PREDUZEĆA, ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE, STRANA ULAGANJA, PRIVATIZACIJA

1.1. PRIVREDNA DRUŠTVA - PREDUZEĆA - USTANOVE

1.1.1. Osnivanje - Oblici organizovanja

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o privremenim mjerama organiziranja određenih preduzeća i drugih pravnih lica

10/94-168, Zakon 13/94-189.

Zakon o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine iz drugih država

4/95-37, 37/95-931.

Zakon o javnim preduzećima

4/92-161, 21/92-584, Zakon 13/94-189. Prestaje primjena odredbe člana 5. na temelju Zakona o pretvorbi društvene svojine 33/94-532.

Zakon o ustanovama

6/92-201, 13/94-189.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o privrednim društvima

23/99, izmjene 45/00, 2/02. Ispravka 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 75/13.

Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

8/05-299, 81/08-6, 22/09-6. Ispravka 7/09-50, 109/12

Model Statuta javnog preduzeća

29/05-1943.

Zakon o javnim korporacijama osnovanim prema Aneksu 9. Općeg okvirnog sporazuma za miru u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)

18/00-544.

Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima

41/98-1498, 36/99-1576, 36/00-1189 (Visoki predstavnik za BiH),

Zakon o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

6/95-229. (potvrđen u Skupštini Federacije BiH - 14/97-241).

Standardna klasifikacija djelatnosti

28/98-893, ispravka 36/98-1371.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava

7/06-571.

Pravila upravljanja dioničkim društvima (hrvatski jezik)

24/06-2423. Ispravka Pravila... 27/06-2982, 30/07-2889.

Pravila upravljanja dioničkim društvima (bosanski jezik)

24/06-2429. Ispravka Pravila... 27/06-2982, 30/07-2889.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog društva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda

29/99-1161, 44/99-1811, 14/00-438, 57/00-2091, i 20/03-815, 30/04-1089.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog društva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda

29/99-1158, 44/99-1811, 14/00-438, 57/00-2091, 20/03-815, 30/04-1090.

Odluka o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

1 7/09-47.

Odluka o preuzimanju Javnog poduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

1 7/09-50.

Odluka o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

17/09-52.

Odluka o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" doo Sarajevo (bosanski jezik)

60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 71/09-11.

Odluka o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" doo Sarajevo (hrvatski jezik)

60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 71/09-11.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" doo Sarajevo (srpski jezik)

60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 71/09-12.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o fondacijama i zakladama Unsko-sanskog kantona

7/01-249.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o ustanovama

3/98-261.

Uredba o evidenciji ustanova i postupku upisa u Registar ustanova u Županiji Posavskoj

7/98-388.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 - "Intervencije javnim poduzećima i privrednim društvima"

3/08-157.

Zakon o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla"

1/98, 11/05, 9/10-1207.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o finansiranju nužnih troškova preduzeća sa državnim kapitalom u kojima je potpuno obustavljena proizvodnja (bosanski jezik)

3/06-282.

Odluka o financiranju nužnih troškova poduzeća sa državnim kapitalom u kojima je potpuno obustavljena proizvodnja (hrvatski jezik)

3/06-282.

Pravilnik o uslovima i kriterijima za dodjelu certifikata privrednim društvima i obrtnicima (bosanski jezik)

13/08-569, 14/09-926.

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu certifikata privrednim društvima i obrtnicima (hrvatski jezik)

13/08-569, 14/09-926.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o osnivanju javnog preduzeća u djelatnosti održavanja objekata visokogradnje "Goraždestan"

8/97-372.

Zakon o upravljnju privrednim društvima u BPK Goražde

8/05-647.

Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javne ustanove "Centar za stručnu obuku" Goražde

6/09-606. Tekst Zakona o osnivanju Javne ustanove "Centar za stručnu obuku" Goražde objavljen je u SI. n. kantona broj 9/06.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Subvencije javnim preduzećima" za 2009. godinu sa uputstvom o radu komisije

6/09-619.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o fondacijama i zakladama (bosanski jezik)

15/00-555.

Zakon o fondacijama i zakladama (hrvatski jezik)

15/00-555.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o ustanovama

7/98-302.

Zakon o fondacijama i zakladama

13/99-402. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba o fondacijama i zakladama, objavljena u Narodnim novinama županije broj 7/99-209.

Uredba o utvrđivanju dokumenata potrebnih za izdavanje suglasnosti za osnivanje poduzeća u mješovitom vlasništvu (državna i privatna svojina)

8/98-350.

Pravilnik o obrascima i vođenju registra fondacija

8/99-244.

Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja zakladnog upisnika

16/99-503. Ispravka 8/99-254.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o obrazovanju stručne inspekcijske komisije za utvrđivanje uslova za početak obavljanja privredne djelatnosti kao stalnog radnog tijela Vlade Kantona Sarajevo

15/03-797.

Odluka o usklađivanju statusa Kantonalnog šumskog privrednog društva za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

6/06-185.

Odluka o usklađivanju statusa DD PD "Butmir" llidža, Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

6/06-188.

Odluka o usklađivanju statusa preduzeća "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

6/06-192.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE- Službene novine

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Subvencije javnim preduzećima" za 2010. godinu sa uputstvom o radu komisije

4/10-397.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2010. godinu sa uputstvom o radu komisije

4/10-405.

BRČKO DISTRIKT BOSNE l HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o preduzećima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

11/01-412, 10/02-654, 14/02-813, 1/03-14, 8/03-506, 4/04-240, 34/07-1293, 34/07-1293.

Zakon o pravnim licima koje osniva Brčko Distrikt

10/02-645, Zakon o izmjenama 2/08-40 (Nalog Supervizora).

Zakon o Javnom preduzeću "Luka Brčko" Brčko Distrikt BiH

16/04-694, 17/08-551 (Nalog Supervizora), 39/08-1358.

Zakon o preuzimanju dioničarskih društava

31/05-1059.

Zakon o javnim preduzećima u Brčko Distriktu BiH

15/06-268, Ispravka 5/07-133, 24/08-773, Ispravka 5/07-133.

Zakon o podsticanju privrednog razvoja u Brčko Distriktu BiH

13/06-255, 17/10-678.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

7/10-158.

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Komunalno Brčko" doo Brčko Distrikt BiH

20/07, 33/09-836.

Standardi upravljanja dioničkim društvima

32/08-960.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o prenosu sredstava društvene u državnu imovinu

4/93-93, 29/94-799, 31/94-863 i 8/96-392.

Zakon o javnim preduzećima

75/04-1.

Uputstvo i smjernice o načinu postupanja predstavnika državnog kapitala i Fonda za restituciju u postupku usklađivanja statuta preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima

110/04-30, 33/05-2.

Zakon o preduzećima

24/98-573, 62/02-3. Ispravka 66/02-27, 38/03-2, 97/04-5, 34/06-34.

Zakon o javnim korporacijama osnovanim prema Aneksu 9. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

18/99-404.

Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća

64/02-1, 119/08-41.

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava

65/08-5, 92/09-8.

Zakon o kontroli pomoći privrednim subjektima

106/09-16.

Uredba o postupku realiziranja projekta javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj

104/09-8.

Uredba o postupku i načinu podnošenja zahteva preduzeća i drugih pravnih lica iz Republike Srpske koji imaju poslovne jedinice u Republici Srbiji radi davanja saglasnosti za pripajanje poslovnih jedinica matičnom preduzeću u Republici Srpskoj

10/97-338.

Uredba o registru postupaka i odobrenja koje za privredne djelatnosti izdaju ovlašteni organi Republike Srpske i inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole za privredne djelatnosti

97/06-1.

Odluka o statusu pravnih lica sa područja opština koje su pripale Federaciji Bosne i Hercegovine

6/96-337.

Odluka o osnivanju javnog preduzeća "Pruga uzanog kolosijeka Srnetica-Mliništa-Šipovo" doo Banja Luka

102/09-13.

Odluka o osnivanju Akcionarskog društva "Nova Borja'' Teslić

107/09-2.

Odluka o osnivanju Akcionarskog društva za ugostiteljstvo i turizam "Igrište" Vlasenica

107/09-4.

Uputstvo o načinu ostvarivanja prava prinudne prodaje i prinudne kupovine u postupku preuzimanja akcionarskog društva

112/09-19.

Etički kodeks za javna preduzeća-model

82/04-7.

Statut za javna preduzeća-model

82/04-9.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra projekta javno-privatnog partnerstva

32/10-10.

Pravilnik o uvjetima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva

59/10-24.

 

1.1.2. Upis u registar - Firma - Djelatnost

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine

33/02-1237, 37/03-904.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini

76/06, 100/08-1.

Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

42/04-4219.

Pravilnik o vođenju Registra pravnih lica Bosne i Hercegovine

5/05-248.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

27/05-1741, 68/05-5850, 43/09-6.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

27/05-1751, 68/05-5851, 43/09-1.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

27/05-1760, 68/05-5850, 43/09-4.

Zakon o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (bosanski jezik)

59/02-2697.

Zakon o registraciji pravnih osoba koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH) (hrvatski jezik)

59/02-2699.

Zakon o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

6/95-229. Na temelju čl. IX. 3. (1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini F BIH - 14/97-241.

Odluka o Standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

28/98-821, Ispravka 47/98-2123. Standardna klasifikacija djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je sastavni dio ove Odluke.

Odluka o Standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

28/98-893, ispravka 47/98-2123. Standardna klasifikacija djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine je sastavni dio ove Odluke.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra trgovačkih radnji (hrvatski jezik)

66/05-5635.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra trgovačkih radnji (srpski jezik)

66/05-5646.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra trgovačkih radnji (bosanski jezik)

66/05-5656.

Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja zakladnog upisnika (bosanski jezik)

37/98-1400.

Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja zakladnog upisnika (hrvatski jezik)

37/98-1405.

Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja registra fondacija (bosanski jezik)

37/98-1406.

Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja registra fondacija (hrvatski jezik)

37/98-1411.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (hrvatski jezik)

16/03-605.

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (bosanski jezik)

16/03-618.

Pravilnik o tehničkoj uporabi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

42/07-3997.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Uredba o uslovima koje je samostalni privrednik dužan da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti

7/98-1 86.

Odluka o utvrđivanju deficitarnih i niskoakumulativnih djelatnosti na području Bosansko- -podrinjskog kantona Goražde

14/98-301, 16/98-325, 14/99-364.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra fondacija

2/01-58.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko Distriktu BiH

15/05-451.

Zakon o standardnoj klasifikaciji djelatnosti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

4/01-79.

Zakon o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine

16/02-901.

Zakon o sudskom registru Brčko Distrikta BiH - prečišćeni tekst

19/06-425.

Pravilnik o upotrebi glavne knjige registra u elektroničkom obliku

50/08-1958.

Odluka o načinu i metodama upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava

11/07-458.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za BiH)

71/02-1.

Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

42/05-1, 118/09-4.

Zakon o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj

74/10-8. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 113/04).

Uredba o razvrstavanju organizacija i zajednica prema Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti

Objavljena u SI. SFRJ, 43/76-1319, 10/77-493.

Uredba o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

11/07-1, Uredba o izmjenama 91/07-8.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra preduzetnika

44/02-14.

Odluka o utvrđivanju privrednih i vanprivrednih djelatnosti

Objavljena u SI. SFRJ, 14/77-578, 18/80-740.

Odluka o utvrđivanju visine naknade na ime troškova za provođenje registracije poljoprivrednih gazdinstava

99/07-1.

Zaklučak Vlade RS o pravnom statusu pravnih subjekata iz SR Jugoslavije

28/99-613.

Pravilnik o obrascima zahtjeva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Obrascu legitimacije poljoprivrednog gazdinstva

96/07-6.

Pravilnik o izgledu, sadržaju i uporabi Glavne knjige - Registra poslovnih subjekata

47/07-1.

 

1.2. STATUSNE PROMJENE

1.2.1. Statusne promjene - Pripajanje i podjela

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Uredba o privremenoj zabrani prometa nepokretnosti i statusnih promjena privrednih subjekata iz drugih republika na teritoriji SR BiH

33/91-998.

Statusne promjene poslovnih jedinica sa sjedištem u Republikama bivše Jugoslavije

Vidi: čl. 3. Zakona o zabrani raspolaganja imovinom, prijenosu sredstava i statusnih promjena pravnih lica na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine iz drugih država 4/95-37.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja I fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija

9/02-207.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti (bosanski jezik)

15/98-365, 5/99-57.

Uredba o uvjetima koje je poduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava glede broja uposlenih djelatnika radi obavljanja registrirane djelatnosti (hrvatski jezik)

15/98-367, 5/99-57.

Pravilnik o tehničkoj uporabi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

21/07-2058.

Pravilnik o tehničkoj uporabi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

42/07-3997.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Odluka o načinu i metodama upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava

11/07-458.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja

4/97-72.

Uputstvo o načinu primene Uredbe o dopunskim uslovima za upis u sudski registar privatnih preduzeća i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu delatnost u privatnoj svojini

25/97-674.

Odluka o prekidu svih postupaka, uključujući i izvršne postupke, protiv svih pravnih sledbenika koji se tiču statusnih promena i pravnih odnosa proizašlih iz tih statusnih promena u sporovima koji se vode pred sudovima u Republici Srpskoj. Prekid postupka traje do donošenja deobne bilanse u vezi razgraničenja imovine, prava i obaveza prednika i pravnih sledbenika

26/98-696.

 

1.2.2. Stečaj i likvidacija - Prestanak

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji

2/92-5, 13/94-189. Objavljen u SI. SFRJ, 84/89-2050.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o stečajnom postupku (srpski jezik)

29/03-1253, 32/04-1102, 42/06-4281.

Zakon o stečajnom postupku (bosanski jezik)

29/03-1277, 32/04-1101, 42/06-4281.

Zakon o stečajnom postupku (hrvatski jezik)

29/03-1303, 32/04-1101, 42/06-4281.

Zakon o likvidacionom postupku (srpski jezik)

29/03-1336.

Zakon o likvidacionom postupku (bosanski jezik)

1338.

Zakon o likvidacionom postupku (hrvatski jezik)

29/03-1339.

Pravilnik o uvjetima, načinu polaganja i programu stručnog ispita za stečajnog upravnika (bosanski jezik)

56/04-2705, 71/05-6415, 7/06-584.

Pravilnik o uvjetima, načinu polaganja i programu stručnog ispita za stečajnog upravitelja (hrvatski jezik)

56/04-2712, 71/05-6415, 7/06-584.

Pravilnik o uvjetima, načinu polaganja i programu stručnog ispita za stečajnog upravnika (srpski jezik)

56/04-2719, 71/05-6415, 7/06-583.

Pravilnik o naknadama i nagradama vještaka, privremenog stečajnog upravnika, stečajnog upravnika i članova Odbora vjerovnika u stečajnom postupku

71/08-14.

Lista stečajnih upravitelja sa završenom stručnom naobrazbom i položenim stručnim ispitom

25/06-2626, 39/06-4088, 32/07-3001, 32/07-3001, 48/09-205, 75/09-87.

Stečajno vijeće je dužno uputiti vjerovnika da u parnici ili u postupku pred drugim nadležnim organom, dokazuje postojanje potraživanja, ako ga je osporio stečajni upravitelj, a nije ovlašteno da samo ocjenjuje opravdanost osporavanja

Vidi: Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH broj Cž. 1/99 od 15.2.1999. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 1/99.

Ne postoji uvjet za otvaranje stečajnog postupka samo zbog trenutne nesposobnosti dužnika da plati pojedinačni dospjeli dug

Vidi: Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH broj Gž. 9/99 od 18.5.1999. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 2/99.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Lista stečajnih upravnika

11/02-392.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o utvrđivanju liste stečajnih - likvidacijskih upravitelja

2/03-89.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Pravilnik o osnovama za određivanje nagrade i naknade troškova stečajnog postupka

12/99-456.

Lista stečajnih upravnika

10/02-442.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Pravilnik o osnovama za određivanje nagrada i nadoknada za troškove stečajnog postupka

1/01-13.

Pravilnik o osnovama za određivanje nagrada i nadoknada za troškove stečajnog postupka

1/01-13.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON CORAŽDE - Službene novine

Lista stečajnih upravnika

17/99-408.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Lista stečajnih upravitelja (hrvatski jezik)

8/00-262.

Lista stečajnih upravnika (bosanski jezik)

8/00-262.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja

15/00-386.

Pravilnik o osnovama za određivanje nagrade i naknade troškova stečajnog postupka

4/03-113.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Pravilnik o osnovama za određivanje nagrade i naknade troškova stečajnog postupka

9/99-357.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Pravilnik o osnovama za određivanje nagrade i naknade troškova stečajnog postupka

2/01-20.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o stečaju, prinudnom poravnanju i likvidaciji u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

1/02-1.

Pravilnik o kriterijima za određivanje nagrade stečajnom upravniku, upravniku u postupku prinudnog poravnanja i upravniku u postupku likvidacije

20/03-1032.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o likvidacionom postupku

64/02-6.

Zakon o stečajnom postupku

67/02-848, ispravka 77/02-35, izmjene i dopune 96/03-18. Primjena počinje 1.1.2003. godine.

Odluka o prekidu svih postupaka, uključujući i izvršne postupke, protiv svih pravnih sledbenika koji se tiču statusnih promena i pravnih odnosa proizašlih iz tih statusnih promena u sporovima koji se vode pred sudovima u Republici Srpskoj. Prekid postupka traje do donošenja deobne bilanse u vezi razgraničenja imovine, prava i obaveza prednika i pravnih sledbenika

26/98-696.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku

12/10-38.

Ispravka Zakona o stečajnom postupku

16/10-39.

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku

16/10-39.

Zakon o stečajnom postupku (Prečišćeni tekst)

26/10-1.

Pravilnik o programu stručnog ispita za stečajnog upravnika i načinu njegovog polaganja

6/03-12.

Rješenje o dopuni Privremene liste stečajnih upravnika

54/06-12.

 

1.3. UPRAVLJANJE PRIVREDNIM DRUŠTVOM, PREDUZEĆEM, USTANOVOM

1.3.1. Skupština, Upravni, Nadzorni odbor

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

5/04-337.

Odluka o uvjetima koje treba da ispunjava član Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine

14/06-1037.

Odluka o kriterijima za izbor i način izbora članova Savjetodavnog vijeća Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

3/1 0-4.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

43/10-24.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Standardi upravljanja dioničkim društvima (hrvatski jezik)

32/01-642.

Standardi upravljanja dioničkim društvima (bosanski jezik)

32/01-643.

Osnivačka skupština dioničkog društva

Vidi: Član 119-123. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/98-481 (bosanski jezik) odnosno 23/98-511 (hrvatski jezik).

Skupština dioničkog društva

Vidi: Član 240-258. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/98-481 (bosanski jezik) odnosno 23/98-511 (hrvatski jezik).

Nadzorni odbor dioničkog društva

Vidi: Član 259-274. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/98-481 (bosanski jezik) odnosno 23/98-511 (hrvatski jezik).

Odbor za reviziju dioničkog društva

Vidi: Član 283-286. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - Si. n. F BiH broj 23/98-481 (bosanski jezik) odnosno 23/98-511 (hrvatski jezik).

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

49/03-2576.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

29/04-1062.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje Q "J

49/05-4070. Prestaje da važi Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog *3P

odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje koja je objavljena u SI. n. F BiH broj 29/04-1062.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

19/05-1382.

Odluka o uvjetima i kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

1 6/06-1 702.

Odluka o uvjetima i kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

16/06-1703.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (bosanski jezik)

49/06-5096.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)

49/06-5097.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

4/09-22. Prestaju da važe Kriteriji za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. objavljeni u SI. n. F BiH broj 61/04-3370.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4/09-23. Prestaju da važe Kriteriji za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. objavljeni u SI. n. F BiH broj 61/04-3370.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

4/09-23. Prestaju da važe Kriteriji za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. objavljeni u SI. n. F BiH broj 61/04-3371.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

22/09-26.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

22/09-27.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

22/09-27.

Kriteriji za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor "Nezavisni operater sistema u Bosni i Hercegovini" (srpski jezik)

61/04-3371.

Kriteriji za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor "Nezavisni operater sistema u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)

61/04-3371.

Kriteriji za izbor i imenovanje članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor "Nezavisni operater sistema u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)

61/04-3372.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini

41/07-3971.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

73/08-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d.

34/07-3425.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

41/07-3984.

Odluka o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

43/07-4130.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)

32/07-2993, 97a/07-9912, 31/10-6.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (srpski jezik)

32/07-2994, 97a/07-9912, 31/10-5.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaščenja po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

32/07-2994, 97a/07-9912, 31/10-6.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe

80/07-8152.

Odluka o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)

97a/07-9902.

Odluka o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (bosanski jezik)

97a/07-9903.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)

32/07-2993.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (srpski jezik)

32/07-2994.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

32/07-2994.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d.

34/07-3425.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana iz Federacije BiH u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini

41/07-3971.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

41/07-3984.

Odluka o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

43/07-4130.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)

32/07-2993.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (srpski jezik)

32/07-2994.

Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovi državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

32/07-2994.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe

80/07-8152.

Odluka o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)

97a/07-9902.

Odluka o maksimalnom iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala (bosanski jezik)

97a/07-9903.

Odluka o izmjenama Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

97a/07-991 2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

34/08-20.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

34/08-20.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

34/08-21.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje

34/08-23.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje

34/08-24.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje

34/08-24.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije  "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

42/08-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

42/08-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

42/08-7.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH dd Sarajevo

39/08-7.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

34/09-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

47/09-11.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

47/09-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

47/09-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

60/09-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

60/09-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

60/09-4.

Odluka o kriterijumima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

63/09-6.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine

13/10-26.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevo- osiguranja" d.d. Sarajevo

13/10-27.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (srpski jezik)

35/10-5.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

35/10-6.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

35/10-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije BiH (hrvatski jezik)

43/10-19.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije BiH (srpski jezik)

43/10-19.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije BiH (bosanski jezik)

43/10-20.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH (hrvatski jezik)

43/10-22.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora ssistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH (srpski jezik)

43/10-22.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora ssistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH (bosanski jezik)

43/10-23.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o kriterijima za izbor, pravima i obavezama predsjednika i članova upravnih odbora u privrednim društvima prema kojim Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala i ustanovama čiji je osnivač Skupština Unsko-sanskog kantona

11/01-399.

Odluka o visini naknade za rad i angažovanje u upravnim odborima u zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona

6/00-271. 

Odluka o kriterijima za imenovanje u upravnim odborima u oblasti zdravstva

15/07-540.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Socijalno-pedagoška životna zajednica u Bihaću

3/09-94.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o kriterijumima za izbor, pravima i obvezama predsjednika i članova upravnih odbora i drugih organa upravljanja u gospodarskim društvima prema kojima organi Županije Posavske vrše ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala (Prečišćeni tekst)

7/02-206. Prečišćeni tekst sadrži tekstove Odluke o kriterijima ... objavljen u N. n. županije broj 7/00-411, 4/01-78, 9/01-303.

Odluka o kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog odbora županijske Agencije za privatizaciju

1/06-20.

Odluka o uvjetima, kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Službe za upošljavanje Županije Posavske

4/06-292.

Odluka o uvjetima, kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Županijske bolnice Orašje

7/07-590.

Odluka o uvjetima, kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za imenovanje Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

3/08-1 76.

Odluka o uvjetima, kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Upravnog odbora Centra za reprodukciju i umjetnu oplodnju u stočarstvu Županije Posavske

4/08-297.

Odluka o uvjetima, kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske

5/08-399.

Odluka o najvišem iznosu novčanih naknada predsjednicima i članovima upravnih vijeća i upravnih odbora čije imenovanje obavlja Vlada Županije Posavske

5/08-398.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Tuzlanskog kantona u javnim ustanovama čiji je osnivač Tuzlanski kanton

8/06-755, 7/09-677, 7/09-677.

Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe

9/03-674, 12/03-754, izmjena 12/03-709, 7/09-679, 4/10-437

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona

19/09-1254.

Odluka o visini naknada predsjednicima i članovima upravnih odbora kantonalnih zdravstvenih ustanova i Kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja (bosanski jezik)

7/05-319, 12/05-545.

Odluka o visini naknada predsjednicima i članovima upravnih odbora kantonalnih zdravstvenih ustanova i Kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja (hrvatski jezik)

7/05-319, 12/05-545.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u upravnim i nadzornim odborima, skupštinama društava i drugim organima upravljanja

10/06-833.

Kriteriji za imenovanje u upravni odbor J.P. "Goraždestan" Goražde

9/03-315.

Kriteriji za imenovanje u upravne odbore ustanova socijalne zaštite na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde

2/04-1 39.

Kriteriji za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2/04-1 38.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o utvrđivanju liste i broja članova tijela upravljanja u privrednim društvima prema kojima ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala imaju organi Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

10/00-349.

Odluka o utvrđivanju liste i broja članova tijela upravljanja gospodarskih društava prema kojima ovlasti i obveze po osnovu državnog kapitala imaju tijela Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/00-349.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje, odnosno nominiranje predsjednika i članova upravnih/nadzornih odbora privrednih društava (bosanski jezik)

9/04-635, 14/04-973.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje, odnosno nominiranje predsjednika i članova upravnih/nadzornih odbora gospodarskih društava (hrvatski jezik)

9/04-635, 14/04-973.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

14/04-997.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnoga vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

14/04-997.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

14/04-998.

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Upravnoga vijeća Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

14/04-998.

Odluka o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

7/07-913.

Odluka o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/07-913. 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Odluka o naknadama za rad članova upravnih odbora poduzeća

8/98-350.

Odluka o naknadama za rad članova upravnih vijeća u domovima zdravlja u Županiji Zapadnohercegovačkoj

14/99-424.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo

18/09-2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe: Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/03 i 24/04), Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova: JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, KJU "Dom za socijalno - zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo, JU "Dječiji dom Bjelave" Sarajevo, JU "Dom za zaštitu starih lica" Sarajevo i KJU "Porodično savjetovalište" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/04 i 24/04), Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora KJU "Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/04), Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 8/05).

Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade članovima upravnih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta

11/01-524.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture i sporta

12/04-797, 11/05-602.

Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH

12/04-797.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova skupštine javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo"

30/09-2.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora i članova Programskog savjeta Javnog preduzeća Televizija Kantona Sarajevo

25/04-1665.

Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora Univerziteta, visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne ustanove Studentski centar Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

25/04-1666.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja i šehida i poginulih boraca

27/04-1995.

"Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata "Ikre"

27/04-1996.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

29/04-2185. Odluka o dopuni 30/04-2225, 33/07-2631.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo

23/03-1401, 30/04-2225.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

4/05-282 i 11/05-603, 27/05-1522.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

4/06-97.

Odluka o kriterijima za izbor predstavnika - člana u Nadzorni odbor JP Direkcija cesta F BiH doo Sarajevo

11/08-1.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, čiji je osnivač Kanton Sarajevo

1 6/08-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

6/09-1.

Odluka o osnivanju Skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kantona Sarajevo

25/09-65

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih preduzeća

30/09-1.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova skupština kantonalnih javnih komunalnih preduzeća

30/09-3.

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova skupština kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "GRAS" doo Sarajevo

30/09-3.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Odluka o visini naknade za rad u tijelima upravljanja u poduzećima i ustanovama koje imenuje Vlada Ftercegbosanske županije

7/01-188, 6/04-172.

Odluka o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije

3/04-89.

Odluka o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije

3/04-89.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ■ Službeni glasnik

Odluka o ukidanju sadašnjih upravnih odbora državnih i društvenih preduzeća

7/00-304.

Odluka o promjeni oblika organizovanja, načinu rada i konstituisanju organa upravljanja preduzeća u Brčko Distriktu koja su predmet privatizacije

8/02-596.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Uredba o načinu konstituisanja novih organa upravljanja rada preduzeća u kojima je izvršena prodaja državnog kapitala

30/01-662, 42/01-865.

Uredba o načinu konstituisanja novih organa upravljanja i načinu rada preduzeća u kojima se državni kapital privatizuje po posebnim privatizacionim programima

48/01-981.

Odluka o visini naknade članovima upravnog i nadzornog odbora državnog preduzeća

22/96-964.

Odluka o troškovima sazivanja prve skupštine akcionara

63/01-1314.

Standardi upravljanja akcionarskim društvima

3/06-18.

Uputstvo o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara

68/09-30.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Vanredni broj 01/04-3, izmjene 102/09-14.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora, Upravnog i Nadzornog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske

40/03-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

58/03-39.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa Javne ustanove "Muzej Republike Srpske" u Banjoj Luci

64/03-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterijuma za imenovanje direktora, članova upravnog i nadzornog odbora u ustanovama socijalne i dječije zaštite čiji je osnivač Republika Srpska

67/03-11.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa JODP "Protivgradna zaštita Republike Srpske"

74/03-2.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterijuma za imenovanje članova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske

76/03-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje organa Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća

87/03-4.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Kliničkog centra Banja Luka

90/03-7.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Poljoprivrednog instituta Republike Srpske

90/03-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Nevesinju

114/03-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Banja Luka

3/04-20.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Putevi Republike Srpske"

114/04-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova - predstavnika osnivača u Upravni odbor )avne ustanove "Studentski centar" - Lukavica

41/09-8.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske

45/09-3. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske - 38/05-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice Nevesinje

45/09-5. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora u Opštoj bolnici Nevesinje - 114/03-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika "Jakeš" Modrica

45/09-6. Prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog I Nadzornog odbora Zavoda za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika "Jakeš", Modriča - 27/05-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" AD Istočno Sarajevo

51/09-49.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr. Vaso Butozan" Banja Luka

51/09-50.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog (1) člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

51/09-51.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Kliničkog centra u Istočnom Sarajevu

4/05-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice u Nevesinju

23/05-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

62/05-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice u Prijedoru

85/05-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za ugostiteljstvo "Rajska dolina" a.d. Banja Luka

89/05-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice u Zvorniku

89/05-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje organa Javne ustanove Muzej Republike Srpske u Banjoj Luci

93/05-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva za proizvodnju i remont "Orao" Bijeljina

42/05-22.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Srpska novinska agencija SRNA Bijeljina

104/09-30.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice u Gradišci

59/05-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Uzor" AD Drnić

1 6/06-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište

17/06-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP Nacionalni park "Kozara" Prijedor

1 7/06-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Banjoj Luci

17/06-10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor člana Nadzornog odbora iz reda uposlenih JU "Muzej Republike Srpske" u Banjoj Luci

17/06-11.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora AD "Grad" iz Bijeljine

17/06-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge

22/06-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Komunalac" a.d. iz Bosanskog Broda

39/06-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Gradske toplane" a.d. iz Pala

39/06-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog

preduzeća "Toplana" a.d. iz Istočnog Sarajeva

39/06-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva "Pale-stan", Pale

41/06-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Romanijski božur" a.d. Sokolac

45/06-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Ribnik" a.d. Ribnik

45/06-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

52/06-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Kliničkog centra u Banjoj Luci

52/06-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Opšte bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboju

52/06-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP "Sveti Marko" AD Istočno Sarajevo

54/06-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske

57/06-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora lavnog preduzeća "Putevi Republike Srpske"

65/06-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora investiciono- razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka

77/06-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog (1) člana Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka

4/09-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Istočno Sarajevo, Pale

77/06-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske

77/06-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

12/07-11.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Socijalno-gerijatrijskog centra u Banjoj Luci

1 6/07-2. 

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Dječijeg doma "Rada Vranješević" Banja Luka

16/07-2.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Zavoda za žensku djecu i omladinu "Višegrad"

1 6/07-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Zavoda za slijepe i slabovidne "Budućnost" Derventa

16/07-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Doma za djecu i omladinu "Kiseljak" Zvornik

1 6/07-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Doma za penzionere i stara lica, Prijedor

1 6/07-7.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Doma za penzionere i stara lica, Istočno Sarajevo

1 6/07-8.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih i invalidnih lica u Istočnom Sarajevu

16/07-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" AD Istočno Sarajevo

18/07-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

22/07-7.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Srpska novinska agencija SRNA

30/07-25.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske" - "Sarnet"

Banja Luka

35/07-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište

84/07-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor jednog člana Upravnog odbora i jednog člana Nadzornog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Istočno Sarajevo - Pale

84/07-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Doma penzionera u Trebinju

87/07-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine

91/07-10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine

91/07-11.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora javnog preduzeća Avio-kompanija "Sky Srpska"

93/07-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske" - "Sarnet" Banja Luka

100/07-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka

100/07-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva za trgovinu, ugostiteljstvo i proizvodnju prehrambenih proizvoda "Upi" Istočno Sarajevo

114/07-11.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice u Zvorniku

114/07-12.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove "Agencija za informaciono društvo Republike Srpske"

53/08-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske

102/08-9.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

102/08-11.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeča "Komunalac" AD Višegrad

102/08-12.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodrom Trebinje" AD Trebinje

104/08-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Usluga" a.d. Rudo

105/08-1.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova - predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar "Zvornik" sa p.o. Zvornik

108/08-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Muzeja Republike Srpske

110/08-28.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

11 6/08-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Poljoprivrednog instituta Republike Srpske

66/08-5. 

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske

102/08-9.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

102/08-11.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Komunalac" AD Višegrad

102/08-12.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodrom Trebinje" AD Trebinje

104/08-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Usluga" a.d. Rudo

I 05/08-1.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova - predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar "Zvornik" sa p.o. Zvornik

108/08-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Muzeja Republike Srpske

110/08-28.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

II 6/08-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje tri (3) člana Nadzornog odbora AD za ugostiteljstvo i turizam "Igrište" Vlasenica

4/09-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor

7/09-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za slijepe i slabovidne "Budućnost" Derventa

7/09-7.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Doma za penzionere i stara lica Istočno Sarajevo

7/09-8.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu ženske djece i omladine Višegrad

7/09-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška

7/09-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova - predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne ustanove "Studentski centar Pale"

8/09-14.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice Prijedor

16/09-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Gradiška

16/09-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog (1) člana Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka

23/09-11.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova - predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar "Nikola Tesla" Banja Luka

26/09-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Autoputevi Republike Srpske" a.d. Banja Luka

33/09-4, Odluka o izmjeni 51/09-52.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova - predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar Trebinje

58/09-8.

Odluka o utvrđivanju uvjeta, standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju AD "Kosmos" Banja Luka

68/09-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća "Komunalac" a.d. Bosanski Brod

73/09-7.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu imenovanja predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske u skupštinama društava kapitala iz portfelja fondova i način njihovog postupanja

45/09-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Sutjeska" Tjentište

81/09-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Investiciono- razvojne banke Republike Srpske AD Banja Luka

84/09-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske

84/09-3. Odluka o dopuni Odluke 117/09-15.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske

87/09-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske

87/09-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Kinoteka Republike Srpske"

3/10-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske "Dr. Vaso Butozan" Banja Luka

7/10-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva "Sume Republike Srpske" a.d. Sokolac

17/10-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP Gradska toplana AD Pale

28/1 0-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Turističke organizacije Republike Srpske

94/09-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Sveti Vračevi" Bijeljina

97/09-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor člana Upravnog odbora Instituta zaštite, ekologije i informatike Banja Luka

97/09-6. 

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor člana Upravnog odbora Opšte bolnice Gradiška

97/09-7.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Miroslav Zotović" Banja Luka

11/10-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice Trebinje

32/1 0-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Gerontološkog centra "Slateks" Slatina

32/10-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice "Sveti vračevi" Bijeljina

32/10-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske"

42/10-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova odbora za reviziju Javnog preduzeća "Sume Republike Srpske" AD Sokolac

46/10-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske

53/10-28.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske

57/10-3. 

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske

57/10-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

62/10-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo

70/10-1.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj

72/10-9.

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

76/10-6.

 

1.3.2. Direktor - Zastupanje i predstavljanje

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zastupanje i predstavljanje privrednog/gospodarskog društva

Vidi: Član 82 - 87,100-102, 275 - 282, 347. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/98-481 (bosanski jezik) odnosno 23/98-511 (hrvatski jezik).

Uprava dioničkog društva

Vidi: Član 275 - 282. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/98-481 (bosanski jezik) odnosno 23/98-511 (hrvatski jezik).

Odluka o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje

69/05-5954.

Odluka o kriterijima za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje

34/08-23.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja

71/08-9.

Odluka o kriterijima za imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

75/09-38.

Odluka o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (srpski jezik)

75/09-38.

Odluka o kriterijima za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

75/09-39.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

80/09-287.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o dopuni Odluke o nadležnostima i kriterijima za postavljanje direktora županijske Uprave za inspekcijske poslove

8/08-901.

Odluka o uvjetima, kriterijima i raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

8/09-745

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o kriterijima za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

10/05-1145.

Odluka o kriterijima za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna (hrvatski jezik)

10/05-1145.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Uredba o utvrđivanju mjesečne naknade - stimulacije za direktore i stručne radnike javnih preduzeća, i preduzeća koja imaju u cjelosti ili većinski državni kapital, zavisno od visine državnog kapitala

7/99-271, 11/01-525.

Odluka o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo

1 7/03-870.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo

23/03-1397, 26/04-1972.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora javnih zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Kanton Sarajevo

23/03-1400, 25/04-1667.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

8/05-426.

Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

8/05-427, 11/05-602, 24/05-1305.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Prijedoru

17/06-13.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske

22/06-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice "Sveti Vračevi" u Bijeljini

30/06-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

52/06-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje generalnog direktora Kliničkog centra u Banjoj Luci

52/06-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice "Sveti apostol Luka" u Doboju

52/06-9.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Dječijeg doma "Rada Vranješevič" Banja Luka

93/06-25.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Socijalno-gerijatrijskog centra Banja Luka

104/09-31.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju Prijedor

93/06-27.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog i nadzornog odbora Opšte bolnice u Prijedoru

94/06-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kliničkog centra u Istočnom Sarajevu

94/06-9.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Miroslav Zotović" Banja Luka

12/07-10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Bijeljina

24/07-2.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Instituta zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka

26/07-7.

Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Istočno Sarajevo - Pale

28/07-24.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Akcijskog fonda Republike Srpske

45/07-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda stanovanja Republike Srpske

45/07-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za restituciju Republike Srpske

45/07-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za restituciju Republike Srpske

45/07-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr. Vaso Butozan" Banja Luka

44/07-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda stanovanja Republike Srpske

45/07-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za restituciju Republike Srpske

45/07-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Akcijskog fonda Republike Srpske

45/07-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka

101/07-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Zvorniku

101/07-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za zaštitu ženske djece i omladine u Višegradu

101/07-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Banja Luka

100/07-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske AD Lukavica

102/07-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske

48/08-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Nevesinju

43/08-25.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Doma za djecu i omladinu "Kiseljak" Zvornik

43/08-25.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Doma za penzionere i stara lica u Istočnom Sarajevu

43/08-26.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Doma za penzionere i stara lica u Prijedoru

43/08-27.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske

102/08-10.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

102/08-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora javne ustanove Studentski centar "Zvornik" sa p.o. Zvornik

108/08-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora jU "Književna zadruga"

110/08-29.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje generalnog direktora JPS "Srpske šume" Republike Srpske, Sokolac

103/04-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike srpske

104/04-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Nevesinju

114/03-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

35/04-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Trebinju

35/04-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske"

34/04-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Lutrija Republike Srpske"

80/04-3.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora srednjih škola u Republici Srpskoj

90/03-10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju "Mlječanica" Kozarska Dubica

111/03-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora "Gender centra Republike Srpske" (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske)

40/03 -7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

58/03-39.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog i Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Istočno Sarajevo - Pale

48/05-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

48/05-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

49/05-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Studentski centar Pale"

8/09-13.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Dječijeg doma "Rada Vranješević" Banja Luka

21/09-2.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Socojalno-gerijatrijskog centra Banja Luka

21/09-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar "Nikola Tesla" Banja Luka

26/09-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske

26/09-6.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske

29/09-4.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Kliničkog centra Banja Luka

90/03-8.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Banja Luka

3/04-21.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Gradišci

97/04-10.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Kliničkog centra u Istočnom Sarajevu

83/05-2.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika "jakeš", Modrica

27/05-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice u Zvorniku

89/05-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske

38/05-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora "Ugostiteljskog servisa za potrebe republičkih organa" Banja Luka

77/06-7.

Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i imenovanje direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća

76/08-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Službeni glasnik Republike Srpske

33/09-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Studentski centar" - Lukavica

41/09-9.

Pravilnik o saržaju certifikata, sadržaju naljepnice i načinu vođenja evidencija o izdatim naljepnicama

41/09-18.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske

45/09-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika "Jakeš" Modrica

45/09-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Studentski centar Trebinje

58/09-9.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

60/09-18.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske

94/09-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Socijalno-gerijatrijskog centra Banja Luka

104/09-31.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JKP "Javor" a.d. Han Pijesak

113/09-6

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Kinoteka Republike Srpske"

3/10-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Prijedor

32/10-8.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora JU Gerontološki centar "Slateks" Slatina

34/10-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanova "Muzej Republike Srpske"

42/1 0-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica u Istočnom Sarajevu

46/10-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za slijepe i slabovidne "Budućnost" Derventa

46/10-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

55/10-27.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske

57/10-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

62/10-10.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

62/10-11.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske

62/10-13.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj

72/10-10.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Trebinje

72/10-11.

 

1.4. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

1.4.1. Statut - Pravila - Normativni akti

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

71/09-2, 33/10-2.

Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

71/09-3, 33/10-2.

Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (srpski jezik)

71/09-4, 33/10-3.

Naputak o obvezatnim elementima privremenih pravila dioničkog društva (hrvatski jezik)

26/98-764.

Uputstvo o obaveznim elementima privremenih pravila dioničkog društva (bosanski jezik)

26/98-764

Poslodavac koji zapošljava više od 15 zaposlenika donosi i objavljuje pravilnik o radu, kojim se uređuju plaće, organizacija rada i druga pitanja značajna za zaposlenika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom

Vidi: član 1 7. Zakona o radu - SI. n. F BiH broj 43/99-1771 (bosanski jezik) ili 43/99-1 784 (hrvatski jezik).

 

1.4.2. Organizacija i administrativno poslovanje

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Poslovna tajna - dužnost čuvanja, u privrednom društvu uređuje se odlukom ili sporazumom/govorom o osnivanju i pravilima društva

23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209, 29/03-1375.

Sekretar dioničkog društva

Vidi: član 282. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima - SI. n. F BiH broj 23/99-481, izmjene 45/00-1502, 2/02-36, ispravka 6/02-209, 29/03-1375.

Registraturski materijal i arhivska građa u preduzećima

Vidi: čl. 1-31. Zakona o arhivskoj djelatnosti 21/87-701.

 

1.5. STRANA ULAGANJA

1.5.1. Oblici ulaganja

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o koncesijama Bosne I Hercegovine

32/02-1220. Zakon o izmjeni 56/04-5771.

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

17/98-553, izmjene i dopune 13/03-265, 48/10/-28.

Zakon o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini

56/04-5768.

Zakon o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini

3/02-19 i 13/03-264.

 "Autentično tumačenje stava 2. člana 29. Zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 3/02 i 13/03)

7/05-518.

Poslovnik o radu Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine

75/06-6539.

Dokument o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini

82/06-7089.

Odluka o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini

15/03-315.

Odluka o davanju saglasnosti o osnivanju Slobodne zone "Slobomir" Slobomir - Bijeljina

15/04-1487.

Odluka o davanju saglasnosti o osnivanju Slobodne zone "HOLC" DOO Puračič, Lukavac

41/03-978.

Odluka o uvjetima za registriranje ugovora o dugoročnoj proizvodnoj sardnji

22/98-619.

Odluka o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine na opremu koja je zasnovana na inozemnom ulaganju

27/98-742.

Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva i provođenju procedure dodjele koncesija

65/06-6005.

Pravilnik o standardima za nadoknadu u slučaju eksproprijacije/izvlaštavanja

18/98-560.

Uputstvo o načinu utvrđivanja reciprociteta u procesu direktnih stranih ulaganja

18/98-562.

Uputstvo o registraciji direktnih stranih ulaganja

22/99-261, 21/00-460.

Odluka o davanju saglasnosti o lokaciji i uvjetima za proširenje Slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko

77/05-6211.

Odluka o odobrenju Studije ekonomske opravdanosti (za autoput 5c)

26/07-3270.

Odluka o formiranju i funkcionisanju Odbora Fonda za poticaj/podršku stranim investitorima u BiH

8/08-3.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o koncesijama (hrvatski jezik)

40/02-1703, 61/06-6483.

Zakon o koncesijama (bosanski jezik)

40/02-1708, 61/06-6483.

Zakon o koncesijama (srpski jezik)

40/02-1708, 61/06-6482.

Zakon o slobodnim zonama (srpski jezik)

2/95-50, 37/04-1453, ispravka 43/04-1984. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne I Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Zakon o slobodnim zonama (bosanski jezik)

2/95-50, 37/04-1454, ispravka 43/04-1984. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Zakon o slobodnim zonama (hrvatski jezik)

2/95-50, 37/04-1455, ispravka 43/04-1984. Na temelju čl. IX. 3.(1) i (2), Ustava Federacije Bosne i Hercegovine potvrđen Zakon u Skupštini Federacije - 14/97-241.

Zakon o stranim ulaganjima (bosanski jezik)

61/01-1447, 50/03-2656.

Zakon o stranim ulaganjima (hrvatski jezik)

61/01-1449, 50/03-2656.

Zakon o stranim ulaganjima (srpski jezik)

61/01-1449, 50/03-2655.

Uredba o uvjetima i postupku za naknadu stranom ulagaču u slučaju izvlaštenja (bosanski jezik)

30/02-1185.

Odluka o davanju saglasnosti o lokaciji i uslovima za osnivanje slobodne zone Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać i zone u njenom sastavu u Velikoj Kladuši

16/04-480.

Odluka o davanju saglasnosti o lokaciji i uvjetima za osnivanje Slobodne zone "Jelah" d.o.o. jelah-Tešanj

47/04-2060.

Odluka o davanju saglasnosti o lokaciji i uvjetima za proširenje Slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko

10/05-620.

Odluka o davanju saglasnosti o lokaciji i uslovima za osnivanje Slobodne zone "Jajce" d.o.o. Jajce

11/05-738.

Odluka o davanju suglasnosti o lokaciji i uvjetima za osnivanje Slobodne zone "Zenica" d.o.o. Zenica

1 8/05-1340.

Odluka o usvajanju Dokumenta o politici koncesija

64/05-5420.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

71/09-15.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

71/09-16.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

71/09-16.

Odluka o visini plaće i drugim naknadama po osnovu zaposlenosti članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

18/05, 57/08-276.

Pravilnik o registraciji direktnih stranih ulaganja (bosanski jezik)

15/02-591.

Pravilniko registraciji direktnih stranih ulaganja (bosanski jezik) 15/02-594.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Zakon o koncesijama

10/03-363, Zakon o izmjenama i dopunama 7/09-321.

Dokument o politici dodjele koncesija

9/04-473.

Pravila Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona

9/04-510.

Odluka o visini i načinu utroška naknade za dodjeljivanje koncesija za geološka istraživanja i eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina na Unsko-sanskom kantonu

6/01-231.

Odluka o prenosu istražnih i eksploatacionih prava na mineralnim sirovinama nakon izvršene privatizacije privrednih društava

8/01-283.

Odluka o pokretanju postupka za dodjelu koncesije na istraživanje I eksploataciju ciglarske gline na lokalitetu "Čardačište-Kruhari" u Općini Sanski Most

2/02-10.

Odluka o postupku dodjele koncesije za korištenje rijeke Krušnice za uzgoj autohtonih vrsta ribe

11/04-580.

Pravilnik o postupku prikupljanja i ocjenjivanja ponuda (tendera) za dodjelu koncesija iz oblasti vodoprivrede te o visini novčane naknade za rad Komisije za dodjelu koncesija iz oblasti vodoprivrede

11/04-839.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

10/09-871

Odluka o predmetima koncesije

6/05-309.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o koncesijama

5/04-265, 7/05-230.

Dokument o politici dodjele koncesija na području Tuzlanskog kantona

7/06-689.

Uputstvo o vršenju nadzora nad obavezom plaćanja koncesionih naknada

8/05-307.

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz naknada po osnovu dodijeljenih koncesija

3/05-124.

Odluka o minimalnom iznosu naknada za dodijeljenu koncesiju za istraživanje i eksploataciju nemetaličnih sirovina u Tuzlanskom kantonu (bosanski jezik)

2/02-71.

Odluka o minimalnom iznosu naknada za dodijeljenu koncesiju za istraživanje i eksploataciju nemetaličnih sirovina u Tuzlanskom kantonu (hrvatski jezik)

2/02-72.

Odluka o utvrđivanju obaveza plaćanja naknada na ime troškova po zahtjevima za dodjelu koncesije (bosanski jezik)

2/02-73.

Odluka o utvrđivanju obaveza plaćanja naknada na ime troškova po zahtjevima za dodjelu koncesije (hrvatski jezik)

2/02-74.

Odluka za izračunavanje minimalnih koncesionih naknada za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, pitke, industrijske, mineralne i slane vode i kwh električne energije

4/05-142, 2/06-261, 9/07-531.

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih osobnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

2/08-66.

Odluka o dopuni Odluke za izračunavanje minimalnih koncesionih naknada za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, pitke, industrijske, mineralne i slane vode i kwh električne energije

9/07-531.

Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije

7/09-754.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o koncesijama (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

5/03-205. Prečišćeni tekst Zakona o koncesijama obuhvata zakonske tekstove Zakona o koncesijama objavljen u SI. n. kantona broj 2/00-53, te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama objavljen u SI. n. kantona broj 14/02-601.

Zakon o koncesijama (prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

5/03-208.

Odluka o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije (bosanski jezik)

7/04-307.

Odluka o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije (hrvatski jezik)

7/04-307.

Odluka o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade od koncesija (bosanski jezik)

4/05-116.

Odluka o načinu rasporeda i korištenja financijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade od koncesija (hrvatski jezik)

4/05-116.

Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta "Zmajeva vrela" u općini Zenica (bosanski jezik)

10/08-371.

Odluka o davanju suglasnosti i uvjetima za provođenje postupka dodjele koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta "Zmajeva vrela" u općini Zenica (hrvatski jezik)

10/08-371.

Odluka o davanju saglasnosti i kriterija za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Pajtov Han" na rijeci Dumača u opštini Vareš (bosanski jezik)

8/09-641.

Odluka o davanju suglasnosti i kriterija za dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane "Pajtov Han" na rijeci Dumača u općini Vareš (hrvatski jezik)

8/09-641.

Odluka o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija (bosanski jezik)

1 7/09-990.

Odluka o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija (hrvatski jezik)

17/09-990.

Pravilnik za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (bosanski jezik)

5/03-236.

Pravilnik za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (hrvatski jezik)

5/03-237.

Pravilnik za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa (bosanski jezik)

3/03-132.

Pravilnik za prosudbu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa (bosanski jezik)

3/03-134.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o koncesijama

5/03-157.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o koncesijama (hrvatski jezik)

12/00-414, 13/03-613.

Zakon o koncesijama (bosanski jezik)

12/00-414, 13/03-613.

Odluka o visini naknade za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

11/02-555. 13/02-643.

Odluka o visini naknade za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/02-555, 13/02-643.

Odluka o visini naknade za rad komisije za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na području Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

11/02-557, 2/07-215, 2/07-215.

Odluka o visini naknade za rad povjerenstva za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na području Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

11/02-557, 2/07-215, 2/07-215.

Pravilnik o prikupljanju i ocjenjivanju ponuda (tendera) za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i obavljanje pripadajućih rudarsko-geoloških djelatnosti (hrvatski jezik)

4/02-148.

Pravilnik o postupku prikupljanja i ocjenjivanju ponuda (tendera) za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i obavljanje pripadajućih rudarsko-geoloških djelatnosti (bosanski jezik)

4/02-148.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o koncesijama

7/01-184, 7/03-146, 13/07-342.

Uredba o postupku za dodjelu koncesija

7/01-211, 6/03-138.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON - Službene/Narodne novine

Zakon o koncesijama (bosanski jezik)

2/03-62, 1/06-1.

Zakon o koncesijama (hrvatski jezik)

2/03-62, 1/06-1.

Uredba o postupku za dodjelu koncesija (bosanski jezik)

3/04-59.

Uredba o postupku za dodjelu koncesija (hrvatski jezik)

3/04-59.

Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama (bosanski jezik)

3/04-69.

Naputak o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama (hrvatski jezik)

3/04-69.

Lista mineralnih sirovina sa koeficijentima vrijednosti (cijenama) za izračunavanje tekuće (godišnje) naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u HNK za 2010. godinu

9/09-152.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o koncesijama

21/03-1294.

Odluka o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona Sarajevo

9/02-440.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o koncesijama

14/03-262.

Uredba o postupku za dodjelu koncesija

4/04-112.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reviziju ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu županijskog Zakona o koncesijama

4/04-123.

Uredba o postupku za dodjelu koncesija

4/04-112.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reviziju ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu županijskog Zakona o koncesijama

4/04-123.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o koncesijama Brčko Distrikta BiH

2/08-40 (Nalog Supervizora).

Pravilnik o dodjeli koncesije

48/08-1905.

Pravilnik o radu Komisije za koncesije budžet Brčko Distrikta

48/08-1908.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o koncesijama

25/02-9, 91/06-15, 92/09-2.

Zakon o stranim ulaganjima

25/02-15, 24/04-4.

Zakon o slobodnim zonama

65/03-1.

Dokument o politici dodjele koncesija

31/06-7.

Odluka o načinu sprovođenja javne licitacije za davanje koncesija stranim i domaćim licima

43/01-889.

Odluka o uslovima i načinu davanja koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje osnovnog magistralnog gasovoda Zvornik-Novi grad i njegovih ogranaka sa pratećom opremom

43/01-890.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje pet članova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske

63/09-4.

Pravilnik o načinu utvrđivanja visine koncesione naknade za koriščenje mineralnih sirovina

5/03-13, 59/05-9.

Poslovnik o radu Komisije za koncesije Republike Srpske

77/04-5.

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje visine koncesione naknade

45/07-9. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje visine koncesione naknade - 44/07-3.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji za koncesije Republike Srpske

77/04-13.

Pravilnik o visini troškova za izdavanje licenci

68/08-5.

Pravilnik o vođenju zbirke isprava i katastra koncesija i istražnih prostora

6/09-23.

Pravilnik o postupku prijenosa ugovora o koncesiji i prijenosu vlasničkih prava koncesionarima

107/09-37.

Uputstvo za izdavanje saglasnosti na strano ulaganje u Republici Srpskoj u restriktivnim sektorima

23/99-543.

 

1.6. KOMORE

1.6.1. Privredne i ostale komore - Udruženja i komore poslodavaca

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

30/01-395.

Statut Vanjskotrgovinske komore Bosne I Hercegovine

18/02-451.

Odluka o organizaciji Privredne komore Bosne i Hercegovine

15/00-132, ispravka 19/00-436.

Odluka o članarini Privrednoj komori Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst)

27/98-744.

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

31/05-2599.

Pravilnik o organizaciji i radu Arbitražnog suda (Vanjskotrgovinske komore BiH)

39/03-951.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35/98-1262, 34/03-1684.

Zakon o gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

35/98-1262, 34/03-1683.

Zakon o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

35/98-1262, 34/03-1683.

Statut Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

1 5/00-487.

Statut Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

15/00-492.

Odluka o članarini Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

6/05-227.

Odluka o visini upisnine i članarine članova Komore liječnika - doktora stomatologa Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

51/00-1809.

Odluka o visini upisnine i članarine članova Komore liječnika - doktora stomatologa Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

51/00-1809.

Odluka o članarinama privrednim/gospodarskim komorama u Federaciji BiH

20/04-681. Ispravka Odluke o članarini 25/04-969.

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

67/07-6741.

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

1 6/09-1.

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

16/09-1.

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

16/09-1.

  Komore liječnika

Vidi: Čl.152-155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti - 29/97-605 (hrvatski jezik) i 29/97-625 (bosanski jezik).

Veterinarska komora

Vidi: Čl. 114-117. Zakona o veterinarstvu, SI. n. F BiH broj 46/00-1 545 (hrvatski jezik) 146/00-1568 (bosanski jezik).

Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruga, te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore Federacije BiH, te načinu uplate komorske članarine (srpski jezik)

47/10-39.

Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruga, te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore Federacije BiH, te načinu uplate komorske članarine (bosanski jezik)

47/10-40.

Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruga, te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora županija i Obrtničke komore Federacije BiH, te načinu uplate komorske članarine (hrvatski jezik)

47/10-40.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Statut Privredne komore Unsko-sanskog kantona

1/09-10. Prestaje da važi Statut Privredne komore Unsko-sanskog kantona - 13/98-333.

Odluka o osnovici, stopi, načinu i rokovima plaćanja članarine za 2009. godinu

1/09-19.

Odluka o osnovici, stopi, načinu i rokovima plaćanja članarine za 2010. godinu

1/10-9.

Odluka o osnivanju Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona

5/01-196.

Statut Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona

5/01-198.

Odluke o davanju saglasnosti na Statut Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona

2/06-210.

Poslovnik o radu Skupštine Obrtničke komore Kantona

5/01-203.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o utemeljenju Gospodarske komore Županije Posavske

1/99-88.

Odluka o utemeljenju Obrtničke komore Županije Posavske

7/00-408.

Odluka o osnovici i stopi članskog doprinosa

3/02-70.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Odluka o izboru članova prve konstituirajuće Skupštine Privredne komore Tuzlansko-podrinjskog kantona (bosanski jezik)

10/98-491.

Odluka o izboru članova prve konstituirajuće Skupštine Gospodarske komore Tuzlansko-podrinjske županije (hrvatski jezik)

10/98-492.

Sporazum o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalne privredne komore Tuzla

9/07-526.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Statut Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona Zenica

6/99-113, 7/06-420.

Statut Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

2/06-200.

Statut Obrtničke komore Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

2/06-200. 

Odluka o članarini Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

3/04-168.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona

13/99-292.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

7/97-257.

Odluka o osnovicama i stopama članskog doprinosa Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

24/01-485.

Odluka o načinu izbora članova i zakazivanju Prve Skupštine obrtničke komore BPK Goražde

10/05-720.

Odluka o plaćanju članarine za članstvo u Skupštini Evropskih Regiona

1/05-52.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Statut Privredne komore Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/00-62.

Statut Gospodarske komore Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/00-62.

Poslovnik o radu Skupštine Privredne komore Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/00-72.

Poslovnik o radu Skupštine Gospodarske komore Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/00-72.

Odluka o članarini u Privrednoj komori Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

3/00-72.

Odluka o članarini u Gospodarskoj komori Županije Središnja Bosna (hrvatski jezik)

3/00-72.

Službena poruka Gospodarske komore BiH

1/00-26.

Službena poruka Privredne komore BiH

1/00-26.

Odluka o načinu izbora članova Skupštine Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona i zakazivanju prve, utemeljujuće-konstituirajuće Skupštine Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona te utvrđivanju sjedišta Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona (bosanski jezik)

9/05-979.

Odluka o načinu izbora članova Skupštine Obrtničke komore Kantona Središnja Bosna i zakazivanju prve sjednice, sjednice utemeljenja-konstituiranja Skupštine Obrtničke komore Kantona Središnja Bosna te utvrđivanju sjedišta Obrtničke komore Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/05-979.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Službene novine

Odluka o utemeljenju Gospodarske komore Županije Zapadnohercegovačke

14/99-422.

Odluka o formiranju Poticajnog odbora za sazivanje prve konstituirajuće Skupštine Gospodarske komore Županije Zapadnohercegovačke

14/99-425.

Statut Gospodarske komore Županije Zapadnohercegovačke

10/00-238.

Poslovnik o radu Skupštine Gospodarske komore Županije Zapadnohercegovačke

10/00-245.

Odluka o visini i načinu plaćanja članarine gospodarskoj komori Županije Zapadnohercegovačke

10/03-235.

Odluka o načinu izbora članova i zakazivanju prve utemeljiteljske Skupštine Obrtničke komore Županije Zapadnohercegovačke

2/07-46.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o jedinstvenoj članarini gospodarskoj/privrednoj komori HNŽ/K i Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/04-77.

Odluka o jedinstvenoj članarini gospodarskoj/privrednoj komori HNŽ/K i Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/04-77.

Statut Obrtničke komore HNK (bosanski jezik)

5/05-24.

Statut Obrtničke komore HNŽ (hrvatski jezik)

5/05-24.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o izboru članova prve konstituirajuće skupštine Privredne komore Kantona Sarajevo

17/98-695, 19/98-741.

Odluka o načinu izbora članova i zakazivanju prve utemeljujuće Skupštine Obrtničke komore Kantona Sarajevo

6/05-337.

Statut Privredne komore Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst)

7/06-241.

Odluka o dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja članarine

41/08-70.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Statut Gospodarske komore Hercegbosanske županije

15/00-269.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o privrednoj komori

14/03-807.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o Privrednoj komori Republike Srpske

65/08-2.

Zakon o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske

59/09-12.

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

76/05-15.

Odluka o privremenom utvrđivanju plaćanja članskog doprinosa Savezu samostalnih privrednika RS

23/99-547.

Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate

121/08-21.

Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate

6/10-29. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 121/08).

Pravilnik o vođenju Privrednog registra Republike Srpske

121/08-23.

Statut Privredne komore Republike Srpske

121/08-25.

Statut Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske

47/02-7.

Odluka o plaćanju članarine Zanatsko-preduzetničkoj komori Republike Srpske

70/02-26.

 

1.7. ZADRUGE

1.7.1. Oblici organizovanja

 

BOSNA I HERCEGOVINA  Službeni glasnik

Opći zakon o zadrugama

18/03-381, 55/06-5195.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o zadrugama (bosanski jezik)

28/97-590, ispravka 11/00-207.

Zakon o zadrugama (hrvatski jezik)

28/97-593, ispravka 11/00-207.

Zakonom nije zabranjeno osnivanje uslužne zadruge

Vidi: Rješenje Vrhovnog suda F BiH broj Gž-17/97 od 23.12.1997. godine, objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 1/98 - Sarajevo.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zakon o zemljoradničkim zadrugama Županije Posavske

2/00-80.

Zakon o stambenim zadrugama

4/00-146.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o zemljoradničkom zadrugarstvu (bosanski jezik)

8/00-305, izmjene i dopune 6/03-284.

Zakon o zemljoradničkom zadrugarstvu (hrvatski jezik)

8/00-307, izmjene i dopune 6/03-284.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o zemljoradničkim zadrugama Brčko Distrikta BiH

19/02-1090. Zakon o izmjenama 2/08-40 (Nalog Supervizora).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o poljoprivrednim zadrugama

73/08-11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama - 106/09-24.

Zakon o omladinskim zadrugama

3/96-37, 21/96-883.

Opšta pravila (kodeks) omladinskog i studentskog zadrugarstva

20/96-872.

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu poslovnog prostora i drugih sredstava za osnivanje i rad omladinske zadruge

22/96-967.

Pravilnik o sadržaju i obliku isprave o članstvu u omladinskoj zadruzi i sadržaju i načinu vođenja evidencije u omladinskoj zadruzi

22/96-969.

Pravila o zadružnoj reviziji

36/10-1.

 

1.7.2. Normativni akti - Organi upravljanja

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Skupština zadruge

Vidi: čl. 17. Zakona o zadrugama (bosanski jezik) - 28/97-590, odnosno čl. 17. Zakona o zadrugama (hrvatski jezik) - 28/97-593.

Nadzorni odbor zadruge

Vidi: čl. 18. Zakona o zadrugama (bosanski jezik) - 28/97-590, odnosno čl. 18. Zakona o zadrugama (hrvatski jezik) - 28/97-593.

Direktor zadruge

Vidi: čl. 19. Zakona o zadrugama (bosanski jezik) - 28/97-590, odnosno čl. 19. Zakona o zadrugama (hrvatski jezik) - 28/97-593.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Skupština omladinske zadruge

Vidi: čl. 19-22. Zakona o omladinskim zadrugama - 3/96-37, 21/96-883.

Nadzorni odbor omladinske zadruge

Vidi: čl. 26. Zakona o omladinskim zadrugama - 3/96-37, 21/96-883.

Direktor zadruge

Vidi: čl. 28-29. Zakona o omladinskim zadrugama - 3/96-37, 21/96-883.

 

1.8. PRIVATIZACIJA

1.8.1. Privatizacija preduzeća

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni list

Odluka o mjerama za pokretanje postupka za pretvaranje društvene u druge oblike svojine

37/91-1085.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o formiranju Komisije za nadgledanje procesa privatizacije

1 2/99-97.

Okvirni zakon o privatizaciji preduzeča i banaka u Bosni i Hercegovini

12/99-97 (Visoki predstavnik za BiH). Izmjene i dopune 14/00-125.

Okvirni Zakon o privatizaciji preduzeča i banaka u Bosni i Hercegovini

14/98-473.

Zakon o privatizaciji koji se donose u entitetima moraju u proces privatizacije biti uključene sve one fizičke osobe koje su bile državljani bivše Socijalističke Federativne Republike Bosne i Hercegovine i na dan 31.3.1991. godine imale stalni boravak na teritoriju koji sada pripada entitetu koji vrši privatizaciju. Ovo uključuje izbjeglice i raseljena lica u skladu sa Aneksom 7 GFAP, kao i ovlaštene pravne nasljednike umrlih i nestalih lica

Vidi: član 3. Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini - 14/98-473.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o privatizaciji preduzeća (bosanski jezik)

27/97-549, 8/99-197. Dopune 32/00-1017, 45/00-1502, 54/00-1993 (Visoki predstavnik za BiH), 61/01-1446, 28/04-1040, 44/04-1989, 42/06-4287, 4/09-3.

Zakon o privatizaciji poduzeća (hrvatski jezik)

27/97-547, 8/99-197. Dopune 32/00-1017, 45/00-1502, 54/00-1991, (Visoki predstavnik za BiH), 61/01-1446, 28/04-1040, 44/04-1989, 42/06-4285, 4/09-4.

Zakon o privatizaciji preduzeća (srpski jezik)

27/97, 8/99. Dopune 32/00, 45/00, 54/00 (Visoki predstavnik za BiH), 61/01, 28/04-1039, 44/04-1990, 42/06-4286, 4/09-1.

Zakon o privatizaciji banaka (hrvatski jezik)

12/98-300, 29/00-920.

Zakon o Agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)

18/96-561, 2/02-35.

Zakon o Agenciji za privatizaciju (hrvatski jezik)

18/96-561, 2/02-35.

Statut Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine(prečišćen tekst) (hrvatski jezik)

26/03-1092.

Statut Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (prečišćen tekst) (bosanski jezik)

26/03-1094.

Zakon o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka (hrvatski jezik)

12/98-295, 40/99-1719, 47/06-4823, 38/08-2.

Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka (bosanski jezik)

12/98-298, 40/99-1719, 47/06-4823, 38/08-2.

Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka (srpski jezik)

12/98-298, 40/99-1719, 47/06-4823, 47/06-4826, 38/08-1.

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

27/97-543, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992, (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122, 57/03-2968, 44/04-1990, 79/07-8092, 79/07-8092, 65/09-2.

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

27/97-542, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992, (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122, 57/03-2969, 44/04-1990, 79/07-8092, 79/07-8092, 65/09-2.

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (srpski jezik)

27/97-542, 8/99-196, 45/00-1503, 54/00-1992, (Visoki predstavnik za BiH), 32/01-622, 27/02-1122, 57/03-2969, 44/04-1991, 79/07-8093, 79/07-8093, 65/09-3.

Zakon o potraživanjima u postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

41/98-1526.

Zakon o tražbinama u postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

41/98-1527.

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji poduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

18/00-541.

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) (Visoki predstavnik za BiH)

18/00-542.

Zakon o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosnu Hercegovini

16/02-408. Tekst Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 14/98-473, 12/99-97 (Visoki predstavnik za BiH). Izmjene i dopune 14/00-125.

Uredba o reviziji prethodno izvršene vlasničke transformacije (bosanski jezik)

1/98-1, 16/99-422.

Uredba o reviziji prethodno izvršene vlasničke transformacije (hrvatski jezik)

1/98-1, 16/99-421.

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početne bilance poduzeća za privatizaciju (hrvatski jezik)

10/98-257, 26/98-743, 49/99-1921, 40/00-1345.

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (bosanski jezik)

10/98-259, 26/98-745, 49/99-1921, 40/00-1345.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu raspolaganja spornom imovinom kada dva ili više preduzeća u svojim početnim bilansima iskazuju ista prava, iste stvari, iste obaveze i isti kapital i o načinu i postupku revizije tih preduzeća (bosanski jezik)

8/04-193.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu raspolaganja spornom imovinom kada dva ili više poduzeća u svojim početnim bilancama iskazuju ista prava, iste stvari, iste obveze i isti kapital i o načinu i postupku revizije tih poduzeća (hrvatski jezik)

8/04-193.

Uredba o upisu u zemljišnim knjigama nekretnina kao dijelova imovine preduzeća u postupku privatizacije preduzeća (bosanski jezik)

45/98-1926.

Uredba o upisu u zemljišnim knjigama nekretnina kao dijelova imovine poduzeća u postupku privatizacije poduzeća (hrvatski jezik)

45/98-1927.

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (srpski jezik)

8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2778, 74/07-7453, 26/09-22, 29/09-1

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2778, 74/07-7454, 26/09-21, 29/09-1

Uredba o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

8/00-128, 40/00-1346, 43/00-1845, 4/01-58, 5/01-85, 26/01-533, 35/01-711, 14/02-498, 68/02-3245, 56/03-2948, 27/07-2713, 28/07-2777, 74/07-7453, 26/09-21, 29/09-1

Ispravka Liste privrednih društava prema kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

67/05-5845.

Ispravka Liste gospodarskih društava prema kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

67/05-5846.

Uredba o određivanju kriterija za dobijanje dozvole za učešće u privatizaciji banaka (hrvatski jezik)

22/00-667.

Uredba o utvrđivanju kriterija za dobijanje dozvole za učešće u privatizaciji banaka (bosanski jezik)

22/00-667.

Odluka o obveznim elementima preliminarnog programa privatizacije (hrvatski jezik)

24/98-720.

Odluka o obaveznim elementima preliminarnog programa privatizacije (bosanski jezik)

24/98-721.

Odluka o visini naknade za dostavu prvog izvoda sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

31/98-1090, 3/99-41.

Odluka o visini naknade za dostavu prvog izvoda sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

31/98-1090, 3/99-41.

Odluka o usvajanju Programa za pripremu restruktuiranja preduzeća

15/05-1134.

Odluka o masi sredstava za utvrđivanje vrijednosti boda opće tražbine građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

2/99-11.

Odluka o masi sredstava za utvrđivanje vrijednosti poena općeg potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)

2/99-11.

Odluka o utvrđivanju vrijednosti poena općeg potraživanja u postupku privatizacije

9/99-209.

Odluka o ukupnom iznosu tražbina građana na temelju ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije R BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije (hrvatski jezik)

14/99-326.

Odluka o ukupnom iznosu potraživanja građana na temelju ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije R BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije (bosanski jezik)

14/99-326.

Odluka o metodama, rokovima i nadležnoj Agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme (bosanski jezik)

11/99-238, 37/00-1249, 49/01-1073.

Odluka o metodama, rokovima i mjerodavnoj Agenciji za privatizaciju poduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informiranja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme (hrvatski jezik)

11/99-244, 37/00-1249, 49/01-1073.

Odluka o načinu prodaje u procesu privatizacije (bosanski jezik)

51/99-1998, dopuna 24/00-744.

Odluka o načinu prodaje u procesu privatizacije (hrvatski jezik)

51/99-1998, dopuna 24/00-743.

Odluka o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo (srpski jezik)

4/09-20.

Odluka o prijenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo (bosanski jezik)

4/09-21.

Odluka o prijenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo (hrvatski jezik)

4/09-21.

Odluka o davanju ovlasti za prijenos obveznica iračke vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

18/09-21.

Odluka o davanju ovlasti za prijenos obveznica iračke vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

18/09-22.

Odluka o davanju ovlasti za prijenos obveznica iračke vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

18/09-22.

Odluka o određivanju metoda privatizacije udjela Holding preduzeća UNIS DD Sarajevo u zajedničkom ulaganju sa Kuwait consulting and investment co. (KCIC) Kuwait (bosanski jezik)

43/00-1487.

Odluka o određivanju metoda privatizacije udjela Holding poduzeća UNIS DD Sarajevo u zajedničkom ulaganju sa Kuwait consulting and investment co. (KCIC) Kuwait (hrvatski jezik)

43/00-1488.

Odluka o određivanju metoda privatizacije udjela Holding poduzeća Unis dd Sarajevo u zajedničkom ulaganju sa Volkswagen AG (hrvatski jezik)

38/00-1258.

Odluka o utvrđivanju metoda privatizacije udjela Holding preduzeća Unis dd Sarajevo u zaje¬dničkom ulaganju sa Volkswagen AG (bosanski jezik)

38/00-1258.

Odluka o određivanju metoda privatizacije udjela Željezare "Zenica" d.o.o. Zenica u zajedničkom ulaganju sa Kuwait Consulting and Investment Co. (KCIC) Kuwait (bosanski jezik)

45/00-1505.

Odluka o određivanju metoda privatizacije udjela Željezare "Zenica" d.o.o. Zenica u zajedničkom ulaganju sa Kuwait Consulting and Investment Co. (KCIC) Kuwait (hrvatski jezik)

45/00-1505.

Odluka o određivanju postotka ukupnog kapitala u poduzeću Elektroprivreda BiH Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

34/02-1410.

Odluka o određivanju procenta ukupnog kapitala u preduzeću Elektroprivreda BiH Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

34/02-1410.

Odluka o određivanju postotka ukupnog kapitala u poduzeću Elektroprivreda HZ BiH Mostar koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

34/02-1411.

Odluka o određivanju procenta ukupnog kapitala u preduzeću Elektroprivreda HZ BiH Mostar koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

34/02-1411.

Odluka o određivanju postotka ukupnog kapitala u poduzeću BH Telecom Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

34/02-1411.

Odluka o određivanju procenta ukupnog kapitala u preduzeću BH Telecom Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

34/02-1411.

Odluka o određivanju postotka ukupnog kapitala u poduzeću Hrvatske pošte i telekomunikacije koji se prenosi na poduzeće Hrvatski telekom d.o.o. Mostar i koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

34/02-1412.

Odluka o određivanju procenta ukupnog kapitala u preduzeću Hrvatske pošte i telekomunikacije koji se prenosi na preduzeće Hrvatski telekom d.o.o. Mostar i koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

34/02-1412.

Odluka o izuzimanju od privatizacije Poduzeća za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)

6/05-198.

Odluka o izuzimanju od privatizacije Preduzeća za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (srpski jezik)

6/05-199.

Odluka o izuzimanju od privatizacije Preduzeća za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)

6/05-199.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Energoinvest dd Sarajevo (hrvatski jezik)

9/05-379.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću Energoinvest dd Sarajevo (bosanski jezik)

9/05-379.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Agrokomerc d.d. Velika Kladuša

59/05-5023.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću "Šipad" Export-lmport d.d. Sarajevo

39/05-2775.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor novog partnera za sanaciju privrednog društva Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (bosanski jezik)

13/05-881.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor novog partnera za sanaciju gospodarskog društva Energopetrol dd Sarajevo putem privatizacije ili dokapitalizacije (hrvatski jezik)

13/05-881.

Odluka o izmjenama Pravila pozivnog tendera Energopetrol dd Sarajevo

19/05-1380.

Odluka o identifikaciji, isknjižavanju i prenosu imovine privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo čiji je kapital predmet tendera za provođenje procesa privatizacije/dokapitalizacije

62/05-5295, 16/06-1702.

Odluka o objedinjenoj listi preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

13/02-461, 64/02-3024, 50/03-2670, 54/04-2511, 41/05-3125.

Odluka o objedinjenoj listi poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

13/02-462, 64/02-3024, 50/03-2671, 54/04-2510, 41/05-3125.

Odluka o inoviranoj listi preduzeća za prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u saradnji sa Međunarodnom savjetodavnom grupom za privatizaciju (IAGP) (bosanski jezik)

57/01, 50/03-2672.

Odluka o inoviranoj listi poduzeća za prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u suradnji sa Međunarodnom savjetodavnom grupom za privatizaciju (IAGP) (hrvatski jezik)

57/01, 50/03-2672.

Odluka o korišćenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35/00-1180, 57/01-1284.

Odluka o korišćenju novčnih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

35/00-1181, 57/01-1283.

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju procenta državnog/društvenog kapitala poduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji (hrvatski jezik)

54/02-2509. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju procenta državnog/društvenog kapitala poduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji objavljen je u SI. n. F BiH broj 36/00-1240, 47/00-1626.

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju procenta državnog/društvenog kapitala preduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji (hrvatski jezik)

54/02-2509. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju procenta državnog/društvenog kapitala preduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji objavljen je u SI. n. F BiH broj 36/00-1241, 47/00-1626.

Odluka o roku za prijavu javne prodaje u maloj privatizaciji (hrvatski jezik)

14/02-520, 1/03-36, 66/03-3218, 77/04-4590.

Odluka o roku za prijavu javne prodaje u maloj privatizaciji (bosanski jezik)

14/02-521, 1/03-36, 66/03-3218, 77/04-4590.

Odluka o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (bosanski jezik)

68/06, 88/07-9014.

Odluka o neposrednoj pripremi i provedbi male privatizacije (hrvatski jezik)

88/07-9014.

Odluka o načinu raspolaganja novčanim sredstvima prodajom preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8/04-194, 23/04-842.

Odluka o načinu raspolaganja novčanim sredstvima prodajom poduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

8/04-194, 23/04-842.

Odluka o prihvatanju prijedloga za zaključivanje ugovora o upravljanju

8/04-196.

Odluka o visini naknade za provođenje privatizacije preduzeća po osnovu Sporazuma o preuzimanju nadležnosti za provođenje privatizacije strateških preduzeća sa "Liste 56" (bosanski jezik)

37/04-1545.

Odluka o visini naknade za provođenje privatizacije poduzeća po osnovu Sporazuma o preuzimanju nadležnosti za provođenje privatizacije strateških poduzeća sa "Liste 56" (hrvatski jezik)

37/04-1545.

Odluka o registru preduzeća veterinarske i komunalne djelatnosti čiju privatizaciju će vršiti kantonalna agencija za privatizaciju (bosanski jezik)

6/07-406, 86/08-134.

Odluka o registru poduzeća veterinarske i komunalne djelatnosti čiju privatizaciju će vršiti županijska agencija za privatizaciju (hrvatski jezik)

6/07-410, 86/08-135.

Odluka o registru preduzeća veterinarske i komunalne djelatnosti čiju privatizaciju će vršiti kantonalna agencija za privatizaciju (srpski jezik)

6/07-410, 86/08-134.

Odluka o kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka

9/07-602.

Odluka o kriterijima za izbor direktora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka

9/07-602.

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezana za javni upis dionica (bosanski jezik)

9/07-603.

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezana za javni upis dionica (hrvatski jezik)

9/07-604.

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pasivnom podbilansu (bosanski jezik)

6/07-413.

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pasivnoj podbilanci (hrvatski jezik)

6/07-414.

Odluka o registru preduzeća veterinarske i komunalne djelatnosti čiju privatizaciju će vršiti kantonalna agencija za privatizaciju (bosanski jezik)

6/07-406.

Odluka o registru poduzeća veterinarske i komunalne djelatnosti čiju privatizaciju će vršiti županijska agencija za privatizaciju (hrvatski jezik)

6/07-410.

Odluka o kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka

9/07-602.

Odluka o kriterijima za izbor direktora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka

9/07-602.

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezana za javni upis dionica (bosanski jezik)

9/07-603.

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezana za javni upis dionica (hrvatski jezik)

9/07-604.

Odluka o postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP B&H Airlines doo Sarajevo (srpski jezik)

38/08-9.

Odluka o postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje osnovnog kapitala - dokapitalizaciju JP B&H Airlines doo Sarajevo (bosanski jezik)

38/08-9.

Odluka o postupku odabira i prihvatanja strateškog partnera za povećanje temeljnog kapitala - dokapitalizaciju JP B&H Airlines doo Sarajevo (hrvatski jezik)

38/08-9.

Odluka o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (srpski jezik)

34/09-5.

Odluka o izmjenama Odluke o davanju prethodne saglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (bosanski jezik)

34/09-5.

Odluka o izmjenama Odluke o davanju prethodne suglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog poduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona RTV TK (hrvatski jezik)

34/09-6.

Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o upravljanju preduzećem i davanju u lizing imovine preduzeća u postupku privatizacije (bosanski jezik)

5/98-131, 66/03-3218, 15/04-465.

Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o upravljanju poduzećem i davanju u lizing imovine poduzeća u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

5/98-133, 66/03-3219, 15/04-465.

Pravilnik o principima, načinu postupanja i pravilima prodaje u provođenju privatizacije preduzeća sa spornim pravima, stvarima, obavezama i kapitalom (bosanski jezik)

22/04-804.

Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (bosanski jezik)

12/05-869,28/05-1881.

Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (hrvatski jezik)

12/05-869, 28/05-1888.

Pravilnik o postupku prodaje dionica u postupku privatizacije banaka (hrvatski jezik)

36/00-1201.

Pravilnik o postupku prodaje dionica u postupku privatizacije banaka (bosanski jezik)

36/00-1207.

Pravilnik o postupku prodaje poduzeća koja se prodaju u suradnji sa Međunarodnom savjetodavnom skupinom za privatizaciju (IAGP) tenderom u velikoj privatizaciji (hrvatski jezik)

54/00-1997, 42/01 -907, 55/03-2916.

Pravilnik o postupku prodaje preduzeća koja se prodaju u suradnji sa Međunarodnom savjetodavnom skupinom za privatizaciju (IAGP) tenderom u velikoj privatizaciji (bosanski jezik)

54/00-2001, 42/01-907, 55/03-2917.

Pravilnik o radu arbitraže Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

8/99-203. 

Pravilnik o radu arbitraže Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (bosanski jezik)

8/99-203.

Pravilnik o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji (bosanski jezik)

77/04-4590.

Pravilnik o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji (hrvatski jezik)

77/04-4593.

Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik)

52/09-79. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine/Prečišćen tekst/ ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/09).

Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

52/09-82. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine /Prečišćen tekst/ ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/09).

Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

52/09-84. Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine /Prečišćen tekst/("Službene novine Federacije BiH", broj 13/09).

Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na berzi (bosanski jezik)

58/06-6208, 32/07-3014, 76/09-3.

Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na burzi (hrvatski jezik)

58/06-6209, 32/07-3014, 76/09-3.

Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (srpski jezik)

58/06-6209, 32/07-3014, 76/09-3.

Uputstvo o načinu prijavljivanja, potrebnim podacima i dokumentaciji i o postupku revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije (bosanski jezik)

9/98-247, 21/99-469.

Naputak o načinu prijavljivanja, potrebnim podacima i dokumentaciji i o postupku revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije (bosanski jezik)

9/98-247, 21/99-469.

Uputstvo o sadržaju i obliku zapisnika o izvršenoj reviziji i rješenja o rezultatima revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije (hrvatski jezik)

10/98-264.

Uputstvo o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa Jedinstvenog računa (bosanski jezik)

1/98-6, 18/98-484.

Naputak o evidentiranju i ostvarivanju tražbina građana sa Jedinstvenog računa (hrvatski jezik)

1/98-16, 18/98-484.

Naputak o izboru, imenovanju i izdavanju dozvola aukcionarima (hrvatski jezik)

22/98-622.

Uputstvo o izboru, imenovanju i izdavanju dozvola aukcionarima (bosanski jezik)

22/98-623.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (hrvatski jezik)

33/98-1189, 21/99-470, 14/00-437.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u provedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzec'a (bosanski jezik)

33/98-1189, 21/99-470, 14/00-437.

Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prijenos potraživanja sa jedinstvenog računa na zbirni račun u javnoj ponudi dionica (bosanski jezik)

9/00-146.

Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prijenos potraživanja sa jedinstvenog računa na zbrojni račun u javnoj ponudi dionica (hrvatski jezik)

9/00-149.

Naputak o obliku i sadržaju obrazaca obveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (hrvatski jezik)

33/98-1202, 21/99-470.

Naputak o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početne bilance (hrvatski jezik)

26/98-771, 3/99-41, 32/99-1478.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početne bilance (bosanski jezik)

26/98-786, 3/99-41, 32/99-1502.

Uputstvo o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzec'a i banaka putem Jedinstvenog računa trezora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

3/05-39, 23/05-1516.

Naputak o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća i banaka putem Jedinstvenog računa trezora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

3/05-39, 23/05-1516.

Tarifnik o naknadama (hrvatski jezik)

22/98-624.

Tarifnik o naknadama (bosanski jezik)

22/98-625.

Naputak o utvrđivanju i načinu prijenosa tražbina građana čiji se devizni računi vode u bankama kod kojih su organizacijske jedinice na teritoriju Federacije prestale sa radom (hrvatski jezik)

6/98-195.

Uputstvo o utvrđivanju i načinu prijenosa potraživanja građana čiji se devizni računi vode u bankama kod kojih su organizacijske jedinice na teritoriji Federacije prestale sa radom (bosanski jezik)

6/98-195.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početnog bilansa (bosanski jezik)

28/98-771,3/99-41.

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početnog bilansa (hrvatski jezik)

28/98-771, 3/99-41.

Pravila direktne prodaje

79/05-4.

Uputstvo o pravilima prodaje neposrednom pogodbom (prečišćeni tekst) (bosanski jezik)

28/05-1896.

Naputak o pravilima prodaje neposrednom pogodbom (prečišćeni tekst) (hrvatski jezik)

28/05-1898.

Upitnik za poduzeća koja sudjeluju u privatizaciji (hrvatski jezik)

18/98-484.

Upitnik za preduzeća koja učestvuju u privatizaciji (bosanski jezik)

18/98-486.

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "Bosnalijek" dd Sarajevo (srpski jezik)

26/10-60. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju proce¬dure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze, V broj 252/07 od 16. maja 2007. godine Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/07).

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "Bosnalijek" dd Sarajevo (bosanski jezik)

26/10-60. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju proce¬dure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze, V broj 252/07 od 16. maja 2007. godine Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/07).

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću "Bosnalijek" dd Sarajevo (hrvatski jezik)

26/10-61. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju proce¬dure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze, V broj 252/07 od 16. maja 2007. godine Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/07).

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početne bilance preduzeća za privatizaciju (hrvatski jezik)

40/10-171.

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (srpski jezik)

40/10-175.

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (bosanski jezik)

40/10-179.

Odluka o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilansom poduzeća i banaka (hrvatski jezik)

43/10-14.

Odluka o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka (srpski jezik)

43/10-14.

Odluka o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka (bosanski jezik)

43/10-15.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju obaveza preduzeća za pripremu procesa privatizacije

2/98-43.

Odluka o Agenciji za privatizaciju

1/97, 3a/00-164, odluka o izmjenama i dopunama odluke 6/03-192, 17/05-734.

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava ostvarenih u procesu privatizcije

9/00-413, 11/01-397.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Unsko- sanskog kantona

8/00, 11/021-398.

Odluka o odabiru najpovoljnije banke za plasman dijela sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Unsko-sanskog kantona

3/02-47.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Zaključak o načinu odobravanja kredita pravnim i fizičkim osobama iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije

6/00-302.

TUZLANSKO-PODRINJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)

3/97-25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 5/04-271, 3/05-122.

Zakon o prenošenju nadležnosti upravljanja i raspolaganja neprivatiziranim dionicama, kapitalom i imovinom javnih preduzeća

7/05-229.

Statut Kantonalne agencije za privatizaciju

3/98-109.

Statut Kantonalne agencije za privatizaciju

3/98-112.

Odluka o utvrđivanju osnovne cijene, zona i koeficijenata za procjenu vrijednosti građevinskog zemljišta prilikom sastavljanja početnog bilansa stanja u postupku privatizacije (bosanski jezik)

5/99-131.

Odluka o utvrđivanju osnovne cijene, zona i koeficijenata za procjenu vrijednosti građevinskog zemljišta prilikom sastavljanja početne bilance stanja u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

5/99-132.

Odluka o kreditiranju projekata iz privatizacijskih novčanih sredstava (bosanski jezik)

1/00-49, 12/00-595.

Odluka o kreditiranju projekata iz privatizacijskih novčanih sredstava (hrvatski jezik)

1/00-50, 12/00-595.

Odluka o visini sredstava namijenjenih kreditiranju mikroprojekata (bosanski jezik)

2/02-69.

Odluka o visini sredstava namijenjenih kreditiranju mikroprojekata (hrvatski jezik)

2/02-70.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - Službene novine

Zakon o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

4/97-110, 15/97-1030, 5/01-286.

Zakon o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojske županije (hrvatski jezik)

4/97-112, 15/97-1030, 5/01-286.

Autentično tumačenje odredbe člana 14. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

4/08-112.

Autentično tumačenje odredbe članka 14. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

4/08-112.

Statut Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

9/99-1 72.

Uredba o vršenju ovlaščenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

5/06-338, 4/07-42.

Uredba o vršenju ovlaščenja organa Zeničko-dobojskog kantona u privrednim društvima sa udjelom državnog kapitala (hrvatski jezik)

5/06-338, 4/07-42.

Odluka o raspoređivanju (usmjeravanju), namjeni, kriterijima, te uvjetima i proceduri za dodjelu sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

5/02-124.

Odluka o raspoređivanju (usmjeravanju), namjeni, kriterijima, te uvjetima i proceduri za dodjelu sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala na području Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

5/02-124.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Zeničko- -dobojskog kantona (bosanski jezik)

13/00-584.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća na području Zeničko- -dobojskog kantona (hrvatski jezik)

1 3/00-585.

Odluka o uslovima kreditiranja projekata razvoja i zapošljavanja iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije (bosanski jezik)

8/02-278, 12/02-509, 12/02-511.

Odluka o uvjetima kreditiranja projekata razvoja i zapošljavanja iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća u procesu privatizacije (hrvatski jezik)

8/02-278, 12/02-510, 12/02-514.

Odluka o kreditiranju projekata razvoja i zapošljavanja iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije (bosanski jezik)

12/02-516.

Odluka o kreditiranju projekata razvoja i zapošljavanja iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća u procesu privatizacije (hrvatski jezik)

12/02-518.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih od povrata sredstava plasiranih u vidu kredita iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala na području Zeničko-dobojskog kantona (bosanski jezik)

4/04-185.

Odluka o rabljenju novčanih sredstava ostvarenih od povrata sredstava plasiranih u vidu kredita iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala na području Zeničko-dobojskog kantona (hrvatski jezik)

4/04-185.

Odluka o finansiranju nužnih troškova preduzeća sa državnim kapitalom u kojima je potpuno obustavljena proizvodnja (bosanski jezik)

3/09-232.

Odluka o financiranju nužnih troškova poduzeća sa državnim kapitalom u kojima je potpuno obustavljena proizvodnja (hrvatski jezik)

3/09-232.

Odluka o usmjeravanju neiskorišćenih novčanih sredstava osvarenih prodajom državnih poduzeća od kantonalnog značaja na području Zeničko-dobojskog kantona na ESCROVV račun Zeničko- dobojskog kantona (hrvatski jezik)

10/03-470.

Odluka o usmjeravanju neiskorištenih novčanih sredstava osvarenih prodajom državnih preduzeća od kantonalnog značaja na području Zeničko-dobojskog kantona na ESCROVV račun Zeničko- dobojskog kantona (bosanski jezik)

10/03-470.

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za subvencije preduzeća u privatizaciji (bosanski jezik)

4/04-193.

Odluka oodobravanju financijskih sredstava za subvencije poduzeća u privatizaciji (hrvatski jezik)

4/04-193.

Odluka o pravu Vlade Zeničko-dobojskog kantona da odlučuje o pojedinačnim zahtjevima korisnika kredita za privredni razvoj i zapošljavanje dodjeljenih iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona u pogledu produženja roka otplate kredita (bosanski jezik)

7/05-316.

Odluka o pravu Vlade Zeničko-dobojskog kantona da odlučuje o pojedinačnim zahtjevima korisnika kredita za privredni razvoj i zapošljavanje dodjeljenih iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona u pogledu produženja roka otplate kredita (hrvatski jezik)

7/05-316.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o privatizaciji Bosansko-podrinjskog kantona Coražde

8/97-348.

Zakon o Agenciji za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

8/97-348, 8/99-222, 10/00-141.

Statut Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

3/01-23.

Odluku o raspolaganju novčanim sredstvima prikupljenim od prodaje poslovnih prostorija općine Goražde

1 7/99-408.

Odluka o kriterijima za plasiranje privatizacijskih novčanih sredstava (bosanski jezik)

2/02-50.

Odluka o kriterijima za plasiranje privatizacijskih novčanih sredstava (hrvatski jezik)

2/02-50.

Zakon o Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde - Prečišćeni tekst 8/10-793.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Zakon o agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)

4/97-161, 7/05-808.

Zakon o agenciji za privatizaciju (hrvatski jezik)

4/97-161, 7/05-808.

Odluka o početku rada Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

9/98-214.

Odluka o početku rada Agencije za privatizaciju u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

9/98-214.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje liste poduzeća s područja Županije Središnja Bosna u kojima Vlada Županije Središnja Bosna ima ovlasti i obveze vlasnika državnog kapitala (hrvatski jezik)

2/00-22.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća s područja Srednjobosanskog kantona u kojima Vlada Srednjobosanskog kantona ima ovlaštenja i obaveze vlasnika državnog kapitala (bosanski jezik)

2/00-22.

Odluka o plasiranju privatizacijskih novčanih sredstava (bosanski jezik)

15/00-615.

Odluka o plasiranju privatizacijskih novčanih sredstava (hrvatski jezik)

15/00-615.

Odluka o kriterijima za plasiranje privatizacijskih novčanih sredstava (hrvatski jezik)

10/04-705.

Odluka o kriterijima za plasiranje privatizacijskih novčanih sredstava (bosanski jezik)

10/04-705.

Odluka o korištenju privatizacijskih novčanih sredstava (hrvatski jezik)

7/01-365.

Odluka o korištenju privatizacijskih novčanih sredstava (bosanski jezik)

7/01-365.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća, za finansiranje Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (bosanski jezik)

7/03-347.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća, za financiranje Agencije za privatizaciju u Županiji Središnja Bosna (hrvatski jezik)

7/03-347.

Finansijski plan Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2007. godinu (bosanski jezik)

1/07-178.

Financijski plan Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2007. godinu (hrvatski jezik)

1/07-178.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Zakon o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)

4/98-19.

Zakon o Županijskoj agenciji za privatizaciju (hrvatski jezik)

4/98-19.

Satut Agencije za privatizaciju u Flercegovačko-neretvanskom kantonu (bosanski jezik)

12/99-3.

Satut Agencije za privatizaciju u Flercegovačko-neretvanskoj županiji (hrvatski jezik)

12/99-3.

Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (bosanski jezik)

12/99-8.

Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (hrvatski jezik)

12/99-8.

Odluka Upravnog odbora Agencije za privatizaciju o privremenom i trajnom smještaju (bosanski jezik)

12/99-11.

Odluka Upravnog odbora Agencije za privatizaciju o privremenom i trajnom smještaju (hrvatski jezik)

12/99-11.

Odluka o korišc'enju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju HNK (bosanski jezik)

7/00-43, 2/02-13.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju HNŽ (hrvatski jezik)

7/00-43, 2/02-13.

Zaključak Upravnog odbora Agencije za privatizaciju (bosanski jezik)

12/99-18.

Zaključak Upravnog odbora Agencije za privatizaciju (hrvatski jezik)

12/99-18.

Odluka o usmjeravanju novčanih sredstava ostvarenih do 19. jula 2002. godine prodajom preduzeća u postupku privatizacije iz nadležnosti Agencije za privatizaciju HNK (bosanski jezik)

3/02-55.

Odluka o usmjeravanju novčanih sredstava ostvarenih do 19. srpnja 2002. godine prodajom poduzeća u postupku privatizacije iz mjerodavnosti Agencije za privatizaciju HNŽ (hrvatski jezik)

3/02-55.

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA - Narodne novine

Zakon o Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj

3/97-48, 4/98-162, 13/99-408, 6/07-125.

Zakon o imovini Županije Zapadnohercegovačke

3/98-122,

Zakon o upravljanju državnom imovinom

3/98-123, 3/98-123, 6/07-124.

Statut Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj

10/08-335.

Odluka o naknadama za rad članova upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj

8/98-351.

Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapad nohercegovačkoj

14/99-423.

Odluka o obaveznom obavljanju revizija u mješovitim društvima

14/99-424.

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća u postupku privatizacije u Županiji Zapadnohercegovačkoj

15/00-375, 5/02-90.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Zakon o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju

6/97-121, izmjene i dopune 7/00-277.

Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo

8/01-311.

Statut Kantonalne agencije za privatizaciju

19/00-818.

Odluka o načinu i kriterijima izbora banaka za plasman dijela sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Kantona Sarajevo

33/01-1269.

Uputstvo o uslovima i postupku odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Kantona Sarajevo

32/01-1249, 4/02-106, 7/02-281, 14/02-671, 21/02-881.

Zaključak o načinu odobravanja kredita pravnim i fizičkim licima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije

7/00-279.

Odluka o proglašenju kompleksa Skenderije kao općeg dobra u javnoj upotrebi kojim upravlja "Centar skenderija" d.o.o. Sarajevo

16/00-665.

Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja "ZOI 84 - Olimpijski centar Sarajevo" D.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije

16/00-666.

Procedure o načinu uplate i korištenja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo na posebnom ESCROW transakcijskom računu Kantona Sarajevo

5/05-314.

Odluka o korišćenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Kantona Sarajevo

24/01-1018, 16/04-1299.

Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo

7/05-402.

Odluka o namjeni korištenja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća-privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom na području Kantona Sarajevo

31/04-2249.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću "Famos Holding" d.d. Sarajevo

27/05-1522.

Odluka o reprogramiranju roka vraćanja odobrenih kredita privrednim društvima za realizaciju programa za podsticaj proizvodnje od 30.06.2006. godine do 31.12.2006. godine

21/06-1282.

Uputstvo o uslovima i postupku odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području Kantona Sarajevo

32/01-1249, 4/02-106, 7/02-281, 14/02-671, 21/02-881, 13/04-1042.

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA - Narodne novine

Zakon o Agenciji za privatizaciju

2/98-14.

Odluka o obveznom izvršenju revizije u društvima u mješovitom vlasništvu na području Hercegbosanske županije

8/99-326.

Odluka o davanju suglasnosti na popis poduzeća za prodaju putem tendera na području Hercegbosanske županije

5/00-77.

Poslovnik o radu Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji

11/98-500.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije

9/03-202.

Pravilnik o poslovnoj tajni Agencije za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji

11/98-502.

Odluka o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2009. godinu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije

3/09-129.

Odluka o odobravanju programa privatizacije i metodi privatizacije

8/09-305.

Odluka o izuzimanju županijske (državne) imovine iz procesa privatizacije

17/09-1227.

Odluka o izuzimanju županijske (državne) imovine iz procesa privatizacije

18/09-1252.

Odluka o izuzimanju iz procesa privatizacije nekretnine za potrebe formiranja javnog pristupnog puta

19/09-1314.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o privatizaciji preduzeća

8/04-325.

Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji preduzeća u Brčko Distriktu BiH

2/08-40 (Nalog Supervizora).

Objedinjavajući nalog supervizora o privatizaciji

11/01-522

Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

11/01-522, Dopuna naloga 5/02-297.

Nalog Supervizora o izuzimanju vjerskih objekata i groblja iz imovine preduzeća koja se privatizuju u Brčko Distriktu BiH

17/02-936.

Procedura za prodaju državnog kapitala i imovine preduzeća u Brčko Distriktu BiH putem otvorenog međunarodnog tendera

12/01-527, odluka o izmjeni i dopuni 12/02-790, odluka o dopuni procedure 2/03-60.

Nalog Supervizora u korištenju vaučera I certifikata u procesu privatizacije u Brčko Distriktu I osnivanju manjinskog dioničarskog fonda Brčko Distrikta

9/02-598.

Nalog Supervizora o načinu korištenja Markovićevih dionica u procesu privatizacije u Brčko Distriktu

9/02-600.

Poslovnik o radu Komisije za analizu i praćenje procesa privatizacije preduzeća u Brčko Distriktu BiH

1 2/06-248.

Lista vaučera - certifikata

1 5/02-897.

Pravila o prodaji državnog kapitala, imovine ili dijelova poduzeća Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine putem javne aukcije

22/03-1109.

Pravila o postupku i načinu restrukturisanja državnih poduzeća Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

2203-1112.

Uputstvo o načinu ubiranja, raspodjele trošenja sredstava od privatizacije stanova u vlasništvu Brčko Distrikta BiH

4/03-133.

Odluka o visini naknade i putnih troškova za izvršene poslove aukcionara i pomoćnika aukcionara

5/05-142.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o privatizaciji preduzeća - Prečišćen tekst

26/97-711, 41/08-1.

Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

51/06-1, 1/07-3, 53/07-8, 58/09-3.

Zakon o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima

24/98-615.

Odluka o Zakonu i izmenama i dopunama Okvirnog Zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini

15/00-343 (Visoki predstavnik za BiH).

Zakon o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža

98/04-1, 71/10-2.

Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama

33/06-1.

Zakon o uvjetima prodaje akcija preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske

20/07-4.

Zakon o Akcijskom fondu Republike Srpske

56/06, 1/07-3.

Uredba o radu Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama

44/06-1.

Poslovnik o radu Komisije za reviziju privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama

54/06-20.

Uredba o metodologiji za procjenu vrijednosti kapitala preduzeća

30/04-1.

Uredba o utvrđivanju metodologije za izradu početnog bilansa stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima

28/98-753, 37/99-777.

Uredba o utvrđivanju metodologije za pripremu programa za privatizaciju državnog kapitala u preduzećima

28/98-755, 37/99-778.

Uredba o utvrđivanju i korigovanju strukture trajnog kapitala preduzeća

28/98-758, 4/99-41.

Uredba o utvrđivanju metodologije za izradu početnog bilansa stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u bankama

7/99-93.

Uredba o utvrđivanju metodologije za procenu vrednosti kapitala u preduzećima

24/99-553.

Uredba o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske

95/06-2, 2/07-1, 7/07-1.

Uredba o kriterijima za izdavanje dozvole za učešće u privatizaciji banke

24/00-605, 55/01-1121.

Odluka o određivanju preduzeća od strateškog značaja u kojima će se državni kapital privatizovati po posebnim privatizacionim programima

39/99-816, 24/00-608, 41/00-960, 6/01-118.

Odluka o određivanju preduzeća od posebnog interesa za Republiku Srpsku i načinu postupanja predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske i/ili Fonda za restituciju Republike Srpske u preduzećima od posebnog interesa

48/09-3.

Odluka o određivanju preduzeća od strateškog značaja

28/08, 37/09-35, 85/09-2.

Odluka o ukidanju statusa preduzeća od interesa za Republiku Srpsku

14/01-303.

Odluka o odobravanju programa privatizacije preduzeća koja obavljaju veterinarsku delatnost u Republici Srpskoj

13/01-273, 1/05-9, 16/06-12.

Odluka o utvrđivanju dijela državnog kapitala strateških preduzeća koji će se privatizovati u vaučer ponudi

35/00-787.

Odluka o načinu raspolaganja sredstvima uplaćenim po osnovu troškova učešća u privatizaciji i naknada za prenos vaučera i kupona

39/00-889, 34/01-740.

Odluka o emitovanju vaučera

20/96-848.

Odluka o utvrđivanju iznosa za otkup vaučer knjižice

21/96-936.

Odluka o dostavljanju obrazaca i tabela radi procene vrednosti preduzeća

25/96-1002.

Odluka o postupku podnošenja zahteva za otkup deonica

14/97-459.

Odluka o produženju roka za podnošenje zahteva za otkup deonica i oslobađanje od plaćanja obrazaca zahteva određenim kategorijama građana

25/97-672.

Odluka o produženju roka za podnošenje programa za privatizaciju državnog kapitala, do 31.12.1999.

28/99-614.

Odluka o sadržaju Posebnog privatizacionog programa

98/03-2.

Odluka o obaveznom procenjivanju ratne štete nastale kod preduzeća koja se privatizuju

24/97-653.

Odluka o emitovanju vaučera

20/96-848. Emisiju vrši Direkcija za privatizaciju i razvoj od 1.9.1996. do 30.10.1996. godine.

Odluka o utvrđivanju iznosa za otkup vaučer knjižice

21/96-936.

Odluka o dostavljanju obrazaca i tabela radi procene vrednosti preduzeća

25/96-1002.

Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu dodatnog broja vaučera

36/99-761.

Odluka o privatizaciji po posebnim privatizacionim programima

9/00-191.

Odluka o uslovima za sticanje i gubitak licence i načinu rada voditelja licitacije

14/99-274, 42/02-4.

Odluka o korekciji rezultata vaučer ponude

66/01-1365.

Odluka o korišćenju sredstava od prodaje državnog kapitala u preduzećima

3/02-2, 5/03-12.

Odluka o usvajanju Programa očuvanja socijalne stabilnosti u procesu privatizacije

14/02-19.

Odluka o prenosu akcija državnog kapitala na Fond penzijsko-invalidskog osiguranja i Fond restitucije

24/02-5.

Odluka o usvajanju Plana iznošenja akcija preduzeča na berzu ("Plan 7")

49/05-1.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravila postupka iznošenja državnog kapitala na berzu i druga uređena javna tržišta

88/05-7.

Odluka o Planu privatizacije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

39/02-8, 41/05-18.

Pravilnik o direktnoj prodaji državnog kapitala u bankama

13/01-280, 14/02-23.

Pravilnik o uslovima i načinu sticanja revizionih zvanja

4/95-135, 4/96-83.

Pravilnik o postupku dodeljivanja ovlaštenja (licence) proceniteljima vrednosti preduzeča i druge imovine

20/96-869.

Pravilnik o distribuciji i raspolaganju vaučerima i kuponima u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima

28/98-763, 26/00-643.

Pravila vaučer ponude

33/98-917, 37/00-863.

Pravilnik o javnoj licitaciji i specijalnoj licitaciji

7/00-154, 8/01-144.

Pravila licitacije i specijalne licitacije

8/02-8, 44/02-18 i 44/02-18, 16/06-29.

Pravilnik o pravilima tender prodaje

7/00-151.

Pravilnik o direktnoj prodaji

7/00-1 50.

Pravilnik o emisiji novih akcija u postupku privatizacije

24/99-562.

Pravila tenderske prodaje

97/06-6.

Pravila prodaje na berzi

97/06-11.

Pravila prihvaćanja javne ponude za preuzimanje

97/06-14.

Pravila prodaje uposlenim u preduzećima

97/06-15.

Pravilnik o utvrđivanju strukture i vrijednosti osnovnog kapitala preduzeća

18/08-50.

Uputstvo o metodologiji procene vrednosti preduzeća

14/95-422.

Uputstvo o proceni vrednosti preduzeća

21/96-942.

Uputstvo o registraciji lica za učešće u privatizaciji državnog kapitala

6/00-132.

Upusttvo o načinu vrednovanja ponuda na tenderu sa varijabalnim uslovima

14/01-322.

Uputstvo o načinu ostvarivanja prava prinudne prodaje i prinudne kupovine u postupku preuzimanja akcionarskog društva

112/09-19.

Spisak Centara za privatizaciju

15/97-487.

Obavezni uslovi koje mora ispunjavati centar za licitaciju

14/99-275

Odluka o odobrenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće "Energoinvest" Rasklopna oprema a.d. Lukavica - Istočno Sarajevo

88/05-3.

Odluka o odobrenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće Istraživačko razvojni centar elektroenergetike - IRCE a.d. Istočno Sarajevo

88/05-3.

Odluka o odobrenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće "jelšingrad" fabrika mašina i dizalica a.d. Prnjavor

88/05-4.

Odluka o odobrenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće Fabrika kompresora i pneumatskih alata "Trudbenik" a.d. Doboj

88/05-4.

Odluka o odobrenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće "Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška

88/05-4.

Odluka o odobrenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće Hotel "Bosna" a.d. Banja Luka

88/05-5.

Odluka o donošenju posebnog privatizacionog programa za akcionarsko društvo "Veterinarsko stočarski centar" Banja Luka

47/10-5. 

Odluka o izmjenama Statuta Akcijskog fonda Republike Srpske AD Banja Luka 70/10-1.

 

1.8.2. Privatizacioni fondovi

 

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima

23/00-471 (Visoki predstavnik za BiH). Osnovni tekst Zakona 0 društvima za upravljanje fondovima i investicionim fondovima objavljen je u SI. n. F BiH broj 41/98-1498 (bosanski jezik) i 41/98-1500 (hrvatski jezik)

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Zakon o investicijskim fondovima (hrvatski jezik)

85/08-1.

Zakon o investicijskim fondovima (srpski jezik)

85/08-35.

Zakon o investicijskim fondovima (bosanski jezik)

85/08-70.

Odluka o primjeni propisa na društva za upravljanje fondovima i investicione fondove (bosanski jezik) 20/06-1986.

Odluka o primjeni propisa na društva za upravljanje fondovima i investicijske fondove (hrvatski jezik)

20/06-1986.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću IP "Krivaja" doo Zavidovići (hrvatski jezik)

29/07-2831.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću IP "Krivaja" doo Zavidovići (srpski jezik)

29/07-2831.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću IP "Krivaja" doo Zavidovići (bosanski jezik)

29/07-2832.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog društva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda

29/99-1161, 44/99-1811, 14/00-438, 57/00-2091, 20/03-815, 30/04-1089.

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog društva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda

29/99-1158, 44/99-1811, 14/00-438, 57/00-2091, 20/03-815, 30/04-1090.

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara za privatizacijske investicijske fondove (hrvatski jezik)

20/03-811, 30/04-1089.

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara za privatizacijske investicione fondove (bosanski jezik)

20/03-813, 30/04-1089.

Pravilnik o registraciji i prijenosu vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira (bosanski jezik)

32/99-1506, 6/01-139, 51/01-1157.

Pravilnik o registraciji i prijenosu vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

32/99-1502, 6/01-139, 51/01-1157.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacijskog investicionog fonda (bosanski jezik)

11/00-200, 8/01-165, 51/01-1158.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacijskog investicionog fonda (hrvatski jezik)

11/00-201, 8/01-165, 51/01-1158.

Pravilnik o obliku i sadržaju prospekta dionica prve emisije privatizacijskog fonda (hrvatski jezik)

32/99-1510, 30/00-986.

Pravilnik o obliku I sadržaju prospekta dionica prve emisije privatizacijskog fonda (bosanski jezik)

32/99-1510, 30/00-986.

Pravilnik o javnoj promociji društava za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskih investicijskih fondova (hrvatski jezik)

42/99-1754.

Pravilnik o javnoj promociji društava za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskih investicijskih fondova (bosanski jezik)

42/99-1756.

Pravilnik o nadzoru poslovanja privatizacijskih društava i privatizacijskih investicijskih fondova (hrvatski jezik)

48/99-1887.

Pravilnik o nadzoru poslovanja privatizacijskih društava i privatizacijskih investicijskih fondova (bosanski jezik)

48/99-1888.

Pravilnik o bankama depozitarima privatizacijskih investicijskih fondova (bosanski jezik)

7/00-105.

Pravilnik o bankama depozitarima privatizacijskih investicijskih fondova (hrvatski jezik)

7/00-108.

Pravilnik o načinu izvještavanja o korištenju privatizacijskog potraživanja (bosanski jezik)

17/00-525.

Pravilnik o načinu izvještavanja o korištenju privatizacijskog potraživanja (hrvatski jezik)

17/00-526.

Pravilnik o vođenju registra lica iz čl. 29. i 121. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o  investicionim fondovima (bosanski jezik)

17/00-527.

Pravilnik o vođenju registra osoba iz čl. 29. i 121. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima (hrvatski jezik)

17/00-532.

Pravilnik o uslovima i postupku preuzimanja kontrole nad dioničkim društvom i provođenju tender ponude za kupovinu vrijednosnih papira (bosanski jezik)

57/00-2085, 8/03-381.

Pravilnik o uvjetima i postupku preuzimanja kontrole nad dioničkim društvom i provođenju tender ponude za kupovinu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

57/00-2088, 8/03-380.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

11/00-201, 8/01-165.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacijskog investicionog fonda (bosanski jezik)

11/00-200, 8/01-165.

Pravilnik o izvještavanju i obaveznom objavljivanju izvještaja društva za upravljanje privatizacijskim investicionim fondovima i privatizacijskog investicionog fonda (bosanski jezik)

57/01-1303.

Pravilnik o izvješćivanju i obveznom objavljivanju izvješća društva za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

57/01-1309.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i izračuna neto vrijednosti imovine fonda (hrvatski jezik)

12/04-359, 93/07-9472.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i obračuna neto vrijednosti imovine fonda (bosanski jezik)

1 2/04-360, 93/07-9472.

Pravilnik o načinu stjecanja i prometovanja vlastitim dionicama (hrvatski jezik)

12/04-362.

Pravilnik o načinu sticanja i prometa vlastitih dionica (bosanski jezik)

12/04-362.

Pravilnik o načinu transformacije privatizacijskog investicionog fonda u investicioni fond (bosanski jezik)

55/05-4622, 29/06-3185, 93/07-9473.

Pravilnik o načinu transformiranja privatizacijskog investicijskog fonda u investicijski fond (hrvatski jezik)

55/05-4623, 29/06-3186, 93/07-9473.

Pravilnik o načinu obračuna neto vrijednosti imovine fonda (bosanski jezik)

20/06-1987. Ispravka 21/06-2153, 93/07-9472.

Pravilnik o načinu obračuna neto vrijednosti imovine fonda (hrvatski jezik)

20/06-1989. Ispravka 21/06-2153, 93/07-9472.

Pravila upravljanja dioničkim društvima (hrvatski jezik)

24/06-2423.

Pravila upravljanja dioničkim društvima (bosanski jezik)

24/06-2429.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uvjetima za članove uprave društva za upravljanje (hrvatski jezik)

18/09-75.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uslovima za članove uprave društva za upravljanje (bosanski jezik)

18/09-79.

Pravilnik o uvjetima poslovanja društva za upravljanje (hrvatski jezik)

18/09-82, 7/10-39

Pravilnik o uslovima poslovanja društva za upravljanje (bosanski jezik)

18/09-84, 7/10-39

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (hrvatski jezik)

18/09-86, 7/10-39

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (bosanski jezik)

1 8/09-87.

Pravilnik o ulaganjima otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom (bosanski jezik)

29/09-162.

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom (hrvatski jezik)

29/09-163.

Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine (bosanski jezik)

29/09-163.

Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u nekretnine (hrvatski jezik)

29/09-164.

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom (bosanski jezik)

29/09-164.

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom (hrvatski jezik)

29/09-165.

Pravilnik o promociji investicijskih fondova sa javnom ponudom (hrvatski jezik)

33/09-28.

Pravilnik o promociji investicijskih fondova sa javnom ponudom (bosanski jezik)

33/09-29.

Pravilnik o registru udjela (hrvatski jezik)

33/09-29.

Pravilnik o registru udjela (bosanski jezik)

33/09-30.

Uputstvo o obaveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa depozitorom (bosanski jezik)

29/99-1164.

Uputstvo o obaveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa depozitorom (hrvatski jezik)

29/99-1166.

Uputstvo o obveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa registrom vrijednosnih papira (bosanski jezik)

29/99-1168, 57/01-1302.

Naputak o obveznim elementima ugovora privatizacijskog društva sa registrom vrijednosnih papira (hrvatski jezik)

29/99-1169, 57/01-1302.

Naputak o sadržaju skraćenog bilanca stanja i bilanca uspjeha za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i privatizacijskog investicijskog fonda (hrvatski jezik)

16/01-289.

Uputstvo o sadržaju skraćenog bilansa stanja i bilansa uspjeha za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondovima i Privatizacijskog investicijskog fonda (bosanski jezik)

16/01-290.

Naputak o obavljanju kontrole izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

14/03-575.

Uputstvo o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji BiH (bosanski jezik)

14/03-577.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova dd Sarajevo (hrvatski jezik)

72/04-41 87.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova dd Sarajevo (bosanski jezik)

72/04-4188.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću IP "Krivaja" doo Zavidovići (hrvatski jezik)

29/07-2831.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću IP "Krivaja" doo Zavidovići (srpski jezik)

29/07-2831 

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću IP "Krivaja" doo Zavidovići (bosanski jezik)

29/07-2832.

Lista banaka koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova depozitara za račun privatizacijskih fondova

44/99-1811.

Lista banaka koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova depozitara za račun privatizacijskih fondova

44/99-1811.

Pravilnik o ulaganjima zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom na inostranim tržištima (bosanski jezik)

11/10-170.

Pravilnik o ulaganjima zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom na inozemnim tržištima (hrvatski jezik)

11/10-170.

ŽUPANIJA POSAVSKA - Narodne novine

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u poduzeću "INTEGRAL" d.o.o. Odžak

5/06-308.

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnoga kapitala u vodoprivrednom preduzeću "Srednja Posavina"d.d. Orašje

7/08-722.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA - Službene novine

Odluka o načinu, odnosno metodi privatizacije državnoga kapitala u Mlinpek, d.d. Bugojno (bosanski jezik)

8/06-852.

Odluka o načinu, odnosno metodi privatrizacije državnoga kapitala u Mlinpek, d.d. Bugojno (hrvatski jezik)

8/06-852.

Odluka o načinu, odnosno metodi privatizacije državnoga kapitala u BNT - Traktori i autodizalice, d.o.o. Novi Travnik (bosanski jezik)

8/06-853.

Odluka o načinu, odnosno metodi privatizacije državnoga kapitala u BNT - Traktori i autodizalice, d.o.o. Novi Travnik (hrvatski jezik)

8/06-853.

KANTON SARAJEVO - Službene novine

Odluka o određivanju metoda privatizacije državnog kapitala u preduzeću TP "Marketi" d.d. sa p.o. Sarajevo

18/06-1057.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (srpski jezik)

8/10-35.

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (bosanski jezik)

8/1 0-36.

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (hrvatski jezik)

8/10-36.

Odluka o metodu privatizacije preduzeča "Rad" d.o.o. Mostar

1/1 0-107.

Odluka o metodu privatizacije preduzeča "Staklo" d.o.o. Mostar 1/10-107.

Odluka o davanju saglasnosti na metod privatizacije preduzeča JP Veterinarska stanica Neum

8/09-65.

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE - Službeni glasnik

Zakon o investicionim fondovima

30/07-1192.

Pravilnik o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima

44/08-1485.

Pravilnik o uslovima, načinu sticanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom

44/08-1487.

Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicionih fondova s javnom ponudom u nekretnine

44/08-1488.

Pravilnik o ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

44/08-1489.

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicionih fondova s privatnom ponudom

44/08-1489.

Pravilnik o uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu

44/08-1490.

Pravilnik o sadržaju ugovora između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje investicionim fondovima

44/08-1491.

Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice

44/08-1492.

Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom

44/08-1492.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima

24/98-619, 63/02-8, 67/05-11.

Zakon o investicionim fondovima

92/06-36.

Uredba o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske

95/06-2, 2/07-1, 7/07-1, 120/08-9.

Odluka o visini naknade za izdavanje dozvola za osnivanje društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom i dozvole za osnivanje i upravljanje privatizacionim investicionim fondom

17/00-383.

Odluka o načinu provođenja tendera za izradu posebnog privatizacionog programa

18/00-385. Odluka o izmjenama i dopunama 46/02-4.

Odluka o određivanju minimalnog broja vaučera za osnivanje privatizacionog investicionog fonda

1/01-4.

Odluka o angažovanju ovlaštene institucije GTZ, za izradu posebnog privatizacionog programa veterinarskih stanica Republike Srpske

33/00-763.

Odluka o donošenju Posebnog privatizacionog programa za preduzeće "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka

74/06-1.

Odluka o usvajanju Plana iznošenja akcija državnog kapitala na berzu - Plan 10.

54/06-1.

Pravilnik o uslovima i postupku za osnivanje privatizacionih investicionih fondova i društava za upravljanje privatizacionim fondovima

16/00-369. Ispravka 26/00-655. Izmjene i dopune 39/02-9.

Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera I investicionog savetnika

19/00-434.

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvola za rad preduzeću za poslovanje sa hartijama od vrednosti

24/00-629. 

Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera I investicionog savetnika

19/00-434, 65/02-46, 34/06-37.

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvola za rad preduzeča za poslovanje sa hartijama od vrednosti

24/00-629.

Plan privatizacije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka

39/02-8.

Uputstvo o načinu procene vrednosti prikupljenih akcija privatizacionog investicionog fonda

55/01-1142.

Odluka o odobravanju isplate sredstava na ime realizacije Programa socijalnog zbrinjavanja deset preduzeča RS koji će procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeča ostati bez zaposlenja

64/04-2.

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine privatizacionog investicionog fonda i obračunu provizije za upravljanje

87/05-36.

Pravilnik o depozitarima privatizacionih investicionih fondova

105/05-8.

Pravilnik o obavljanju poslova banke depozitara investicijskih fondova

89/07-10.

Pravilnik o uspostavi, vođenju i objavi podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu

90/07-13.

Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice

90/07-14.

Pravilnik o sadržaju ugovora između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje

90/07-14.

Pravilnik o uvjetima, načinu sticanja i priznavanja ovlaštenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom

90/07-14.

Pravilnik o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima

90/07-15.

Pravilnik o ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

90/07-1 7.

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicionih fondova s privatnom ponudom

90/07-18.

Pravilnik o ulaganju zatvorenih investicionih fondova s javnom ponudom u nekretnine

90/07-18.

Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom

90/07-19.

Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji investicionog fonda

102/07-10, 23/10-31.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara

75/09-36.

Pravilnik kojim se uređuju postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova

9/10-28.

 

1.9. POSLOVNO UDRUŽIVANJE

1.9.1. Poslovna udruženja - Poslovna saradnja

 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine 

Supsidijarna društva

Vidi: član 46. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima 23/99-483, odnosno 23/99-511. 

Većinsko društvo

Vidi: član. 47-48. Zakona o privrednim/gospodarskim društvima 23/99-483, odnosno 23/99-511. 

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju postupka za realizaciju poslovnih inicijativa

12/08-423.

Odluka o utvrđivanju postupka za realizaciju poslovnih inicijativa

21/08-718.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik 

Poslovno udruženje

Vidi: čl. 130-134. Zakona o državnim preduzećima - 3/95-45, 4/96-69, 21/96-925 i 3/97-59.

Ugovorno - nestatusno povezivanje preduzeća

Vidi: čl. 136-137. Zakona o državnim preduzećima - 3/95-45, 4/96-69, 21/96-925 i 3/97-59.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (bosanski jezik)

42/10-45.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (hrvatski jezik)

42/10-45.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva, prospekta i ugovora o upravljanju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (bosanski jezik)

42/10-46.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva, prospekta i ugovora o upravljanju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (hrvatski jezik)

42/10-46.

Pravilnik o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova (bosanski jezik)

48/10-18.

Pravilnik o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova (bosanski jezik)

48/10-20.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE- Službene novine

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Subvencije javnim preduzećima" za 2010. godinu sa uputstvom o radu komisije

4/10-397.

Pravilnik o izvorima sredstava, uslovima, načinu i postupku dodjele sredstava po Programu "Transfer za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta" za 2010. godinu sa uputstvom o radu komisije

4/10-405.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku

12/10-38.

Ispravka Zakona o stečajnom postupku

16/10-39.

Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku 1 6/10-39.

Zakon o stečajnom postupku (Prečišćeni tekst)

26/10-1.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Odluka o kriterijima za izbor i način izbora članova Savjetodavnog vijeća Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

3/1 0-4.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine

13/10-26.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Sarajevo- osiguranja" d.d. Sarajevo

13/10-27.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Kinoteka Republike Srpske"

3/10-4.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske "Dr. Vaso Butozan" Banja Luka

7/10-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Miroslav Zotović" Banja Luka

11/10-5.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva "Sume Republike Srpske" a.d. Sokolac

17/10-3.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP Gradska toplana AD Pale

28/1 0-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice Trebinje

32/1 0-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Gerontološkog centra "Slateks" Slatina

32/10-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice "Sveti vračevi" Bijeljina

32/10-7.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Kinoteka Republike Srpske"

3/10-3.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Prijedor

32/10-8.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora JU Gerontološki centar "Slateks" Slatina

34/10-4.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Lista mineralnih sirovina sa koeficijentima vrijednosti (cijenama) za izračunavanje tekuće (godišnje) naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina u HNK za 2010. godinu

9/09-152.

UNSKO-SANSKI KANTON - Službeni glasnik

Odluka o osnovici, stopi, načinu i rokovima plaćanja članarine za 2010. godinu

1/10-9.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate

6/10-29. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 121/08).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima poslovanja društva za upravljanje (hrvatski jezik)

7/10-39. Osnovni tekst Pravilnika o uvjetima poslovanja društva za upravljanje objavljen je u SI. n. F BiH br. 18/09-82.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje (bosanski jezik)

7/10-39. Osnovni tekst Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje objavljen je u SI. n. F BiH br. 18/09-84.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje (srpski jezik)

7/10-39. Osnovni tekst Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje objavljen je u SI. n. F BiH br. 18/09-84.

Pravilnik o ulaganjima zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom na inostranim tržištima (bosanski jezik)

11/10-170.

Pravilnik o ulaganjima zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom na inozemnim tržištima (hrvatski jezik)

11/10-170.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA - Službene/Narodne novine

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (srpski jezik)

8/10-35.

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (bosanski jezik)

8/1 0-36.

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar (hrvatski jezik)

8/10-36.

Odluka o metodu privatizacije preduzeča "Rad" d.o.o. Mostar

1/1 0-107.

Odluka o metodu privatizacije preduzeča "Staklo" d.o.o. Mostar 1/10-107.

Odluka o davanju saglasnosti na metod privatizacije preduzeča JP Veterinarska stanica Neum

8/09-65.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik kojim se uređuju postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova

9/10-28.

 

BRČKO DISTRIKT BOSNE ¡HERCEGOVINE-Službeni glasnik

Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

7/10-158.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticanju privrednog razvoja u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

17/10-678. Osnovni tekst Zakona o podsticanju privrednog razvoja u Brčko Distriktu BiH objavljen je u SI. gl. BD broj 13/06-255.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra projekta javno-privatnog partnerstva

32/10-10.

BOSNA I HERC ECO VINA - Službeni glasnik

Odluka o kriterijima za imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

43/10-24.

FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o izmjeni Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima u kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)

31/10-6.

Odluka o izmjeni Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (srpski jezik)

31/1 0-6.

Odluka o izmjeni Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (srpski jezik)

31/10-6.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (srpski jezik)

35/10-5.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

35/10-6.

Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

35/10-6.

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za imenovanja u regulirane organe

4/10-437. Osnovni tekst Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe objavljen je u SI. n. TK broj 9/03-674, 12/03-754, izmjena 12/03-709, 7/09-679. 

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća "Protivgradna preventiva Republike Srpske"

42/10-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova odbora za reviziju Javnog preduzeća "Sume Republike Srpske" AD Sokolac

46/10-7.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Republike Srpske

53/10-28.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanova "Muzej Republike Srpske"

42/1 0-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica u Istočnom Sarajevu

46/10-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za slijepe i slabovidne "Budućnost" Derventa

46/10-6.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

55/10-27.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

33/10-2. Osnovni tekst uredbe objavljen je u SI. n. F BiH broj 71/09-2.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

33/10-2. Osnovni tekst uredbe objavljen je u SI. n. F BiH broj 71/09-3.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (srpski jezik)

33/10-3. Osnovni tekst uredbe objavljen je u SI. n. F BiH broj 71/09-3.

BOSNA I HERCEGOVINA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

48/10-28. Osnovni tekst Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini objavljen je u SI. gl. BiH broj 17/98-553, izmjene i dopune 13/03-265.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravila o zadružnoj reviziji

36/10-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "Bosnalijek" dd Sarajevo (srpski jezik)

26/10-60. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju proce¬dure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze, V broj 252/07 od 16. maja 2007. godine Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/07).

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeču "Bosnalijek" dd Sarajevo (bosanski jezik)

26/10-60. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju proce¬dure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze, V broj 252/07 od 16. maja 2007. godine Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/07).

Odluka o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u poduzeću "Bosnalijek" dd Sarajevo (hrvatski jezik)

26/10-61. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju proce¬dure za prodaju državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d. Sarajevo putem berze, V broj 252/07 od 16. maja 2007. godine Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/07).

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o donošenju posebnog privatizacionog programa za akcionarsko društvo "Veterinarsko stočarski centar" Banja Luka

47/10-5. 

 

TUZLANSKI KANTON - Službene novine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla"

9/10-1207. Osnovni tekst Zakona o osnivanju javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" objavljen je u SI. gl. TK broj 1/98 I 11/05.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Pravilnik o uvjetima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva

59/10-24.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj

74/10-8. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 113/04).

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije BiH (hrvatski jezik)

43/10-19.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije BiH (srpski jezik)

43/10-19.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije BiH (bosanski jezik)

43/10-20.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH (hrvatski jezik)

43/10-22.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora ssistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH (srpski jezik)

43/10-22.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora ssistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH (bosanski jezik)

43/10-23.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske

57/10-3. 

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske

57/10-5.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

62/10-12.

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo

70/10-1.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Opšte bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj

72/10-9.

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

76/10-6.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječije pozorište Republike Srpske

57/10-4.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

62/10-10.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

62/10-11.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske

62/10-13.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj

72/10-10.

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Opšte bolnice Trebinje

72/10-11.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruga, te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore Federacije BiH, te načinu uplate komorske članarine (srpski jezik)

47/10-39.

Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruga, te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore Federacije BiH, te načinu uplate komorske članarine (bosanski jezik)

47/10-40.

 

Odluka o visini komorske članarine, raspodjeli između udruga, te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtničkih komora županija i Obrtničke komore Federacije BiH, te načinu uplate komorske članarine (hrvatski jezik)

47/10-40.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ■ Službene novine

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početne bilance preduzeća za privatizaciju (hrvatski jezik)

40/10-171.

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (srpski jezik)

40/10-175.

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (bosanski jezik)

40/10-179.

Odluka o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilansom poduzeća i banaka (hrvatski jezik)

43/10-14.

Odluka o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka (srpski jezik)

43/10-14.

Odluka o uspostavi novih radnih mjesta u organima upravljanja i rukovođenja u Direkciji za upravljanje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka (bosanski jezik)

43/10-15.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - Službene novine

Zakon o Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde - Prečišćeni tekst 8/10-793.

REPUBLIKA SRPSKA - Službeni glasnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža

71/10-2. Osnovni tekst Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža objavljen je u SI. gl. RS broj 98/04-1.

Odluka o izmjenama Statuta Akcijskog fonda Republike Srpske AD Banja Luka 70/10-1.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - Službene novine

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (bosanski jezik)

42/10-45.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (hrvatski jezik)

42/10-45.