FINANSIJSKE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

1/97-1, Zakon o izmjenama i dopunama 29/02-823, 8/03-193 (Visoki predstavnik za BiH), 13/03-264, Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama 14/03-310, Zakon o izmjenama 76/06-658, 32/07-4225.

Odluka o osnivanju Glavnih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine

7/98-339, 3/99-31, 8/01-112.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci

24/98-720, Odluka o izmjeni 3/99-32.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom

11/00-266.

Odluka o saglasnosti za ratifikaciju dokumenata koji se odnose na postignuti Sporazum s Londonskim klubom kreditora o starom dugu Bosne i Hercegovine te o prihvatanju ukupnog

iznosa tog duga

3/97-211. Ispravka 7/98-340.

Odluka o načinu obezbjeđenja sredstava za izvršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu

4/03-132.

Odluka o povlačenju iz opticaja i zamjeni novčanica bosanskohercegovačkih dinara

19/98-385.

Odluka o garantovanoj konvertibilnosti marke

27/98-743.

Odluka o puštanju u opticaj novčanica konvertibilne marke

10/98-384.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 10, 20 i 50 feninga

24/98-720. Ispravka 25/98-724 (samo na bosanskom jeziku).

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 1 i 2 Konvertibilne marke

20/00-452.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenu od 200 KM

11/02-276.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 i 100 KM

11/02-276.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina kovanog novca u apoenu od 1 KM

11/02-276.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 5 konvertibilnih maraka i 5 feninga

92/05-8172.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM

40/07-5075.


Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM

15/08-21.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 1 konvertibilne marke

23/08-18.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 5 konvertibilnih maraka

28/09-6.

Odluka o preuzimanju i konvertovanju monetarnog zlata

28/09-7.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 5 konvertibilnih maraka dodatno kovanog u 2009. godini

30/09-33.

Saopštenje o stavljanju u opticaj novčanica konvertibilne marke u apoenu od 50 KM, dodatno štampanih u 2009. godini

93/09-97.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 1 konvertibilne marke i 20 feninga, dodatno kovanog u 2009. godini

97/09-44.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine

5/02-110, 3/04-211, 5/04-375, 32/04-2748, 95/08-60, 120/08-26.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

31/06-2849.

Odluka o preuzimanju i konvertovanju monetarnog zlata

31/06-2854.

Odluka o preuzimanju i konvertovanju monetarnog zlata

91/06-8378.

Uputstvo o postupanju organizacionih dijelova Centralne banke Bosne i Hercegovine u slučajevima otuđenja Konvertibilnih maraka

20/00-453.

Uputstvo o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dejstva elektrohemijske opreme za zaštitu novca

32/04-2750, 70/05-5438.

Uputstvo o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca

35/03-809.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog u 2006. godini

76/06-6609.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 20 feninga dodatno kovanog u 2006. godini

21/07-2665.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 50 feninga dodatno kovanog sa 2007. godinom

30/07-3515.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog u 2007. godini

95/07-11050.


Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM

40/07-5075.

Uputstvo o planiranju i računovodstvenom evidentiranju vanjskog duga Federacije BiH u Glavnoj knjizi trezora (bosanski jezik)

69/06-7562.

Priopćenje o stavljanju u opticaj novčanica konvertibilne marke u apoenima od 10 KM i 20 KM, dodatno štampanih u 2008. godini

76/08-13.

Saopćenje o stavljanju u opticaj novčanica konvertibilne marke u apoenima od 10 KM i 20 KM, dodatno štampanih u 2008. godini

95/08-61.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o načinu obezbjeđenja sredstava za izvršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu (bosanski jezik)

7/03-360.

Odluka o načinu obezbjeđenja sredstava za izvršenje obveza Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu (hrvatski jezik)

7/03-361.

Odluka o osnivanju glavnih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

21/98-593, 11/99-255, 10/01-195.

Odluka o utemeljenju glavnih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

21/98-594, 11/99-256, 10/01-194.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci (bosanski jezik)

45/98-1981, izmjena 11/99-256.

Odluka o osnutku Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci (hrvatski jezik)

45/98-1982, izmjena 11/99-256.

Odluka o osnutku Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom (hrvatski jezik)

14/00-436.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom (bosanski jezik)

14/00-437.

Odluka o izdavanju i puštanju u opticaj novčanica konvertibilne marke (hrvatski jezik)

26/98-760.

Odluka o izdavanju i puštanju u opticaj novčanica konvertibilne marke (bosanski jezik)

26/98-762.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 1 i 2 konvertibilne marke (hrvatski jezik)

28/00-904.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 1 i 2 konvertibilne marke (bosanski jezik)

28/00-905.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenu od 200 KM (bosanski jezik)

21/02-800.


Odluka o izdavanju, temeljnim obilježjima i puštanju u optjecaj novčanice konvertibilne marke u apoenu od 200 KM (hrvatski jezik)

21/02-800.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 i 100 KM (bosanski jezik)

21/02-801.

Odluka o izdavanju, temeljnim obilježjima i puštanju u optjecaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 i 100 KM (hrvatski jezik)

21/02-801.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenu od 1 KM (bosanski jezik)

21/02-801.

Odluka o izdavanju, temeljnim obilježjima i puštanju u optjecaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenu od 1 KM (hrvatski jezik)

21/02-802.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog u 2006. (bosanski jezik)

58/06-6211.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog u 2006. (hrvatski jezik)

58/06-6211.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 10 feninga dodatno kovanog u 2006. godini (bosanski jezik)

4/07-274.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 10 feninga dodatno kovanog u 2006. godini (hrvatski jezik)

4/07-274.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 10 feninga dodatno kovanog u 2006. godini (srpski jezik)

4/07-274.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 20 feninga dodatno kovanog u 2006. godini (hrvatski jezik)

23/07-2410.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 20 feninga dodatno kovanog u 2006. godini (bosanski jezik)

23/07-2410.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 50 feninga dodatno kovanih sa 2007. godinom (bosanski jezik)

28/07-2794.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 50 feninga dodatno kovanih sa 2007. godinom (hrvatski jezik)

28/07-2795.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog u 2007. (hrvatski jezik)

92/07-9457.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog u 2007. (bosanski jezik)

92/07-9458.


Priopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 2 konvertibilne marke i apoena 5, 10 i 20 feninga doadtno kovanog u 2008. godini (hrvatski jezik)

61/08-21.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 2 konvertibilne marke i apoena 5, 10 i 20 feninga doadtno kovanog u 2008. godini (srpski jezik)

61/08-22.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 2 konvertibilne marke i apoena 5, 10 i 20 feninga doadtno kovanog u 2008. godini (bosanski jezik)

61/08-22.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca u apoenima od jedne konvertibilne marke i 20 feninga, dodatno kovanog u 2009. godini.

80/09-489.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica konvertibilne marke, apoena 50 feninga (bosanski jezik)

62/02-2914.

Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica konvertibilne marke, apoena 50 feninga (hrvatski jezik)

62/02-2914.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i postanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM (bosanski jezik)

9/08-47.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i postanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM (hrvatski jezik)

9/08-48.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i postanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM (srpski jezik)

9/08-48.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 1 konvertibilne marke (srpski jezik)

14/08-48.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 1 konvertibilne marke (bosanski jezik)

14/08-48.

Odluka o povlačenju iz optjecaja novčanica, apoena 1 konvertibilne marke (hrvatski jezik)

14/08-49.

Odluka o povlačenju iz opticaja i zamjeni novčanica bosanskohercegovačkih dinara (hrvatski jezik)

26/98-763.

Odluka o povlačenju iz opticaja i zamjeni novčanica bosanskohercegovačkih dinara (bosanski jezik)

26/98-763.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 10, 20 i 50 feninga (bosanski jezik)

45/98-1982.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 10, 20 i 50 feninga (hrvatski jezik)

45/98-1983.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 5 konvertibilnih maraka i 5 feninga (srpski jezik)

73/05-6624.


Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 5 konvertibilnih maraka i 5 feninga (bosanski jezik)

73/05-6624.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj kovanog novca u apoenima od 5 konvertibilnih maraka i 5 feninga (hrvatski jezik)

73/05-6625.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM (hrvatski jezik)

38/07-3910.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM (bosanski jezik)

38/07-3910.

Odluka o garantovanoj konvertibilnosti Konvertibilne marke (bosanski jezik)

3/99-40.

Odluka o garantovanoj konvertibilnosti Konvertibilne marke (hrvatski jezik)

3/99-40.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine

5/02-314, 53/04-2483, 53/04-2484, 60/07-5282, 76/08-12.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 5 konvertibilnih maraka (bosanski jezik)

26/09-180.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 5 konvertibilnih maraka (hrvatski jezik)

26/09-180.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica, apoena 5 konvertibilnih maraka (srpski jezik)

26/09-180.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 5 konvertibilnih maraka dodatno kovanog u 2009. godini (bosanski jezik)

28/09-37.

Priopćenje o stavljanju u optjecaj kovanog novca apoena 5 konvertibilnih maraka dodatno kovanog u 2009. godini (hrvatski jezik)

28/09-37.

Odluka o utvrđivanju naknade komercijalnim bankama za povlačenje novčanica konvertibilne marke iz opticaja

20/02-787.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

20/06-1992.

Odluka o Središnjem registru kredita poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

20/06-1994.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

20/06-1995.

Naputak o postupanju organizacionih dijelova Centralne banke Bosne i Hercegovine u slučajevima otuđenja konvertibilnih maraka (bosanski jezik)

28/00-905.

Uputstvo postupanju organizacionih dijelova Centralne banke Bosne i Hercegovine u slučajevima otuđenja konvertibilnih maraka (hrvatski jezik)

28/00-905.


Uputstvo o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca (bosanski jezik)

57/02-2637. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca objavljeno u SI. n. F BiH broj 11/99-257.

Naputak o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca (hrvatski jezik)

57/02-2638. Danom stupanja na snagu ovog naputka prestaje da važi Naputak o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenih kovanih novaca objavljen u SI. n. F BiH broj 11/99-257.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dejstva elektrohemijske opreme za zaštitu novca (bosanski jezik)

59/05-5033.

Uputa o izmjenama i dopunama Upute o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dejstva elektrokemijske opreme za zaštitu novca (hrvatski jezik)

59/05-5033.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke BiH

3/04-235, 5/04-289, 21/04-869.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 5 konvertibilnih maraka i 5 feninga

43/05-1443.

Uputstvo o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca

21/03-1073.

Uputstvo o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dejstva elektrohemijske opreme za zaštitu novca

24/04-990, 29/05-1012.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 i 100 KM

14/07-539.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica Konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM

2/08-49.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica apoena 1 konvretibilne marke

4/08-120.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica apoena 5 konvertibilnih maraka

10/09-249.

Odluka o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade za iznos rezerve - prečišćeni tekst

38/07-1371.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog 2007. godine

39/07-1379.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 2 konvertibilne marke i apoena 5,10 i 20 feninga dodatno kovanog u 2008. godini

77/08-49.


Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 2 konvertibilne marke i apoena 5, 10 i 20 feninga doadtno kovanog u 2008. godini

37/08-1333.

Saopćenje o stavljanju u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenima od 10 KM i 20 KM dodatno štampanih u 2008. godini

44/08-1496.

Saopćenje o stavljanju u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenima od 10 KM i 20 KM dodatno štampanih u 2008. godini

44/08-1496.

Saopštenje o stavljanju u opticaj novčanica konvertibilne marke u apoenu od 50 KM, dodatno štampanih u 2009. godini

35/09-861.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 1 konvertibilne marke i 20 feninga dodatno kovanog u 2009. godini

38/09-923.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o uvođenju konvertibilne marke kao sredstva plaćanja

28/97-737.

Uredba o utvrđivanju obračunskog kursa novog dinara prema konvertibilnoj marki

2/99-13.

Uredba o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj

3/05, 124/06-3, 80/07-1.

Odluka o načinu obezbjeđenja sredstava za izvršenje obaveza Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu

9/03-22.

Odluka o osnivanju Glavnih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine

14/98-333. Izmena 7/99-134, 11/01-242.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci

38/98-994, izmena 7/99-134.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom

11/00-266.

Odluka o osnutku Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom (hrvatski jezik)

14/00-436.

Odluka o osnivanju Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom (bosanski jezik)

14/00-437.

Odluka o garantovanoj konvertibilnosti konvertibilne marke

1/99-11.

Odluka o izdavanju i puštanju u opticaj novčanica konvertibilne marke

27/98-748.

Odluka o izdavanju, osnovnim obeležjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 1 i 2 konvertibilne marke

22/00-563.


Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenu od 200 KM

28/02-22.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 i 100 KM

28/02-22.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina kovanog novca u apoenu od 1 KM

28/02-23.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 1 konvertibilne marke dodatno kovanog 2006. g.

89/06-2.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica konvertibilne marke, apoena 50 feninga

72/02-4.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica apoena 5 (pet) konvertibilnih maraka

26/09-30.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 5 (pet) konvertibilnih maraka dodatno kovanog u 2009. godini

29/09-23.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 KM i 100 KM

12/08-27.

Odluka o povlačenju iz opticaja novčanica apoena jedne konvertibilne marke

26/08-22.

Uputstvo o postupanju organizacionih delova Centralne banke Bosne i Hercegovine u slučajevima otuđenja konvertibilnih maraka

22/00-563. Ispravka Uputstva 36/00-853.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine

99/09-28.

Odluka o utvrđivanju naknade komercijalnim bankama za povlačenje novčanica konvertibilne marake iz opticaja

28/02-22. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade komercijalnim bankama za povlačenje novčanica konvertibilne marke iz opticaja, objavljena u SI. gl. BiH broj 28/01-356.

Odluka o povlačenju iz opticaja i zameni novčanica bosanskohercegovačkih dinara

27/98-749.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 10, 20 i 50 feninga

38/98-994.

Odluka o preuzimanju sredstava

1/00-1. (Preuzimanje sredstava iz trezora Narodne banke Republike Srpske)

Odluka o preuzimanju potraživanja od banaka po osnovu dinarskih kredita Narodne banke Republike Srpske sa stanjem na dan 31.12.1999. godine

26/00-639.

Odluka o preuzimanju potraživanja od banaka po osnovu dinarskih kredita Narodne banke Republike Srpske sa stanjem na dan 31.12.1999. godine

26/00-640.


Uputstvo o zamjeni pohabanih i oštećenih novćanica i oštećenog kovanog novca

83/03-7. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o zamjeni pohabanih i oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca objavljeno u SI. gl. BiH broj 32/02.

Uputstvo o načinu i postupku zamjene oštećenih novčanica konvertibilne marke čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dejstva elektrohemijske opreme za zaštitu novca

62/04-23. Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o... 89/05-23.

Instrukcija o načinu vršenja konverzije jugoslovenskog dinara u konvertibilne marke

1 6/03-201.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 20 feninga dodatno kovanog u 2006. godini

6/07-181.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 50 feninga dodatno kovanog sa 2007. godinom

11/07-464.

Odluka o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj dodatnih količina novčanica konvertibilne marke u apoenima od 50 i 100 KM

35/07-36.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 10 feninga dodatno kovanog u 2006. godini

3/07-38.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 20 feninga dodatno kovanog u 2006. godini

16/07-29.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 50 feninga dodatno kovanih sa 2007. godinom

29/07-38.

Saopštenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena jedne konvertibilne marke dodatno kovanog u 2007. godini

113/07-25.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca apoena 2 konvertibilne marke i apoena 5,10 i 20 feninga dodatno kovanog u 2008. godini

87/08-22.

Saopštenje o stavljanju u opticaj novčanica konvertibilne marke u apoenima od 10 KM i 20 KM, dodatno štampanih u 2008. godini

106/08-23.

Saopćenje o stavljanju u opticaj kovanog novca u apoenima od jedne konvertibilne marke i 20 feninga, dodatno kovanog u 2009. godini.

114/09-38

Saopštenje o stavljanju u opticaj novčanica konvertibilne marke u apoenu od 50 KM, dodatno štampanih u 2009. godini

107/09-39.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o bankama

10/94-149, 13/94-189, 33/95-814. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestao je da važi Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama (SI. SFRJ broj 10/89,40/89,87/89, 72/90 i 79/90) koji je preuzet na temelju Uredbe o preuzimanju... 2/92-5, 13/94-189.


Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka

10/94-155, 13/94-189. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestao je da važi Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka i drugih finansijskih organizacija (SI. SFRJ, br. 84/89, 63/90) koji je preuzet na temelju Uredbe o preuzimanju... 2/92-5, 13/94-189.

Zakon o štedno-kreditnim organizacijama

9/78-302.

Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala

10/94-157, 13/94-189. Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestao je da važi Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala (SI. SFRJ, broj 64/89) koji je preuzet na temelju Uredbe o preuzimanju... 2/92-5.

Zakon o nedepozitnim finansijskim organizacijama

10/94-165, Zakon 13/94-189.

Zakon o Agenciji Republike Bosne i Hercegovine za osiguranje depozita i sanaciju banaka

10/94-166, 13/94-189.

Zakon o Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju

2/95-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 77/88-1966.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Okvirni Zakon o privatizaciji preduzeča i banaka u Bosni i Hercegovini

12/99-97.

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeča i banaka u Bosni i Hercegovini (Visoki predstavnik za BiH)

14/00-125. Osnovni tekst Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeča i banaka u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. glasniku BiH broj 12/99-97.

Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine

20/02-496, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o... 18/05-1530, 100/08-3, 75/09-7.

Zakon o osnivanju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine

62/04-7037.

Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje

28/06-2761, 76/06-6589. 72/07-7515.

Zakon o elektronskom potpisu

91/06-8357.

Zakon o elektronskom pravnom i poslovnom prometu

88/07-10686.

Odluka o visini stope premije (depozit u bankama)

93/09-98.

Statut Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

22/03-487, 79/09-113.

Odluka o naknadi za izdati certifikat, kojim banka dokazuje da je uključena u program osiguranja depozita

22/03-487.

Odluka o visini stope premije

22/03-487.

Odluka o kriterijima za članstvo banaka u osiguranju depozita tijekom prijelaznog razdoblja kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

22/03-491.


Odluka o kriterijima za učešće banaka u Programu osiguranja depozita Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

71/05-5485, 88/09-21.

Odluka o kriterijima za sudjelovanje banaka u programu osiguranja depozita Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine poslije prijelaznog razdoblja

22/03-492.

Odluka o minimalnim uslovima koje mora ispunjavati kvalifikovano certifikaciono tijelo koje izdaje kvalifikovane certifikate za elektronski potpis

10/02-269.

Zakon o bankama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

28/00-655.

Odluka kojom se proglašava i nalaže privremena suspenzija u trajanju od šest mjeseci svakog prava da se pred sudovima Bosne i Hercegovine (uključujući i Brčko Distrikt) i njenih entiteta ili drugih pokrene postupak za osporavanje naloga koje bankama izdaju Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

8/03-194.

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o ukupnim otvorenim deviznim pozicijama banaka

16/99-165. Ispravka 17/99-184.

Odluka o utvrđivanju naknade komercijalnim bankama za povlačenje novčanica konvertibilne marke iz opticaja

10/02-271. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknade komercijalnim bankama za povlačenje novčanica konvertibilne marke iz opticaja, objavljena u SI. gl. BiH broj 28/01-356.

Saopćenje o uspostavljanju elektronskog međubankarskog tržišta novca

88/07-10824. Ispravka 95/07-11050.

Smjernice o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu

94/07-10985.    .

Instrukcija za rad po računima rezervi komercijalnih banaka kod Centralne banke Bosne i Hercegovine

28/01-356.

Pravilnik o uslovima, postupku i dokumentaciji za upis u pregled banaka, supsidijarnih lica, filijala i predstavništava u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

15/03-362.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

12/09-39. Prestaje da važi Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini - 105/06, 33/07-4330, 28/08-35.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine

80/09-88.

Odluka o osnovama upotrebe elektronskog potpisa i pružanja usluga ovjeravanja

21/09-10.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve - Novi prečišćeni tekst

34/09-12.

Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)

43/09-137.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o bankama (bosanski jezik)

39/98-1429, 32/00-1018, 48/01-1066 (Visoki predstavnik za BiH), 7/02-1123, 41/02-1800, 58/02-2645 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-726, 28/03-1173.

Zakon o bankama (hrvatski jezik)

39/98-1437, 32/00-1017, 48/01-1065 (Visoki predstavnik za BiH), 7/02-1124, 41/02-1811, 58/02-2644 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-727, 28/03-1173.

Zakon o bankama (srpski jezik)

39/98-1429, 32/00-1018, 48/01-1066 (Visoki predstavnik za BiH), 7/02-1123, 41/02-1800, 58/02-2645 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-726, 28/03-1173.

Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

9/96-306, 27/98-799, (Visoki predstavnik za BiH) 20/00-581, 45/00-1501, 58/02-2647 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-728, 47/06-4821 (Visoki prestavnikza BiH), 59/06-6245, 48/08-29.

Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

9/96-306, 27/98-800, (Visoki predstavnik za BiH) 20/00-580, 45/00-1501, 58/02-2646 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-728, 47/06-4822 (Visoki prestavnik za BiH), 59/06-6246,48/08-30.

Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

9/96-306, 27/98-800, (Visoki predstavnik za BiH) 20/00-580,45/00-1501, 58/02-2646 (Visoki predstavnik za BiH), 19/03-728,47/06-4823 (Visoki prestavnikza BiH), 59/06-6246, 48/ 08-31.

Statut Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

42/04-1924.

Statut Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

42/04-1927.

Zakon o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka (hrvatski jezik)

12/98-295.

Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka (bosanski jezik)

12/98-298.

Zakon o privatizaciji banaka (hrvatski jezik)

12/98-300, 29/00-920, 37/01 -765. Odredbe Zakona o bankama, koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 2/95-36, 9/96-308, i 25/97-509, koje su u suprotnosti sa ovim Zakonom neće se primjenjivati u postupku privatizacije banaka.

Zakon o privatizaciji banaka (bosanski jezik)

12/98-302, 29/00-919, 37/01-764. Odredbe Zakona o bankama, koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 2/95-36, 9/96-308 i 25/97-509, koje su u suprotnosti sa ovim Zakonom neće se primjenjivati u postupku privatizacije banaka.

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

18/00-541. (Visoki predstavnik za BiH) Okvirni Zakon o privatizaciji poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 12/00-97.

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

18/00-542. (Visoki predstavnik za BiH) Okvirni Zakon o privatizaciji poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 12/00-97.

Zakon o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

37/08-1.


Zakon o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

37/08-6.

Zakon o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

37/08-11.

Zakon o mikrokreditnim organizacijama (bosanski jezik)

59/06-6219.

Zakon o mikrokreditnim organizacijama (hrvatski jezik)

59/06-6224.

Zakon o mikrokreditnim organizacijama (srpski jezik)

59/06-6230.

Zakon o visini stope zatezne kamate (bosanski jezik)

27/98-793, 51/01-1139, ispravka 52/01-1175.

Zakon o visini stope zatezne kamate (hrvatski jezik)

27/98-794, 51/01-1139, ispravka 52/01-1175.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

81/08-28.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

81/08-30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

81/08-32.

Zakon o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u Fedraciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

62/09-1.

Zakon o izmirenju obveza na osnovu računa stare devizne štednje u Fedraciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

62/09-2.

Zakon o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u Fedraciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

62/09-3.

Uredba o ostvarivanju tražbina osoba koje su imale deviznu štednju u bankama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu imale prebivalište na teritoriju F BiH (hrvatski jezik)

44/99-1802, 65/07-6041.

Uredba o ostvarivanju potraživanja lica koje su imale deviznu štednju u bankama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu imale prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

44/99-1802.

Uredba o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH (srpski jezik)

66/06-7174, 5/07-281, 65/07-6041, 7/09-1.

Uredba o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH (bosanski jezik)

66/06-7174, 5/07-281, 65/07-6041, 7/09-1.


Uredba o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

66/06-7174, 5/07-281, 65/07-6041, 7/09-1.

Uredba o određivanju kriterija za dobijanje dozvole za učešće u privatizaciji banaka (hrvatski jezik)

22/00-667.

Uredba o utvrđivanju kriterija za dobijanje dozvole za učešće u privatizaciji banaka (bosanski jezik)

22/00-667.

Uredba o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

57/08-1, 77/08-1.

Uredba o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

57/08-93, 77/08-2.

Uredba o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

57/08-184, 77/08-1.

Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija (hrvatski jezik)

18/09-12.

Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija (srpski jezik)

18/09-15.

Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija (bosanski jezik)

18/09-18.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

64/05-5417.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

64/05-541 7.

Odluka o kriterijima za izbor i imenonovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH

93/07-9463.

Odluka odavanju saglasnosti na Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu nadležnosti na institucije Bosne i Hercegovine iz oblasti bankarskog nadzora (bosanski jezik)

62/06-6595.

Odluka odavanju saglasnosti na Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu nadležnosti na institucije BiH iz oblasti bankarskog nadzora (hrvatski jezik)

62/06-6596.

Odluka odavanju saglasnosti na Sporazum između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti na institucije Bosne i Hercegovine iz oblasti bankarskog nadzora (srpski jezik)

62/06-6596.

Odluka kojom se proglašava i nalaže privremena suspenzija u trajanju od šest mjeseci svakog prava da se pred sudovima Bosne i Hercegovine (uključujući i Brčko Distrikt) i njenih entiteta ili drugih pokrene postupak za osporavanje naloga koje bankama izdaju Agencija za bankarstvo Republike Srpske i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

14/03-566.


Odluka o minimumu sadržaja kreditne dokumentacije u bankama (bosanski jezik)

24/97-499.

Odluka o minimumu sadržaja kreditne dokumentacije u bankama (hrvatski jezik)

24/97-501.

Odluka o izjavi o imovinskom stanju (bosanski jezik)

3/03-128.

Odluka o izjavi o imovinskom stanju (hrvatski jezik)

3/03-129.

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (bosanski jezik)

3/03-130, 18/04-634, 5/05-159, 13/05-892.

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma (hrvatski jezik)

3/03-137, 18/04-633, 5/05-159, 13/05-892.

Odluka o minimalnim standardima za poslovanje banaka sa licima povezanim sa bankom (bosanski jezik)

3/03-83.

Odluka ominimalnim standardima za poslovanje banaka sa osobama povezanim sa bankom (hrvatski jezik)

3/03-84.

Odluka o minimumu obima, oblika i sadržaja programa i izvještaja o ekonomsko-finansijskoj reviziji banaka (bosanski jezik)

3/03-122, 64/03-3190.

Odluka o minimumu obima, oblika i sadržaja programa i izvještaja o ekonomsko-finansijskoj reviziji banaka (hrvatski jezik)

3/03-123, 64/03-3189.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje tržišnim rizicama u bankama (bosanski jezik)

55/07-4845, 81/07-8265, 6/08-45, 52/08-17, 79/09-49.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje tržišnim rizicama u bankama (hrvatski jezik)

55/07-4842, 81/07-8265, 6/08-45, 52/08-17, 79/09-49.

Odluka o uslovima kada se banka smatra nesolventnom (bosanski jezik)

3/03-80.

Odluka o uvjetima kada se banka smatra nesolventnom (hrvatski jezik)

3/03-81.

Odluka o minimumu dokumentacije i uslova za izdavanje bankarske dozvole (bosanski jezik)

17/99-439, 16/01-287.

Odluka o minimumu dokumentacije i uvjeta za izdavanje bankarske dozvole (hrvatski jezik)

17/99-443, 16/01-287.

Odluka o superviziji banaka i postupcima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/03-85.

Odluka o superviziji banaka i postupcima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/03-86.


Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka (hrvatski jezik)

3/03-76, 18/03-680, 81/07-8237, 6/08-44.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka (bosanski jezik)

3/03-73, 18/03-681, 81/07-8236, 6/08-44.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka (bosanski jezik)

3/03-69, Ispravka 6/03-339, 18/03-680, 64/03-3189.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka (hrvatski jezik)

3/03-71, Ispravka 6/03-339, 18/03-680, 64/03-3189.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka (bosanski jezik)

3/03-145, 12/04-363, 88/07-9013, 6/08-48.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka (hrvatski jezik)

3/03-147, 12/04-363, 88/07-9013, 6/08-48.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka (bosanski jezik)

3/03-119, 31/03-1432, 64/03-3190, 54/04-2507.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka (hrvatski jezik)

3/03-120, 31/03-1431, 64/03-3190, 54/04-2507.

Odluka o postupku za utvrđivanje potraživanja i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banaka (bosanski jezik)

3/03-149.

Odluka o postupku za utvrđivanje potraživanja i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banaka (hrvatski jezik)

3/03-150.

Odluka o minimalnim standardima sistema interne kontrole u bankama (bosanski jezik)

3/03-1 50.

Odluka o minimalnim standardima interne interne kontrole u bankama (hrvatski jezik)

3/03-152.

Odluka o minimalnim standardima interne i eksterne revizije u bankama (bosanski jezik)

3/03-124.

Odluka o minimalnim standardima interne i eksterne revizije u bankama (hrvatski jezik)

3/03-126.

Odluka o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka (bosanski jezik)

3/03-81.

Odluka o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka (hrvatski jezik)

3/03-82.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka (bosanski jezik)

3/03-104, 54/04-2510, 68/05-5889.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka (hrvatski jezik)

3/03-111, 54/04-2510, 68/05-5889.

Odluka o izvještavanju o nesolidnim komitentima koji se smatraju specijalnim kreditnim rizikom banaka (bosanski jezik)

3/03-79.


Odluka o izvještavanju o nesolidnim komitentima koji se smatraju specijalnim kreditnim rizikom banaka (hrvatski jezik)

3/03-80.

Odluka o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/03-144, 18/03-681, 52/03-2763, 64/03-3191, 6/04-107, 14/04-443, 54/04-2508, 5/05-154, 43/07-4140, 81/07-8237, 88/07-9011, 6/08-54.

Odluka o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/03-143, 18/03-683, 52/03-2764, 64/03-3191, 6/04-107, 14/04-442, 54/04-2509, 5/05-148, 43/07-4137, 81/07-8237, 88/07-9011, 6/08-48.

Odluka o klasifikaciji aktive bilance i odgovarajućih vanbilančnih stavki banaka sa stanovišta naplativosti (hrvatski jezik)

3/97-37, 30/98-1056.

Odluka o klasifikaciji aktive bilanse i odgovarajućih vanbilansnih stavki banaka sa stanovišta naplativosti (bosanski jezik)

3/97-37, 30/98-1056.

Obrasci sa tabelama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

3/03-1 55.

Odluka o visini i uslovima dodjele kredita uposlenicima banke (bosanski jezik)

7/03-156, 83/08-22.

Odluka o visini i uslovima dodjele kredita uposlenicima banke (hrvatski jezik)

7/03-156, 83/08-22.

Odluka o visini i uslovima dodjele kredita uposlenicima banke (srpski jezik)

83/08-22.

Odluka o obračunu kamata i naknada za neaktivne račune (bosanski jezik)

7/03-156.

Odluka o obračunu kamata i naknada za neaktivne račune (hrvatski jezik)

7/03-157.

Odluka o kriterijima za učešće banaka u programu osiguranja depozita Agencije za osiguranje depozita u Federaciji Bosne i Hercegovine

48/00-1660.

Odluka o visini naknade za izdati certifikat

48/00-1661.

Odluka o visini stope premije

48/00-1661.

Odluka o minimalnim uvjetima koje banka treba ispuniti za obavljanje unutarnjeg platnog prometa (hrvatski jezik)

46/01-1035.

Odluka o minimalnim uslovima koje banka treba ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa (bosanski jezik)

46/01-1036.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u BiH (hrvatski jezik)

12/09-97. Prestaje da važi Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih osoba u Bosni i Hercegovini - 4/07-268, 31/07-2981, 24/08-144.


Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

12/09-100. Prestaje da važi Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini - 4/07-271, 31/07-2981, 24/08-144.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

12/09-104. Prestaje da važi Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini - 4/07-265, 31/07-2981, 24/08-144.

Saopćenje o uspostavljanju elektronskog međubankarskog tržišta novca (bosanski jezik)

85/07-8864, 92/07-9459.

Priopćenje o uspostavi elektronskog međubankarskog tržišta novca (hrvatski jezik)

85/07-8865, 92/07-9459.

Saopštenje o uspostavljanju elektronskog međubankarskog tržišta novca (srpski jezik)

85/07-8865, 92/07-9459.

Odluka o minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati kvalificirano certifikaciono tijelo koje izdaje kvalificirane certifikate za elektronski potpis (hrvatski jezik)

20/02-782.

Odluka o minimalnim uslovima koje mora ispunjavati kvalifikovano certifikaciono tijelo koje izdaje kvalifikovane certifikate za elektronski potpis (bosanski jezik)

20/02-783.

Odluka o reguliranju pravila za utvrđivanje elemenata za vjerodostojnost elektronskog potpisa (hrvatski jezik)

20/02-784.

Odluka o regulisanju pravila za utvrđivanje elemenata za vjerodostojnost elektronskog potpisa (bosanski jezik)

20/02-785.

Odluka o stavljanju van snage odluka Centralne banke Bosne i Hercegovine kojima se regulira elektronski potpis (hrvatski jezik)

85/07-8864.

Odluka o stavljanju van snage odluka Centralne banke Bosne i Hercegovine kojima se reguliše elektronski potpis (srpski jezik)

85/07-8864.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2007. godinu

37/07-3888.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)

18/09-20.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (srpski jezik)

18/09-21.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)

18/09-21.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u bankama (bosanski jezik)

6/08-45, 40/09-221.


Odluka o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u bankama (hrvatski jezik)

6/08-46, 40/09-221.

Odluka o privremenom reprogramu kreditnih obaveza fizičkih lica i postupanje banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

40/09-221, 53/09-23.

Odluka o privremenom reprogramu kreditnih obveza fizičkih osoba i postupanje banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

40/09-222, 53/09-23.

Odluka o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova lizinga (bosanski jezik)

46/09-14.

Odluka o uvjetima i postupku za izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova leazinga (hrvatski jezik)

46/09-16.

Odluka o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje saglasnosti lizing društvu (bosanski jezik)

46/09-18.

Odluka o uvjetima i postupku za izdavanje i oduzimanje suglasnosti leazing društvu (hrvatski jezik)

46/09-20.

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti lizing društava na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (bosanski jezik)

46/09-22.

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti leazing društava na sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (hrvatski jezik)

46/09-25.

Odluka o jedinstvenom načinu i metodu obračuna i iskazivanju efektivne kamatne stope za ugovor o finansijskom lizingu (bosanski jezik)

46/09-28.

Odluka o jedinstvenom načinu i metodi izračuna i iskazivanju efektivne kamatne stope za ugovor o finansijskom leazingu (hrvatski jezik)

46/09-28.

Odluka o jedinstvenom načinu i metodu obračuna i iskazivanja lizing naknade po ugovoru o operativnom lizingu (bosanski jezik)

46/09-29.

Odluka o jedinstvenom načinu i metodi izračuna i iskazivanja leazing naknade po ugovoru o operativnom leazingu (hrvatski jezik)

46/09-30.

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje lizing društva dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja (bosanski jezik)

46/09-31.

Odluka o obliku i sadržaju izvješća koje leazing društva dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i rokovima izvještavanja (hrvatski jezik)

46/09-46.

Odluka o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima lizing društva (bosanski jezik)

46/09-61.


Odluka o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja pričuva za gubitke i upravljanje rizicima leazing društva (hrvatski jezik)

46/09-61.

Odluka o nadzoru lizing društva (bosanski jezik)

46/09-62.

Odluka o nadzoru leazing društva (hrvatski jezik)

46/09-64.

Odluka o naknadama koje lizing društva plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

46/09-65.

Odluka o naknadama koje leazing društva plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46/09-66.

Odluka o utvrđivanju visine naknada za obavljanje nadzora nad radom Razvojne banke Fedracije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

65/09-48.

Odluka o utvrđivanju visine naknada za obavljanje nadzora nad radom Razvojne banke Fedracije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

65/09-48.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

66/09-118.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

66/09-119.

Instrukcija za rad po računima rezervi komercijalnih banaka kod Centralne banke Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/01-1083.

Instrukcija za rad po računima rezervi komercijalnih banaka kod Centralne banke Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/01-1084.

Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) (bosanski jezik)

38/09-70.

Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) (hrvatski jezik)

38/09-70.

Kriteriji za interno rangiranje banaka od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/03-87. Ispravka 6/03-339.

Kriteriji za interno rangiranje banaka od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/03-96. Ispravka 6/03-339.

Uputstvo za primjenu Odluke o načinu održavanja obima i strukture poslovanja banaka zavisno od visine i strukture njihovog rizika i kapitala (bosanski jezik)

3/97-23.

Uputstvo za primjenu Odluke o načinu održavanja obima i strukture poslovanja banaka zavisno od visine i strukture njihovog rizika i kapitala (hrvatski jezik)

3/97-37.


Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješča o ukupnim otvorenim deviznim pozicijama banaka (hrvatski jezik)

40/99-1725.

Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o ukupnim otvorenim deviznim pozicijama banaka (bosanski jezik)

40/99-1725.

Uputstvo za primjenu Odluke o klasifikaciji aktive bilansa i odgovarajućih vanbilansnih stavki banaka sa stanovišta naplativosti (bosanski jezik)

3/97-33, 30/98-1057.

Uputa za primjenu Odluke o klasifikaciji aktive bilance i odgovarajućih vanbilančnih stavki banaka sa stanovišta naplativosti (hrvatski jezik)

3/97-47, 30/98-1057.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i održavanju obveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve - Novi prečišćeni tekst (hrvatski jezik)

33/09-49.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve - Novi prečišćeni tekst (bosanski jezik)

33/09-52.

Odluka o minimumu uvjeta za izdavanje dozvole za obavljanje unutarnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj (hrvatski jezik)

50/01-1102.

Odluka o minimumu uslova za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj (bosanski jezik)

50/01-1102.

Odluka o uvjetima i postupku za izdavanje dozvole za rad mikrokreditnoj fondaciji nastaloj promjenom oblika mikrokreditne organizacije (bosanski jezik)

27/07-2721.

Odluka o uvjetima i postupku za izdavanje dozvole za rad mikrokreditnoj fondaciji nastaloj promjenom oblika mikrokreditne organizacije (hrvatski jezik)

27/07-2722.

Odluka o uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i drugih suglasnosti mikrokreditnim organizacijama (bosanski jezik)

27/07-2723.

Odluka o uvjetima i postupku izdavanja i oduzimanja dozvole za rad i drugih suglasnosti mikrokreditnim organizacijama (hrvatski jezik)

27/07-2725.

Odluka o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za rad i saglasnosti za sticanje vlasničkih udjela ulaganjem i prijenosom imovine mikrokreditne fondacije (bosanski jezik)

27/07-2728.

Odluka o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za rad i suglasnosti za sticanje vlasničkih udjela ulaganjem i prijenosom imovine mikrokreditne fondacije (hrvatski jezik)

27/07-2730.

Odluka o nadzoru poslovanja mikrokreditnih organizacija (bosanski jezik)

27/07-2731.

Odluka o nadzoru poslovanja mikrokreditnih organizacija (hrvatski jezik)

27/07-2732.


Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje mikrokreditne organizacije dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH i rokovima izvještavanja (bosanski jezik)

27/07-2733.

Odluka o obliku i sadržaju izvješća koje mikrokreditne organizacije dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH i rokovima izvješćivanja (hrvatski jezik)

27/07-2747.

Odluka o visini načinu formiranja i održavanju rezervi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija (bosanski jezik)

27/07-2761.

Odluka o visini načinu formiranja i održavanju pričuvi za pokriće kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija (hrvatski jezik)

27/07-2761.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite (bosanski jezik)

27/07-2762, 46/09-66.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite (hrvatski jezik)

27/07-2763, 46/09-67.

Odluka o ostalim općim uvjetima za poslovanje mikrokreditne organizacije (bosanski jezik)

27/07-2764.

Odluka o ostalim općim uvjetima za poslovanje mikrokreditne organizacije (hrvatski jezik)

27/07-2765.

Odluka o naknadama koje mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (bosanski jezik)

27/07-2767.

Odluka o naknadama koje mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (hrvatski jezik)

27/07-2768.

Odluka o uvjetima i postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti štedno-kreditnih organizacija, saglasnosti na osnivačka akta i saglasnosti za imenovanje vanjskog revizora šteditno- kreditnih organizacija

29/07-3.

Odluka o nadzoru i kontroli štedno-kreditnih organizacija

29/07-4.

Odluka o procjeni kvaliteta, klasifikaciji aktive i upravljanju rizicima štedno-kreditnih organizacija

29/07-5.

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti i deviznim rizikom štedno-kreditnih organizacija

29/07-9.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite štedno-kreditnih organizacija

29/07-11.

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti štedno-kreditnih organizacija na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

29/07-11.

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje štedno-kreditne organizacije dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

29/07-13.


Odluka o uvjetima i postupku oduzimanja odobrenja za rad štedno-kreditnim organizacijama

29/07-14.

Odluka o visini naknade koja se plača za nadzor i kontrolu štedno-kreditnih organizacija

35/07-24, 102/09-36.

Pravilnik o bankama depozitarima privatizacijskih investicijskih fondova (bosanski jezik)

7/00-105.

Pravilnik o bankama depozitarima privatizacijskih investicijskih fondova (hrvatski jezik)

7/00-108.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

21/96-617, 43/00-1489, 66/02-3173, 72/04-4195, 22/07-2227, 83/08-20.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

46/09-67. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravi Iniko unutrašnjoj organizaciji Agencije ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/96-617, 43/00-1490, 66/02-3173, 72/04-4194, 22/07-2228, 83/08-20).

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46/09-70. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Agencije ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/96-617, 43/00-1490, 66/02-3173, 72/04-4194, 22/07-2228, 83/08-21).

Pravilnik o postupku prodaje dionica u postupku privatizacije banaka (bosanski jezik)

36/00-1207.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mikrokreditnih organizacija (hrvatski jezik)

36/00-1219.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mikrokreditnih organizacija (bosanski jezik)

36/00-1228.

Pravilnik o postupku verificiranja tražbina za staru deviznu štednju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

33/05-2345, 62/05-5296.

Pravilnik o postupku verifikovanja potraživanja za staru deviznu štednju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

33/05-2346, 62/05-5296.

Pravilnik o postupku verifikacije potraživanja za staru deviznu štednju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

33/05-2348, 62/05-5296.

Pravilnik o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica stare devizne štednje (srpski jezik)

70/09-26.

Pravilnik o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica stare devizne štednje (bosanski jezik)

70/09-27.

Pravilnik o obavljanju poslova po osnovu emisije obveznica stare devizne štednje (hrvatski jezik)

70/09-28.

Uputstvo o pripremi početnog bilansa stanja banaka (bosanski jezik)

23/98-680, 30/98-1057.

Naputak o pripremi početne bilance stanja banaka (hrvatski jezik)

23/98-689, 30/98-1056.


Naputak o obliku i sadržaju obavijesti o ne izvršenom verificiranju tražbina na temelju stare devizne štednje (hrvatski jezik)

33/05-2350.

Uputstvo o obliku i sadržaju obavijesti o ne izvršenom verifikovanju potraživanja na osnovu stare devizne štednje (srpski jezik)

33/05-2352.

Uputstvo o obliku i sadržaju obavijesti o ne izvršenom verificiranju potraživanja na osnovu stare devizne štednje (bosanski jezik)

33/05-2354.

Naputak o obliku i sadržaju zahtjeva za registriranje tražbina na temelju stare devizne štednje (hrvatski jezik)

33/05-2356.

Uputstvo o obliku i sadržaju zahtjeva za registrovanje potraživanja na osnovu stare devizne štednje (srpski jezik)

33/05-2360.

Uputstvo o obliku i sadržaju zahtjeva za registrovanje potraživanja na osnovu stare devizne štednje (bosanski jezik)

33/05-2364.

Naputak o obliku i sadržaju potvrde o izvršenom verificiranju tražbina na temelju stare devizne štednje (hrvatski jezik)

33/05-2368.

Uputstvo o obliku i sadržaju potvrde o izvršenom verifikovanju potraživanja na osnovu stare devizne štednje (srpski jezik)

33/05-2371.

Uputstvo o obliku i sadržaju potvrde o izvršenom verificiranju potraživanja na osnovu stare devizne štednje (bosanski jezik)

33/05-2374.

Naputak o obliku i sadržaju izviješća o izvršenom verificiranju tražbina na temelju stare devizne štednje (hrvatski jezik)

33/05-2377.

Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja o izvršenom verifikovanju potraživanja na osnovu stare devizne štednje (srpski jezik)

33/05-2379.

Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja o izvršenom verificiranju potraživanja na osnovu stare devizne štednje (bosanski jezik)

33/05-2381.

Uputstvo o pismenima koja se prilažu uz zahtjev za odobrenje Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za otvaranje predstavništva i ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine za mikrokreditne organizacije iz Bosne i Hercegovine čije je sjedište izvan Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/02-457.

Naputak o pismenima koja se prilažu uz zahtjev za odobrenje Federalnog ministarstva socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za otvaranje predstavništva i ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine za mikrokreditne organizacije iz Bosne i Hercegovine čije je sjedište izvan Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/02-457.

Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH (bosanski jezik)

6/08-63.


Uputa za licenciranje i druge suglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije BiH (hrvatski jezik)

6/08-73.

Naputak o sprovođenju završetka postupka privatizacije Union banke d.d. Sarajevo i Postbank BH - Poštanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo i drugih preostalih poslova Jedinice za privatizaciju banaka (hrvatski jezik)

60/02-2766, 67/02-3208.

Uputstvo o sprovođenju završetka postupka privatizacije Union banke d.d. Sarajevo i Postbank BH - Poštanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo i drugih preostalih poslova Jedinice za privatizaciju banaka (bosanski jezik)

60/02-2766, 67/02-3208.

Lista banaka koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova depozitara za račun privatizacijskih fondova

44/99-1811.

Lista banaka koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova depozitara za račun privatizacijskih fondova

44/99-1811.

Naputak o obliku i sadržaju Zahtjeva za registriranje tražbina po osnovu računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

36/06-3930.

Uputstvo o obliku i sadržaju Zahtjeva za registraciju potraživanju po osnovu računa stare devizne štednje (bosanski jezik)

36/06-3936.

Naputak o obliku i sadržaju Potvrde o izvršenom verificiranju tražbina po osnovu računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

36/06-3942.

Uputstvo o obliku i sadržaju Potvrde o izvršenoj verifikaciji potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje (bosanski jezik)

36/06-3945.

Naputak o obliku i sadržaju Izvješća o izvršenom verificiranju tražbina po osnovu računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)

36/06-3948.

Uputstvo o obliku i sadržaju Izvještaja o izvršenoj verifikaciji potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje (bosanski jezik)

36/06-3951.

Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2008. godinu

18/08-22.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o uključivanju novčanih sredstava Županije u depozit Hercegovačke banke d.d. Mostar

9/98-375.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o bankama u Brčko Distriktu BiH

5/03-144.

Zakon o visini stope zatezne kamate

2/02-48, 25/08-775.


Zakon o podmirenju obaveza po osnovu stare devizne štednje

27/04-1053.

Odluka o proglašavanju i privremenoj suspenziji u trajanju od šest mjeseci svakog prava da se pred sudovima BiH (uključujući Brčko Distrikt BiH) i njenih entiteta ili drugih pokrene postupak za osporavanje naloga koje bankama izdaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Federacije BiH

5/03-142.

Odluka o Centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

4/09-108.

Odluka o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine

29/09-775.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve - Novi prečišćen tekst

12/09-281, 44/09-66.

Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)

15/09-541.

Pravilnik o obavljanju poslova skrbnika i poslova depozitara

37/08-1324.

Saopštenje o uspostavljanju elektronskog međubankarskog tržišta novca

35/07-1318.

Pravilnik o obavljanju kastodi poslova

54/06-13.

Pravilnik o postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje

27/05-936.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku verifikacije potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Brčko Distriktu BiH

11/07-455.

Pravilnik o uslovima, postupku i dokumentaciji za upis u pregled banaka, supsidijarnih lica, filijala i predstavništava u Brčko Distriktu BiH

9/03-580.

Pravilnik o načinu i rokovima obavještavanja Poreske uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na sprečavanju pranja novca, te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka

22/03-1104.

Uputstvo o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente -trezore i vanbudžetske fondove

10/01-406.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o bankama Republike Srpske

44/03-1, 74/04-2. Zakon o bankama Republike Srpske proglasio je svojom odlukom Visoki predstavnik za BiH u SI. gl. RS broj 74/02-13, (Visoki predstavnik za BiH) 24/03-3. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakona o bankama i drugim finansijskim institucijama, objavljen u SI. gl. RS broj 18/99-375, Ispravka 22/99-527, izmene i dopune 13/00-303, 18/01-401.

Odluka o Zakonu i izmenama i dopunama Okvirnog Zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini

15/00-343. Okvirni Zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 12/99-97.


Zakon o mikrokreditnim organizacijama

19/01-419.

Zakon o štedno-kreditnim organizacijama

93/06-1.

Zakon o visini stope zatezne kamate

19/01-419. Zakon o dopuni 52/06-1, 103/08-8.

Zakon o privatizaciji državnog kapitala u bankama

24/98-616, 5/99-51 i 18/99-407, 70/01-1514, 70/01-1514.

Zakon o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u bankama

24/98-618, 70/01-1513, 70/01-1513.

Zakon o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske

56/06-1.

Zakon o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

10/98-203,16/00-379 (Visoki predstavnik za BiH), 18/01 -402, 71/02-12 (Visoki predstavnik za BiH), 18/03-3 (Visoki predstavnik za BiH), 24/03-3, 39/03-6, 123/06-1.

Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske

59/08-1.

Zakon o lizingu

70/07-1.

Zakon o elektronskom dokumentu Republike Srpske

110/08-2.

Zakon o elektronskom poslovanju Republike Srpske

59/09-1. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 36/02).

Uredba o nosiocu poslova elektronske certifikacije u republičkim organima uprave

114/08-1, 73/09-2.

Uredba o kriterijima za izdavanje dozvole za učešće u privatizaciji banke

24/00-605, 55/01-1121.

Uredba o uvjetima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje

66/05-1, 104/05-1.

Uredba o kriterijima za izdavanje dozvole za učešće u privatizaciji banke

24/00-605.

Uredba o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj

102/06-1, 17/07-1, 105/07-1, 18/08-1, 20/09-3.

Prečišćeni tekst Odluke o utvrđivanju tarife naknada Centralne banke Bosne i Hercegovine

22/09-30, 63/09-15.

Obavijest o gotovinskim isplatama po osnovu računa stare devizne štednje

26/07-12.

Statut Agencije za bankarstvo Republike Srpske

67/04-4.

Odluka o prenosu akcionarskog kapitala u državnom vlasništvu banaka na Ministarstvo finansija

19/99-462.


Pravilnik o službenoj znački i legitimaciji radnika Agencije za bankarstvo Republike Srpske

68/01-1455.

Odluka o stavljanju van snage odluka Centralne banke Bosne i Hercegovine kojima se reguliše elektronski potpis

99/07-11.

Saopštenju o uspostavljanju elektronskog međubankarskog tržišta novca

99/07-11.

Odluka o uslovima i kriterijumima za ocenu podnetih zahteva za izdavanje dozvola za rad banaka, drugih finansijskih organizacija i afilijacija, za ocenu boniteta kupca koji kupovinom akcija stiče više od 15% osnivačkog kapitala banke, odnosno druge finansijske organizacije, uslovima za davanje saglasnosti Narodne banke Republike Srpske na izmene ugovora, odnosno odluke o osnivanju banke, odnosno druge finansijske organizacije kojoj se pripaja druga banka, odnosno druga finansijska organizacija 6/97-196.

Odluka o načinu klasifikovanja bilansne i vanbilanske aktive banaka i drugih finansijskih organi­zacija prema stepenu naplativosti

6/97-20I.

Odluka o gotovinskoj isplati stare devizne štednje

87/05-1.

Odluka o minimumu obima, oblika i sadržaju programa i izvještaja o ekonomsko-finansijskoj reviziji banaka

1 2/03-29.

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i drugih finansijskih organizacija, postupku izdavanja naloga i merama prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, kao i načinu vršenja kontrole učesnika u poslovima koji su predmet kontrole

6/97-204.

Odluka o obaveznim elementima programa privatizacije banaka

13/99-238.

Odluka o uslovima kada se banka smatra nesolventnom

12/03-30.

Odluka o minimalnim standardima za poslovanje banaka sa licima povezanim sa bankom

12/03-17.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u bankama

61/08-27.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje koncentracijom rizika banaka

12/03-14, 31/04-5, 1/06-13, 115/06-8.

Odluka o minimalnim standardima koje banke trebaju ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa

2/00-18.

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

61/08-28.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka

12/03-2, 29/03-14, 115/06-8, 61/08-30.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve - Novi prečišćeni tekst

43/09-45.


Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciji aktive banaka

3/00-72, 85/04-8, 1/06-12.

Odluka o minimumu obima, oblika i sadržaja programa i izvještaja ekonomsko-finansijskoj reviziji banaka

3/00-74.

Odluka o dokumentaciji potrebnoj za izdavanje odobrenja za osnivanje mikrokreditne organizacije

38/01-825.

Odluka o dokumentaciji potrebnoj za ostvaranje predstavništva mikrokreditne organizacije sa sedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine

38/01-825.

Odluka o definiciji mikrokredita

38/01-825, 107/05-22.

Odluka o ostalim uvjetima za poslovanje mikrokreditne organizacije

111/07-14.

Odluka o centralnom registru kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

13/09-40.

Odluka o kontroli i nadzoru davalaca lizinga

100/07-10.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne stope lizing naknade po ugovoru o finansijskom lizingu

100/07-11, 82/09-26, 97/09-30.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja lizing naknade po ugovoru o operativnom lizingu

100/07-12.

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje davaoci lizinga dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

100/07-13.

Odluka o provođenju odredbi Zakona o lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanju saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske

100/07-9.

Odluka o uvjetima i postupku oduzimanja dozvole za obavljanje posla lizinga

100/07-13.

Pravilnik o uvjetima izdavanja odobrenja za davanje mikrokredita

111/05-3.

Odluka o kapitalizaciji mikrokreditnih organizacija

32/02-32.

Odluka o minimalnim uslovima koje banke trebaju ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa

47/01-964.

Odluka o postupku za utvrđivanje potraživanja i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banaka

12/03-31.

Kriteriji za interno rangiranje banaka od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske

12/03-42.


Instrukcija za rad po računima rezervi komercijalnih banaka kod Centralne banke BiH

56/01-1182.

Instrukcija o strukturi i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN)

47/09-46.

Odluka o osnivanju Srpske državne banke AD

20/96-847.

Odluka o superviziji banaka

12/03-1.

Odluka o izvještavanju o nesolidnim komitentima

12/03-16.

Odluka o minimalnim standardima sistema interne kontrole u bankama

12/03-26.

Odluka o minimalnim standardima za dokumentovanje kreditnih aktivnosti banaka

12/03-15.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka

12/03-5, 31/04-5, 111/07-15.

Odluka o minimalnim standardima interne i eksterne revizije u bankama

12/03-28.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka

12/03-18, 53/03-3, 85/04-7.

Odluka o minimalnim uslovima koje banke trebaju ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa

12/03-19.

Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

12/03-20, 55/04-19, 56/05-14.

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje tržišnim rizicima u bankama

61/08-19, 116/08-14, 112/09-18.

Odluka o izjavi o imovinskom stanju

12/03-31.

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj se uplaćuju naknade za obavljanje poslova Agencije za bankarstvo Republike Srpske

35/00-797.

Odluka o prihvatanju iznosa duga BiH pripadajućeg za Republiku Srpsku

7/99-97.

Odluka o minimalnim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine

68/01-1455.

Odluka o oduzimanju dozvole za rad "Privrednoj banci AD Srpsko Sarajevo" i pokretanju stečajnog postupka "Privredne banke AD Srpsko Sarajevo"

105/04-9.

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova

7/04-3.


Odluka o uspostavi direktnih konekcija na sistemu upravljanja finansijskim informacijama

22/07-2.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite

3/07-20, 82/09-25, 97/09-29.

Odluka o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti mikrokreditiranja mikrokreditnim organizacijama, organizacionim dijelovima mikrokreditnih organizacija iz Federacije BiH, Distrikta Brčko i stranim mikrokreditnim organizacijama u Republici Srpskoj

3/07-21.

Odluka o uvjetima i postupku davanja saglasnosti na osnivačke akte mikrokreditnih organizacija

3/07-24.

Odluka o postupku oduzimanja dozvole za rad mikrokreditnih organizacija

3/07-24.

Odluka o definiciji lica povezanih sa mikrokreditnom organizacijom i minimalnim standardima za poslovanje mikrokreditne organizacije sa povezanim licima

3/07-25.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite

3/07-26, 82/09-26, 97/09-29.

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja koje mikrokreditne organizacije dostavljaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

3/07-27.

Odluka o kontroli i nadzoru mikrokreditnih organizacija

3/07-27.

Odluka o visini naknade koja se plača u postupku pred Agencijom za bankarstvo Republike Srpske

6/08-10.

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade koja se plača u postupku pred Agencijim za bankarstvo Republike Srpske

7/07-2.

Odluka o visini i načinu formiranja rezervi za pokriče kreditnih gubitaka mikrokreditnih organizacija

3/07-29.

Odluka o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za statusnu promjenu mikrokreditne organizacije

3/06-29.

Odluka o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za poslovanje banaka sa licima povezanim sa bankom

29/07-14.

Pravilnik o direktnoj prodaji državnog kapitala u bankama

13/01-280, 14/02-23.

Pravilnik o uslovima, postupku i dokumentaciji za upis u pregled banaka, supsidijarnih lica, filijala i predstavništava u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

43/03-6.

Pravilnik o elektronskoj razmjeni poslovnih poruka

30/06-12.

Pravilnik o mjerama zaštite elektronskog potpisa i kvalificiranog elektronskog potpisa, najnižem iznosu obaveznog osiguranja i primjeni organizacionih i tehničkih mjera zaštite certifikata

88/09-12.


Pravilnik o tehničkim pravilima za osiguranje povezanosti evidencija izdatih i opozvanih certifikata certifikacionih tijela u Republici Srpskoj

88/09-1 7.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra certifikacionih tijala za izdavanje kvalificiranih elektronskih certifikata

88/09-21.

Pravilnik o evidenciji certificiranih tijela

88/09-10.

Pravilnik o obavljanju kastodi poslova

41/07-7, 7/08-21.

Pravilnik o uvjetima i načinu otvaranja i vođenja računa nerezidenata

89/07-3.

Pravila plasmana sredstava po kreditnim linijama

26/09-11. Ispravka Pravila 37/09-39.

Uputstvo za jedinstvenu primenu Odluke o načinu klasifikovanja bilansne i vanbiiansne aktive banaka i drugih finansijskih organizacija prema stepenu naplativosti

8/97-266.

Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske

12/03-33, 45/07-9.

Uputstvo o načinu i rokovima dostavljanja reklasifikovanog bilansa stanja i bilansa uspeha banaka i drugih finansijskih organizacija

8/97-269.

Uputstvo za primenu Odluke o bližim uslovima primene čl. 26. i 27. Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama

8/97-276.

Uputstvo o primeni Uredbe o korišćenju sredstava stare devizne štednje za otkup državnih stanova

70/01-1588.

Uputstvo o bližim uvjetima za davanje bankama saglasnosti za obavljanje djelatnosti kastodi banke

115/06-8.

Uputstvo o formi i sadržaju Potvrde o izvršenoj verifikaciji računa stare devizne štednje i Izvještaja o verifikovanim obavezama po osnovu računa stare devizne štednje koje se izvršavaju emisijom obveznica

17/08-14.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o osiguranju imovine i lica

5/95-92, 9/95-293, 44/95-1148, 2/96-28.

Zakon o pretvaranju kapitala društva osiguranja i reosiguranja u Republici Bosni i Hercegovini

2/96-28.

Pravilnik o uvjetima za dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 83/90-2318.

Odluka o određivanju najnižih iznosa na koje pojedine vrste zrakoplova moraju biti osigurane od odgovornosti za štete koje zrakoplov može pričiniti trećim licima

33/95-850.


Odluka o određivanju najnižih iznosa u visini osiguranih suma na koje mora biti ugovoreno osiguranje po jednom putniku u javnom saobraćaju za slučaj smrti, trajnog gubitka opšte radne sposobnosti, prolazne nesposobnosti za rad, na ime naknade za gubitak zarade i stvarnih nužnih troškova liječenja

13/94-225.

Odluka o određivanju najnižih osiguranih iznosa na koje se mora ugovoriti osiguranje u autoodgovornosti za štete pričinjene trećim licima pri upotrebi motornog i priključnog vozila

13/94-226.

Odluka o određivanju imovine i lica i uslova pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati kod inozemnog osiguratelja

33/95-850.

Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovu osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete koju brodica nanese trećim licima

33/95-851.

Odluka o određivanju najnižih visina osiguranih suma na koje mora biti ugovoreno osiguranje po jednom putniku u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta

33/95-851.

Odluka o određivanju iznosa na koje se mora ugovoriti osiguranje automobilske odgovornosti

33/95-851.

Odluka o osnivanju Ureda za nadzor za poslovanje nad društvom za osiguranje

34/96-423.

Odluka o naknadi za rad članova Upravnog odbora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini

17/07-2377.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini

12/04-1194.

Odluka o načinu nastavka rada Biroa osiguranja Bosne i Hercegovine

18/01-210.

Statut Biroa Zelene karte Bosne i Hercegovine

18/01-210.

Odluka o uvjetima koje trebaju ispunjavati članovi Upravnog odbora Agencije za osiguranje u BiH

81/05-6488.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu

101/09-19.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (srpski jezik)

24/05-1557.

Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (bosanski jezik)

24/05-1576.

Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (hrvatski jezik)

24/05-1537.

Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti (hrvatski jezik)

24/05-1595.


Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (srpski jezik)

24/05-1 600.

Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (bosanski jezik)

24/05-1604.

Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

56/05-4690.

Statut Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

56/05-4693.

Odluka o određivanju najnižih iznosa na koje pojedine vrste zrakoplova moraju biti osigurane od odgovornosti za štete koje zrakoplov može pričiniti trećim licima

7/95-235.

Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovu osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete koju brodica nanese trećim licima

7/95-235.

Odluka o određivanju najnižih visina osiguranih suma na koje mora biti ugovoreno osiguranje po jednom putniku u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta

7/95-235.

Odluka o određivanju iznosa na koje se mora ugovoriti osiguranje automobilske odgovornosti

7/95-236.

Odluka o određivanju imovine i osoba pod kojima se mogu osigurati ili suosigurati kod inozemnog osiguratelja

7/95-236.

Odluka o izvješćima posrednika u osiguranju (hrvatski jezik)

30/09-7.

Odluka o izvještajima posrednika u osiguranju (bosanski jezik)

30/09-8.

Odluka o sadržaju polise osiguranja od odgovornosti za motorna vozila (bosanski jezik)

80/06-8630.

Odluka o sadržaju polise osiguranja od odgovornosti za motorna vozila (hrvatski jezik)

80/06-8630.

Odluka o izvještajima društava za osiguranje (bosanski jezik)

80/06-8631, 30/09-7.

Odluka o izvješćima društava za osiguranje (hrvatski jezik)

80/06-8631, 30/09-6.

Odluka o izvještaju podružnice društava za osiguranje iz Republike Srpske (bosanski jezik)

62/09-11.

Odluka o izvještaju podružnice društava za osiguranje iz Republike Srpske (hrvatski jezik)

62/09-13.

Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad (bosanski jezik)

31/09-72. Prestaje da važi Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad - 80/06-8632.


Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad (hrvatski jezik)

31/09-76. Prestaje da važi Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad - 80/06-8634.

Odluka o osiguranju troškova pravne zaštite i osiguranju pomoći (hrvatski jezik)

81/06-8761.

Odluka o osiguranju troškova pravne zaštite i osiguranju pomoći (bosanski jezik)

81/06-8762.

Odluka o uvjetima osiguranja kod inozemnog osiguravatelja (hrvatski jezik)

81/06-8763.

Odluka o uslovima osiguranja kod inozemnog osiguravatelja (bosanski jezik)

81/06-8763.

Odluka o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (bosanski jezik)

71/05-6445.

Odluka o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (hrvatski jezik)

71/05-6445.

Odluka o dimnamici usklađivanja minimalnog dioničkog kapitala i garantnog fonda društva za osiguranje (bosanski jezik)

71/05-6446.

Odluka o dimnamici usklađivanja minimalnog dioničkog kapitala i jamstvenog fonda društva za osiguranje (hrvatski jezik)

71/05-6446.

Odluka o određivanju iznosa na koji se mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti za motorna vozila (bosanski jezik)

71/05-6446.

Odluka o određivanju iznosa na koji se mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti za motorna vozila (hrvatski jezik)

71/05-6447.

Odluka o raspodjeli zajedničkih stavki na životno i neživotno osiguranje (bosanski jezik)

6/07-414.

Odluka o raspodjeli zajedničkih stavki na životno i neživotno osiguranje (hrvatski jezik)

6/07-414.

Odluka o vrstama osiguranja (hrvatski jezik)

32/07-3015.

Odluka o vrstama osiguranja (bosanski jezik)

32/07-3016.

Odluka o određivanju iznosa na koji se mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti za motorna vozila (hrvatski jezik)

32/07-3018.

Odluka o određivanju iznosa na koji se mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti za motorna vozila (bosanski jezik)

32/07-3018.

Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini (hrvatski jezik)

30/09-5, 62/09-15.


Odluka o doprinosu Zaštitnom fondu Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini (bosanski jezik)

30/09-6, 62/09-15.

Odluka o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini (hrvatski jezik)

30/09-6, 62/09-15.

Odluka o broju glasova članova Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini (bosanski jezik)

30/09-6, 62/09-15.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra društava za osiguranje i podružnica društava kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (bosanski jezik)

71/05-6447.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra društava za osiguranje i podružnica društava kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (hrvatski jezik)

71/05-6459.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (bosanski jezik)

71/05-6470.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra posrednika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (hrvatski jezik)

71/05-6470.

Pravilnik o uvjetima za dobijanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (hrvatski jezik)

54/00-1994.

Pravilnik o uvjetima za dobijanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova (bosanski jezik)

54/00-1995.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra ovlaštenih aktuara u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (bosanski jezik)

71/05-6471.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra ovlaštenih aktuara u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH (hrvatski jezik)

71/05-6471.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje aktuarskih poslova (hrvatski jezik)

81/06-8770.

Pravilnik o uslovima za obavljanje aktuarskih poslova (bosanski jezik)

81/06-8773.

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti (bosanski jezik)

80/06-8637.

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti (hrvatski jezik)

80/06-8647.

Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava (hrvatski jezik)

72/09-61. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06-8662).

Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava (bosanski jezik)

72/09-70. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06-8656).


Pravilnik o minimalnom sadržaju revizorskog izvještaja (bosanski jezik)

80/06-8668.

Pravilnik o minimalnom sadržaju revizorskog izvještaja (hrvatski jezik)

80/06-8669.

Pravilnik o blokiranju imovine i osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti brokera u osiguranju (bosanski jezik)

80/06-8670.

Pravilnik o blokiranju imovine i osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti brokera u osiguranju (hrvatski jezik)

80/06-8670.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (bosanski jezik)

80/06-8671.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (hrvatski jezik)

80/06-8673.

Pravilnik o tehničkim rezervama (bosanski jezik)

80/06-8675.

Pravilnik o tehničkim pričuvama (hrvatski jezik)

80/06-8677.

Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupacijom osiguravača (hrvatski jezik)

81/06-8764.

Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupacijom osiguravača (bosanski jezik)

81/06-8767.

Pravilnik o internoj reviziji u društvu za osiguranje (bosanski jezik)

13/09-85.

Pravilnik o internoj reviziji u društvu za osiguranje (hrvatski jezik)

13/09-86.

Pravilnik o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja kod društva za osiguranje (bosanski jezik)

13/09-87.

Pravilnik o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja kod društva za osiguranje (hrvatski jezik)

13/09-95.

Pravilnik o postupku nadzora (bosanski jezik)

62/09-15.

Pravilnik o postupku nadzora (hrvatski jezik)

62/09-1 7.

Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja društava za osiguranje (bosanski jezik)

3/07-132.

Naputak o obliku i sadržaju izvješča društava za osiguranje (hrvatski jezik)

3/074-137.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2006. godinu

3/08-88.


Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu

2/09-16.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu

83/09-97.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o obaveznom osiguranju zaposlenika u administraciji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

10/02-669.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu

48/08-1919.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu

36/09-888

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o društvima za osiguranje

17/05-1.

Zakon o posredovanju u osiguranju

17/05-23, 106/09-28.

Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim osiguranjima od odgovornosti - Prečišćeni tekst

102/09-1.

Uredba o Birou osiguranja Republike Srpske

13/97-410, 11/98-251, izmena i dopuna 6/99-75.

Uredba o jedinstvenim premijskim stopama i zajedničkoj tarifi za osiguranje vlasnika ili korisnika motornih vozila od autoodgovornosti

11/98-250, 35/97-1168.

Statut Agencije za osiguranje Republike Srpske

30/06-10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa Agencije za osiguranje Republike Srpske

48/05-3.

Odluka o određivanju najnižih osiguranih suma na koje se mora ugovoriti osiguranje vazduboplova od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

41/00-960.

Odluka o prekidu svih postupaka radi naknade štete protiv svih pravnih sledbenika ZO "Sarajevo osiguranje" DD Sarajevo, DD za osiguranje "Dunav" Beograd i Zajednica osiguranja imovine i lica "Croatia" Zagreb u sporovima koji se vode pred redovnim sudovima u Republici Srpskoj, a po osnovu zaključenih polisa osiguranja do 4. 4. 1992. godine

34/97-1135.

Odluka o vrstama osiguranja

57/06-15.

Uputstvo za primjenu Odluke o vrstama osiguranja

44/07-13.

Odluka o tarifama i naknadama Agencije za osiguranje Republike Srpske

5/08-14, 28/09-13.


Odluka o uvjetima pod kojima društvo za osiguranje može zaključiti ugovor o reosiguranju sa društvom za reosiguranje koje nema dozvolu za rad u BiH

32/08-19.

Odluka o naknadama i tarifama Agencije za osiguranje Republike Srpske

57/06-17.

Odluka o određivanju najmanjeg iznosa na koji se mora ugovoriti osiguranje od odgovornosti za motorna vozila

57/06-18, 27/07-6.

Odluka o obimu, načinu i rokovima dostavljanja podataka koje su posrednici u osiguranju dužni dostavljati Agenciji za osiguranje

116/06-12.

Odluka o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje saglasnosti kandidatu na značajnom položaju u društvu za osiguranje

116/06-13.

Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad

116/06-14.

Odluka o izvještajima društava za osiguranje

15/07-17.

Odluka o uvjetima osiguranja kod inozemnog osiguravača

15/07-18.

Odluka o osiguranju troškova pravne zaštite i osiguranju pomoći

15/07-19.

Odluka o sadržaju mišljenja ovlaštenog aktuara

15/07-19.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora, predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske

36/07-4.

Odluka o obliku i sadržaju izvještaja društava za osiguranje

36/07-7.

Odluka o utvrđivanju liste stručnih lica koja su ovlaštena provoditi kontrolu u osiguravajućim društvima

70/06-26, 15/07-21.

Odluka o naknadama i tarifama za rad Ombudsmana u osiguranju

101/07-7.

Odluka o sadržaju i obliku službene legitimacije Agencije za osiguranje Republike Srpske

10/09-19.

Odluka o plaćanju naknade za nadzor Agenciji za osiguranje Republike Srpske za 2009. godinu

28/09-13.

Odluka o broju glasova članova Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2009. godinu

10/09-1 7.

Odluka o naknadi za finansiranje rada Ombudsmena u osiguranju

31/09-18.

Odluka o načinu utvrđivanja i obračuna doprinosa Zaštitnom fondu Republike Srpske, rokovima uplate i načinu vođenja sredstava doprinosa

80/09-19.


Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom fondu Republike Srpske u 2009. godini

31/09-18, 80/09-20.

Pravilnik o načinu utvrđivanja minimalnih suma osiguranja za pokriće od rizika nastupanja štete prouzrokovane izdavanje pogrešnog revizorskog mišljenja

56/09-7.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje

80/09-20.

Pravilnik o Ombudsmanima u osiguranju

101/07-8, 10/09-27.

Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda društava za osiguranje

10/09-20.

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje u Republici Srpskoj

101/07-10.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za određivanje visine koncesione nak­nade

101/07-16.

Pravilnik o minimalnom sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja društava za osiguranje

15/07-21, 106/08-9.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posrednika u osiguranju

1/07-6.

Pravilnik o sadržaju ovlašćenog aktuara

45/00-1007.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra društava za osiguranje i filijala društava za osiguranje kod Agencije za osiguranje Republike Srpske

57/06-19.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registara posrednika u osiguranju kod Agencije za osiguranje Republike Srpske

57/06-26, 76/07-13, 76/07-13.

Pravilnik o uvjetima za sticanje i povlačenje zvanja ovlaštenog aktuara

57/06-26, 71/08-14.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra ovlaštenih aktuara kod Agencije za osiguranje Republike Srpske

57/06-28.

Pravilnik o uvjetima za dobivanje licence i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

116/06-17.

Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava društava za osiguranje

116/06-19.

Pravilnik o reguliranju blokiranja imovine i osiguranja od odgovornosti brokera u osiguranju

11 6/06-24.

Pravilnik o životnom osiguranju vezanom za ulaganja

116/06-24.


Pravilnik o tehničkim rezervama       

116/06-27.

Program za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

116/06-36.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registara društava za osiguranje i filijala društava za osiguranje kod Agencije za osiguranje Republike Srpske

5/08-16.

Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu osiguranja

5/08-18.

Pravilnik o sadržaju izvještaja neovisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za osiguranje

7/08-18.

Pravilnik o blokiranju imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti brokera u osiguranju

38/08-8, 42/08-23.

Pravilnik o davanju i oduzimanju saglasnosti licima na značajnom položaju u društvu za osiguranje

38/08-9.

Pravilnik o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje

10/09-26.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu

10/09-35.

Statistika tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini za 2008. godinu

111/09-15.

Uputstvo za primjenu Odluke o vrstama osiguranja

44/07-13.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o Lutriji Bosne i Hercegovine i igrama na sreću

2/96-41.

Zakon o oporezivanju igara na sreću i zabavnih igara

2/96-45.

Odluka o prolongiranju obaveza Lutrije Bosne i Hercegovine

4/96-70.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o igrama na sreću (bosanski jezik)

1/02-1.

Zakon o igrama na sreću (hrvatski jezik)

1/02-8.

Odluka o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41/02-1832, 38/06-3983, 36/08-5.

Odluka o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

41/02-1833, 38/06-3983, 36/08-5.


Odluka o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na srec'u na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

41/02-1832, 38/06-3983, 36/08-6.

Odluka o vrsti i perfomansama automata na sustavu automata za igre na sreću (hrvatski jezik)

62/07-5335.

Odluka o vrsti i perfomansama automata na sistemu automata za igre na sreću (bosanski jezik)

62/07-5335.

Pravilnik o načinu dobijanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara za sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje suglasnosti za nagradne igre (hrvatski jezik)

44/02-1986.

Pravilnik o načinu dobijanja i produžavanja odobrenja za priređivanje igara za sreću, odobravanje pravila igara na sreću, pravila rada kasina, davanje saglasnosti za nagradne igre (bosanski jezik)

44/02-1990.

Statut Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

43/03-2251.

Statut Lutrije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

43/03-2254.

Statut Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

43/03-2256.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama

37/04-1649.

Odluka o provođenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

4/08-109.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o igrama na sreću

110/08-8.

Zakon o porezima na igre na sreću i zabavne igre

5/99-49, 52/01-1078, 25/02-27, 52/06-1.

Odluka o raspodjeli sredstava lutrije za finansiranje socijalno-humanih aktivnosti

7/09-4.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje tombole zatvorenog tipa i načinu evidentiranja tombolskih kartica

41/09-19.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću na automatima i uvjetima tehničke ispravnosti automata

44/09-2.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za igre na sreću

44/09-7.

Pravilnik o načinu čuvanja, registriranja i evidentiranja podataka o primljenim kladioničkim uplatama

84/09-22.


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje kazino mora da ispunjava i obrascima o dnevnom obračunu po pojedinom stolu i automatu za igre na sreću

89/09-19.

Pravilnik o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću

92/09-21.

Uputstvo o popunjavanju podataka u poreznoj prijavi za porez od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara (PP -ISZ)

8/04-4.

Statut Lutrije Republike Srpske AD Banja Luka

115/07-10.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 23/82-749, 77/82-1842 (izmj. Cl. 91-96., 98., 99., 105. i 108.), 75/85-2237 (izmj. i dopl. Cl. 106. i 106a.), 8/87-225 (izmj. čl. 106a.), 65/87-1515, 87/89-2134, 44/90-1305, 84/90-2360, 11/91-202 (ispr.).

Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/79-1084, 68/88-1705.

Zakon o određivanju naknada za potraživanja po osnovi socijalnog osiguranja nastala u inozemstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/77-405, 13/79-410 (izmj. čl. 2).

Zakon o osnovnim pravima vojnih invalida i obitelji palih boraca (Prečišćeni tekst)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 31/86-937, 44/89-1153, 87/89-2133, 20/90-823, 42/90-1261.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

38/90-1081, 22/9-1-731. Ustavni sud BiH, br. U 41/91-27/91-917, 24/92-627, 13/94-189.

Zakon o organizacijama udruženog rada za zapošljavanje i radno osposobljavanje invalidnih lica

37/85-1121.

Zakon o zaštiti vojnih invalida

35/90-958.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

16/92-414, 8/93-157, 13/94-189, 13/94-214.

Zakon o izuzetnom materijalnom obezbjeđenju za vrijeme ratnog stanja, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca

33/95-842.

Uputstvo o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja te o jedinstvenom načinu utvrđivanja kontrolnog broja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/90-2110.

Pravilnik o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskoga i invalidskog osiguranja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/90-2094.

Pravilnik o oštećenjima organizma dobivenim pri obavljanju ili u povodu obavljanja zadataka i poslova državne i javne sigurnosti što ih obavljaju ovlaštene službene osobe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/82-195.


Odluka o određivanju političkih i društvenih funkcija i samoupravnih i građanskih prava, javnih funkcija ili građanskih dužnosti na poziv državnih organa, u obavljanju odnosno ostvarivanju kojih se pretrpljena ozljeda priznaje kao ozljeda na radu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/87-1597.

Uputstvo o načinu isplaćivanja naknada odnosno penzija ili invalidnina po odredbama Za­kona o određivanju naknada za potraživanja po osnovi socijalnog osiguranja nastala u inoze­mstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 61/80-1750.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osoba koje su na zahtjev organa državne sigurnosti pružile pomoć i pri tome bile ozlijeđene

Vidi: čl. 25. Zakona o osnovama sistema državne sigurnosti 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 15/84-447.

Uputstvo o legitimaciji ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca

38/95-938.

Pravilnik o načinu vođenja evidencija o ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida i poginulih boraca

38/95-94.

Pravilnik o postupku, sastavu i načinu rada stručnih organa za ocjenjivanje radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju

16/84-457, 26/84-851 (ispr.J.

Pravilnik o obrascima prijava za ustrojavanje i vođenje matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

37/85-1136, 15/87-537.

Pravilnik o načinu korišćenja, rukovanja i arhiviranja dokumentacije penzijskog i invalidskog osiguranja

14/88-460.

Odluka o medicinskim i drugim uslovima za utvrđivanje potrebe za stalnom pomoći i njegom drugog lica

37/85-1167.

Odluka o ostvarivanju prava na zaštitni dodatak

9/85-366, 15/86-436.

Odluka o sprovođenju produženog penzijskog i invalidskog osiguranja

28/91-925.

Uputstvo za primjenu Odluke o sprovođenju produženog penzijskog i invalidskog osiguranja

33/86-1104.

Odluka o naknadi putnih troškova koji se obezbjeduju osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

24/87-834, 11/89-295.

Odluka o uslovima pod kojima se smatra da je osiguranik izdržavao članove porodice

28/91-926.

Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine i načinu uplate dodatnih sredstava za sticanje prava na invalidsku penziju osiguranika sa preostalom radnom sposobnošću

26/84-846, 4/90-94.

Odluka o ovlašćenju, sastavu i načinu rada komisije samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja Bosne i Hercegovine za borački staž

24/87-835.


Odluka o ovlašćenju, sastavu i načinu rada Komisije samoupravne interesne zajednice penzijskog i invalidskog osiguranja Bosne i Hercegovine za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu

24/87-836.

Odluka o bližim uslovima, postupku i organu nadležnom za izuzetno priznavanje, određivanje usklađivanje i prestanak prava na penziju

5/90-114, 10/90-299 (ispr.).

Odluka o visini jednokratne pomoći u slučaju smrti korisnika penzije

10/90-296.

Odluka o profesionalnoj rehabilitaciji djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju

22/85-786, 37/85-1167, 29/86-1053, 34/87-1074, 26/88-796.

Pravilnik o postupku za utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

7/76-306, 13/83-424, 7/87-195.

(edinstvena metodologija za izradu stručne dokumentacije uz zahtjev za utvrđivanje radnog mjesta na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/76-164.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem

1/74-3, 10/76-444, 34/76-1141, 22/77-686, 22/77-687, 2/78-63, 7/79-59, 9/79-394, 27/79-965, 18/80-828, 8/81-191, 20/81-743, 7/82-295, 8/82-349 (ispr.), 13/83-423, 22/83-664, 1/84-31, 9/84-278, 12/84-357, 13/84-371 (ispr.), 33/84-965, 3/85-130 (ispr.), 6/85-220, 22/85-783, 37/85-1165, 9/86-271, 29/86-1155, 40/86-1262, 2/87-53 (ispr.), 3/87-64-67, 7/87-193, 14/88-458, 26/88-796, 42/88-1086 (ispr), 3/89-106, 17/89-452-454, 23/89-655, 4/90-95-97, 16/90-469, 38/90-1097, 3/91-84-89, 9/91-313.

Odluka o načinu obračunavanja i isplati novčane naknade zbog manjeg ličnog dohotka na drugom odgovarajućem poslu

21/90-946.

Odluka o kriterijumima za smještaj korisnika prava na penziju u domove penzionera

21/80-946.

Odluka o načinu prijavljivanja na osiguranje, obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika zaposlenih u inostranstvu

9/86-272.

Uputstvo za primjenu Odluke o načinu prijavljivanja...

33/86-1106.

Odluka o osnovama za određivanje visine novčane naknade za tjelesno oštećenje

24/86-843.

Pravilnik o obezbjeđivanju, usmjeravanju i upotrebi sredstava za odmor i rekreaciju uživalaca prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

17/76-800.

Pravilnik o načinu korištenja sredstava namijenjenih za oporavak i rekreaciju i stvaranje uslova za društvene aktivnosti korisnika penzija

4/90-98.

Pravilnik o programiranju i finansiranju naučno-istraživačkog rada iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

7/87-195.

Odluka o utvrđivanju uslova pod kojima se obavljanje određenih djelatnosti smatra kao jedino ili glavno zanimanje

22/85-786.


Odluka o načinu priznavanja kolektivnog dokupa staža osiguranika samostalnih zanatlija, ugostitelja i prevoznika

23/80-1028.

Odluka o načinu utvrđivanja visine sredstava za dokup penzijskog staža

28/91-927.

Pravilnik o načinu isplaćivanja novčanih primanja i izvršavanju drugih rashoda po Zakonu o zaštiti vojnih invalida

10/85-385.

Uputstvo o načinu vođenja evidencije o uživaocima invalidskog dodatka, porodičnog dodatka, dodatka na djecu, o invalidima upućenim na rehabilitaciju i o korisnicima zdravstvene zaštite

14/80-676.

Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju

6/92-151.

Odluka o potrebnoj dokumentaciji na osnovu koje se rješava o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti i o načinu čuvanja, izdavanja i korištenja dokumentacije

18/92-515.

Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

18/92-516.

Odluka o profesionalnoj rehabilitaciji djece

6/93-133.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini

76/08-1.

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

62/06-5836.

Administrativni dogovor o provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

97/07-11080.

Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

66/08-18.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o Zakonu o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

49/00-1665. (Visoki predstavnik za BiH)

Zakon o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

32/01-634, 18/05-1329.

Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

32/01-635, 18/05-1329.


Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

32/01, 18/05-1329.       1

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)

29/98-965, 32/01-632, 49/00-1667 (Visoki predstavnik za BiH), 73/05-6594, 59/06-6217, 4/09-9. Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje na teritoriji Federacije BiH primjena propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nije drukčije propisano ovim zakonom.

Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)

29/98-979, 32/01-630, 49/00-1669 (Visoki predstavnik za BiH), 73/05-6594, 59/06-6218, 4/09-15. Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine primjena propisa o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nije drukčije propisano ovim zakonom.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (srpski jezik)

29/98, 32/01, 49/00 (Visoki predstavnik za BiH), 73/05-6594, 59/06-6218, 4/09-12. Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine primjena propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nije drukčije propisano ovim zakonom.

Zakon o potraživanjima u postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

41/98-1526, 55/00-2025 (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1122.

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

13/09-1.

Zakon o tražbinama u postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

41/98-1527, 55/00-2025. (Visoki predstavnik za BiH), 27/02-1123.

Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

42/04-1869, 15/05-1149.

Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (srpski jezik)

42/04-1872, 15/05-1149.

Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

42/04-1876, 15/05-1149.

Zakon o vrstama i postotcima tjelesnih onesposobljenosti (hrvatski jezik)

42/04-1885. Ispravka 48/04-2085.

Zakon o vrstama i procentima fizičkih onesposobljenosti (srpski jezik)

42/04-1890. Ispravka 48/04-2086.

Zakon o vrstama i procentima fizičkih onesposobljenosti (bosanski jezik)

42/04-1896. Ispravka 48/04-2086.

Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (srpski jezik)

25/06-2607, 57/09-3.

Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (bosanski jezik)

25/06-2609, 57/09-5.


Zakon o naplati i djelomičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (hrvatski jezik)

25/06-2610, 57/09-6.

Uredba o kriterijama, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž (bosanski jezik)

35/05-2546.

Uredba o kriterijama, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u obrani Bosne i Hercegovine u mirovinski staž kao poseban staž (hrvatski jezik)

35/05-2547.

Uredba o kriterijama, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž (srpski jezik)

35/05-2548.

Uredba o korištenju podataka matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

44/98-1894.

Uredba o korištenju podataka matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

44/98-1895.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/00-5, 21/01-413, 77/09-2.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/00-6, 21/01-413, 77/09-2.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

18/04-629, 27/04-1007.

Uredba o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

18/04-630, 27/04-1007.

Uredba o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane

75/06-8109, 58/07-5229, 89/07-9085, 77/09-1.

Uredba o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske F BiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane (bosanski jezik)

75/06-8109, 58/07-5229, 89/07-9085, 77/09-1.

Uredba o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe

58/06-6105, 34/07-3396.

Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž

35/05, 75/09-30.

Statut Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (srpski jezik)

38/03-2106.

Statut Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

38/03-2109.


Statut Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

38/03-2112.

Odluka o modelu za uvezivanje penzijskog staža

70/08-30.

Odluka o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

1 6/06-1 702.

Odluka o uvjetima i kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

16/06-1703.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

29/04-1062.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

29/04-1062.

Odluka o početku rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

53/01-1181.

Odluka o stvaranju uslova za početak rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

55/01-1233, 14/02-500.

Odluka o stvaranju uvjeta za početak rada Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

55/01-1234, 14/02-500.

Odluka o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

10/05-695.

Odluka o unutarnjoj organizaciji Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

10/05-699.

Odluka o utemeljenju jedinice za implementaciju projekta tehničke pomoći za socijalno osiguranje (SITAP)

38/04-1572.

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju (srpski jezik)

37/05-2573.

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju (bosanski jezik)

37/05-2595.

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju (hrvatski jezik)

37/05-2616.

Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (srpski jezik)

62/03-3117.

Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepen uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)

62/03-3118.


Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora, sudskoj policiji i Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)

62/03-3119.

Odluka o usklađivanju penzija kod kojih je posljednja godina rada 1996. ili 1997. godina sa penzijama kod kojih je posljednja godina rada 1995. godina ili neka ranija godina

19/98-514.

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zajamčene, najniže i najviše penzije

73/06-7954. Ispravka 80/06-8684. Tekst Odluke o određivanju visine zajamčene, najniže i najviše penzije objavljen je u SI. n. F BiH broj 45/00-1 521.

Odluka o utvrđivanju najnižeg osnova za obračun doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje - M (bosanski jezik)

3/99-46.

Odluka o utvrđivanju najnižeg osnova za obračun doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje - M (hrvatski jezik)

3/99-46.

Odluka o visini kamate i rokovima uplate neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje - M (bosanski jezik)

3/99-47.

Odluka o visini kamate i rokovima uplate neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje - M (hrvatski jezik)

3/99-47.

Odluka o povećanju mirovina, određivanju zajamčene mirovine, najniže mirovine i najviše mirovine

50/99-1959. Fond mirovinskog osiguranja Mostar.

Odluka o utvrđivanju liste profesionalnih bolesti

50/99-1960. Fond mirovinskog osiguranja Mostar.

Odluka o otvaranju novih depozitnih računa fonda kod banaka

42/01 -908. Ispravka Odluke o otvaranju novih depozitnih računa Fonda kod banaka 44/01 -958.

Odluka o visini doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (hrvatski jezik)

46/02-2119.

Odluka o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (hrvatski jezik)

46/02-2120.

Odluka o listi profesionalnih bolesti (hrvatski jezik)

24/02-980.

Odluka o listi profesionalnih bolesti (bosanski jezik)

24/02-984.

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik izdržavao članove obitelji (hrvatski jezik)

46/02-2120.

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik izdržavao članove porodice (bosanski jezik)

46/02-2121.

Odluka o popisu sredstava, obveza i potraživanja, zaliha i sitnog inventara u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

63/02-3011.


Odluka o popisu sredstava, obaveza i potraživanja, zaliha i sitnog inventara u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

63/02-3012.

Pravilnik o obrascima prijava podataka za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (srpski jezik)

37/05-2637.

Pravilnik o obrascima prijava podataka za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

37/05-2657.

Pravilnik o tiskanicama prijava podataka za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

37/05-2637.

Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)

24/02-942, 48/04-2079.

Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)

24/02-961, 48/04-2082.

Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u mirovinskom i invalidskom osiguranju

50/99-1965. Fond mirovinskog osiguranja Mostar.

Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (hrvatski jezik)

24/02-988.

Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (bosanski jezik)

24/02-990.

Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (hrvatski jezik)

12/00-283, Ispravka (Mostar) 23/00-735.

Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (bosanski jezik)

12/00-285, Ispravka (Mostar) 23/00-735.

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta (bosanski jezik)

41/04-1844.

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta (hrvatski jezik)

41/04-1853.

Pravilnik o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida (bosanski jezik)

41/04-1863.

Pravilnik o dodatku za njegu i pomoć od druge osobe vojnih invalida (hrvatski jezik)

41/04-1864.

Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida (bosanski jezik)

41/04-1864.

Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida (hrvatski jezik)

41/04-1865.


Rješenje o obrazovanju radne grupe za izradu prijedloga programa konsolidacije Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine i Zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar i opštih akata potrebih za početak rada Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja

4/01-62.

Uputstvo o jedinstvenim metodološkim načelima za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (srpski jezik)

37/05-2695.

Uputstvo o jedinstvenim metodološkim načelima za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

37/05-2697.

Naputak o jedinstvenim metodološkim načelima za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima uplaćivanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

37/05-2699.

Sporazum o ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

39/99-1708.

Sporazum o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

39/99-1 709.

Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

24/00-746. (DF PIO BiH Sarajevo, Zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar i Fond PIO RS).

Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

24/00-748. (DF PIO BiH Sarajevo, Zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar i Fond PIO RS).

Naputak o kriterijima za bliže određivanje vremena koje se računa u mirovinski staž kao poseban staž u jednostrukom trajanju (hrvatski jezik)

30/98-999.

Uputstvo o kriterijima za bliže određivanje vremena koje se računa u penzijski staž kao poseban staž u jednostrukom trajanju (bosanski jezik)

30/98-999.

Saopštenje o koeficijentima za valorizaciju plata iz ranijih godina prema prosjeku plata u 1996. godini

21/98-591.

Saopštenje o koeficijentima valorizacije plata i o koficijentu za prethodno usklađivanje penzije kada je godina ostvarivanja prava 1999. godina

8/00-143.

Saopćenje o koeficijentima za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji su pravo na penziju ostvarili u 2001. godini u Zavodu mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar

24/03-1078.

Saopštenje o koeficijentima za valorizaciju plata i o koeficijentu za prethodno usklađivanje penzije kada je godina ostvarivanja prava:


Saopštenje o koeficijentima za valorizaciju plata i o koeficijentu za prethodno usklađivanje penzija kada je godina ostvarivanja prava 2000. godina

1 7/00-538.

Saopćenje o koeficijentima za valorizaciju placa kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2005. godini

18/05-1366.

Saopćenje o koeficijentima za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2007. godini

22/07-2229.

Saopćenje o koeficijentima za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2008. godini

10/08-58.

Saopćenje o koeficijentima za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2009. godini

13/09-103.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja

4/09-183.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupanj uvećanja staža osiguranja

2/08-65.


ZENIČKO-DOBO)SKI KANTON - Službene novine

Zakon o Javnoj ustanovi “Dom penzionera" Zenica

1/96-14.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠN/A BOSNA - Službene novine

Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stepena uvećanja staža osiguranja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/05-986.

Odluka o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju i stupnja uvećanja staža osiguranja u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/05-986.

ŽUPANI/A ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o utemeljenju Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

7/01-205.

Lista teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda, temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti

8/09-871.

KANTON SARA/EVO - Službene novine

Uputstvo o postupku i načinu rada Ijekarske komisije za pregled civilnih invalida rata

7/00-285.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti

11/03-537.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta u Policiji Brčko Distrikta BiH na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju

47/08-1893, 49/08-1952.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - Prečišćeni tekst

106/05-1, 20/07-9, Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 113/07-26, 33/08-2, 1/09-23, 71/09-13, 106/09-22, 118/09-4.

Zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika

33/08-1.

Zakon o matičnoj evidenciji i osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

3/97-50.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju invalida (Prečišćeni tekst)

54/09-1, 39/09-37.

Zakon o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske

73/08-5.

Uredba o uvjetima, postupku, rokovima verifikacije i dinamici isplate u 2004. godini obaveza Republike Srpske za izgradnju nadgrobnih spomenika, za invalidnine i penzije

81/04-1, 108/04-6.


Uredba o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

34/04-2, 41/07-4.

Uredba o uvjetima koje moraju ispunjavati naučne i stručne organizacije koje vrše analizu i daju mišljenje o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

34/04-5.

Uredba o dopunskom materijalnom obezbjeđenju vojnih invalida sa pravom na dodatak za njegu i pomoć

14/05-1.

Statut Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

68/03 -5, 67/04-6, 85/07-7.

Odluka o dovođenu plata, osnovica osiguranja i osnova za određivanje naknade, koje se u smislu člana 48. do 52. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju uzimaju za utvrđivanje penzijskog osnova, na nivo neto plata u 2001. godini, kao godini koja prethodi godini u kojoj se određuju penzije ostvarene po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona

11/02-22.

Odluka o usklađivanju penzija

22/07-15.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za valorizaciju plaća za 2009. godinu

18/09-44.

Odluka o načinu utvrđivanja naknada za usluge koji Javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske vrši osiguranicima, korisnicima prava, poslodavcima i drugim licima

1 6/00-364, 45/00-1030.

Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja

15/00-340. (DF PIO BiH Sarajevo, Zavod mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar i Fond PIO RS)

Odluka o osnivanju Javnog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje

4/93-150.

Odluka o isplati penzija građanima Republike Srpske koji su pravo ostvarili u drugim republikama bivše SFRJ Jugoslavije

1/93-13.

Odluka o osnivanju komisije za izuzetno priznavanje prava na penziju

37/99-780.

Odluka o osnivanju Doma za penzionere i stara lica Nedžarići

2/95-15.

Odluka o osnivanju Doma penzionera u Banjoj Luci

14/05-2.

Odluka o osnivanju Doma penzionera u Trebinju

14/05-3.

Odluka o osnivanju Doma za penzionere i stara lica u Prijedoru

7/99-97.

Odluka o dokupu staža

9/04-11.

Odluka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju, principima i načinu rješavanja međuentitetskih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u BiH

44/04-2.


Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 1 kod poslodavca Nacionalni park "Kozara"

44/07-6.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojim se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Profesionalna vatrogasna jedinica Gradiška

44/07-6.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca "Šumausluge" a.d. Gradiška

82/07-6.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca "Autoprevoz" a.d. Banja Luka

82/07-7.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Profesionalna vatrogasna jedinica općine Zvornik

82/07-7.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca profesionalna vatrogasna jedinica općine Zvornik

85/07-5.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca "Centrotrans" AD Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo

69/08-14.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Vatrogasno društvo"Podrinje" Janja

69/08-14.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor

69/08-15.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna vatrogasna jedinica Banja Luka

69/08-15.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

6/08-3.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca "Neimarstvo" a.d. Trebinje

9/08-35.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Profesionalna vatrogasna brigada Grada Istočno Sarajevo

96/08-9.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna vatrogasna jedinica Srbac

96/08-9.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica Derventa

96/08-10.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica Gacko

96/08-10.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna profesionalna vatrogasna jedinica Derventa

96/08-10.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca AD "Autoprevoz" Gradiška

96/08-10.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Teritorijalna vatrogasna jedinica Milići

3/09-8.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca "(elšingrad livar" livnica čelika AD Banja Luka

3/09-9.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u "Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici" Doboj

53/09-5.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u "Gross" doo Gradiška, Poslovna jedinica Srebrenica

53/09-6.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u "Elektroprenos-Elcktroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka

53/09-7.

Odluka o isplati najniže penzije

10/08-2.

Odluka o isplati najniže penzije

88/08-1.

Odluka o utvrđivanju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca Profesionalna vatrogasna jedinica Bijeljina

16/08-13.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za valorizaciju plaća za 2008. godinu

26/08-9.

Odluka o isplati penzija primjenom člana 231b. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

55/08-20.

Pravilnik o ocjenjivanju radne sposobnosti u penzijskom i invalidskom osiguranju

84/02-31, 7/05-28, 29/08-25.

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta

22/93-888.

Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih invalida od i do V grupe prema stepenu potrebe za njegom pomoći od strane drugog lica i grupi vojnog invaliditeta

22/93-902.

Pravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na ortopedski dodatak i razvrstavanju tih oštećenja u stepene

22/93-903.

Pravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na putničko motorno vozilo i vrsti motornih vozila

22/93-904.


Pravilnik o načinu utvrđivanja posebnog invalidskog dodatka

22/93-904.

Pravilnik o banjskom i klimatskom lečenju vojnih invalida

22/93-905.

Pravilnik o načinu i uslugama ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju

22/93-910.

Pravilnik o načinu isplate invalidnine, dodatka za njegu i pomoč od strane drugog lica, ortopedskog dodatka i drugih novčanih primanja te zakonu o pravima vojnih invalida i porodica palih boraca

22/93-911.

Pravilnik o obrascima za ustrojavanje i vođenje matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14/99-253.

Pravilnik o sadržaju i standardiziranom obliku zahtjeva za izdavanje dozvole za rad društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

76/09-6.

Pravilnik o minimalnim uvjetima organizacione, kadrovske i tehničke osposobljenosti društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

76/09-15.

Pravilnik o načinu otvaranja individualnih računa, vođenja registra individualnih računa, prenosa sredstava i davanju izvoda sa individualnog računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda

76/09-16.

Pravilnik o oglašavanju i marketingu dobrovoljnih penzijskih fondova

76/09-19.

Pravilnik o sadržaju prospekta i skraćenog prospekta dobrovoljnih penzijskih fondova

76/09-20.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 51/84-1181, 63/90-1922.

Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/78-770, 18/88-498.

Zakon o uvjetima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 63/90-1925, 22/91-429 (ispr.).

Zakon o zaštiti od ionizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/91-799.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

18/86-529. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, br. U 183/88-31/90-883. Čl. 1. Zakona... 36/90-994, 37/90-1078, 38/90-1093, 8/93-161, 13/94-189.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i organizaciji zdravstvenih ustanova za vrijeme ratnog stanja

37/95-928.

Zakon o Zavodu za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine

26/96-358.

Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

36/84-1033, 26/89-718.


Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće

29/77-859, 12/87-376.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

36/87-1109, 18/90-490, 7/92-191 (SI. SR BiH), 8/93-160, 13/94-189.

Zakon o određivanju organa za obavljanje poslova u oblasti zaštite od ionizirajućih zračenja

6/88-236.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

23/77-707, 16/82-632, 13/83-408, 15/90-420.

Zakon o ostvarivanju zaštite članova porodice lica na obaveznoj vojnoj službi

8/92-239, 13/94-189.

Zakon o osnivanju javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

15/92-367, 13/94-189.

Zakon o preuzimanju prava osnivača prema Zavodu za medicinsku rehabilitaciju "Reumal" i Specijalnoj bolnici za liječenje, rehabilitaciju miopatskih, neuropatskih, reumatskih i srodnih oboljenja "Fojnica"

36/94-587.

Zakon o utvrđivanju uslova o privremenoj unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i raspoređivanju radnika u zdravstvenoj djelatnosti za vrijeme ratnog stanja

15/92-368, 13/94-189.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti pripadnika oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine

21/93-483.

Odluka o pristupanju Republike Bosne i Hercegovine Međunarodnom uredu za zaraze (Office International des epizooties - OIE)

13/94-227.

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inozemstvu

19/95-561, 45/95-1149.

Odluka o utvrđivanju dijagnostičkih postupaka i neophodne medicinske opreme po nivoima zdravstvene zaštite u radiološkoj i laboratorijskoj djelatnosti

27/88-824.

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje podliježu toj obavezi

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/91-1101.

Pravilnik o mjerama za zaštitu od širenja zaraze unutar zdravstvenih organizacija

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRj, 49/86-1469.

Pravilnik o mjerama za zaštitu od unošenja i za suzbijanje kolere, kuge, virusnih hemorogičnih groznica, žute groznice i malarije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1272.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja podataka o laboratorijskim ispitivanjima te o davanju obavijesti o uzročnicima pojedinih zaraznih bolesti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1273.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1275.


Pravilnik o zdravstvenim pregledima osoba koje su preboljele trbušni tifus, bacilarnu dizenteriju ili salmoneloze

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1275.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima osoba stavljenih pod zdravstveni nadzor radi sprečavanja zaraznih bolesti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1277.

Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1278.

Pravilnik o uvjetima i načinu iskopa i prijenosu umrlih osoba

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 42/85-1285.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1414.

Pravilnici o tehničkim normativima za elektromedicinske uređaje i opremu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 62/84-1380, 65/84-1420 i 1422, 9/85-396, 12/85-513, 53/85-1443, 36/86-1095-1104, 72/87-1689-1704.

Uputstvo o jedinstvenim metodološkim principima i statističkim standardima za vođenje evidencije u oblasti zdravstva

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/79-448.

Pravilnik o organiziranju pračenja, načinu obavještavanja i podacima što se dostavljaju u vezi s utvrđenim neželjenim uzgrednim pojavama pri upotrebi lijeka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1417.

Pravilnik o podacima koje u posebnoj evidenciji vode zdravstvene organizacije te o načinu i rokovima dostave podataka i obavijesti

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 64/91-1039.

Pravilnik o pobližim medicinskim kriterijima te načinu i postupku utvrđivanja smrti osobe kojoj se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 64/91-1042.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih organizacija koje uzimaju, presađuju, obrađuju - tipiziraju i čuvaju dijelove ljudskog tijela

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 64/91-1037.

Pravilnik o stavljanju u promet ljudske krvi, njezinih sastojaka i derivata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 35/89-893.

Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih tvari izvan određene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode ionizirajuća zračenja te o zaštitnim mjerama od zračenja tih izvora

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1168, 45/89-1176.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvorima ionizirajučih zračenja te o ozračenju stanovništva i osoba koje su pri radu izložene djelovanju ionizirajučih zračenja

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1177.

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajučih zračenja u medicini

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1178, 10/87-301 (ispr.).

Pravilnik o granicama iznad kojih stanovništvo i osobe koje rade s izvorom ionizirajučih zračenja ne smiju biti izloženi ozračenju, o mjerenjima stupa izloženosti ionizirajučim zračenjima osoba koje rade s izvorima tih zračenja i o provjeri kontaminacije radne okoline

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 31/89-788, 63/89-1580.


Pravilnik o mjestima, metodama i rokovima ispitivanja kontaminacije radioaktivnim tvarima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1190.

Pravilnik o načinu skupljanja, evidentiranja, obrade, čuvanja, konačnog smještaja i ispuštanja radioaktivnih otpadnih tvari u čovjekovu okolinu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 40/86-1195.

Pravilnik o uvjetima za lokaciju, izgradnju, pokusni rad, puštanje u rad i upotrebu nuklearnih objekata (radi zaštite od ionizirajućih zračenja)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 52/88-1405.

Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovjekove okoline i o obavljanju dekontaminacije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 8/87-226, 27/90-990 (ispr.).

Pravilnik o zonama materijalne bilance te o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima i dostavi podataka iz te evidencije

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/88-210.

Pravilnik o izradi i sadržaju izvještaja o sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrđivanje sigurnosti nuklearnih objekata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 68/88-1716.

Lista kotraindikacija za upućivanje osiguranih lica na liječenje i rehabilitaciju uz primjenu prirodnog faktora za hronična oboljenja i stanja

25/88-752.

Pravilnik o načinu, postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede

35/87-1083, 43/89-1155.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku plaćanja naknade za zdravstvenu zaštitu pruženu stranim državljanima na teritoriji SR Bosne i Flercegovine

41/84-1257. (Vidi: čl. 236. Zakona... 18/86-529).

Pravilnik o sredstvima za vođenje evidencije u zdravstvenom osiguranju

12/79-517. (Vidi: čl. 237. Zakona... 18/86-529).

Pravilnik o medicinskim uslovima za obrezivanje maloljetnih lica

16/72-429.

Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti

10/83-325. (Vidi: čl. 236. Zakona... 18/86-529).

Pravilnik o konzilijarnom pregledu

32/87-986.

Pravilnik o načinu vršenja zdravstvenih pregleda na kliconoštvo

46/89-1218.

Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i opreme moraju ispunjavati zdravstvene organizacije za obavljanje zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila

37/79-1210.

Uputstvo o sadržaju i obliku prijave o osiguranju na zdravstvenu zaštitu

33/87-1010.

Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije

33/87-1014, 3/92-123.

Pravilnik o uslovima za organizovanje porodilišta

12/87-394.


Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati zdravstvena organizacija za uzimanje, obradu, čuvanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja

18/87-S77.

Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

31/77-890.

Pravilnik o organizaciji hitne medicinske pomoći

32/87-987.

Pravilnik o načinu i troškovima vršenja sanitarnog nadzora nad izgradnjom zgrada i drugih objekata koji podliježu sanitarnom nadzoru

24/73-977.

Naredba o određivanju zdravstvene ustanove u kojoj će se izvršavati mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja

8/94-126.

Naredba o obaveznom prijavljivanju oboljenja od malignog tumora

34/63-482.

Naredba o higijensko-tehničkim mjerama koje moraju poduzimati radne organizacije koje se bave proizvodnjom i prometom krvi i krvnih derivata

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 28/67-824, 31/68-643. (Vidi: Cl. 56. st. 2. Zakona... SI. SFRJ, 6/73-129).

Naredba o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava zdravstvenog osiguranja

19/95-562.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju Državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini

31/09-19.

Sporazum o uspostavljanju Vijeća za opće obrazovanje u Bosni i Hercegovini

22/09-20.

Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju

30/01-407.

Rezolucija o politici zdravlja za sve građane Bosne i Hercegovine

12/02-289.

Odluka o formiranju savjetodavnog odbora za borbu protiv HIV/AIDS-a za Bosnu i Hercegovinu

27/02-760.

Odluka o mjerama zaštite od zaraznih i parazitarnih bolesti i njihovom provođenju i finansiranju u 2004. godini

3/04-197.

Odluka o usvajanju jedinstvenog registracijskog obrasca liječenih ovisnika

43/09-52. Ispravka obrasca liječenih ovisnika 73/09-139.

Odluka o usvajanju Plana pripravnosti i kontrole pandemijske influence u Bosni i Hercegovini

79/09-48.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava

94/09-120.


Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

94/09-131.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava

94/09-147.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava

101/09-3.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

101/09-7.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava

101/09-10.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava

101/09-14.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (hrvatski jezik)

29/97-605, 7/02-221.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (bosanski jezik)

29/97-625, 7/02-218.

Na temelju odredbe člana 179. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a do donošenja provedbenih propisa i pravilnika koji proizilaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti ostaju u primjeni sljedeći propisi:

 1.  Pravilnik o bližim uvjetima za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti (SI. SR BiH broj 4/91-122)
 2.  Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra izdatih odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (SI. SR BiH broj 20/91 -635)
 3.  Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika (SI. SR BiH broj 27/86-909, 38/86-1 206, 7/87-177)
 4.  Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti (SI. SR BiH broj 10/83-325)
 5.  Pravilnik o konzilijarnom pregledu (SI. SR BiH broj 32/87-986)
 6.  Pravilnik o dodjeljivanju zvanja primarijus (SI. SR BiH broj 32/87-987)
 7.  Pravilnik o načinu utvrđivanja uzroka smrti (SI. SR BiH broj 1/82-2)
 8.  Pravilnik o uvjetima za organiziranje porodilišta (SI. SR BiH broj 12/87-394)
 9.  Pravilnik o organiziranju hitne medicinske pomoći (SI. SR BiH broj 32/87-987)
 10.  Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku plaćanja naknade za zdravstvenu zaštitu pružanu stranim državljanima na teritoriji R BiH (SI. SR BiH broj 41/84-1257)
 11.  Pravilnik o vršenju prethodnih i periodičnih pregleda radnika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada (SI. SR BiH)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)

30/97-653, 70/08-10.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)

30/97-667, 70/08-9.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (srpski jezik)

30/97-653, 70/08-9.

Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (bosanski jezik)

59/05-5001.

Zakon o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (hrvatski jezik)

59/05-5007.


Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, bezbjednosti i o akreditaciji u zdravstvu (srpski jezik)

59/05-5013.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (bosanski jezik)

29/05-1913.

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (hrvatski jezik)

29/05-1922.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (srpski jezik)

29/05-1931.

Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)

70/07-7262.

Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja (hrvatski jezik)

70/07-7264.

Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (srpski jezik)

70/07-7267.

Zakon o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja (hrvatski jezik)

75/09-1. Danom stupanja na snagu ovog Zakona stavlja se van snage Zakon o uslovima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94) i Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja ("Službeni list SRBiH", br. 36/84 i 26/89), izuzev odredbi propisa koje nisu suprotne ovom zakonu, i to:

 1.  Pravilnika o medicinskim kriterijima, načinu, postupku i vremenu utvrđivanja moždane smrti osoba čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/04);
 2.  Uredbe o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za provedbu transplatacionih postupaka u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/05).

Zakon o transplataciji organa i tkiva u cilju liječenja (srpski jezik)

75/09-9. Danom stupanja na snagu ovog Zakona stavlja se van snage Zakon o uslovima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94) i Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja ("Službeni list SRBiH", br. 36/84 i 26/89), izuzev odredbi propisa koje nisu suprotne ovom zakonu, i to:

 1.  Pravilnika o medicinskim kriterijima, načinu, postupku i vremenu utvrđivanja moždane smrti osoba čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/04);
 2.  Uredbe o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za provedbu transplatacionih postupaka u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/05).

Zakon o transplataciji organa i tkiva u cilju liječenja (bosanski jezik)

75/09-17. Danom stupanja na snagu ovog Zakona stavlja se van snage Zakon o uslovima za uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94) i Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja ("Službeni list SRBiH", br. 36/84 i 26/89), izuzev odredbi propisa koje nisu suprotne ovom zakonu, i to:

 •  Pravilnika o medicinskim kriterijima, načinu, postupku i vremenu utvrđivanja moždane smrti osoba čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/04);
 •  Uredbe o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za provedbu transplatacionih postupaka u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/05).

Statut agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (bosanski jezik)

94/07-9526.

Statut agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

94/07-9533.

Statut agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (srpski jezik)

94/07-9539.


Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (hrvatski jezik)

41/01, 7/02-227.

Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (bosanski jezik)

41/01, 7/02-227.

Uredba o organizovanju Službe za radiološko-hemijsku i biološku zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine

45/99-1819.

Uredba o organiziranju Službe za radiološko-kemijsku i biološku zaštitu Federacije Bosne i Hercegovine

45/99-1820.

Uredba o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za provedbu transplantacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36/05-2553.

Uredba o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za sprovedbu transplantacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

36/05-2555.

Uredba o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za sprovedbu transplantacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

36/05-2556.

Odluka o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

68/05-5863.

Odluka o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

68/05-5864.

Odluka o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

68/05-5864.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

69/05-6082.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

69/05-6086.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

69/05-6090.

Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/05-340, 11/07-824, 44/07-4161, 97a/07-9900, 52/08-4.

Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/05-343, 11/07-824, 44/07-4161, 97a/07-9898, 52/08-4.


Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

8/05-346, 11/07-824, 44/07-4161, 97a/07-9899, 52/08-4.

Odluka o Programu utroška sredstava tekućih transfera za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju (hrvatski jezik)

42/02-1883.

Odluka o Programu utroška sredstava tekućih transfera za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju (bosanski jezik)

42/02-1883.

Odluka o početku rada Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/98-370.

Odluka o početku rada Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/98-370.

Odluka o početku rada Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/98-371, 48/00-1641.

Odluka o početku rada Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/98-372, 48/00-1641.

Odluka o početku rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

21/98-581.

Odluka o početku rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

21/98-582.

Odluka o obezbjeđenju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

19/05-1378.

Odluka o obezbjeđenju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

19/05-1378.

Odluka o osiguranju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

19/05-1378.

Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (bosanski jezik)

5/03-235, 18/04-633, 53/08-2.

Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (hrvatski jezik)

5/03-235, 18/04-633, 53/08-2.

Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (srpski jezik)

5/03-235, 18/04-633, 53/08-1.

Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (hrvatski jezik)

21/09-1.


Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (srpski jezik)

21/09-14.

Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (bosanski jezik)

21/09-27.

Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava (hrvatski jezik)

21/09-40.

Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava (srpski jezik)

21/09-45.

Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava (bosanski jezik)

21/09-50.

Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH

52/08-5.

Odluka o listi citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se finansiraju iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

5/03-253.

Odluka o listi citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

5/03-253.

Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

22/02-850.

Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

22/02-850.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti (hrvatski jezik)

30/02-1206, 11/07-824.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti (bosanski jezik)

30/02-1207, 11/07-824.

Odluka o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u opčine Srebrenica, Bratunac, Milici, Žepa i Vlasenica u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH

32/07-2992.

Odluka o proglašenju epidemije

37/07-3900.

Odluka o proglašenju epidemije

9/08-49.

Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (bosanski jezik)

22/07-2184, 19/08-24.


Pravilnik o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (hrvatski jezik)

22/07-2199, 19/08-24.

Pravilnik o obračunu sredstava u zdravstvu (hrvatski jezik)

26/03-1086, 43/04-1949.

Pravilnik o obračunu sredstava u zdravstvu (bosanski jezik)

26/03-1091, 43/04-1944.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (bosanski jezik)

25/00-754, 23/01-468.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika (hrvatski jezik)

25/00-785, 23/01-468.

Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus (bosanski jezik)

1/04-6, 61/04-3376, 13/08-134.

Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus (hrvatski jezik)

1/04-7, 61/04-3376, 13/08-134.

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i medicinsko tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti (hrvatski jezik)

30/00-943, 36/01-743.

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti (bosanski jezik)

30/00-948, 36/01-743.

Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine (bosanski jezik)

7/99-177, 50/00-1737, 22/02-867.

Pravilnik o specijalizaciji iz obiteljske medicine (hrvatski jezik)

7/99-184, 50/00-1737, 22/02-866.

Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (bosanski jezik)

1/03-11.

Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (hrvatski jezik)

1/03-13.

Pravilnik o postupku i načinu rada Ijekarskog konzilijuma (bosanski jezik)

41/99-1734.

Pravilnik o postupku i načinu rada Ijekarskog konzilijuma (hrvatski jezik)

41/99-1734.

Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Federalnog ministarstva zdravstva (bosanski jezik)

5/00-83.

Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referentnog centra Federalnog ministarstva zdravstva (hrvatski jezik)

5/00-83.

Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize (srpski jezik)

79/09-12.

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize (bosanski jezik)

79/09-25.


Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize (hrvatski jezik)

79/09-37.

Pravilnik o uslovima za rad zdravstvenih radnika van punog radnog vremena (prečišćeni tekst) (srpski jezik)

1/05-2. Prečišćeni tekst Pravilnika o uvjetima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena sadrži tekstove koji su objavljeni u SI. n. F BiH broj 2/00, 23/01, 38/03, 11/04.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

1/05-3. Prečišćeni tekst Pravilnika o uvjetima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena sadrži tekstove koji su objavljeni u SI. n. F BiH broj 2/00-33, 23/01-468, 38/03-2103, 11/04-279.

Pravilnik o uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena (pročišćeni tekst) (hrvatski jezik)

1/05-4. Prečišćeni tekst Pravilnika o uvjetima za rad zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena sadrži tekstove koji su objavljeni u SI. n. F BiH broj 2/00-33, 23/01-468, 38/03-2103, 11/04-280.

Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti (bosanski jezik)

15/00-459.

Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti (hrvatski jezik)

15/00-466.

Pravilnik o medicinskim kriterijima, načinu, postupku i vremenu utvrđivanja moždane smrti osoba čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja (bosanski jezik)

61/04-3376.

Pravilnik o medicinskim kriterijima, načinu, postupku i vremenu utvrđivanja moždane smrti osoba čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja (hrvatski jezik)

61/04-3384.

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (bosanski jezik)

20/08-11.

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (hrvatski jezik)

20/08-13.

Pravilnik o uslovima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog van teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno van Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst) (srpski jezik)

1/05-5.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno van Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

1/05-6.

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno van Bosne i Hercegovine (pročišćeni tekst) (hrvatski jezik)

1/05-7.

Pravilnik o organizaciji i radu Komisije za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)

53/01-1183.

Pravilnik o organizaciji i radu povjerenstva za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama (hrvatski jezik)

53/01-1183.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (bosanski jezik)

31/02-1248.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (hrvatski jezik)

31/02-1253.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (bosanski jezik)

31/02-1259.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (hrvatski jezik)

31/02-1264.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje podliježu toj obavezi (hrvatski jezik)

67/02-3208,16/04^510,10/05-625. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje podliježu toj obavezi objavljen je u SI. SFRJ, 68/91-1101.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje podliježu toj obavezi (bosanski jezik)

67/02-3208,16/04-510,10/05-625. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja obavezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje podliježu toj obavezi objavljen je u SI. SFRJ, 68/91-1101.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (bosanski jezik)

7/03-350. Osnovni tekst pravilnika je objavljen u SI. listu SR BiH broj 27/86-909, 38/86-1206, 7/87-177.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (hrvatski jezik)

7/03-353. Osnovni tekst pravilnika je objavljen u SI. listu SR BiH broj 27/86-909, 38/86-1206, 7/87-177.

Pravilnik o medicinskim pomagalima (srpski jezik)

58/06-6117, 24/07-2417.

Pravilnik o medicinskim pomagalima (bosanski jezik)

58/06-6148, 24/07-2417.

Pravilnik o medicinskim pomagalima (hrvatski jezik)

58/06-61 78, 24/07-241 7.

Pravilnik o uslovima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (srpski jezik)

60/06-6438, 82/06-8806.

Pravilnik o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (hrvatski jezik)

60/06-6434, 82/06-8807.

Pravilnik o uslovima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (bosanski jezik)

60/06-6438, 82/06-8807.


Pravilnik o načinu obavljanja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (hrvatski jezik)

60/06-6432.

Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (bosanski jezik)

60/06-6433.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (hrvatski jezik)

10/08-48.

Pravilnik o uslovima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (srpski jezik)

10/08-49.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (bosanski jezik)

10/08-49.

Upustvo o sadržaju obrazaca u sprovedbi Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)

53/01-1184.

Naputak o sadržaju obrazaca u provedbi Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (hrvatski jezik)

53/01-1187.

Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije (bosanski jezik)

11/00-167.

Naputak o sadržini i obliku zdravstvene iskaznice (hrvatski jezik)

11/00-171.

Uputstvo o načinu prijave i odjave osiguranog lica na obavezno zdravstveno osiguranje (bosanski jezik)

11/00-174, 1/03-18.

Naputak o načinu prijave i odjave osigurane osobe na obvezno zdravstveno osiguranje (hrvatski jezik)

11/00-178, 1/03-23.

Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

36/09-7. Ispravka 55/09-86. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Naredbe o uspostavi mreže koordinatora u Federaciji Bosne i Hercegovine, a radi provođenja općih i zasebnih mjera za zaštitu pučanstva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS)("Službene novine Federacije BiH", broj 46/03).

Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

36/09-7. Ispravka 55/09-86. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Naredbe o uspostavi mreže koordinatora u Federaciji Bosne i Hercegovine, a radi provođenja opštihi i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS)("Službene novine Federacije BiH", broj 46/03).

Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

36/09-8. Ispravka 55/09-86. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Naredbe o uspostavi mreže koordinatora u Federaciji Bosne i Hercegovine, a radi provođenja opštihi i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS)("Službene novine Federacije BiH", broj 46/03).

Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja glede ljekarničke djelatnosti (hrvatski jezik)

36/05-2563.


Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu apotekarske djelatnosti (srpski jezik)

36/05-2563.

Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu apotekarske djelatnosti (bosanski jezik)

36/05-2563.

Naredba o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

38/06-4014, 13/08-133, 38/08-34.

Naredba o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

38/06-4032, 13/08-133, 38/08-34.

Naredba o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

38/06-4050, 13/08-133, 38/08-33.

Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2009. godini (bosanski jezik)

14/09-9.

Naredba o programu obveznih imunizacija pučanstva protiv zaraznih bolesti u 2009. godini (hrvatski jezik)

14/09-13.

Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2009. godini (srpski jezik)

14/09-17.

Registar medicinskih pomagala u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu

7/09-12.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti tipizacije organa i tkiva u provođenju transplantacijskih postupaka (srpski jezik)

67/06-7339.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti tipizacije organa i tkiva u provedbi transplantacijskih postupaka (bosanski jezik)

67/06-7339.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti tipizacije organa i tkiva u provedbi transplantacijskih postupaka (hrvatski jezik)

67/06-7339.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti transplantacije organa i tkiva u provođenju transplantacijskih postupaka (srpski jezik)

67/06-7340.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti transplantacije organa i tkiva u provedbi transplantacijskih postupaka (bosanski jezik)

67/06-7340.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti transplantacije organa i tkiva u provedbi transplantacijskih postupaka (hrvatski jezik)

67/06-7340.


Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti eksplantacije organa i tkiva u provođenju transplantacijskih postupaka (srpski jezik)

67/06-7340.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti eksplantacije organa i tkiva u provedbi transplantacijskih postupaka (bosanski jezik)

67/06-7340.

Rješenje kojim se Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla odobrava obavljanje djelatnosti eksplantacije organa i tkiva u provedbi transplantacijskih postupaka (hrvatski jezik)

67/06-7340.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

83/09-84.

Popis medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

83/09-84.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

83/09-87.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

83/09-89.

Popis medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

83/09-89.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

83/09-90.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

83/09-90.

Popis medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

83/09-92.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

83/09-94.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

83/09-96.

Popis medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

83/09-97.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

83/09-97.


UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uredba o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

15/05-701.

Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko- -sanskog kantona

11/05-577.

Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u toškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko-sanskog kantona

17/05-729, 1/09-6, 4/09-113.

Odluka o zadržavanju prava i obaveza osnivača prema zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankic" Bihać

9/98-250.

Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

9/98-257.

Odluka o osnivanju zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona

9/98-259.

Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni zavod za zdravstvenu zaštitu Unsko-sanskog kantona"

3/95-51.

Odluka o prihvatanju inicijative za osnivanje Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo

2/99-29.

Odluka o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica u Sanskom Mostu

10/01-333.

Odluka o preuzimanju i organizovanju subjekata zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona

11/98-302.

Odluka o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

6/99-257.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i zdravstvenih ustanova

2/03-41.

Odluka o načinu utvrđivanja naknada koje će Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona primjenjivati za pružanje ugovorenih zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

2/03-44.

Odluka o uvjetima i postupku za upućivanje osiguranih lica Zavoda na liječenje-medicinsko ispitivanje van Kantona odnosno medicinsku rehabilitaciju, na teritoriji BiH

10/04-554.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i rokovima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

16/07-572.

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o propisivanju pratećih obrazaca za primjenu Odluke o postupku i rokovima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

16/07-573.


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

17/07-587.

Privremena odluka o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo (Prečišćeni tekst)

10/04-557.

Odluka o obezbjeđenju određenih vidova zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona

5/97-172.

Odluka o utvrđivanju liste o pravu i načinu ostvarivanja prava na ortopedska pomagala i sanitarne sprave ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca čiji je invaliditet nastao u toku rata

5/97-173.

Odluka o medicinskoj rehabilitaciji ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca na području Unsko-sanskog kantona

5/97-175.

Uputstvo o primjeni Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko-sanskog kantona

1/00-30.

Odluka o kriterijima za imenovanje u upravnim odborima u oblasti zdravstva

15/07-540.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

4/09-115.

Naredba o šiframa doktora medicine zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Unsko- -sanskog kantona

9/00-419.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o početku rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Posavske

6/99-469.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

2/05-117.

Odluka o utemeljenju Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske

2/04-35.

Odluka o osnivanju Županijske bolnice

6/01-154.

Odluka o davanju suglasnosti Zavodu za zdravstveno osiguranje Županije Posavske za udruživanje u Međužupanijski zavod zdravstvenog osiguranja

6/99-470.

Odluka o prihvaćanju suosnivačkih prava nad Kliničkim centrom Tuzla

4/01-77.

Odluka o sufinansiranju deratizacije na području Županije Posavske

2/00-86.

Odluka o načinu upućivanja osiguranih osoba na liječenje izvan Županije Posavske i ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice

2/06-151.


Odluka o refundaciji bolničkog liječenja izvan Županije Posavske

2/06-152.

Odluka o načinu i postupku propisivanja, izdavanja i korištenja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

3/06-227.

Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

6/06-325.

Odluka o standardima upravnog, administrativnog, pomoćnog i drugog nemedicinskog osoblja u javnim zdravstvenim ustanovama Županije Posavske

7/07-592.

Odluka o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za osiguranje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Županiji Posavskoj

4/09-188.

Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Županiji Posavskoj

8/09-752.

Program provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Županije Zapadnohercegovačke

15/09-1194.

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, lijekovima i liječenju

9/09-802.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

5/07-493.

Pravilnik o uvjetima rada zdravstvenih djelatnika u javnim zdravstvenim ustanovama izvan punog radnog vremena

7/04-366.

Pravilnik o vježbeničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika

4/04-111.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Zavodu zdravastvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

14/99-521.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom zdravstvenom ustanovom Klinički centar Tuzla

8/97-213, 1/98-19, 6/02-204. Presuda Ustavnog suda F BiH U-2/02 od 1.10.2002, 16/02-675.

Zakon o preuzimanju prava osnivača prema RO Zavod za zdravstvenu zaštitu

3/97-28.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

5/00-190.

Uredba o obimu prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

4/08-198, 7/09-679.

Uredba o obimu i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala i endoproteze

9/07-520, 10/08-1011.


Odluka o privremenom utvrđivanju obima prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku za ostvarivanje tog prava

7/02-253.

Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

4/00-1 50.

Odluka o obaveznom ovjeravanju zdravstvenih legitimacija

1/98-33.

Odluka o primjeni Odluke o obaveznoj ovjeri zdravstvenih legitimacija

6/98-278.

Odluka o načinu izvršenja obaveza nastalih u periodu kada su kantonalni organi raspolagali sredstvima doprinosa za zdravstveno osiguranje

14/00-684.

Odluka o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije

13/00-677.

Odluka o privremenom neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona

3/97-31, 8/97-189, 1/98-36, 8/98-338.

Odluka o privremenom ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje lica za koja općinski organi nadležni za boračko-invalidsku zaštitu vrše prijavu na osiguranje i izdavanje zdravstvenih legitimacija

10/98-494.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih lica, socijalno ugroženih lica, korisnika stalne novčane pomoći, lica smještenih u ustanove socijalne zaštite i civilnih žrtava rata, koja nisu osigurana po drugom osnovu

7/98-308.

Odluka o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza

10/08-1012.

Odluka o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica

5/03-245. 2/06-263, 1/08-8, 1/09-20.

Odluka o privremenom utvrđivanju obima prava osiguranih lica na pomagala koja se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

1/01-35.

Odluka o listi lijekova koji se propisiju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

10/09-1135. Prestaje da važi Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona - 4/08-208, 11/08-1065.

Pravilnik o načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa Listom esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene skrbi u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu

2/06-263. Pravilnik o izmjenama 7/06-715.

Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona

10/04-661.

Pravilnik o načinu oglašavanja rada doktora medicine - liječnika i doktora stomatologije koji obavljaju privatnu praksu i zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu

4/03-231.


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

3/08-151.

Uputstvo za sprovođenje Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih lica, socijalno ugroženih lica, korisnika stalne novčane pomoći, lica smještenih u ustanove socijalne zaštite i civilnih žrtava, koja nisu osigurana po drugom osnovu

8/98-366.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica Zenica

11/97-904, 2/98-31.

Zakon o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo

11/97-913, 2/98-33.

Zakon o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje

11/97-908, 2/98-32, 11/98-379.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

19/99-456.

Odluka o utvrđivanju mreže zdravstvene djelatnosti iz oblasti primarne zdravstvene zaštite i mreže zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona

10/02-267.

Odluka o utvrđivanju mreže objekata porodične medicine

10/02-268.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova

5/06-342, 3/08-100, 2/09-167, 19/09-1249.

Odluka o korištenju zdravstvene zaštite

9/04-384.

Odluka o suosnivanju Kliničkog centra Sarajevo

13/98-426.

Odluka o suosnivanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski Klinički centar u Tuzli

1/00-25.

Odluka o suosnivanju Centra za medicinsku rehabilitaciju "Reumal" Fojnica

1 3/98-426.

Odluka o Javnoj ustanovi Kantonalni zavod za medicinu rada

15/98-445.

Odluka o odobravanju sredstava za privremeno finansiranje prava na korištenje zdravstvene zaštite određenih kategorija lica

11/98-385, 18/98-501, 6/99-107, 17/99-365.

Odluka o normativima zdravstvene zaštite

3/97-55.

Odluka o osnovnim pravima iz oblasti zdravstvene zaštite

3/97-71, 12/97-939.

Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona

5/00-136, 3/97-73, 3/02-27, 13/08-516.


Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica

3/08-75, 14/09-1268.

Odluka o higijenskim i sanitarno-tehničkim uvjetima na bazenima

13/97-971.

Odluka o obimu korišćenja ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka, endoproteza, koje se osiguravaju u zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

3/02-35.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova

5/01-140, 1/02-767, 13/02-517.

Odluka o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava zdravstvenog osiguranja

5/00-150, 3/06-275, 10/06-629.

Odluka o ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu penzionera i članova njihovih porodica koji su stekli pravo na penziju u Republici Hrvatskoj

13/00-593.

Odluka o ampularnoj listi lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite Zeničko-dobojskog kantona

8/07-203, 20/07-699.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

2/99-9,13/99-282.

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona

16/98-469.

Pravilnik o postupku donošenja odluke o odobravanju liječenja ili ispitivanja u zdravstvenim ustanovama izvan Zeničko-dobojskog kantona

15/97-1042.

Obavještenje o inoviranju prijava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenih legitimacija

5/98-207.

Uputstvo o načinu vršenja zdravstvenog pregleda lica stavljenih pod zdravstveni nadzor

14/98-434.

Uputstvo o vođenju evidencije o licima koja ostvaruju zdravstvenu zaštitu

8/99-160.

Uputstvo o primjeni odredaba Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona

13/02-540.

Uputstvo o sprovođenju Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja

5/00-1 74.

BOSANSKO-PODRIN/SKI KANTON - Službene novine

Zakon o kantonalnom zavodu za socijalno osiguranje

8/97-350, izmjene i dopune 8/99-213.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova stručnog ispita zdravstvenih radnika, naknadi sekretaru i članovima Ispitne komisije

5/08-343.


Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10/99-278.

Odluka o osnivanju javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde

4/97-217.

Statut (jZU Kantonalna bolnica Goražde)

15/01-193.

Statut javne ustanove Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" Goražde

2/01-10.

Odluka o prihvatanju prava suosnivača Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo

13/04-875.

Odluka o osnivanju javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

14/99-362, izmjene i dopune 2/00-13.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova na području BPK Goražde

2/06-126.

Odluka o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

5/06-419. Ispravka Odluke o obimu prava ... 6/06-512.

Odluka o listi esencijalnih lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde kao i način njihovog propisivanja i izdavanja

5/06-397. Ispravka Odluke o listi esencijalnih lijekova 6/06-512.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

8/08-587.

Uputstvo za sprovođenje Liste esencijalnih lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

5/06-408.

Uputstvo o obliku, sadržaju i načinu upisivanja podataka u obrazac recepta

5/06-411.

Obrazac recepta

5/06-415.

Odluka o saglasnosti na izmjenu i dopunu Liste lijekova

14/06-1241.

Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava zdravstvenog osiguranja Bosansko- -podrinjskog kantona Goražde

6/04-457.

Uputstvo za sprovođenje Liste esencijalnih lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/04-463.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (bosanski jezik)

13/00-442, 13/02-625, 13/03-619.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti (hrvatski jezik)

13/00-442, 13/02-625, 13/03-619.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (bosanski jezik)

13/00-477, 13/02-621, 11/04-803, 5/05-393.

Zakon o zdravstvenom osiguranju (hrvatski jezik)

13/00-477, 13/02-621, 11/04-803, 5/05-393.

Statut Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

4/02-151.

Statut Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

4/02-151.

Odluka o prihvatanju suosnivačkih prava nad Kiničkim centrima Mostar i Sarajevo (hrvatski jezik)

6/00-167.

Odluka o prihvaćanju suosnivačkih prava nad Kiničkim centrom Sarajevo i Kliničkim centrom Mostar (bosanski jezik)

6/00-167.

Odluka o početku rada Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (bosanski jezik)

9/00-289, 16/01-761, 14/04-968.

Odluka o početku rada Županijskog zavoda za zdravstveno osiguranje (hrvatski jezik)

9/00-289, 16/01-761, 14/04-968.

Odluka o osnivanju i početku rada Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona

10/00-336.

Odluka o osnutku i početku rada županijskog Zavoda za javno zdravstvo Županije Središnja Bosna

10/00-336.

Odluka o osnivanju Koordinacijskog tijela za borbu protiv narkomanije (bosanski jezik)

8/04-576.

Odluka o osnutku Koordinacijskog tijela za borbu protiv narkomanije (hrvatski jezik)

8/04-576.

Odluka o provođenju obavezne protuepidemijske deratizacije (bosanski jezik)

3/08-517.

Odluka o provođenju obvezne protuepidemijske deratizacije (hrvatski jezik)

3/08-517.

Odluka o mreži primarne zdravstvene zaštite za područje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

11/02-539, 2/07-290.

Odluka o mreži primarne zdravstvene djelatnosti za područje Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/02-539, 2/07-290.

Odluka o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama (bosanski jezik)

7/06-819.

Odluka o radnome vremenu u zdravstvenim ustanovama hrvatski jezik)

7/06-819.

Odluka o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

11/02-549.


Odluka o provođenju obvezne preventivne sistematske deratizacije na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/02-549.

Odluka o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama (bosanski jezik)

7/06-819.

Odluka o radnome vremenu u zdravstvenim ustanovama hrvatski jezik)

7/06-819.

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/06-1179.

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/06-1179.

Odluka o premiji - učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

11/08-1436.

Odluka o premiji - sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/08-1436.

Pravilnik o uvjetima u pogledu stručnih kadrova i opreme koje moraju zadovoljavati zdravstvene ustanove i policijske uprave koje dostavljaju uzorke krvi i urina na analizu radi utvrđivanja alkoholiziranosti sudionika u prometu te postupku za uzimanje i transportitanje krvi i urina radi analiza (hrvatski jezik)

12/02-607.

Pravilnik o uvjetima u pogledu stručnih kadrova i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i policijske uprave koje dostavljaju uzorke krvi i urina na analizu radi utvrđivanja alkoholiziranosti učesnika u saobraćaju i o postupku uzimanja i transportovanja krvi i urina radi analize (bosanski jezik)

12/02-607.

Pravilnik o osnovima i kriterijima (mjerilima) za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/04-662, 2/06-208.

Pravilnik o osnovama i mjerilima (kriterijima) za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/04-662, 2/06-208.

Pravilnik o pravu osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala (bosanski jezik)

4/08-732, 8/08-1068.

Pravilnik o pravu osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala (hrvatski jezik)

4/08-732, 8/08-1068.

Program mjera primarne zdravstvene zaštite (hrvatski jezik)

16/04-1146.

Program mjera primarne zdravstvene zaštite (bosanski jezik)

16/04-1146.

Dokumentacijska osnova za izradu i provođenje primarne zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona (Travnik, 2002. godine) (bosanski jezik)

1/06-71, 2/06-192, 2/07-208.


Dokumentacijska osnova za izradbu i provedbu primarne zdravstvene zaštite na području Kantona Središnja Bosna (Travnik, 2002. godine) (hrvatski jezik)

1/06-71, 2/06-192, 2/07-208.

Naputak o načinu izdavanja sanitarnih knjižica na području Županije središnja Bosna (hrvatski jezik)

1 2/02-61 3.

Uputa o načinu izdavanja sanitarnih knjižica na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

12/02-613.

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

13/02-654.

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

13/02-654.

Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

5/06-439, 8/06-887, 9/06-1060.

Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

5/06-444, 8/06-887, 9/06-1060.

Odluka o broju radnih timova i njihovu sastavu te o obimu usluga za određene zdravstvene ustanove (bosanski jezik)

1/06-70, 8/06-972, 9/06-1121.

Odluka o broju radnih timova i njihovu sastavu te o opsegu usluga za određene zdravstvene ustanove (hrvatski jezik)

1/06-70, 8/06-972, 9/06-1121.

Lista teških bolesti, odnosno teških tjelesnih ozljeda na osnovu kojih se ostvaruje naknada u slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti (bosanski jezik)

8/06-974.

Lista teških bolesti, odnosno teških tjelesnih ozljeda na osnovi kojih državni službenici odnosno namještenici ostvaruju pravo na naknadu u slučaju teške invalidnosti ili teške bolesti (hrvatski jezik)

8/06-974.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o početku rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona

8/00-66.

Odluka o određivanju sjedišta Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK

1/01-6.

Odluka o određivanju depozitne banke Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK

1/01-6.

Odluka o preuzimanju suosnivačkih prava i obaveza nad Kliničkom bolnicom Mostar počev od 01.01.2008. godine

8/07-41.

Odluka o preuzimanju suosnivačkih prava i obaveza nad Regionalnim medicinskim centrom "Dr Safet Mujić" Mostar počev od 01.01.2008. godine

8/07-42.


Odluka o preuzimanju suosnivačkih prava i obaveza nad Opštom bolnicom Konjic počev od 01. 01. 2008. godine

8/07-42.

Odluka o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona

3/09-1.

Upustvo o provedbi odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona

5/09-138.

Odluka o mjerama u vezi realizacije Odluke Vlade o utvrđivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK

2/08-15, 2/08-16.

Odluka o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Hercegovačko- -neretvanskog kantona

2/02-15.

Odluka o osnovama, kriterijma i mjerilima za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona

2/05-46.

Odluka o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim licima u HNK

3/08-13, 9/08-6, 4/09-125

Statut Zavoda za javno zdravstvo HNK

3/07-161.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije

2/04-2.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, odnosno porodičnog doktora

7/07-148.

Pravilnik o ortopedskim pomagalima

8/07-117.

Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i obezbjeđenje sanitetskog materijala

7/08-87.

Pravilnik o kriterijima i načinu odobravanja banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije)

7/08-90.

Pravilnik o uslovima, načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na liječenje medicinskom rehabilitacijom

10/08-150, 11/08-198.

Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članova Stručne komisije u oblasti privatne prakse u zdravstvenoj oblasti

5/98-25.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

7/99-190.


Uredba o utemeljenju Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

7/02-110.

Uredba o utemeljenju Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke

7/02-112.

Uredba o obujmu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

1 7/08-663.

Odluka o Listi ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

20/09-1345.

Odluka o prihvaćanju suosnivačkih prava nad Kliničkim centrom Mostar

3/98-125.

Odluka o radnom vremenu u domovima zdravlja na području Županije Zapadnohercegovačke

8/00-210.

Odluka o Listi lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke

11/08-342, 14/08-499.

Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a financiraju se iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja

10/05-214.

Odluka o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Županije Zapadnohercegovačke

3/09-86.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

6/08-194.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika više i srednje stručne spreme

8/00-211.

Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse u zdravstvu

4/98-189.

Pravilnik o načinu oglašavanja rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse

4/98-199.

Pravilnik o radu zdravstvenih djelatnika izvan punog radnog vremena

4/98-201.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika

4/98-201.

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža i uvjetima što ih moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni djelatnici kod kojih zdravstveni djelatnici provode pripravnički staž

4/99-282.

Naredba o izdavanju suglasnosti za osnivanje privatne prakse

4/98-207.


Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra izdatih odobrenja za obavljanje privatne prakse zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika

9/00-226.

Naputak o načinu obavljanja sanitarnih pregleda u Županiji Zapadnohercegovačkoj

11/00-258.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o usvajnaju Strategije razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006-2015. godine

6/06-153. Ispravka 7/06-246.

Uredba o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka

38/07-3372, 29/08-1.

Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

7/98-246.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

18/02-802.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

4/99-92.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

16/00-661.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavoda za sportsku medicinu Kantona Sarajevo

19/00-802.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo

24/00-1008.

Privremena odluka o učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona Sarajevo

5/97-92, 16/97-376.

Odluka o prihvatanju prava i obaveza suosnivača Kliničkog centra Sarajevo

7/98-247.

Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Sarajevo

22/97-543.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika organa za unutrašnje poslove BiH Sarajevo

4/08-216.

Odluka o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo

23/09-256.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

14/00-571.

Statut Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

10/05-591.

Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

18/02-812.


Odluka o osnivanju i usklađivanju organizacije i djelatnosti Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

32/01-1245.

Statut JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

18/02-802.

Odluka o osnivanju i usklađivanju organizacije i djelatnosti Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

32/01 -1245. Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove "Gradska psihijatrijska bolnica - Sarajevo", koja je objavljena u SI. n. grada Sarajeva broj 4/93, i Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Gradska psihijatrijska bolnica - Sarajevo", objavljena u SI. n. kantona broj 22/97-546.

Statut JU "Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo"

1 3/02-660.

Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Zavoda za medicinu rada

22/97-546.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo

10/05-565.

Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu Sarajevu

22/97-547.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u dežurstvu zdravstvenih radnika za obavljanje zdravstvene djelatnosti za jedan dan dežurstva

6/99-254.

Odluka o usvajanju Mreže zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo

14/00-565.

Odluka o usvajanju Mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine JU "Dom" Kantona Sarajevo

18/05-1160.

Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača "Državne bolnice Sarajevo" u Sarajevu

14/00-569.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove "Opća bolnica Sarajevo"

6/06-196.

Odluka o osnivanju Javne ustanove zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

14/00-570.

Odluka o dijagnostičko-terapijskim vodičima

26/04-1956. Odluka o dopuni Odluke o dijagnostičko-terapijskim vodičima 26/05-1498.

Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko- -sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo

13/04, 11/06-389.

Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

9/09-1, Odluka o dopuni 26/09-2.

Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

30/08-108.


Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika

16/00-673.

Plan i Program pripravničkog staža zdravstvenih radnika sa završenom višom i srednjim stručnom spremom

16/00-675.

Uputstvo o primjeni Privremene odluke o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona Sarajevo

7/97-171.

Naredba o proglašenju epidemije gripe u Kantonu Sarajevu

1/00-3.

Naredba o šifri Ijekara zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo

19/97-457.

Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite

19/04-1408.

Rješenje o imenovanju doktora medicine koji utvrđuju uzrok i vrijeme smrti lica umrlih izvan zdravstvenih ustanova

2/05-61.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Statut Zavoda za javno zdravstvo

12/98-524.

Statut Županijske bolnice "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno

6/99-216.

Statut Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

9/09-396.

Odluka o davanju suglasnosti na Popis lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije - generička imena

10/09-437.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

6/09-187.

Odluka o početku rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije

7/99-268.

Odluka o visini participacije medicinskih usluga u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na prostoru Hercegbosanske županije

9/98-376.

Odluka o nadoknadi za rad stručne komisije za prijem zdravstvene ustanove ili privatne prakse

14/00-263.

Odluka o prijamu prostora, medicinsko-tehničke opreme za obavljanje dopunske ili privatne djelatnosti u zdravstvu

6/02-146.

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika više i srednje stručne spreme

1/99-4, 3/00-50.


Naputak o vrsti, izgledu, veličini i sadržaju liječničkih uvjerenja

3/00-53.

Statut Doma zdravlja Tomislavgrada

12/00-599.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

5/02-130.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Brčko Distrikta BiH

2/01-13. Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Brčko Distriktu BiH 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o zdravstvenom osiguranju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1/02-22, 7/02-447, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 34/08-1052, Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju u Brčko Distriktu BiH 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Odluka o načinu ostvarivanja prava na banjsko-klimatsko liječenje i rehabilitaciju ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca

49/08-1941.

Odluka o iznajmljivanju ambulanti opšte stomatologije i stomatološke protetike

6/02-425.

Odluka o ličnom učešću osiguranih lica i troškovima realizacije prava iz zdravstvenog osiguranja

8/02-502.

Odluka o plaćanju troškova specijalističko-konsultativnih pregleda osiguranika Brčko Distrikta BiH

16/04-704.

Odluka o deratizaciji, dezifenkciji i dezinsekciji na području Brčko Distrikta BiH za 2008. godinu

15/08-511.

Uputstvo o načinu utvrđivanja uzroka smrti, obavljanju obdukcija i postupku kremiranja - sahranjivanja

5/04-287.

Instrukcija o načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko Distrikta BiH

27/05-951, 26/09-751.

Sporazum o načinu i postupku korištenje zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Brčko Distrikta BiH kome osigurana lica pripadaju

6/02-439.

Odluka o organizaciji i radu službe o obezbjeđenju u okviru odjeljenja za zdravstvo, javnu sigurnost i usluge građanima Brčko Distrikta BiH

2/01-44.

Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih penzionera

14/01-621.

Odluka o prihvatanju sporazuma o načinu korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji BiH, van područja entiteta odnosno Brčko Distrikta kome osigurane osobe pripadaju

3/00-47.

Odluka o deratizaciji i dezinsekciji na području Brčko Distrikta BiH

3/00-50.


Odluka o usvajanju implementacionog plana za primarnu zdravstvenu zaštitu u Brčko Distriktu BiH

9/00-383.

Odluka o sprovođenju postupka za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu socijalno neosiguranih lica

5/03-157.

Odluka o obaveznom osiguranju zaposlenika u administraciji Brčko Distrikta BiH

8/03-527.

Odluka o finansiranju lijekova koji nisu obuhvaćeni esencijalnom listom lijekova, a služe za liječenje određenih vrsta hroničnih oboljenja

26/09-750

Pravilnik o specijalizacijama i subvencijama

30/04-1332.

Naredba o programu obaveze imunizacije stanovništva protiv zaraznih bolesti u Brčko Distriktu BiH

18/04-743.

Uputstvo o uslovima za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti Brčko distrika Bosne i Hercegovine

6/02-433.

Uputstvo o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osiguranih lica, izdavanju zdravstvenih dokumenata i o drugim elementima bitnim za zakonito, pravilno i blagovremeno ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica u novom mjestu prebivališta

6/02-441.

Uputstvo za primjenu cjenovnika zdravstvenih usluga

14/02-860.

Spisak medicinskih sredstava za koje su izdane potvrde o upisu u registar medicinskih sredstava

33/09-842.

Spisak medicinskih sredstava za koje su izdane potvrde za obnovu upisu u registar medicinskih sredstava

33/09-842.

Spisak medicinskih sredstava za koje su izdane potvrde o upisu u registar medicinskih sredstava

35/09-861.

Popis medicinskih sredstava za koje su izdate potvrde za obnovu upisa u registar medicinskih sredstava

37/09-904.

Popis medicinskih sredstava za koje su izdate potvrde za upis u registar medicinskih sredstava

37/09-905.

Popis medicinskih sredstava za koje su izdate potvrde za obnovu upisa u registar medicinskih sredstava

37/09-908.

Popis medicinskih sredstava za koje su izdate potvrde za upis u registar medicinskih sredstava

37/09-909.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o zdravstvenom osiguranju

18/99-360, 70/01-1513, 51/01-1049, 51/03-1, 17/08-10, 1/09-23, 106/09-22.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti

106/09-1. Prestaje da važi Zakon o zdravstvenoj zaštiti - 18/99-367. Ispravka 23/99-550, 58/01-1235.

Zakon o transfuzijskoj medicini

1/08-18.

Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće

34/08-4.

Zakon o zdravstvenim komorama

35/03-365.

Zakon o sanitarnoj inspekciji

14/94-530.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

10/95-248.

Zakon o evidencijama i statističkim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite

53/07-1.

Zakon o banjama

24/09-3.

Uredba o prioritetima, obliku i sadržini zdravstvene zaštite stanovništva

20/94-646.

Uredba o izdavanju i zakup slobodnih kapaciteta u zdravstvenim ustanovama

9/95-222.

Uredba o radu ambulanti porodične medicine

14/99-241.

Uredba o direktnom zaduživanju fondova socijalne sigurnosti i javnih zdravstvenih ustanova

20/09-2.

Odluka o usklađivanju organizacije, rada i opštih akata sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

24/02-3.

Statut Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

6/04-5. Izmjene 19/05-4, 63/08-36, 105/09-16.

Poslovnik o radu Skupštine Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

11/01-236.

Odluka o donošenju glavnih strategija za zdravlje u Republici Srpskoj do 2010. godine

77/03-1.

Strategije za smanjivanje razlika u zdravstvenom stanju i dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, za reorijentaciju zdravstvene zaštite i reorganizaciju zdravstvene službe i za povećanje efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova

77/03-4.

Strategija osiguranja adekvatnih količina sigurne krvi u Republici Srpskoj do 2015. godine

82/07-7.

Strategija razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj (2009-2015. godina)

87/09-9.

Odluka o priznavanju prava jedne procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)

6/08-11.


Odluka o usvajanju Cjenovnika ortopedskih i drugih pomagala

101/09-31.

Odluka o ovlaštenjima (šiframa) za propisivanje lijekova na recept, odnosno izdavanje naloga za nabavku/popravku ortopedskih i drugih pomagala

64/09-14. Stupanjem na snagu ovog odluke prestaje važiti Odluka o ovlaštenjima (šiframa) za propisivanje lijekova na recept, odnosno izdavanje naloga za nabavku ortopedskih i drugih pomagala na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, broj: 01-8458/07, od 18. oktobra 2007. godine.

Odluka o usvajanju Liste citostatika i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

52/07-6, 96/08-25.

Politika unapređivanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj do 2010. godine

34/07-8.

Strategija kontrole jodnog deficita u Republici Srpskoj do 2010. godine

34/07-15.

Odluka o usvajanju Politike unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj do 2010. godine

22/07-5.

Odluka o usvajanju Strategije kontrole jodnog deficita u Republici Srpskoj do 2010. godine

22/07-6.

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zaštitnog fonda Republike Srpske

57/06-18.

Odluka o reprogramiranju obaveza zdravstvenim ustanovama

35/04-7.

Program unapređenja zdravlja kod pojedinaca i grupa stanovništva

4/01-71.

Program zdravstvene politike i strategije za zdravlje u Republici Srpskoj do 2010. godine

56/02-1.

Program otkrivanja i suzbijanja faktora rizika kardiovaskularnih i malignih oboljenja i drugih masovnih nezaraznih bolesti i ranog otkrivanja tih bolesti

10/02-5.

Program za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period od 2008. do 2012. godine

64/08-23.

Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju

9/02-20.

Odluka o osnivanju jedinice za implementaciju projekta osnovnih bolničkih usluga

6/97-184.

Odluka o usvajanju Vodiča za pripremu projektnog dokumenta

10/09-34.

Odluka o osnivanju Agencije za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske

28/01-2.

Odluka o proglašenju Opštine Čelinac eksperimentalnom za implementaciju reforme i rekonstrukcije primarne zdravstvene zaštite

21/97-593.


Odluka o planu mreže zdravstvenih ustanova

2/01-13, 1/03-11, 106/06-2, 32/07-9, 116/08-6.

Odluka o osnivanju Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske

39/00-887.

Odluka o osnivanju Kliničkog centra Medicinskog fakulteta Sarajevo

23/93-929.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina

15/94-568, 23/97-631.

Odluka o osnivanju zdravstvenog centra Zvornik

6/96-338.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice u Zvorniku

69/05-1.

Odluka o osnivanju Kliničkog centra Banja Luka

15/94-563, 16/96-714.

Odluka o osnivanju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovič"

17/96-738.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice Doboj

15/94-556, 17/96-741.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice "Srbinke" Srbinje

1 5/94-555.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice Prijedor

15/94-558.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice Drvar

15/94-559.

Odluka o osnivanju Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Srpske

15/94-560.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice "Žica" Blažuj

15/94-562.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice " Kasindo" Kasindo

1 5/94-569.

Odluka o osnivanju Opšte bolnice Trebinje

5/94-570.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju "Mlječanica" Kozarska Dubica

16/06-11.

Odluka o formiranju Kriznog štaba Vlade Republike Srpske u vanrednim uvjetima zbog pojave sumnje ili bolesti visokopatogene ptičije gripe u Republici Srpskoj

110/05-1.

Odluka o usvajanju Plana i programa za sprovođenje monitoringa rezidua pojedinih zabranjenih materija koje se ispituju kod različitih vrsta životinja i u proizvodima životinjskog porijekla u Republici Srpskoj

110/05-2.


Odluka o usvajanju liste citostatika i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osigurnja Republike Srpske

67/05-23.

Odluka o usvajanju Pozitivne liste lijekova i Liste osnovnih lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine

102/06-33.

Odluka o usvajanju Bolničke liste lijekova

91/07-18. Ispravka Odluke 19/08-25.

Odluka o usvajanju Liste osnovnih lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine

91/07-26.

Odluka o utvrđivanju kriterija za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ostalih troškova za njegovo sprovođenje

21/01-482.

Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite

21/01-484, 42/01-873, 11/02-23, 58/04-13.

Odluka o članovima šire porodice osiguranika i o uslovima pod kojima se mogu osigurati

42/01-872, 50/09-5.

Naredba o određivanju kategorije lica koja ne podležu ličnom učešću u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite

45/00-1015.

Odluka o Cenovniku zdravstvenih usluga

16/96-733, 26/96-1034.

Odluka o povećanju cena zdravstvenih usluga

11/99-197, 45/00-1030, 45/00-1030.

Odluka o stavljanju na raspolaganje Ministarstvu zdravlja, rada i socijalne zaštite objekte Samostana u Novoj Topoli, opštine Gradiška

24/95-622.

Odluka o prihvatanju protokola o zdravstvenom osiguranju ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca i demobilisanih pripadnika VRS - Biro

11/98-251.

Odluka o osnivanju jedinice za implementaciju projekta osnovnih bolničkih usluga

6/97-184, 3/99-18.

Odluka o minimalnom paketu osnovne zdravstvene zaštite

21/01-479.

Odluka o broju prvostepenih komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad

95/08-1, 19/09-21.

Odluka o usvajanju Nomenklature zdravstvenih usluga

23/09-23.

Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj

106/03-5.

Pravilnik o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova komore (Komora doktora medicine RS)

52/03-14.


Pravilnik o obrascu populacionog i kliničkog registra, načinu njihovog vođenja, obrascu prijava i postupku prijavljivanja diabetes mellitusa

69/02-3, 38/05-8.

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja podataka o laboratorijskim ispitivanjima i o davanju obaveštenja o uzročnicima pojedinih zaraznih bolesti

3/96-60.

Pravilnik o obrascu registra i načinu njegovog vođenja, obrascu prijave i postupku prijavljivanja malignih neoplazmi

28/01 -625.

Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

3/96-61.

Pravilnik o zdravstvenom nadzoru i zdravstvenoj zaštiti lica koja se organizovano bave sistematskim fizičkim vežbanjem i sportskim aktivnostima

28/02-8.

Pravilnik o zdravstvenim pregledima lica koja su prebolela trbušni tifus, bacilarnu dezinteriju ili salmoneloze

3/96-61.

Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima i drugim merama koje se provode nad licima koja podležu zdravstvenom nadzoru

10/99-172.

Pravilnik o specijalizacijama i usmerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

61/01-1262, 79/02-2, 2/03-13.

Pravilnik o specijalizaciji porodične medicine

22/99-521, 46/02-6 sa dopunom 42/03-3, 40/07-6.

Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine

34/01-6, 92/08-4.

Pravilnik o načinu ostvarivanju zdravstvene zaštite - Prečišćen tekst

54/07-14, 63/08-34, 95/08-1, 42/09-41.

Programi specijalizacija i usmjerenih specijalizacija za specijalnosti u medicini

17/03-1.

Pravilnik o dodeljivanju naziva primarijus

18/93-744.

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

19/93-759, 1/95-1, 28/01-626, 34/04-9.

Pravilnik o indikacijama i postupku ostvarivanja prava na liječenje hemodijafiltracijom

111/08-28.

Pravilnik o vođenju jedinstvene matične evidencije u oblasti zdravstvenog osiguranja

111/08-28.

Pravilnik o načinu registracije osiguranih lica u postupku izbora doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite

111/08-30.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju - Prečišćeni tekst

54/07-16, 63/08-34, 42/09-41, 101/09-38.


Pravilnik o indikacijama i postupku za propisivanje ortopedskih i drugih pomagala koja se izdaju na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske - Prečišćen tekst

54/07-24.

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći

25/07-1.

Pravilnik o osnovama Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

22/06-9.

Pravilnik o korištenju zdravstvene zaštite van Republike Srpske

39/06-21, 63/08-35, 111/08-33, 42/09-42.

Pravilnik o uvjetima za osnivanje zdravstvenih ustanova

90/05-1, 112/05-18, 116/06-10, 6/08-4.

Pravilnik o Listi telesnih oštećenja

6/94-212.

Pravilnik o Listi profesionalnih bolesti

6/94-220.

Pravilnik o sporovođenju nadzora nad stručnim radom u zdravstvenoj delatnosti

6/94-225.

Pravilnik o medicinskoj dokumentaciji evidencijama i izveštajima

4/95-117.

Pravilnik o uslovima za organizovanje porodilišta i stacionara

4/95-120.

Pravilnik o načinu utvrđivanja troškova nastalih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti koje su pod nadzorom Ministarstva zdravlja i troškova za davanje sanitarnih saglasnosti

38/99-797, 61/01-1267, 42/04-7, 51/07-1.

Pravilnik o referalnom sistemu u zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske

15/02-4.

Pravilnik o medicinskim sredstvima

74/06-9, 116/06-12, 80/07-4, 39/08-6.

Pravilnik o imunizaciji i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti

4/08-13.

Pravilnik o metodologiji planiranja u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

87/09-44. Prestaje da važi Pravilnik o metodologiji planiranja u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske - 24/07-16.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

24/07-29.

Pravilnik o zdravstvenoj knjižici

91/07-29, 42/09-42.

Pravilnik o finansiranju projekata

3/09-11. (u zdravstvu)

Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja kontrole

3/09-13.


Pravilnik o principima, uslovima, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

33/09-19.

Pravilnik o uvjetima o načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijaliziranim ustanovama za rehabilitaciju

42/09-2, 101/09-38.

Pravilnik o pravu na ortopedska i druga pomagala

42/09-10. Ispravka Pravilnika 51/09-54. Ispravka 64/09-31, 101/09-37.

Pravilnik o sastavu i načinu rada prvostepene i drugostepene komisije za prekid trudnoće

101/09-23.

Pravilnik o privremenom isključivanju davaoca krvi

111/09-22.

Pravilnik o sastavu i načinu rada Republičkog komiteta za transfuzijsku medicinu

107/09-10.

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta na mjestu prikupljanja krvi

107/09-11.

Pravilnik o vrsti i sadržaju zahvalnog obroka

107/09-12.

Uputstvo o registru izdatih odobrenja za rad ambulanti i apoteka

20/03-15.

Uputstvo za rad doktora porodične medicine u kompletiranju medicinske dokumentacije prilikom upućivanja osiguranika na ocjenu radne sposobnosti

60/04-11.

Uputstvo o načinu i postupku refundacije troškova korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica i refundacije naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

64/09-15. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje važiti Uputstvo o načinu i postupku refundacije troškova liječenja i naknada plaća osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, broj: 01-3975/04, od 2. decembra 2004. godine.

Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu registracije osiguranih lica u postupku izbora doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite

64/09-20.

Uputstvo o primjeni Pravilnika o korištenju zdravstvene zaštite van Republike Srpske

64/09-22. Ovim uputstvom stavlja se van snage Uputstvo o korištenju zdravstvene zaštite van Republike Srpske, broj: 01-8593/07, od 15. decemra 2007. godine.

Uputstvo o primjeni Pravilnika o pravu na ortopedska i druga pomagala

64/09-25.

Uputstvo o primjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju

64/09-27. Ovim uputstvom stavlja se van snage Uputstvo o upućivanju osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na medicinsku rehabilitaciju u ustanove specijalizirane za rehabilitaciju kao nastavak bolničkog liječenja, broj: 01-8594/07 od 15. decembra 2007. godine.

Naredba o obaveznoj imunizaciji (vakcinaciji) stanovništva protiv zaraznih bolesti

31/01-707.

Naredba o obaveznoj deratizaciji

32/08-11.


Naredba medicinskoj službi Aerodroma Banja Luka o povećanju medicinskog nadzora radi otkrivanja bolesti "SARS"

23/03-7.

Rešenje o određivanju zdravstvenih ustanova koje mogu obavljati zdravstvene preglede lica stavljenih pod zdravstveni nadzor

28/01-627.

Rešenje o određivanju Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja za vršenje imunizacije putnika u međunarodnom saobraćaju

7/98-83.

Rešenje o određivanju zdravstvenih ustanova koje vrše imunizaciju protiv besnila

7/98-83.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

83/07-11.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

107/07-6.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

10/08-12.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

44/08-7.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

87/08-14.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

105/08-14.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u rRegistar medicinskih sredstava

106/08-10.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

6/09-28.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

10/09-30.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

10/09-33.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

19/09-17.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

23/09-15.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

23/09-16.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicisnkih sredstava

30/09-3.

Spisak medicinskih sredstava za koja su uzdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

31/09-13.

Spisak medicinskih sredstava za koja su uzdata odobrenja za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

31/09-16.

Spisak medicinskih sredstava kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

34/09-10.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

105/09-21.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava

105/09-25.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava

105/09-25.

Registar medicinskih pomagala z F BiH za period l-lll 2009. godine

40/09-201.

Prečišćeni tekst Spiska medicinskih pomagala za koje je dato odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine za period l-lll 2009. godine

43/09-16.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava

65/09-2.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

65/09-2.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

77/09-36.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

77/09-38.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde o upisu u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

77/09-39.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik)

77/09-40.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

77/09-45.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik)

77/09-50.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o stavljanju lijekova u promet

2/92-5, 8/93-162, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 43/86-1253. Ustavni sud Jugoslavije, l-U 46/1-88-89-51/91-787.


Zakon o prometu otrova

2/92-5, 8/93-159, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/91-214.

Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga

2/92-5, 8/93-159, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 13/91 -209.

Zakon o proizvodnji i prometu lijekova

18/78-724, 11/88-369, 18/90-490, 7/92-192 (SI. SR BiH), 8/93-162, 13/94-189.

Zakon o proizvodnji i primjeni otrova

11/88-368, 7/92-192 (SI. SR BiH), 8/93-159, Zakon 13/94-189.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova u zdravstvu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1414.

Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje u promet pomoćnih lijekovitih sredstava

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 73/87-1733.

Pravilnik o pobližim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje stavljaju lijekove u promet ili ispituju i kontroliraju lijekove što se upotrebljavaju u medicini

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 55/88-1478.

Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijekova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 2/89-14.

Pravilnik o organiziranju praćenju, načinu obavještavanja i podacima što se dostavljaju u vezi s utvrđenim neželjenim uzgrednim pojavama pri upotrebi lijeka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 57/87-1417.

Pravilnik o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/86-212.

Pravilnik o označavanju otrova koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 32/86-973.

Pravilnik o potanjim kriterijima za razvrstavanje otrova u skupine te o metodama za određivanje stupnja otrovnosti pojedinih otrova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 1/83-1.

Pravilnik o načinu uništavanju neupotrebljenih otrova i ambalaže koja je upotrebljena za pakiranje otrova te o načinu povlačenja otrova iz prometa

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 7/83-116.

Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz opojnih droga

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 50/79-1565.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i izvještaja i o rokovima dostave podataka o proizvodnji i prometu opojnih droga

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 54/79-1715, 4/80-140 (izmj. čl. 5).

Uputstvo o metodi za laboratorijsko ispitivanje lijekova radi njihova stavljanja u promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 34/89-874.

Naredba o lijekovima koji podliježu posebnoj kontroli prije stavljanja u promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 22/88-630.

Naredba o lijekovima za upotrebu u veterini koji podliježu posebnoj kontroli

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 48/88-1313.

Naredba o prijemu i distribuciji lijekova iz humanitarne pomoći

17/94-274, 29/95-688.


Naredba o listi esencijalnih lijekova

5/95-195.

Rješenje o utvrđivanju Jugoslavenske farmakopeje IV

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 30/84-817.

Rješenje o Jedinstvenoj klasifikaciji lijekova

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 47/85-1370, 73/85-2148, 54/90-1765.

Rješenje o utvrđivanju liste otrova koji se mogu stavljati u promet

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u Si. SFRJ, 59/82-1419, 7/84-306, 9/86-231, 18/87-524, 33/88-878.

Rješenje o utvrđivanju Popisa opojnih droga

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/78-2756, 14/81-374, 39/82-1035, 28/85-910, 10/87-278, 53/88-1433, 2/89-14, 80/89-1993, 73/90-2147.

Rješenje o utvrđivanju opojnih droga koje se mogu stavljati u promet u medicinske i veterinarske svrhe

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 70/78-2771, 52/83-1463, 47/85-1370.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Potvrda namjere Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na prijelazne standarde za farmaceutske proizvode

15/03-314.

Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine

49/04-5130.

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima

58/08-8.

Odluka o početku rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

78/08-6.

Odluka o dopunama Liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekusora

103/08-4.

Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja troškova za obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

70/09-18.

Pravilnik o načinu prikupljanja i praćenja neželjenih djelovanja lijekova i medicinskih sre­dstava

97/09-55. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijavljivanju i praćenju nuspojava lijekova ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine". Br. 32/02) i Pravilnik o načinu prikupljanja i praćenja neželjenih dejstava lijekova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/05).

Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lijeka

97/09-74.

Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kvalitetu lijeka

97/09-89.

Naredba o uplatnom računu za uplatu troškova predviđenih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima

72/09-1.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o lijekovima (bosanski jezik)

51/01-1105, 29/05-1941.

Zakon o lijekovima (hrvatski jezik)

51/01-1106, 29/05-1941.

Zakon o lijekovima (srpski jezik)

51/01-1106, 29/05-1942.

Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga

8/06-589.

Statut Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

18/08-51.

Statut Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

18/08-56.

Statut Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

18/08-60.

Naredba o listi esencijalnih lijekova

8/96-231.

Rješenje o odobravanju obavljanja kliničkih ispitivanja lijekova Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

70/04-4032.

Odluka o prihvatanju Liste esencijalnih lijekova u medicini koja se primjenjuje na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine - sa Listom esencijalnih lijekova u medicini

28/00-865.

Uputstvo o postupku izdavanja odobrenja za stavljanje lijekova u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine

18/96-568.

Odluka o početku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/98-372, 15/98-373.

Odluka o početku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/98-373, 15/98-373.

Odluka o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

54/09-2.

Odluka o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

54/09-3.

Odluka o prestanku rada Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

54/09-3.

Sporazum o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

59/09-11.


Sporazum o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

59/09-12.

Sporazum o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

59/09-13.

Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

30/02-1208.

Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

30/02-1208.

Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

30/02-12013.

Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

30/02-12013.

Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi i kliničkim ispitivanjima lijeka (bosanski jezik)

61/04-3392, 56/05-4641.

Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi i kliničkim ispitivanjima lijeka (hrvatski jezik)

61/04-3398, 56/05-4643.

Pravilnik o dobroj kliničkoj praksi i kliničkim ispitivanjima lijeka (srpski jezik)

61/04-3398, 56/05-4645.

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne institucije koje se bave ispitivanjem lijekova i postupku njihove verifikacije (bosanski jezik)

61/04-3405.

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne institucije koje se bave ispitivanjem lijekova i postupku njihove verifikacije (hrvatski jezik)

61/04-3407.

Pravilnik o ispitivanju bioraspoloživosti i bioekvivalenciji lijekova (bosanski jezik)

61/04-3410.

Pravilnik o ispitivanju bioraspoloživosti i bioekvivalenciji lijekova (hrvatski jezik)

61/04-3416.

Pravilnik o posebnim uslovima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta (srpski jezik)

45/03-2366, 10/05-626.

Pravilnik o posebnim uslovima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta (bosanski jezik)

45/03-2367, 10/05-626.

Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta (hrvatski jezik)

45/03-2367, 10/05-627.

Pravilnik o posebnim uslovima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati proizvođači lijekova, kao i postupak njihove verifikacije (srpski jezik)

37/05-2701.


Pravilnik o posebnim uslovima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati proizvođači lijekova, kao i postupak njihove verifikacije (bosanski jezik)

37/05-2703.

Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati proizvođači lijekova, kao i postupak njihove verifikacije (hrvatski jezik)

37/05-2706.

Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova (hrvatski jezik)

22/02-865.

Pravilnik o uslovima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova (bosanski jezik)

22/02-865.

Pravilnik o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu lijekova u zdravstvenim ustanovama (bosanski jezik)

38/03-2103.

Pravilnik o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu lijekova u zdravstvenim ustanovama (hrvatski jezik)

38/03-2105.

Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora (bosanski jezik)

33/02-1392.

Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora (hrvatski jezik)

33/02-1399.

Pravilnik o registriranju lijekova (hrvatski jezik)

34/02-1446, 53/06-5566, 22/07-2213.

Pravilnik o registraciji lijekova (bosanski jezik)

34/02-1467, 53/06-5565, 22/07-2213.

Pravilnik o registraciji lijekova (srpski jezik)

34/02-1467, 53/06-5565, 22/07-2213.

Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i (Hercegovine (bosanski jezik)

1/03-16, 41/04-1830.

Pravilnik o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1/03-16, 41/04-1830.

Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova (hrvatski jezik)

40/02, 50/02, 15/06-1551, 9/08-32.

Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova (srpski jezik)

40/02, 50/02, 15/06-1551, 9/08-32.

Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova (bosanski jezik)

40/02, 50/02, 15/06-1551, 9/08-32.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabave lijekova (hrvatski jezik)

14/07-1324.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova (srpski jezik)

14/07-1326.


Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova (bosanski jezik)

14/07-1328.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova (srpski jezik)

60/07-5274. Osnovni tekst Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova objavljen je u SI.listu R BiH broj 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/86-212.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova (bosanski jezik)

60/07-5275. Osnovni tekst Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova objavljen je u SI.listu R BiH broj 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/86-212.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova (hrvatski jezik)

60/07-5275. Osnovni tekst Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova objavljen je u SI.listu R BiH broj 2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 9/86-212.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova (srpski jezik)

29/08-32.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova (bosanski jezik)

29/08-35.

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova (hrvatski jezik)

29/08-38.

Prečiščeni tekst Spiska gotovih lijekova za koje je dato odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH do 31.12.2005. godine

7/06-611.

Kriteriji za izbor proizvođača lijekova i lijekova za registriranje u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

34/02-1488.

Kriteriji za izbor proizvođača lijekova i lijekova za registraciju u Federaciji BiH (bosanski jezik)

34/02-1488.

Prečiščeni tekst Spiska gotovih lijekova za koje je dato odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH do 31.12.2006. godine

4/07-206, 14/07-1330.

Prečiščeni tekst spiska gotovih lijekova za koje je dato odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH do 31.12.2007. godine

3/08-6.

Prečiščeni tekst Spiska gotovih lijekova za koje je dato odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH do 31.12.2008. godine

3/09-3.

Spisak lijekova za koje je izdato odobrenje od 31. 12. 2008. do 31. 03. 2009.

26/09-47, Dopuna 38/09-26.

Lista opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora

8/06-639.

Rješenje o utvrđivanju Liste otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

50/08-1.


Rješenje o utvrđivanju Liste otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

50/08-1.

Rješenje o utvrđivanju Liste otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine (Hrvatski jezik)

50/08-1.

Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova (hrvatski jezik)

14/07-1316. Ispravka 26/07-2705.

Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova (srpski jezik)

14/07-1316. Ispravka 26/07-2705.

Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova (bosanski jezik)

14/07-1317. Ispravka 26/07-2705.

Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

29/06-3173.

Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovite kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstancije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

29/06-3174.

Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

29/06-3176.

UNSKO-SANSKI KANTON Službeni glasnik

Odluka o preuzimanju i organizovanju subjekata zdravstvene zaštite apoteka na području Unsko- -sanskog kantona

11/98-300.

Odluka o osnivanju zdravstvene ustanove Gradska apoteka u Cazinu

5/00-256.

Odluka o osnivanju zdravstvene ustanove Gradska apoteka u Bos. Petrovcu

5/00-257.

Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja

2/03-45.

Odluka o načinu i postupku propisivanja, izdavanja i korištenja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona

2/03-54.

Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

5/03-152, 4/04-288, 3/04-640.

Upustvo za sprovođenje Naredbe o listi esencijalnih lijekova koji se mogu pripisivati i izdavati na teret sredstava zdravstvenih osiguranja Unsko-sanskog kantona

9/00-418.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o načinu i postupku propisivanja, izdavanja i korištenja lijekova na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (bosanski jezik)

13/02-545, 14/03-795.


ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju mreže objekata apotekarske djelatnosti

4/05-98.

Odluka o Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, Lista lijekova i Uputstvo

14/04-633.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o listi esencijalnih lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

6/04-453.

Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava zdravstvenog osiguranja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde

6/04-457.

Uputstvo za sprovođenje Liste esencijalnih lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

6/04-463.

Odluka o saglasnosti na izmjenu i dopunu Liste lijekova

10/05-760.

Odluka o saglasnosti na izmjenu i dopunu Liste lijekova

2/06-163.

Odluka o saglasnosti na izmjenu i dopunu Liste lijekova

2/06-164.

Uputstvo o obliku, sadržaju i upisivanju podataka u obrazac recepta

6/04-465.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o utvrđivanju Privremene pozitivne liste lijekova Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

6/02-269. Izmjena 12/02-583, 14/03-692, 10/04-705.

Odluka o utvrđivanju Privremene pozitivne liste lijekova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

6/02-269. Izmjena 12/02-583, 14/03-692, 10/04-705.

Privremena pozitivna lista lijekova Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

14/03-693.

Privremena pozitivna lista lijekova Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

14/03-698.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o listi lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapad nohercegovačke

7/04-124.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanja prava osnivača Javne ustanove "Apoteke Sarajevo"

22/97-544, 13/98-563.


Odluka o usvajanju mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka Kantona Sarajevo

24/01-1019.

Odluka o magistralnoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

15/03-785, 16/03-838.

Odluka o ampularnoj listi lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihove primjene

15/03-793.

Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja

13/02-613, 16/03-838.

Statut Javne ustanove "Apoteke Sarajevo"

22/02-915.

Odluka o Mreži apoteka u Kantonu Sarajevo, kao i kriterijima, načinu i uslovima ugovaranja apoteka

22/08-260.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o popisu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

9/02-274, 8/03-141.

Odluka o popisu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije

4/04-127.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

92/04-4.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju liste opojnih droga i prekursora

25/04-1016.

Odluka o esencijalnoj listi lijekova primarne zdravstvene zaštite

26/04-1043.

Odluka o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste lijekova za osiguranike Brčko Distrikta BiH-korisnike stalne socijalne pomoći

3/06-86.

Rješenje o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za bolničko zdravstvenu zaštitu

3/00-53.

Rješenje o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za primarnu zdravstvenu zaštitu

3/00-53.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o lijekovima

19/01-409, 34/08-6.

Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga

110/03-1. Ispravka 29/04-15.


Zakon o otrovima

70/06-7, 73/08-30.

Zakon o apotekarskoj djelatnosti

119/08-21.

Odluka o usvajanju dokumenta Nacionalna politika lijekova u Republici Srpskoj

71/06-1.

Odluka o usvajanju Strategije u oblasti lijekova do 2012. godine

76/08-1.

Odluka o proglašenju Apoteke u Banjoj Luci od posebnog interesa za Republiku

18/98-439.

Odluka o statusnoj promjeni Apotekarske ustanove Banja Luka, sa p.o. Banja Luka

82/03-2.

Odluka o osnivanju Agencije za lekove Republike Srpske

1/02-4.

Odluka o osnivanju apotekarske ustanove Banja Luka

10/02-1.

Odluka o usvajanju Pozitivne liste lekova i liste osnovnih lekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine

10/02-20, izmene i dopune 11/02-22, 6/03-16, 113/05-35.

Odluka o kriterijima za stavljanje lijekova na Pozirivnu listu lijekova Republike Srpske

24/07-3.

Odluka o participaciji - Prečišćen tekst

54/07-2, 103/07-2, 6/08-17, 63/08-7, 111/08-27, 42/09-46, 50/09-6, 87/09-43, 101/09-34.

Odluka o usvajanju Bolničke liste osnovnih lijekova

36/03-6.

Odluka o usvajanju liste citostatika i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

58/04-3.

Odluka o usvajanju Pozitivne liste lijekova i Liste osnovnih lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine

58/04-4.

Odluka o usvajanju Liste lijekova

22/08-23. Ispravka Odluke 31/08-31, 96/08-22, 19/09-19, 27/09-8, 87/09-43. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke, 101/09-38.

Rješenje o utvrđivanju Liste otrova

7/09-19.

Uputstvo o postupku podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za stavljanje lekova u promet u RS

39/00-900.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeča i druga pravna lica koja vrše laboratorijsko ispitivanje lekova, pomodnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava

2/96-9.

Pravilnik o postupku kontrole kvaliteta lijeka

83/07-3.


Pravilnik o propisivanju i izdavanju lijekova

89/07-5, 108/07-7.

Pravilnik o načinu uništavanja lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava

2/96-12.

Pravilnik o proizvodnji pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava

2/96-13.

Pravilnik o herbalnim ljekovitim proizvodima

21/04-1, 23/07-2.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o proizvodnji i prometu opojnih droga i prekursora

55/04-8.

Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju dozvole za uvoz, izvoz i prevoz opojne droge

55/04-9.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeča i druga pravna i fizička lica koja vrše promet lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i medicinskih sredstava

2/96-16.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati specializirane prodavnice za promet medicinskim sredstvima na malo

55/05-7, 66/06-2, 23/07-2.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeča i druga pravna i fizička lica koja proizvode lekove koji se upotrebljavaju u medicini i stomatologiji

2/96-17.

Pravilnik o organizovanju praćenja načina obaveštavanja i podacima koji se dostavljaju u vezi sa utvrđenim neželjenim dejstvom pri upotrebi leka

2/96-19.

Pravilnik o postupku i uslovima izdavanja odobrenja za plasiranje leka na tržište

17/02-3, 116/06-11, 70/08-14.

Pravilnik o uslovima za vršenje prometa lijekova i medicinskih sredstava na veliko i malo u veledrogerijama i apotekama

10/03-3, 42/04-8, 55/05-8. Pravilnik o izmjeni 66/06-2, 116/06-12, 9/08-29.

Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz gotovog lijeka za koji nije dato odobrenje za stavljanje u promet u Republici Srpskoj

23/05-17. Pravilnik o dopuni 66/06-2.

Pravilnik o službenoj legitimaciji farmaceutskog inspektora

23/05-19.

Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijeka

64/05-2, 23/07-3.

Pravilnik o postupku kontrole kvaliteta lijeka

83/07-3.

Pravilnik o ispitivanju biološke raspoloživosti i biološke ekvivalentnosti lijekova

74/06-2.

Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad prometom otrova na graničnim prelazima

104/06-8.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada propisanih Zakonom o otrovima

104/06-9, 89/07-7.


Pravilnik o kriterijima za davanje ocjene o efikasnosti otrova za primjenu u javnoj higijeni

104/06-10.

Pravilnik o načinu sticanja i provjere znanja o zaštiti od otrova

104/06-13.

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne institucije koje se bave ispitivanjem lijekova u postupku izdavanja odobrenja

57/06-12.

Pravilnik o označavanju i obilježavanju otrova koji se stavljaju u promet

86/06-10.

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje otrova u grupe i metodama za određivanje stepena otrovnosti pojedinih otrova

86/06-15.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica za davanje toksikološke ocjene otrova i ocjene efikasnosti otrova u postupku prijave novog proizvoda

86/06-19.

Pravilnik o uvjetima skladištenja otrova koji djeluju u obliku gasa

3/07-5.

Pravilnik o sadržaju liste sigurnosno-tehničkih podataka o otrovima

15/08-7.

Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvještaja o prometu gotovih lijekova u Republici Srpskoj

10/07-18.

Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz gotovog lijeka za koji nije izdato odobrenje za stavljanje u promet u Republici Srpskoj

10/07-19.

Pravilnik o vrstama ambalaže, načinu označavanja i rukovanja ambalažom za otrove

11/07-8.

Pravilnik o homeopatskim proizvodima

13/07-5, 39/08-6.

Pravilnik o načinu uništavanja neupotrijebljenih otrova i ambalaže koja je korištena za pakiranje otrova

35/07-17.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za promet lijekova i medicinskih sredstava na veliko i malo u veledrogerijama i apotekama

23/07-1.

Pravilnik o reklamiranju i obavještavanju o lijekovima i medicinskim sredstvima

115/05-10, 23/07-3, 39/08-6.

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja se bave poslovima proizvodnje, prometa i kontrole otrova

86/06-20.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za obavljanje prometa na malo lijekova i medicinskih sredstava

99/09-5.

Rješenje o visini naknada za obavljanje proizvodnje i prometa na veliko lijekova i medicinskih sredstava

102/09-30.


Rješenje o utvrđivanju liste otrova

78/08-2.

Lista otrova čija je proizvodnja, promet i upotreba zabranjena u Republici Srpskoj

38/07-4, 31/08-20, 66/08-27.

Uputstvo o registru izdatih odobrenja za rad ambulanti i apoteka

20/03-15.

Uputstvo o primjeni Farmakopeje

4/08-13.

Uputstvo o utvrđivanju Liste kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja građana koja se mogu prometovati u apoteci

4/08-13.

Uputstvo o dodatnim uslugama koje se mogu pružati u apoteci

63/08-7.

Rješenje o povjeravanju obavljanja poslova kontrole zdravstvene ispravnosti galenskih preparata

39/08-6.

Naredba o povlačenju leka iz prometa

28/02-10.

Naredba o povlačenju iz prometa lijekova

59/02-3.

Naredba o zabrani prometa lijeka AMINALON tbla. 50x250 mg

16/03-200.

Naredba o obavezi privatnih apoteka za izdavanje lekova sa Liste lekova objavljene u Odluci o Listi Lekova koji se mogu propisivati na teret Javnog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske

23/94-716.

Rješenje o utvrđivanju Liste esencijalnih lijekova Republike Srpske

10/07-21.

Spisak lekova za koje je ukinuto odobrenje za plasiranje na tržištu

66/01-1365.

Spisak lekova za koje je dato odobrenje za plasiranje na tržištu

66/01-1366.

Spisak lijekova za koje je Agencija za lijekove Republike Srpske rješenjima odobrila plasiranje na tržište u Republici Srpskoj u periodu od stupanja na snagu Zakona o lijekovima do 24. avgusta 2003. godine

75/03-9, ispravka 79/03-11.

Spisak lijekova za koje je Agencija za lijekove Rješenjima odobrila plasiranje na tržište u Republici Srpskoj u periodu od 24. avgusta 2003. godine do 10. septembra 2003. godine

79/03-7, ispravka 83/03-8.

Spisak lijekova koje je Agencija za lijekove rješenjem odobrila plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

86/03-18.

Spisak lijekova za koje je rješenjima Agencija za lijekove odobrila plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

99/03-3.


Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

104/03-12.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

17/04-6.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

26/04-21.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

35/04-17.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

22/04-15.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

46/04-33.

Ispravka Spiska lijekova kojim je Agencija za lijekove Republike Srpske odobrila plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

48/04-8.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

46/04-33.

Ispravka Spiska lijekova kojim je Agencija za lijekove Republike Srpske odobrila plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

48/04-8.

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju lista opojnih droga i prekusora

78/04-3.

Rješenje o izmjeni Rješenja za plasiranje lijeka na tržište

21/06-7.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

59/04-12.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

71/04-12.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

70/04-20.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

84/04-2.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

83/07-11.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

79/07-29.

Izmjena Rješenja o plasiranju lijeka na tržište broj 51-02-121-17/02

99/04-6.

Izmjena Rješenja o plasiranju lijeka na tržište broj 51-02-121-18/02

99/04-6.

Izmjena Rješenja o plasiranju lijeka na tržište broj 51-02-121-19/02

99/04-6.


Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

111/04-23.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

8/05-9.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

21/05-14.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

23/05-24.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

43/05-3.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

45/05-9.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republici Srpskoj

66/05-8.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

81/05-5.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

102/05-8.

Spisak herbalnih ljekovitih proizvoda za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

112/05-19.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

112/05-20.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

71/06-2.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

82/06-22.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

3/06-10.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

21/06-7.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

39/06-19.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

41/06-17.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

49/06-11.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

54/06-12.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

56/06-21.


Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

33/06-6.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

91/06-22.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

101/06-6.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobrena izmjena rješenja za plasiranje lijeka na tržište u Republici Srpskoj

106/06-25.

Spisak lijekova kojima je 2. oktobra 2006. godine isteklo odobrenje za plasiranje na tržište Republike Srpske

107/06-11.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

118/06-18.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

119/06-3.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

124/06-11.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

3/07-30.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske, broj: 11/1.01-014-930/06

5/07-15.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

6/07-17.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

11/07-12.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

11/07-15.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

30/07-29.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

30/07-30.

Spisak lijekova kojima je rješenjem o izmjeni rješenja za plasiranje lijeka na tržište izmijenjen režim izdavanja

30/07-30.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

40/07-10.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

38/07-8.


Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republike Srpske

38/07-11.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

38/07-13.

Ispravka Spiska lijekova koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 38/07

111/07-31.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

83/07-11.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

79/07-29.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

79/07-29.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republike Srpske

111/07-16.

Ispravka Spiska lijekova koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 59/07 111/07-31.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

1/08-50.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

3/08-3.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

3/08-7.

Spisak lijiekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

22/08-22.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

29/08-12.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

29/08-12.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

29/08-19.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

33/08-17.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republike Srpske

37/08-14.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

37/08-18.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u registar medicinskih sredstava

37/08-25.


Izmjena Spiska medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u registar medicinskih sredstava

37/08-44.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

61/08-31.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

61/08-32.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

96/08-16.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

96/08-20.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskoh sredstava

61/08-35.

Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata odobrenja za upis u Registar medicinskih sredstava

65/08-34.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

79/08-12.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republike Srpske

79/08-13.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

79/08-15.

Spisak herbalnih ljekovitih proizvoda za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srspkoj

79/08-15.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

19/09-16.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

23/09-15.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

27/09-2.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

27/09-5.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

27/09-5.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

27/09-7.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

29/09-13.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

30/09-2.


Spisak proizvođača lijekova i proizvođača medicinskih sredstava koji su dobili odobrenje za vršenje proizvodnje lijekova i medicinskih sredstava do 31. jula 2008. godine

85/08-6.

Spisak veledrogerija, distributera medicinskih sredstava, apoteka i specijaliziranih prodavnica koji su dobili odobrenje za vršenje prometa na malo ili veliko lijekovima i medicinskim sredstvima u 3,4,5,6 i 7. mjesecu 2008. godine

85/08-8.

Spisak herbalnih lijekovitih proizvoda za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

86/08-27.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

89/08-13.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

89/08-20.

Spisak lijekova kojima je istekao period važenja odobrenja za plasiranje na tržište RS

31/09-17.

Spisak herbalnih lijekovitih proizvoda za koje je rješenjima u obnovljenom postupku odobreno plasiranje na tržište u Republici Srpskoj

34/09-9.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

34/09-10.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republike Srpske

34/09-11.

Spisak herbalnih ljekovitih proizvoda za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište u RS

61/09-31.

Spisak lijekova za koje je rješenjima odobreno plasiranje na tržište Republike Srpske

61/09-21.

Spisak lijekova za koje je odobrena obnova rješenja za plasiranje na tržište Republike Srpske

61/09-35.

Lista o dopuni Liste otrova čija je proizvodnja, promet i upotreba zabranjena u Republici Srpskoj

78/09-11. Ispravka Liste otrova 105/09-30

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o osnovnim pravima Nosilaca Partizanske spomenice 1941. (Prečiš. tekst)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/82-1349, 25/85-787, 75/85-787, 75/85-2243, 44/89-1152, 87/89-2132, 20/90-823, 42/90-1262.

Zakon o osnovnim pravima osoba odlikovanih Ordenom narodnog heroja (Prečiš. tekst)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/82-1353, 25/85-7899, 75/85-2243, 44/89-1153, 87/89-2133, 20/90-824, 42/90-1263.

Zakon o osnovnim pravima boraca španskog nacionalnooslobodilačkog i revolucionarnog rata od 1936. do 1939. godine (Prečišćeni tekst)

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/82-1361, 25/85-788, 75/85-2244, 44/89-1151, 87/89-2131, 20/90-824, 42/90-1264.

Zakon o socijalnoj zaštiti

39/84-1139. Statut... 25/85-847.


Zakon o obezbjeđenju sredstava solidarnosti za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva

22/90-636, 27/91-896.

Zakon o organizacijama udruženog rada za zapošljavanje i radno osposobljavanje invalidnih lica

37/85-1121.

Zakon o dječjoj zaštiti

39/84-1152.

Zakon o odmaralištima za djecu i omladinu (Prečišćeni tekst)

1/78-17.

Zakon o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

35/90-966.

Odluka o kriterijima i načinu nadoknađivanja sredstava za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu boraca narodnooslobodilačkog rata i članova njihovih porodica

34/91-1025.

Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata (Prečišćeni tekst)

34/84-985, 41/87-1252, 41/89-1021, 33/90-917.

Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata iz oružanih sukoba poslije 30. maja 1990. godine

8/92-240, 13/94-189.

Zakon o pravu na dodatak na djecu pripadnicima teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine

8/92-239, 13/94-189.

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

16/92-417, 13/94-189.

Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta - Crvenog križa Bosne i Hercegovine

21/92-578, 13/94-189.

Zakon o upotrebi i zaštiti znaka i naziva Crvenog križa - Crvenog krsta Bosne i Hercegovine

21/92-580, 13/94-189.

Odluka o uslovima i iznosima dodatka za djecu za pripadnike Oružanih snaga R BiH za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti

20/92-565.

Odluka o ostvarivanju prava na zaštitni dodatak

6/93-133.

Pravilnik o organizaciji službe traženja u Crvenom krstu Bosne i Hercegovine

4/93-81.

Odluka o privremenom uređivanju prava porodica nestalih lica iz oružanih sukoba poslije 30.05.1990. godine

24/96-343.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH

23/99-280, 21/03-467, 33/03-718.

Zakon o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog križa i naziva Društva crvenog križa Bosne i Hercegovine

11/02-274.


Zakon o nestalim osobama

50/04-5225.

Sporazum između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

32/04-2728, 4/07-156.

Odluka o položaju društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

24/00-518.

Odluka o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu

65/05-5153.

Odluka o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu

1 7/07-2387.

Odluka o djelimičnom prestanku primjene Upustva o privremenom prihvatu izbjeglica iz SR Jugoslavije u Bosnu i Hercegovinu

28/01-352.

Odluka o formiranju Fonda za povratak

33/00-822.

Odluka o produženju ststusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa poslednjim prebivalištem na Kosovu

58/06-5475.

Odluka o prestanku važenja Odluke o formiranju državne komisije za traženje nestalih osoba

22/06-21 37.

Odluka o osnivanju Fonda za potporu porodicama nestalih osoba Bosne i Hercegovine

96/06-8584.

Odluka o formiranju Komisije za monitoring rezidencijalnih ustanova za smještaj i zbrinjavanje djece, žrtava nasilja, trgovine ljudima, azilanata, ilegalnih imigranata, izbjeglica, starih osoba, osoba sa invaliditetom i drugih ustanova prema potrebi

8/09-8.

Pravilnik o upravljanju sredstvima Fonda za povratak

22/09-13.

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za ekshumacije i identifikacije

58/08-129.

Privremena instrukcija o izdavanju potvrda o statusu nestale osobe

79/06-6934.

Pravilnik o obilježavanju mjesta iskopavanja i ukopa nestalih osoba

83/06-7255.

Pravilnik o minimumu stambenih uvjeta za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka

93/06-8410.

Pravilnik o načinu ostvarivanju zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite osoba kojima je priznat izbjeglički status ili drugi vid međunarodne pravne zaštite u Bosni i Hercegovini

24/07-2902.


Pravilnik o radu Službe traženja Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

30/07-3518.

Pravilnik o standardima funkcionisanja i drugim pitanjima značajnima za rad Imigracijskog centra

41/07-5149.

Pravilnik o procedurama realizacije interventne pomoći namijenjene za hitno rješavanje održivog povratka raseljenih lica, povratnika i izbjeglica iz BiH

67/08-3.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obrazovanje osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini

67/08-6.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini

3/09-1.

Pravilnik o procedurama odabira korisnika interventne pomoći namijenjene za hitno rješavanje održivog povratka raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine

77/09-27.

Uputstvo o provođenju procedura za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka

25/04-2268.

Uputstvo o produženju statusa privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini osoba iz Srbije i Crne Gore sa posljednjim prebivalištem na Kosovu

33/04-2778, 65/05-5190, 62/06-5837.

Uputstvo o statusu osoba iz Srbije i Crne Gore koje su privremeno prihvaćene u Bosni i Hercegovini

13/03-273.

Uputstvo o povratku BiH izbjeglica i raseljenih lica na teritoriju Bosne i Hercegovine

22/99-268.

Uputstvo o registraciji i regulisanju statusa izbjeglica iz Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

86/05-6857.

Uputstvo o načinu i procedurama identifikacije korisnika pomoći iz podfonda za inerventnu pomoć u održivom povratku u Bosni i Hercegovini

96/06-8592.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (hrvatski jezik)

36/99-1577, 54/04-2490, 39/06-4060, 14/09-3.

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)

36/99-1585, 54/04-2494, 39/06-4067, 14/09-1.

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (srpski jezik)

36/99, 54/04-2492, 39/06-4063, 14/09-5.

Zakon o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

31/08-1.

Zakon o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

31/08-1.


Zakon o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (srpski jezik)

61/06-6469, 70/07-7243.

Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

61/06-6473, 70/07-7241, 27/08-1.

Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

61/06-6477, 70/07-7242, 27/08-2.

Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

33/04-1156, 56/05-4697.

Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica (srpski jezik)

33/04-1163, 56/05-4697.

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

33/04-1171, 56/05-4696.

Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (srpski jezik)

70/05-6169, 61/06-6481.

Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

70/05-6171, 61/06-6482.

Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

70/05-6173, 61/06-6482.

Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)

37/01-765, 40/02-1714.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (hrvatski jezik)

37/01-771, 40/02-1714.

Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoč psa vodiča (bosanski jezik)

59/05-4999.

Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoč psa vodiča (hrvatski jezik)

59/05-5000.

Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoč psa vodiča (srpski jezik)

59/05-5000.

Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/05-1121.

Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

15/05-1125.

Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

15/05-1129.

Zakon o crvenom krstu/križu Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

28/06-3024.

Zakon o crvenom krstu/križu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

28/06-3026.


Zakon o crvenom križu/krstu Federacije Bosne i Flercegovine (hrvatski jezik)

28/06-3029.

Zakon o sprovođenju kontrole zakonitosti korišćenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (srpski jezik)

82/09-1.

Zakon o sprovođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (bosanski jezik)

82/09-4.

Zakon o sprovođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)

82/09-7.

Odluka o osnivanju Fondacije hendikepiranih lica (bosanski jezik)

57/00-2071.

Odluka o osnivanju Fondacije hendikepiranih osoba (hrvatski jezik)

57/00-2071.

Odluka o utemeljenju jedinice za implementaciju projekta "Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj usluga mentalnog zdravlja u zajednici u jugoistočnoj Evropi" (hrvatski jezik)

20/03-804.

Odluka o formiranju jedinice za implementaciju projekta "Izgradnja socijalne kohezije kroz razvoj usluga mentalnog zdravija u zajednici u jugoističnoj Evropi" (bosanski jezik)

20/03-805.

Odluka o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)

22/02-844, 42/02-1885, 12/04-302, 15/05-1139.

Odluka o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)

22/02-845, 42/02-1885, 12/04-302, 15/05-1140.

Odluka o kriterijima i načinu dodjele putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupe

14/02-500.

Odluka o korištenju kolektivnih, odnosno tranzitnih centara u Bosni i Hercegovini u cilju podsti- canja postepenog i organizovanog povratka izbjeglica i raseljenih lica (Visoki predstavnik za BiH)

(bosanski jezik)

1/03-2.

Odluka o korištenju kolektivnih, odnosno tranzitnih centara u Bosni i Hercegovini u cilju podsti- canja postepenog i organiziranog povratka izbjeglica i progranika (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

1/03-2.

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja mjesečne novčane naknade pripadnika Oružanih snaga R BiH - dobitnika najvećeg ratnog priznanja, značke "Zlatni ljiljan"

26/03-1081.

Odluka o posebnim pravima nositelja "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

6/06-514.

Odluka o posebnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih porodica (srpski jezik)


Odluka o posebnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

6/06-516.

Odluka o objavljivanju izgleda nove članske kartice RVI i poništavanju stare kartice RVI

34/07-3491.

Uputstvo o načinu isplate novčanih primanja civilnih žrtava rata i o načinu vođenja evidencija o korisnicima prava (bosanski jezik)

55/06-5756.

Pravilnik o Jedinstvenom registru branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

53/09-21.

Pravilnik o radu Ijekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

41/04-1831.

Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)

41/04-1838.

Pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma civilnih žrtava rata i nesposobnosti za privređivanje članova porodice civilnih žrtava rata u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (srpski jezik)

55/06-5768.

Pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma civilnih žrtava rata i nesposobnosti za privređivanje članova porodice civilnih žrtava rata u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)

55/06-5772.

Pravilnik o ocjenjivanju oštećenja organizma civilnih žrtava rata i nesposobnosti za privređivanje članova obitelji civilnih žrtava rata u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o temeljima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (hrvatski jezik)

55/06-5776.

Pravilnik o radu Ljekarske komisije za nadzor i medicinsko vještačenje

77/08-32.

Uputstvo o regulisanju uslova, načina i postupaka za realizaciju sredstava demobilisanim borcima za vrijeme nezaposlenosti

53/08-3.

Naputak o obrascu iskaznice raseljene osobe - prognanika (hrvatski jezik)

28/00-881. Ispravka Naputka 42/00-1483.

Uputstvo o primjeni člana 52. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica/Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, po kojem su dužni postupati organi nadležni za branilačko/braniteljsko invalidsku zaštitu

77/08-31.

Uputstvo o obrascu legitimacije raseljene osobe - prognanika (bosanski jezik)

28/00-882. Ispravka Uputstva 42/00-1483.

Uputstvo o vođenju osnovne i centralne evidencije raseljenih lica i povratnika i obrascu legitimacije raseljenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine

50/05-4193.

Uputstvo o statusu osoba iz Srbije i Crne Gore koje su privremeno prihvaćene u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

23/03-986.


Naputak o statusu osoba iz Srbije i Crne Gore koje su privremeno prihvaćene u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

23/03-991.

Uputa o načinu organizacije povratka raseljenih osoba i izbjeglica - povratnika na teritorij Federacije BiH (hrvatski jezik)

6/98-195, ispravak 32/98-1180.

Uputstvo o načinu organizacije povratka raseljenih osoba i izbjeglica - povratnika na teritoriji F BiH

6/98-200, ispravak 32/98-1180.

Naredba o visini ukupnih prihoda od kojih zavisi ostvarivanje prava na dodatak na djecu i iznosima dodatka na djecu

18/96-568.

Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata (bosanski jezik)

62/06-6622.

Naputak o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata (hrvatski jezik)

62/06-6622.

Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata (srpski jezik)

62/06-6623.

Uputstvo o načinu ostvarivanja i isplate novčane naknade demobiliziranim braniocima za vrijeme nezaposlenosti

81/06-8777. Ispravka Uputstva 1/07-38.

Uputstvo o načinu isplate novčanih primanja civilnih žrtava rata i o načinu vođenja evidencija o korisnicima prava (hrvatski jezik)

55/06-5762.

Statut Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine

48/08-62.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom

5/00-244, 7/01-259.

Zakon o prenošenju ovlaštenja za preuzimanje osnivačkih prava nad ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač bila Skupština Republike Bosne i Hercegovine, na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

11/01-397.

Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

3/05-229, 1/09-1.

Uredba o provođenju Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

11/06-383.

Privremena odluka o prenosu nadležnosti za priznavanje i prestanak statusa raseljenog lica sa Kantona na općine

8/05-486.

Odluka o osnivanju Kantonalnog fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisane borce i prognane osobe

12/03-426.

Uputstvo o postupku priznavanja statusa branilaca Bosne i Hercegovine, dobrovoljaca i organizatora otpora, veterana, učesnika rata i nosioca najviših priznanja u Unsko-sanskom kantonu

1/06-151.


Uputstvo o prestanku važenja Uputstva o provođenju odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koje regulišu pravo na naknadu plaće ženi - majci u radnom odnosu

9/01-321. Osnovni tekst Uputstva o ... objavljen je u SI. gl. broj 7/00.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o socijalnoj zaštiti

5/04-155, 7/09-640

Zakon o dopunskim pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u Županiji Posavskoj

8/06-567, 7/09-634.

Uredba o Uredu za povratak raseljenih lica - prognanika i izbjeglica

4/00-158.

Uredba o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida HVO-a iz Domovinskog rata i članova obitelji poginulih, zatočenih, nestalih i razvojačenih branitelja HVO iz Domovinskog rata Županije Posavske

7/00-406, 5/01, 10/01-334.

Uredba o uvjetima i kriterijima za davanje "Novčane pomoći za rješavanje stambenih potreba" u vidu subvencioniranja kamata

7/07-575.

Odluka o određivanju Centra za socijalni rad - Orašje, kao nadležnog tijela na cijelom području Županije Posavske, u postupcima za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne zaštite

7/04-363.

Odluka o socijalnoj skrbi osoba u stanju socijalne potrebe

3/03-109.

Odluka o načinu isplate novčanih sredstava korisnicima prava iz socijalne zaštite

2/05-87.

Odluka o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

2/05-115.

Odluka o utvrđivanju osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne zaštite

8/06-667.

Odluka o ostvarivanju prava na iznimne novčane pomoći

1/05-54.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad

7/04-367.

Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji

7/04-369.

Pravilnik o sadržaju upisnika ustanova socijalne zaštite

7/04-370.

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika Centra za socijalni rad

7/04-371.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na druge pomoći iz socijalne zaštite

2/05-116.


Pravilnik o kriterijima i postupku naknade troškova izrade nadgrobnih spomenika poginulim braniteljima

7/08-802.

Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednikratne novčane pomoći braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata Županije Posavske

7/08-806.

Pravilnik o kriterijima, visini i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći

9/09-808.

Pravilnik o visini pomoći i postupku za odobravanje pomoći u slučaju smrti

9/09-811.

Naredba o proceduri priznavanja prava na povremene novčane pomoći Centrima za socijalni rad Županije Posavske

4/04-111.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

12/00-549, 5/02-177, 13/03-789, 8/06-749, 11/09-1151, 11/09-1151.

Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

3/07-317. Prestaje da važi Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja i članova njihovih porodica 7/02-221, 4/08-198, 9/08-913, 13/09-1236.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

6/97-114.

Zakon o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli

12/99-449, 11/08-1055.

Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine

2/06-241.

Uredba o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona

3/08-99, 3/08-108, 8/08-831, 10/08-1010, 7/09-677, 7/09-678.

Uredba o vršenju upravnih i drugih stručnih poslova za korisnike boračko/invalidske zaštite

2/95-31.

Odluka o utvrđivanju obima prava boraca-branitelja i članova njihovih porodica na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje, lijekove, troškove prijevoza u vezi sa liječenjem, ortopedska i druga pomagala, uslovima i postupku za ostvarivanje tih prava

10/02-397.

Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica

3/08-75, 14/09-1268.

Odluka o utvrđivanju iznosa dječijeg dodatka i uvećanog dječijeg dodatka

8/02-289.

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice

9/07-526, 8/08-832, 10/08-1021, 8/09-780.


Odluka o izmjeni Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica

14/09-1268.

Pravilnik o procjeni sposobnosti i određivanju podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama

7/04-433.

Pravilnik o sastavu i načinu rada Ijekarskih komisija u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

2/01-64, 4/04-259.

Pravilnik o načinu isplate utvrđenih prava iz socijalne zaštite

4/03-221.

Pravilnik o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne zaštite

2/04-199.

Pravilnik o načinu isplate i vršenju kontrole financijske dokumentacije svih oblika socijalne zaštite

5/05-179.

Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u dijelu regulisanja novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica

1/01-20.

Naredba o visini mjesečnih novčanih pomoći i naknada korisnika socijalne zaštite

2/09-69.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za osnivanje ustanove socijalne zaštite od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

11/01-584.

Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima (bosanski jezik)

8/04-358, 10/08-369.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

9/07-221.

Uredba o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica

2/09-162. Prestaje da važi Uredba o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica - 12/06-689, 13/08-529.

Uredba o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u banjsko-klimatskom lječilištima (bosanski jezik)

12/06-693.

Uredba o pomoći braniocima i članovima njihovih porodica koji se nalaze u teškoj socijalno- -ekonomskoj situaciji (bosanski jezik)

19/07-522.

Odluka o naknadi troškova podizanja nišana/nadgrobnog spomenika (bosanski jezik)

20/07-691.

Odluka o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja (bosanski jezik)

19/07-543.


Odluka o naknadi troškova dženaze/sahrane branioca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)

19/07-544.

Odluka o privremenom finansiranju isplate naknade civilnim žrtvama rata i članovima porodica civilnih žrtava rata (bosanski jezik)

1/98-1, 9/98-311, 14/98-429, 18/98-501, 5/99-80, 9/99-166, 16/99-347, 21/99-505, 8/00-345, 15/00-695.

Odluka o odobravanju sredstava za privremeno finansiranje troškova smještaja djece u druge porodice (bosanski jezik)

12/99-255.

Odluka o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu

11/02-382, 16/03-433.

Odluka o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica (bosanski jezik)

9/01-432, 13/02-515, 1/03-17, 1/07-16.

Pravilnik o općim, tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite (bosanski jezik)

4/08-1 70.

Uputstvo za provođenje Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica (bosanski jezik)

3/03-135.

Uputstvo za provođenje Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe (bosanski jezik)

3/03-137.

Uputstvo o naćinu isplate i korištenja jednokratne socijalne pomoći (bosanski jezik)

15/97-1052.

Uputstvo za provođenje Odluke o odobravanju sredstava za privremene i jednokratne novčane pomoći (bosanski jezik)

2/05-49.

Uputstvo za provođenje Odluke o odobravanju sredstava za privremene i jednokratne novčane pomoći (bosanski jezik)

8/05-366.

Uputstvo o primjeni Odluke o obezbjeđenju sredstava u svrhu finansiranja određenih troškova sahrane (bosanski jezik)

11/99-237.

Instrukcija o načinu izvršenja revizije Rješenja o priznavanju prava na stalnu novčanu pomoć, prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite i prava na dodatak na djecu (bosanski jezik)

18/07-480.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o osnivanju Javne ustanove "Dom za stara i iznemogla lica" Coražde

10/97-409, izmjene i dopune 8/99-213.

Zakona o socijalnoj zaštit, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - Prečišćeni tekst

7/08-469. Prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom sadrži propise objavljene u SI. n. kantona broji0/00-142. Zakon o izmjenam i dopunama 5/03-193, 5/05-353, 3/08-131.

Zakon o prenošenju nadležnosti na Federaciju Bosne i Hercegovine za donošenje Zakona o preuzimanju prava osnivača nad ustanovama socijalne zaštite čiji je osnviač Skupština Republike BiH

18/01-255


Zakon o raseljenim licima-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u BRK Goražde

14/04-984, 6/08-373.

Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

3/05-262, 14/08-1033.

Odluka o utvrđivanju visine novčanih sredstava za obezbjeđenje kirije korisnicima alternativnog smještaja i bespravnim korisnicima tuđe imovine

4/06-269.

Odluka o subvenciranju troškova prijevoza ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde na opštinskim i kantonalnim autobuskim linijama

4/04-253.

Odluka o upućivanju i načinu upućivanja ratnih vojnih invalida, članova porodice šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca na banjsko i klimatsko liječenje-rehabilitaciju

4/04-254.

Odluka o usvajanju Plana povratka i održivosti povratka/ostanka povratnika u Bosansko-podrinjski kanton Goražde

7/04-499.

Odluka o finansiranju troškova prijevoza ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde na ralaciji Goražde-Sarajevo-Goražde i Goražde-Fojnica-Goražde

7/04-523.

Odluka o upućivanju i načinu upućivanja civilnih žrtava rata, paraplegičara, distrofičara i oboljelih od Cerebralne dječije paralize na banjsko i klimatsko liječenje-rehabilitaciju

7/04-524.

Odluka o sufinansiranju troškova prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola Bosansko- podrinjskog kantona Goražde

16/01-210.

Odluka o usklađivanju primanja po osnovu prava na materijalnu pomoć

11/99-298.

Odluka o formiranju Kantonalnog fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i poginulih osoba

15/01-199.

Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obrazovanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju

9/08-648.

Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za slučaj smrti pripadnika boračke populacije

12/08-891, 16/08-1258.

Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za liječenje

3/09-273.

Pravilnik o postupku, uslovima i kriterijima za odobravanje jednokratne bespovratne pomoći za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

3/09-297. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupku, uslovima i kriterijima za odobravanje jednokratne bespovratne pomoći za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine BPK Goražde", broj 13/07, 5/08 i 15/08) i svi podzakonski akti koji su ranije uređivali ovo pravo.


Pravilnik o postupku uslovima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica BPK Goražde

3/09-292. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupku, uslovima i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica BPK Goražde ("Službene novine BPK Goražde", broj 5/08-354).

Pravilnik o raspodjeli, kriterijima i postupcima za dodjelu stambenih jedinica u objektu "Lamela H-1" borcima i članovima njihovih porodica BPK Goražde

6/08-431, 2/09-204.

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja prava na povlaštenu vožnju vojnih invalida i članova porodice šehida-poginulog borca u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na području BPK Goražde

9/05-699, 16/08-1287.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na profesionalnu prekvalifikaciju demobilisanih boraca, vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca

13/07-1163, 16/08-1286.

Pravilnik o postupku, uslovima i načinu dodjele sredstava za povratak i održivi povratak borcima i članovima njihovih porodica koji su u prognaničkom odnosno statusu izbjeglog i raseljenog lica

13/07-1173.

Pravilnik o uslovima i načinu odobravanja bespovratnih novčanih sredstava za stimulišanje zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca

13/07-1177, 7/09-786.

Pravilnik o postupcima, uslovima i načinu dodjele sredstava za nabavku školskih udžbenika za učenike, djecu pripadnika boračkih populacija, za osnovno i srednje obrazovanje na prostoru BPK Goražde

13/07-1181.

Pravilnik o postupku, uslovima i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti demobilisanog branioca, ratnog vojnog invalida i člana porodice šehida-poginulog borca

13/07-1187, 16/08-1284.

Pravilnik o izgradnji nišana-nadgrobnih spomenika šehidima i poginulim borcima i drugih spomen obilježja

13/07-1189.

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja prava na povlaštenu i besplatnu vožnju demobilisanih boraca i članova porodica šehida-poginulog borca u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na području BPK Goražde

13/07-1192.

Pravilnik o uslovima i postupku korištenja prava boraca i članova njihovih porodica na zdravstvenu zaštitu, banjsko-klimatsko liječenje i liječenje u inostranstvu

13/07-1195, 2/09-211.

Pravilnik o postupku, uslovima i kriterijima za odobravanje sredstava na ime participacije troškova naknade građevinskog zemljišta borcima i članovima njihovih porodica BPK Goražde

13/07-1201, 16/08-1285.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (Prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

10/05-1073, 2/06-124.


Zakon o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtavama rata i skrbi obiteljima s djecom (Prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

10/05-1073, 2/06-124.

Uredba o načinu rada Kantonalne uprave za pitanje boraca i invalida Odbrameno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)

16/01-758.

Uredba o načinu rada Županijske uprave za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata (hrvatski jezik)

16/01-758.

Odluka o odbijanju davanja suglasnosti za prenošenje mjerodavnosti Županije za osnivanje ustanova za socijalnu skrb na federalnu vlast (hrvatski jezik)

15/01-742.

Odluka o odbijanju davanja saglasnosti za prenošenje kantonalne nadležnosti za osnivanje ustanova socijalne zaštite na federalnu vlast (bosanski jezik)

15/01-742.

Odluka o provedbi revizije dokumentacije korisnika socijalne zaštite i o utvrdjivanju visine novčanih naknada članovima komisija koje rade na reviziji korisnika socijalne zaštite (bosanski jezik)

6/03-283.

Odluka o provedbi revizije dokumentacije korisnika socijalne skrbi i o utvrdjivanju iznosa novčanih nadoknada članovima povjerenstava za reviziju korisnika socijalne skrbi (hrvatski jezik)

6/03-283.

Odluka o doznačavanju sredstava za pomoć djeci bez roditeljskog staranja (bosanski jezik)

3/97-146.

Odluka o doznačavanju sredstava za pomoć djeci bez roditeljske skrbi (hrvatski jezik)

3/97-146.

Odluka o formiranju Komisije za kategorizaciju civilnih žrtava rata (bosanski jezik)

4/97-174.

Odluka o formiranju Povjerenstva za kategorizaciju civilnih žrtava rata (hrvatski jezik)

4/97-174.

Odluka o usvajanju programa povratka izbjeglih i raseljenih lica u Srednjobosanskom kantonu

2/98-44.

Odluka o usvajanju programa povratka izbjeglih i raseljenih lica u Županiji Središnja Bosna

2/98-44.

Odluka o formiranju i sastavu Koordinacionog tijela za operativnu provedbu programa povratka raseljenih i izbjeglih lica u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

11/98-302.

Odluka o osnutku i sastavu Koordinacijskog tijela za operativnu provedbu programa povratka raseljenih i izbjeglih osoba u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/98-302.

Odluka o nadležnosti i postupku organa uprave za priznavanje i prestanak statusa raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima (bosanski jezik)

10/00-345.

Odluka o mjerodavnosti i postupku tijela uprave za priznavanje i prestanak statusa raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica - povratnika (hrvatski jezik)

10/00-345.


Odluka o kriterijima i iznosima socijalnih davanja (bosanski jezik)

14/03-686.

Odluka o mjerilima i iznosima socijalnih davanja (hrvatski jezik)

14/03-686.

Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad na reviziji korisnika boračko-invalidske zaštite (bosanski jezik)

11/05-1265.

Odluka o utvrđivanju novčane nadoknade za rad na reviziji korisnika braniteljsko-invalidske skrbi (hrvatski jezik)

11/05-1265.

Uputstvo o provođenju procedura za odabir korisnika programa pomoći u obnovi stambenih jedinica radi povratka (bosanski jezik)

5/06-472.

Naputak o provedbi procedura za odabir korisnika programa potpore u obnovi stambenih jedinica radi povratka (hrvatski jezik)

5/06-472.

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći porodicama stradalih rudara (bosanski jezik)

7/06-750.

Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori obiteljima stradalih rudara (hrvatski jezik)

7/06-750.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o socijalnoj zaštiti

3/05-74.

Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

8/06-103.

Uredba o nadležnosti i postupku priznanja statusa u prvom stepenu raseljenim licima - progna­nicima, izbjeglicama - povratnicima za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona

6/00-19.

Odluka o usvajanju plana povratka za grad Mostar

4/98-51.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenih lica

7/08-16.

Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova sahrane

7/08-47.

Odluka o odobravanju plaćanja troškova održavanja kolektivnih centara

4/07-33.

Odluka o utvrđivanju visine stalne novčane pomoći za jednočlano domaćinstvo

3/08-8.

Odluka o odobravanju plaćanja osoblja za stara prognana lica u Domanovićima i troškova održavanja doma

7/07-67.

Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za troškove smještaja lica u drugu porodicu

4/05-15.


Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirenje troškova ukopa raseljenih lica

3/09-37.

Pravila "Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

3/09-65.

Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci poginulih, umrlih ili nestalih branilaca, demobilisanih branilaca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

5/09-134.

Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za pokrivanje troškova dženaze/sahrane članova porodičnog domaćinstva poginulog/poginulih boraca

8/07-112.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti

7/08-92.

Pravilnik o kriterijima i postupku naknade troškova izrade nadgrobnih nišana/spomenika poginulim borcima

8/07-116.

Pravilnik o sastavu i načinu rada Ijekarskih komisija u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

6/05-102.

Pravilnik o obliku i sadržaju Registra ustanova socijalne zaštite

6/05-124.

Pravilnik o opčim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite

6/05-129.

Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za liječenje branilaca i članova njihovih porodica

8/07-114.

Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba braniocima i članovima njihovih porodica na području HNK

11/08-120.

Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima socijalne zaštite i pružanju usluga centra za socijalni rad

6/05-136.

Uputstvo za primjenu Zakona o socijalnoj zaštiti

6/05-148.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCECOVAČKA - Narodne novine

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom

16/01-374, 11/02-203, 4/04-30, 9/05-198.

Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

9/06-134.

Uredba o postupku priznavanja statusa raseljene osobe - prognanika i određivanje alternativnog smještaja

2/02-21.


Uredba o stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskogjata i članova obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u Županiji Zapa- dnohercegovačkoj

8/00-206, 10/01-274.

Odluka o novčanoj naknadi za stambeno zbrinjavanje obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u ŽZH

8/09-850.

Odluka o postupku priznavanja statusa raseljenim osobama, povratnicima i ovlastima u prvom stupnju za područje Županije Zapadnohercegovačke

7/05-146.

Odluka o stalnoj novčanoj pomoći za socijalno ugrožene kategorije pučanstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj

6/97-126

Odluka o novčanoj potpori civilnim žrtvama rata

4/00-114.

Odluka o utemeljenju Povjerenstva za ocjenjivanje tjelesnog oštećenja i stupnja invalidnosti glede ostvarivanja prava civilnih žrtava rata

5/05-119.

Odluka o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom

8/08-245.

Odluka o utemeljenju Doma za stare i nemoćne

7/01-207.

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji

6/07-156.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava, visini i načinu isplate troškova ukopa umrlih osoba

6/04-113.

Pravilnik o stambenom zbrinjavanju članova obitelji poginulih, zatočenih, nestalih i umrlih branitelja, ratnih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i dobitnika najviših ratnih odličja iz Domovinskog rata

19/09-1324. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stambenom zbrinjavanju članova obitelji poginulih, zatočenih, nestalih i umrlih branitelja, ratnih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i dobitnika najviših ratnih odličja iz Domovinskog rata ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/08) i Naputak o primjeni odredbi Pravilnika o stambenom zbrinjavanju članova obitelji poginulih, zatočenih, nestalih i umrlih branitelja, ratnih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i dobitnika najviših ratnih odličja iz Domovinskog rata ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 12/09).

Pravilnik o postupku, sastavu i načinu rada stručnih komisija za ocjenjivanje radne sposobnosti glede ostvarivanja prava i oblika socijalne zaštite

9/02-163.

Pravilnik o općim, tehničkim i stručnim uvjetima za osnivanje i rad Domova socijalne skrbi

12/09-1031.

Naputak o postupku ostvarivanja prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom

6/08-198.

Naredba o izmjeni Naredbe o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

14/04-1103.


KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

16/02-709, 8/03-440, 22/05-1274, 2/06-33, 21/06-1252.

Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine (Prečišćen tekst)

9/07-337, 7/08-20, 33/08-5.

Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo (prečišćeni tekst)

27/05-1534.

Uredba o visini koeficijenata za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj kalendarskoj godini koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

10/03-493.

Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

23/02-947.

Uredba o humanitarnoj pomoći fizičkim licima

2/97-244, 13/98-566.

Uredba o finansiranju programa za pokretanje ili proširenje proizvodno-uslužnih djelatnosti koje obavijaju pripadnici oružanih snaga BiH koji imaju potraživanja po osnovu neisplaćenih plaća pripadnika oružanih snaga BiH

4/97-65, 1/99-1, 4/00-154, 26/01-1074.

Uredba o regulisanju troškova dženaze/sahrane/ukopa

14/06-657.

Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci

24/02-1002, 32/08-2.

Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca - branitelja Bosne i Hercegovine

31/07-2561. Uredba o izmjenama 23/09-255.

Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba

14/03-670.

Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak

17/03-869, 27/04-1993, 17/07-1169.

Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci

24/02-1002, 23/04-1561.

Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

24/06-1404.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja

7/08-28.

Uredba o načinu, uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na snošenje troškova plaćanja naknade za građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe boraca - branitelja Bosne i Hercegovine

19/08-1, 18/09-1.


Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga

23/02-945.

Odluka o preuzimanju prava osnivača javne ustanove "Dom za zaštitu starih lica" Sarajevo

11/97-250.

Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Gradski centar za socijalni rad" Sarajevo

11/97-250.

Odluka o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "IKRE"

4/04-284, 20/04-1430.

Statut Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata "IKRE"

27/06-1658.

Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine

30/06-1891, 11/07-663, 16/07-1119, 32/08-20.

Odluka o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

13/98-556, izmjena 13/99-532, 10/05-562.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe

11/06-394.

Odluka o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca (prečišćeni tekst)

28/04-2174, 9/06-267.

Statut Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca

7/05-400.

Odluka o pravima povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koje je po Dejtonskom sporazumu pripalo entitetu Republika Srpska

19/04-1393.

Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

19/97-449, 21/98-766.

Odluka o utvrđivanju visine socijalnih davanja

7/97-179.

Odluka o privremenom finansiranju prava iz osnova socijalne i zdravstvene zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje Grada Sarajeva iz 1991. godine koja je Dejtonskim sporazumom pripalo entitetu Republika Srpska

9/04-609.

Odluka o oslobađanju plaćanja troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima 0-9 i 0-10 na lokaciji "Otes" (Prečišćeni tekst)

12/04-801. Odluka o dopuni 27/04-1994.

Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih iznosa dodataka za tuđu njegu i pomoć od strane drugog lica za civilne žrtve rata korisnike lične invalidnine

27/04-1995.

Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade predsjedniku i članovima upravnih odbora i predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite

4/06-103.


Odluka o zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva Kantona Sarajevo za period od 01.06.2008. godine do 31.12.2008. godine

16/08-1.

Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama

34/06-2025.

Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok

34/06-2026.

Pravilnik o određivanju cijene koštanja jednog para nišana-nadgrobnog spomenika, uslovima i načinu refundacije novčanih sredstava porodicama šehida i poginulih boraca koje su vlastitim sredstvima podigle nišane-nadgrobne spomenike svojim poginulim i kriterijima postavljana nišana- nadgrobnog spomenika

3/03-95.

Pravilnik o postupku i načinu rada organa medicinskog vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata

21/00-907, 1/01-4, 25/03-1529.

Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i kategorizaciji djece i omladine ometene u psiho­fizičkom razvoju

23/00-984, 25/03-1529.

Pravilnik o dodjeljivanju priznanja donatorima Fonda (za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca)

29/01-1148.

Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba

17/03-875, 5/04-314.

Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva - Prečišćeni tekst

30/09-30.

Upustvo o načinu odobravanja i korištenja pozajmica demobilisanim borcima, vojnim invalidima i članovima porodica poginulih boraca

29/01-1147.

Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pružanju usluga Centra za socijalni rad

23/00-974.

Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

20/00-829, 2/01-56, 23/01-951 i 33/01-1273, 26/04-1982.

Uputstvo o načinu odobravanja i korištenja pozajmica demobilisanim pripadnicima oružanih snaga BiH sa područja Kantona Sarajevo, koji imaju potraživanja po osnovu neisplaćenih plaća pripadnika oružanih snaga BiH

4/97-67, 1/99-7, 19/99-744, 4/00-154, 12/00-470.

Uputstvo o postupku za priznavanje statusa boraca, branitelja Bosne i Hercegovine, organizatora otpora, veterana-prvoborca i nosioca najvišeg ratnog priznanja u Kantonu Sarajevo

5/03-203.

Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine

4/04-285.

Uputstvo za primjenu Odluke o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo u 2004. godini

5/04-321.


Naredba o visini ukupnih prihoda od kojih zavisi ostvarivanje prava na dodatak na djecu, iznosima dodatka na djecu i iznosima jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta

9/97-197.

Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja

26/09-11.

Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

26/09-11.

Uputstvo o provođenju Naredbe o izmjenama Naredbe o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

11/08-8.

Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja

5/08-51.

Uputstvo o postupku za priznavanje statusa borca-branitelja Bosne i Hercegovine organizatora otpora, veterana-prvoborca i nosioca najvišeg ratnog priznanja u Kantonu Sarajevo

9/03-447.

Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02 i 8/03)

12/03-612.

Program obezbjeđenja sredstava iz donacija za rad javnih kuhinja

3/02-65.

Instrukcija o ispunjavanju uslova prebivališta/boravišta na području Kantona u primjeni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH

40/07-3515.

Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo

39/07-3428.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o socijalnoj skrbi

5/98-129. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti svi raniji propisi iz oblasti socijalne skrbi ukoliko je njihova materija i problematika obuhvaćena ovim Zakonom (Zakon o socijalnoj zaštiti - SI. SR BiH broj 39/84, Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti - SI. R BiH broj 16/92 i 13/94, Uredba o socijalnoj skrbi i ratnom vremenu ili neposrednoj ratnoj opasnosti na području HZ HB, objavljeno u Narodnom listu HZ HB broj 4/93).

Odluka o visini osnovice za uzdržavanje

11/98-479.

Oduka o odobrenju potpore povratka Hrvata u Središnju Bosnu i Republiku Srpsku u vidu rezane građe

8/99-344.

Pravilnik o uvjetima za prostor, opremu stručne i druge djelatnike u centrima za pomoć i njegu

3/99-110.

Odluka o postupku priznavanja statusa u prvom stupnju raseljenim osobama - prognanicima, izbjeglicama-povratnicima i nadležnost u prvom stupnju na teritoriju Hercegbosanske županije

9/00-158.

Odluka o dodjeli sredstava za obitelji poginulih branitelja

14/00-261.


Odluka o dodjeli grantova za raseljene osobe

14/00-262.

Odluka o odobravanju isporuke ogrijeva za nositelje socijalne iskaznice u Hercegbosanskoj županiji

13/01-356.

Odluka o visini osnovice za uzdržavanje

1/09-73.

Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju stavljanja u funkciju izgrađenog stambenog objekta za potrebe programa "Socijalno stanovanje u BiH" i uvjetima i načinu korištenja objekta u realizaciji pilot programa "Socijalno stanovanje u BiH" u opčini Drvar

9/09-371.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o socijalnoj zaštiti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

1/03-2, 4/04-238, 4/04-239, 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

26/04-1033.

Odluka o produženju Ugovora o snabdijevanju lijekovima korisnika stalne socijalne pomoći u Brčko Distriktu BiH

34/04-1469.

Nalog supervizora o delegiranju ovlaštenja u oblastima povratka i rekonstrukcije na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

11/04-577.

Odluka o zaštiti civilnih žrtava rata

7/08-304.

Odluka o alternativnom smještaju lica u stanju socijalne potrebe

5/03-156.

Odluka o odobravanju novčanih sredstava za usluge smještaja porodica kojima je imovina stradala u požaru

8/03-529.

Odluka o načinu utroška sredstava za obezbjeđenje alternativnog smještaja raseljenim licima

11/03-705.

Odluka o kriterijima i postupanju pri odobravanju jednokratne novčane pomoći članovim udruženja demobilisanih boraca i članovim njihove uže porodice na području Brčko Distrikta BiH

43/08-1460.

Odluka o subvencioniranju dijela troškova za utrošenu električnu energiju za kategoriju lica u stanju socijalne potrebe sa prebivalištem na teritoriji Brčko Distrikta BiH

49/08-1948.

Uputstvo o statusu osoba iz Srbije i Crne Gore koji su privremeno prihvaćene u Bosni i Hercegovini

11/03-756.

Instrukcija broj 01-014-1374/03 od 25.3.2003. godine (za izbjegla i raseljena lica)

20/03-1032.

Nalog supervizora o uspostavljanju Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u prelaznoj Vladi Brčko Distrikta BiH

6/01-197.


Odluka o zaštiti civilnih žrtava rata

3/00-46.

Odluka o materijalnoj pomoći Dječijem zabavištu i obdaništu "Naša djeca" Brčko

3/00-48.

Privremena odluka o socijalnoj zaštiti lica u stanju socijalne potrebe na području Brčko Distrikta

3/00-51.

Odluka o sadržaju liste lijekova za korisnike stalne socijalne pomoći u Brčko Distriktu BiH

30/05-1026.

Odluka o popuni slobodnih radnih mjesta u Gerijatrijskom centru Brčko Distrikta

3/00-49.

Odluka o kriterijima i mjerilima za dodjelu placeva izbjeglim i raseljenim licima i povratnicima

4/00-99.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa prihoda privremenog korisnika

3/02-177.

Odluka o prestanku važenja Uputstva o privremenom prihvatu izbjeglica iz SR Jugoslavije u Bosnu i Hercegovinu i Odluke o djelimičnom prestanku primjene Uputstva o privremenom prihvatu izbjeglica iz SR Jugoslavije u Bosnu i Hercegovinu

5/02-395.

Odluka o osnovima, mjerilima, kriterijumima i postupcima za određivanje sredstava korisnicima dopunskih prava za rješavanje stambenih potreba porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Brčko Distrikta BiH

19/05-655.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica

14/05-430.

Uputstvo o statusu lica iz Savezne Republike Jugoslavije koja su privremeno prihvaćena u Bosni i Hercegovini

5/02-395.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta Republike Srpske

18/94-620, 110/03-12.

Zakon o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta i naziva Crvenog krsta Republike Srpske

18/94-621.

Zakon o socijalnoj zaštiti

5/93-191, 15/96-659, 110/03-10, 33/08-3.

Zakon o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj

42/05-13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za povrat stanova u posjed u društvenom vlasništvu ili nekretnina u privatnom vlasništvu podnesenih Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica

34/04-1.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske - Prečišćen tekst

55/07-19, 59/08-6, 118/09-2.


Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima

46/04-25.

Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata

25/93-972, izmena 32/94-869,37/07-1,118/09-2. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama 111/09-38.

Uredba o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske

43/07-2, 73/08-35.

Uredba o boračkom dodatku

45/07-1, 73/08-34, 117/09-1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju invalida

12/09-1.

Odluka o visini osnovice za obračun boračkog dodatka za 2008. godinu

117/08-3.

Odluka o utvrđivanju područja Općine Srebrenica područjem od posebnog socijalno-ekonomskog značaja

24/07-1.

Odluka o planu mreže ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj

100/04-1.

Odluka o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slepih i invalidnih lica

33/97-1107.

Odluka o prihvaćanju Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica

44/04-2.

Odluka o prihvatanju sporazuma

63/01 -1310. (o plaćanju troškova smeštaja lica u ustanovama socijalne zaštite)

Odluka o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

103/03-1.

Odluka o formiranju centara za izbegla lica bez staranja

20/97-574.

Odluka o osnivanju Zavoda za smeštaj starih lica ometenih u metalnom razvoju "Bjelovac" Bratunac

27/00-660.

Odluka u subvenciji potrošača električne energije iz kategorije domaćinstva (najugroženije kategorije)

11/00-251.

Odluka o osnivanju Doma za decu i omladinu "Kiseljak" u Zvorniku

24/00-607.

Odluka o usvajanju plana akcije za decu Republike Srpske za period 2001-2010. godine

43/01-895.

Odluka o utvrđivanju prioriteta u isplatama po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca

1/02-3.


Odluka o korištenju kolektivnih, odnosno tranzitnih centara centara u Bosni i Hercegovini u cilju podsticanja postepenog i organizovanog povratka izbjeglica i raseljenih lica (Visoki predstavnik za BiH)

2/03-15.

Odluka o korišćenju kolektivnih, odnosno tranzitnih centara u Bosni i Hercegovini u cilju podsticanja postepenog i organizovanog povratka izbjeglica i raseljenih lica (Visoki predstavnik za BiH)

50/02-33.

Odluka o preuzimanju upravnih i drugih predmeta izbeglih i raseljenih lica

39/00-891.

Odluka o osnivanju Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih

56/08-1.

Odluka o kriterijima za raspodelu sredstava lutrije za socijalno-humanitarne delatnosti

21/01-473.

Odluka o osnivanju Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske

40/03-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske

40/03-5.

Odluka o osnivanju Doma za penzionere i stara lica u Doboju

13/96-565.

Odluka o osnivanju Zavoda za lečenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika "jakeš" Modrica

13/96-568.

Odluka o osnivanju Zavoda za slepe i slabovidne "Budućnost" Derventa

13/96-570.

Odluka o visini sredstava za sahranu poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske i civilnih žrtava rata za 2006. godinu

43/06-2.

Odluka o prenosu nadležnosti Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske na Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine

65/06-5.

Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2008. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata Republike Srpske

42/08-20.

Odluka o usvajanju Programa zaštite socijalno ugroženih kategorija potrošača električne energije

10/08-2, 38/08-1, 87/08-7.

Odluka o visini osnovice za obračun boračkog dodatka za 2009. godinu

118/09-6.

Pravilnik o naknadi troškova sahrane ekshumiranog borca

40/07-4.

Pravilnik o naknadi troškova izgradnje nadgrobnog spomenika poginulom borcu

40/07-5.

Pravilnik o obrazovanju, radu i finansiranju komisija za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima

15/06-8.


Pravilnik o utvrđivanju i prestanku statusa raseljenih lica i povratnika

69/05-12.

Pravilnik o vođenju jedinstvene matične evidencije i dokumentacije korisnika prava, oblika, mjera i usluga socijalne zaštite

80/04-4. Pravilnik o izmjenama i dopunama 52/06-16.

Kriteriji za određivanje liste prioriteta lica smeštenih u prihvatnim centrima u Republici Srpskoj

28/01-655.

Pravilnik o rešavanju stambenih pitanja korisnika po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca

45/00-1011.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika za osnivanje ustanove socijalne zaštite

26/03-1.

Pravilnik o poslovima i normativima, stručnim kadrovima i smeštajnim uslovima centra za socijalni rad

4/02-56, 18/08-40.

Pravilnik o vršenju nadzora nad stručnim radom i pružanju stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite Republike Srpske

67/02-32.

Pravilnik o ocjenjivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite

18/04-6.

Pravilnik o vođenju evidencija o zavisnicima o opojnim drogama i povremenim konzumentima opojnih droga

27/05-6.

Uputstvo o provođenju prvostepenog postupka razvrstavanja lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju

15/07-11.

Uputstvo o vođenju evidencije i dokumentacije o licima slavljenim pod starateljstvo

27/04-6.

Uputstvo o načinu provođenja revizije statusa raseljenih lica

20/00-448.

Upustvo o primeni odredbi članova 12-18. Zakona o raseljenim licima, izbeglicima i povratnicima u Republici Srpskoj

16/00-359.

Uputstvo o načinu provođenja revizije statusa raseljenih lica

20/00-448.

Uputstvo za primenu Zakona o dečijoj zaštiti

25/98-664.

Uputstvo o statusu lica iz Srbije i Crne Gore koja su privremeno prihvaćena u Bosni i Hercegovini

38/03-12.

Metodološko uputstvo za vršenje nadzora nad stručnim radom i pružanju stručne pomoći ustanovama socijalne zaštite Republike Srpske

78/02-2.

Obrasci propisani Zakonom o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima

13/05-77.


BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o dokazivanju stečene školske odnosno stručne spreme

1/83-1, 2/96-38.

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava (prečišćeni tekst)

7/89-249.

Zakon o priznavanju stečenog obrazovanja u inostranstvu državljana Republike Bosne i Hercegovine koji su izbjegli za vrijeme ratnog stanja

22/93-534, 13/94-189.

Pravilnik o čuvanju dokumentacije i vođenju evidencije o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih svjedočanstava

36/78-1342.

Pravilnik o postupku pripremanja i izdavanja udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole

4/91-127.

Pravilnik o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, razvrstavanju i evidenciji djece i omladine ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju (u cilju posebne zaštite, vaspitanja, obrazovanja i osposobljavanja za život)

33/86-1097.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

18/03-425.

Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa Planom implementacije 2008-2015.

63/08-74.

Smjernice za pisanje i ocjenu udžbenika historije za osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini

5/07-177.

Odluka o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

8/08-17.

Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini

19/08-103.

Mapa puta i Plan aktivnosti za uključivanje BiH u EU programe za Cjeloživotno učenje i Mladi u akciji (do 2013. godine)

74/08-35.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku

73/08-9.

Sporazum o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju BiH i Republiku Srpsku

77/08-12.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Sporazum o zajedničkom jezgru nastavnih planova i programa (bosanski jezik)

42/03-2241.


Sporazum o zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa (hrvatski jezik)

42/03-2241.

Sporazum o zajedničkom jezgru nastavnih planova i programa (srpski jezik)

42/03-2242.

Odluka o prihvatanju Sporazuma o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku

36/08-7.

Sporazum o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanja u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku (bosanski jezik)

2/09-7.

Sporazum o prestanku rada, preuzimanju pismohrane, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanja u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku (hrvatski jezik)

2/09-8.

Sporazum o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanja u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku (srpski jezik)

2/09-9.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o odgojno-obrazovnoj i nastavno-naučnoj inspekciji

11/98-293.

Uredba o stavljanju van snage Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u osnovnim i srednjim školama

6/07-476.

Odluka o stipendiranju učenika i redovnih studenata s područja Unsko-sanskog kantona

12/98-314.

Kriteriji za nominiranje na upražnjene pozicije u Školskim odborima

9/04-514.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava

7/98-381, 2/08-38.

Odluka o plaćama djelatnika u školstvu i kulturi

5/97-240.

Odluka o sufinanciranju prijevoza školske djece na teritoriju Općine Odžak

5/03-20-2.

Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima prosvjetnog inspektora

7/01-231.

Pravilnik o iskaznici prosvjetnog inspektora, načinu izdavanja i zamjeni iskaznice

7/01-233.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita profesora, stručnih suradnika, odgojitelja i suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

4/99-332, 4/01-85.

Pravilnik o ocjenjivanju i stjecanju zvanja za nastavnike u osnovnom i srednjem školstvu

5/99-405.


Pravilnik o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora nad radom osnovnih i srednjih škola

5/99-418.

Pravilnik o obrascima za prijavljivanje i polaganje stručnog ispita profesora, stručnih suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

5/99-420, 4/01-83.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanjaučenika u osnovnoj i srednjoj školi

5/99-435.

Pravilnik o ostvarivanju pripravničkog staža, načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita uposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama

2/05-91.

Pravilnik o upisu predškolske ustanove, osnovne i opče srednje škole u registar

7/05-452.

Pravilnik o programu polaganja stručnog ispita

7/05-453.

Pravilnik o izvođenju ekskurzija u osnovnim i srednjim školama

7/05-456.

Pravilnik o učeničkim zadrugama

7/05-458.

Pravilnik o kriteriju i postupku osnivanja škole kada nije osiguran dovoljan broj učenika

7/05-462.

Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini

7/05-463.

Pravilnik o praćenju, napredovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovne i srednje škole

7/05-463.

Pravilnik o kriterijima o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija

7/05-467.

Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

3/08-206.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o inspekciji za obrazovanje

4/96-128.

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi

12/97-317.

Zakon o učeničkim i studentskim zadrugama

3/02-98.

Odluka o visini naknade za polaganje ispita

5/09-595.

Pravilnik o kolanju dokumentacije između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Operativni centar za osnovno i srednje obrazovanje i osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona

6/05-216.

Pravilnik o sastavu i načinu rada Stručne komisije za odabir udžbenika i drugih nastavnih sredstava

3/03-177.


Pravilnik o kriterijima i postupku izbora recenzenata

3/03-1 78.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za rad učeničkih i studentskih zadruga

15/02-636.

Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje

12/97-328.

Pravilnik o stručnom nadzoru predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i domova učenika

2/98-7.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i o stručnom usavršavanju nastavnika, profesora, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

2/98-80.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita

5/03, 1/07-5, 7/07, 1/08-27, 5/09-592.

Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika

8/08-860.

Pravilnik o vršenju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi i domu učenika

9/99-327.

Normativi prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja

9/99-287.

Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje, domove za nezbrinutu djecu

9/99-315.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o inspekciji za obrazovanje

Službene novine Federacije, 16/96-542.

Zakon o prenošenju nadježnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg

obrazovanja na općinu Žepče

12/09-767.

Odluka o utvrđivanju kriterija za finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja i domova učenika na području Zeničko-dobojskog kantona

9/07-232.

Pravilnik o pračenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama

13/08-556.

Pravilnik o legitimaciji inspektora za obrazovanje (bosanski jezik)

15/97-1050

Pravilnik o kriterijima o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija

14/04-646.

Pravilnik o formiranju i radu školskih odbora

2/08-57.

Pravilnik o imenovanju direktora škola

2/08-60.


Pravilnik o korištenju školskih sportskih dvorana na području Ze-do kantona

5/08-214, 14/09-921, 14/09-921.

Načela organizovanja i izvođenja izleta, posjeta, škola u prirodi, ekskurzija, logorovanja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada van prostorija škole za učenike osnovnih i srednjih škola

14/04-651.

Nastavni plan i program Pravoslavne vjeronauke na prostoru ZE-DO kantona

14/04-652.

Metodologija praćenja i ocjenjivanja rada nastavnika, odgajatelja, stručnih saradnika i saradnika (bosanski jezik)

1/98-23, 4/98-148.

Metodologija praćenja i ocjenjivanja rada direktora, pomoćnika direktora i pedagoga

7/98-272.

Rješenje o odobravanju plana i programa kursa osposobljavanja izvođača nastave informatike u osnovnim i srednjim školama

16/99-357.

Nastavni plan i program o zaštiti od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava za osnovnu i srednju školu

1/03-65.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o inspekciji za obrazovanje

17/99-397.

Odluka o početku rada i statusu Prosvjetno-pedagoškog zavoda Coražde

12/98-258, izmjena i dopuna 10/99-261.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i o stručnom usavršavanju nastavnika, odgajatelja, stručnih saradnika i saradnika i saradnika osnovnih škola, srednjih škola i domova učenika

12/99-326.

Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada i sticanja zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

12/99-331.

Pravilnik o stručnom nadzoru u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

12/99-333.

Pravilnik o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, razvrstavanju i evidenciji djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju

13/01-135.

Pravilnik o imenovanju direktora škole

16/04-1186.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama

16/04-1189.

Instrukcija za sve osnovne i srednje škole sa područja BPK Goražde

3/06-218.

Đačka knjižica

19/07-1922.


SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava (bosanski jezik)

10/02-489.

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava (hrvatski jezik)

10/02-489.

Zakon o inspekcijskom nadzoru u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja (bosanski jezik)

1/04-3.

Zakon o inspekcijskome nadzoru u oblasti prosvjete, znanosti, kulture, športa i informiranja(hrvatski jezik)

1/04-3.

Odluka o raspodjeli sredstava koja škole ostvare kao vlastite prihode (bosanski jezik)

14/02-735.

Odluka o raspodjeli sredstava koja škole ostvare kao vlastite prihode (hrvatski jezik)

14/02-735.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (hrvatski jezik)

16/04-1165.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stričnih saradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih saradnika u srednjem školstvu (bosanski jezik)

16/04-1165.

Pravilnik o takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola (bosanski jezik)

8/06-996.

Pravilnik o natjecanju učenika osnovnih i srednjih škola (hrvatski jezik)

8/06-996.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju te s posebnim obrazovnim potrebama, u osnovnoj i srednjoj školi (bosanski jezik)

13/06-1558.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju te s posebnim obrazovnim potrebama, u osnovnoj i srednjoj školi (hrvatski jezik)

13/06-1558.

Orijentacijska lista vrsta i stepena teškoća u razvoju (bosanski jezik)

13/06-1562.

Orijentacijska lista vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju (hrvatski jezik)

13/06-1562.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji stranih obrazovnih isprava

6/99-172, 6/07-126.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

6/99-180.

Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Zapadnohercegovačkoj

3/09-78.


Uredba o utemeljenju Zavoda za školstvo ŽZH Široki Brijeg

2/09-41.

Udžbenički standard

7/09-815.

Zaključak o neprihvatanju dokumenta "Kriteriji za školske nazive i simbole"

16/08-631.

Pravilnik o visini naknade za troškove postupka nostrifikacije i ekvivalencije stranih obrazovnih isprava

1/07-39. Ispravak 2/07-52.

Odluka o plaćanju udžbenika za učenike u osnovnoj školi iz obitelji iz koje se najmanje troje djece redovito školuje u osnovnoj i srednjoj školi

13/08-477.

Pravilnik e jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku izbora uposlenika u osnovnim i srednjim školama ŽZH

15/08-594.

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru nad radom osnovnih i srednjih škola

12/99-385.

Pravilnik o promicanju učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama Županije Zapadnohercegovačke

7/07-179, 6/08-183, 7/08-183, 8/08-268.

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

12/99-392.

Pravilnik o polaganju ispita zaposlenika u osnovnim i srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja

6/01-144, 16/07-441.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita profesora, stručnih suradnika, odgojitelja i suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

4/02-89, 16/07-441.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

18/09-1271. Danom početka primjene ovog pravilnika na području Županije Zapadnohercegovačke prestaje primjena Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe školi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 23/96).

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava

5/05-1, 5/09-154.

Pravilnik o visini naknade za troškove postupka nostrifikacije i ekvivalencije stranih obrazovnih isprava

5/09-171.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice glavnog prosvjetnog inspektora i prosvjetnog inspektora

6/05-91.

Pravilnik o obavljanju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi

6/05-96.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6/05-98.


Odluka o stavljanju van snage Uputstva o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama HNK

6/07-33.

Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice glavnog prosvjetnog inspektora i prosvjetnog inspektora

6/05-91.

Pravilnik o obavljanju stručnog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi

6/05-96.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6/05-98.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

9/00-343.

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija talentovanim učenicima i studentima

11/05-601.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

12/00-470.

Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove

12/00-499.

Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

25/04-1677.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

12/00, 10/01-453.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o prihvaćanju suosnivačkihh prava na Zavodu za školstvo Mostar

6/03-89. Odluka o izmjenama i dopunama 3/04-84.

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru nad radom osnovnih i srednjih škola

13/99-680.

Pravilnik o polaganju ispita zaposlenika u osnovnim i srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja

4/01-34.

Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u pedagoškom odgoju

4/01 -80.

Odluka o početku rada Zavoda za školstvo u HNK

7/04-25.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

1/05-78.

Uputstvo o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola (bosanski jezik)

2/05-48.

Naputak o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola (hrvatski jezik)

2/05-48.


Uputstvo o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (bosanski jezik)

2/05-50.

Naputak o izboru i imenovanju školskih odbora osnovnih i srednjih škola (hrvatski jezik)

2/05-50.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Nalog supervizora o delegiranju ovlaštenja u oblasti obrazovanja na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta BiH

11/04-578.

Nalog supervizora o zaštiti slobode vjeroispovjesti u vezi sa održavanjem nastave vjeronauke i radnim statusom vjeroučitelja u javnim školama Distrikta Brčko BiH

34/08-1040.

Odluka o organizaciji i radu službe obezbjeđenja u obrazovnim institucijama Brčko Distrikta BiH

2/01-46.

Odluka o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o prijevozu učenika

3/00-48.

Strategija stručnog usvršavanja i obrazovanja

11/07-460.

Uputstvo o uslovima za početak rada osnovnih i srednjih škola

13/01-586, 21/06-449.

Instrukcija o provođenju Odluke prijelazne skupštine Brčko Distrikta BiH (bosanski jezik)

6/00-235.

Naputak o provođenju Odluke prijelazne skupštine Brčko Distrikta BiH (hrvatski jezik)

6/00-237.

Instrukcija o provođenju Odluke prelazne skupštine Brčko Distrikta BiH (srpski jezik)

6/00-250.

Uputstvo o polaganju stručnog ispita i o stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi osnovnih i srednjih škola i vaspitača u predškolskim ustanovama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

3/02-183.

Uputstvo o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava

8/02-522.

Uputstvo o visini troškova polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnog saradnika u osnovnim i srednjim školama i vaspitača u predškolskim ustanovama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

2/03-59, izmjena i dopuna 2/03-59.

Uputstvo o ocjenjivanju i sticanju višeg zvanja nastavnika u osnovnim i srednjim školama

11/03-717.

Uputstvo o organizaciji i načinu izvođenja ekskurzija učenika osnovnih i srednjih škola

11/03-719.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prosvetnoj inspekciji

26/93-1027.

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

18/94-617.


Zakon o učeničkom standardu

93/06-21.

Zakon o obrazovanju odraslih

59/09-7.

Uredba o dokazivanju završenog razreda i godine studija

12/92-428, 6/93-260, 10/94-374, 8/95-209, 27/96-1040.

Odluka o osnivanju Agencije za standarde i ocenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku

42/01-870.

Sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata

79/05-3.

Odluka o osnivanju Jedinica za implementaciju projekata u oblasti prosvete

7/97-221.

Odluka o osnivanju Fonda za stipendiranje učenika i studenata, dece poginulih i nastradalih boraca i invalida rata I - V kategorije

20/96-847.

Odluka o formiranju Savjeta za provođenje i praćenje reforme obrazovanja u Republici Srpskoj

62/05-3.

Pravilnik o školskom nadzoru

4/04-2.

Pravilnik o održavanju i čuvanju školskog prostora i opreme

4/04-4.

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske

98/05-8.

Pravilnik o osposobljavanju menadžmenta škole

27/05-947.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

27/05-948.

Pravilnik o službenoj legitimaciji školskih nadzornika u Republičkom pedagoškom zavodu

60/01-1253.

Pravilnik o nastavnom planu i programu dopunskog obrazovanja i vaspitanja dece građana Republike Srpske u inostranstvu

12/96-546.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata iz Fonda za decu poginulih i nestalih boraca i invalida rata I - V kategorije

20/96-859.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

25/93-995.

Cenovnik troškova za polaganje stručnih ispita nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

21/96-949.

Pravilnik o organizovanju ogleda u osnovnoj i srednjoj školi

25/93-989.


Pravilnik o planu i programu vaspitno-obrazovnog rada za decu i omladinu umerenu mentalno ometenu u razvoju

2/94-53.

Pravilnik o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju

6/94-601.

Pravilnik o stručnom usavršavanju i profesionalnom napredovanju nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

10/99-170, 11/01-225.

Pravilnik o službenoj legitimaciji republičkih prosvetnih inspektora

5/02-9.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi

67/09-18. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i škole u prirodi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 113/07-18).

Pravilnik o izboru i radu školskog odbora

52/06-13.

Pravilnik o izboru i imenovanju direktora škole

52/06-15.

Pravilnik o nadoknadi troškova donošenja rješenja o ispunjenosti uvjeta za obavljanje djelatnosti u oblasti obrazovanja

79/06-6.

Pravilnik o plaćanju otežanih uvjeta rada radnika uposlenih u obrazovanju i kulturi

6/07-14.

Pravilnik o finansiranju ustanova učeničkog standarda

40/07-2.

Uputstvo o korištenju vlastitih prihoda institucija osnovnog, višeg i visokog obrazovanja u 2006. godini

117/05-3.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

16/78-631, 1/79-51 (ispr.), 30/81-945, 10/87-289.

Zakon o osnovnoj školi

39/90-1133, 3/93-52, 24/93-586, 13/94-189.

Zakon o Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo

36/94-584.

Zakon o Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

36/94-585.

Zakon o Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

36/94-586.

Sporazum o zajedničkom jezgru cjelovitih razvojnih programa za rad u predškolskim ustanovama

16/09-47.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju vaspitno-obrazovne aktivnosti u predškolskoj organizaciji

9/88-317.


Pravilnik o osnivanju redovne osnovne škole sa manje od 18 odjeljenja

16/91-534.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola

29/91-934.

Pravilnik o sastavu i radu komisije za izbor prvih nastavnika škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje

6/79-252.

Pravilnik o organizovanju i radu odjeljenja i drugih oblika osnovnog obrazovanja u inostranstvu

36/79-1190, 23/82-934.

Pravilnik o polaganju ispita i o drugim oblicima nastavnog rada u školama za osnovno obrazovanje i vaspitanje

2/79-61, 6/79-258 (ispr.).

Pravilnik o načinu vođenja dokumentacije i evidencije o sadržaju đačke knjižice u školama za osnovno obrazovanje i vaspitanje

21/89-557, 5/92-189 (SI. SR BiH), 22/92-599, 8/93-172.

Organiziranje i rad ustanova iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Vidi: Zakon o ustanovama 6/92-20, 18/93-157.

Pravilnik o radu doma učenika

1/92-1 (SI. SR BiH).

Pravilnik o obrascu posebne diplome o postignutim rezultatima u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

1/92-3 (SI. SR BiH).

Nastavni plan i program za osnovnu školu

24/93-599.

Nastavni plan i program za specijalnu osnovnu školu za lako mentalno retardirane učenike

24/93-601.

Pravilnik o dokumentaciji i evidenciji u odjeljenjima za dopunsku nastavu koja se organizira za djecu državljana Republike Bosne i Hercegovine u inozemstvu

21/94-385.

Uputstvo o organiziranju instruktivne nastave u inozemstvu

25/95-655.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Okvirni Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini

88/07-10663.

Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

88/07-10676.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita i o stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola

23/96-629. Osnovni tekst Pravilnika o... objavljen je u SI. R BiH, broj 4/94 i 17/95.

Nastavni plan i program za osnovnu školu

33/99-1527.


UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o predškolstvu

3/97-17, 6/05-425.

Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju

5/04-297.

Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje

14/04-653.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola "27. Maj" Velagići - Ključ

2/99-31.

Odluka o korekciji Nastavnog plana i programa za osnovnu školu za predmet Informatika

4/09-114.

Smjernice za izuzimanje djeteta od pohađanja određene škole

7/05-451.

Pravilnik o odobravanju radnih sveski, dnevnika rada i radnih listova i nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole

15/09-648.

Standardi i kriteriji za stručnu procjenu rukopisa radne sveske, dnevnika rada i radnih listova i nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole

15/09-655.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova

4/02-148.

Rješenje o donošenju Nastavnog plana i programa za treći razred devetogodišnje osnovne škole

13/06-541.

Rješenje o izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa za treći razred devetogodišnje osnovne škole u dijelu koji se odnosi na nastavni predmet Moja okolina

14/07-504.

Rješenje o donošenju Nastavnog plana i programa za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole

14/07-503, 8/08-416.

Rješenje o donošenju Nastavnog plana i programa za peti razred devetogodišnje osnovne škole

8/08-417.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji posavskoj

8/08-883.

Zakon o osnovnom školstvu

3/04-59. Ispravka 10/08-295, 8/08-896.

Odluka o Nastavnom planu i programu na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u Županiji Posavskoj

9/08-1037.

Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriju Županije Posavske

4/98-186.


Popis osnovnih škola upisanih u Registar osnovnih škola kod Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

4/98-186.

Odluka o verificiranju nastavnog procesa u Osnovnoj školi Orašje u Orašju

4/03-147.

Odluka o odobrenju vjeronaučnih udžbenika za osnovnu školu

4/03-148.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu

4/99-293.

Odluka o nastavnom planu i programu osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju

5/99-402.

Odluka o Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje

1/06-5.

Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje

1/06-6.

Odluka o verificiranju nastavnog procesa u osnovnim školama

4/00-167.

Odluka o usvajanju nastavnog plana i programa za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

7/04-358.

Odluka o usvajanju nastavnog plana i programa za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

6/07-559, 9/07-849.

Nastavni plan i program za teći razred devetogodišnje osnovne škole

6/08-619.

Odluka o usvajanju nastavnog plana i programa za nastavni predmet bosanski jezik

6/07-560.

Odluka o Nastavnom planu i programu islamske vjeronauke osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole za Županiju Posavsku

3/09-147.

Odluka o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za osnovnu školu u školskoj 2009/2010. godini

6/09-530, 7/09-714, 7/09-719.

Pravilnik o uvjetima za izvođenje osnovnog umjetničkog školovanja

1/06-38, 2/09-134.

Pravilnik o dokumentaciji i evidenciji u osnovnoj školi

4/00-177, 4/03-158, 2/06-128, 7/06-488, 7/08-758.

Pravilnik o normi učitelja po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na ostalim poslovima u osnovnoj školi

16/07-434.

Normative prostora, opreme i nastavnih pomagala za osnovnu školu

1/06-80.

Pravilnik o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

5/99-407.

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnim školama

5/99-413.


Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

5/99-416.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola

4/98-212.

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi

4/98-216.

Pravilnik o polaganju razrednih ispita za odrasle u osnovnoj školi

4/98-20.

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

4/98-220, 2/07-162.

Pravilnik o osnovnom školskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

4/98-230.

Pravilnik o osnovnom umjetničkom obrazovanju

4/99-328.

Pravilnik o nastavnom planu i programu za osnovno glazbeno obrazovanje

4/99-331.

Orjentacijska lista vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju

4/98-233.

Pravilnik o radnim obavezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

4/98-235. Pravilnik o izmjeni 7/99-597.

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika osnovnih škola u školskoj 2009/10. godini

5/09-400.

Nastavni program za VII i VIII razred osnovne škole

3/99-200.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

6/04-310, 7/05-230.

Zakon o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u svezi sa preuzimanjem prava i obveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove

7/98-289.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

12/09-1183. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - 8/98-321, 6/04-413.

Odluka o promjeni naziva škole

8/06-754.

Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola koje imaju status javne ustanove

7/06-732, 8/09-785.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u devetogodišnjoj osnovnoj školi

7/06-728.


Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za rad i o sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova

16/99-668.

Odluka o izdvajanju područne osnovne škole "Živinice Gornje" Živinice Gornje iz sastava |U "Prva osnovna škola" Živinice u samostalnu javnu ustanovu

7/98-293.

Odluka o izdvajanju područne osnovne škole "Treštenica" Treštenica iz sastava |U Osnovna škola "Banoviči selo" Banoviči selo - Banovići u samostalnu javnu ustanovu

7/98-297.

Odluka o izdvajanju područne osnovne škole "Gornja Orahovica" Gornja Orahovica iz sastava | U Osnovna škola "Orahovica" Donja Orahovica u samostalnu javnu ustanovu

7/98-302.

Odluka o provođenju i organiziranju osnovne naobrazbe odraslih u osnovnim školama na području Tuzlansko-podrinjskog kantona

3/97-39.

Odluka o izdavanju posebne diplome učenicima osnovne škole za posebno postignute rezultate

3/95-45.

Odluka o utvrđivanju kriterija za subvencioniranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola

9/07-533, 10/07-732, 10/08-1020.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u predškolskim ustanovama

9/00-326.

Pedagoški standardi za osnovnu školu, ustanovu za odgoj i obrazovanje učenika sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju i dom učenika za djecu bez roditeljskog staranja

11/01-592.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola

10/96-215.

Pravilnik o polaganju ispita i drugim oblicima nastavnog rada u osnovnim školama

10/96-217.

Pravilnik o sastavu i radu komisije za izbor prvih nastavnika osnovnih škola

10/96-119.

Pravilnik o osnivanju osnovne škole sa manje od 16 odjeljenja

10/96-214, 11/00-540.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u osnovnim školama

9/98-383, 8/03-418, 7/04-431, 5/08-248, 1/09-39.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra osnovnih škola i ustanova za odgoj i obrazovanje lica sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju

11/00-533.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola

9/98-430.

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovnih škola

11/00-531. Osnovni tekst Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju znanja učenika osnovnih škola objavljen je u SI. n. kantona broj 10/96-216.

Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu i uvjetima polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita u osnovnim školama

11/00-540.


Pravilnik o formiranju, postupku, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole, broj: 101 - 38-17902/05 od 20.10.2005. godine

9/05-336.

Pedagoški standardi i opšti normativi za osnovno vaspitanje i obrazovanje

7/05-251, 9/05-332, 14/09-1285.

Kriteriji za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona

5/08-284.

Naputak o postupku i proceduri izbora ravnatelja osnovne škole

2/05-94.

Nastavni plan i program za osnovnu školu

12/99-456. Aneks 13/99-513, 12/03-755.

Nastavni plan i program za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

11/04-739, 11/09-1175.

Nastavni plan i program za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

6/05-217, 11/09-1175.

Nastavni plan i program za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

5/07-399.

Nastavni plan i program za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

8/08-871.

Nastavni plan i program za 6. razred devetogodišnje škole

7/09-701, 10/09-1142.

Nastavni plan i program za I, II i III razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja za slušno oštećene učenike

5/07-400.

Nastavni plan i program za šesti razred devetogodišnje osnovne naobrazbe za slušno oštećene učenike

2/09-75.

Kriteriji za osnivanje i rad predškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona

10/04-660.

Matična knjiga za učenike osnovne škole

8/03-420.

Razredna knjiga za razrednu nastavu

8/03-428.

Razredna knjiga za predmetnu nastavu

8/03-476.

Matična knjiga za učenike škola za osnovni muzički odgoj i obrazovanje

8/03-526.

Dnevnik rada individualne nastave

8/03-534.

Dnevnik rada grupne nastave

8/03-572.

Kriteriji za proglašenje učenika generacije

7/02-262.


Spisak osnovnih škola upisanih u Registar osnovnih škola

4/01-193, 12/07-1139, 12/07-1140.

Odluka o preuzimanju Spiska odobrenih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2009/2010. godini koje je donijelo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (akt broj: 03-38-4681/09 od 23. 7. 2009. godine)

11/09-1173, 11/09-1174.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o predškolstvu

5/97-119, 11/98-380.

Zakon o osnovnoj školi

5/04-217, 20/07-686.

Pedagoški standardi za osnovnu školu

9/04-400.

Odluka o utvrđivanju školskih područja osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona

10/02-301, 10/09-694.

Odluka o visini naknade za rad predsjednicima i članovima upravnih odbora osnovnih škola

1 2/98-399.

Odluka o utvrđivanju mjesečne cijene koštanja provođenja aktivnosti i funcioniranja Centra za dnevne aktivnosti djece sa posebnim porebama pri Osnovnoj specijalnoj školi Zenica

10/09-695, 14/09-903.

Odluka o osnivanju Osnovne muzičke škole u Zenici

15/98-443.

Odluka o osnivanju Osnovne škole "21. mart" u Matuzičima, Općina Doboj Jug

19/99-451.

Okvirni nastavni plan i program za drugi razred devetogodišnje osnovne škole za školsku 2005/06. godinu

9/05-487.

Okvirni nastavni plan i program

9/06-507.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada osnovne škole

11/08-438.

Pravilnik o postupku upisa djece u osnovnu školu

5/08-246.

Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih škola

1/03-54.

Pravilnik o vježbaonici

7/00-297.

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih škola

15/97-1038.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova

16/97-1061.


Pravilnik o polaganju stručnih ispita i o stručnom usavršavanju odgajatelja, stručnih saradnika i saradnika u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja

5/98-162.

Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje

5/98-197.

Pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera učenicima osnovne škole

5/98-204.

Pravilnik o pologanju i poništavanju ispita i o drugim oblicima nastavnog rada u osnovnoj školi

11/97-924, 11/98-388.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskoj odgojno- -obrazovnoj ustanovi

2/05-47.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u redovnoj, specijalnoj i muzičkoj osnovnoj školi

8/05-367, 7/06-417, 5/08-215.

Program produženog boravka u školi

5/06-357.

Pravilnik o izboru učenika generacije u osnovnoj školi + diploma

5/06-358.

Nastavni plan i program za osnovnu školu

3/00-72. Dopuna 3/00-73, 3/01-85.

Okvirni nastavni plan za prvi razred devetogodišnje osnovne škole

13/04-587.

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku školu

16/00-763.

Rješenje o određivanju osnovnih škola za izvođenje pedagoško-metodičke prakse i samostalne prakse učenika

3/99-57.

Rješenje o odobrenju upotrebe priručnika "Odgojni rad sa odjeljenskom zajednicom l-VIII razreda osnovane škole " Dr. Dževdeta Ajanovića i Dr. Marka Stevanovića"

23/99-564.

Rješenje o odobravanju upotrebe udžbenika bosanskog jezika SLOVODAR za I razred osnovne škole

10/01-565.

Rješenje o odobravanju upotrebe udžbenika ČITANKA za I razred osnovne škole

10/01-566.

Rješenje o odobravanju upotrebe udžbenika BIOLOGIJA za V razred osnovne škole (doštampano drugo izdanje)

10/01-566.

Rješenje o odobravanju upotrebe udžbenika engleskog jezika za II razred osnovne škole

10/01-567.

Rješenje o odobravanju upotrebe udžbenika engleskog jezika za III razred osnovne škole

10/01-568.


Spisak odobrenih radnih svesaka i dnevnika rada za upotrebu u šestom razredu devetogodišnje osnovne škole na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009/10. godini

14/09-924.

Spisak odobrenih udžbenika islamske vjeronauke za upotrebu u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009/10. godini

14/09-925.

Okvirni program nacionalne grupe predmeta za osnovnu školu (bosanski jezik)

17/09-1036.

Spisak verificiranih predškolskih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu upisanih u Registar predškolskih ustanova (bosanski jezik)

15/09-968.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (hrvatski jezik)

11/01-454.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (bosanski jezik)

11/01-454.

Zakon o osnovnom školstvu (hrvatski jezik)

11/01-465, 11/04-791, 17/04-1213.

Zakon o osnovnoj školi (bosanski jezik)

11/01-465, 11/04-791, 17/04-1213.

Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-28/04 (bosanski jezik)

17/04-1292.

Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-28/04 (hrvatski jezik)

17/04-1292.

Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-28/04 (srpski jezik)

17/04-1297.

Pravilnik o Pedagoškim standardima za predškolski odgoj i obrazovanje (bosanski jezik)

17/04-1283, 8/06-979.

Pravilnik o pedagoškim mjerilima za predškolski odgoj i obrazovanje (hrvatski jezik)

1 7/04-1283, 8/06-979.

Pravilnik o izboru, organizovanju i radu upravnih odbora škola (bosanski jezik)

5/05-489, 9/07-1229.

Pravilnik o izboru, ustroju i radu upravnih odbora škola (hrvatski jezik)

5/05-489, 9/07-1229.

Rješenje o odobrenju Nastavnoga plana i programa za osnovnu školu (hrvatski nastavni plan i program na hrvatskom jeziku) (bosanski jezik)

17/04-1290.

Rješenje o odobrenju Nastavnoga plana i programa za osnovnu školu (hrvatski nastavni plan i program na hrvatskom jeziku) (hrvatski jezik)

17/04-1290.

Odluka o organizovanju prijevoza učenika osnovnih škola na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

7/02-296.


Odluka o organizovanju prijevoza učenika osnovnih škola na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/02-296.

Pravilnik o pedagoškim standardima za osnovne škole (bosanski jezik)

15/02-747.

Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (hrvatski jezik)

15/02-747.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Registar predškolskih ustanova te o sadržaju i načinu vođenja Registra (bosanski jezik)

16/01-769.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Registar predškolskih ustanova te o sadržaju i načinu vođenja Registra (hrvatski jezik)

16/01-769.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Registar osnovnih škola te o sadržaju i načinu vođenja registra (bosanski jezik)

16/01-772.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za upis u Registar osnovnih škola te o sadržaju i načinu vođenja registra (hrvatski jezik)

16/01-771.

Pravilnik o posebnim uvjetima i standardima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (bosanski jezik)

10/03-494.

Pravilnik o posebnim uvjetima i standardima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (hrvatski jezik)

10/03-494.

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (bosanski jezik)

10/03-496.

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (hrvatski jezik)

10/03-496.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi (hrvatski jezik)

2/04-115.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi (bosanski jezik)

2/04-115.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

2!akon o osnovnom odgoju i obrazovanju

5/04-321, 6/09-601.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju BPK Goražde

15/09-1443. Prestaje da važi Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju - 8/99-216.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Goražde

6/98-144, 17/01-228.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola "Husein efendija Dozo" Goražde

6/98-146, 17/01-229.


Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Fahrudin Fahro Baščelija" Goražde

6/98-147, 17/01-229.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Ustikolina" Ustikolina

6/98-149, 17/01-230.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Flasan Turčalo - Brzi" Ilovača

6/98-150, 17/01-229.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Fadil Fako Dozo" Prača

6/98-151, 17/01-230, 8/08-533.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Avdo Smailovič" Goražde

6/98-153.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Enver Pozderović" Goražde

6/98-1 54.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Džemal Bijedič" Goražde

6/98-156.

Zakon o preuzimanju prava osnivača nad javnom ustanovom Osnovna škola "Flasib Hadžovič" Goražde

6/98-158.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola

9/09-935.

Pravilnik o vrednovanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama

2/07-149.

Pravilnik o osnovama, mjerilima, kriterijima i postupcima osiguranja školskih udžbenika za učenike osnovnih škola na prostoru BPK Goražde

13/06-1081.

Nastavni plan i program za drugi razred devetogodišnje osnovne škole

10/05-761.

Nastavni plana za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole

13/08-1014.

Nastavni plana za peti razred devetogodišnje osnovne škole

13/08-1016.

Nastavni plan i program za šesti razred devetogodišnje osnovne škole

9/09-934, 10/09-1142.

Pedagoški standardi za osnovno obrazovanje

15/04-1053, 2/07-154.

Standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje

1 2/01 r125.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

11/06-888.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju odgojno-obrazovne aktivnosti u predškolskoj ustanovi

14/01-179.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola

7/06-598.

Pravilnik o izboru učenika generacije osnovne škole

7/06-603, 5/09-552.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika

7/06-608.

Pravilnik o postupku i proceduri izbora direktora osnovne škole

8/09-874. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izboru direktora ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 16/04).

Uputstvo o angažovanju nastavnika i drugih lica za rad u nastavnom procesu u osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

10/09-1007.

Izmjene i dopune Uputstva o utvrđivanju cijena za vršenje usluga u osnovnim školama na području BPK-a Goražde

13/08-1018.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

7/98-309.

Zakon o osnovnom školstvu

6/04-73, 8/04-157, 08-233, 14/08-499.

Odluka o mreži osnovnih škola na području Općine Široki Brijeg

10/99-339.

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2009/10.

11/09-1000.

Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

1/09-2. Prestaje da važi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - 15/08-530.

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru nad radom osnovnih i srednjih škola

3/09-87.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

3/09-89. Pravilnik o izmjenama i dopunama 8/09-874, 15/09-1194.

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju

3/09-145. Prestaje da važi Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju - 12/99-387.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

6/09-754.

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnim školama

6/09-755.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja popravnih ispita u osnovnim školama

6/09-758.


Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u osnovnim i srednjim školama

8/06-102.

Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

6/98-194.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi

6/98-195.

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi

6/98-199.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju vođenja registra osnovnih škola

6/98-200.

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama

6/98-202.

Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu u osnovnoj školi

12/99-366.

Pravilnik o upisu djece u osnovne škole

12/99-366.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

12/99-376.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

12/99-3 77.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

12/99-386.

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi

12/99-389.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

1/00-11, 14/08-525.

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječijem vrtiću

4/00-122.

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječijem vrtiću

4/00-123.

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja popravnih ispita u osnovnim školama

6/02-97.

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječijim vrtićima

12/04-242.

Popis verificiranih osnovnih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj upisanih u Registar osnovnih škola

4/00-131.

Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

18/09-1268. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 6/98).


Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi

18/09-1270. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi ("Narodne novine Županije Zapadnohe­rcegovačke’', broj: 6/98).

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi

6/98-195.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju vođenja registra osnovnih škola

6/98-200.

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama

6/98-202.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, te nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu

13/05-260, 2/06-39, 9/06-158, 1/08-20.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i pripravničkom stažu odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama

4/08-80.

Poslovnik o radu ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama

4/08-91.

Pravilnik o polaganju ispita zaposlenika u osnovnim, srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja

9/06-159.

Pravilnik o normi učitelja po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na ostalim poslovima u osnovnoj školi

10/01-276.

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječijem vrtiću

6/01-157.

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječijem vrtiću

6/01-159.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova

6/05-138.

Nastavni plan i Okvirni program za peti razred devetogodnišnje osnovne škole (bosanski jezik)

7/08-316.

Nastavni plan i Okvirni program za peti razred devetogodnišnje osnovne škole (hrvatski jezik)

7/08-316.

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2009/2010.

16/09-1212.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene novine

Zakon o predškolskom odgoju (bosanski jezik)

5/00-1.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

5/00-11, 4/04-1.


Odluka o uporabi udžbenika (dodataka udžbenicima) za osnovnu školu

1/01-4.

Odluka o koeficijentima za obračun plaća u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko- -neretvanskog kantona

4/02-23.

Popis verificiranih osnovnih škola u HNK upisanih u Registar osnovnih škola (bosanski jezik)

2/07-14.

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih saradnika u dječjem vrtiću

4/01 -59.

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

4/01 -74.

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

4/01-76.

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

4/01-77.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i pripravničkog staža nastavnika, profesora, stručnih saradnika i odgojitelja (bosanski jezik)

3/02-57, 2/07-14.

Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

12/03-245.

Odluka o utvrđivanju vrste i broja osnovnih škola (mreža osnovnih škola) na području HNK sa mrežom škola

6/05-75, 5/08-3, 7/09-1.

Odluka o osnivanju Prve osnovne škole Stolac

5/05-18. Odluka o izmjeni Odluke ... 1/06-19.

Odluka o Spisku verifikovanih osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upisanih u Registar osnovnih škola

2/02-21, 3/09-62.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola

3/03-27.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i pripravničkom stažu odgojitelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama

2/04-85.

Pravilnik o osnovnom obrazovanju odraslih osoba

2/04-88.

Pedagoški standard i normativ osnovnog školstva HNK

4/05-24.

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

6/05-98.

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stručnom usavršavanju nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem obrazovanju

10/08-129.


Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi

6/08-1 7.

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u predškolskoj ustanovi

6/08-18.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o predškolaskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo

26/08-2, 21/09-287.

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

10/04-649, 21/06-1252, 26/08-10.

Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

25/04-1677.

Pravilnik o ocjenivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

19/04-1396.

Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika

19/04-1399.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola

20/99-768.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo

27/00-1121.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

20/03-961, 12/07-736.

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu

16/07-1084, 27/08-1.

Spisak verifikovanih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo upisanih u registar osnovnih škola

26/00-1074. Dopuna spiska 15/01-704.

Spisak verifikovanih pedagoških ustanova u Kantonu Sarajevo upisanih u registar predškolskih ustanova

15/01-704.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Hercegbosanskoj županiji

8/09-287. Prestaje da važi Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi - 5/99-149.

Odluka broj: 292/04 Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o osnovnom školstvu

7/04-190.

Zakon o osnovnom školstvu

12/04-326. Prestaje da važi Zakon o osnovnom školstvu objavljen u N.n. broj 7/04-191.

Odluka o izgledu svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi i uvjerenja o završenom razredu osnovne škole u Hercegbosanskoj županiji

5/97-1 71.


Odluka o Nastavnom planu za osnovne škole

15/98-715.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za osnovne škole Hercegbosanske županije

8/99-347.

Odluka o pedagoškim standardima osnovnog školstva u Hercegbosanskoj županiji

9/02-267. Odluka o izmjeni i dopuni 15/03-286.

Odluka o odobravanju Nastavnog plana i programa katoličkog vjeronauka u osnovnim školama

8/03-193.

Odluka o Nastavnom planu i programu na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole

2/09-115.

Odluka o odobravanju Nastavnog plana i programa islamske vjeronauke za šesti razred u osnovnim školama Hercegbosanske županije

2/09-115.

Odluka o određivanju dobne granice za upis u prvi razred devetogodišnjeg programa osnovnog obrazovanja u školskoj 2009/2010. godini

4/09-151.

Odluka o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za osnovnu školu u školskoj 2009/2010. godini

7/09-266. Odluka o dopunama 8/09-320.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita profesora, stručnih suradnika, odgojitelja i suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

4/02-89.

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju

13/99-646.

Pravilnik o vježbaonicam u osnovnoj školi

13/99-649.

Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu u osnovnoj školi

1 3/99-652.

Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada sa nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima

13/99-652.

Pravilnik o upisu djece u osnovne škole

13/99-656.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

13/99-666.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

13/99-672.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

13/99-674.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

13/99-674.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Brčko Distrikta BiH

13/07-503, 39/08-1358.


Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko Distriktu BiH

10/08-360. Ispravka Zakona 25/08-788.

Odluka o usvajanju Plana osnovnog i srednjeg obrazovanja u Brčko Distriktu BiH

13/01-544.

Obrazac svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi

14/01-635.

Obrazac svjedočanstva o završenoj osnovnoj muzičkoj školi

14/01-639.

Obrazac uvjerenja o završenom razredu osnovne škole

14/01-643.

Odluka o utvrđivanju normativa nastavnih sredstava za osnovne škole

6/03-195.

Odluka o načinu finansiranja boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Brčko Distrikta BiH

43/08-1469.

Đačka - učenička knjižica za osnovnu školu

14/01-653.

Đačka - učenička knjižica za osnovnu muzičku školu

14/01-673.

Odluka o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

2/02-74.

Uputstvo o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola

2/02-83. Uputstvo o izmjenama i dopunama 42/04-1817.

Pedagoški standardi za osnovne škole Brčko Distrikta BiH

42/04-1838. Prestaje primjena Pedagoških standarda za osnovne škole Brčko Distrikta BiH koji su objavljeni u SI. gl. broj 13/01-592.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u osnovnim školama

13/01-577.

Uputstvo o organizaciji, načinu, vremenu i uslovima polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita u osnovnim školama

6/02-430.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

74/08-1, 71/09-14.

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

119/08-1.

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje mreže ustanova za decu

11/97-345

Odluka o privremenom broju i prostornom rasporedu osnovnih škola u Republici Srpskoj

53/02-52.

Odluka o nastavnom planu i programu za učenike sa posebnim potrebama u osnovnoj školi

80/04-4.


Odluka o osnivanju Osnovne muzičke škole u Zvorniku

40/02-1.

Odluka o osnivanju Osnovne muzičke škole u Gradišci

67/02-30.

Odluka o osnivanju privatne Osnovne muzičke škole "Opus" u Banjoj Luci

67/02-31.

Odluka o osnivanju Osnovne muzičke škole u Nevesinju

88/05-2.

Odluka o osnivanju Osnovne škole "Desanka Maksimovič" u Čelopeku, opština Zvornik

40/02-2.

Odluka o osnivanju Osnovne škole "Sutjeska" u Modrici, opština Modriča

67/02-30.

Odluka o osnivanju Osnovne škole "Miloš Črnjanskii" u Banjoj Luci

47/03-1.

Odluka o osnivanju Osnovne škole "Dvorovi" u Dvorovima, opština Bijeljina

47/03-2.

Odluka o eksperimentalnom vaspitno-obrazovnom programu u predškolskim ustanovama

82/06-2.

Odluka o broju i prostornom rasporedu osnovnih škola u Republici Srpskoj

77/06-1.

Pregled mreže osnovnih škola u Republici Srpskoj za period od 2006-2010. godine

81/06-3.

Nastavni plan i program za osnovnu školu

112/09-11. Stupanjem na snagu ovog nastavnog plana i programa prestaje važiti Pravilnik o nastavnom planu i programu za osnovnu školu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/02 i 79/06).

Pravilnik o eksperimantalnoj primjeni integriranoga nastavnog plana i programa za prvu trijadu osnovne škole

76/08-7.

Pravilnik o nastavnom planu i programu obrazovanja i vaspitanja za učenike lako mentalno ometene u razvoju

25/93-991.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije i obrascima javnih isprava u osnovnoj školi

59/04-7.

Pravilnik o uvjetima za početak rada osnovne škole

69/05-9.

Pravilnik o osnovama igraoničkog programa u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj

40/00-916.

Pravilnik o ceni usluga osnovne škole

35/98-940, izmene i dopune 24/99-563.

Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u predškolskim ustanovama

31/99-653.


Pravilnik o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada s decom uzrasta do tri godine u predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj

17/97-505.

Pravilnik o osnovima vaspitno-obrazovnog programa u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

83/07-6.

Pravilnik o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača

77/09-1. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/93-804, 56/02-11.).

Pravilnik o normi neposrednog rada sa učenicima nastavnika i stručnih saradnika, u okviru 40-satne radne sedmice u osnovnoj školi

5/09-20.

Pravilnik o polaganju ispita u osnovnoj školi

2/94-55.

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja za odrasle

16/94-602.

Pravilnik o ocjenjivanju učenika osnovne škole

108/09-48. Prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole - 21/94-654.

Pravilnik o finansiranju osnovnih škola

5/09-15. Prestaje da važi Pravilnik o finansiranju osnovnih škola - 9/02-3.

Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama

85/04-1.

Pravilnik za kriterijima za školske nazive, simbole i organizaciji školskih manifestacija

85/04-2.

Pravilnik o izboru i radu školskog odbora u osnovnoj školi

7/09-13. Ispravka Pravilnika 12/09-17, 37/09-39, 46/09-2.

Pravilnik o uvjetima i načinu izbora direktora škole

112/09-8. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izboru i imenovanju direktora škole ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/06).

Pravilnik o upisu učenika u prvi razred osnovne škole

19/05-1.

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja učenika oštećenog vida

19/05-2.

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja lako mentalno retardiranih učenika

19/05-3.

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja učenika oštećenog sluha

19/05-3.

Pravilnik o planu i programu vaspitno-obrazovnog rada sa umjereno i teže retardiranim učenicima

19/05-3.


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Radne knjige u predškolskim ustanovama

87/07-6.

Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije u osnovnoj školi

71/09-27.

Pravilnik o osnovima vaspitno-obrazovnog programa u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja

83/07-6.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra osnovnih škola

112/08-4.

Pravilnik o vrsti diploma u osnovnoj školi i načinu i uvjetima za njihovo dodjeljivanje

77/09-6. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o diplomama za izuzetan uspjeh učenika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/93).

Pravilnik o strukturi i načinu formiranja Savjeta za razvoj osnovnog obrazovanja i vaspitanja

112/09-7.

Pravilnik o školskom kalendaru za školsku 2009/2010. godinu

74/09-9.

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku školu

89/07-9.

Uputstvo o realiziranju programa i aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama

88/09-23.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Okvirni Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini

63/08-4.

Pravilnik o pravilima i načinu registracije zajednica srednjih stručnih škola Bosne i Hercegovine

4/09-40.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama

8/96-236.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u gimnaziji, tehničkoj i srodnoj školi

8/96-268.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u učiteljskoj školi

8/96-269.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (srpski jezik)

20/08-7.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (bosanski jezik)

20/08-9.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku diplome o majstorskom zvanju (hrvatski jezik)

20/08-10.

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (hrvatski jezik)

54/09-19. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju majstorskog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).


Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (srpski jezik)

54/09-40. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju majstorskog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita (bosanski jezik)

54/09-60. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju majstorskog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (srpski jezik)

61/09-15.

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (bosanki jezik)

61/09-15.

Rješenje o cijeni polaganja majstorskog ispita (hrvatski jezik)

61/09-15.

Nastavni plan i program za opće gimnazije (bosanski jezik)

33/99-1527, 46/99-1839.

Nastavni plan i program za opće gimnazije (hrvatski jez|k)

33/99-1527, 46/99-1838.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju

5/04-297.

Zakon o srednjoj školi

3/97-34.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama po modularnom načinu rada (Phare i EU VET program)

6/04-374, 7/09-350.

Pravilnik o ocjenjivanju učenika/ca srednjih stručnih i tehničkih škola koje rade po modularnim nastavnim planovima i programima

6/09-307. Stupanje na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju učenika/ca srednjih stručnih i tehničkih škola koje rade po modularnim nastavnim planovima i programima ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 18/06).

Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje

14/04-686.

Odluka o osnivanju Srednje poljoprivredne škole u Sanskom Mostu

6/98-166.

Odluka o transformaciji Mješovite srednje škole u Cazinu

6/99-269, izmjene i dopune 11/99-437.

Odluka o transformaciji Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" u Velikoj Kladuši

6/99-271, izmjene i dopune 11/99-438.

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i redovnih studenata s područja Unsko-sanskog kantona, a koji su iz porodica šehida, porodica poginulih boraca, porodica RVI i studenata RVI

1/00-3.

Rješenje o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti

14/07-506.

Sporazum o usvajanju i primjeni Klasifikacije zanimanja u tehničkom i srednjem stručnom obrazovanju

4/07-93.


Pravilnik o odobravanju radnih sveski, dnevnika rada i radnih listova i nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole

15/09-648.

Standardi i kriteriji za stručnu procjenu rukopisa radne sveske, dnevnika rada i radnih listova i nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole

15/09-655.

Spisak verificiranih srednjih škola na području Unsko-sanskog kantona upisanih u Registar srednjih škola koji vodi Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta za školsku 2006/2007. godinu

7/07-312.

Spisak verificiranih srednjih škola na području Unsko-sanskog kantona upisanih u Registar srednjih škola koji vodi Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta za školsku 2006/2007. godinu

7/07-312.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u gimnaziji, umjetničkoj školi i tehničkoj i srodnoj školi

4/02-146.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o srednjem školstvu

3/04-71, 8/08-896.

Pedagoški standardi za srednje obrazovanje

6/08-561.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Županiji Posavskoj za školsku 2009/2010. godinu

4/09-206.

Odluka o verifikaciji nestručne nastave

4/08-317.

Odluka o mreži srednjih škola na teritoriju Županije Posavske

4/98-185.

Odluka o odobrenju priručnika za srednju školu

3/03-118.

Odluka o odobrenju vjeronaučnih udžbenika za za srednju školu

4/03-148.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za gimnaziju

4/99-293, 8/01-261.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa izborne nastave iz matematike

7/01-194.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa izborne nastave iz informatike

7/01-195.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za područje rada obrada drva

7/04-357.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za područje rada zdravstvo

7/04-357.


Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za područje rada tekstil

7/04-358.

Odluka o verificiranju nastavnog procesa u srednjim školama

4/00-166.

Odluka o odobrenju jezičkog priručnika za srednju školu

5/02-130.

Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole

5/02-130.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje/zvanje elektromontera majstora - specijalistu (V stupanj obrazovanja)

5/02-131.

Odluka o verificiranju nastavnog procesa u Srednjoj školi Fra Martin Nedič u Orašju

4/03-147.

Odluka o naknadama članovima Ispitnog povjerenstva

4/05-1 76.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje ekonomski tehničar po EU VET programu

7/06-452.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje stolar po EU VET programu

7/06-453.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač/trgovac po EU VET programu

7/06-454.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje laboratorijsko-sanitarni tehničar po EU VET III programu

5/09-396.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje poljoprivredni tehničar

7/06-455.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje farmaceutski tehničar

7/07-601.

Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za zanimanje upravni referent

7/07-602.

Normativi prostora, opreme i nastavnih pomagala za srednju školu

9/08-1048.

Nastavni plan za zanimanje elektrotehničar

5/08-476.

Nastavni plan za zanimanje elektroinstalater

5/08-477.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

5/05-290, 5/08-479, 5/09-398.

Pravilnik o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih

6/98-258, izmjene i dopune 5/99-460, 9/08-1037.


Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola

4/98-214.

Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita

5/99-439.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku polaganja završnog ispita učenika strukovnih i umjetničkih škola III, IV i V stupnja

5/99-455.

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika

5/99-458.

Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama

6/99-521.

Pravilnik o polaganju ispita zaposlenih nastavnika u srednjim školama za stjecanje dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja

6/99-526, 4/01-85.

Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja u srednjoj školi

7/99-593, 2/06-151.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

4/00-170, 8/02-338, 7/06-562.

Pravilnik o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi

4/00-189, 4/03-149, 7/06-456, 6/08-602, 7/09-720

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju vođenja registra srednjih škola

6/98-260.

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama

6/98-263.

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj 2009/10. godini

5/09-400.

Rješenje o odobravanju izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih Srednjoj školi "Fra Martina Nediča" u Orašju

6/99-476.

Odluka o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za za realizaciju nastavnog plana i programa gimnazije u srednjim školama Županije posavske za školsku 2009/2010. godini

6/09-546.

Odluka o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za za realizaciju nastavnog plana i programa srednjeg strukovnog obrazovanja u školama Županije Posavske za školsku 2009/2010. godini

6/09-546.

Popis verificiranih srednjih škola upisanih u Registar srednjih škola za školsku 2009/10. godinu

7/09-723

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o srednjem obrazovanju

6/04-357, 7/05-232.


Autentično tumačenje članka 140. stavak 5. Zakona o srednjoj naobrazbi

3/08-98.

Zakon o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove

7/98-291.

Zakon o osnivanju javne ustanove Gimnazija "Ismet Mujezinovič" u Tuzli

12/99-447.

Zakon o osnivanju javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni

7/03-318, Zakon o izmjenama i dopunama 9/03-670.

Odluka o određivanju broja članova nadzornog odbora srednje škole

13/99-500.

Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora srednjih škola koje imaju status javne ustanove

7/06-733. 8/09-785.

Odluka o promjeni naziva javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinska škola "Leonardo Banker" Tuzla

4/99-118.

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za promjenu statusa srednje škole Behram-begova medresa u Tuzli u javnu ustanovu

10/02-414.

Odluka o izdvajanju Gimnazije iz sastava jU "Mješovita srednja škola" Živinice u samostalnu Javnu ustanovu

9/04-534.

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja Tuzlanskog kantona

16/99-660.

Odluka o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

16/99-667.

Odluka o preuzimanju Spiska odobrenih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2009/10. godini koje je donijelo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

11/09-1173, Odluka o dopuni Spiska 12/09-1217.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj stručnoj školi

11/08-1068, 2/09-135.

Pravilnik o formiranju, postupku, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja srednje škole

2/05-93.

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika srednjih škola

9/98-436.

Pravilnik o pedagoško-metodičkoj praksi studenata i učenika

6/99-186.

Pravilnik o formiranju, postupku, sastavu i načinu rada Savjeta roditelja - staratelja srednje škole

16/02-673.

Kriteriji za proglašenje učenika generacije u srednjoj školi

7/02-264.


Pedagoški standardi za srednje škole

2/04-1 74.

Pedagoški standardi za srednju muzičku školu

10/96-229.

Pravilnik o maturi u opčoj gimnaziji

3/06-325, 1/08-35, 3/08-150.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja Registra srednjih škola

12/00-625.

Pravilnik o sastavu i radu Komisije za izbor prvih nastavnika srednjih škola

10/96-232.

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola

10/96-233.

Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu i uvjetima polaganja dopunskih, razrednih, popravnih i vanrednih ispita u srednjim školama

10/96-235.

Načela za organizovanje ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola

10/96-237.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita u gimnaziji, umjetničkoj, tehničkoj i srodnoj školi i vjerskoj školi

12/00-621.

Pravilnik o ocjenjivanju učenika srednjeg strukovnog obrazovanja koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima

6/08-600.

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina

7/05-271.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita

2/09-76.

Nastavni plan i program za:

opće gimnazije - 12/99-458, Aneks 13/99-514. 12/03-756. pedagoške gimnazije - 1/00-55. medrese -5/07-397.

stručno zvanje carinski tehničar - 4/01-197, 12/03-756, 12/04-753.

zanimanje majstor-kuhar-1/01-45.

zanimanje majstor-poslastičar -1 /01 -46.

zanimanje majstor-kozmetičar -1/01 -46.

zanimanje majstor-pekar -1/01-47.

zanimanje majstor-obućar -1/01 -48.

zanimanje majstor-konfekcionar krojač -1/01 -49.

zanimanje majstor-konobar -1/01 -49.

zanimanje majstor-automehaničar -1/01 -50.

zanimanje majstor-plinski zavarivač -1/01-51.

zanimanje majstor-bravar -1/01-52.

zanimanje majstor-metalostrugar -1/01-53.

zanimanje majstor- mašinist parnih turbina 3/02-127.

zanimanje majstor-keramičar -10/02-425.

zanimanje majstor-moler -10/02-426.

zidar-poslovođa, tesar-poslovođa i armirač-poslovođa -10/02-427. stručno zvanje optičarski tehničar - 10/02-428, 10/04-659, 2/06-286. stručno zvanje farmaceutski tehničar - 10/02-429, 10/04-659, 2/06-284.


stručno zvanje zubni tehničar - 10/02-430, 10/04-658, 2/06-289.

stručno zvanje stomatološka sestra-tehničar - 10/02-432, 10/04-658.

stručno zvanje fizioterapeutski tehničar - 10/02-433, 10/04-657, 2/06-293.

stručno zvanje laboratorijski tehničar - 10/02-434, 10/04-657, 2/06-288.

stručno zvanje medicinska sestra-tehničar 10/02-435, izmjene i dopune 10/04-655, 2/06-290.

stručno zvanje akušersko-ginekološka sestra-tehničar - 10/02-438, 10/04-656, 2/06-292.

stručno zvanje sanitetsko-ekološki tehničar - 10/02-439, 10/04-656, 2/06-287.

stručno zvanje psihogerijatrijska sestra-tehničar - 10/02-440, 10/04-659, 2/06-294.

stručno zvanje aranžer - 1/03-22. Izmjena 12/04-752.

stručno zvanje tehničar rekultivacije i hortikulture - 1/03-23.

stručno zvanje hemijski tehničar mikrobiolog - 1/03-24.

stručno zvanje mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje -10/04-652.

stručno zvanje mašinski tehničar operator za CNC mašine -10/04-653.

stručno osposobljavanje :proizvođač pita-burekdžija - 7/04-433.

zanimanje elektroenergetičar majstor za mašine i opremu - 4/03-223.

zanimanje elektroenergetičar majstor za aparate i opremu - 4/03-224.

zanimanje elektroničar majstor za telekomunikacionu tehniku - 4/03-225.

zanimanje elektroničar majstor za telekomunikacione vodove i instalacije - 4/03-226.

zanimanje elektroničar majstor za automatiku i elektroniku - 4/03-227.

zanimanje elektroničar majstor za računarsku opremu 4/03-228.

zanimanje elektroničar majstor za medicinsku opremu - 4/03-229.

zanimanje elektroničar majstor za audio-vizuelne uređaje - 4/03-230.

zanimanje majstor autoelektričar - 4/03-231.

zanimanje majstor bravar - 8/09-786.

zanimanje majstor mašinbravar -8/09-787.

zanimanje majstor metalostrugar - 8/09-788.

zanimanje majstor metaloglodač - 8/09-789.

zanimanje majstor limar - 8/09-790.

zanimanje majstor elektrozavarivač - 8/09-791.

zanimanje majstor plinski zavarivač - 8/09-792.

zanimanje instalater majstor za centralno grijanje - 8/09-793.

zanimanje instalater majstor za vodovod i kanalizaciju -8/09-793.

zanimanje majstor automehaničar - 8/09-794.

zanimanje majstor autolimar - 8/09-795.

zanimanje majstor mašinist parnih turbine- 8/09-796.

zanimanje majstor mašinist kotlovski'h postrojenja - 8/09-797.

zanimanje poslovno pravni tehničar - 11/09-1175.

zanimanje stolar - 6/05-218, 8/08-876, 7/09-699.

zanimanje šumarski tehničar - 7/09-699.

zanimanje proizvođač i monter A1 u PVC prozora i vrata - 7/09-701.

strukovno zvanje poslovni tehničar - 1/05-26.

zanimanje poslovni tajnik - 1/05-27.

zanimanje poslastičar -1/05-29.

zanimanje konobar-1/05-30.

zanimanje kuhar -1/05-31.

zanimanje krojač - 1/05-32.

strukovno zvanje poljoprivredni tehničar - 1/05-33.

strukovno zvanje veterinarski tehničar - 1/05-34. Izmjene i dopune 7/09-699.

zanimanje cvječar-vrtlar -1/05-35.

zanimanje voćar-vinogradar-vinar -1/05-36.

zanimanje farmer -1/05-37.

strukovno zvanje prehrambeni tehničar - 1/05-38.

zanimanje prehrambeni prerađivač -1/05-39.

zanimanje mesar -1/05-40.

zanimanje prerađivač mlijeka -1/05-41.

zanimanje pekar - 1/05-42.

zanimanje električar -1/05-43.

stručno zvanje građevinski tehničar - 4/07-333, 4/08-231. stručno zvanje arhitektonski tehničar - 4/07-334, 4/08-232. stručno zvanje geodetski tehničar - 4/07-335, 4/08-233. zanimanje moler - farbar - soboslikar - 4/07-336.


zanimanje keramičar teracer - 4/07-337. zanimanje zidar - fasader - izolater - 4/07-338. zanimanje kamenorezac - 4/07-339. zanimanje tesar krovopokrivač - 4/07-340. zanimanje armirač betonirac - 4/07-341. zanimanje monter suhe gradnje - 4/07-342. stručno zvanje turistički tehničar - 4/07-343. stručno zvanje ugostiteljski tehničar - 4/07-345.

stručno zvanje ekonomski tehničar (komercijalni smjer) - 4/07-346, 11/09-1176. stručno zvanje ekonomski tehničar (finansijsko računovodstveni smjer) - 4/07-347,11/09-1176. zanimanje trgovac - 4/07-348.

zanimanje elektroenergetičar majstor za elektroenergetske mreže -1/05-45.

zanimanje elektroinstalater majstor za električne instalacije -1/05-45.

zanimanje elektroenergetičar majstor za elektroenergetska postrojenja -1/05-46.

stručno zvanje hemijski tehničar za tretman voda - 7/05-246.

stručno zvanje tehničar za tehničku ispravnost vozila - 7/05-248.

stručno zvanje tehničar za mehatroniku - 7/05-249.

stručno zvanje hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji - 7/05-250.

zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: spec. za proizvodnju i preradu gljiva - 5/09-592.

zanimanje majstor kemijsko-biotehnološke struke: specijalista za obradu voda - 5/09-593.

zanimanje majstor hemijsko-tehnološke struke - 7/09-694.

zanimanje ekonomski tehničar - 11/09-1176.

zanimanje poslovno-pravni tehničar - 11/09-1175.

Izmjene i dopune preuzetih nastavnih planova i programa za sva zanimanja u srednjim stručnim školama

12/03-754.

Izmjene i dopune preuzetih nastavnih planova i programa za sva stručna zvanja u tehničkim i srodnim školama

12/03-755.

Izmjene i dopune nastavnih planova i programa za sva majstorska zanimanja

12/03-756.

Dopuna Nastavnih planova i programa za Saobraćajnu tehničku školu u segmentu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika

10/07-748.

Dopune i izmjene Nastavnih planova i programa za porodicu zanimanja poljoprivreda i prerada hrane u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika

7/09-695.

Dopune Preuzetih Nastavnih planova i programa srednje tehničke i srodne škole u dijelu koji se odnosi na popis stručnih zvanja koja se stiču na području Tuzlanskog kantona

7/05-245.

Dopune Preuzetih Nastavnih planova i programa srednje stručne škole u dijelu koji se odnosi na popis zanimanja za kvalifikovane radnike koja se stiču na području Tuzlanskog kantona

7/05-246.

Dopuna preuzetih Nastavnih planova i programa srednje tehničke i srodne škole u dijelu koji se odnosi na maturski ispit za stručna zvanja tehničar unutarnjeg transporta i tehničar drumskog prometa

2/04-199.

Dopuna i izmjena Nastavnih planova i programa za porodicu zanimanja geodezija i građevinarstvo u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika

8/08-879.

Dopuna i izmjena Nastavnih planova i programa za porodicu zanimanja poljoprivreda i prerada hrane u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika

8/08-886.


Dopuna i izmjena Nastavnih planova i programa za porodicu zanimanja ekonomija, pravo, administracija i trgovina u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika

8/08-893.

Dopuna i izmjena Nastavnih planova i programa za porodicu zanimanja ugostiteljstvo i turizam u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika

8/08-898.

Dopuna preuzetog Nastavnog plana i programa srednje tehničke i srodne škole u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika i saradnika za stručno zvanje tehničar željezničkog saobraćaja

13/09-1249.

Izmjene i dopune preuzetog nastavnog plana i programa srednje stručne škole u dijelu koji se odnosi na nastavne predmete "Bezbjednost drumskog saobraćaja" i "Praktična nastava" za zanimanje vozač motornog vozila

13/09-1249.

Razredna knjiga za srednje škole

8/03-610.

Matična knjiga za redovne-vanredne učenike srednje škole

8/03-656.

Spisak javnih ustanova srednjih škola upisanih u Registar srednjih škola

2/08-75, Izmjene i dopune 10/09-1142.

Rješenje o priznavanju izdatih svjedodžbi i diploma

3/01-121.

Školski kalendar za školsku 2009/2010. godinu

8/09-786.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine Zakon o srednjoj školi

5/04-231,20/07-688,19/09-1235. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o srednjoj školi, objavljen u SI. n. broj 5/97-152.

Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača od strane Zeničko-dobojskog kantona nad srednjim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini

10/04-448.

Odluka o prestanku rada Stručne mašinsko-rudarske škole u Zenici, kao samostalne škole i pripajanju navedene škole Stručnoj industrijskoj školi u Zenici, kao matičnoj školi

12/04-554.

Planovi općeobrazovnih predmeta, općeobrazovnih predmeta značajnih za struku, stručno- teoretskih predmeta i praktične nastave iz oblasti proizvodnje

12/04-562.

Pravilnik o osposobljavanju menadžmenta škole

15/09-966. Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje sa važenjem Pravilnik o osposobljavanju menadžmenta škole ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 15/04).

Pedagoški standardi za srednju školu

9/04-405. Izmjene i dopune 10/06-642.

Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku polaganja mature u gimnaziji (bosanski jezik)

20/07-749.


Nastavni plan i okvirni program (bosanski jezik)

11/09-746.

Nastavni plan i program za gimnaziju (bosanski jezik)

11/09-747. Početkom primjene ovog akta, prestaju sa važenjem svi akti kojima su sukcesivno doneseni Okvirni plan i nastavni programi, njihove izmjene i dopune, kao i Nastavni plan i program za gimnaziju, broj: 10-38-19661/07. od 28. 08. 2007. godine.

Nastavni plan i program za prvi i drugi razred Filološke gimnazije

6/04-263.

Nastavni plan i program za prvi razred zanimanje električar u okviru Phare vet programa

16/00-762.

Nastavni plan i program za drugi i treći razred zanimanja električar u okviru Phare vet programa

3/02-50.

Nastavni plan i program za prvi razred zanimanje stolar u okviru PFtARE VET programa

16/00-762.

Nastavni plan i program za drugi i treći razred zanimanja stolar u okviru phare vet programa

3/02-51.

Nastavni plan i program za predmet Demokratija i ljudska prava u III razredu srednjih škola

13/01 -733. Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa nastavnog predmeta "Demokratija i ljudska prava" u dijelu koji se odnosi na profil i stručnu spremu nastavnika - 2/07-20.

Nastavni plan i program za prvi razred srednjih škola za nastavni predmet Kultura religija

16/03-1277.

Nastavni plan i program za zanimanje: majstor-mašinist parnih turbina i majstor-mašinist kotlovskih postrojenja

12/05-560.

Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola

1/03-58.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjoj stručnoj školi u kojoj se nastava izvodi po modularnom nastavnom planu i programu (Nastavni plan i program po PIHARE i EU-VET programu)

9/03-438.

Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjoj školi -t- diploma

5/06-358.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u gimnaziji i srednjoj tehničkoj i srodnoj školi

6/97-195.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjim stručnim školama

8/97-287.

Pravilnik o stručnom nadzoru u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

8/97-299.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola i domova učenika

8/97-310.

Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u gimnaziji

8/97-318.


Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u tehničkoj i srednjoj školi

8/97-320.

Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim školama za vjerske službenike

8/97-323.

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola

15/97-1034.

Pravilnik o uvjetima i načinu obrazovanja za sticanje zvanja majstor

7/98-264.

Pravilnik o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi

6/00-181, 13/02-565, 5/08-219.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita

11/06-662.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada gimnazije (bosanski jezik)

11/08-439.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada gimnazije (hrvatski jezik)

11/08-439.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada srednje tehničke i srodne škole (bosanski jezik)

11/08-439.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada srednje tehničke i srodne škole (hrvatski jezik)

11/08-439.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada mješovite srednje škole (bosanski jezik) 11/08-440.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada mješovite srednje škole (hrvatski jezik)

11/08-440.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada srednje stručne škole (bosanski jezik)

11/08-440.

Metodologija za izradu godišnjeg plana i programa rada srednje stručne škole (hrvatski jezik)

11/08-440.

Spisak verifikovanih srednjih škola i domova učenika u Zeničko-dobojskom kantonu, upisanih u registar srednjih škola i domova učenika u školskoj 2007/2008. godini (bosanski jezik)

19/07-673.

Spisak verifikovanih srednjih škola i domova učenika u Zeničko-dobojskom kantonu, upisanih u registar srednjih škola i domova učenika u školskoj 2007/2008. godini (hrvatski jezik)

19/07-673.

Objavljivanje Nastavnog plana i programa za zanimanje majstor topilac i Nastavnog plana i programa majstor plastičar metala

11/06-661.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o srednjoj školi (hrvatski jezik)

5/04-363.

Zakon o srednjoj školi (bosanski jezik)

5/04-385.


Zakon o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Srednja tehnička škola

6/98-158, ispravka 10/98-241.

Zakon o osnivanju Javne ustanove "Centar za stručnu obuku" Goražde

9/06-719.

Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2009/2010. godinu

6/09-676.

Pravilnik o vrednovanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama

2/07-149.

Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u gimnaziji, tehničkoj i srednjoj školi

11/06-869.

Pravilnik o polaganju dopunskog, razrednog i popravnog ispita u srednjoj školi

11/06-871, 14/09-1409.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi

11/06-875.

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola sa područja BPK Goražde

6/05-456.

Program polaganja maturskog ispita za stručno zvanje poljoprivredni tehničar

3/08-191.

Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola BPK Goražde

8/05-653

Instrukcija za sve o