijevoz

110/06-10.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje prijevoza lica i stvari i legitimacije za vozača motornog vozila

110/06-16, 15/07-8.

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

Objavljeno u SI. SFRJ, 82/90-2296.

Pravilnik o izdavanju rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje javnog prevoza lica i stvari - licence

23/00-565.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja putnog naloga

52/09-18,101/09-30. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja putnog naloga ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/00-572 i 21/04-13).

Pravilnik o održavanju javnih puteva i objekata

23/05-20.

Pravilnik o postavljanju natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva

29/09-12.

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila

23/00-576.

Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja

106/06-2. Ispravka 18/09-46.

Pravilnik o kategorizaciji autobuskih stanica

109/06-1.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja saobraćajnog dnevnika

52/09-23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja saobraćajnog dnevnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/00-583).

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja putnog lista sa spiskom putnika

23/00-584.

Pravilnik o načinu distribucije dozvola za vanlinijski prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju

23/00-585, 22/08-22.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja odobrenja za vršenje javnog prevoza i prevoza za vlastite potrebe u drumskom saobraćaju i o sadržaju i načinu vođenja registra izdatih odobrenja

23/00-586.

Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje regionalnih linija (Privredna komora Regije Bijeljina)

34/00-784.

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom

16/07-13.

Pravilnik o načinu obavljanja poslova i zadataka članova posade motornog vozila

23/00-580.


Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu

16/07-18.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila

16/07-19.

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima

19/07-1.

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima

19/07-5.

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba

19/07-7.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

19/07-74, 87/08-17, 20/09-28, 90/09-30.

Pravilnik o vozačkoj dozvoli

21/07-1.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli

21/07-11.

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica

90/09-29.

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima nad njima

21/07-23.

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima

21/07-30.

Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila

21/07-32.

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moreju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja

21/07-37.

Pravilnik o uslovima i načinu dobijanja licence

25/07-8.

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila

25/07-18.

Pravilnik o registriranju vozila

77/09-10. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa koji su regulirali ovu materiju u Bosni i Hercegovini.

Pravilnik osposobljavanju za vozača motornih vozila

25/07-49.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

33/07-1.

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima

33/07-4.


Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila

48/08-10.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti

48/08-17.

Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica koja vrše stručno osposobljavanje vozača motornih vozila za prijevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prijevozu opasnih materija

94/08-6.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prijevozu opasnih materija

94/08-7.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prijevoza putnika, tereta i opsanih materija

106/08-13.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničko kolskoj djelatnosti

116/08-13.

Pravilnik o izdavanju licenci prijevoznika i legitimacije za vozača motornog vozila

32/09-2.

Pravilnik o izdavanju licence za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uvjeta za vozilo kojim se vrši prijevoz

32/09-7.

Pravilnik o metrološkim uvjetima za laserske uređaje za mjerenje brzine vozila u saobraćaju

43/09-26.

Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za verifikaciju laserskih uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju

43/09-27.

Pravilnik o obrascima naloga za upućivanje vozila na vanredni tehnički pregled, naloga za upućivanje vozača na vanredni zdravstveni pregled i obrazac potvrde o isklučenju vozila iz saobraćaja

101/09-24.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja putnog lista sa spiskom putnika

101/09-26.

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja identifikacione iskaznice

101/09-28.

Pravilnik o načinu obavljanja poslova i zadataka članova posade motornih vozila

101/09-28.

Metrološko upustvo za pregled laserskih uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju

43/09-28.

Uputstvo za izvršenje člana 3. Odluke o raspodeli naknade za puteve sadržane u akcizi na naftne derivate

3/99-33.

Uputstvo za izvršenje člana 5. Odluke o visini naknada za puteve sadržane u maloprodajnoj ceni motornih benzina i dizel goriva raspodeli sredstava od te naknade između fondova za puteve

1/93-24


Uputstvo za izvršenje člana 8. Odluke o godišnjoj naknadi za upotrebu puta koja se plaća za motorna i priključna vozila i načinu raspodele sredstava od te naknade između fondova za puteve

1/93-27

Uputstvo o minimumu opreme kojom moraju da raspolažu auto-škole načinu obučavanja kandidata za vozača i evidencijama koje su obavezne voditi auto-škole

7/02-466.

Uputstvo za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja motornih i priključnih vozila mernim instrumentima na terenu

30/02-9.

Uputstvo o uvjetima i načinu vršenja tehničkog pregleda vozila za licencu

126/06-13.

Rešenje o određivanju opština u kojima se mogu obrazovati komisije za polaganje vozačkog ispita, o područjima za koje te komisije vrše ispitivanje kandidata za vozačke i o mestima u kojima se mogu polagati vozački ispiti

21/96-944, 27/96-1049, 5/97-167, 18/97-533

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o vazdušnoj plovidbi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/86-1297, 24/88-657, 80/89-1988, 29/90-1013.

Zakon o osnivanju javnog preduzeća "Air Bosnia"

12/94-186, 13/94-189.

Zakon o osnivanju Javnog preduzeća "Aerodromi Republike Bosne i Hercegovine"

10/92-250, 13/94-189.

Zakon o obligacionim i osnovnim materijalno-pravnim odnosima u vazdušnoj plovidbi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/77-988, 12/85-505.

Uredba o sigurnosti na zrakoplovnom pristaništu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 73/87-1729.

Odluka o načinu provedbe čl. 208. i 209. Zakona o vazdušnoj plovidbi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/87-477.

Pravilnik o letenju zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 10/79-301, 4/83-51.

Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/82-1104.

Pravilnik o broju i sastavu članova posade zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/78-2334, 7/83-117 (izmj. čl. 3-8.).

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za obavljanje poslova zrakoplovnoga i ostaloga stručnog osoblja te posebnim uvjetima za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnoga i ostaloga stručnog osoblja kojima moraju udovoljavati zdravstvene organizacije udruženog rada

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 81/89-2006.

Pravilnik o trajanju smjena, trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja i pomoćnika kontrolora letenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/89-192, 40/89-1053.

Pravilnik o vremenu letenja u dugolinijskom prometu, vremenu letenja noću, dnevnom radnom vremenu, broju polijetanja i slijetanja u toku radnog vremena i duljini dnevnog odmora, članova posade zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/88-1171, 1/89-9, 57/90-1805.


Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati škola ili školski centar za obradu zrakoplovnog osoblja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/91-1189.

Pravilnik o prostorijama, tehničkoj opremi i načinu pregleda zrakoplova, putnika i stvari na zrakoplovnom pristaništu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/89-216, 24/89-677, 61/90-1869.

Pravilnik o uređajima i opremi koji moraju biti ugrađeni u zrakoplov, ovisno od kategorije i namjene zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/84-1323.

Pravilnik o hamologaciji zrakoplova, motora, avionskog vijeka, padobrana, balona zmaja i opreme zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 54/88-1459.

Pravilnik o posebnim uvjetima za gradnju i izmjene na zrakoplovu, motoru, elisi padobrana i opremi, načinu izrade tehničko-tehnološke dokumentacije i tehničkoj kontroli gradnje

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 75/88-1893.

Pravilnik o postupku i načinu potvrđivanja plovidbenosti zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/80-1140.

Pravilnik o ispitivanju ugrožavanja sigurnosti zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 79/87-1847.

Pravilnik o prijevozu djece u javnom prijevozu u zračnom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/87-19.

Pravilnik o radu i instrumentalnoj opremi meteoroloških stanica i druge meteorološke pomoći zrakoplovstvu na aerodromima otvorenim za javni zračni saobraćaj

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/67-1063.

Pravilnik o načinu ispitivanja nesreća zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 66/87-1543.

Pravilnik o načinu predaje i vraćanja oružja i municije u prijevozu u zračnom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/80-1276, 14/82-371.

Pravilnik o načinu izbacivanja kemijskih sredstava iz zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/80-1775, 52/83-1460.

Pravilnik o korištenju letjelišta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/79-360.

Pravilnik o službi prihvata i opreme zrakoplova, putnika i stvari na zrakoplov, pristaništu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 66/87-1545, 57/90-1805.

Pravilnik o uvjetima za prijevoz životinja u javnom prijevozu u zračnom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/88-1174, 57/90-1805.

Pravilnik o obilježavanju poletno-sletnih i drugih staza i pristanišne platforme na aerodromu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 47/79-1485.

Pravilnik o načinu obilježavanja poletno-sletnih i drugih staza civilnih aerodroma i postavljanja znakova orijentacije na objekte u zoni civilnih aerodroma (Na snazi samo odredbe o visini i položaju objekata, instalacija i prepreka u blizini aerodroma i njihovom obilježavanju)

Vidi: čl. 197. Pravilnika... SI. SFRJ, 47/79-1485, 24/66-414.

Pravilnik o održavanju objekata, opreme i instalacija na aerodromima koji su važni za sigurnost zračne plovidbe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/84-379.


Pravilnik o osnivanju zajedničke službe za vođenje civilnih i vojnih zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 65/74-1913.

Naredba o minimumu opreme za kontrolu zrakoplova, putnika, prtljage i robe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 12/75-283.

Pravilnik o službi hitne pomoći na aerodromu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/78-2335.

Pravilnik o vatrogasnoj službi na aerodromu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/79-428, 61/80-1749 (izmj. i dop. čl. 13/63), 23/81-560.

Pravilnik o načinu upisivanja aerodroma u upisnik civilnih aerodroma i letjelišta u upisnik letjelišta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/79-362.

Uredba o pribavljanju suglasnosti i uvjetima ispaljivanja raketa protiv gradonosnih oblaka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/87-827.

Pravilnik o civilnom zrakoplovnom jedriličarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/55-790.

Pravilnik o padobranstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 73/89-1788.

Pravilnik o amaterskoj gradnji zrakoplova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/82-511.

Pravilnik o zmajarstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/87-493, 57/90-1806, 59/91-903.

Naredba o vazdušnim putevima

14/94-244.

Naredba o graničnim koridorima

14/94-245.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine

39/09-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine koji je objavljen u SI. gl. BiH broj 13/99-118, 32/02-1234.

Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

43/09-22.

Odluka Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o uvođenju kamate na zakašnjela plaćanja rutnih naknada za period primjene počev od 1. januara 2007. godine

8/07-420.

Odluka Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o određivanju jedinačnih cijena usluga za period primjene počev od 1. januara 2007. godine

8/07-421.

Odluka broj 100 Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o određivanju jedinačnih cijena usluga za period primjene počev od 1. januara 2008. godine

45/08-37.


Odluka broj 101 Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o uvođenju kamate na zakašnjela plaćanja rutnih naknada za period primjene počev od 1. januara 2008. godine

45/08-39.

Odluka broj 103 Proširene evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "Eurocontrol" o uvođenju kamate na zakašnjela plaćanja rutnih naknada za period primjene počev od 1.01.2009. g.

102/09-85.

Odluka broj 104 Proširene evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "Eurocontrol" o određivanju jediničnih cijena usluga za period primjene počev od 1 .januara 2009. godine

102/09-86.

Odluka o uspostavljanju Državnog komiteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine

92/09-19. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uspostavi Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 61/07 i 25/09).

Odluka o određivanju administrativnih sjedišta Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine i Pružaoca usluga kontrole letenja u Bosni i Hercegovini

33/07-4274.

Odluka o pravilima za uspostavljanje Službe potrage i spašavanja u Bosni Hercegovini i raspodjele odgovornosti u organizovanju potrage i spašavanja

32/02-1235.

Odluka o uspostavljanju i organizaciji Zrakoplovne meteorološke službe Bosne i Hercegovine

55/08-11.

Memorandum o razumijevanju Vijeća ministara u vezi s odjelom civilnog zrakoplovstva BiH

4/98-306.

Informacija o pravilima određivanja Rutnih taksi prikupljenih od strane Eurocontrol-a u ime Bosne i Hercegovine

5/98-313. Odluka o izmjeni i dopuni Informacije 3/00-46, 26/00-610, 16/01-194, 33/01-467, 4/03-132, 10/04-1114.

Odluka o uspostavljanju Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

20/08-7.

Odluka o formiranju Komisije za potragu i spašavanje za Bosnu i Hercegovinu

8/08-6.

Odluka o uspostavljanju Državnog komiteta bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine

92/09-19. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uspostavi Državnog komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 61/07 i 25/09).

Odluka o uspostavljanju Komiteta za istraživanje udesa i incidenata u vazduhoplovstvu

17/04-1682.

Odluka o uspostavljanju Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine

26/04-2359.

Odluka o uspostavi i organizovanju Službe aeronautičkih informacija Bosne i Hercegovine - AIS BiH

27/09-4.

Odluka o delegiranju funkcija entitetskim direkcijama iz oblasti izdavanja dozvola i zrakoplovne medicine, aerodroma, aerodromskih službi i objekata, izdavanja potvrda zračnom operatoru, odobravanju letova, sigurnosti civilnog zrakoplovstva i zrakoplovne statistike

28/04-2535.


Odluka o imenovanju Komisije za prekršaje u zračnom prometu

36/04-3209.

Odluka o provedbi članka 2.5. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine

4/00-51.

Pravilnik o uslovima i načinu provođenja SAFA programa u BiH i pravilima vezanim za listu zajednice sa nazivima zračnih prevoznika koji su predmet operativne zabrane

86/09-70.

Privremeno pravilo o naplati navigacionih usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na aerodromima u Bosni i Hercegovini

25/98-723.

Odluka o otvaranju depozitnog računa sa posebnom namjenom za uplatu taksi za prelet preko teritorije Bosne i Hercegovine

19/98-570, 23/00-472.

Odluka o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada drugih država

3/99-31.

Odluka o rotaciji funkcija generalnih direktora BH Odjela za civilno zrakoplovstvo

4/99-36.

Odluka o ratificiranju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i austrijske Federalne vlade

6/00-63, 8/00-85.

Pravilo o privremenom postupku izdavanja potvrde o sposobnosti operatora - air operator certificate (AOC)

10/99-91.

Odluka o prihvatanju programa operativne pomoći (Operational assistence program - OPAS)

33/00-817.

Odluka o povlačenju iz upotrebe i uništavanju pečata Odjela civilne avijacije Bosne i Hercegovine (BH DCA)

33/00-818.

Odluka o delegiranju funkcija u oblasti "Organizacije za vazduhoplovnu obuku" za održa­vanje

44/04-4444.

Odluka o delegiranju funkcija u oblasti "plovidbenost"

44/04-4452.

Odluka o delegiranju funkcija u oblasti "odobrena Organizacija za održavanje"

44/04-4457.

Odluka o delegiranju ovlaštenja za pružanje usluga kontrole zračnog saobraćaja

16/05-1428.

Odluka o korištenju sredstava ostvarenih na osnovu pruženih usluga rutne zračne navigacije u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine

52/05-4328.

Odluka Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o uvođenju kamate na zakašnjela plaćanja rutnih naknada za period primjene počev od 1. januara 2006. godine

5/06-412.


Odluka proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o određivanju jedinačnih cijena usluga za period s početkom primjene 1. januara 2006. godine

5/06-413.

Odluka o izuzeću u pogledu zahtjeva za sticanje dozvola pilota aviona

21/06-2091.

Odluka o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga rutne zračne navigacije u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine

74/06-6498.

Pravilnik o operativnim minimumima aerodroma

22/09-57.

Pravilnik o odobravanju letova

24/09-24. Prestaje da važi Pravilnik o odobravanju letova - 52/04-5441, 21/06-2094.

Pravilik o uslovima i načinu korištenja heliodroma

51/08-27.

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

51/08-114.

Pravilnik o letjelicama za slobodno letenje (LSL)

59/08-110.

Pravilnik o finansiranju troškova pružanja usluga rutne zračne navigacije u zračnom prostoru BiH

90/06-8201.

Pravilnik o popravkama zrakoplova

43/06-4041.

Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma i mjerama potrebnim za njegovu sigurnu upotrebu

43/06-4064.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama i ovlaštenjima kontrolora vazdušnog saobraćaja

16/04-1581.

Pravilnik o uslovima i načinu sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija vazduhoplovnom osoblju - pilotima helikoptera

95/08-35.

Uputstvo za provođenje postupka za izdavanje potvrde za vazdušnog operatora

33/04-2807.

Pravilnik o uvjetima i načinu sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvola i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona

51/04-5260.

Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava škola ili školski centar za obučavanje zrakoplovnog osoblja

51/04-5264.

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja potvrde zračnog operatora (Air operator certificate -AOC)

51/04-5313.

Pravilnik o odobravanju organizacije za održavanje - AOC zrakoplovi

52/04-5463.

Pravilnik o pristupu i inspekciji - plovidbenost

52/04-5487.


Pravilnik o registrovanju i označavanju zrakoplova

52/04-5517.

Pravilnik o odobravanju organizacije za održavanje - mali zrakoplovi s klipnim motorom

56/04-5840.

Pravilnik o pristupu i inspekciji - letačkim operacijama

56/04-5871.

Pravilnik o zrakoplovnom meteorološkom osoblju

44/04-4466.

Pravilnik za istraživanje vazduhoplovnih incidenata i nesreća

44/04-4483.

Pravilnik za izdavanje dozvole za operativni rad zrakoplovno-tehničkih sistema/uređaja

44/04-4493.

Pravilnik o uspostavi mreže i načina rada zrakoplovnih meteoroloških stanica

14/05-1121.

Pravilnik o instrumentima i opremi zrakoplova

14/05-1152.

Pravilnik za definiranje postupaka tehničkog održavanja sistema/uređaja kontrole letenja

14/05-1178.

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora

28/05-2311.

Pravilnik o radu Međunarodnog NOTAM biroa Bosne i Hercegovine (NOF BiH)

58/05-4753.

Pravilnik o odobravanju organizacije za zrakoplovnu obuku-tehničko održavanje

60/05-4889.

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvola saobraćajnog, profesionalnog i sportskog pilota aviona i helikoptera

69/05-5346.

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca Zahtjeva za validaciju/nostrifikaciju dozvole i obrasca potvrde o validaciji za dozvole stečene u inostranstvu

69/05-5356.

Pravilnik o radu Službe traganja i spašavanja u Bosni i Hercegovini

12/06-885.

Pravilnik o komercijalnim operacijama vazduhoplova

12/06-926.

Pravilnik o izvještavanju o događajima

12/06-953.

Pravilnik o početnoj homologaciji zrakoplova i zrakoplovnih komponenti

21/06-2108.

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o zrakoplovnom meteorološkom osoblju

56/06-5254.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja letilišta

24/07-2986.


Pravilnik o radu Zrakoplovne meteorološke službe Bosne i Hercegovine

21/07-2657.

Pravilnik o uvjetima koje mora da ispunjava centar za obuku zrakoplovnog stručnog osoblja na aerodromu

27/07-3287.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju, potvrdama i odobrenjima stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe na aerodromu

27/07-3311.

Pravilnik o dužini trajanja radnog vremena i vremena letenja

27/07-3330.

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde za pružanje usluga iz vazduha

29/07-3381.

Pravilnik o medicinskoj službi na aerodromu

47/07-5297.

Pravilnik o službi prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i stvari na aerodromu

47/07-5305.

Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj službi na aerodromu

47/07-5321.

Pravilnik o uvjerenjima o plovidbenosti

47/07-5349.

Pravilnik o mjerama sigurnosti zračne plovidbe na aerodromu za operacije na zemlji

82/07-9971.

Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni Ijekar za obavljanje Ijekrskih pregleda zrakoplovnog osoblja

21/08-107.

Instrukcija za izdavanje aerodromske prognoze (TAF)

21/07-2664.

Uputstvo o postupanju sa govornim, video zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole letenja

14/05-1196.

Uputstvo o izradi dnevnog i mjesečnog izvještaja zrakoplovno-tehničkih službi

14/05-1228.

Uputstvo za izradu vizuelnih i instrumentalnih procedura za letenje

58/05-4735.

Uputstvo za osmatranje i izvještavanje oblačnosti

47/08-19.

Naredba o rutnim naknadama za pružene usluge rutne vazduhoplovne navigacije u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine

61/04-7018.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o naplati Royality taxe za razvoj avio prometa (srpski jezik)

34/04-1326.


Odluka o naplati Royality taxe za razvoj avio prometa (bosanski jezik)

34/04-1326.

Odluka o naplati Royality taxe za razvoj avio prometa (hrvatski jezik)

34/04-1326.

Odluka o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)

8/05-339.

Odluka o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

8/05-339.

Odluka o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (srpski jezik)

8/05-340.

Pravilnik o stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju kadrova Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (hrvatski jezik)

54/04-2504.

Pravilnik o stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju kadrova Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (srpski jezik)

54/04-2505.

Pravilnik o stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju kadrova Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (bosanski jezik)

54/04-2506.

Pravilnik o utvrđivanju poslova u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju-Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo za koje se plate uvećavaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti (srpski jezik)

13/06-1323, 23/08-63.

Pravilnik o utvrđivanju poslova u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju-Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo za koje se plaće uvećavaju zbog posebnih uslova rada i odgovornosti (bosanski jezik)

13/06-1324, 23/08-63.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju poslova u Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo - Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju za koje se plaće uvećavaju zbog posebnih uvjeta rada i odgovornosti (hrvatski jezik)

13/06-1324, 23/08-63.

Naredba o naplati navigacionih usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na međunarodnim aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli (bosanski jezik)

74/04-4367.

Naredba o naplati navigacionih usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na međunarodnim aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli (hrvatski jezik)

74/04-4368.

Naredba o naplati navigacionih usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja na međunarodnim aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli (srpski jezik)

74/04-4369.

Naredba o visini naknade za dobijanje potvrde zračnog operatora (AOC) (hrvatski jezik)

50/01-1092.

Naredba o visini naknade za dobijanje potvrde zračnog operatora (AOC) (bosanski jezik)

50/01-1092.


Naredba o visini naknade za provjeru stručne osposobljenosti zrakoplovnog osoblja (hrvatski jezik)

50/01-1093.

Naredba o visini naknade za provjeru stručne osposobljenosti zrakoplovnog osoblja (bosanski jezik)

50/01-1094.

Naredba o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju Ijekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za održavanje zrakoplova (bosanski jezik)

71/06-7698.

Naredba o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za izobrazbu i zdravstvenim ustanovama koje obavljaju Ijekarske preglede zrakoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za održavanje zrakoplova (hrvatski jezik)

71/06-7699.

Naredba o visini naknada za utvrđivanje osposobljenosti vazduhoplovnog i drugog stručnog osoblja, izdavanje odobrenja za rad organizacijama za obuku i zdravstvenim ustanovama koje obavljanju Ijekarske preglede vazduhoplovnog i drugog stručnog osoblja i organizacijama za održavanje vazduhoplova (srpski jezik)

71/06-7701.

Naredba o visini naknade za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora (bosanski jezik)

71/06-7703.

Naredba o visini naknade za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora (hrvatski jezik)

71/06-7704.

Naredba o visini naknade za pregled aerodroma radi dobijanja potvrde aerodromskog operatora (srpski jezik)

71/06-7705.

Naredba o visini naknada za provođenje operacija zrakoplovima u komercijalne svrhe (bosanski jezik)

71/06-7706.

Naredba o visini naknada za provođenje operacija zrakoplovima u komercijalne svrhe (hrvatski jezik)

71/06-7708.

Naredba o visini naknada za provođenje operacija vazduhoplovima u komercijalne svrhe (srpski jezik)

71/06-7710.

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova (bosanski jezik)

71/06-7712.

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova (hrvatski jezik)

71/06-7713.

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled vazduhoplova (srpski jezik)

71/06-7714.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o osnivanju Javnog preduzeča "Međunarodni aerodrom Tuzla" Tuzla (bosanski jezik)

1/98-14, 6/98-274.


Zakon o osnivanju Javnog poduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" Tuzla (hrvatski jezik)

1/98-16, 6/98-275.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o vazdušnoj plovidbi

SI. SFRJ broj 45/86. Vidi član 12. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava RS - 21/92-839.

Odluka o proglašenju vazdušnog prostora Republike Srpske kao regiona za vazduhoplovno obaveštavanje

11/96-516.

Odluka o kontroli vazdušnog prostora u Republici Srpskoj

18/93-743.

Pravilnik o utvrđivanju visine naknade za ispitivanje ispunjenosti propisanih uslova za vršenje delatnosti u javnom vazdušnom saobraćaju u Republici Srpskoj

19/02-9.

Pravilnik o utvrđivanju visine naknade za izvršen pregled vazduhoplova

19/02-8.

Pravilnik o utvrđivanju visine naknade za korišćenje uređaja i usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja u vazdušnom saobraćaju u Republici Srpskoj

19/02-8.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i željezničkih saobraćajnih usluga

37/95-918.

Zakon o željeznicama

41/79-1285, 36/87-1117, 22/90-665, 5/92-179, 24/92-625, 13/94-189.

Pravilnik o tehničkom pregledu i predaji saobraćaju prototipa željezničkih vozila

2/81-52.

Pravilnik o posebnim zdravstvenim uslovima radnika koji neposredno učestvuju u vršenju i regulisanju željezničkog saobraćaja

7/81-256.

Uputstvo o načinu evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima inspektora za željeznički saobraćaj

29/81-932.

Zakon o ugovorima i prijevozu u željezničkom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/74-20, 18/76-484, 83/87-2271 (ispr.).

Prijevoz opasnih materija u željezničkom prometu

Vidi: čl. 80-84. Zakona o prijevozu opasnih tvari 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/90-957.

Prijevoz životinja željeznicom

Vidi: Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-155.

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa

33/95-822. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o osnovama bezbjednosti željezničkog saobraćaja, SI. SRFJ, 26/91-486, preuzet na temelju Uredbe/ Zakona o preuzimanju... 2/92-5, te čl.1. st 3, čl. 3.i 4, čl. 6. do 9., čl. 11. do 23., čl. 34., čl. 47., 48. i 49., čl. 52., čl. 56. i 57., čl. 88. do 91., čl. 93., čl. 95. stav 1. tačka 1. i 4., čl. 97. stav 1. tačka 1. i člana 98. stav 1. tačka 2. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine (SI. SR BiH, 41/79, 36/87 i 22/90 i SI. R BiH, 5/92 i 22/92).


Odluka o primjenjivanju Zakona o sigurnosti željezničkog prometa

24/96-344. Međunarodni i međuentitetski željeznički saobraćaj do donošenja odgovarajućeg zakona o sigurnosti željezničkog prometa u skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine , Aneksa 4. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, organizirati će se i vršiti po odredbama Zakona o sigurnosti željezničkog prometa (SI. R BiH, 33/95-822).

Pravilnik o unutrašnjem radu na željeznici

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 47/78-2265, 68/84-1523.

Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 38/79-1236.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za obavljanje rada u smjenama željezničkih radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 13/81-365, 31/81-840 (dop. čl. 9.), 2/82-49 (izmj. čl. 5.), SI. SFRJ, 45/85-1313.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o željeznicama Bosne i Hercegovine

52/05-4305.

Odluka o visini naknade za izdavanje licenci, dozvola i potvrde o sigurnosti koje izdaje Regulatorni odbor Željeznica Bosne i Hercegovine

77/09-25.

Pravilnik o izradi, korištenju i čuvanju štambilja za ovjeru tehničke dokumentacije

32/09-69.

Uputstvo o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja, dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu

82/07-9949.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini Licence za pružanje usluga željezničkog prevoza

20/08-239.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom

20/08-257.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržaju potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju

67/08-38.

Naredba o uplatnom računu za uplatu naknade za izdavanje licenci, dozvola i potvrde o sigurnosti koje izdaje Regulatorni odbor Željeznica Bosne i Hercegovine

79/09-94.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranje putničkog i kombinovanog saobraćaja (bosanski jezik)

57/03-2965.

Zakon o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranje putničkog i kombiniranog prometa (hrvatski jezik)

57/03-2966.

Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranje putničkog i kombinovanog saobraćaja (srpski jezik)

57/03-2967.


Zakon o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća "Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine", doo Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine (srpski jezik)

4/09-6.

Zakon o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća "Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine", doo Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine (bosanski jezik)

4/09-7.

Zakon o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća "Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine", doo Sarajevo za razdoblje 1.1.2008. do 31.12.2012. godine (hrvatski jezik)

4/09-8.

Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije (hrvatski jezik)

46/98-1994.

Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije (bosanski jezik)

46/98-1997.

Odluka o davanju saglasnosti Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo o usklađivanju oblika organizovanja (bosanski jezik)

62/05-5280.

Odluka o davanju suglasnosti Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo o usklađivanju oblika organizovanja (hrvatski jezik)

62/05-5280.

Odluka o davanju saglasnosti Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo o usklađivanju oblika organizovanja (srpski jezik)

62/05-5280.

Odluka o učešću u financiranju budžeta Bosanskohercegovačke Željezničke javne korporacije (hrvatski jezik)

8/99-198.

Odluka o učešću u finansiranju budžeta Bosanskohercegovačke Željezničke javne korporacije (bosanski jezik)

8/99-198.

Odluka o ratifikaciji sporazuma između BiH i RH o uređenju graničnog željezničkog transporta

3/01-15.

Uredba o radu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i organa uprave pri isljeđenju izvanrednih događaja (hrvatski jezik)

66/04-3797.

Uredba o radu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i organa uprave pri isljeđenju vanrednih događaja (srpski jezik)

66/04-3798.

Uredba o radu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i organa uprave pri isljeđenju vanrednih događaja (bosanski jezik)

66/04-3799.

Odluka o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putnog saobraćaja

48/04-2007.

Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo

48/04-2078.


Protokol o rješavanju međusobnih poslovnih odnosa između JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo i JP BH Pošta, d.o.o. Sarajevo

10/05-624.

Privremeno rješenje o naknadi za koriščenje infrastrukture (srpski jezik)

82/06-8804.

Privremeno rješenje o naknadi za koriščenje infrastrukture (bosanski jezik)

82/06-8804.

Privremeno rješenje o naknadi za korištenje infrastrukture (hrvatski jezik)

82/06-8805.

Privremeno Rješenje o naknadi za korištenje željezničke infrastruktute

86/08-53.

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo

27/06-2901.

Pravilnik o izradi, korišćenju i čuvanju štambilja za ovjeru tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)

33/09-37.

Pravilnik o izradi, korišćenju i čuvanju štambilja za ovjeru tehničke dokumentacije (srpski jezik)

33/09-39.

Pravilnik o izradi, korišćenju i čuvanju štambilja za ovjeru tehničke dokumentacije (bosanski jezik)

33/09-40.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini licence za pružanje usluga željezničkog prijevoza (bosanski jezik)

12/08-22.

Naputak o uvjetima za izdavanje i sadržini licence za pružanje usluga željezničkog prijevoza (hrvatski jezik)

12/08-33.

Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržini licence za pružanje usluga željezničkog prevoza (srpski jezik)

12/08-44.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom (bosanski jezik)

12/08-55.

Naputak o uvjetima za izdavanje i sadržini dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom (hrvatski jezik)

12/08-58.

Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržini dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom (srpski jezik)

12/08-61.

Naputak o uvjetima za izdavanje i sadržaju potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom prometu (hrvatski jezik)

52/08-33.


Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju (srpski jezik)

52/08-45.

Uputstvo o uslovima za izdavanje i sadržaju potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju (bosanski jezik)

52/08-57.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Uputstvo o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja, dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu

35/07-1311.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini Dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom

2/08-49.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini Licence za pružanje usluga željezničkog prijevoza

4/08-113.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržaju Potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prijevoza u željezničkom saobraćaju

32/08-973.

REPUBLIKA SRPSKA - Službene novine

Zakon o železnicama Republike Srpske

58/01-1193, 110/03-8, 59/08-9.

Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog saobraćaja od interesa za Republiku Srpsku

34/06-22.

Odluka o osnivanju Javnog osnovnog preduzeća Železnice Republike Srpske

26/98-695.

Odluka o uslovima, kriterijumima i načinu korišćenja sredstava za redovno i bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja

19/96-831.

Sporazum između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke železničke korporacije kao dela transportne korporacije

21/99-516.

Dodatni sporazum između Federacije BiH i Republike Srpske (strane) o privremenom aranžmanu za BHŽJK očekujući završetak pravnih formalnosti neophodnih za njenu legalnu uspostavu

21/99-518.

Odluka o prihvatanju projekta i faze obnove i rekonstrukcije ŽRS kao prioriteta

9/00-190.

Odluka o davanju saglasnosti na Amandman na Sporazum između Republike Portugal i Republike Srpske o finansijskoj podršci i sektoru željeznica

60/04-1.

Pravilnik o načinu opremanja željezničkih šinskih vozila aparatima sa hemijskim sredstvima za gašenje požara

11/05-8. Ispravka 18/09-46.

Pravilnik o održavanju željezničkih vozila u Republici Srpskoj

11/05-11. Ispravka 18/09-46.


Pravilnik o izradi, korištenju i čuvanju štembilja za ovjeru tehničke dokumentacije

34/09-13.

Pravilnik o osnovnim uvjetima za projektiranje, građenje, rekonstrukciju i puštanje u pogon signalno-sigurnosnih postrojenja (405)

17/09-12.

Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila (231)

15/05-10.

Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja (400)

15/05-18.

Pravilnik o njezi željezničkih kola i motornih vozova (258)

15/05-25.

Pravilnik o tehničko-kolskoj djelatnosti (251)

17/05-36.

Pravilnik o vuči vozova na prugama u Republici Srpskoj (243)

17/05-45.

Pravilnik o tehničkom pregledu i predaji saobraćaju željezničkih vozila (201)

27/05-18, 101/05-25.

Uputstvo za probne vožnje željezničkih vozila poslije izvršene opravke

27/05-22. Ispravka 18/09-46.

Uputstvo za održavanje kočnica željezničkih vozila (245)

48/05-6.

Uputstvo o tehničkom pregledu signalno-sigurnosnih postrojenja (421)

17/09-16.

Prve izmjene Signalnog pravilnika 1

62/05-8.

Izmjene Signalnog pravilnika 1

115/05-14.

Prve izmjene Saobraćajnog pravilnika 2

62/05-8.

Izmjene Saobraćajnog pravilnika 2

115/05-14.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Signalnog pravilnika 1

21/06-1. Prethodne izmjene Signalnog pravilnika 1 objavljene su u SI. gl. RS broj 62/05-8 i 115/05-14.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Saobraćajnog pravilnika 2

21/06-2. Prethodne izmjene Saobraćajnog pravilnika 1 objavljene su u SI. gl. RS broj 62/05-8 i 115/05-14.

Uputstvo o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja, dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu

100/07-28.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini Dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom ili privatnom infrastrukturom povezanom sa javnom željezničkom infrastrukturom

23/08-38.


Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržini Licence za pružanje usluga željezničkog saobraćaja

23/08-40.

Uputstvo o uvjetima za izdavanje i sadržaju Potvrde o sigurnosti za sigurno odvijanje prevoza u željezničkom saobraćaju

79/08-18.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Robna berza

Vidi: čl. 6. Zakona o trgovini - 20/95-584.

Komision, ugovor o trgovinskom zastupanju, posredovanju

Vidi: čl. 771-825. Zakona o obligacionim odnosima 2/92-105, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181.

Djelatnost obavljanja trgovinskih usluga

Vidi: čl. 11. Zakona o trgovini 20/95-584.

Jedinstveni program za provjeru stručne osposobljenosti radnika za obavljanje trgovinske djelatnosti ličnim radom, sredstvima rada u svojini građana

17/80-795.

Pravilnik o vođenju evidencije radi praćenja prometa robe na malo i cijenama u samostalnoj trgovinskoj radnji

41/89-1027.

Pravilnik o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacija udruženog rada koje se bave prometom otrova

2/92-105, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/86-212.

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet životne namirnice, sirovine i predmeti opšte upotrebe

25/87-849.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa hmelja na veliko

28/78-1031.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima opremljenosti poslovnih prostorija za promet sirove kože, krzna, dlake i životinjskih otpadaka

28/78-1032.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za promet pšenice i raži na veliko

28/78-1034.

Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima poslovnog prostora, uređaja i opreme za prikupljanje, sortiranje i promet otpadnih materijala

36/85-1113.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prodavaonice eksplozivnih materija na malo, kontejneri i druga priručna skladišta za držanje eksplozivnih materija

21/78-796.

Zakon o trgovini

20/95-584.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (u prodavnicama i drugim poslovnim jedinicama)

2/92-105, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 75/90-2197.


Garancijski list, tehnička uputa, uputa za upotrebu, popis ovlaštenih servisa i druge isprave za određene proizvode koji se stavljaju u promet

Vidi: čl. S01 -507. Zakona o obligacionim odnosima 2/92-105, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181 i čl. 68-70. Zakona o standardizaciji 13/93-311, 13/94-189.

Deklaracija, garancijski list, atest, tehnička uputa za upotrebu i osiguranje rezervnih dijelova

Vidi: čl. 32. Zakona o trgovini 20/95-584.

Pravilnik o uslovima za prodaju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe van prostorija određenih za prodaju i način vršenja zdravstvenog nadzora

12/77-362.

Pravilnik o vođenju evidencije prometa robe na malo i cijena u organizacijama udruženog rada

44/86-1369.

Pravilnik o vođenju evidencije radi praćenja prometa robe na malo i cijena u samostalnoj trgovinskoj radnji

44/86-1370.

Odluka o prioritetima snabdijevanja tržišta BiH energentima

33/91-1001.

Uredba o zabrani prodaje određenih proizvoda

38/91-1126.

Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova (Prečiščeni tekst)

39/89-981, 36/90-1004.

Pravilnik o obrascima evidencije o proizvedenim i nabavljenim eksplozivima

27/78-798.

Lista eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet

20/93-473.

Nabavkom i prodajom eksplozivnih materija mogu se baviti preduzeća, druga pravna lica i samostalni privrednici koji su registrovani za vršenje te djelatnosti i koji za to dobiju odobrenje

Vidi: čl. 15. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih gasova - 39/89-981, 36/90-1004.

Zakon o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/75-860, 54/86-1617, 73/90-2147.

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-120, 70/86-2085.

Pravilnik o stavljanju u promet ljudske krvi, njezinih sastojaka i derivata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/89-893.

Pravilnik o načinu izdavanja dozvola za stavljanje u unutrašnji promet sredstava za zaštitu bilja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/91-575.

Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet živežne namirnice i predmeti opče upotrebe konzervirani zračenjem

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/84-1521.

Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet i upotrebljavati voda za piče, živežne namirnice i predmeti opče upotrebe koji sadržavaju radioaktivne tvari iznad određenih granica aktivnosti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/86-731.


Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet pomoćnih ljekovitih sredstava

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 73/87-1733.

Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet i upotrebljavati za prehranu životinja stočne hrane i sirovine za izradu krmnih smjesa za prehranu životinja što sadrže radioaktivne tvari iznad određenih granica aktivnosti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 6/88-153.

Pravilnik o pobližem sadržaju tehničke upute kojom moraju biti opskrbljeni uređaji iz oblasti radiokomunikacije, audio i video tehnike namijenjeni za upotrebu u kućanstvu

2/92-105, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/88-504.

Naredba o pakiranju i deklariranju deterdženta u obliku praška za pranje tekstilnih predmeta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/83-1499.

Naredba o pakiranju i deklariranju paste za zube

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/85-930, 26/90-946.

Naredba o pakiranju i deklariranju tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/90-1158.

Naredba o pakiranju i deklariranju šampona za pranje kose

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/90-1157.

Naredba o deklariranju rezervnih dijelova za motorna vozila

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 10/82-304.

Uvjeti za stavljanje u promet proizvoda drvne industrije

Vidi: Naredbu o označavanju i obilježavanju i pakovanju proizvoda drvne industrije 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 11/61-280, 16/61-386 (ispr.), 12/68-296.

Uvjeti za stavljanje u promet kugličnih ležaja

Vidi: Naredbu o obaveznom atestiranju kugličnih ležaja 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/83-1688, 85/87-2336.

Uvjeti za promet životinja, te životinjskih proizvoda, sirovina i otpadaka

Vidi: Zakon o zaštiti životinja od zaraznih bolesti... 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/86-1262, 53/91-796.

Uvjeti za stavljanje u promet predmeta od dragocjenih kovina

Vidi: čl. 22-29. Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih kovina 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/81-1518, 53/91-814.

Uvjeti za stavljanje u promet otrova

Vidi: čl. 17-39. Zakona o prometu otrova 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/91 -214.

Uvjeti za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja

Vidi: čl. 32-49. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 74/89-1809.

Uvjeti za stavljanje u promet lanaca i sastavnih elemenata lanaca

Vidi: Naredbu o obaveznom atestiranju... SI. SFRJ, 9/83-177.

Uvjeti za stavljanje u promet pneumatika za osobne automobile i prikolice

Vidi: Naredbu o obaveznoj homologaciji pneumatika za osobne automobile i njihove prikolice 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/83-1260.

Uvjeti za stavljanje u promet živežnih namirnica

Vidi: Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih tvari, hormona, antibiotika i mikrotoksina koje se mogu nalaziti u živežnim namirnicama 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/83-1634, 33/87-865, 79/87-1842.


Uvjeti za stavljanje u promet jute

Vidi: Pravilnikoobaveznom atestiranju jute i o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiran je jute 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/91 -136.

Uvjeti za stavljanje u promet nuklearnih materijala

Vidi: čl. 55-61. Zakona o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-799.

Uvjeti za stavljanje u promet radioaktivnih tvari iznad određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuće zračenje

Vidi: Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih tvari iznad određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja te o zaštitnim mjerama od zračenja tih izvora 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1168.

Uvjeti za stavljanje u promet elektromedicinskih uređaja i opreme

Vidi: Pravilnik o pobližem sadržaju tehničke upute kojom moraju biti opskrbljeni elektromedicinski uređaji i oprema 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/85-396.

Uvjeti za stavljanje u promet paste za zube

Vidi: Naredbu o obaveznom donošenju proizvođačke specifikacije za paste za zube 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/85-931.

Naredba o određivanju proizvoda koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garancijskim listom, tehničkom uputom i popisom ovlaštenih servisa te o najmanjem trajanju garancijskog roka za te proizvode

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/78-140. Toč. 6. Naredbe... 4/81-171. Toč. 7. Naredbe... 9/81-272. Toč. 7. Naredbe... 9/81-273. Toč. 7. Naredbe... 17/85-664. Toč. 7. Naredbe... 41/87-1029.

Naredba o određivanju pojedinih proizvoda koji se mogu stavljati u promet samo ako su opskrbljeni garancijskim listom i tehničkom uputom te o najmanjem trajanju garantnog roka i roka osiguranog servisiranja za te proizvode i to:

elektromedicinskih uređaja odnosno opreme - SI. SFRJ, 66/80-1916,

grafičke opreme - SI. SFRJ, 66/80-1918,

kućanskih električnih aparata - SI. SFRJ, 4/81-171,

kućanskih plinskih aparata - SI. SFRJ, 4/81-172,

proizvoda automobilske industrija - SI. SFRJ, 9/81-273, 62/84-1390,

aparata za gašenje požara - SI. SFRJ, 45/81 -1183,

opreme za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi - SI. SFRJ, 63/81-1614,

kancelarijskih strojeva za pisanje, strojeva za računanje i strojeva za umnožavanje teksta kao

i registarskih kasa za upotrebu u trgovini, ugostiteljstvu i hotelijarstvu - SI. SFRJ, 17/85-664,

sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamjenskim objektima - SI. SFRJ,

2/86-47,

izolacijskih aparata i opreme za kontrolu izolacijskih aparata - SI. SFRJ, 4/87-131, sportske opreme i rekvizita - SI. SFRJ, 41/87-1029,

uređaja iz oblasti radiokomunikacija, audiotehnike i videotehnike i uređaja što se na njih priključuju - SI. SFRJ, 28/89-750.

Naredba o tekstilnim proizvodima iz uvoza koji u prometu moraju biti opskrbljeni svjedodžbom o kvaliteti

SI. SFRJ, 36/78-1743. Toč. 12. Naredbe... 19/80-768.

Uvjeti za prodaju robe s konsignacijskog skladišta

Vidi: čl. 210. Carinskog zakona 5/95-49, 9/95-293.

Mjere za otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu odnosno ugrožavanju opskrbljenosti domaćeg tržišta

Vidi: čl. 57. i 58. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju 20/93-569.

Evidencija o prodanim količinama zlata

Vidi: čl. 1. Naredbe o evidenciji o zlatu što je vode proizvođači zlata i korisnici zlata 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 3/86-62.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o obavezi trgovca za formiranje i održavanje minimalnih zaliha naftnih derivata (hrvatski jezik)

14/99-327.

Odluka o obavezi trgovca za formiranje i održavanje minimalnih zaliha naftnih derivata (bosanski jezik)

14/99-327.

Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (bosanski jezik)

7/95-240, 14/99-329.

Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (hrvatski jezik)

7/95-240, 14/99-328.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o zabrani stavljanja u promet trupaca, četinara i lišćara

21/97-593.

Pravilnik o minimalnim uslovima u pogledu poslovnog prostora, uređaja i opreme za obavljanje trgovinske djelatnosti

5/97-154, 9/99-149.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Kvaliteta prehrambene robe i proizvoda

Vidi: Zakon o standardizaciji 13/93-311, 13/94-189.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete proizvoda od voća i povrća

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/83-870.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te metodama kemijskih i fizikalnih analiza mlijeka i mliječnih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/83-963.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te kemijskih i fizikalnih analiza bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/85-1257.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama obavljanja kemijskih i fizikalnih analiza kakao-zrna, kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, krem-proizvoda, keksa i proizvoda srodnih keksu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/87-998.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metoda obavljanja hemijskih i fizikalnih analiza alkoholnih pića

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/87-1646.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metoda fizikalnih i kemijskih analiza za kontrolu kvalitete žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 74/88-1854.

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama kemijskih i fizikalnih analiza radi kontrole kvalitete octa i razblažene octene kiseline

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/89-710.

Pravilnik o metodama ispitivanja kvalitete jaja i proizvoda od jaja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 72/87-1711.


Utvrđivanje kvaliteta živežnih namirnica, pitke vode i predmeta opće upotrebe

Vidi: Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet i upotrebljavati pitka voda, živežne namirnice i predmeti opće upotrebe što sadrže radioaktivne tvari iznad određenih granica aktivnosti 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/86-731.

Pravilnik o kvaliteti masti i ulja biljnog porijekla, margarina, majoneze, šećera i ostalih saharida i meda (Na snazi samo opće odredbe od čl. 1. do 12. te odredbe o šećerima i ostalim saharidima od čl. 38. do 56.)

Vidi: čl. 86. Pravilnika... 54/76-1667, čl. 58. Pravilnik... 4/85-126 i čl. 77. Pravilnika... 25/85-874, 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 19/63-418, 2/64-28, 1/67-25, 27/71-494, 59/77-2052, 13/78-393.

Pravilnik o kvaliteti kave i surogata od kave, čaja, začina, pekarskog kvasca, praška za pecivo, praška za puding, dijetetskih proizvoda i aditiva (Ukinute odredbe koje se odnose na začine, koncentrate za juhe, dijetetske proizvode, pekarski kvasac, kavu i surogate kave)

Vidi: čl. 48. Pravilnik... 32/87-835, čl. 342. Pravilnika... 39/89-965 i čl. 54. Pravilnika... 55/89-1376. SI. SFRJ, 22/63-453, 2/64-28, 25/65-1089, 50/66-1033, 10/67-245, 54/67-1357, 15/68-314, 53/69-1269, 27/71-498, 8/75-213, 58/77-2029, 60/77-2077 (ispr.), 13/78-394, 20/80-778, 41/80-1353, 45/81-1182, 52/86-1598, 33/89-826.

Pravilnik o kvaliteti alkoholnih i bezalkoholnih pića, leda i octa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 31/63-728, 25/65-1088, 45/71-851, 48/71-905 (ispr.), 59/72-1091, 41/73-1261, 25/75-828, 18/77-715, 13/78-394, 53/78-2202. čl. 22. Pravilnika... 58/78-2360, 2/82-50, 34/82-595, čl. 61. Pravilnik... 52/83-1464. Ust. sud Jugoslavije br. U. 4/83, 93/83 i 128/83-58/83-1608, čl. 77. Pravilnika... 16/88-459, čl. 20. Pravilnika... 24/89-679.

Pravilnik o kakvoći mesnih proizvoda (Ukinut čl. 22. do 27.)

Vidi: čl. 70. Pravilnika... 2/85-20, 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/74-997, 13/78-395, 41/80-1352, čl. 80. Pravilnika... 55/91-840.

Pravilnik o kvaliteti proizvoda od mesa peradi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/91-840.

Pravilnik o kakvoći mesa stoke za klanje i divljači (Ukinut čl. 35. do 44. i čl. 67. do 83.)

Vidi: čl. 68. Pravilnka... 1/81-27 i čl. 70. Pravilnika... 2/85-20, Si. SFRJ, 34/74-1177, 26/75-834, 13/78-395.

Pravilnik o kvaliteti prirodne mineralne vode

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 58/78-2360.

Pravilnik o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/78-2636, 63/79-1845 (izmj. i dop. čl. 3-57.).

Pravilnik o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih preparata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/79-1, 20/82-568, čl. 62. Pravilnika... 39/89-965, 74/90-2184, čl. 79. Pravilnika... 46/91-712.

Pravilnik o kvaliteti jestivih gljiva i proizvoda od jestivih gljiva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 46/91-712, 64/91-1051 (ispr.).

Pravilnik o kvaliteti voća, povrća i gljiva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/79-925, 53/87-1318.

Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 65/79-1900, 48/84-1137.

Pravilnik o kvaliteti mesa peradi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/81-27, 51/88-1396.

Pravilnik o kvaliteti vina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 17/81-453, 14/89-333.


Pravilnik o kvaliteti juha, koncentrata za juhu, za umake i dodatka jelima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/82-127, 58/85-1543.

Pravilnik o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/82-1285, čl. 362. Pravilnika... 36/89-965.

Pravilnik o kvaliteti osvježavajućih bezalkoholnih pića

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/83-1464, 56/83-1579 (ispr.).

Pravilnik o kvaliteti žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzo smrznutih tijesta

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/83-1482, 57/88-1509.

Pravilnik o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/85-20, 12/85-517, 24/86-765.

Pravilnik o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda te o metodama kontrole kvalitete meda i drugih pčelinjih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-126.

Pravilnik o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavine začina

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-137, 84/87-2285.

Pravilnik o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnoga porijekla, margarina, majoneze i njima srodnih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/85-874, čl. 24. Pravilnika... 51/91-782.

Pravilnik o kvaliteti jestivoga ulja i miješanog maslinova ulja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/91-782.

Pravilnik o kvaliteti bjelančevinastih proizvoda i mješavina bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 41/85-1251.

Pravilnik o kvaliteti pekarskog kvasca

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/87-835.

Pravilnik o kvaliteti alkoholnih pića

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 16/88-459, 63/88-1602.

Pravilnik o kvaliteti kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/88-634, 63/88-1602, 36/89-927, 21/90-856.

Pravilnik o kvaliteti octene i razblažene octene kiseline

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 24/89-678.

Pravilnik o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ,        39/89-965, 22/90-887    (ispr.).

Pravilnik o kvaliteti kave, porizvoda od kave i surogata kave

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ,        55/89-1376,      57/89-1453       (ispr.), 36/91-602.

Pravilnik o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ,        55/89-1383.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zabrana reklamiranja namirnica i predmeta opće upotrebe na način kojim se potrošača može dovesti u zabludu u pogledu svojstva tih namirnica i predmeta opće upotrebe

Vidi: čl. 16. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-809.


Zabrana reklamiranja alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina u štampi, na radiju, televiziji i drugi način

Vidi: čl. 17. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-809.

Zabrana reklamiranja lijekova i otrova

Vidi: čl. 52. i 53. Zakona o stavljanju lijekova u promet SI. SFRJ, 43/86-1253 i čl. 10. Zakona o prometu otrova 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/91-214.

Nagradno natjecanje

Vidi: čl. 229-233. Zakona o obligacionim odnosima 2/92-102,13/94/189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181.

Nagradni konkursi i lutrije u cilju privredne reklame

Vidi: čl. 4. Zakona o igrama na sreću i lutriji Bosne i Hercegovine 5/84-173, 6/87-147, 17/89-442.

Usluge ekonomske propagande

Vidi: čl. 21. Zakona o trgovini 20/95-584.

Međunarodni sajmovi

Vidi: čl. 24. Zakona o vanjskotrgovinskom prometu 20/95-569.

Sajmovi

Vidi: čl. 29. Zakona o trgovini 20/95-584.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka

117/06-6, 1/07-6, 45/07-7.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-809.

Pravilnik o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati živežne namirnice u prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 45/83-1309, 43/89-1129, čl. 45. Zakona... SI. SFRJ, 53/91-809.

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 4/85-120, 70/86-2085, 69/91-1109.

Pravilnik o metodama određivanja udjela nitrata u dječjoj hrani

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/87-17.

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/87-684, 23/91-226.

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/87-856.

Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih tvari, hormona, antibiotika i mikrotoksina koji se mogu nalaziti u živežnim namirnicama

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 59/83-1634, čl. Pravilnika... 33/87-865, 79/87-1842.

Pravilnik o metodama obavljanja mikrobioloških analiza i superanaliza živežnih namirnica

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 25/80-853.


Pravilnik o metodi analiza i superanaliza za određivanje količine teških metala (olova, bakra, željeza i nikla) u živ. namirnicama - uljima, mastima i margarinu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 33/84-883.

Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 26/83-578, 61/84-1366, 56/86-1651, 50/89-1243, 18/91-289.

Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet živežne namirnice i predmeti opće upotrebe konzervirani zračenjem

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/84-1085.

Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće upotrebe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 60/78-2389.

Pravilnik o metodama određivanja pH-vrijednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela te o metodama utvrđivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 46/83-1329.

Rješenje o zdravstvenim i drugim organizacijama udruženog rada koje udovoljavaju uvjetima za obavljanje superanalize živ. namirnica i predmeta opće upotrebe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 25/80-867, 4/83-58, 69/91-1110.

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/89-1685.

Zakon o zdravstvenom nadzoru namirnica i predmeta opšte upotrebe

43/86-1349, 18/90-489, 7/92-192 (SI. SR BiH), 8/93-160, 13/94-189.

Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

25/87-848.

Naredba o određivanju ustanova u kojima se može vršiti ispitivanje namirnica

7/62-37, 29/62-203, 44/64-260, 1 7/72-488.

Pravilnik o uslovima za prodaju životnih namirnica i predmeta opće upotrebe van prostorija određenih za prodaju i način vršenja zdravstvenog nadzora

12/77-362.

Pravilnik o uslovima za prevoz životnih namirnica

30/88-889.

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja zdravstvenog pregleda životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u toku proizvodnje i vođenju evidencije o izvršenom ispitivanju

25/87-849.

Odluka o osnivanju Granične stanice za zaštitu bilja Sarajevo

11/92-298.

Rješenje o službenoj legitimaciji i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja (bosanski jezik)

3/98-117.

Rješenje o službenoj iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja (hrvatski jezik)

3/98-119.

Odluka o osnivanju Granične veterinarske stanice "Aerodrom Sarajevo"

11/92-298.


Odluka o osnivanju granične veterinarske stanice "Aerodrom Tuzla" u Tuzli

6/93-128.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

13/03-262.

Odluka o veterinarskim pregledima životinja u prometu preko granice Bosne i Hercegovine

42/06-4007.

Odluka o načinu obavljanja veterinarskog pregleda hrane za životinje, veterinarskih lijekova, medicinskih pomagala, otpadaka životinjskog porijekla i drugih tvari kojima se može prenijeti zarazna bolest u prometu preko granice Bosne i Hercegovine

42/06-4013.

Odluka o uvjetima i načinu rada graničnih veterinarsko-inspekcijskih prijelaza u Bosni i Hercegovini

49/04-5159.

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji moraju biti ispunjeni prilikom stavljanja u promet žive ribe, rakova i mekušaca, te proizvoda dobivenih od njih

43/09-91, 94/09-113.

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polikloriranih bifenila sličnih dioksinima u hrani

43/09-77.

Priručnik za rad Granične veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini / pregled proizvoda životinjskog porijekla

96/09-34.

Priručnik za rad Granične veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini / pregled živih životinja

96/09-102.

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani

37/09-48.

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani

37/09-120.

Pravilnik o uslovama koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija

37/09-168.

Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda

37/09-235.

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmijuma, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani

37/09-282.

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani

37/09-307.

Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima

37/09-333.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o visini naknade za obavezni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine

2/97-17.


Odluka o visini naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine

2/97-18.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet (bosanski jezik)

7/04-153, 45/04-2024.

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet (hrvatski jezik)

7/04-171, 45/04-2024.

Pravilnik o kvaliteti soli za prehranu (hrvatski jezik)

46/01-1020.

Pravilnik o kvaliteti soli za prehranu (bosanski jezik)

46/01-1022.

Naredba o visini i plaćanju naknade za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/03-1694.

Naredba o visini i plaćanju nadoknade za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/03-1694.

Naredba o obaveznom trihinoskopskom pregledu mesa svinja koje je namijenjeno potrebama vlastitog domaćinstva (hrvatski jezik)

44/98-1902.

Naredba o obaveznom trihinoskopskom pregledu mesa svinja koje je namijenjeno potrebama vlastitog domaćinstva (bosanski jezik)

44/98-1902.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (bosanski jezik)

10/02-471.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta opće uporabe (hrvatski jezik)

10/02-471.

Privremena odluka o visini novčanih kazni koje se naplaćuju na mjestu prekršaja (bosanski jezik)

11/98-306. Odnose se na vršenje kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica.

Privremena odluka o visini novčanih kazni koje se naplaćuju na mjestu prekršaja (hrvatski jezik)

11/98-306. Odnose se na vršenje kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Naredba o obaveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva i klanja za široku potrošnju na području Hercegbosanske županije

1/98-10.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju cjenovnika visine naknade za izvršene zdrvstvene preglede pošiljaka bilja, sredstava za zaštitu bilja i mineralnih đubriva u prometu preko granice Brčko Distrikta BiH

24/04-985.


Odluka o usvajanju cjenovnika visine naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljaka, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za vještačko oplođivanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođenje životinja, hrane za životinje, veterinarskih lijekova i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Brčko Distrikta BiH

24/04-986.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o osnivanju graničnih stanica za zaštitu bilja

9/98-1 36.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova pregleda otrova koji se prevoze preko granice Republike Srpske

68/01-1454.

Naredba o zdravstvenom nadzoru nad uvozom životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe

45/00-1014.

Naredba o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze

90/04-2.

Rešenje o određivanju mesta u kojima se vrši zdravstveni nadzor nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe koji se uvoze

12/02-12.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Posebne uzance u ugostiteljstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 69/83-1942, 18/84-532 (ispr.).

Ugostiteljska ostava i ugovor o alotmanu

Vidi: čl. 724-729. i 885-896. Zakona o obligacionim odnosima, 2/92-105, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ broj 29/78-1181.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za nestanak ili oštećenje stvari kod ugostiteljske ostave

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 10/87-278, 35/88-917.

Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

21/87-706, 26/89-709, 33/90-912.

Pravilnik o minimalnim tehničkim i zdravstveno-tehničkim uslovima ugostitelj, objekata

23/84-692.

Pravilnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smještaj

17/81-670.

Pravilnik o kategorizaciji soba za smještaj turista i putnika u domaćinstvima

40/89-1004.

Pravilnik o minimalnim zdravstveno-tehničkim uslovima za pružanje usluga smještaja i ishrane u domaćinstvima

3/79-124.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (bosanski jezik)

32/09-24. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o turističko- -ugostiteljskoj djelatnosti 19/96-575.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (hrvatski jezik)

32/09-32. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o turističko- -ugostiteljskoj djelatnosti objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-575.


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (srpski jezik)

32/09-40. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o turističko- ugostiteljskoj djelatnosti objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-575.

Odluka o utvrđivanju naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

78/08-38.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2009. godinu (srpski jezik)

44/08-24.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2009. godinu (bosanski jezik)

44/08-24.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizička lica koja su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2009. godinu (hrvatski jezik)

44/08-25.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za 2009. godinu (srpski jezik)

44/08-25.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za 2009. godinu (bosanski jezik)

44/08-25.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu (hrvatski jezik)

44/08-26.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, sa prilogom od I do IX - "Elementi i mjerila za kategorizaciju" (bosanski jezik)

23/96-630, ispravka 46/98-2003, 27/00-845, 36/02-1570.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata sa prilogom od I do IX - "Elementi i mjerila za kategorizaciju" (hrvatski jezik)

23/96-630, ispravka 46/98-2003, 27/00-852, 36/02-1568.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu upisnika o minimalnim uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te obrascima zahtjeva građana

23/96-730.

Pravilnik o obrascu prijave i upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa

23/96-778.

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

23/96-782.

Pravilnik o minimalno-tehničkim i posebnim uvjetima pokretnih ugostiteljskih objekata

23/96-785.

Pravilnik o posebnim minimalnim uvjetima i načinu pružanja usluga u kolima za spavanje u željezničkom vagonu

23/96-786.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisu gostiju

23/96-787.

Pravilnik o službenoj legitimaciji turističko-ugostiteljskog inspektora

23/96-794.


UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o preuzimanju i organizovanju turističko-rekreacionog centra "Gata" Bihać

11/98-304.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (bosanski jezik)

10/00-410.

Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (hrvatski jezik)

10/00-424.

Odluka o troškovima postupka za utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova za pokretne ugostiteljske objekte (bosanski jezik)

15/99-636.

Odluka o troškovima postupka za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za pokretne ugostiteljske objekte (hrvatski jezik)

15/99-637.

Odluka o troškovima postupka za utvrđivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz grupe restorani, vrste restorani (bosanski jezik)

13/00-676.

Odluka o troškovima postupka za utvrđivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, vrste restorani (hrvatski jezik)

13/00-676.

Odluka o troškovima postupka za utvrđivanje minimalno tehničkih uslova objekata zatvorenog tipa (bosanski jezik)

14/00-711.

Odluka o troškovima postupka za utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta objekata zatvorenog tipa (hrvatski jezik)

14/00-711.

Pravilnik o obrascu prijave i upisniku ugovora o zastupanju (bosanski jezik)

14/00-712.

Pravilnik o obrascu prijave i upisniku ugovora o zastupanju (hrvatski jezik)

14/00-716.

Pravilnik o minimalno tehničkim uslovima ugostiteljskih objekata za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (bosanski jezik)

14/00-720.

Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima ugostiteljskih objekata za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (hrvatski jezik)

14/00-720.

Rješenje o obrazovanju komisije Tuzlanskog kantona za provođenje postupka utvrđivanja minimalnih uslova i uslova za kategorizaciju ugostiteljskih objekata (bosanski jezik)

4/01-198.

Rješenje o obrazovanju komisije Tuzlanskog kantona za provođenje postupka utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata (hrvatski jezik)

4/01-198.


ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj

12/09-1011.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima pokretnih ugostiteljskih objekata

18/09-1274.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (bosanski jezik)

5/00-35.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (hrvatski jezik)

5/00-35.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Brčko Distrikta BiH

31/05-1053.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi i postupka u vezi sa prigovorom

8/08-338.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o ugostiteljstvu - Prečišćeni tekst

112/07-32. Ispravka Zakona o ugostiteljstvu 15/08-39, 73/08-29.

Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na teritoriji Republike Srpske

23/99-533.

Pravilnik o bližim uvjetima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova organizacije putovanja

113/08-21.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za finansiranje projekta iz oblasti turizma

60/08-10.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige utisaka u ugostiteljskim objektima

102/07-6.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Poslovne knjige u ugostiteljskim objektima

76/07-4. Ispravka 84/07-23, 3/08-2.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjiga žalbi

48/04-4.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju

8/08-340.

Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne pristojbe

49/06-9.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalinim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

13/05-2, 62/05-7, 76/06-1, 35/08-2, 6/09-24.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga izvan ugostiteljskog objekta

89/05-8.


Uputstvo o kriterijima za određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata

38/05-8. Uputstvo o dopuni 38/06-7.

Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

41/06-15.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o obavezama prevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja

17/09-7.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o turističkoj djelatnosti (bosanski jezik)

32/09-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o turističko- -ugostiteljskoj djelatnosti objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-575.

Zakon o turističkoj djelatnosti (hrvatski jezik)

32/09-9. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o turističko- -ugostiteljskoj djelatnosti objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-575.

Zakon o turističkoj djelatnosti (srpski jezik)

32/09-16. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o turističko- -ugostiteljskoj djelatnosti objavljen je u SI. n. F BiH broj 19/96-575.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

19/96-588, 28/03-1175. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

19/96-588, 28/03-1176. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

19/96-588, 28/03-1177. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Uredba o inspekcijskom nadzoru nad provođenjem Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (srpski jezik)

58/09-1.

Uredba o inspekcijskom nadzoru nad provođenjem Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)

58/09-1.

Uredba o inspekcijskom nadzoru nad provođenjem Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)

58/09-1.

Uredba o boravišnoj pristojbi (hrvatski jezik)

18/09-1. Prestaje da važi Uredba o boravišnoj pristojbi - 23/96-626, 38/03-2087, 35/04-1348, 73/06-7951.

Uredba o boravišnoj taksi (srpski jezik)

18/09-3. Prestaje da važi Uredba o boravišnoj taksi (srpski jezik) 23/96-626, 38/03-2087, 35/04-1348, 73/06-7951.

Uredba o boravišnoj taksi (bosanski jezik)

18/09-5. Prestaje da važi Uredba o boravišnoj taksi (bosanski jezik) 23/96-626, 38/03-2088, 35/04-1348, 73/06-7951.


Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (hrvatski jezik)

18/09-6. Prestaje da važi Uredba o članarinama u turističkim zajednicama - 38/03-2086, 35/04-1 348.

Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (srpski jezik)

18/09-8. Prestaje da važi Uredba o članarinama u turističkim zajednicama - 38/03-2082, 35/04-1348.

Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (bosanski jezik)

18/09-10. Prestaje da važi Uredba o članarinama u turističkim zajednicama - 38/03-2084, 35/04-1348.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2010. godinu (hrvatski jezik)

51/09-16.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2010. godinu (srpski jezik)

51/09-17.

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2010. godinu (bosanski jezik)

51/09-17.

Odluka o utvrđivanju naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

78/08-38.

Statut Turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

21/02-802, 36/02-1571, 66/02-3199, 35/04-1434.

Statut Turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

21/02-802, 36/02-1571, 66/02-3199, 35/04-1434.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja upisnika turističkih zajednica (hrvatski jezik)

23/96-804, 46/01-1023.

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja upisnika turističkih zajednica (bosanski jezik)

23/96-804, 46/01-1023.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama (hrvatski jezik)

14/00-432, 1/03-11, 50/03-2667.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama (bosanski jezik)

14/00-434, 1/03-9, 50/03-2667.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama (srpski jezik)

14/00-434, 1/03-9, 50/03-2664.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, sa prilogom od I do IX - "Elementi i mjerila za kategorizaciju"

23/96-630.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu upisnika o minimalnim uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te obrascima zahtjeva građana

23/96-730.

Pravilnik o obrascu prijave i upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa

23/96-778.


Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

23/96-782.

Pravilnik o minimalno-tehničkim i posebnim uvjetima pokretnih ugostiteljskih objekata

23/96-785.

Pravilnik o posebnim minimalnim uvjetima i načinu pružanja usluga u kolima za spavanje u željezničkom vagonu

23/96-786.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisu gostiju

23/96-787.

Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (srpski jezik)

50/03-2668.

Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (bosanski jezik)

50/03-2668.

Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (hrvatski jezik)

50/03-2669.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima poslovnog prostora putničke agencije (hrvatski jezik)

23/96-788, 23/96-788, 15/00-473.

Praivlnik o minimalno-tehničkim uslovima poslovnog prostora putničke agencije (bosanski jezik)

23/96-788, 14/00-432, 15/00-473.

Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista

23/96-789.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

23/96-791.

Pravilnik o upisniku turističkog vodiča

23/96-792.

Pravilnik o službenoj legitimaciji turističko-ugostiteljskog inspektora

23/96-794.

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

23/96-797.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče (hrvatski jezik)

88/08-20.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče (srpski jezik)

88/08-23.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče (bosanski jezik)

88/08-26.

Odluka o periodu turističke predsezone, glavne sezone i posezone u turističkim mjestima

21/98-584.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Statut Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona

6/01-238, 2/02-17, 3/04-218, 7/04-410.


ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o provođenju postupka za osnivanje Turističke zajednice Županije Posavske

5/02-108.

Statut Turističke zajednice Županije Posavske

4/04-136.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (bosanski jezik)

10/00-410.

Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (hrvatski jezik)

10/00-424.

Statut Turističke zajednice Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)

12/02-526, 1/03-64, 9/03-679.

Statut Turističke zajednice Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik)

12/02-533, 1/03-64, 9/03-679.

Odluka o preuzimanju prostorija, inventara, akata i arhive općinskih organa tržišne i turističko- -ugostiteljske inspekcije (bosanski jezik)

10/97-238.

Odluka o preuzimanju prostorija, inventara, akata i arhive općinskih organa tržišne i turističko- -ugostiteljske inspekcije (hrvatski jezik)

10/97-239.

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

10/97-280.

Poslovnik o radu Sabora Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

10/97-285.

Odluka o usvajanju Statuta Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

10/97-289.

Odluka o usvajanju Statuta Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

10/97-289.

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjskog kantona(bosanski jezik)

10/97-289.

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Sabora Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

10/97-289.

Odluka o načinu izbora predsjednika Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjskog kantona, članova Turističkog vijeća i članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)

10/97-290.

Odluka o načinu izbora predsjednika Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjske županije, članova Turistižkog vijeća i članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)

10/97-290.

Odluka o sadržaju i obliku zaštitnog znaka i maskote Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

10/97-291.


Odluka o sadržaju i obliku zaštitnog znaka i maskote Turističke zajednice Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

10/97-292.

Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda (bosanski jezik)

10/97-293.

Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda (hrvatski jezik)

10/97-293.

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice i ispitu za turističkog pratioca (bosanski jezik)

14/00-721.

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice i ispitu za turističkog pratitelja (hrvatski jezik)

14/00-725.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Statut Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona (prečišćen tekst) (bosanski jezik)

16/03-1283, 13/03-559.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o osnivanju Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/02-116.

Statut Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

1/02-20, 13/04-973.

Odluka o proglašenju turističko-lovne-privredne zone

16/04-1198.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o osnivanju Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/98-71,

Odluka o osnutku Turističke zajednice Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/98-71, 9/03-439.

Statut Turističke Zajednice Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/98-73, 9/03-439.

Statut Turističke Zajednice Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/98-73.

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/98-79.

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/98-79.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o turističkoj djelatnosti (bosanski jezik)

5/00-48.

Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (bosanski jezik)

5/00-60.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratioce (bosanski jezik)

3/05-206.


Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (bosanski jezik)

3/05-210.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima poslovnog prostora putničke agencije (bosanski jezik)

3/05-212.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o formiranju Poticajnog odbora za osnivanje Turističke zajednice Županije Zapadnohercegovačke

16/00-500.

Statut Turističke zajednice Županije Zapadnohercegovačke

2/04-11.

Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda

10/01 -290.

Odluka o prestanku rada Skupštine Turističke zajednice Županije Zapadnohercegovačke

10/03-231.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

18/09-1273. Danom početka primjene ovog pravilnika na području Županije Zapadnoherce­govačke prestaje primjena Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 23/96).

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo

5/98-155, dopuna 16/99-648, 18/02-812

Program saradnje sa turističkim zajednicama i drugim subjektima koji se bave promocijom i organizacijom tehničkih aktivnosti na području Kantona Sarajevo

10/02-504.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Statut Turističke zajednice Hercegbosanske županije

9/98-393, 9/03-200.

Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda

9/98-392.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o turističkoj djelatnosti Brčko Distrikta BiH

3/06-68.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima poslovnog prostora putničke agencije

8/08-339.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o turizmu - Prečišćeni tekst

112/07-24. Ispravka Zakona o turizmu - Prečišćeni tekst 15/08-39.

Odluka o osnivanju Turističke organizacije Republike Srpske

6/05-7.

Odluka o utvrđivanju' kriterija za izbor i imenovanje direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Republike Srpske

6/05-9.


Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku određivanja kategorije turističkog mjesta

73/06-9.

Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija kao i o uvjetima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja

112/03-1.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i sadržaju legitimacije i oznaci turističkog vodiča

12/95-392.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, sadržaju i načinu vođenja evidencije o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, sadržaju i načinu vođenja registra izdatih odobrenja za pružanje usluga turističkih vodiča i o obliku i sadržaju legitimacije turističkog vodiča

114/05-8.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima u pogledu opremanja poslovnih prostorija putničkih agencija

90/07-3.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra putničkih agencija

38/05-6.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra fizičkih lica koja pružaju ostale turističke usluge

45/05-5.

Pravilnik o kriterijima za raspodjelu novčane pomoći za razvoj turizma

57/05-6.

Pravilnik o načinu pružanja turističko-ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu

57/05-9.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi u putničkim agencijama

113/07-21.

Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjavanju uvjeta za obavljanje turističke djelatnosti

76/07-8.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o vanjskotrgovinskoj politici

7/98-334, 35/04-3092. Zakon sadrži osam poglavlja i to: I - Osnovne odredbe; II - Izvozni i uvozni ražim; III - Međunarodna trgovina uslugama; IV - Zaštitne mjere; V - Antidamping zaštita; VI - Zaštita od subvencioniranog uvoza; VII - Primjena zakona; VIII - Prelazne i završne odredbe. Tekst Zakona o vanjskoj politici objavljen je uporedo na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Svi prethodni propisi koji se tiču vanjske trgovine prestat će da važe najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Propisi entiteta moraju se usaglasiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci.

Zakon o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini

99/09-1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini objavljen u SI. gl. BiH broj 3/02-19, 13/03.

Zakon o zaštiti domaće proizvodnje u okviru Sporazuma CEFTA

49/09-26.

Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine

103/09-155.

Odluka o ograničenju uvoza putničkih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma

20/00-451, izmjena i dopuna 36/00-937, 4/01-73.


Odluka o privremenim mjerama uvoza roba preko graničnih prijelaza Izačič i Maljevac

16/02-422.

Odluka o primjeni Odluke o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. godini plaća posebna taksa i o visini te takse u 2002. godini

17/02-449.

Odluka o uvjetima za dobivanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja preduzeća u inozemstvu

22/98-622.

Instrukcija o postupanju izvoznika koji u roku 180 dana nije izvršio naplatu svojih potraživanja

96/06-8606.

Odluka o odobravanju otvaranja "PX-a" Misiji Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini

27/00-632.

Pravilnik o izdavanju certifikata o porijeklu proizvoda EUR

11/98-387, izmjene i dopune 1/99-3,

Uputstvo o evidentiranju izvršenog kompenzacionog posla

22/98-637.

Pravilnik o izdavanju certifikata o porijeklu proizvoda - EUR 1 certifikat o kretanju

21/99-205.

Uputstvo za primjenu Ugovora o trgovini tekstilnim proizvodima između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice

9/01-122.

Uputstvo o procedurama uvoza, izvoza i tranzita u prometu proizvodima i tehnologijama dvojne namjene

56/05-4614.

Uputstvo o načinu i postupku reguliranja privremenog uvoza, privremenog izvoza i tranzita sportskog i lovačkog oružja i municije

56/05-4625.

Uputstvo o reguliranju izvoza, uvoza, tranzita i posredovanja u prometu oružja i vojne opreme

56/05-4640.

Instrukcija o obavezi pribavljanja odobrenja EUFOR-a za uvoz, izvoz, tranzit i posredovanje u prometu oružja i vojne opreme

56/05-4649.

instrukcija o uvjetima i načinu stjecanja statusa ovlaštenog izvoznika iz Bosne i Hercegovine

14/09-27.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o slobodnim zonama

2/95-50. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (srpski jezik) 37/04-1453, Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 43/04-1984.

Zakon o slobodnim zonama

2/95-50. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (bosanski jezik) 37/04-1454, Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 43/04-1984.


Zakon o slobodnim zonama

2/95-50. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (hrvatski jezik) 37/04-1455, Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 43/04-1984.

Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju

2/95-94. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe (hrvatski jezik)

46/00-1542, 37/01-764.

Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u vezi sa carinjenjem robe (bosanski jezik)

46/00-1544, 37/01-763.

Odluka o uvjetima za otvaranje i rad predstavništava stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine

7/95-233.

Odluka o vrsti troškova koje strani izlagači mogu plaćati valutom Federacije Bosne i Hercegovine ostvarenom prodajom eksponata na međunarodnim sajmovima u Federaciji Bosne i Hercegovine

7/95-234.

Uputstvo o uvjetima, načinu i rokovima pod kojim se mogu zaključiti kompenzacioni poslovi

7/95-245.

Odluka o privremenoj zabrani uvoza rezanog duhana

24/97-489.

Odluka o privremenoj zabrani uvoza sirove kože

24/97-489.

Pravilnik o slobodnim carinskim prodavnicama (hrvatski jezik)

42/98-1623.

Pravilnik o slobodnim carinskim prodavnicama (bosanski jezik)

42/98-1 625.

Odluka o davanju saglasnosti za osnivanje Slobodne zone "Orašje" d.o.o. Orašje (bosanski jezik)

19/00-566.

Odluka o davanju suglasnosti za osnutak Slobodne zone "Orašje" d.o.o. Orašje (hrvatski jezik)

19/00-566.

Uputstvo o utvrđivanju visine naknade za izdavanje otpremničkog odobrenja - licence (bosanski jezik)

1/01-3.

Naputak o utvrđivanju visine naknade za izdavanje otpremničkog odobrenja - licence (hrvatski jezik)

1/01-3.

Pravilnik o stručnom ispitu za djelatnike koji obavljaju poslove međunarodnog otpremništva u svezi sa carinjenjem robe i o sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje su položile stručni ispit (hrvatski jezik)

2/01-12.

Pravilnik o stručnom ispitu za radnike koji obavljaju poslove međunarodne špedicije u svezi sa carinjenjem robe i o sadržaju i načinu vođenja registra lica koje su položile stručni ispit (bosanski jezik)

2/01-16.


Rješenje o davanju suglasnosti za preregistraciju osnivanja slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko (hrvatski jezik)

48/00-1643. Odluka o osnivanju Slobodne zone "Visoko"d.o.o. objavljena je u SI. n. F BiH broj 2/95.

Rješenje o davanju saglasnosti za preregistraciju osnivanja slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko (bosanski jezik)

48/00-1644. Odluka o osnivanju Slobodne zone "Visoko"d.o.o. objavljena je u SI. n. F BiH broj 2/95.

Rješenje o davanju suglasnosti za proširenje slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko (hrvatski jezik)

48/00-1646.

Rješenje o davanju saglasnosti za proširenje slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko

48/00-1646.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoz preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, sjemena za vještačko osjemenjavanje goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Ujedinjenog kraljevstva 14/96-506.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoz preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Albanije, Bjelorusije, Bugarske, Izraela, Makedonije, Rumunije, Ruske Federacije, SR Jugoslavije, Turske i Ukrajine

14/96-506, 22/96-620. (Prestala da važi u odnosu na Tursku - 29/97-649, Makedoniju, 8/99-201, SR Jugoslaviju - 41/99-1735.)

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Albanije, Bjelorusije, Bugarske, Izraela, Makedonije, Rumunije, Ruske Federacije, SR Jugoslavije, Turske i Ukrajine

1 4/96-506, 22/96-620. (Prestala da važi u odnosu na Tursku - 29/97-649, Makedoniju, 8/99-201, SR Jugoslaviju - 41/99-1735.)

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije (bosanski jezik)

31/97-727, 15/98-379.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije (hrvatski jezik)

31/97-727, 15/98-379.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Republike Italije - regija Trentino Alto Adige

25/97-513

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Republike Hrvatske - općina Zaprešić, Županija Zagrebačka

26/97-520


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka od svinja iz Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Holandije

5/97-101

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Republike Češke - Regija Breclav

29/97-649

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i prizvoda, sirovina i otpadaka od svinja iz Holandije 29/97-650

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, sjemena za vještačko osjemenjivanje goveda oplođenih jajnih ćelija, za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Republike Irske, Savezne Republike Njemačke i Švajcarske 5/97-102, 6/97-105. (Prestala u odnosu na Švajcarsku - 3/99-34.)

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Mecklenburg - Vorpommern i Lovver Saxony (hrvatski jezik)

6/98-205.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Mecklenburg - Vorpommern i Lovver Saxony (bosanski jezik)

6/98-206.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Brazila - država Mato Grosso Do Sul (hrvatski jezik)

1         6/98-398.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Brazila - država Mato Grosso Do Sul (bosanski jezik)

16/98-398.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Španije - provincija Lerida i Zaragoza (hrvatski jezik)

20/98-567.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Španije - provincija Lerida i Zaragoza (bosanski jezik)

20/98-567.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Moldavije - distrikt Ryshkany (hrvatski jezik)

20/98-568.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Moldavije - distrikt Ryshkany (bosanski jezik)

20/98-568.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Italije - regija Calabria (hrvatski jezik)

20/98-568.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Italije - regija Calabria (bosanski jezik)

20/98-568.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije - provincija Groningen (bosanski jezik)

35/98-1279.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije - provincija Groningen (hrvatski jezik)

35/98-1279.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih roba kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Kine - pokrajina Yunnan (hrvatski jezik)

44/98-1900.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih roba kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Kine - pokrajina Yunnan (bosanski jezik)

44/98-1900.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Moldavije - regija Orgeyev (hrvatski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Moldavije - regija Orgeyev (bosanski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-VVestphalen (hrvatski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-VVestphalen (bosanski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Italije - regija Calabria, Lazio, Lombardia, Napoli, Trentino Alto Adige i Veneto (hrvatski jezik)

46/98-2001.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domac'ih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Italije - regija Calabria, Lazio, Lombardia, Napoli, Trentino Alto Adige i Veneto (bosanski jezik)

46/98-2001.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Ujedinjenog Kraljevstva (bosanski jezik).

47/98-2030.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Ujedinjenog Kraljevstva (hrvatski jezik)

47/98-2030.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Republike Irske (bosanski jezik)

47/98-2030.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko territorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Republike Irske (hrvatski jezik)

47/98-2031.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Bugarske - Regia Sofia, Vratza, Shumen, Montana, Jambol, Bourgas, Varna i Dobrich (bosanski jezik)

9/99-210.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Bugarske - Regia Sofia, Vratza, Shumen, Montana, Jambol, Bourgas, Varna i Dobrich (hrvatski jezik)

9/99-211.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Kine (bosanski jezik)

11/99-249.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Kine (hrvatski jezik)

11/99-249.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Alžira (hrvatski jezik)

12/99-271.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Alžira

(bosanski jezik)

12/99-271.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Tunisa (hrvatski jezik)

12/99-271.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Tunisa (bosanski jezik)

9/99-272.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Maroka (hrvatski jezik)

12/99-272.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Maroka (bosanski jezik)

12/99-273.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - Regija Piedmont (hrvatski jezik)

12/99-272.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - Regija Piedmont (bosanski jezik)

12/99-273.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino - Alto Adige, Sardegna i Piemonte (hrvatski jezik)

16/99-422.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino - Alto Adige, Sardegna i Piemonte (bosanski jezik)

16/99-422.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prijevoz preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine peradi, mesa peradi, proizvoda od mesa peradi, jaja i stočne hrane podrijetlom iz Belgije (hrvatski jezik)

22/99-479.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoz preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine peradi, mesa peradi, proizvoda od mesa peradi, jaja i stočne hrane porijeklom iz Belgije (bosanski jezik)

22/99-479.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda,           sirovina            i           otpadaka       od        tih

životinja iz Republike Hrvatske - Županije Istarske (bosanski jezik)

31/99-1439.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda,           sirovina            i           otpadaka       od        tih

životinja iz Republike Hrvatske - Županije Istarske (hrvatski jezik)

31/99-1439.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza, divljih preživača i sperme od tih životinja iz Bugarske - regija Burgas (bosanski jezik)

31/99-1439.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza, divljih preživača i sperme od tih životinja iz Bugarske - regija Burgas (hrvatski jezik)

31/99-1439.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja iz Bugarske i pošiljaka proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom iz Bugarske - regija Bourgas, lambol, Hasskovo i Kardjali (hrvatski jezik)

38/99-1650.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja iz Bugarske i pošiljaka proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom iz Bugarske - regija Bourgas, lambol, Hasskovo i Kardjali (bosanski jezik)

38/99-1650.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja porijeklom iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-VVestfalen, Nidersachsen i Brandenburg (hrvatski jezik)

38/99-1651.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja porijeklom iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-VVestfalen, Nidersachsen i Brandenburg (bosanski jezik)

38/99-1651.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - regija Sardinija, Campania, Calabria i Sicilija (hrvatski jezik)

42/99-1746.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - regija Sardinija, Campania, Calabria i Sicilija (bosanski jezik)

42/99-1 746.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja porijeklom iz Turske (bosanski jezik)

45/99-1822.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja podrijetlom iz Turske (hrvatski jezik)

45/99-1823.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske (hrvatski jezik)

48/99-1881.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske (bosanski jezik)

48/99-1882.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača, proizvoda, sirovina i otpadaka, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja iz Tunisa (bosanski jezik)

1/00-1.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domačih i živih preživača, proizvoda, sirovina i otpadaka, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja iz Tunisa (hrvatski jezik)

1/00-1.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka ovaca i koza, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja i hrane za životinje koja sadrži animalne komponente porijeklom od ovaca i koza iz Austrije (bosanski jezik)

5/00-78.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka ovaca i koza, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja i hrane za životinje koja sadrži animalne komponente porijeklom od ovaca i koza iz Austrije (hrvatski jezik)

5/00-78.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za umjetnu oplodnju životinja, oplođenih jajnih stanica za oplođavanje životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Kju groznica-0 ferbis iz Rumunije (hrvatski jezik)

24/00-743.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Kju groznica-0 ferbis iz Rumunije (bosanski jezik)

24/00-743.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke (hrvatski jezik)

29/00-938.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke (bosanski jezik)

29/00-938.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi, ukrasnih i egzotičnih ptica, pernate divljači i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja iz Italije - regija Toscana, Emilia - Romagna, Marche, Fruili, Umbria, Lombardia i Piemonte (hrvatski jezik)

36/00-1237.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi, ukrasnih i egzotičnih ptica, pernate divljači i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja iz Italije - regija Toscana, Emilia - Romagna, Marche, Fruili, Umbria, Lombardia i Piemonte (bosanski jezik)

36/00-1237.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domac'ih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Ujedinjenog kraljevstva - područje Engleska (hrvatski jezik)

36/00-1237.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Ujedinjenog kraljevstva - područje Engleska (bosanski jezik)

36/00-1238.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke - pokrajine Evros (hrvatski jezik)

36/00-1238.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke - pokrajine Evros (hrvatski jezik)

36/00-1238.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja, iz Savezne Republike Njemačke - regije Rheinland - Pfalc (hrvatski jezik)

36/00-1238.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja, iz Savezne Republike Njemačke - regije Rheinland - Pfalc (bosanski jezik)

36/00-1239.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, oplođenih jajnih stanica za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Francuske (hrvatski jezik)

50/00-1732, 52/00-1865.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih stanica za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Francuske (bosanski jezik)

50/00-1732, 52/00-1866.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, oplođenih jajnih stanica za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Njemačke (hrvatski jezik)

50/00-1733, 52/00-1866.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih stanica za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Njemačke (bosanski jezik)

50/00-1733, 52/00-1866.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Saudijske Arabije (hrvatski jezik)

50/00-1 733.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Saudijske Arabije (bosanski jezik)

50/00-1 733.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, hrane za životinje animalnog podrijetla i drugih predmeta kojima se možee unositi zarazna bolest Bovina spongioformna encefalopatija iz Švicarske (hrvatski jezik)

52/00-1864.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, hrane za životinje animalnog porijekla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Bovina spongioformna encefalopatija iz Švicarske (bosanski jezik)

52/00-1864.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, hrane za životinje animalnog podrijetla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Bovina spongioformna encefalopatija iz Španije (hrvatski jezik)

52/00-1864.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, hrane za životinje animalnog porijekla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Bovina spongioformna encefalopatija iz Španije (bosanski jezik)

52/00-1864.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, hrane za životinje animalnog podrijetla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Bovina spongioformna encefalopatija iz Nizozemske (hrvatski jezik)

52/00-1865.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, hrane za životinje animalnog porijekla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Bovina spongioformna encefalopatija iz Holandije (bosanski jezik)

52/00-1865.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Republike Hrvatske (bosanski jezik)

53/00-1895.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazno oboljenje slinavka i šap iz Republike Hrvatske (hrvatski jezik)

53/00-1895.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, hrane za životinje animalnog porijekla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Republike Hrvatske (bosanski jezik)

53/00-1896.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od goveda, hrane za životinje animalnog porijekla i drugih predmeta kojima se može unositi zarazno oboljenje bovina spongioformna encelofapatija iz Republike Hrvatske (hrvatski jezik)

53/00-1896.

Naredba o prestanku primjene Naredbe zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla iz Francuske (bosanski jezik)

3/00-40. Naredba o zabrani uvoza u ... objavljena je u Službenim novima Federacije BiH broj 1/00-2.

Naredba o prestanku primjene Naredbe zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla iz Francuske (hrvatski jezik)

3/00-40. Naredba o zabrani uvoza u ... objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH broj 1/00-2.

Naredba o prestanku primjene Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od peradi iz Italije (hrvatski jezik)

14/00-398. Naredba o zabrani uvoza u ... objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH broj 2/00-34.

Naredba o prestanku primjene Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od peradi iz Italije (bosanski jezik)

14/00-398. Naredba o zabrani uvoza u ... objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH broj 2/00-34.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka Visokog predstavnika za BiH o stavljanju van snage Zakona o primeni Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH

26/99-591. Zakona o primeni Zakona o spoljnotrgovinskoj politici BiH, objavljen je u SI. glasniku RS broj 17/99-313.

Uredba o utvrđivanju spoljnotrgovinskih poslova za koje se ne podnose prijave

9/93-329.

Uredba o reguiisanju prometa određenih vrsta roba sa Saveznom Republikom Jugoslavijom

5/99-55.


Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama

1 6/97-497.

Odluka o određivanju robe koja se ne može prodavati u slobodnim carinskim prodavnicama

16/97-498.

Odluka o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza

31/97-833.

Odluka o privremenom ograničenju izvoza drvnih sortimenata i stolarije

13/96-564.

Odluka o visini naknade za izvršeni zdravstveni pregled pošiljaka bilja u prometu preko granice RS

27/96-1041.

Odluka o neprihvatanju Odluke Savjeta ministara BiH-a

15/99-277. Odnosi se na Odluku Saveta ministara BiH o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porekla u Bosnu i Hercegovinu, broj 25/99 od 25.2.1999. godine

Pravilnik o minimalnim, tehničkim i kvalifikacionim uslovima za obavljanje špediterske djelatnosti i špediterskih poslova

29/03-4, 40/07-7.

Naredba o zabrani uvoza preparata, semenskog materijala tretiranog živom kao aktivnom materijom

18/00-405.

Naredba o načinu podnošenja prijava o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima

16/93-635, 10/94-385.

Naredba o određivanju dana izvršenja usluga u spoljnotrgovinskom prometu

16/93-636.

Uputstvo o popunjavnju prijava o zaključenim spoljnotrgovinskim poslovima

4/95-122.

Uputstvo o sprovođenju Uredbe o privremenom regulisanju prometa roba i usluga sa SR Jugoslavijom

5/96-332, 9/96-429.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 28/75-861, 70/78-273, 54/86-1620, 30/91-539.

Odluka o vođenju posebne evidencije i obavljanju kontrole dugovanja i potraživanja po ugovorima o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji

2/95-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/90-561.

Odluka o otvaranju graničnog prelaza za međunarodni vazdušni saobraćaj "Aerodrom Sarajevo"

7/94-101.

Odluka o dodjeli i korištenju detašmana u Saveznoj Republici Njemačkoj

8/94-125.

Odluka o zabrani uvoza u BiH i prevoza preko teritorije BiH živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), sirovina i proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje porijeklom iz Francuske

10/01-134.

Odluka o zabrani uvoza u BiH i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja), sirovina i proizvoda od tih životinja, kao i životinjske hrane i stelje porijeklom iz Velike Britanije

10/01-135.


Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu klasične svinjske kuge

82/06-7223, 40/09-7.

Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija

82/06-7227, 40/07-5058, 51/09-39.

Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu atipične kuge živine - Njukastl bolesti

40/09-5.

Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz opojnih droga

SI. SFRJ, 50/79-1565.

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 23/81-555.

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja u prometu preko državne granice

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 59/91-903.

Naredba o zabrani i ograničenju uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja te određivanju karantenskog nadzora nad pojedinim vrstama bilja koje se uvoze radi uzgoja

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 60/77-2069.

Pravilnik o kakvoći dalmatinske kadulje namijenjene izvozu

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 34/76-911, 19/77-756.

Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina, otpadaka životinjskog porijekla, uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo, higijensko-tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati pošiljka i obrascu svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljke

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 69/90-2037.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini

3/02-19, 13/03-264.

Odluka o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza

30/02-841.

Odluka o privremenom uvozu i izvozu robe

22/98-620.

Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza

22/98-625, 30/02-839, 54/08-6.

Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu

5/99-40, 22/99-267.

Odluka o zabrani uvoza i provoza određenih pošiljki u Bosnu i Hercegovinu radi sprečavanja unošenja bolesti plavog jezika

95/08-11, 32/09-60.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine pošiljki stočne hrane, koja u sebi sadrži komponente životinjskog porijekla

33/00-818.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i prijevoza preko teritorije BiH pošiljaka domaćih i divljih preživara genetskog materijala i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja

30/01-404.


Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti slinavke i šapa

38/09-5. Prestaje da važi Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu bolesti slinavke i šapa - 42/03-1029, 46/04-4738, 68/05-5331, 90/05-7317.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija

30/01 -401. Ova Odluka primjenjuje se na pošiljke porijeklom iz Belgije, Češke, Slovačke, Danske, Francuske, Grčke, Italije, Lihtenštajna, Luksemburga, Holandije, Njemačke, Portugala, Republike Irske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Švajcarske, Japan i Španjolske. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija objavljena u SI. gl. broj 29/01-367.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu goveda, proizvoda porijeklom od goveda, kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja transmisivnih spongioformnih encefalopatija

26/02-747, 12/02-295.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu tkiva visokog rizika, krmiva životinjskog porijekla i gotove stočne hrane koja sadrži krmiva životinjskog porijekla

26/02-748.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu kopitara porijeklom iz Republike Hrvatske radi sprečavanja unošenja infekciozne anemije kopitara u Bosnu i Hercegovinu

26/02-749.

Odluka o privremenim mjerama uvoza nafte i naftnih derivata

2/02-14.

Odluka o fito-sanitarnim certifikatima za robu uvezenu iz Evropske zajednice

15/03-318.

Odluka o imenovanju inspekcijskih organa i laboratorija

1/03-10.

Odluka o imenovanju tijela za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva

9/03-213.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine peradi i proizvoda od peradi porijeklom iz pokrajine Nordrhein-VVestfalen u Republici Njemačkoj

30/03-651.

Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu vezikularne bolesti svinja

4/04-303.

Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu i provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprečavanja unosa kokošije kuge-aviarne influence

7/04-510.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija

21/09-9. Osnovni tekst Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija, objavljen je u SI. gl. BiH broj 82/06-7227, 40/07-5058.

Odluka o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza

22/98-625, 30/02-839 i 40/02-1513, 20/05-1827.


Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova koje moraju ispunjavati pošiljke prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu

84/09-58.

Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova koje moraju ispunjavati domaća goveda za rasplod i/ili tov prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu

84/09-34.

Pravilnik o uslovima i načinu rada Granične veterinarske inspekcije Bosne i Hercegovine

45/09-8.

Pravilnik o uslovima uvoza i prevoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini

52/09-39. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o uslovima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda i namirnica životinjskih porijekla, lijekova, stočne hrane i otpadaka u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", broj 17/04).

Uputstvo o načinu vođenja registra pravnih osoba koje se bave uvozom i prometom određenih proizvoda

29/04-2576.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu, prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine, povlačenju sa tržišta Bosne i Hercegovine mlijeka i mliječnih proizvoda i mjerama pojačene kontrole na tržištu Bosne i Hercegovine prehrambenih proizvoda složenoh sastava koji sadrže mliječnu komponentu porijeklom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine

85/08-1 77.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

21/97-461.

Odluka o razini nadoknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i razini nadoknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

4/02-93.

Odluka o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini nadoknade za kontrolu sredstava za zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4/02-94.

Odluka o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju preduzeća ovlaštena od strane Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)

39/98-1477.

Odluka o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju preduzeća ovlaštena od strane Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)

39/98-1477.

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu

39/98-1482. (bosanski jezik)

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu

39/98-1482. (hrvatski jezik)

Pravilnik o uvjetima karantina za uvezene životinje (hrvatski jezik)

48/99-1882.

Pravilnik o uvjetima karantina za uvezene životinje (bosanski jezik)

48/99-1882.


Pravilnik o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih stanica i njihovoj uporabi u stočarstvu (hrvatski jezik)

4/01-70.

Pravilnik o uslovima za uvoz sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih ćelija i njihovom korištenju u stočarstvu (bosanski jezik)

4/01-73.

Uputstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o ispunjenju uslova za uvoz naftnih derivata

19/98-497.

Naputak za podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o ispunjenju uvjeta za uvoz naftnih derivata (hrvatski jezik)

19/98-497.

Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kakvoće pri uvozu i izvozu

24/98-699.

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće, određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

24/98-700.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza trupaca iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

45/04-2022.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza trupaca iz Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

45/04-2022.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza trupaca iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

45/04-2022.

Rješenje o poduzećima koja obavljaju kontrolu kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu (hrvatski jezik)

46/98-2002.

Rješenje o preduzećima koja obavljaju kontrolu kakvoće proizvoda pri uvozu i izvozu (bosanski jezik)

46/98-2002.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza sirove kože

25/98-726.

Uputstvo o postupku izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka životinja, životinjskih proizvoda, pošiljaka roba koje sadrže sastojke životinjskog porijekla i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi ili životinja (bosanski jezik)

33/02-1381. Ovim uputstvom prestaje da važi Uputstvo o postupku izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-sanitarnih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, hrane za životinje, lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se prenosi zarazna bolest a koje je objavljeno u SI. n. F BiH broj 10/97-189, 21/97-467, 3/00-41, 42/00-1452.

Naputak o postupku izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz pošiljaka životinja, životinjskih proizvoda, pošiljaka roba koje sadrže sastojke životinjskog porijekla i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi ili životinja (hrvatski jezik)

33/02-1381.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Republike Italije - regija Trentino Alto Adige

25/97-513.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka od svinja iz Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Holandije

5/97-101

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije BiH pošiljaka domaćih i divljih svinja i prizvoda, sirovina i otpadaka od svinja iz Holandije

29/97-650.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, sjemena za vještačko osjemenjivanje goveda oplođenih jajnih ćelija, za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encefalopatija iz Republike Irske, Savezne Republike Njemačke i Švajcarske 5/97-102, 6/97-105. (Prestala u odnosu na Švajcarsku - 3/99-34.)

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Mecklenburg - Vorpommern i Lovver Saxony (hrvatski jezik)

6/98-205.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Mecklenburg - Vorpommern i Lovver Saxony (bosanski jezik)

6/98-206.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Španije - provincija Lerida i Zaragoza (hrvatski jezik)

20/98-567.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Španije - provincija Lerida i Zaragoza (bosanski jezik)

20/98-567.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Moldavije - regija Orgeyev (hrvatski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Moldavije - regija Orgeyev (bosanski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-VVestphalen (hrvatski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-VVestphalen (bosanski jezik)

44/98-1901.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Italije - regija Calabria, Lazio, Lombardia, Napoli, Trentino Alto Adige i Veneto (hrvatski jezik)

46/98-2001.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Flercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Flercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Italije - regija Calabria, Lazio, Lombardia, Napoli, Trentino Alto Adige i Veneto (bosanski jezik)

46/98-2001.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovinepošiljaka goveda, proizvoda sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encifalopatija iz Ujedinjenog Kraljevstva (bosanski jezik)

47/98-2030.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovinepošiljaka goveda, proizvoda sirovina i otpadaka porijeklom od goveda, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje goveda, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest bovina spongioformna encifalopatija iz Ujedinjenog Kraljevstva (hrvatski jezik)

47/98-2030.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Kine (bosanski jezik)

11/99-249.

Naredba o zabrani uvoza u FederacijuBosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja iz Kine (hrvatski jezik)

11/99-249.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - Regija Piedmont (hrvatski jezik)

12/99-272.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - Regija Piedmont (bosanski jezik)

12/99-273.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino - Alto Adige, Sardegna i Piemonte (hrvatski jezik)

16/99-422.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja kojima se može unositi zarazna bolest klasična kuga svinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino - Alto Adige, Sardegna i Piemonte (bosanski jezik)

16/99-422.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke (hrvatski jezik)

29/00-938.

Naredba o zabrani uvoza u F BiH i provoza preko teritorije F BiH pošiljaka goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke (bosanski jezik)

29/00-938.


Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prijevoza preko teritorije Fedreracije Bosne i Hercegovine, mesa peradi, proizvoda od mesa peradi, jaja i stočne hrane podrijetlom iz Belgije (hrvatski jezik)

4/00-73. Naredba o zabrani uvoza .... 22/99-479.

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prijevoza preko teritorije Fedreracije Bosne i Hercegovine, mesa peradi, proizvoda od mesa peradi, jaja i stočne hrane porijeklom iz Belgije (bosanski jezik)

4/00-73. Naredba o zabrani uvoza .... 22/99-479.

Naredba o prestanku primjene Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla iz Francuske (hrvatski jezik)

3/00-40.

Naredba o prestanku primjene Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla iz Francuske (bosanski jezik)

3/00-40.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza, divljih preživača i sperme od tih životinja iz Bugarske - regija Burgas (bosanski jezik)

31/99-1439.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, ovaca, koza, divljih preživača i sperme od tih životinja iz Bugarske - regija Burgas (hrvatski jezik)

31/99-1439.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja porijeklom iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-vvestfalen, Nidersachsen i Brandenburg (hrvatski jezik)

38/99-1651.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja porijeklom iz Savezne Republike Njemačke - pokrajina Nordrhein-vvestfalen, Nidersachsen i Brandenburg (bosanski jezik)

38/99-1651.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja porijeklom iz Turske (bosanski jezik)

45/99-1822.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja podrijetlom iz Turske (hrvatski jezik)

45/99-1823.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske (hrvatski jezik)

48/99-1881.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske (bosanski jezik)

48/99-1882.


Naredba o prestanku primjene Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Flercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Flercegovine pošiljaka peradi i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od peradi iz Italije (hrvatski jezik)

14/00-398. Naredba o zabrani ... objavljena je u SI. n. F BiH broj 2/00-34.

Naredba o prestanku primjene Naredbe o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od peradi iz Italije (bosanski jezik)

14/00-398. Naredba o zabrani ... objavljena je u SI. n. F BiH broj 2/00-34.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka ovaca i koza, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja i hrane za životinje koja sadrži animalne komponente porijeklom od ovaca i koza iz Austrije (bosanski jezik)

5/00-78.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka ovaca i koza, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja i hrane za životinje koja sadrži animalne komponente porijeklom od ovaca i koza iz Austrije (hrvatski jezik)

5/00-78.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za umjetnu oplodnju životinja, oplođenih jajnih stanica za oplođavanje životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Kju groznica-0 ferbis iz Rumunije (hrvatski jezik)

24/00-743.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest Kju groznica-0 ferbis iz Rumunije (bosanski jezik)

24/00-743.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprečavanja unošenja Njukastl bolesti (bosanski jezik)

49/01 -1077. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi, ukrasnih i egzotičnih ptica, pernate divljači i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja iz Italije - regija Toscana, Emilia - Romagna, Marche, Fruili, Umbria, Lombardia i Piemonte objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 36/00-1237.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine peradi i proizvoda od peradi radi sprečavanja unošenja Njukastl oboljenja (hrvatski jezik)

49/01 -1077. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi, ukrasnih i egzotičnih ptica, pernate divljači i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja iz Italije - regija Toscana, Emilia - Romagna, Marche, Fruili, Umbria, Lombardia i Piemonte objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 36/00-1237.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke - pokrajine Evros (hrvatski jezik)

36/00-1238.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka, porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Grčke - pokrajine Evros (bosanski jezik)

36/00-1238.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka hrane za životinje koja sadrži proteine životinjskog podrijetla (hrvatski jezik)

6/01-110, 27/01-555.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka hrane za životinje koja sadrži proteine životinjskog porijekla (bosanski jezik)

6/01-110, 27/01-555.

Naredba o zabrani uporabe proteina životinjskog podrijetla u ishrani životinja (hrvatski jezik)

6/01-111, 27/01-555.

Naredba o zabrani upotrebe proteina životinjskog porijekla u ishrani životinja (bosanski jezik)

6/01-111, 27/01-555.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazno oboljenje slinavka i šap iz Velike Britanije (hrvatski jezik)

8/01-163.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazno oboljenje slinavka i šap iz Velike Britanije (bosanski jezik)

8/01-163.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih papkara (hrvatski jezik)

10/01-192.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih papkara (bosanski jezik)

10/01-192.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih papkara (bosanski jezik)

11/01-212.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih papkara (hrvatski jezik)

11/01-212.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske (bosanski jezik)

29/01-572.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i provoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka papkara i proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za životinje i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz Turske (hrvatski jezik)

29/01-572.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH živih domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (bosanski jezik)

49/01 -1077. Ova zabrana odnosi se na Njemačku - regija Rheinland-Pfalz i Niedersachhsen, Španjolsku - provincije Catalonija, Častila la Mancha i Valencija, Kubu, Slovačku, Mauricijus i Rumunjsku.Stupanjem na snagu ove naredbe prestaju da važe Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije F BiH pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina od tih životinja iz:

1                     Republike Češke - regija Breclav - SI. n. F BiH broj 11/97.

2                     Belgije - provincija Limburg - SI. n. F BiH broj 24/97.

3                     Republika Hrvatska - općina Zaprešić, Županija Zagrebačka - SI. n. F BiH broj 26/96.

4                     Moldavija - distrikt Ryshany - SI. n. F BiH broj 20/98.

5                     Španija - provincija Sevila - 3/99.

6                     Bugarske - provincija Sofija, Vratza, Shumen, Montana, Jambol, Bourgas, Vama i Dobbrich - 3/99.

7                     Hrvatske - Županija Istarska - 31/99.

8                     Italije - regija Sardinija, Campania, Calabria i Sicilija - 42/99.

9                     Njemačke - pokrajina Rheinland Pfalz - 36/00.

10                  Ujedinjenog kraljevstva - 36/00.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH živih domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (hrvatski jezik)

49/01 -1078. Ova zabrana odnosi se na Njemačku - regija Rheinland-Pfalz i Niedersachhsen, Španjolsku - provincije Catalonija, Častila la Mancha i Valencija, Kubu, Slovačku, Mauricijus i Rumunjsku. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaju da važe Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije F BiH pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina od tih životinja iz:

11                  Republike Češke - regija Breclav - SI. n. F BiH broj 11/97.

12                  Belgije - provincija Limburg - SI. n. F BiH broj 24/97.

13                  Republika Hrvatska - općina Zaprešić, Županija Zagrebačka - SI. n. F BiH broj 26/96.

14                  Moldavija - distrikt Ryshany - SI. n. F BiH broj 20/98.

15                  Španija - provincija Sevilla - 3/99.

16                  Bugarske - provincija Sofija, Vratza, Shumen, Montana, Jambol, Bourgas, Vama i Dobbrich - 3/99.

17                  Hrvatske - Županija Istarska - 31/99.

18                  Italije - regija Sardinija, Campania, Calabria i Sicilija - 42/99.

19                  Njemačke - pokrajina Rheinland Pfalz - 36/00.

20                  Ujedinjenog kraljevstva - 36/00.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćh i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka podrijetlom od navedenih životinja radi sprečavanja unosa zaraznog oboljenja plavog jezika (Bluetongue) (hrvatski jezik)

50/01-1096. Zabrana se odnosi na sljedeće zemlje: Albanija, Alžir, Brazil, Bugarska, Francuska, Grčka, Italija, Jugoslavija, Makedonija, Španija, Tunis i Turska. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaju da važe Naredbe o zabrani uvoza u F BiH i prevoza preko teritorije F BiH pošiljaka domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja iz:

21                  Bugarske - regija Burgas, Lambol, Hasskovo, Kardjali - 38/99.

22                  Tunisa - 1/00.

23                  Italije - regija Kalabrija, Sicilija, Sardinija - 2/01.

24                  Španije - 2/01.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživara, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti plavog jezika (Bluetongue) (bosanski jezik)

50/01 -1097. Zabrana se odnosi na sljedeće zemlje: Albanija, Alžir, Brazil, Bugarska, Francuska, Grčka, Italija, Jugoslavija, Makedonija, Španija, Tunis i Turska.             Stupanjem           na           snagu    ove

naredbe prestaju da važe Naredbe o zabrani uvoza u F BiH i prevoza preko teritorije          F              BiH

pošiljaka domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja iz:


25                 Bugarske - regija Burgas, Lambol, Hasskovo, Kardjali - 38/99.

26                  Tunisa - 1/00.

27                  Italije - regija Kalabrija, Sicilija, Sardinija - 2/01.

28                  Španije - 2/01.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine domaćih i divljih papkara i njihovih proizvoda kao i životinjske hrane i stelje radi sprečavanja unošenja u Federaciju Bosne i Hercegovine zarazne bolesti slinavke i šapa (bosanski jezik)

51/01-1146. Zabrana uvoza ne odnosi se na pošiljke porijeklom iz:

29                  Australije, Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Čilea, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Haitija, Hondurasa, Hrvatske, Indonezije,        Islanda, Irske,      Italije,    Japana,

Jugoslavije, Koreje, Košta Rike, Kube, Kanade, Litve,          Luksemburga,    Latvije,  Mađarske,

Makedonije, Malte, Meksika, Madagaskara, Norveške, Nove Kaledonije, Novog Zelanda, Njemačke, Nizozemske, Poljske, Portugala, Paname, Rumunjske, Singapura, SAD, Slovačke, Slovenije, Salvadora, Švedske, Švicarske, Španjolske, Ukrajine i Vanatua.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije F BiH pošiljaka goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz:

30                  Albanije - SI. n. F BiH broj 22/96,

31                  Brazila - SI. n. F BiH broj 16/98, 3/01,

32                  Kine, pokrajina Yunnan - SI. n. F BiH broj 44/98,

33                 Alžira - SI. n. F BiH broj 12/99,

34                  Tunisa - SI. n. F BiH broj 12/99,

35                  Maroka - SI. n. F BiH broj 12/99,

36                  Turske - SI. n. F BiH broj 13/01, i 29/01,

37                  Grčke-Evros - SI. n. F BiH broj 36/00,

38                  Saudijske Arabije - SI. n. F BiH broj 50/00,

39                  Velike Britanije - SI. n. F BiH broj 8/01,

40                  Argentine - SI. n. F BiH broj 10/01,

41                  Francuske - SI. n. F BiH broj 10/01,

42                  Irske - SI. n. F BiH broj 11/01,

43                  Holandije - SI. n. F BiH broj 11/01,

44                  Japana - SI. n. F BiH broj 11/01,

45                  Urugvaja - SI. n. F BiH broj 11/01.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine domaćih i divljih papkara i njihovih proizvoda kao i životinjske hrane i stelje radi sprečavanja unošenja u Federaciju Bosne i Hercegovine zaraznog oboljenja slinavke i šapa (hrvatski jezik)

51/01-1147. Zabrana uvoza ne odnosi se na pošiljke porijeklom iz:

46                 Australije, Austrije, Belgije, Bugarske, Cipra, Češke, Čilea, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Haitija, Hondurasa, Hrvatske,              Indonezije,           Islanda, Irske,      Italije, Japana,

Jugoslavije, Koreje, Košta Rike, Kube, Kanade,      Litve,     Luksemburga,    Latvije,  Mađarske,

Makedonije, Malte, Meksika, Madagaskara, Norveške, Nove Kaledonije, Novog Zelanda, Njemačke, Nizozemske, Poljske, Portugala, Paname, Rumunjske, Singapura, SAD, Slovačke, Slovenije, Salvadora, Švedske, Švicarske, Španjolske, Ukrajine i Vanatua.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije F BiH pošiljaka goveda, ovaca, koza i svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka porijeklom od tih životinja, hrane za papkare i drugih predmeta kojima se može unositi zarazna bolest slinavka i šap iz:

47                  Albanije - SI. n. F BiH broj 22/96,

48                  Brazila - SI. n. F BiH broj 16/98, 3/01,

49                  Kine, pokrajina Yunnan - SI. n. F BiH broj 44/98,

50                  Alžira - SI. n. F BiH broj 12/99,

51                  Tunisa - SI. n. F BiH broj 12/99,

52                  Maroka - SI. n. F BiH broj 12/99,

53                  Turske - SI. n. F BiH broj 13/01, i 29/01,

54                  Grčke-Evros - SI. n. F BiH broj 36/00,

55                  Saudijske Arabije - SI. n. F BiH broj 50/00,


56                 Velike Britanije - SI. n. F BiH broj 8/01,

57                  Argentine - SI. n. F BiH broj 10/01,

58                  Francuske - SI. n. F BiH broj 10/01,

59                  Irske - SI. n. F BiH broj 11/01,

60                  Holandije - SI. n. F BiH broj 11/01,

61                  Japana - SI. n. F BiH broj 11/01,

62                  Urugvaja - SI. n. F BiH broj 11/01.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja spongioformne encefalopatije goveda (bosanski jezik)

51/01-1149. Ova naredba primjenjuje se na pošiljke porijeklom iz:

63                  Belgije, Italije, Japana, Njemačke, Francuske, Portugala, Holandije, Republike Irske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Švajcarske i Španjolske. Ova Naredba ne primjenjuje se na pošiljke porijeklom iz: Grčke, Danske, Lihtenštajna, Luksemburga, Slovačke, Češke i Slovenije. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju da važe Naredbe o zabrani uvoza u F BiH i prevoza preko teritorije F BiH pošiljki goveda ... porijeklom iz:

64                  Belgije - 31/97,

65                  Francuske - 31/97, 52/00,

66                  Luksemburga - 31/97,

67                  Holandije - 31/97, 15/98, 35/98, 52/00,

68                  Portugala- 31/97,

69                  Irske - 47/98,

70                  Ujedinjeno kraljevstvo - 14/96, 47/98,

71                  Njemačke - 52/00,

72                  Španije - 52/00,

73                  Švajcarske - 52/00,

74                  Danske - 3/01,

75                  Italije - 3/01,

Prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, objavljene u SI. n. F BiH broj 30/01.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i krmiva animalnog podrijetla radi sprečavanja unošenja spongioformne encefalopatije goveda (hrvatski jezik)

51/01-1151. Ova naredba primjenjuje se na pošiljke porijeklom iz:

76                  Belgije, Italije, Japana, Njemačke, Francuske, Portugala, Holandije, Republike Irske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Švajcarske i Španjolske. Ova Naredba ne primjenjuje se na pošiljke porijeklom iz: Grčke, Danske, Lihtenštajna, Luksemburga, Slovačke, Češke i Slovenije. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju da važe Naredbe o zabrani uvoza u F BiH i prevoza preko teritorije F BiH pošiljki goveda ... porijeklom iz:

77                  Belgije - 31/97,

78                  Francuske - 31/97, 52/00,

79                  Luksemburga - 31/97,

80                  Holandije - 31/97, 15/98, 35/98, 52/00,

81                  Portugala- 31/97,

82                  Irske - 47/98,

83                  Ujedinjeno kraljevstvo - 14/96, 47/98,

84                  Njemačke - 52/00,

85                  Španije - 52/00,

86                  Švajcarske - 52/00,

87                  Danske - 3/01,

88                  Italije - 3/01,

Prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Bosne i Hercegovine pošiljaka goveda, objavljene u SI. n. F Bosne i Hercegovine broj 30/01.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Fedracije BiH proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja transmitivnih spongioformnih encefalopatija (hrvatski jezik)

58/01-1347.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Fedracije BiH proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja transmitivnih spongioformnih encefalopatija (bosanski jezik)

58/01-1348.

Naredba o zabrani uvoza u F BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH pošiljki domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti plavog jezika (hrvatski jezik)

58/01-1349.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Fedracije BiH pošiljki domaćih i divljih preživara, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti plavog jezika (bosanski jezik)

58/01-1349.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka podrijetlom od navedenih životinja glede sprečavanja unosa zaraznog oboljenja plavog jezika (bluetongue) (hrvatski jezik)

2/02-48.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domćih i divljih preživača, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških pripravaka porijeklom od navedenih životinja glede sprečavanja unosa zaraznog oboljenja plavog jezika (bluetongue) (bosanski jezik)

2/02-49.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine živih domaćih i divljih svinja i proizvoda od tih životinja radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (bosanski jezik)

3/02-86.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine živih domačih i divljih svinja i proizvoda od tih životinja radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (hrvatski jezik)

3/02-86.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija (bosanski jezik)

27/02-1136. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ... objavljena u SI. n. F BiH broj 58/01-1348.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH goveda, proizvoda od goveda kao i krmiva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Bosnu i Hercegovinu transmisivnih spongioformnih encefalopatija (hrvatski jezik)

27/02-1137. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ... objavljena u SI. n. F BiH broj 58/01-1347.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH živih domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (bosanski jezik)

27/02-1138. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ... objavljena u SI. n. F BiH broj 49/01-1077.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju BiH i prevoza preko teritorije Federacije BiH živih domaćh i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (hrvatski jezik)

27/02-1139. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ... objavljena u SI. n. F BiH broj 49/01-1078.


Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi spriječavanja unošenja u Federaciju Bosne i Hercegovine zaraznog oboljenja morbus vesicularis suum (vazikularno oboljenje svinja) iz Italije - regija Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise (hrvatski jezik)

30/02-1225.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka domaćih i divljih svinja i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi spriječavanja unošenja u Federaciju Bosne i Hercegovine zaraznog oboljenja morbus vesicularis suum (vazikularno oboljenje svinja) iz Italije - regija Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise (bosanski jezik)

30/02-1225.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi sprečavanja unošenja u Federaciju Bosne i Hercegovine Njukaslske bolesti (bosanski jezik)

43/02-1920.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine i prevoza preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine pošiljaka peradi i proizvoda, sirovina i otpadaka od tih životinja radi sprečavanja unošenja u Federaciju Bosne i Hercegovine Njukaslske bolesti (hrvatski jezik)

43/02-1920.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine kopitara porijeklom iz Republike Hrvatske radi sprečavanja unošenja infekciozne anemije kopitara u Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

43/02-1921.

Naredba o zabrani uvoza u Federaciju Bosne i Hercegovine kopitara podrijetlom iz Republike Hrvatske radi sprečavanja unošenja infekciozne anemije kopitara u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

43/02-1921.

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja u Federaciju Bosne i Hercegovine iz Republike Hrvatske (hrvatski jezik)

62/02-2904. Naredba o zabrani uvoza domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja u Federaciju Bosne i Hercegovine iz Republike Hrvatske objavljena je u SI. n. F BiH broj 60/02-2767.

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja u Federaciju Bosne i Hercegovine iz Republike Hrvatske (bosanski jezik)

62/02-2905. Naredba o zabrani uvoza domaćih i divljih svinja i proizvoda od svinja u Federaciju Bosne i Hercegovine iz Republike Hrvatske objavljena je u SI. n. F BiH broj 60/02-2767.

Program izvedbe postupka utvrđivanja usklađenosti kakvoće tečnih goriva (hrvatski jezik)

14/03-569, 34/03-1695.

Program izvedbe postupka utvrđivanja usklađenosti kakvoće tečnih goriva (bosanski jezik)

14/03-575, 34/03-1700.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o zabrani uvoza u Brčko Distrikt BiH goveda, proizvoda od goveda kao i hraniva animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja u Brčko Distrikt transmisivnih spongioformnih encefalopatija

13/01 -560.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja u prometu preko granice Republike Srpske

6/98-53, 11/98-293.


Pravilnik o vrstama pošiljaka proizvoda životinjskog porekla za koje nije potrebno veterinarsko rešenje o nepostojanju smetnji za uvoz ili prevoz

12/02-6.

Odluka o visini naknade za izvršene zdravstvene preglede pošiljaka bilja i kontrolu sredstava za zaštitu bilja u prometu preko granice Republike Srpske

63/01 -1307. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade za izvršene zdravstvene preglede pošiljaka bilja i kontrolu sredstava za zaštitu bilja u prometu preko granice Republike Srpske objavljena u SI. gl. RS broj 11/99-185.

Odluka o zabrani izvoza krupne sirove kože

12/99-202.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza šumskih drvnih sortimenata iz Republike Srpske

76/04-3.

Naredba o zabrani uvoza i provoza u i kroz Republiku Srpsku/Bosnu i Hercegovinu živine i proizvoda od živine radi sprečavanja unosa kuge živine (A 150, Highly pathogenic avian influ- enza - Pestis avium)

8/04-3.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza i prometa jabuka iz Čilea

86/06-23.

Uputstvo o uvozu kvalitetne priplodne stoke, sjemena i oplođenih jajnih ćelija

79/02-2.

Naredba o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze

13/96-571, 10/99-176, 39/00-900.

Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, izvoziti i prevoziti pošiljke bilja

14/99-273.

Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, izvoziti i prevoziti pošiljke životinja, namirnica, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, oplođenih jajnih ćelija za oplodnju životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest

9/98-184.

Rešenje o visini naknade za izvršeni veterinarski pregled pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Srpske

35/98-949.

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Srpsku sjemenske pšenice i sjemena drugih stranih žita koja nisu tretirana sistemičnim fungicidima za zaštitu bilja

92/04-4.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku pošiljki hrane za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla

45/00-1015, 15/01-336.

Naredba o zabrani uvoza, proizvodnje, prometa i primene lekova, pomoćnih lekovitih sredstava, instrumentarija, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i drugi preparati koji se koriste u veterinarskoj medicini od strane neovlašćenih i nestručnih lica i u neregistrovanim oblastima

8/01-148.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i prevoza preko teritorije Republike Srpske goveda za rasplod

27/01-611.


Naredba o zabrani uvoza i tranzita određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja bolesti slinavke i šapa u Republiku Srpsku

29/01-653.

Naredba o zabrani uvoza i tranzit određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja Njukastl bolesti živine (Nevvcastle diosease)

37/01-814.

Naredba o zabrani uvoza i tranzit određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge (Classical svvine fever)

37/01-815.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i proteina i hrane animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja transmisivnih spongioformnih encefalopatija

55/02-4, 2/03-13.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i tranzita preko teritorije Republike Srpske domaćih i divljih papkara i njihovih proizvoda kao i hrane za životinje radi sprečavanja unošenja u Republiku Srpsku zarazne bolesti, slinavke i šapa (Foot and mouth desease)

59/01-1247.

Naredba zabrene uvoza u Republiku Srpsku goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i hrane animalnog porekla radi sprečavanja unošenja spongioformne encefalopatije goveda (Bovine spongioform encephalopathy-BSE)

5/02-10.

Naredba o izmeni i dopuni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i prevoza preko teritorije Republike Srpske pošiljki domaćih i divljih preživara, genetskog materijala, dijagnostičkih uzoraka i bioloških preparata poreklom od domaćih i divljih preživara radi sprečavanja zarazne bolesti, plavi jezik (Bluetongue disease)

5/01-11.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku i provoza preko teritorije Republike Srpske određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti plavi jezik (bluetongue diesease)

10/02-5.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku tkiva visokog rizika, hrane životinjskog porijekla i gotove stočne hrane koja sadrži proteine životinjskog porijekla

55/02-4. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku pošiljki hrane za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla objavljena u SI. gl. RS broj 45/00-1015, 15/01-336.

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i proteina i hrane animalnog porijekla radi sprečavanja unošenja transmisivnih spongioformnih encefalopatija

55/02-4.Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza u Republiku Srpsku goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i proteina i hrane animalnog porekla radi sprečavanja unošenja spongioformne encefalopatije goveda (Bovine spongioform encephalopathy - BSE), objavljena u SI. gl. RS broj 28/02-11.

Naredba o zabrani uvoza i tranzit određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja Njukastl bolesti (Nevvcastle disease)

55/02-5. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani uvoza i tranzit određenih pošiljki radi sprečavanja unošenja Njukastl bolesti živine/ Nevvcastle disease/ objavljena u SI. gl. RS broj 59/01 - 1248.

Program izvođenja postupka utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva

52/03-1.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 84/90-2342.

Zakon o deviznom poslovanju

10/94-161. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Uredba sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju objavljena u SI. R BiH, br. 2/92-32, Zakon 13/94-189, ispr. 14/94-246, 25/94-424, 5/95-189.

Naredba o načinu vođenja evidencije o zlatu od strane proizvođača i korisnika zlata

25/92-665.

Zakon o kontroli predmeta od plemenitih kovina

3/93-39, 13/94-189.

Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (Prečišćeni tekst)

19/95-567.

Odluka o uslovima i rokovima pod kojima se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i izvršenih usluga

25/94-435.

Odluka o uslovima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole

32/94-524.

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

3/95-30.

Odluka o uslovima pod kojima se može odobriti da se dio izvoza robe i usluga naplati u valuti koja se po propisu odnosne zemlje ne može transferisati

2/95-1 7.

Odluka o uslovima za davanje odobrenja preduzeću ili drugom pravnom licu da može držati devizna sredstva na računu u inozemstvu

2/95-19.

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

3/95-30.

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o prometu i stanju sredstava na računima u inostranstvu i kontokorentnim računima za plaćanje i naplatu usluga

8/95-280.

Saopštenje o cijenama plemenitih metala

26/95-668.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o uslovima za dobivanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja predstavništva i poslovne jedinice u inostranstvu

22/98-622. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena dosadašnjih propisa u Bosni i Hercegovini vezanih za osnivanje predstavništva i poslovne jedinice u inostranstvu.

Odluka o organizovanju klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja

42/07-5238.


Pravilnik o dopunama Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu

24/08-9. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu objavljen je u SI. gl. BiH broj 71/05-5467.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o deviznom poslovanju (bosanski jezik)

35/98-1266. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena propisa koji su regulisali materiju iz ovog zakona prije stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon o deviznom poslovanju (hrvatski jezik)

35/98-1270. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena propisa koji su regulisali materiju iz ovog zakona prije stupanja na snagu ovog zakona.

Odluka o organizovanju klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja (bosanski jezik)

40/07-3963.

Odluka o organiziranju klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja (hrvatski jezik)

40/07-3964.

Odluka o organizovanju klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja (srpski jezik)

40/07-3965.

Odluka oprivremenom načinu obavljanja platnog prometa sa inozemstvom

31/97-707.

Odluka o uvjetima pod kojima se domaćoj pravnoj osobi može dati odobrenje da se naplata i plaćanje u Federaciji Bosne i Hercegovine izvrši u efektivnom stranom novcu (hrvatski jezik)

2/00-11.

Odluka o uslovima pod kojima se domaćoj pravnoj osobi može dati odobrenje da se naplata i plaćanje u Federaciji Bosne i Hercegovine izvrši u efektivnom stranom novcu (bosanski jezik)

2/00-11.

Odluka o općim uslovima pod kojim se domaćoj osobi odobrava držanje deviza na računima kod banaka u inostranstvu (bosanski jezik)

62/04-3433.

Odluka o općim uvjetima pod kojim se domaćoj osobi odobrava držanje deviza na računima kod banaka u inozemstvu (hrvatski jezik)

62/04-3434, 44/06-4480.

Odluka o opštim uslovima pod kojim se domaćoj osobi odobrava držanje deviza na računima kod banaka u inostranstvu (srpski jezik)

62/04-3434, 44/06-4480.

Pravilnik o uslovima i postupku iznošenja efektivnog stranog novca, vrijednosnih papira i vrijednosnica koje glase na strana sredstva plaćanja (bosanski jezik)

35/00-1181.

Pravilnik o uvjetima i postupku iznošenja efektivnog stranog novca, vrijednosnih papira i vrijednosnica kmoje glase na strana sredstva plaćanja (hrvatski jezik)

35/00-1181.

Uputstvo o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (bosanski jezik)

49/99-1931.

Uputstvo o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (hrvatski jezik)

49/99-1931.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o organizovanju klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja

16/07-666.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o deviznom poslovanju

96/03-9, 123/06-1, 92/09-10.

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

36/99-729.

Odluka o uslovima i načinu prodaje određene opreme i robe široke potrošnje sopstvene proizvodnje i pružanja turističkih usluga za dinare koji potiču od prodaje efektivnog stranog novca

8/93-313, 16/93-634.

Odluka o načinu dostavljanja izveštaja o prometu i stanju sredstava na računima u inostranstvu i plaćanju i naplaćivanju usluga preko kontokorentnog računa i drugih podataka, kao i o rokovima za podnošenje tih izveštaja

8/97-261.

Odluka za podsticaj izvoza i prodaju deviza Narodnoj banci Republike Srpske

3/95-58.

Uputstvo o načinu korišćenja deviza sa deviznog računa ili devizne štedne knjižice i načinu prodaje deviznog potraživanja po osnovu držanja deviza na deviznom računu ili deviznoj štednoj knjižici

8/97-265.

Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i izvršenih usluga i produženje roka uvoza unaprijed plaćene robe i usluga

15/04-2, 16/07-10.

Odluka o prebijanju dugovanja i potraživanja, cesiji i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom

15/04-1. Ispravka 18/04-31, 112/06-17, 16/07-10.

Odluka o organizovanju klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja

46/07-22.

Pravilnik o načinu ostvarivanja nadzora u oblasti deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja

28/04-1, 95/07-9.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Statut Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine

99/07-11214.

Uputstvo o postupku izvoza

73/06-6446.

Uputstvo o postupku stavljanja robe u slobodan promet na račun njene krajnje upotrebe

74/06-6521.

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu

71/05-5467.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti

16/05-16, 15/07-1.


Prestaje da važi Uredba o iznošenju dinarskih i deviznih sredstava iz zemlje

Objavljeno u SI. gl. RS broj 11/98-249.

Odluka o uslovima obavljanja menjačkih poslova

7/97-230, 111/09-2, 112/09-2.

Odluka o načinu vođenja deviznog računa i devizne štedne knjižice domaćeg i stranog fizičkog lica

8/97-258.

Odluka o uslovima i načinu korišćenja avansa za obavljanje poslova otkupa efektivnog stranog novca

8/97-260.

Uredba o utvrđivanju tržišnog kursa jugoslovenskog dinara prema konvertibilnoj marki

9/99-141.

Odluka o načinu i uvjetima pod kojima se može vršiti plaćanje i naplata u efektivnom stranom novcu i konvertibilnim markama u gotovini u poslovanju sa nerezidentima

50/04-1, 16/07-10.

Instrukcija o načinu vršenja konverzije jugoslovenskog dinara u konvertibilne marke

45/01-939.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine

57/04-5923, 51/06-5089, 76/06-6591, 76/06-6592, 76/06-6593, 93/08-2.

Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine

63a/04-7445. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 60/06-5640, 57/08-2.

Odluka o izuzimanju proizvoda hrvatskog porijekla razvrstanih unutar tarifnih brojeva 010512, 040520, 0406, 1604, 1605, 200290, 200570 i glave 15 iz Odluke o privremenom produženju primjene carina definiranih za 2003. godinu u Ugovoru o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, na robe hrvatskog porijekla iz glava 01, 02, 04, 15, 16 i 20 Carinske tarife Bosne i Hercegovine 4/04-305.

Odluka o određivanju područja Slobodne zone "Visoko"

96/09-4.

Odluka o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2009. koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje

102/09-66.

Odluka o visini godišnje stope kompezatorne kamate za period od 1. 7. 2002. godine do 31. 12. 2002. godine

10/02-266.

Odluka o visini godišnje stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2003. godine do 31. decembra 2003. godine

15/03-342.

Odluka o visini godišnje stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara 2004. godine do 30. juna 2004. godine

38/03-912.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period 1. januara 2005. godine do 30. juna 2005. godine

31/05-2597.


Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2005. godine do 31. decembra 2005. godine

9/06-670.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara 2006. godine do 30. juna 2006. godine

22/06-2138.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2006. godine do 31. decembra 2006. godine

81/06-7053.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2007. godine do 31 .decembra 2007. godine

69/07-7239.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za razdoblje od 1. januara 2008. godine do 30. juna 2008. godine

100/07-11228.

Odluka o visaini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2008. godine do 31. decembra 2008. godine

64/08-27.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara 2009. godine do 30. juna 2009. godine

5/09-11.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2009. godine do 31. decembra 2009. godine

51/09-9.

Odluka o vršenju kontrole i nadzora nad izvršavanjem obaveza preuzetih međunarodnim bilateralnim i multilateralnim ugovorima, sporazumima i konvencijama u pogledu utvrđivanja porijekla roba

89/06-81 76.

Odluka o povećanju količina tarifnih kvota u 2006. godini koje se odnose na uvozne sklopove/ dijelove putničkih automobila

89/06-8188.

Uputstvo o carinskom postupku u slobodnim zonama

91/09-34.

Instrukcija o proceduri ovjere specifikacije robe u svrhu oslobađanja od plaćanja carinskih dažbina

87/06-7886.

Odluka o listi slučajeva u kojima se može koristiti procedura obrade pod carinskom kontrolom

36/00-935, 38/03-909.

Odluka o uvjetima i postupku vraćanja carine za uvezene sirovine i poluproizvode upotrebljene u proizvodnji robe koja je izvezena

12/98-461.

Odluka o postupku carinjenja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju čiji se dijelovi uvoze sukcesivno

6/98-325.

Odluka o utvrđivanju uvjeta i postupka za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine na opremu koja se uvozi na osnovu uloga stranog lica

9/98-358.


Odluka o određivanju robe koja se smatra carinskom robom, a uvozi se iz republika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

9/98-360.

Odluka o uvjetima i načinu carinjenja robe kada nije podnesena potpuna carinska dokumentacije i drugim slučajevima u kojima se ne podnosi carinska dokumentacija

9/98-361.

Odluka o uvjetima za vraćanje robe u inozemstvo i vraćanje carine i drugih dažbina za robu vraćenu u inozemstvo

9/98-363.

Odluka o uvjetima za podizanje robe ispod carinskog nadzora prije naplate carine i drugih uvoznih dažbina

9/98-364.

Odluka o načinu i postupku upućivanja robe drugoj carinarnici

9/98-356.

Odluka o listi slučajeva u kojima se može koristiti procedura obrade pod carinskom kontrolom

36/00-935.

Odluka o posebnim slučajevima u kojima se može dopustiti da podjednaka roba bude na višem stepenu procesa proizvodnje nego uvozna roba

36/00-935.

Odluka o vremenskom roku u kojem treba podnijeti zahtjev za povrat iznosa carine

36/00-936.

Odluka o upotrebi robe koja se ne može naći među kompenzirajućim proizvodima

36/00-936.

Odluka o određivanju normativa proizvodnje procesa obrade Ili načinu određivanja tog normativa

21/01-253.

Odluka o podnošenju carinskih prijava usmenim putem ili na neki drugi način

21/01-254.

Odluka o slučajevima u kojima kompenzirajući proizvodi podliježu plaćanju njima odgovarajućih uvoznih dažbina prilikom njihovog stavljanja u slobodni promet

21/01-255.

Odluka o slučajevima u kojima se prijava poništava nakon što se roba stavi u promet

21/01-265.

Odluka o robama u pogledu kojih se procedura privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može koristiti

21/01-266.

Odluka o slučajevima u kojima se može primijeniti odstupanje od člana 144b. stav 2. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine i o uvjetima pod kojima se takvo odstupanje primjenjuje

21/01-266.

Odluka o utvrđivanju carinskog duga koji nije izmiren u pogledu jamca, a u sklopu procedure provoza

21/01-266.

Odluka o određivanju uvjeta pod kojima se smatra da su ekonomski uvjeti ispunjeni

25/01-318.


Odluka o slučajevima u kojima se smatra da je roba u nepromijenjenom stanju odnosno kompenzirajući proizvodi stavljeni u slobodni promet

25/01-319.

Odluka o posebnim vremenskim rokovima za određene procese obrade ili za određene uvezene robe

25/01-320.

Odluka o određivanju normativa proizvodnje procesa obrade Ili načinu određivanja tog normativa

21/01-253.

Odluka o slučajevima u kojima uvozne dažbine mogu biti nadoknađene ili se može odustati od njihove naplate

15/02-378.

Odluka o postupku za izdavanje uvjerenja o svrstavanju robe

15/02-380.

Odluka o slučajevima u kojima se neće provoditi postupak nadoknade ili odustajanja od naplate carinskog duga

15/02-386.

Odluka o slučajevima u kojima se neče vršiti naknadno zavođenje u evidenciju iznosa carine koja nastaje kao posljedica carinskog duga

15/02-386.

Odluka o slučajevima u kojima se može odustati od naplate zatezne kamate

15/02-386.

Odluka o bližim uvjetima koji se odnose na utvrđivanje carinske vrijednosti prema članu 26. stav 2. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine

1 5/02-386.

Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja carinske osnovice

9/98-365.

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja carinskih povlastica za robe koje se uvoze po projektu za obnovu i rekonstrukciju Bosne i Hercegovine

18/98-559.

Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu stavljenu u slobodan promet koja predstavlja ulog stranog lica

19/05-1682.

Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu stavljenu u slobodan promet za vojne i policijske snage i kazneno-popravne ustanove i za deminiranje

19/05-1685, 24/09-8.

Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu stavljenu u slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije

19/05-1687.

Odluka o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine pod posebnim uslovima

19/05-1689.

Odluka o upisu u Registar carinskih obveznika i Registar zastupnika u carinskom postupku

31/05-2592.


Odluka o visini stope zatezne kamate koja se naplaćuje na iznos uvoznih i izvoznih dažbina koje nisu plaćene u roku

31/05-2596.

Pravilnik o utvrđivanju vrste, količine i vrijednosti reklamnih materijala i uzoraka koji su oslobođeni od plaćanja carine

18/98-560.

Pravilnik o sadržini, popunjavanju i podnošenju isprava u carinskom postupku

16/98-517.

Odluka o vrijednosti robe koja se može prijaviti carini na skraćenoj prijavi

3/99-22.

Odluka o vrijednosti poštanske pošiljke koja podliježe obavezi prijavljivanja radi obavljanja carinske procedure

3/99-23.

Odluka o slučajevima kada se odobrava produžetak roka za određivanje carinski odobrenog postupka ili namjene

3/99-23.

Odluka o određivanju normativa proizvodnje u procesu obrade

3/99-24.

Odluka u kojim se slučajevima odobrava oslobađanja od plaćanja carine zbog posebnih oko­lnosti

3/99-24.

Odluka o reguiisanju sastava, radu i ovlaštenjima Komisije za provođenje carinske politike

9/99-73.

Odluka o unutrašnjem kretanju carinske robe između entiteta

9/99-74.

Odluka o utvrđivanju uvjeta za carinski terminal

24/07-2905.

Uputstvo o uništenju i ustupanju carinske robe

93/06-8436.

Uputstvo o carinskom postupku u putničkom prometu

93/06-8461.

Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade

90/06-8312.

Uputstvo o carinskom postupku vanjske obrade

21/09-75.

Uputstvo o carinskom postupku u poštanskom prometu

57/09-43. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaju da važe ranija akta kojima su regulisana pitanja koja su predmet ovog Uputstva.

Uputstvo o obavezama carinskih organa u provođenju Zakona o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme i kontrole uvoza i izvoza proizvoda dvojne namjene

56/05-4648.

Uputstvo o primjeni Pravila o porijeklu robe u preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i zemalja sa kojima su zaključeni bilateralni ugovori

19/07-2471.


Uputstvo o primjeni Pravila o porijeklu robe u preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice

19/07-2510.

Uputstvo o provedbi carinskog postupka kod uvoza i izvoza električne energije

24/07-2914, 45/08-44

Uputstvo o uzimanju uzoraka robe i dokumentacije o robi u carinskom postupku

30/07-3508.

Uputstvo o utvrđivanju carinske vrijednosti

74/07-7564.

Uputstvo o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja

25/08-61, 76/08-29.

Uputstvo o provedbi pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe na temelju nepotpune carinske prijave

46/09-21.

Uputstvo o provedbi pravila o porijeklu u preferencijalnoj trgovini između BiH i Evropske zajednice

46/09-75. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje važiti "Uputstvo o primjeni pravila o porijeklu robe u preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice" ("Službeni glasnik BiH", broj 19/07).

Uputstvo o lokalnom izvoznom carinjenju

46/09-127.

Zaključak o usklađivanju preferencijalnih carinskih tretmana susjednih zemalja sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine, Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine i Zakonom o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine

5/99-40.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o carinskoj službi Republike Bosne i Hercegovine

5/95-88.

Zakon o carinskoj tarifi

5/95-88, 9/95-293.

Odluka o početku primjene Carinske tarife

10/95-298.

Odluka o boji i oznakama službene odjeće radnika carinske službe

8/95-271.

Odluka o osnivanju Carinarnice Zenica

2/95-1 7.

Odluka o osnivanju Carinarnice Mostar

18/92-510.

Odluka o osnivanju Carinarnice Bihać

10/93-189.

Odluka o otvaranju željezničkog graničnog prijelaza "Čapljina"

26/94-439.


Odluka o otvaranju graničnog prijelaza "Doljani"

26/94-439.

Rješenje o otvaranju carinske ispostave jablanica Carinarnice Mostar sa sjedištem u Jablanici

30/94-498.

Rješenje o osnivanju Carinske ispostave Srebrenik Carinarnice Tuzla sa sjedištem u Srebreniku

10/95-298.

Rješenje o otvaranju carinske ispostave Bugojno sa sjedištem u Bugojnu

8/95-277.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Prijelazni Zakon o spajanju carinskih uprava i osnivanju Uprave za indirektno oporezivanje

18/03-431.

Zakon o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine

1/98-1, ispravka 5/98-320, ispravka 7/98-340, 31/02-851, 19/03-442, Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine 32/04-2714.

Odluka o dopuni Odluke o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza

16/08-6.

Odluka o primjeni člana 2. Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine

6/98-324.

Opča pravila za tumačenje Carinske tarife Bosne i Hercegovine

1/98-5.

Odluka o usaglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife Bosne i Hercegovine

100/09-1.

Odluka o upravljanju tarifnim kvotama

27/04-2464.

Odluka o određivanju graničnih prijelaza za uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Odluke o privremenoj suspenziji uvoznih dažbina iz Carinske tarife BiH za određene poljoprivredno-prehrambene proizvode

35/03-776.

Popis carinskih pristojbi

1/98-7.

Odluka o uvjetima osiguranja naplate carine i uvoznih dažbina za privremeno uvezenu robu

9/98-362.

Odluka o dodatnom raščlanjivanju roba u carinskoj tarifi BiH, odjeljak XI - tekstil i proizvodi od tekstila

4/01-31.

Odluka o ukidanju Odluke o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Sporazumu o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na određene proizvode porijeklom iz Republike Hrvatske

51/08-1.

Odluka o ukidanju Odluke o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Sporazumu o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore na određene proizvode porijeklom iz Srbije i Crne Gore

51/08-3.


Odluka o troškovima pregleda robe izvan mjesta rada i izvan radnog vremena carinskog organa

4/09-56.

Odluka o usaglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH

9/09-1.

Uputstvo o određivanju carinskih referata na graničnim prijelazima u kojim se može provoditi carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, vrste roba i način provedbe postupka

104/06-9098.

Rješenje o početku rada carinskih ispostava (Novi Travnik, Grude, Ljubuški, Sanski Most)

5/01-101.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o posebnoj naknadi na uvezenu robu

5/95-92.

Odluka o određivanju robe na koju se ne plaća naknada za carinsko evidentiranje

11/95-305.

Odluka o visini kamate na iznos carine i drugih uvoznih dažbina koje nisu plaćene u propisanom roku

11/95-305. Kamata na iznos carine i drugih uvoznih dažbina koje nisu plaćene u propisanom roku plaća se po stopi od 1 % za svaki dan zakašnjenja.

Rješenje o utvrđivanju predmeta - ortopedskih i drugih pomagala, rezervnih dijelova i potrošnog materijala za korištenje tih pomagala za invalidne osobe koje su oslobođene plaćanja carine

34/95-871.

Pravilnik o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti na osnovu carthske povlastice iz člana 27. stav 1. tačka 3., 4. i 5. Carinskog zakona

34/95-875.

Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja carinske osnovice

34/95-880. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje primjena Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja carinske osnovice, objavljeno u SI. SFRJ, broj 16/82-461, 29/83-867, preuzeto na temelju Uredbe o preuzimanju... 2/92-5.

Odluka o utvrđivanju omjera za otkup domaće primarne proizvodnje za koje se veže korištenje tarifnih kvota

92/05-8160, 62/06-5833.

Pravilnik o snabdijevanju prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu

34/95-883.

Pravilnik o slobodnim carinskim prodavnicama

34/95-889.

Uputstvo o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za plaćanje carine pri privremenom uvozu robe

34/95-890.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine

1/98-1, ispravka 5/98-320, ispravka 7/98-340, 22/98-648, 31/02-851, 19/03-442, Zakon o dopunama 32/04-2714, 48/05-4052, 35/09-7.


Odluka o usaglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH

80/07-8273.

Odluka o slučajevima kada se ne naplaćuje iznos od 1 % carinske vrijednosti za carinsko evidentiranje

31/05-2598.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje carinskih terminala

34/06-3016.

Odluka o produženju režima zaštite

34/06-3017.

Odluka o oslobađanju od plaćanja carina, poreza uključujući i porez na dodatu vrijednost Projekat obnove i rekonstrukcije zgrade institucija Bosne i Hercegovine (Objekat 3)

70/05-5418.

Odluka o utvrđivanju predmeta, količina i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice i uvjeta za ostvarivanje

9/98-359.

Odluka o slučajevima u kojima se ne polaže garancija kada se roba porijeklom iz Evropske zajednice stavlja u slobodan promet na račun njene krajnje upotrebe

82/09-2.

Odluka o uvjetima i načinu za ostvarivanje carinskih povlastica

9/98-364.

Odluka o carinskim privilegijama za administrativno i tehničko osoblje Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini

27/00-632.

Odluka o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine na opremu koja je zasnovana na inozemnom ulaganju

27/98-742.

Odluka o uvjetima i načinu za oslobađanje od plaćanja carine na opremu koja se uvozi po projektima obnove i rekonstrukcije BiH

27/98-741, 4/08-14.

Odluka o uvjetima i načinu za oslobađanje od plaćanja carine na opremu koja se uvozi za potrebe vojnih i policijskih snaga

27/98-742.

Odluka o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine na opremu koja je zasnovana na inozemnom ulaganju

27/98-742.

Odluka o slučajevima i posebnim uvjetima za upotrebu procedure privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina

29/01-361.

Odluka o primjeni Odluke o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. Godini plaća posebna taksa i o visini te takse u 2002. godini

33/01-467.

Odluka o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. godini plaća posebna taksa i o visini te takse

8/00-78. Odluka Visokog predstavnika za BiH. Produžava se primjena Odluke i za 2000. godinu.


Odluka o primjeni Odluke o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom uvozu u 1999. godini plaća posebna taksa i o visini te takse u 2000. godini

17/00-365.

Odluka o određivanju proizvoda za koje se pri njihovom izvozu plaća posebna taksa i o visini te takse

20/00-451, 27/01-340.

Odluka o listi predmeta koju su posebice dizajnirani za obrazovno, znanstveno ili kulturno usavršavanje slijepih osoba, koji su oslobođeni od plaćanja carine

10/01-135.

Odluka o listi obrazovnih, znanstvenih i kulturoloških materijala, koji su oslobođeni od plaćanja carine

10/01-136.

Odluka o uvjetima kojima podliježe povoljni tarifni postupak iz koga određena roba zbog konačne namjene može uživati određene pogodnosti

7/03-190.

Odluka o privremenoj suspenziji uvoznih dažbina iz Carinske tarife BiH za određene poljoprivredno-prehrambene i industrijske proizvode

31/03-681.

Odluka o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Sporazumu o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore na robe porijeklom iz Srbije i Crne Gore iz tarifnih brojeva 220300 i 110100 Carinske tarife Bosne i Hercegovine

6/05-384. Odluka o izmjeni Odluke 94/06-8481.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Sporazumu o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore na robe porijeklom iz Srbije i Crne Gore iz tarifnih brojeva 220300 i 110200 Carinske terife Bosne i Herecgovine

29/05-2457.

Odluka o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Ugovoru o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na određene robe porijeklom iz Republike Hrvatske

17/05-1438.

Odluka o privremenoj obustavi primjene nulte carinske stope po Sporazumu o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore na robe porijeklom iz Republike Srbije koje podliježu izvoznom subvencioniranju

17/05-1443.

Odluka o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzatorne dažbine

77/05-6202.

Odluka o utvrđivanju količina tarifnih kvota

2/09-24, 102/09-67.

Instrukcija o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobađanja u skladu s Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenata pretpristupne pomoći (I PA)

42/09-3.

Uputstvo o postupku sukcesivnog carinjenja proizvoda u rastavljenom stanju iz Odjeljka XVI, XVII i XVIII Carinske tarife

62/05-5087.


Uputstvo o načinu provođenja Odluke o privremenoj suspenziji uvoznih dažbina iz Carinske tarife BiH za određene poljoprivredno-prehrambene i industrijske proizvode

31/03-682.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o količinama dizel - goriva na koje se ne plaća putarina u periodu juli - decembar 2009. godine

5/10-14.

Odluka o količinama dizel goriva na koje se ne plaća putarina za 2010. godinu

24/10-138.

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2010. godinu

35/10-25.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju licence za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uslova za vozilo kojim se vrši prijevoz

35/10-6.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međuentitetskih autobuskih linija Bosne i Hercegovine

12/10-82. Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje međuentitetskih autobuskih linija ("Službeni glasnik BiH", broj 9/02 i 2/04).

Uputstvo o postupku odobravanja drumskog vozila i kontejnera za prijevoz robe pod carinskim obilježjem u sistemu TIR

3/10-36.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

12/10-2, ispravka 16/10-197. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine - SI. n. F BiH br. 6/02 i 18/02 i Uredba o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima JP Direkcije cesta F BiH d.o.o. Sarajevo - SI. n. F BiH br. 9/08 a u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine - SI. n. F BiH br 9/07.

Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

12/10-17, ispravka 16/10-198. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine - SI. n. F BiH br. 6/02 i 18/02 i Uredba o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima JP Direkcije cesta F BiH d.o.o. Sarajevo - SI. n. F BiH br. 9/08 a u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine - SI. n. F BiH br 9/07.

Zakon o putevima Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

12/10-32, ispravka 16/10-198. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine - SI. n. F BiH br. 6/02 i 18/02 i Uredba o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima JP Direkcije cesta F BiH d.o.o. Sarajevo - SI. n. F BiH br. 9/08 a u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine - SI. n. F BiH br 9/07.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/10-1. Tekst Zakona o drumskom prevozu Federacije Bosne i Hercegovine - 28/06-2985.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu F BiH (bosanski jezik)

2/10-6. Tekst Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine - 28/06-2998.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (hrvatski jezik)

2/10-11. Tekst Zakona o cestovnom prijevozu F BiH - 28/06-3010.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (hrvatski jezik)

4/10-93. Osnovni tekst Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled objavljen je u SI. n. F BiH broj 51/06-5362, 26/07-2679.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (srpski jezik)

4/10-93. Osnovni tekst Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled objavljen je u SI. n. F BiH broj 51/06-5362, 26/07-2680.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (bosanski jezik)

4/10-94. Osnovni tekst Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled objavljen je u SI. n. F BiH broj 51/06-5363, 26/07-2681.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (bosanski jezik)

6/10-34. Osnovni tekst Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila objavljen je u SI. n. F BiH broj 51/06-5352, 79/06-8606, 11/09-237.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (hrvatski jezik)

6/10-34. Osnovni tekst Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila 51/06-5351, 79/06-8606, 11/09-237.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila (srpski jezik)

6/10-35. Osnovni tekst Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila objavljen je u SI. n. F BiH broj 51/06-5351, 79/06-8606, 11/09-237.

Rješenje o produženju važnosti registrovanih redova vožnje na federalnim autobusnim linijama

14/10-39.

Pravilnik o načinu, uvjetima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili voznog reda usljed više sile ili izvanrednog slučaja u cestovnom prometu (hrvatski jezik)

19/10-13.

Pravilnik o načinu, uslovima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje usljed više sile ili vanrednog slučaja u drumskom prometu (srpski jezik)

19/10-22.

Pravilnik o načinu, uvjetima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje usljed više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu (bosanski jezik)

19/10-30.


Naputak o postupku izdavanja odobrenja fizičkim osobama za obavljanje prijevoza za osobne potrebe u poljoprivredi (hrvatski jezik)

19/10-38.

Uputstvo o postupku izdavanja odobrenja fizičkim licima za obavljanje prevoza za vlastite potrebe u poljoprivredi (srpski jezik)

19/10-38.

Uputstvo o postupku izdavanja odobrenja fizičkim licima za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe u poljoprivredi (bosanski jezik)

19/10-38.

Odluka o visini cijena dokumentacije za autoškole

8/09-108.

Odluka o visini naknade za verifikaciju autoškole i izmjenu i dopunu Rješenja

8/09-108.

Odluka o visini cijene nastavnih sati osposobljavanja i visini troškova prijave kandidata za polaganje ispita koji su osposobljavanje započeli nakon 01.11.2007. godine

8/09-109.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o naknadi povjerenstvu za polaganje ispita vozača motornih vozila

1/10-135.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o organizaciji i načinu rada ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaja i načinu vođenja registra autoškola

2/10-133.

Spisak verifikovanih/reverifikovanih autoškola Zeničko-dobojskog kantona

2/10-133.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o visini naknade ispitne komisije u poslovima provođenja vozačkih ispita

1/10-136.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o javnim putevima (Prečišćen tekst)

16/10-10. Ispravka Zakona o javnim putevima 5/10-40.

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina u periodu juli – decembar 2009. godine

4/10-38.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu saobraćaja i veza

31/10-31. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 13.01/033-165/07 i njegove izmjene od 25. januara 2008. godine i 19. maja 2008. godine.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu

10/10-14.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju

15/09-257.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uputstvo o postupku, imenovanju i načinu rada Tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmijenjenog željezničkog sistema ili podsistema, uređaja, dijelova i opreme (bosanski jezik)

15/10-22.

Uputstvo o postupku, imenovanju i načinu rada Tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmijenjenog željezničkog sustava ili podsustava, uređaja, dijelova i opreme (hrvatski jezik)

15/10-24.

Uputstvo o postupku, imenovanju i načinu rada Tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmijenjenog željezničkog sistema ili podsistema, uređaja, dijelova i opreme (srpski jezik)

15/10-27.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju (bosanski jezik)

15/10-29.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom prometu (hrvatski jezik)

15/10-30.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju (srpski jezik)

15/10-31.

Odluka o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (bosanski jezik)

18/10-9.

Odluka o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog prometa (hrvatski jezik)

18/10-9.

Odluka o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja (srpski jezik)

18/10-9.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uputstvo 248 o upravljanju vučnim vozilima u jednoposjedu u vuči vozova na prugama Željeznica Republike Srpske

6/10-24. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da se primjenjuje Opće uputstvo o jednoposjedu vučnih vozila na mreži ŽRS ("Službeni glasnik Zajednice jugoslovenskih željeznica", br. 5/70, 1/71, 4/76, 4/77, 5/77, 4/80 i 1/86).

Uputstvo 230 o rukovanju brzinomjernim uređajima na vučnim i drugim vozilima i obradi trake za registriranje

17/10-45. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da se primjenjuje Uputstvo o rukovanju brzinomjerima na Jugoslovenskim željeznicama broj 230 iz 1978. godine.


Uputstvo o postupku imenovanja i načinu rada Tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmijenjenog željezničkog sistema ili podsistema, uređaja, dijelova i opreme

30/10-45.

Instrukcija o obaveznom osiguranju u željezničkom saobraćaju

30/10-47.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetilfumarat

3/10-7.

Odluka o ograničavanju stavljanje na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate

4/10-3.

Odluka o davanju ovlaštenja ispitnim laboratorijama u Bosni i Hercegovini za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisustva genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje

15/10-19.

Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova koje mora da ispunjava meso peradi prilikom uvoza iz zemalja koje nisu EU članice u Bosnu i Hercegovinu

24/10-153.

Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uslova koje mora da ispunjava meso peradi prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu

24/10-157.

Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište

25/10-15.

Pravilnik o šećerima

25/10-27.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o biocidima

37/09-1.

Pravilnik o vrstama biocida

3/10-5.

Pravilnik o principima i postupcima za procjenu rizika biocidnog proizvoda

3/10-6.

Pravilnik o sadržaju dokumentacije za ocjenu aktivne supstance u biocidu, ocjenu biocida, obimu i sadržaju dosijea i sažetka dosijea

3/10-12.

Pravilnik o uvjetima i načinu rada Komisije za biocide

23/10-4.

Pravilnik o spisku aktivnih supstanci koje su dozvoljene u biocidnom proizvodu

32/10-12.

Pravilnik o spisku aktivnih supstanci koje nisu dozvoljene u biocidnim proizvodima

32/10-28.


Pravilnik o sadržaju osnovnih podataka o biocidnom proizvodu

32/10-45.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o ugostiteljstvu

15/10-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o ugostiteljstvu ("SI. gl. RS", br. 3/04, 37/06, 63/07, 101/07 i 73/08).

Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

36/10-12. Ovim uputstvom stavlja se van snage Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ("SI. gl. RS", broj 41/06).

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o načinu i kriterijima za raspodjelu sredstava "Transfer za razvoj turizma u BPK

Goražde" za 2010. godinu

4/10-414.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima i postupku za finansiranje projekata iz oblasti turizma

36/10-3. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za raspodjelu novčane pomoći za razvoj turizma ("SI. gl. RS", broj 60/08).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputa o provedbi nadzora nad pravnim i fizičkim licem kojem je izdata isprava ili koje je registrirano za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa roba s kontrolnih lista

28/10-12.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknade za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/10-26.

Pravilnik o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknade za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/10-26.

Pravilnik o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknade za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/10-26.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku na temelju fakture

2/10-1.

Uputstvo o provedbi postupka po karnetu TIR

2/10-40.

Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2010. godine do 30. juna 2010. godine

5/10-15.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine

14/10-1.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu

48/10-49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

48/10-18. Osnovni tekst Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 6/06-454. Ispravka Zakona 75/06-6578, 44/07-5269, 84/09-13.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija

40/10-68. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija objavljen je u SI. gl. BiH broj 44/05-3807, 101/06-8849, 92/08-16.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija (bosanski jezik)

30/10-243. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija objavljen je u SI. gl. BiH broj 44/05-3807, 101/06-8849, 92/08-16.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija (hrvatski jezik)

30/10-243. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija objavljen je u SI. gl. BiH broj 44/05-3807, 101/06-8849, 92/08-16.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih materija (srpski jezik)

30/10-243. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija objavljen je u SI. gl. BiH broj 44/05-3807, 101/06-8849, 92/08-16.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Pravilnik o kategorizaciji i radu autobuskih stanica

10/10-244.

Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja redova vožnje međuentitskih autobuskih linija Bosne i Hercegovine

14/10-361.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske

50/10-20. Osnovni tekst Zakona o prijevozu u cestovnom saobraćaju Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 111/08.


Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje meduentitetskih autobuskih linija Bosne i Hercegovine

43/10-25. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku usklađivanja i registrovanja redova vožnje meduentitetskih autobuskih linija objavljen je u SI. gl. BiH broj 9/02 i 2/04.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju licence za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uslova za vozilo kojim se vrši prijevoz

35/10-6. Osnovni tekst Pravilnika o izdavanju licence za vozilo i ispunjavanju tehničko-eksploatacionih i ekoloških uvjeta za vozilo kojim se vrši prijevoz objavljen je u SI. gl. RS broj 32/09-7.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija

49/10-37. Osnovni tekst ovog pravilnika objavljen je u SI. gl. BiH broj 44/05, 50/06, 101/06, 51/07 i 92/08.

Uputstvo o vremenskim normativima za tehničke preglede pojedinih vrsta vozila

56/10-44.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka broj 112 Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o određivanju jedinačnih cijena usluga za period primjene počev od 01. januara 2010. godine

1 7/10-1.

Odluka broj 113 Proširene komisije Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije "EUROCONTROL" o uvođenju kamate na zakašnjela plaćanja rutnih naknada za period primjene počev od 01. januara 2010. godine

1 7/10-7.

Odluka o utvrđivanju razlika između propisa koje donosi BHDCA i standarda i preporučene prakse Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i načinu izvještavanja ICAO-a o utvrđenim razlikama

45/10-3.

Pravilnik o pružanju usluga zračne navigacije u Jedinstvenom evropskom nebu

45/10-14.

Pravilnik o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnim prometom

45/10-30.

Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za sigurnost zračnog prometa

45/10-107.

Pravilnik kojim se uspostavlja okvir za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba

45/10-154.

Pravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u Jedinstvenom evropskom nebu

45/10-165.

Pravilnik o uslovima i načinu sticanja i izdavanja dozvola, ovlaštenja i autorizacija zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona i pilotima helikoptera koji posjeduju vojno letačko iskustvo

45/10-179.


Pravilnik o odobravanju letova

45/10-207.

Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, projektnih i proizvodnih organizacija

45/10-475.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o izmjeni Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio-prometa u Federaciji Bosne i Hercegovione (srpski jezik)

35/10-3.

Odluka o izmjeni Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio-prometa u Federaciji Bosne i Hercegovione (bosanski jezik)

35/10-3.

Odluka o izmjeni Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio-prometa u Federaciji Bosne i Hercegovione (hrvatski jezik)

35/1 0-4.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputstvo o postupku imenovanja i načinu rada Tehničke komisije za procjenu novog ili značajno izmijenjenog željezničkog sistema ili podsistema, uređaja, dijelova i opreme

16/10-24.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Uputstvo o postupku imenovanja i načinu rada Tehničke komisije za procjenu novog ili značajnog izmijenjenog željezničkog sistema ili podsistema, uređaja, dijelova i opreme

10710-246.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom saobraćaju Republike Srpske

50/10-9. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti preuzeti Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom saobraćaju objavljen u SI. listu SFRJ broj 2/74 i 17/90.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o predmetima opće upotrebe

50/10-5. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti preuzeti Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, objavljen u SI. listu SFRJ broj 53/91, u dijelu koji se odnosi na predsmete opće upotrebe.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za skupine hotela (srpski jezik)

32/10-15.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za skupine hotela (bosanski jezik)

32/10-25.


Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata za skupine hotela (hrvatski jezik)

32/10-35.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu (srpski jezik)

35/10-9.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu (bosanski jezik)

35/10-12.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu (hrvatski jezik)

3/10-16.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (srpski jezik)

35/10-48.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (bosanski jezik)

35/10-52.

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (hrvatski jezik)

35/10-57.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

36/10-12. Ovim uputstvom stavlja se van snage Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/06).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelje poslovnice (bosanski jezik)

30/10-196.

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelje poslovnice (hrvatski jezik)

30/10-198.

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelje poslovnice (srpski jezik)

30/10-200.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (bosanski jezik)

30/10-203.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (hrvatski jezik)

30/10-204.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe (srpski jezik)

30/10-205.

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (bosanski jezik)

30/10-206.


Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (hrvatski jezik)

30/10-208.

Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (srpski jezik)

30/10-210.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (bosanski jezik)

30/10-212.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (hrvatski jezik)

30/10-213.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (srpski jezik)

30/10-214.

Pravilnik o upisniku putničkih agencija (bosanski jezik)

30/10-215.

Pravilnik o upisniku putničkih agencija (hrvatski jezik)

30/10-216.

Pravilnik o upisniku putničkih agencija (srpski jezik)

30/10-216.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče (bosanski jezik)

30/10-217.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče (hrvatski jezik)

30/1 0-221.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče (srpski jezik)

30/10-224.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Pravilnik o načinu i kriterijima za raspodjelu sredstava "Transfer za razvoj turizma u BPK Goražde" za 2010. godinu

4/10-414.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima i postupku za finansiranje projekata iz oblasti turizma

36/10-3. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za raspodjelu novčane pomoći za razvoj turizma ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 60/08).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputa o proceduri registracije pravnih i fizičkih lica za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine

19/10-17.


Uputa o uslovima i postupku za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu

19/10-41.

Uputa o obliku, sadržaju i drugim uslovima koje treba sadržavati Izvještaj o radu slobodnih zona u Bosni i Hercegovini

44/10-103.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani registrovanja, uvoza i prometa aktivnih supstanci i fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivne supstance a čiji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjen

35/10-4. Osnovni tekst Odluke o zabrani registracije, uvoza i prometa aktivnih supstanci i fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže supstance čiji je promet odnosno upotreba u Evropskoj uniji zabranjen objavljen je u SI. gl. BiH broj 47/09-5.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu

38/10-12. Osnovni tekst Pravilnika o uslovima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 52/09-39.

Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu, provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine, povlačenju sa tržišta Bosne i Hercegovine dijetetskih proizvoda koji sadrže sibutramin

19/10-78.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Uputa o načinu i postupku regulisanja privremenog uvoza, privremenog izvoza i tranzita sportskog i lovačkog oružja i municije

19/10-73.

Uputstvo o izmjeni Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja

43/10-25. Osnovni tekst Uputstva o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja objavljen je u SI. gl. BiH broj 25/08-61, 76/08-29.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza

16/10-6. Osnovni tekst Odluke o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza objavljen je u SI. gl. BiH broj 30/02-841.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzatorne dažbine

16/10-8. Osnovni tekst Odluke o postupku i načinu utvrđivanja antidampinške i kompenzatorne dažbine objavljen je u SI. gl. BiH broj 77/05-6202.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

37/10-87. Tekst Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. n. F BiH broj 56/06-5837. Ispravka Zakona 59/06-6299, 68/09-10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

37/10-96. Tekst Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. n. F BiH broj 56/06-5872. Ispravka Zakona 59/06-6299, 68/09-10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

37/10-105. Tekst Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. n. F BiH broj 56/06-5801. Ispravka Zakona 59/06-6299, 68/09-9.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluku o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona

6/10-505.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima

za 2010.godinu 12/10-6.

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

21/10-840.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prevoza putnika, tereta i opasnih materija

19/10-788.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

62/10-31.

Pravilnik o ispunjenosti uslova i kategorizaciji autobusnih stanica i terminala gradskog/ prigradskog prijevoza lica

61/10-10. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji autobusnih stanica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/06).

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu saobraćaja i veza

71/10-34.

Brojanje vozila na mreži puteva u Republici Srpskoj za 2007. godinu (PGDS)

78/10-23.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i usovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni Ijekar za obavljanje Ijekarskih pregleda zrakoplovnog osoblja

56/10-1. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni Ijekar za obavljanje Ijekarskih pregleda zrakoplovnog osoblja ("Službeni glasnik BiH", broj 21/08).

Statut Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

63/10-158.

Pravilnik o radnoj dozvoli zračnog operatera i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza

66/10-36.

89                  Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe ovih članova: 1. Član 8. stav 1.(c), član 9., član 10., član 11., član 31. stav (a)(11), član 38. stav 3., član 39. stav 2. alineja 3. i dio člana 41. koji se odnosi na finansijsku procjenu i uslove Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja potvrde zračnog operatora (Air Opearator Certificate - AOC) ("Službeni glasnik BiH", broj 51/04)

90                  Poglavlja III i IV Uredbe iz Dodatka I ovog Pravilnika primjenjuju se u skladu s odredbama Aneksa V, Protokola II ECAA Sporazuma, te u skladu s odredbama članova 94., 95. i 98. Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Ispravka Pravilnika o interoperabilnosti Europske mreže za upravljanje zračnim prometom

65/10-62.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik 322 o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta

76/10-8. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da se primjenjuje 322 Pravilnik o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta, koji je objavljen u "Službenom listu SRJ".

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o uslovima u pogledu stručne, prostorne i tehničke osposobljenosti fitosanitarnih laboratorija za izvođenje laboratorijskih testiranja radi dijagnosticiranja štetnih organizama

63/10-170.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uslovima za pružanje usluga u seoskom domaćinstvu

77/10-14. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu pružanja turističko-ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 57/05).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (hrvatski jezik)

40/10-120. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizacije ugostiteljskih objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96, 46/98, 27/00 i 36/02), kojima su propisane vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani, minimalni uslovi za te vrste objekata, te elementi i mjerila za kategorizaciju Restorana.


Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (srpski jezik)

40/10-130. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizacije ugostiteljskih objekata ("SI. n. FBiH", br. 23/96, 46/98, 27/00 i 36/02), kojima su propisane vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani, minimalni uslovi za te vrste objekata, te elementi i mjerila za kategorizaciju Restorana.

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (bosanski jezik)

40/10-139. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizacije ugostiteljskih objekata ("SI. n. FBiH", br. 23/96, 46/98, 27/00 i 36/02), kojima su propisane vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani, minimalni uslovi za te vrste objekata, te elementi i mjerila za kategorizaciju Restorana.

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (hrvatski jezik)

40/10-157. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalno-tehničkim i posebnim uvjetima pokretnih ugostiteljskih objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (srpski jezik)

40/10-159. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalno-tehničkim i posebnim uslovima pokretnih ugostiteljskih objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima (bosanski jezik)

40/10-161. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalno-tehničkim i posebnim uslovima pokretnih ugostiteljskih objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (hrvatski jezik)

40/10-163. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (srpski jezik)

40/10-164. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (bosanski jezik)

40/10-165. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (hrvatski jezik)

40/10-166. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (srpski jezik)

40/10-167. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (bosanski jezik)

40/10-168. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).


Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (hrvatski jezik)

40/10-168. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

1                     Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekta za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

2                     Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (srpski jezik)

40/10-169. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

  1.  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekta za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).
  2.  Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (bosanski jezik)

40/10-170. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti:

  1.  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekta za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).
  2.  Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/96).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima uvoza i prevoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu

65/10-24.

Instrukcija o izmjenama Instrukcije o uvjetima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika iz Bosne i Hercegovine

65/10-28. Osnovni tekst Instrukcije o uvjetima i načinu stjecanja statusa ovlaštenog izvoznika iz Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 14/09-27.

Lista roba dvojne namjene

52/10-110.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o deviznom poslovanju (srpski jezik)

47/10-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o deviznom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98) i Zakon o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/92 i 13/94).

Zakon o deviznom poslovanju (bosanski jezik)

47/10-9. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o deviznom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98) i Zakon o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/92 i 13/94).

Zakon o deviznom poslovanju (hrvatski jezik)

47/10-17. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o deviznom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98) i Zakon o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/92 i 13/94).

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine

54/10-6. Osnovni tekst Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 57/04-5923, 51/06-5089, 76/06-6591, 76/06-6592, 76/06-6593, 93/08-2.

Odluka o visini stope komperzatorne kamate za period od 1. jula 2010. godine do 31. decembra 2010. godine.

54/10-42.