FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o finansijskom poslovanju (bosanski jezik)

2/95-41. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241. izmjene i dopune 13/00-385, 29/00-916.

Zakon o financijskom poslovanju (hrvatski jezik)

2/95-41. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241. Izmjene i dopune 13/00-386, 29/00-917.

Zakon o fondacijama i zakladama (hrvatski jezik)

16/98-385.

Zakon o fondacijama i zakladama (bosanski jezik)

1 6/98-389.

Odluka o davanju ovlaštenja za korištenje sredstava sa specijalnih računa za sredstva Svjetske banke i sredstva donatora za koje je Svjetska banka administrator (bosanski jezik)

28/97-599.

Odluka o davanju ovlaštenja za korištenje sredstava sa specijalnih računa za sredstva Svjetske banke i sredstva donatora za koje je Svjetska banka administrator (hrvatski jezik)

28/97-599.

Odluka o načinu finansiranja poslova koje če Agencija za pružanje finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar obavljati za potrebe korisnika (bosanski jezik)

74/04-4350.

Odluka o načinu financiranja poslova koje če Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluge d.d. Mostar i Agencija za pružanje finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo obavljati za potrebe korisnika (hrvatski jezik)

74/04-4351.

Odluka o davanju privremenog ovlašćenja Nadzornom odboru Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencije za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar da vrše funkciju upravljanja agencijama u ime osnivača (bosanski jezik)

74/04-4351.

Odluka o davanju privremenog ovlašćenja Nadzornom odboru Agencije za finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar i Agencije za pružanje finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo da vrše funkciju upravljanja agencijama u ime osnivača (hrvatski jezik)

74/04-4351.

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije unutrašnjeg platnog prometa, nastale prije njegovog prijenosa u nadležnost komercijalnih banaka (bosanski jezik)

74/04-4352.

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije unutarnjeg platnog prometa, nastale prije njegovog prijenosa u nadležnost komercijalnih banaka (hrvatski jezik)

74/04-4352.

Smjernice o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskome platnom prometu (hrvatski jezik)

89/07-9103.

Smjernice o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskome platnom prometu (hrvatski jezik)

89/07-9103.


Osnovni kapital dioničkog društva

Vidi: član 127-130. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva

Vidi: član 131 -140. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45A50-1503,2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Smanjenje osnovnog kapitala dioničkog društva

Vidi: član 169-185. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - Si. n. F BiH broj 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Fond rezervi dioničkog društva

Vidi: član 188-192. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Troškovi pozajmljivanja

Vidi: Računovodstveni standard broj 23, u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda - 50/98-2249 (hrvatski jezik), 50/98-2383 (bosanski jezik)

Obrasci i način vođenja zakladnog upisnika

Vidi: Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja zakladnog upisnika (bosanski jezik) 37/98-1400, odnosno (hrvatski jezik) 37/98-1405.

Obrasci i način vođenja registra fondacija

Vidi: Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja registra fondacija (bosanski jezik) 37/98-1406, odnosno (hrvatski jezik) 37/98-1411.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o fondacijama i zakladama Unsko-sanskog kantona

7/01-249.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o fondacijama i zakladama (bosanski jezik)

15/00-555.

Zakon o fondacijama i zakladama (hrvatski jezik)

15/00-555.

ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o fondacijama i zakladama

13/99-402. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o fondacijama i zakladama, objavljena u Narodnim novinama županije broj 7/99-209.

811 KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o fondacijama i zakladama

24/00-998.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o finansijskom poslovanju Brčko Distrikta BiH

5/01-193.

Smjernice o zaokružavanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu

38/07-1371.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o finansijskom poslovanju Republike Srpske

44/00-993 (Visoki predstavnik za BiH), 12/01 -245. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o finansijskom poslovanju Republike Srpske objavljen u SI. gl. RS broj 5/93-158 i 19/93-757.

Zakon o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge

96/05-6.

Smjernice o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu

111/07-25.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o vrijednosnim papirima

10/94-158, 13/94-189.

Zakon o izdavanju obveznica

13/93-321, 13/94-189.

Zakon o mjenici

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 104/46-1362 i Si. SFRJ, 16/65-746, 54/70-1298, (Vidi: čl. 16. Zakona... 18/58-441), 57/89-1439.

Zakon o čeku

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 105/46-1389 i SI. SFRJ, 12/65-412, 50/71-933, 52/73-1594.

Uredba o praznicima u smislu Zakona o mjenici i Zakona o čeku

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 8/47-97.

Pravilnik o protestnim registrima

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 5/47-48.

Uredba o zamjeni protesta dostavljanjem prijepisa mjenice i čeka

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 8/47-97.

Naredba o utvrđivanju kurtaže

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. FNRJ, 13/47-160.

Zakon o davanju garancija, supergarancija i drugih oblika jemstva prema inostranstvu 37/95-913.

Vrijednosni papiri

Vidi: čl. 234-261. Zakon o obligacionim odnosima 2/92-102, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181.

Akreditivi

Vidi: čl. 1072-1082. Zakona o obligacionim odnosima 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181.

Pravilnik o načinu utvrđivanja šestogodišnjega odnosno trostrukoga godišnjeg iznosa isplaćenih neto osobnih dohodaka u preduzeću i načinu utvrđivanja razmjernog iznosa odobrenog popusta za interne dionice

2/92-5, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 53/90-1749. Vidi: Zakon o društvenom kapitalu SI. SFRJ, 84/89-2043, 46/90-1345. Preuzet na temelju Uredbe sa zak. snagom o... 2/92-5. Vidi: Zakon o pretvorbi... 33/94-542.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o donošenju Uputstva o načinu unošenja podataka za elektronsko praćenje prijavljenih novčanih transakcija obveznika

83/05-6674.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o vrijednosnim papirima (bosanski jezik)

39/98-1446, izmjene i dopune 36/99-1573. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulisali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)

39/98-1458, izmjene i dopune 36/99-1573. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulirali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o komisiji za vrijednosne papirie (bosanski jezik)

39/98-1471, izmjene i dopune 36/99-1574, 33/04-1154. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulisali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o komisiji za vrijednosne papirie (hrvatski jezik)

39/98-1474, izmjene i dopune 36/99-1574, 33/04-1151. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulirali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o Komisiji za vrijednosne papire (srpski jezik)

39/98, izmjene i dopune 36/99, 33/04-1153. Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulirali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije BiH.

Zakon o Registru vrijednosnih papira (bosanski jezik)

39/98-1469, izmjene i dopune 36/99-1575, 33/04-1150.

Zakon o Registru vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

39/98-1470, izmjene i dopune 36/99-1575, 33/04-1149.

Zakon o Registru vrijednosnih papira (srpski jezik)

39/98, izmjene i dopune 36/99, 33/04-1150.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

85/08-134.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira (srpski jezik)

85/08-165.

Zakon o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)

85/08-198.

Zakon o mjenici (hrvatski jezik)

32/00-1064, 28/03-1181. Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o mjenici, koji je preuzet po Uredbi/Zakonu o preuzimanju .... SI. list R BiH broj 2/92-5.

Zakon o mjenici (bosanski jezik)

32/00-1073, 28/03-1182. Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o mjenici, koji je preuzet po Uredbi/Zakonu o preuzimanju .... SI. list R BiH broj 2/92-5.

Zakon o mjenici (srpski jezik)

32/00-1073, 28/03-1182. Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o mjenici, koji je preuzet po Uredbi/Zakonu o preuzimanju .... SI. list R BiH broj 2/92-5.

Pravilnik o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje (hrvatski jezik)

46/00-1615, 7/01-152, 97/07-9889.


Pravilnik o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje (bosanski jezik)

46/00-1616, 7/01-151, 97/07-9889.

Zakon o čeku (hrvatski jezik)

32/00-1082. Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o čeku, koji je preuzet po Uredbi/Zakonu o preuzimanju ... SI. list R BiH br. 2/92-5.

Zakon o čeku (bosanski jezik)

32/00-1085. Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o čeku, koji je preuzet po Uredbi/Zakonu o preuzimanju ... SI. list R BiH br. 2/92-5.

Statut Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

54/99-2337.

Statut Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

54/99-2340.

Statut Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Dioničko društvo, Sarajevo

82/06-8809. Prestaje da važi Statut Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine na bosanskom jeziku objavljen u SI. n. F BiH broj 54/99-2340, 70/04-4039, odnosno na hrvatskom jeziku u SI. n. F BiH broj 54/99-2337, 70/04-4040, 23/06-2324.

Odluka o utvrđivanju vrste i visine naknada za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

11/05-743, 20/06-1985, 23/06-2323, 32/07-3025, 72/07-7391, 18/08-69, 40/08-110, 86/08-137, 71/09-90.

Odluka o utvrđivanju vrste i visine naknada za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

11/05-746, 20/06-1985, 23/06-2323, 32/07-3025, 72/07-7391, 18/08-69, 40/08-110, 86/08-137, 71/09-90.

Odluka o tarifi naknada (bosanski jezik)

14/09-32, 69/09-19, 78/09-74. Prestaje da važi Odluka o tarifi naknada č 15/07-1489.

Odluka o tarifi naknada (hrvatski jezik)

14/09-35, 69/09-19, 78/09-74. Prestaje da važi Odluka o tarifi naknada - 15/07-1491.

Odluka o prestanku važenja Odluke o obustavljanju emisije vrijednosnih papira po odlukama emitenata donesenim prije stupanja na snagu Zakona o vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)

75/04-4549. Tekst Odluke o obustavljanju emisije vrijednosnih papira po odlukama emitenata donesenim prije stupanja na snagu Zakona o vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 49/99-1932.

Odluka o prestanku važenja Odluke o obustavljanju emisije vrijednosnih papira po odlukama emitenata donesenim prije stupanja na snagu Zakona o vrijednosnim papirima (bosanski jezik)

75/04-4549. Tekst Odluke o obustavljanju emisije vrijednosnih papira po odlukama emitenata donesenim prije stupanja na snagu Zakona o vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 49/99-1932.

Odluka o standardima za izradu i odobravanje pravila i drugih akata berze i/ili drugog uređenog tržišta vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

21/01-450.

Odluka o standardima za izradu i odobravanje pravila i drugih akata burze i/ili drugog uređenog tržišta vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

21/01-451.

Odluka o povratu dijela naknade za kandidate koji ostvare natprosječne rezultate na stručnom ispitu za brokere/dilere (bosanski jezik)

35/01 -723. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela naknade kandidata koji ostvare natprosječne rezultate na stručnom ispitu za sticanje dozvole za obavljanje brokerskih/dilerskih poslova, objavljena u SI. n. F BiH broj 33/00-1123.


Odluka o povratu dijela naknade za kandidate koji ostvare natprosječne rezultate na stručnom ispitu za brokere/dilere (hrvatski jezik)

35/01-723. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela naknade kandidata koji ostvare natprosječne rezultate na stručnom ispitu za sticanje dozvole za obavljanje brokerskih/dilerskih poslova, objavljena u SI. n. F BiH broj 33/00-1125.

Odluka o povratu dijela naknade za kandidate koji ostvare natprosječne rezultate na stručnom ispitu za investicijske savjetnike (hrvatski jezik)

34/03-1748.

Odluka o povratu dijela naknade za kandidate koji ostvare natprosječne rezultate na stručnom ispitu za investicijske savjetnike (bosanski jezik)

34/03-1 748.

Odluka o prekidu upisa i uplate vrijednosnih papira/dionica prije isteka utvrđenog roka

9/08-49.

Program stručnih ispita za sticanje dozvole za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova i poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima (bosanski jezik)

22/02-869, 15/05-1144.

Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savetnika

19/00-434.

Pravilnik o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda (bosanski jezik)

57/01-1303.

Pravilnik o izvješćivanju i obveznom objavljivanju izvješća društva za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

57/01-1309.

Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

64/02-3032, 66/04-3804, 26/05-1739. Prečišćeni tekst Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća sadrži tekstove Pravilnika koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 19/88-497, te tekstove pravilnika o izmjenama i dopunama koji su objavljeni u SI. n. F BiH broj 15/99-416, 32/99-1478, 36/99-1595, 48/99-1886, 1/00-4, 3/00-56, 5/00-84, 7/00-104, 17/00-523, 18/00-556, 38/00-1261, 52/00-1881, 2/01-35, 42/01-907, 50/01-1098, 18/02-711, 43/02-1976.

Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

64/02-3024, 66/04-3804, 26/05-1739. Prečišćeni tekst Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća sadrži tekstove Pravilnika koji je objavljen u SI. n. F BiH broj 19/88-506, te tekstove pravilnika o izmjenama i dopunama koji su objavljeni u SI. n. F BiH broj 15/99-418, 32/99-1478, 36/99-1595, 48/99-1886, 1/00-4, 3/00-56, 5/00-85, 7/00-104, 17/00-524, 18/00-556, 38/00-1261, 52/00-1881, 2/01-35, 42/01-907, 50/01-1098, 18/02-709, 43/02-1976.

Pravilnik o postupku prodaje dionica u postupku privatizacije banaka (hrvatski jezik)

36/00-1201.

Pravilnik o postupku prodaje dionica u postupku privatizacije banaka (bosanski jezik)

36/00-1207.

Pravilnik o registraciji i prijenosu vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

32/99-1502, 6/01-139, 51/01-1157, 58/05-4994, 10/06-896, 72/07-7391, 46/08-20.

Pravilnik o registraciji i prijenosu vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira (bosanski jezik)

32/99-1506, 6/01-139, 51/01-1157, 58/05-4993, 10/06-896, 72/07-7391, 46/08-19.

Pravilnik o obavljanju poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

65/07-6073.


Pravilnik o obavljanju poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira (bosanski jezik)

65/07-6075.

Pravilnik o uvjetima i postupku kupnje i prodaje vrijednosnih papira (bosanski jezik)

30/01-587, 67/02-3225, 31/03-1432, 27/07-2769, 31/07-2978.

Pravilnik o uvjetima i postupku kupnje i prodaje vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

30/01-587, 67/02-3226, 31/03-1432, 27/07-2769, 31/07-2978.

Pravilnik o uvjetima i postupku prodaje dionica u imovini privatizacijskog investicijskog fonda po cijeni nižoj od 70% nominalne vrijednosti (hrvatski jezik)

6/03-334. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnika o uvjetima i postupku kupoprodaje i razmjene dionica u imovini privatizacijskog investicionog fonda, objavljen u SI. n. F BiH broj 51/01-1153, 45/02.

Pravilnik o uslovima i postupku prodaje dionica u imovini privatizacijskog investicijskog fonda po cijeni nižoj od 70% nominalne vrijednosti (bosanski jezik)

6/03-335. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uvjetima i postupku kupoprodaje i razmjene dionica u imovini privatizacijskog investicionog fonda, objavljen u SI. n. F BiH broj 51/01-1155, 45/02.

Pravilnik o informiranju i postupanju stjecatelja dionica iznad 5% istog privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

6/03-336. Danom stupanja na snagu ovog pravi Ini ka prestaje da važi Pravilnik o objavljivanju informacija o sticanju više od 5% dionica privatizacijskog investicionog fonda, objavljen u SI. n. F BiH broj 17/00-525.

Pravilnik o informisanju i postupanju sticatelja dionica iznad 5% istog privatizacijskog investicijskog fonda (bosanski jezik)

6/03-337. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o objavljivanju informacija o sticanju više od 5% dionica privatizacijskog investicionog fonda, objavljen u SI. n. F BiH broj 17/00-524.

Pravilnik o objavljivanju informacija o vrijednosnim papirima i izvještavanju o prometu vrijednosnih papira uvrštenih u trgovanje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu (bosanski jezik)

56/03-2956.

Pravilnik o objavljivanju informacija o vrijednosnim papirima i izvještavanju o prometu vrijednosnih papira uvrštenih u trgovanje na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu (hrvatski jezik)

56/03-2958.

Pravilnik o vršenju nadzora emisije, prometa i učesnika u emisiji i prometu vrijednosnih papira (bosanski jezik)

17/02-674, 21/04-778. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nadzoru poslovanja privatizacijskih društava i privatizacijskih investicijskih fondova objavljen u SI. n. F BiH broj 48/99-1888.

Pravilnik o vršenju nadzora emisije, prometa i učesnika u emisiji i prometu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

17/02-676, 21/04-777. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nadzoru poslovanja privatizacijskih društava i privatizacijskih investicijskih fondova objavljen u SI. n. F BiH broj 48/99-1887.

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)

23/05-1525.

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

23/05-1528.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i obrade naloga za kupnju i prodaju vrijednosnih papira izvan mjesta sjedišta profesionalnog posrednika (hrvatski jezik)

83/07-8702. Tekst Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i obrade naloga za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira izvan poslovnih prostorija profesionalnog posrednika - 58/02-2693, 21/04-767.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uslovima i načinu prijema i obrade naloga za kupnju i prodaju vrijednosnih papira izvan mjesta sjedišta profesionalnog posrednika (bosanski jezik)

83/07-8702. Tekst Pravilnika o uslovima i načinu prijema i obrade naloga za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira izvan poslovnih prostorija profesionalnog posrednika - 58/02-2694, 21/04-767.

Pravilnik o sadržaju i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (bosanski jezik)

49/99-1933.

Pravilnik o sadržaju i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

49/99-1938.

Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

49/99-1943, 4/05-54, 18/08-67, 8/09-13.

Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

49/99-1945, 4/05-59, 18/08-67, 8/09-13.

Pravilnik o uslovima i postupku za konverziju i denominaciju vrijednosnih papira i spajanje i podjelu dionica (bosanski jezik)

53/99-2190, 43/04-1979.

Pravilnik o uvjetima i postupku za konverziju i denominaciju vrijednosnih papira i spajanje i podjelu dionica (hrvatski jezik)

53/99-2190, 43/04-1979.

Pravilnik o uvjetima i postupku prestanka ugovora o upravljanju privatizacijskim investicijskim fondovima (hrvatski jezik)

54/99-2342.

Pravilnik o uslovima i postupku prestanka ugovora o upravljanju privatizacijskim investicionim fondovima (bosanski jezik)

54/99-2343.

Pravilnik o uvjetima i postupku oduzimanja dozvole za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima (hrvatski jezik)

54/99-2344.

Pravilnik o uslovima i postupku oduzimanja dozvole za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima (bosanski jezik)

54/99-2346.

Pravilnik o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)

31/09-80, 73/09-145. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja, obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim licima i privrednim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 21/04-774, 10/05-703, 68/05-5888, 65/06-7143. Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvola i obavljanju poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 18/02-716, 15/05-1144, 65/06-7143, 29/08-54, Pravilnik o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira objavljen je u SI. n. F BiH broj 55/05-4624, 71/06-7720, 27/07-2769, 31/07-2978, 3/08-79, 19/08-57 i Program stručnih ispita za sticanje dozvole za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova i poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/08-54.


Pravilnik o ovlaštenim sudionicima na tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

31/09-86, 73/09-145. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, obustavljanja i ukidanja dozvola fizičkim osobama i gospodarskim društvima za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 18/02-712, 15/05-1143, 65/06-7144, Pravilnik o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira objavljen je u SI. n. F BiH broj 55/05-4628, 71/06-7720, 27/07-2769, 31/07-2979, 3/08-80, 19/08-57, i Pro­gram stručnih ispita za sticanje dozvole za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova i poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima objavljen je u SI. n. F BiH broj 29/08-57.

Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

18/09-88.

Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira (bosanski jezik)

18/09-95.

Pravilnik o izdavanju vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje i o sadržaju skračenog prospekta (hrvatski jezik)

52/00-1873.

Pravilnik o izdavanju vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje i o sadržaju skraćenog prospekta (bosanski jezik)

52/00-1876.

Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira putem javne ponude (bosanski jezik)

29/08-45.

Pravilnik o emisiji vrijednosnih papira putem javne ponude (hrvatski jezik)

29/08-49.

Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na burzi (pročišćeni tekst) (hrvatski jezik)

19/08-56, 34/08-34, 78/08-40.

Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na berzi (pročišćeni tekst) (bosanski jezik)

19/08-56, 34/08-35, 78/08-39.

Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na berzi (srpski jezik)

19/08-56, 34/08-35,78/08-40.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvola i obavljanju poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)

18/02-712, 15/05-1143, 65/06-7144.

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvola i obavljanju poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima (bosanski jezik)

18/02-716, 15/05-1144, 65/06-7143, 29/08-54.

Pravilnik o uvjetima za uspostavljanje i načinu funkcioniranja sustava interne kontrole profesionalnih posrednika na tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

21/04-767, 10/05-706.

Pravilnik o uslovima za uspostavljanje i načinu funkcionisanja sistema interne kontrole profesionalnih posrednika na tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)

21/04-769, 10/05-705.

Pravilnik o posebnim poslovima i ograničenjima prometa vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

18/09-101.

Pravilnik o posebnim poslovima i ograničenjima prometa vrijednosnih papira (bosanski jezik)

18/09-110.


Pravila Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine

72/09-86. Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 11/06-1044, 18/08-68.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima kapitala, osiguranju, garancijama i ograničenju rizika u transakcijama vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)

33/09-27. Tekst Pravilnika o standardima kapitala, osiguranju, garancijama i ograničenju rizika u transakcijama vrijednosnim papirima - 74/05-6644, 44/06-4493.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o standardima kapitala, osiguranju, garancijama i ograničenju rizika u transakcijama vrijednosnim papirima (bosanski jezik)

33/09-27. Tekst Pravilnik o standardima kapitala, osiguranju, garancijama i ograničenju rizika u transakcijama vrijednosnim papirima - 74/05-6643, 44/06-4493.

Pravila Sarajevske berze - burze

18/09-134, 49/09-167.

Uputstvo o obrascu prijave za prijenos vrijednosnog papira (bosanski jezik)

18/08-70.

Naputak o obrascu prijave za prijenos vrijednosnog papira (hrvatski jezik)

18/08-73.

Naputak o sadržaju skraćenog bilanca stanja i bilanca uspjeha za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

16/01-289.

Uputstvo o sadržaju skraćenog bilansa stanja i bilansa uspjeha za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (bosanski jezik)

16/01-290.

Naputak o obaveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa depozitarom (hrvatski jezik)

29/99-1168, 57/01-1302.

Uputstvo o obaveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa depozitarom (bosanski jezik)

29/99-1169, 57/01-1302.

Emisija novih dionica dioničkog društva

Vidi: član 141- 151. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Povećanje nominalne vrijednosti dionica dioničkog društva

Vidi: član 152- 154. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Uslovno povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva

Vidi: član 155- 159. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Dionice dioničkog društva

Vidi: član 194 -195. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

Knjiga dioničara dioničkog društva

Vidi: član 196- 198. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).


Dioničar

Vidi: član 199- 212. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik)

Pravo preče kupnje dionica društva

Vidi: član 213- 215. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik)

Indosiranjem mjenice na povjerioca ne prestaje dug iz osnovnog posla do visine mjenične svote, sve dok mjenica ne bude naplaćena. Ovo proizilazi iz odredbe člana 46. Stav 1. Zakona o mjenici, po kojoj solidarno odgovaraju imaocu mjenice svi koji su mjenicu trasirali ili izdali, akceptirali ili avalirali, te indosirali

Vidi: Vrhovni sud Federacije BiH, broj Pž.-178/97 od 27.10.1997. godine

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o papirima od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

15/03-839. Zakon o izmjenama i dopunama 27/04-1054, 42/04-1796, 28/07-1112.

Statut Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

10/04-544.

Odluka o tarifi naknada koja se plaća u postupku pred Komisijom za papire od vrijednosti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

14/07-529, 3/08-75, 13/08-472.

Pravilnik o članstvu u Centralnom registru kod Komisije za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

11/05-339.

Procedure interne kontrole u Komisiji za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

44/08-1481, izmjene i dopune 38/09-922.

Poslovnik o radu Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

16/04-723.

Pravilnik o načinu upisa i vođenju Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije od hartije od vrijednosti

20/04-837.

Pravilnik o uslovima i postupku Komisije hartija od vrijednosti

20/04-838.

Pravilnik o registraciji i prijenosu papira od vrijednosti

43/04-1873.

Prijava prijenosa papira od vrijednosti

43/04-1876.

Pravilnik o uslovima i postupku kupovine i prodaje vrijednosnih papira (Prečišćeni tekst)

91/07-9131.

Pravilnik o uslovima i postupku emisije papira od vrijednosti

3/08-63, 34/08-1057.

Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika

3/08-72.

Pravilnik o uslovima i postupku za konverziju i denominaciju, spajanje i podjelu papira od vrijednosti

3/08-74.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za rad preduzeću za poslovanje papirima od vrijednosti

13/08-470.

Uputstvo o vršenju poslova prijenosa papira od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na određenom javnom tržištu

19/05-683.

Uputstvo o uslovima emisije papira od vrijednosti uz skraćeni prospekt

26/06-577.

Odluka o visini takse koja se plaća u postupku pred Komisijom za papire od vrijednosti

43/04-1871.

Odluka o vrsti i visini naknada za usluge Centralnog Registra papira od vrijednosti

43/04-1871, 11/05-338, 14/07-531, 3/08-76, 13/08-473.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti

92/06-1,34/09-2. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o hartijama od vrijednosti - Prečišćeni tekst, objavljen u SI. gl. RS broj 4/02 i Zakon o Centralnom registru hartija od vrijednosti, objavljen u SI. gl. RS broj 24/98.

Statut Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

34/07-33. Prestaje da važi - Statut Komisije za hartije od vrednosti RS 16/00-364. Ispravka Statuta 26/00-655. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 42/02-5.

Statut Centralnog registra hartija od vrijednosti akcionarsko društvo Banja Luka (Prečišćeni tekst)

95/08-4. Prestaje da važi Statut Centralnog registra hartija od vrijednosti akcionarsko društvo Banja Luka - 92/03-5, 104/06-32, 53/07-19, 71/08-14.

Plan privatizacije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

39/02-8. Odluka o izmjenama Plana privatizacije Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka 2/05-14.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

37/05-1.

Poslovnik o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

41/07-5. Prestaje da važi Poslovnik o radu Komisije za hartije od vrednosti RS -16/00-367, 39/02-9.

Pravilnik o obrascu menice i naknadi za posredovanje

55/01-1129. Pravilnik o izmjeni 87/05-7, 116/08-13, 33/09-10.

Pravilnik o uvjetima i postupku emisija hartija od vrijednosti

29/07-15, 46/07-18, 89/07-17, 7/08-22, 67/08-27. Prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti - 42/02-5, 32/06-6.

Etička pravila Komisije za hartije od vrednosti Republike Srpske

16/00-376.

Tarifa naknada

34/07-35. Prestaje da važi Odluka o visini naknade koja se plaća u postupku pred Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srpske - 58/06.

Odluka o kriterijima i postupku priznavanja zvanja brokera i investicionog menadžera

73/06-14.


Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvola za rad preduzeća za poslovanje sa hartijama P od vrednosti

24/00-629.

Pravilnik o Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti RS

29/07-26. Prestaje da važi Pravilnik o Registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 45/02-7, 53/02-58.

Pravilnik o registraciji i prijenosu hartija od vrijednosti

77/07-9. Prestaje da važi Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kod Centralnog registra - 8/05-22.

Pravilnik o poslovanju berzanskih posrednika

11/02-13, 34/03-15, 40/05-5. Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika 75/05-31, Pravilnik o dopunama 54/06-20, 29/09-19.

Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti

53/07-17, 118/08-44.

Pravilnik o trgovanju hartijama od vrijednosti

11/07-15, 96/07-30, 7/08-22. Prestaje da važi Pravilnik o trgovanju hartijama od vrednosti - 11/02-19, 21/03, 112/03-22, 19/06-2, 54/06-19.

Pravilnik o članstvu u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

77/07-28. Prestaje da važi Pravilnik o članstvu u Centralnom registru hartija od vrednosti AD Banja Luka - 11/02-23.

Pravilnik o obračunu, poravnanju i prijenosu hartija od vrijednosti

77/07-2. Prestaje da važi Pravilnik o obračunu, poravnanju i prijenosu hartija od vrijednosti 94/06-13.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole berzanskom posredniku za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti

119/06-6, 26/07-22.

Pravilnik o uvjetima i postupku sticanja zvanja i dobivanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera

119/06-8, 17/08-17. Prestaje da važi Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savetnika -19/00-434, 65/02-46, 34/03-13, 2/05-14, 34/06-37.

Pravilnik o adekvatnosti kapitala, izloženosti riziku, posebnim rezervama i likvidnosti brokersko- -dilerskog društva

41/07-12.

Pravilnik o depozitarima privatizacionih investicionih fondova

4/02-61, 65/02-46.

Pravilnik o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti kod Centralnog registra

8/05-22.

Pravilnik o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

89/07-14. Prestaje da važi Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude - 29/07-33.

Pravilnik o izvještavanju i objavi informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti

123/08-14, 29/09-17.

Pravilnik o načinu sprečavanju zloupotrebe povlaštenih informacija

29/09-16. Ispravka 37/09-40.


Uputstvo o načinu procene vrednosti prikupljenih akcija privatizacionog investicionog fonda

55/01-1142.

Uputstvo za zaokruživanje akcija izraženih u decimalnim brojevima

49/05-6.

Uputstvo o popunjavanju naloga i izveštaja o izvršenom poslu

11/02-14.

Uputstvo o sadržaju vveb stranica ovlaštenih učesnika na tržištu kapitala

29/09-19.

Uputstvo o načinu uvida javnosti u spisak akcionara emitenta hartija od vrijednosti

29/09-21.

Uputstvo o sadržaju revizorskih izvještaja za investicione fondove i emitente sa javno emitiranim hartijama od vrijednosti

29/09-22.

Odluka o visini naknade koja se plača za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

24/09-15. Prestaje da važi Odluka o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosoti - 20/02-5, 60/03-21, 16/04-52.

Statut Banjalučke berze hartija od vrednosti AD Banja Luka

20/02-7, 7/04-35, 84/06-6. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama 41/07-29.

Pravila Banjalučke berze

20/02-13. Odluka o izmjeni i dopuni Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka 92/03-27.

Odluka o usaglašavanju pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka sa Pravilnikom o trgovanju hartijama od vrijednosti

1/03-21.

Pravila prodaje na berzi

22/08-16.

Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti

22/08-14.

Uputstvo o formi i sadržaju mišljenja uprave emitenta o objavljenoj ponudi za preuzimanje emitenta

75/09-40.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o Jedinstvenom registru transakcijskih računa u Bosni i Hercegovini

27/04-2477. Odluka o izmjeni 15/06-1151, 31/06-2855, 28/08-34.

Zaključak o oslobađanju korisnika-komitenata koji imaju depozitni račun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine plaćanja naknade za obavljanje platnih transakcija u žiro-kliring sistemu i u RTGS sistemu, za period 01-31. januar 2001. godine

10/01-142.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o platnim transakcijama (bosanski jezik)

32/00-1107, 28/03-1174. U slučaju kolizije odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i drugih zakona koji reguliraju ovu oblast, primjenjuju se odredbe ovog zakona.


Zakon o platnim transakcijama (hrvatski jezik)

32/00-1112, 28/03-1174. U slučaju kolizije odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i drugih zakona koji reguliraju ovu oblast, primjenjuju se odredbe ovog zakona.

Zakon o platnim transakcijama (srpski jezik)

32/00-1112, 28/03-1174. U slučaju kolizije odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i drugih zakona koji reguliraju ovu oblast, primjenjuju se odredbe ovog zakona.

Zakon o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu (bosanski jezik)

56/04-2693. Osnovni tekst Zakona o unutrašnjem platnom prometu -Prečiščeni tekst objavljen je u SI. n. F BiH broj 15/00-441, 54/01-1193, izmjene i dopune.

Zakon o prestanku važenja Zakona o unutarnjem platnom prometu (hrvatski jezik)

56/04-2694. Osnovni tekst Zakona o unutarnjem platnom prometu - Prečiščeni tekst objavljen je u SI. n. F BiH broj 15/00-445, izmjene i dopune 54/01-1193.

Zakon o prestanku važenja Zakona o unutrašnjem platnom prometu (srpski jezik)

56/04-2694. Osnovni tekst Zakona o unutrašnjem platnom prometu - Prečišćeni tekst objavljen je u SI. n. F BiH broj 15/00-441, 54/01-1193, izmjene i dopune.

Zakon o prestanku važenja Zakona o sprečavanju pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

70/04-4029. Osnovni tekst Zakona o   sprječavanju   pranja novca u          Federaciji        Bosne  i

Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH          broj 8/00.

Zakon o prestanku važenja Zakona o sprečavanju pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

70/04-4029. Osnovni tekst Zakona o   sprječavanju   pranja novca u          Federaciji        Bosne  i

Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH          broj 8/00-118.

Zakon o prestanku važenja Zakona o sprečavanju pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

70/04-4029. Osnovni tekst Zakona o sprječavanju pranja novca u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH broj 8/00-115.

Pravilnik o načinu i rokovima obavještavanja Finansijske policije - Financijske policije na sprečavanju pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (bosanski jezik)

23/00-707.

Pravilnik o načinu i rokovima obavještavanja Finansijske policije - Financijske policije na sprečavanju pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka (hrvatski jezik)

23/00-713.

Pravilnik o uvjetima otvaranja računa stranih osoba, stjecanja tražbina u domaćoj valuti, polaganja i podizanja efektivnog novca (hrvatski jezik)

8/01-163.

Pravilnik o uslovima otvaranja računa stranih osoba, sticanja potraživanja u domaćoj valuti, polaganja i podizanja efektivnog novca (bosanski jezik)

8/01-164.

Pravilnik o povlaštenim informacijama (bosanski jezik)

55/06-5782.

Pravilnik o povlaštenim informacijama (hrvatski jezik)

55/06-5784.

Odluka o minimalnim uvjetima koje banka treba ispuniti za obavljanje unutarnjeg platnog prometa (hrvatski jezik)

46/01-1035.


Odluka o minimalnim uslovima koje banka treba ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa (bosanski jezik)           

46/01-1036.

Odluka o visini naknada za dostavu izvoda sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

11/03-452. Prestaje da važi Odluka o visini naknade na temelju prometa potraživanja na Jedinstvenom računu objavljena u SI. n. F BiH broj 20/98-559.

Odluka o visini naknada za dostavu izvoda sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

11/03-452. Prestaje da važi Odluka o visini naknade na temelju prometa tražbina na Jedinstvenom računu objavljena u SI. n. F BiH broj 20/98-558.

Odluka o blokiranju korištenja općih tražbina iskazanih na Jedinstvenim računima građana (hrvatski jezik)

48/04-2085. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o blokiranju korištenja tražbina iskazanih na jedinstvenim računima građana objavljena u SI. n. F BiH broj 23/03-985.

Odluka o blokiranju korištenja opštih potraživanja iskazanih na Jedinstvenim računima građana (bosanski jezik)

48/04-2085. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o blokiranju korištenja potraživanja iskazanih na jedinstvenim računima građana objavljena u SI. n. F BiH broj 23/03-985.

Odluka o Jedinstvenom registru transakcijskih računa u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

73/04-4337, 10/06-980, 21/06-2153, 24/08-143.

Odluka o Jedinstvenom registru transakcijskih računa u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)

73/04-4339, 10/06-980, 21/06-2152, 24/08-144.

Odluka o Jedinstvenom registru transakcijskih računa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

73/04-4337, 10/06-980, 21/06-2152, 24/08-144.

Pravilnik o postupcima i načinu izmještanja DEM i HRK iz unutarnjeg platnog prometa (bosanski jezik)

41/99-1731.

Pravilnik o postupcima i načinu izmještanja DEM i HRK iz unutarnjeg platnog prometa (hrvatski jezik)

41/99-1732.

Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prijenos i izvoda sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

21/98-586, 47/98-2025.

Naputak o obliku i sadržaju naloga za prijenos izvoda sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

21/98-586, 47/98-2028.

Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prijenos potraživanja sa jedinstvenog računa na zbirni račun u javnoj ponudi dionica (bosanski jezik)

9/00-146.

Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prijenos potraživanja sa jedinstvenog računa na zbrojni račun u javnoj ponudi dionica (hrvatski jezik)

9/00-149.

Naputak o utvrđivanju i načinu prijenosa tražbina građana čiji se devizni računi vode u bankama kod kojih su organizacijske jedinice na teritoriju Federacije prestale sa radom (hrvatski jezik)

6/98-195.

Uputstvo o utvrđivanju i načinu prijenosa potraživanja građana čiji se devizni računi vode u bankama kod kojih su organizacijske jedinice na teritoriji Federacije prestale sa radom (bosanski jezik)

6/98-195.


Instrukcija o strukturi računa za obavljanje platnih transakcija (hrvatski jezik)

52/00-1879.

Instrukcija o strukturi računa za obavljanje platnih transakcija (bosanski jezik)

52/00-1880.

Instrukcija o načinu prenosa akceptnih naloga čiji rok dospiječa još nije dospio sa Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine na poslovne banke ovlaštene za obavljanje unutarnjeg platnog prometa (bosanski jezik)

55/00-2057.

Instrukcija o načinu prijenosa akceptnih naloga čiji rok dospiječa još nije dospio sa Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine na poslovne banke ovlaščene za obavljanje unutarnjeg platnog prometa (hrvatski jezik)

55/00-2058.

Instrukcija o načinu plaćanja na i sa blokiranih žiro računa koji se vode u Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

2/01-10, 46/03-2373.

Instrukcija o načinu plaćanja na i sa blokiranih žiro računa, koji se vode u Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2/01-11, 46/03-2373.

Instrukcija o načinu plaćanja na i sa blokiranih računa, koji se vode u Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

2/01-11, 46/03-2374.

Naputak o obvezi banke prilikom otvaranja bankovnog računa za obavljanje unutarnjih platnih transakcija (hrvatski jezik)

56/00-2067, 9/01-176, 28/01-562, 46/03-2375.

Uputstvo o obavezi banke prilikom otvaranja bankovnog računa za obavljanje unutrašnjih platnih transakcija (bosanski jezik)

56/00-2067, 9/01-176, 28/01-562, 46/03-2375.

Uputstvo o obavezi banke prilikom otvaranja bankovnog računa za obavljanje unutarašnjih platnih transakcija (srpski jezik)

56/00-2067, 9/01-176, 28/01-562, 46/03-2375.

Uputstvo o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije (bosanski jezik)

55/00-2047,61/05-5163. Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Instrukcija broj FPU-1, objavljena u SI. n. F Bih broj 4/00-75.

Naputak o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije (hrvatski jezik)

55/00-2048,61/05-5163. Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje da važi Instrukcija broj FPU-1, objavljena u SI. n. F Bih broj 4/00-75.

Uputstvo o načinu na koji je banka obavezna izvještavati komitente - trezore i vanbudžetske fondove (bosanski jezik)

55/00-2040, 2/01-7.

Naputak o načinu na koji je banka obvezna izvješćivati komitente - trezore i vanproračunske fondove (hrvatski jezik)

55/00-2041, 2/01-7.

Uputstvo o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija (bosanski jezik)

55/00-2043, 2/01-10, 45/02-2050, 7/04-121. Ispravka Uputstva 11/04-299.


Naputak o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija (hrvatski jezik)

55/00-2045, 2/01-10, 45/02-2051, 7/04-121. Ispravka Uputstva 11/04-299.

Uputstvo o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija (srpski jezik)

55/00-2043, 2/01-10, 45/02-2050, 7/04-121. Ispravka Uputstva 11/04-299.

Zaključak o oslobađanju komercijalnih banaka od plaćanja naknade za obavljanje platnih transakcija u žiro-kliring sistemu i u RTOS-sistemu, za period 01.-31. januar 2001. (bosanski jezik)

5/01-100.

Zaključak o oslobađanju komercijalnih banaka od plaćanja naknade za obavljanje platnih transakcija u žiro-kliring sistemu i u RTOS-sistemu, za period 01.-31. siječanj 2001. (hrvatski jezik)

5/01-100.

Zaključak o oslobađanju korisnika-komitenata koji imaju depozitni račun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine plaćanja naknade za obavljanje platnih transakcija u žiro-kliring sistemu i RTGS sistemu, za period 01 .-31. siječnja 2001. godine (hrvatski jezik)

16/01-286.

Zaključak o oslobađanju korisnika-komitenata koji imaju depozitni račun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine plaćanja naknade za obavljanje platnih transakcija u žiro-kliring sistemu i RTGS sistemu, za period 01 .-31. januar 2001. godine (bosanski jezik)

16/01-286.

Ovlaštenje organizacija za obavljanje platnog prometa

Vidi: čl. 7-10. Zakona o unutrašnjem platnom prometu 2/95-53, 35/98-1249, 40/99-1716.

Zavod za platni promet

Vidi: čl. 7. Zakona o unutrašnjem platnom prometu 2/95-53, 35/98-1249, 40/99-1716.

Protest mjenica je zatražen u zakonom određenom roku i kada je prije isteka roka, zahtjev za protest upućen nadležnom sudu preporučenom poštanskom pošiljkom

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije broj: BiH Pž-27/98 od 24.3.1998. godine, objavljena u Sudskoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/98, Sarajevo 1998. godine.

Rok za podnošenje mjenice na protest ne može se produžiti stoga što je imalac mjenice sa zakašnjenjem obaviješten o neisplati mjenice

Vidi: Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: Pž-236/97 od 28.1.1998. godine, objavljena u Sudskoj praksi Vrhovnog suda Federacije BiH broj 1/98, Sarajevo 1998. godine.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE- Službeni glasnik

Zakon o platnim transakcijama Brčko Distrikta BiH

5/01-187.

Zakon o sprečavanju pranja novca u Brčko Distriktu BiH

14/03-803.

Odluka o jedinstvenom Registru transakcijskih računa u BiH

19/04-799, 9/08-359.

Pravilnik o vršenju nadzora emisije, prometa i učesnika u emisiji i prometu papira od vrijednosti

9/06-213.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku kupovine i prodaje papira od vrijednosti

21/06-455.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i prijenosu papira od vrijednosti

21/06-455.

Uputstvo o sadržaju i načinu dostavljanja podataka za vođenje jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata i načinu njihovog korištenja

68/04-7.

Uputstvo o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije

10/01 -407.

Upustvo o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija

10/01-408.

821 REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o Zakonu o unutrašnjem platnom prometu Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

44/00-995. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Zakon o platnom prometu, objavljen u SI. glasniku Republike Srpske broj 15/96-635. Izmene i dopune 18/99-407.

Odluka o Zakonu o platnim transakcijama Republike Srpske (Visoki predstavnik za BiH)

44/00-998.

Zakon o unutrašnjem platnom prometu

12/01 -247. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o platnom prometu Republike Srpske objavljen u Sl.gl RS broj 15/96-635,18/99-407, te odredba člana 47. do 76 i od člana 77. do 84. Zakona o službi za platni promet i finansijsku kontrolu, objavljen u SI. gl. RS broj 4/92, 14/92 i 19/92, kao i pravilnici, uputstva, odluke i metodologije propisane od strane Službe za platni promet Republike Srpske ako su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Zakon o platnim transakcijama

12/01-250.

Zakon o sprečavanju pranja novca

52/01-1059.

Zakon o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata

46/04-16.

Odluka o Jedinstvenom registru transakcionih računa u Bosni i Hercegovini

53/04-14, 21/06-22, 36/06-8, 32/08-26.

Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

97/03-1, 1/04-3.

Pravilnik o načinu i rokovima obaveštavanja Odeljenja za sprečavanje pranja novca, te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka

15/02-9.

Odluka o osnivanju Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge

1/01-4.

Odluka o minimumu uvjeta za izdavanje dozvole za obavljanje unutarnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj (hrvatski jezik)

50/01-1102.

Odluka o minimumu uslova za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj (bosanski jezik)

50/01-1102.

Odluka o minimalnim uslovima koje banke trebaju ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa

47/01 -964.


Odluka o načinu i rokovima sprovođenja posebne obavezne multilateralne kompenzacije

8/02-4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu i rokovima sprovođenja posebne obavezne multilateralne kompenzacije objavljena u SI. gl. RS broj 54/01 -1099.

Uputstvo o načinu i rokovima sprovođenja posebne obavezne multilateralne kompenzacije

9/02-11.

Uputstvo o obavezi banke kod otvaranja bankarskog računa za obavljanje unutrašnjih platnih transakcija

44/00-983, 16/02-25.

Uputstvo o otvaranju i zatvaranju računa za obavljanje platnih transakcija i vođenje evidencije

42/00-983.

Uputstvo o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija

44/00-984, 16/02-26.

Uputstvo o načinu na koji je banka obavezna izvršavati komitente, trezor i vanbudžetske fondove

44/00-986, 16/02-26.

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

44/00-988.

Uputstvo o uspostavljanju jedinstvenog registra imalaca računa u platnom prometu

43/01-899, 16/02-26.

Uputstvo o načinu popunjavanja obrazaca, načinu i rokovima obavještavanja o novčanim transakcijama putem kompjutera

56/02-11.

Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opštine i grada, budžetskih fondova i fondova

44/00-989.

Instrukcija o strukturi računa za obavljanje platnih transakcija

44/00-992.

Instrukcija o načinu plaćanja na i sa blokiranih računa koji se vode u Službi za platni promet RS

5/01-97.

Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za obavljanje platnih transakcija u žiro kliring sistemu za 1/01

12/01-271.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Vjerovnikova prava i dužnikove obveze

Vidi: čl. 262-294. Zakona o obligacionim odnosima SI. SFRJ, 29/78-1181, 57/89-1438.

Prava vjerovnika u postupku prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije banaka

Vidi: Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka 10/94-155, 13/94-189.

Plaćanje izvedenih građevinskih radova

Vidi: čl. 58-69. Posebnih uzanci o građenju 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 18/77-717.

Kompenzacija (prijeboj), cesija (ustupanje) i preuzimanje duga, jemstva, asignacija (upućivanja)

Vidi: čl. 336-343., 436-453., 997-1009. i 1020-1034. Zakona o obligacionim odnosima 2/92-102, 13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181 i čl. 12. Zakona o finansijskom poslovanju 5/95-152, 9/95-293.

Osiguranje novčanog potraživanja zasnivanjem založnog prava na nekretnini i pokretnoj stvari

Vidi: čl. 251 a - 251 f. Zakona o izvršnom postupku 2/92-5,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 27/90-976.


Zastara

Vidi: čl. 360-393. Zakona o obligacionim odnosima 2/92-102,13/94-189. Objavljeno u SI. SFRJ, 29/78-1181.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o visini naknade za dostavu prvog izvoda sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

31/98-1090.

Odluka o visini naknade za dostavu prvog izvoda sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

31/98-1090.

Uputstvo o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

1/98-6, 27/98-817.

Naputak o evidenciji i ostvarivanju tražbina građana sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

1/98-16, 27/98-818.

Uputstvo o sadržini i načinu vođenja jedinstvenog plana računa i izvršenog platnog prometa u Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

6/96-125, 32/98-1181.

Uputa o sadržini i načinu vođenja jedinstvenog plana računa i izvršenog platnog prometa u Zavodu za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

6/96-128, 32/98-1180.

Plaćanje između pravnih lica

Vidi: čl. 9-18. Zakona o finansijskom poslovanju 2/95-41.

Obezbjeđenje plaćanja između pravnih lica

Vidi: čl. 17. i 18. Zakona o finansijskom poslovanju 2/95-41.

Polugodišnji i godišnji obračuni

Vidi: čl. 14-16. Zakona o računovodstvu 2/95-58.

Konsolidovani godišnji obračun

Vidi: čl. 1-18. Zakona o računovodstvu 2/95-58.

Pravno lice ne može izmirivati međusobne obaveze prebijanjem, niti na druge načine predviđene propisima o obligacionim odnosima, sve dok ima evidentirane neizmirene dospjele obaveze iz člana 4. Zakona o finansijskom poslovanju

Vidi: član 12. Zakona o finansijskom poslovanju (bosanski jezik) 2/95-41, 13/00-385, odnosno (hrvatski jezik) 13/00-386.

Pravno lice koje je dalo vjerovniku akceptni nalog radi obezbjeđenja tražbine koju ovaj ima prema trećem licu, nije solidarni jemac za obavezu trećeg lica, za koju bi odgovaralo cjelokupnom svojom imovinom

Vidi: Rješenje Vrhovnog suda F BiH broj: Pž-118/98 od 23. 6. 1998. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 2/98.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmirivanju obaveza i potraživanja putem kompenzacije

18/97-521. Uredba o izmirivanju obaveza i potraživanja putem kompenzacije prestala da važi 30. 6. 1997. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst

79/09-109.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o unutarnjem platnom prometu

2/95-53. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BiH - 14/97-241.

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

83/09-1.

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

83/09-13.

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

83/09-26.

Odluka o prestanku rada Zavoda za računovodstvo i reviziju (hrvatski jezik)

63/06-6641.

Odluka o prestanku rada Zavoda za računovodstvo i reviziju (srpski jezik)

63/06-6641.

Odluka o prestanku rada Zavoda za računovodstvo i reviziju (bosanski jezik)

63/06-6641.

Odluka o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

74/04-4353.

Odluka o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

74/04-4353.

Odluka o načinu okončanja započetog Programa obuke i izdavanja certifikata za zvanja samostalnog računovođe i ovlaštenog revizora (hrvatski jezik)

39/05-2780.

Odluka o načinu okončanja započetog Programa obuke i izdavanja certifikata za zvanja samostalnog računovođe i ovlaštenog revizora (bosanski jezik)

39/05-2781.

Odluka o Regulatornom kontnom planu (hrvatski jezik)

58/08-21.

Odluka o Regulatornom kontnom planu (srpski jezik)

58/08-55.

Odluka o Regulatornom kontnom planu (bosanski jezik)

58/08-93.

Uputa za primjenu Regulatornog kontnog plana (hrvatski jezik)

58/08-130.

Uputstvo za primjenu Regulatornog kontnog plana (srpski jezik)

58/08-144.

Uputstvo za primjenu Regulatornog kontnog plana (bosanski jezik)

58/08-160.

Pravilnik o pasivnom podbilansu (bosanski jezik)

70/04-4038.

Pravilnik o pasivnoj podbilanci (hrvatski jezik)

70/04-4038.


Pravilnik o računovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (bosanski jezik)

11/00-182, 33/02-1405.

Pravilnik o računovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (hrvatski jezik)

11/00-191, 33/02-1405.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacijskog investicijskog fonda (bosanski jezik)

11/00-200, 8/01-165, 51/01-1158, 11/00-200, 33/02-1405.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

11/00-201, 8/01-165, 51/01-1158, 33/02-1406.

Pravilnik o vođenju i čuvanju poslovnih knjiga i izvještaja privatizacijskih društava i privatizacijskih investicionih fondova (bosanski jezik)

11/00-202.

Pravilnik o vođenju i čuvanju poslovnih knjiga i izvještaja privatizacijskih društava i privatizacijskih investicionih fondova (hrvatski jezik)

11/00-203.

Instrukcija o načinu vođenja knjigovodstva, finansijskog izvješćivanja i godišnjeg obračuna za razvojno-investicione projekte (hrvatski jezik)

75/09-82.

Instrukcija o načinu vođenja knjigovodstva, finansijskog izvještavanja i godišnjeg obračuna za razvojno-investicione projekte (srpski jezik)

75/09-83.

Instrukcija o načinu vođenja knjigovodstva, finansijskog izvještavanja i godišnjeg obračuna za razvojno-investicione projekte (bosanski jezik)

75/09-83.

Naputak o postupku licenciranja revizora i revizijskih društava (hrvatski jezik)

72/05-6515, 49/06-5153, 78/06-8493.

Uputstvo o postupku licenciranja revizora i revizorskih društava (bosanski jezik)

72/05-6519, 49/06-5153, 78/06-8493.

Uputstvo o postupku licenciranja revizora i revizorskih društava (srpski jezik)

72/05-6519, 49/06-5153, 78/06-8494.

Uputstvo o donošenju, sadržaju i objavljivanju Odluke o povećanju osnovnog kapitala privatizacijskog investicionog fonda (bosanski jezik)

11/00-205.

Naputak o donošenju, sadržaju i objavljivanju Odluke o povećanju temeljnog kapitala privatizacijskog investicionog fonda (hrvatski jezik)

11/00-206.

Naputak o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početne bilance (hrvatski jezik)

26/98-771.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početne bilanse (bosanski jezik)

26/98-786.

Kodeks računovodstvenih načela i Računovodstveni standardi Federacije BiH (hrvatski jezik)

50/98-2249, Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa 47/01-1048.

Kodeks računovodstvenih načela i Računovodstveni standardi Federacije BiH (bosanski jezik)

50/98-2381, Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa 47/01-1045.


Odluka o izmjeni i dopuni Računovodstvenih standarda (hrvatski jezik)

4/02-101.

Odluka o izmjeni i dopuni Računovodstvenih standarda (bosanski jezik)

4/02-101.

Kontni plan za poduzeća u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH (hrvatski jezik)

50/98-2261. Odluka o izmjenama i dopunama Kontnog plana za poduzeća 41/00-1397.

Priručnik za konverziju (bosanski jezik)

41/00-1350.

Priručnik za konverziju (hrvatski jezik)

41/00-1397.

Kontni plan za banke i slične financijske organizacije (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH) (hrvatski jezik)

50/98-2264, 52/99, 41/00-1349, 54/00-2022, 67/02-3226.

Kontni plan za banke i slične finansijske organizacije (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH) (bosanski jezik)

50/98-2396, 52/99, 41/00-1349, 54/00-2023, 67/02-3226.

Kontni plan društva za osiguranje (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH)

50/98-2287.

Kontni plan za neprofitna udruženja organizacija i udruženja građana (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH

50/98-2391.

Kontni plan za preduzeća (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH (bosanski jezik)

50/98-2393, Odluka o izmjenama i dopunama Kontnog plana za preduzeća 41/00-1349.

Kontni plan za banke i slične finansijske organizacije (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH (bosanski jezik)

50/98-2396, 52/99, 41/00-1349, Odluka o dopuni Kontnog plana 54/00-2023.

Kontni plan društva za osiguranje (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH)

50/98-2419.

Kontni plan za neprofitna udruženja organizacija i udruženja građana (u okviru Kodeksa računovodstvenih načela i Računovodstvenih standarda Federacije BiH)

50/98-2422.

Računovodstveni standardi broj 19, 22, 26, 35, 36, 37 i 38 i izmjene i dopune računovodstvenih standarda broj 16, 28 i 31 (hrvatski jezik)

52/99-2001. Kodeks računovodstvenih načela i Računovodstveni standardi objavljeni su u SI. novinama F BiH broj 50/98-2249.

Računovodstveni standardi broj 19, 22,26, 35, 36, 37 i 38 i izmjene i dopune računovodstvenih standarda broj 16, 28 i 31 (bosanski jezik)

52/99-2068. Kodeks računovodstvenih načela i Računovodstveni standardi objavljeni su u SI. novinama F BiH broj 50/98-2249.

Odluka o dopuni Računovodstvenih standarda (bosanski jezik)

54/00-2023.

Odluka o dopuni Računovodstvenih standarda (hrvatski jezik)

54/00-2023.


Uputstvo o blagajničkom poslovanju (bosanski jezik)

6/03-313.

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (hrvatski jezik)

6/03-313.

Rješenje o usklađenosti šema na kojima se podnose finansijski izvještaji sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH

82/06-8797.

Sheme finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva finansija

3/07-80.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i trezor

20/09-829.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

1 5/08-69 7.

Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

15/08-697.

Naputak o blagajničkom poslovanju (hrvatski jezik)

10/03-482.

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (bosanski jezik)

10/03-482.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko Distriktu BiH

6/06-1 53.

Kodeks profesionalne etike revizora

4/09-95.

Metodologija izrade revizorskih izvještaja

4/09-96.

Uputstvo za označavanje, sortiranje i odlaganje radne dokumentacije revizora

4/09-100.

Vodič za kontrolu kvaliteta revizije

39/09-944.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje

97/09-13.

Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske

36/09-19. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske objavljen je u SI. gl. RS broj 67/05-1.

Odluka o jedinstvenom regulatornom kontnom planu

17/07-11.


Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata

3/99-19. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata, objavljeno u SI. gl. RS broj 15/94-590.

Pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnim planovima

21/93-829, 20/94-650.

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha za preduzeća i zadruge

40/99-829, izmene i dopune 20/00-446. Ispravke 21/00-511, 1/02-23.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine preduzeća

120/06-7. Prestaje da važi Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduzeća objavljen u SI. gl. RS broj 9/03-16, 49/03-58.

Pravilnik o sadržini pojedinih računa u kontnom okviru za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i javnih fondova...

3/00-21, 19/00-414, 70/01-1553.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za društva za osiguranje

113/07-7.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans stanja i Bilans uspjeha za društva za osiguranje

113/07-11.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

90/09-3. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/07).

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje

97/09-13.

Ispravka Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje

93/09-39.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za društva za osiguranje

113/07-17.

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha za banke i druge finansijske organizacije

40/99-829, 20/00-447, 1/02-29.

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u skraćenim obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha

4/02-48.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacionog investicionog fonda

42/02-18.

Pravilnik o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu

84/09-6. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Izvještaja o promjenama u kapitalu ("SI. gl. Republike Srpske ", br. 120/06 i 1/08).

Pravilnik o načinima i rokovima procjene i knjiženja efekata procjene vrijednosti pojedinih pozicija bilansa stanja pravnih lica

9/03-11.

Pravilnik o Dodatnom računovodstvenom izvještaju - Aneksu

9/03-12.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduzeća

9/03-16.


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad - licence revizorima i revizorskim preduzećima

4/07-13.

Pravilnik o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj

120/06-1. Prestaje da važi Pravilnik o reviziji finansijskih izvještaja objavljen u SI. gl. RS broj 33/03-3.

Uputstvo o provođenju internih kontrolnih postupaka i o razdvajanju računovodstvene funkcije i funkcije plačanja

18/05-1.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo

120/06-10.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

79/09-2.

Pravilnik o obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo

120/06-11.

Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

120/08-10.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvenoj politici za korisnike Budžeta RS

121/08-5.

Pravilnik o primjeni kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije

12/08, 112/08-11, 52/09-27.

Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika

94/09-9.

Naredba o primeni Kontnog okvira za organizacije za osiguranje

8/00-175, 15/02-38.

Naredba o primeni Kontnog okvira za preduzeća i zadruge

40/99-863, 5/01-95, 1/02-38.

Naredba o primeni Kontnog okvira za druga pravna lica (osim za institucije javnog sektora)

40/99-868, 1/02-38.

Naredba o primeni Kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije

40/99-871, 5/01-95, 1/02-39.

Naredba o primeni kontnog okvira za privatizacione investicione fondove

1/02-37.

Pravilnik o reviziji računovodstvenih izveštaja

18/00-400, 5/01-94, 55/01-1130.

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad - licence revizorima

58/03-40. Ispravka Pravilnika 64/03-15.

Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke i druge finansijske organizacije

61/09-8. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 12/08, 55/08, 112/08 i 52/09).


Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske organizacije

67/09-5. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske organizacije ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 12/08).

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspjeha za banke i druge finansijske organizacije

67/09-8. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima Bilans stanja i Bilans uspjeha za banke i druge finansijske organizacije ("SI. gl. RS", broj 12/08).

Pravilnik o načinu i uvjetima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlaštenim revizorima

67/09-16. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad -licence revizorima i revizorskim preduzećima ("SI. gl. Republike Srpske", broj 4/07).

Uputstvo o provođenju internih kontrolnih postupaka i o razdvajanju računovodstvene funkcije i funkcije plačanja

18/05-1.

Revizija računovodstvenih izveštaja je ispitivanje računovodstvenih izveštaja izvršenih u skladu sa standardima revizije, a radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito prikazuju stanje sredstava, obaveza, kapitala i finansijskog rezultata poslovanja i da li su pri njihovoj izradi poštovani računovodstveni standardi

Vidi: član 8. Zakona o računovodstvu - 18/99-374.

Računovodstveni i revizorski standardi

Vidi: član 3. Zakona o računovodstvu - 18/99-374.

Revizija računovodstvenih izveštaja

Vidi: član 8. i 9. Zakona o računovodstvu - 18/99-374.

Revizija zadružnog poslovanja

Vidi: član 75-84. Zakona o zemljoradničkim zadrugama -18/99-383.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (bosanski jezik)

94/07-9517.

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (hrvatski jezik)

94/07-9517.

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (srpski jezik)

94/07-9517.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Uputstvo o blagajničkom poslovanju

14/08-593.

Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije

14/08-594.

Procedure rukovanja gotovim novcem

14/08-603.

Procedure načina evidentiranja i plačanja ulaznih faktura

14/08-604.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu raspolaganja dijelom gotovog novca

7/00-406. Tekst Uredbe o načinu raspolaganja dijelom gotovog novca objavljen je u N. n. broj 4/00-157.


Odluka o visini blagajničkog maksimuma

1/08-17.

Uputa o blagajničkom poslovanju

1/08-18.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Naputak o blagajničkom poslovanju

4/04-259.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (bosanski jezik)

15/08-721.

Naputak o blagajničkom poslovanju (hrvatski jezik)

15/08-721.

Uputstvo o procesiranju transakcija po osnovu promjena stalnih sredstava, zaliha, potraživanja i blagajničkog poslovanja (bosanski jezik)

15/08-724.

Naputak o procesiranju transakcija po osnovu promjena stalnih sredstava, zaliha, potraživanja i blagajničkog poslovanja (hrvatski jezik)

1 5/08-724.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uputstvo o blagajničkom poslovanju

6/07-431.

Odluka o blagajničkom maksimumu

6/07-434.

Odluka o blagajničkom maksimumu u pomoćnim blagajnama budžetskih korisnika Bosansko- -podrinjskog kantona Goražde

6/07-434.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Uputa o blagajničkom poslovanju (bosanski jezik)

12/03-595.

Uputa o blagajničkom poslovanju (hrvatski jezik)

12/03-595.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Naputak o blagajničkom poslovanju

4/02-88.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Uputstvo o blagajničkom poslovanju (bosanski jezik)

6/04-42.

Naputak o blagajničkom poslovanju (hrvatski jezik)

6/04-42.

Uputstvo o proceduri za blagajničke poslove i blagajnički maksimum (bosanski jezik)

6/04-43.


Naputak o proceduri za blagajničke poslove i blagajnički maksimum (hrvatski jezik)

6/04-43.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uputstvo o blagajničkom poslovanju

22/03-1352.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Naputak o blagajničkom poslovanju

2/04-40. Prestaje da važi Naputak o blagajničkom poslovanju objavljen u N. n. broj 4/02-88.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o vođenju blagajne

15/05-469.

Odluka o vođenju porto blagajne

16/05-482.

Uputstvo o korištenju glavne blagajne i porto-blagajni u odjeljenjima Vlade i institucijama Brčko Distrikta BiH

8/08-344, 30/08-916, 20/09-617, 24/09-727.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uputstvo o blagajničkom poslovanju Filijala Centralnog trezora Republike Srpske

69/01-1484.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o reviziji (hrvatski jezik)

5/95-73, 14/97-241, 12/98-289.

Zakon o reviziji (bosanski jezik)

5/95-73, 14/97-241, 12/98-290.

Polugodišnji i godišnji obračuni i poslovni izvještaji

Vidi: čl. 14-21. Zakona o računovodstvu 5/95-1 36, 9/95-293.

Godišnji obračun i početna bilanca stanja u slučaju statusnih promjena

Vidi: čl. 17. st. 1. Zakona o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Konsolidovani godišnji obračun

Vidi: čl. 17. Zakona o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Godišnji obračun poduzeća u inozemstvu

Vidi: čl. 28. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju 20/95-569.

Revalorizacija stalnih poslovnih sredstava

Vidi: čl. 26. Zakona o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Pravilnik o sadržini pojedinih pozicija i načinu sastavljanja Bilansa stanja i Bilansa uspeha organizacija za osiguranje

2/95-21.

Pravilnik o sadržini pojedinih pozicija i načinu sastavljanja Bilansa stanja i Bilansa uspeha banke i druge finansijske organizacije

2/95-21.


Konsolidovani godišnji obračun

Vidi: čl. 17. i 18. Zakon o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Procjena pozicija računovodstvenih iskaza

Vidi: čl. 20. Zakon o računovodstvu 5/95-136, 9/95-293.

Revizija računovodstvenih iskaza

Vidi: čl. 3. Zakon o reviziji 5/95-153, 9/95-293.

Zavod za računovodstvo i reviziju

Vidi: čl. 5-11. Zakon o reviziji 5/95-153, 9/95-293.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine

42/04-4232.

Odluka o dopuni kontnih planova koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini

9/0592/05-8174.

Odluka o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda finansijskog izvještavanja

92/05-8175.

Odluka o jedinstvenom Programu za testiranje - ispite novih računovođa

81/06-7068.

Odluka o maksimalnoj naknadi za pokriće troškova recertifikacije

81/06-7074.

Odluka o prihvatanju Međunarodnih obrazovnih standarda

81/06-7075.

Odluka o nostrifikaciji certifikata

81/06-7076.

Odluka o organizovanju ispitnog roka

81/06-7078.

Odluka o prijenosu ovlaštenja

81/06-7079.

Odluka o ovlaštenjima za prijevod i objavljivanje

81/06-7080.

Odluka o vrstama profesionalno-stručnih zvanja na osnovu implementacije Međunarodnih obrazovnih standarda

81/06-7081.

Odluka o prijenosu ovlašćenja u vezi sa administracijom testiranja

94/06-8489.

Odluka o visini naknade za polaganje ispita

94/06-8489.

Odluka o visini naknade za polaganje ispita

42/07-5242.

Odluka o uvjetima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH

42/07-5246, 67/08-74.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine

33/07-4312.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH doo Sarajevo

9/08-7.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvješća emitenta vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

32/07-3018. Prestaje da važi Pravilnik o sadržaju, načinu i standardima objavljivanja financijskih izvješća i drugih informacija o poslovanju dioničkog društva - 16/03-631.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvještaja emitenta vrijednosnih papira (bosanski jezik)

32/07-3021. Prestaje da važi Pravilnik o sadržaju, načinu i standardima objavljivanja finansijskih izvještaja i drugih informacija o poslovanju dioničkog društva - 16/03-633.

Odluka o dopuni kontnih planova koji se primjenjuju u Federaciji BiH (bosanski jezik)

73/05-6625.

Odluka o dopuni kontnih planova koji se primjenjuju u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

73/05-6626.

Naputak o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početne bilance (hrvatski jezik)

26/98-771, 3/99-41, 32/99-1478.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početnog bilansa (bosanski jezik)

26/98-786, 3/99-41, 32/99-1502.

Naputak o sadržaju skraćenog bilanca i bilanca uspjeha Društva za upravljanje privatizacijskih investicijskim fondovima i Privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

16/01-289.

Upustvo o sadržaju skraćenog bilansa i bilansa uspjeha Društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda (bosanski jezik)

16/01-290.

Odluka o kontnim planovima za preduzeća/poduzeća, banke i slične finansijske organizacije, društva za osiguranje, te udruženja i druge neprofitne organizacije

10/07-696.

Standard upravljanja dioničkim društvima 3. (bosanski jezik)

1 7/02-678.

Standard upravljanja dioničkim društvima 3. (hrvatski jezik)

17/02-679.

Šema revizijskih izvještaja privatizacijskih fondova (PIF-a)

24/02-928.

Naredba o početku obavezne ovjere godišnjih računovodstvenih iskaza (bosanski jezik)

27/98-817.

Naredba o početku obvezatne ovjere godišnjih računovodstvenih iskaza (hrvatski jezik)

27/98-817.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava

17/09-1010. Donošenjem ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava broj 07-02-19393-1/06 od 01. 11. 2006. godine.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Metodologija izrade revizijskog izvještaja

26/09-748

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o proceduri knjigovodstvenog evidentiranja imovine i obaveza Republike Srpske

44/05-1.

Uredba o konsolidacionim kontrolama državnih preduzeća koji su pretrpeli ratnu štetu

20/97-571.

Pravilnik o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

6/05-10.

Pravilnik o načinu sastavljanja konsolidovanog obračuna

2/94-62.

Pravilnik o načinu revalorizacije i razgraničenja rashoda finansiranja

4/94-131, 7/94-249, 9/94-341.

Pravilnik o sadržini poreskog i konsolidovanog bilansa i o obrascu izjave o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dividendi

15/92-661, 3/99-30.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za organizacije osiguranja

8/00-165, 20/00-447.

Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju - Aneksu

84/09-9. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju - Aneksu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 9/08).

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

84/09-11. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima Bilans stanja i Bilans uspjeha za preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 120/06 i 1/08) i Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduzeća ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 120/06 i 1/08).

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha za banke i druge finansijske organizacije

40/99-842, 20/00-447, 20/01-448.

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izvještaja za privatizacione investicione fondove

1/02-9.

Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans stanja i Bilans uspeha za druga pravna lica

40/99-856, 20/00-448, 1/02-17.

Pravilnik o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

56/04-3.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira i obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za druga pravna lica

56/04-47.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira i obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za preduzeća i zadruge

56/04-55.


Pravilnik o primjeni Kontnog okvira i obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za organizacije za osiguranje

56/04-66.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira i obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za banke i druge finansijske organizacije

56/04-77.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u Obrascu Bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske organizacije

56/04-94. Prestaje da važi Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima Bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske organizacije objavljen u SI. gl. RS broj 40/99- 861, 20/00-447.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u Obrascu Bilans tokova gotovine za organizacije za osiguranje

56/04-97.

Pravilnik o poslovnim knjigama, knjigovodstvenim ispravama i knjigovodstvenim evidencijama i o razvrstavanju preduzeća

56/04-1.

Pravilnik o Dodatnom računovodstvenom izvještaju - Aneksu

9/08-13.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za investicione fondove

9/08-14.

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove

9/08-15.

Pravilnik o obrascima Bilans stanja i Bilans uspjeha za banke i druge finansijske organizacije

12/08-7.

Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske organizacije

12/08-14.

Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije

12/08-17, 112/08-11.

Ispravka Pravilnika o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduzeća

1/08-55.

Ispravka Pravilnika o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Izvještaj o promjenama u kapitalu

1/08-55.

Pravilnik o Kontnom okviru, sadržini računa u Kontnom okviru i sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove

101/09-3.

Pravilnik o sadržini računa u kontnom okviru za investicione fondove

55/08-12.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni kontnog okvira za investicione fondove

55/08-17.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije

55/08-18.

Uputstvo o podnošenju i popunjavanu podataka u prijavi otpisa obaveza (POO)

41/02-6.


Naredba o predaji finansijskih izvještaja opće namjene sačinjenih za obračunski period od 1. januara do 30. juna 2009. godine

49/09-23.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Pravilnik o sadržaju, načinu i standardima objavljivanja finansijskih izvještaja i drugih informacija o poslovanju dioničarskog društva

19/05-682.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Instrukcija o postupku odobravanja sistema odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja zaliha materijala s porijeklom i materijala bez porijekla

14/09-37.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

37/00-860. Prestaje da važi Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem 21/93-813.

Pravilnik o nomenklaturi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja i stopama amortizacije

3/01-33.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Izdvajanje i usmjeravanje dijela prihoda pravnih lica ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata

Vidi: Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakomulacionih objekata (hrvatski jezik) 44/02-1981, odnosno (bosanski jezik) 44/02-1982.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Izdaci pravnih lica učinjeni za humanitarne namene priznaju se samo ako su učinjeni preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srpskoj

Vidi: član 14. stav 2. Zakona o porezu na dobit preduzeća - 14/92-513,11/93-424, 19/93-757, 8/94-315 i 24/98-642.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o visini i načinu obračuna amorizacije i revalorizacije stalnih sredstava koja se priznaju u rashode u poreskom bilansu (bosanski jezik)

27/98-815, izmjene i dopune 24/99-562.

Odluka o visini i načinu revalorizacije i amortizacije stalnih sredstava koji se priznaju u rashode u poreznom bilancu (hrvatski jezik)

27/98-816, izmjene i dopune 24/99-562.

Odluka o nomenklaturi sredstava koja se amortizuju i o minimalnim stopama amortizacije (bosanski jezik)

45/99-1827.

Odluka o nomenklaturi sredstava koja se amortiziraju i o minimalnim stopama amortizacije (bosanski jezik)

45/99-1827.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o kriterijumima i mjerilima za korištenje sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u državnoj svojini za velike opravke stambenih zgrada (bosanski jezik)

9/97-835.

Zakon o kriterijumima i mjerilima za korištenje sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u državnoj svojini za velike opravke stambenih zgrada (hrvatski jezik)

9/97-835.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o nomenklaturi sredstava za amortizaciju, sa godišnjim amortizacionim stopama i načinu obračuna amortizacije odnosno otpisa vrednosti nematerijalnih i materijalnih ulaganja 861

/93-714. Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje primena Uredbe o nomenklaturi sredstava za amortizaciju, sa godišnjim amortizacionim stopama, objavljena u SI. SFRJ broj 21/89, i 5/90 i Uredba o načinu obračunavanja amortizacije, odnosno otpisa vrednosti nematerijalnih i materijalnih ulaganja, objavljeno u SI. SFRJ broj 49/89 i 5/90.

Nomenklatura sredstava za amortizaciju

18/93-718.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Uredba o naknadama za putne troškove

7/95-249.

Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama Bosne i Ftercegovine

32/07-4244.

Pravilnik o naknadi putnih troškova za službene putovanja sudija, tužilaca i određenih kategorija stručnog osoblja u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Ftercegovine

95/06-8522, 67/07-7186.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)

75/04-4542, 43/07-4126, 3/08-5, 2/09-103.

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (srpski jezik)

75/04-4544, 43/07-4126, 3/08-5, 2/09-103.

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)

75/04-4546, 43/07-4126, 3/08-5, 2/09-103

Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Ftercegovine (srpski jezik)

10/08-40, 16/09-4.

Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Ftercegovine (bosanski jezik)

10/08-40, 16/09-5.

Odluka o visini dnevnica za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Ftercegovine (hrvatski jezik)

10/08-40, 16/09-5.

Pravilnik o naknadi putnih troškova za službena putovanja sudaca, tužitelja i stručnih suradnika u Federaciji BiFt (hrvatski jezik)

69/06-7578, 38/07-3910.

Pravilnik o naknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji BiFt (srpski jezik)

69/06-7580, 38/07-3911.

Pravilnik o naknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji BiFt (bosanski jezik)

69/06-7582, 38/07-3911.


Rješenje o utvrđivanju najvišeg iznosa dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

18/96-567.

Evidencija i knjiženje putnih troškova u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi: Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave - 75/04-4546, 43/07-4126, 3/08-5.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja

3/06-157, 5/07-458, 1/09-3.

Rješenje o utvrđivanju visine dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo

5/06-314.

TUZLANSKI KANTON ■ Službene novine

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja

1/05-3. Prestaje da važi Uredba o naknadama za službena putovanja objavljena u SI. n. TK broj 14/03-793.

Odluka o visini dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu

13/99-498, 8/02-275, 2/08-65, 2/09-67.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja

3/05-53. Prestaje da važi Uredba o naknadama za putne troškove u BiH, Federaciji BiH i inozemstvu objavljena u SI. n. kantona broj 10/02-292.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Uredba o naknadama za putne troškove (bosanski jezik)

1/05-152.

Uredba o nadoknadama za putne troškove (hrvatski jezik)

1/05-152.

Rješenje o najvećim iznosima dnevnica za službena putovanja (bosanski jezik)

1/05-155.

Rješenje o najvećim iznosima dnevnica za službena putovanja (hrvatski jezik)

1/05-155.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA ■ Narodne novine

Zakjlučak o iznosu dnevnica za službena putovanja

6/09-752.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)

8/07-44, 3/08-2.

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)

8/07-44, 3/08-2.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za putne troškove

29/07-2488. Tekst Uredbe o naknadama za putne troškove objavljen je u SI. n. kantona broj 8/97-175, 18/97-411, 6/98-209. 2/01-54.


BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo

6/00-234, 3/02-160.

Odluka o visini dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu

9/02-600.

Pravilnik o naknadama troškova za službena putovanja

6/09-144.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o izdacima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

124/06-1. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o izdacima za službena putovanja u inostranstvo koji se organima uprave priznaju u materijalne troškove koja je objavljena u SI. gl. RS broj 54/01 -1097.

Odluka o utvrđivanju visine dnevnica za službena putovanja šefova prestavništava i uposlenika u predstavništvima Republike Srpske u inozemstvu

48/09-5.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Službene novine  |

Gubitak u poslovanju dioničkog društva

Vidi: član 193. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209 (bosanski jezik) odnosno 23/99-511, izmjene 45/00-1503, 2/02-35, Ispravka 6/02-209 (hrvatski jezik).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o obliku dodatnog računovodstvenog iskaza - aneksa i sadržini podataka za dodatno sagledavanje financijske strukture, položaja i rezultata rada pravnog lica

23/93-930, 2/95-20.

Pravilnik o sadržini pojedinih pozicija i načinu sastavljanja Bilansa stanja i Bilansa uspeha organizacija za osiguranje

2/95-21.

Pravilnik o sadržini pojedinih pozicija i načinu sastavljanja Bilansa stanja i Bilansa uspeha banke -v i druge finansijske organizacije

2/95-21.

Pravilnik o sadržini pojedinih pozicija i načinu sastavljanja Bilansa stanja i Bilansa uspeha

21/93-826, 2/95-22.

Pravilnik o sadržini pojedinih računa u Kontnom planu za banke i druge finansijske organizacije

4/95-105.

Dividende, posebne naknade i nagrade ne mogu se isplaćivati na teret osnovnog kapitala preduzeća

Vidi: član 56. Zakona o preduzećima - SI. gl.RS broj 24/98-573.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine           (

Zakon o porezu na dobit poduzeća (hrvatski jezik)

32a/97-745, 29/00-913.

Zakon o porezu na dobit poduzeća (bosanski jezik)

32a/97-750, 29/00-912.

Ispravka Zakona o porezu na dobit (srpski jezik)

14/08-173.


Ispravka Zakona o porezu na dobit (bosanski jezik)

14/08-173.

Ispravka Zakona o porezu na dobit (hrvatski jezik)

14/08-173.

Zakon o porezu na dohodak

10/08

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit (bosanski jezik)

36/08-11, 79/08-2. Prestaje da važi Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na dobit preduzeća objavljen je u SI. n.F BiH broj 31/98-1081, ispravka 36/98-1371, 4/01-63, 4/03-194.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit (hrvatski jezik)

36/08-26, 79/08-2. Prestaje da važi Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na dobit poduzeća objavljen u SI. n. F BiH broj 31/98-1085, ispravka 36/98-1371, 4/01-63, 4/03-191.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit (srpski jezik)

36/08-41, 79/08-2. Prestaje da važi Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o porezu na dobit poduzeća objavljen u SI. n. F BiH broj 31/98-1085, ispravka 36/98-1371, 4/01-63, 4/03-191.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)

67/08-1. 79/08-2. Zakon o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 10/08-1.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (srpski jezik)

67/08-40, 79/08-2. Zakon o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 10/08-10.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)

67/08-79, 79/08-2. Zakon o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 10/08-19.

Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit preduzeća koji nije plaćen u propisanom roku (bosanski jezik)

21/98-581.

Odluka o visini kamatne stope na iznos poreza na dobit poduzeća koji nije plaćen u propisanom roku (hrvatski jezik)

21/98-581.

Odluka o rasporedu dijela dobiti javnih preduzeća i privrednih društava iz oblasti privrede i komunikacija, a iz resorne nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrđenom po godišnjem obračunu za 2002. godinu

43/03-2249.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o svoti ukupnog čistog prihoda za oporezivanje

8/02-281.

Odluka o svoti dobiti za paušalno oporezivanje

8/02-281.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima plaćanja poreza na dobit fizičkih osoba u godišnjem paušalnom iznosu

2/04-42.


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini godišnjeg paušalnog iznosa poreza kojeg plaćaju fizičke osobe

2/04-42.

891 BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o razrezu poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 2008. godinu

17/08-1359.

Odluka o oslobađanju, djelimičnom oslobađanju i umanjenju plaćanja poreza od poljoprivredne djelatnosti

4/07-295.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o izmjenama Zakona o porezima Županije Zapadnohercegovačke

3/07-54.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o porezu na nekretnine Brčko Distrikta BiH

27/07-1099.

Pravilnik o odbitku poreza na dohodak (PP DOH - 2)

23/03-1119.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o porezu na dobit

91/06-1. Prestaje da važi Zakon o porezu na dobit - 51/01-1036.

Zakon o porezu na dohodak

91/06-8.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

129/06, 72/07-17, 81/07-27.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit

110/07-1, ispravka 114/07-31, 62/08-12, 9/09-8.

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o utvrđivanju procenta ukupnih rashoda u postupku oporezivanja dobiti

36/99-763. Osnovni tekst Pravilnika o utvrđivanju procenta ukupnih rashoda u postupku oporezivanja dobiti objavljen je u SI. gl. RS broj 15/99-287.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o tarifi naknada (hrvatski jezik)

1/10-29.

Odluka o tarifi naknada (srpski jezik)

1/10-30.

Odluka o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine

8/10-63.

Odluka o prestanku važenja propisa Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i

Hercegovine (hrvatski jezik)

7/10-36. Prestaju da važe:

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog društva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda - 29/99-1161, 44/99-1811, 14/00-438, 57/00-2091 i 20/03-815, 30/04-1089.

 •  Naputak o obveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa registrom vrijednosnih papira - 29/99-1169, 57/01-1302.
 • Pravilnik          o          javnoj promociji društava za upravljanje privatizacijskim    investicijskim

fondovima      i privatizacijskih investicijskih fondova - 42/99-1754.

 • Pravilnik          o          uvjetima i postupku prestanka ugovora o upravljanju privatizacijskim

fondovima - 54/99.

 •  Pravilnik o vođenju i čuvanju poslovnih knjiga i izvješća privatizacijskih društava i privatizacijskih investicijskih fondova - 11/00.
 •  Pravilnik o obliku i sadržaju prospekta dionica prve emisije privatizacijskog fonda
 •  32/99-1510, 30/00-986, 13/01.
 •  Pravilnik o uvjetima za oduzimanje dozvole za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima - 54/99.
 •  Pravilnik o vođenju registra osoba iz čl. 29. i 121. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima - 17/00.
 • Pravilnik          o          načinu transformacije privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski

fond - 55/05, 29/06, 80/06, 93/07.

 •  Pravilnik o uzajamnim fondovima - 15/07.
 •  Naputak o sadržaju skraćenog bilanca stanja i bilanca uspjeha za upravljanje priva­tizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda 16/01-289.
 •  Naputak o donošenju, sadržaju i objavljivanju odluke o povećanju osnovnog kapitala privatizacijskog investicijskog fonda - 11/00.

Odluka o prestanku važenja propisa Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i

Hercegovine (bosanski jezik)

7/10-36. Prestaju da važe:

 •  Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog društva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda - 29/99, 44/99, 14/00, 57/00, 20/03, 30/04.
 •  Uputstvo o obveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa registrom vrijednosnih papira - 29/99, 57/01.
 •  Pravilnik o javnoj promociji društava za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskih investicijskih fondova - 42/99.
 •  Pravilnik o uvjetima i postupku prestanka ugovora o upravljanju privatizacijskim fondovima - 54/99.
 •  Pravilnik o vođenju i čuvanju poslovnih knjiga i izvješća privatizacijskih društava i privatizacijskih investicijskih fondova - 11/00.
 •  Pravilnik o obliku i sadržaju prospekta dionica prve emisije privatizacijskog fonda
 •  32/99,30/00,13/01.


 • Pravilnik o uvjetima za oduzimanje dozvole za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima - 54/99.
 •  Pravilnik o vođenju registra osoba iz čl. 29. i 121. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima - 17/00.
 •  Pravilnik o načinu transformacije privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond - 55/05, 29/06, 80/06, 93/07.
 •  Pravilnik o uzajamnim fondovima - 15/07.
 •  Uputstvo o sadržaju skraćenog bilanca stanja i bilanca uspjeha za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda 16/01.
 •  Uputstvo o donošenju, sadržaju i objavljivanju odluke o povećanju osnovnog kapitala privatizacijskog investicijskog fonda - 11/00.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima (hrvatski jezik)

1/10-37.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima (srpski jezik)

1/10-37.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (Prečišćeni tekst)

17/10-61.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunu, poravnanju i prijenosu hartija od vrijednosti

17/10-61.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (bosanski jezik)

12/10-61.

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licencija ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (hrvatski jezik)

12/10-68.

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (srpski jezik)

12/10-74.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Naredba o predaji finansijskih izvještaja opće namjene sačinjenih za obračunski period od 01. januara do 31. decembra 2009. godine

4/10-36.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava pojedinih izabranih i imenovanih lica u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja

10/10-7.


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi putnih troškova za službena putovanja sudija, tužilaca i određenih kategorija stručnog osoblja u sudskim i pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine

5/10-75.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)

4/10-25. Osnovni tekst Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja objavljen je u SI. n. F BiH broj 75/04-4542, 43/07-4126, 3/08-5, 2/09-103.

Uredba o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (srpski jezik)

4/10-25. Osnovni tekst Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja objavljen je u SI. n. F BiH broj 75/04-4544, 43/07-4126, 3/08-5, 2/09-103.

Uredba o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)

4/10-25. Osnovni tekst Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja objavljen je u SI. n. F BiH broj 75/04-4546, 43/07-4126, 3/08-5, 2/09-103.

Odluka o dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/10-23. Osnovni tekst Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 10/08-40, 16/09-5.

Odluka o dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

13/10-23. Osnovni tekst Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 10/08-40, 16/09-4.

Odluka o dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/10-24. Osnovni tekst Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. n. F BiH br. 10/08-40, 16/09-5.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Uredba o dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

1/10-34. Osnovni tekst Uredba o naknadama troškova za službena putovanja objavljen je u N. n. broj 3/06-157, 5/07-458, 1/09-3.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o porezu na dohodak (hrvatski jezik)

10/08-1.

Zakon o porezu na dohodak (srpski jezik)

10/08-10.

Zakon o porezu na dohodak (bosanski jezik)

10/08-19.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)

9/10-94.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)

9/10-93.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (srpski jezik)

9/10-95.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)

4/10-69. Osnovni tekst Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 67/08-1, 79/08-2. Zakon o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 10/08-1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (srpski jezik)

4/10-77. Osnovni tekst Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 67/08-40, 79/08-2.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)

4/10-85. Osnovni tekst Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 67/08-79, 79/08-2. Zakon o porezu na dohodak objavljen je u SI. n. F BiH broj 10/08-19.


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira" d.d. Sarajevo

33/10-74.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka

41/10-17.

Pravilnik o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti

49/10-28. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti objavljen u SI. gl. RS broj 29/07, 46/07, 89/07, 7/08 i 62/08.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nostrifikovanju certifikata

44/10-131. Osnovni tekst Odluke objavljen je u SI. gl. BiH broj 81/06-7076.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o usvajanju obrasca Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2008. godinu

1/10-12.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Poslovnik o radu Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske

23/10-31.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine

16/10-14. Osnovni tekst Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine objavljen je u SI. gl. BiH broj 33/07-4312.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Naredba o predaji finansijskih izvještaja opće namjene sačinjenih za obračunski period od 1.1.2010 do 30.6.2010. godine

56/10-13.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama Zakona o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge

74/10-14. Osnovni tekst Zakona o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge objavljen je u SI. gl. RS broj 96/05-6.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada (bosanski         jezik)

26/10-86. Tekst Odluke o tarifi naknada objavljen je u          SI. n.    F          BiH       broj      14/09-32,

69/09-19, 78/09-74. Prestaje da važi Odluka o tarifi naknada - 15/07-1489.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada (hrvatski           jezik)

26/10-87. Tekst Odluke o tarifi naknada objavljen je u          SI. n.    F          BiH       broj      14/09-35,

69/09-19, 78/09-74. Prestaje da važi Odluka o tarifi naknada - 15/07-1491.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti

58/10-36.

Tarifa naknada

58/10-37. Stupanjem na snagu ove tarife naknada prestaje važiti Tarifa naknada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/07).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o Jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske

74/10-10. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o registru finansijskih izvještaja Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 96/05).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o objavljivanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (hrvatski jezik)

31/10-120.

Odluka o objavljivanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (srpski jezik)

31/10-121.

Odluka o objavljivanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (bosanski jezik)

31/10-121.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (bosanski jezik)

42/10-43.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (hrvatski jezik)

42/10-44.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju (srpski jezik)

42/10-44.


REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravila o kriterijima za utvrđivanje naknada za izvršenje usluge revizije

71/10-38.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza

71/10-23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/00).

BRČKO DISTRIKT BIH - Službeni glasnik

Odluka o visini stope zaštitne kamate za izračunavanje posebne olakšice u oporezivanju dohotka u Brčko Distriktu BiH

19/10-773. Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka broj: 01.1-0202529/09 od 23.1.2009. godine.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

71/10-2. Osnovni tekst Zakona o porezu na dohodak objavljen je u SI. gl. RS broj 91/06-8.